خبر

بیترافی

رتبه:
( تعداد: 1 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: ایمیل، تلفن

زمان احراز هویت:

پایه پولی: ریال

USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
505,500
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
22,178,155,350
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
1,140,873,060
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
BNB بایننس کوین / فروش
BNB
قیمت ریالی
116,463,156
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸

قیمت ارزهای دیجیتال در بیترافی

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 505,500 ریال 0 (0%) 505,500 ریال 505,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 364,500 ریال 0 (0%) 365,000 ریال 361,000 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
BTC 22,178,155,350 ریال 27,351,150 (0.12%) 22,267,072,800 ریال 22,163,293,650 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
BTC 5,918,386,500 ریال 0 (0%) 5,978,160,000 ریال 5,796,107,700 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ETH 1,140,873,060 ریال 765,290 (0.07%) 1,143,860,565 ریال 1,140,478,770 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ETH 428,163,570 ریال 0 (0%) 438,553,630 ریال 418,817,760 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
BNB 116,463,156 ریال 70,251 (0.06%) 116,644,125 ریال 116,350,935 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
BNB 107,822,745 ریال 0 (0%) 113,351,834 ریال 104,407,698 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
DOT 3,066,211 ریال 7,325 (0.24%) 3,068,486 ریال 3,051,917 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
DOT 1,896,529 ریال 0 (0%) 1,948,461 ریال 1,829,479 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 538,003 ریال 1,643 (0.31%) 539,368 ریال 535,805 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 559,944 ریال 0 (0%) 589,946 ریال 544,532 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 318,702 ریال 866 (0.27%) 318,899 ریال 317,574 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 139,862 ریال 0 (0%) 145,638 ریال 135,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ADA 226,358 ریال 2,143 (0.96%) 226,716 ریال 224,215 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ADA 112,505 ریال 0 (0%) 115,018 ریال 108,341 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 49,615 ریال 279 (0.56%) 50,086 ریال 49,564 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,047 ریال 0 (0%) 38,129 ریال 33,097 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
EOS 375,637 ریال 69 (0.02%) 376,951 ریال 375,232 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
EOS 328,888 ریال 0 (0%) 342,913 ریال 319,737 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
TRX 53,171 ریال 15 (0.03%) 53,279 ریال 53,171 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
TRX 19,437 ریال 0 (0%) 19,562 ریال 18,696 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
LTC 37,076,908 ریال 74,932 (0.2%) 37,186,602 ریال 37,039,501 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
LTC 26,935,456 ریال 0 (0%) 27,477,515 ریال 25,672,099 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ALGO 78,403 ریال 276 (0.35%) 78,807 ریال 78,302 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ALGO 85,402 ریال 0 (0%) 88,878 ریال 82,019 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,342,815 ریال 84,835 (0.52%) 16,464,135 ریال 16,347,870 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,565,420 ریال 0 (0%) 15,089,799 ریال 14,010,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ETC 10,334,896 ریال 9,877 (0.1%) 10,371,495 ریال 10,334,896 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ETC 7,016,078 ریال 0 (0%) 7,334,725 ریال 6,701,676 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
SHIB 5 ریال 1 (25%) 5 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 5,077,393 ریال 735 (0.01%) 5,097,108 ریال 5,065,564 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,578,260 ریال 0 (0%) 3,681,369 ریال 3,414,374 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
BCH 125,192,130 ریال 320,570 (0.26%) 125,581,365 ریال 124,944,435 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
BCH 40,036,680 ریال 0 (0%) 40,793,000 ریال 38,388,740 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
TOMO 162,428 ریال 0 (0%) 163,497 ریال 160,901 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
TOMO 142,531 ریال 0 (0%) 142,531 ریال 142,494 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
XMR 86,622,480 ریال 40,230 (0.05%) 86,733,690 ریال 86,450,610 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
XMR 48,897,770 ریال 0 (0%) 48,951,130 ریال 48,897,770 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
USDC 505,550 ریال 495 (0.1%) 505,555 ریال 505,050 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
USDC 363,924 ریال 0 (0%) 364,423 ریال 360,465 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
BUSD 505,853 ریال 0 (0%) 505,853 ریال 505,353 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
BUSD 363,854 ریال 0 (0%) 364,562 ریال 359,945 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
SOL 32,267,581 ریال 15,251 (0.05%) 32,467,253 ریال 32,230,174 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 2,210,551 ریال 26,094 (1.18%) 2,247,958 ریال 2,210,551 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 25,836,105 ریال 136,045 (0.53%) 26,058,525 ریال 25,836,105 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
DGB 4,440 ریال 1 (0.02%) 4,466 ریال 4,429 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
AAVE 49,309,503 ریال 106,767 (0.22%) 49,539,000 ریال 49,286,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 311,590 ریال 601 (0.19%) 313,561 ریال 311,034 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
MKR 726,656,250 ریال 2,437,500 (0.34%) 729,947,055 ریال 726,656,250 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
UNI 3,067,424 ریال 5,046 (0.16%) 3,076,523 ریال 3,062,369 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
DAO 542,072 ریال 2,318 (0.43%) 542,072 ریال 538,431 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
LINK 7,884,637 ریال 27,602 (0.35%) 7,933,013 ریال 7,881,806 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
SUSHI 661,598 ریال 4,143 (0.63%) 667,158 ریال 660,688 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
1INCH 190,993 ریال 164 (0.09%) 191,958 ریال 190,993 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
KMD 137,546 ریال 404 (0.29%) 137,950 ریال 137,410 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,479,983 ریال 577 (0.02%) 2,486,554 ریال 2,473,917 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
FTM 170,035 ریال 235 (0.14%) 171,106 ریال 169,837 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
KNC 374,929 ریال 2,492 (0.67%) 374,929 ریال 372,437 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
MANA 241,512 ریال 138 (0.06%) 242,640 ریال 241,083 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
THETA 539,621 ریال 1,082 (0.2%) 541,845 ریال 538,812 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ONE 7,545 ریال 56 (0.74%) 7,601 ریال 7,537 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
آلکمی
آلکمی
Alchemy
ACOIN 1,214 ریال 0 (0%) 1,214 ریال 1,213 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو
ONT 118,428 ریال 46 (0.04%) 118,762 ریال 118,165 ریال ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ - ۰:۲۸
آرشیو

مشخصات بیترافی

توضیحات

بیترافی، یک سامانه مبادله رمزارز آنلاین برای خرید و فروش رمزارزهای معتبر است؛ در بیترافی، می‌توانید به سادگی، بیتکوین و سایر رمز ارزها را بخرید و یا بفروشید. 

همچنین، یک پلتفرم چابک معاملات آنلاین است که بستری ایمن و آسان را برای سرمایه گذاران بازارهای مالی فراهم کرده تا بتوانند با استفاده از پشتیبانی سریع و ایمن ، معاملات رمزارز خود را در آن انجام دهند.

نظرات بیترافی

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین