خبر

بیت رافی

رتبه:
( تعداد: 1 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: ایمیل، تلفن

زمان احراز هویت:

پایه پولی: ریال

USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
368,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
5,993,248,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
433,577,600
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
BNB بایننس کوین / فروش
BNB
قیمت ریالی
109,195,535
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت رافی

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 368,000 ریال 0 (0%) 369,000 ریال 364,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 364,500 ریال 0 (0%) 365,000 ریال 361,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
BTC 5,993,248,000 ریال 0 (0%) 6,054,308,550 ریال 5,877,996,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
BTC 5,918,386,500 ریال 0 (0%) 5,978,160,000 ریال 5,796,107,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ETH 433,577,600 ریال 0 (0%) 444,139,605 ریال 424,489,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ETH 428,163,570 ریال 0 (0%) 438,553,630 ریال 418,817,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
BNB 109,195,535 ریال 0 (0%) 114,795,265 ریال 105,775,713 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
BNB 107,822,745 ریال 0 (0%) 113,351,834 ریال 104,407,698 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
DOT 1,921,217 ریال 0 (0%) 1,973,840 ریال 1,854,528 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
DOT 1,896,529 ریال 0 (0%) 1,948,461 ریال 1,829,479 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 567,529 ریال 0 (0%) 598,035 ریال 552,865 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 559,944 ریال 0 (0%) 589,946 ریال 544,532 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 141,654 ریال 0 (0%) 147,494 ریال 136,973 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 139,862 ریال 0 (0%) 145,638 ریال 135,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ADA 113,953 ریال 0 (0%) 116,484 ریال 109,861 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ADA 112,505 ریال 0 (0%) 115,018 ریال 108,341 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,501 ریال 0 (0%) 38,633 ریال 33,563 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,047 ریال 0 (0%) 38,129 ریال 33,097 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
EOS 333,150 ریال 0 (0%) 347,550 ریال 324,339 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
EOS 328,888 ریال 0 (0%) 342,913 ریال 319,737 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
TRX 19,686 ریال 0 (0%) 19,809 ریال 18,961 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
TRX 19,437 ریال 0 (0%) 19,562 ریال 18,696 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
LTC 27,293,088 ریال 0 (0%) 27,831,761 ریال 26,027,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
LTC 26,935,456 ریال 0 (0%) 27,477,515 ریال 25,672,099 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ALGO 86,517 ریال 0 (0%) 90,032 ریال 83,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ALGO 85,402 ریال 0 (0%) 88,878 ریال 82,019 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,764,159 ریال 0 (0%) 15,309,000 ریال 14,220,199 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,565,420 ریال 0 (0%) 15,089,799 ریال 14,010,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ETC 7,110,900 ریال 0 (0%) 7,434,852 ریال 6,803,392 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
ETC 7,016,078 ریال 0 (0%) 7,334,725 ریال 6,701,676 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,624,395 ریال 0 (0%) 3,728,251 ریال 3,463,485 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,578,260 ریال 0 (0%) 3,681,369 ریال 3,414,374 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
BCH 40,564,640 ریال 0 (0%) 41,297,850 ریال 38,971,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
BCH 40,036,680 ریال 0 (0%) 40,793,000 ریال 38,388,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
TOMO 145,449 ریال 0 (0%) 145,614 ریال 145,449 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
TOMO 142,531 ریال 0 (0%) 142,531 ریال 142,494 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
XMR 49,579,440 ریال 0 (0%) 49,619,880 ریال 49,579,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
XMR 48,897,770 ریال 0 (0%) 48,951,130 ریال 48,897,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
USDC 368,526 ریال 0 (0%) 369,527 ریال 365,061 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
USDC 363,924 ریال 0 (0%) 364,423 ریال 360,465 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
BUSD 368,456 ریال 0 (0%) 369,815 ریال 364,871 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو
BUSD 363,854 ریال 0 (0%) 364,562 ریال 359,945 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۱
آرشیو

مشخصات بیت رافی

توضیحات

پیدا کردن یک صرافی ارز دیجیتال امن و در عین حال سریع، همیشه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه خرید و فروش ارز دیجیتال بوده است.
تفاوتی ندارد قصد خرید یا فروش کدام رمز ارزها (BTC، LTC، ETH، USDT و ...) را داشته باشید، کارشناسان فنی و پشتیبانی ما، بستری امن، ساده و سریع را برای مبادلات لحظه ای ارز دیجیتال برای شما فراهم کرده اند.

نظرات بیت رافی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین