USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
319,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
DOGE دوج / فروش
DOGE
قیمت ریالی
23,630
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
7,626,384,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
567,964,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰

قیمت ارزهای دیجیتال در آنلاین تتر

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 319,000 ریال 0 (0%) 319,000 ریال 319,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 316,000 ریال 0 (0%) 316,000 ریال 316,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 23,630 ریال 1,170 (5.21%) 23,630 ریال 22,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 23,180 ریال 1,150 (5.22%) 23,180 ریال 21,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BTC 7,626,384,000 ریال 35,533,000 (0.47%) 7,716,071,000 ریال 7,595,341,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BTC 7,482,930,000 ریال 34,800,000 (0.47%) 7,570,930,000 ریال 7,452,540,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ETH 567,964,000 ریال 2,738,000 (0.48%) 575,434,000 ریال 565,169,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ETH 557,405,000 ریال 2,680,000 (0.48%) 564,725,000 ریال 554,665,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BNB 103,851,000 ریال 898,000 (0.86%) 105,582,000 ریال 103,338,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BNB 101,901,940 ریال 880,460 (0.86%) 103,599,840 ریال 101,398,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 120,400 ریال 1,640 (1.36%) 122,740 ریال 120,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 118,340 ریال 1,610 (1.36%) 120,640 ریال 118,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MATIC 295,710 ریال 580 (0.2%) 300,940 ریال 293,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MATIC 290,020 ریال 560 (0.19%) 295,140 ریال 288,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ADA 170,680 ریال 350 (0.21%) 173,470 ریال 169,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ADA 167,390 ریال 350 (0.21%) 170,130 ریال 166,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BTT 78,560 ریال 0 (0%) 78,560 ریال 786 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BTT 76,950 ریال 0 (0%) 76,950 ریال 770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DOT 2,920,620 ریال 48,080 (1.65%) 3,016,790 ریال 2,917,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DOT 2,864,360 ریال 47,160 (1.65%) 2,958,690 ریال 2,861,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
EOS 399,140 ریال 3,840 (0.96%) 407,790 ریال 397,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
EOS 391,450 ریال 3,770 (0.96%) 399,940 ریال 389,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BUSD 320,530 ریال 30 (0.01%) 320,560 ریال 320,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BUSD 314,350 ریال 30 (0.01%) 314,380 ریال 314,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SHIB 40 ریال 350 (875%) 390 ریال 40 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SHIB 40 ریال 340 (850%) 390 ریال 40 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ETC 12,102,460 ریال 35,260 (0.29%) 12,387,790 ریال 12,041,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ETC 11,869,350 ریال 34,590 (0.29%) 12,149,180 ریال 11,809,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 4,590 ریال 30 (0.65%) 4,660 ریال 460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 450 ریال 4,080 (906.67%) 4,570 ریال 450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LTC 19,969,800 ریال 166,700 (0.83%) 20,335,300 ریال 19,924,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LTC 19,663,300 ریال 163,500 (0.83%) 20,021,700 ریال 19,619,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
VET 1,007,310 ریال 8,660 (0.86%) 1,019,490 ریال 10,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
VET 987,910 ریال 888,270 (891.48%) 999,860 ریال 9,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TRX 22,510 ریال 50 (0.22%) 22,630 ریال 22,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TRX 22,080 ریال 40 (0.18%) 22,190 ریال 21,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LINK 2,759,040 ریال 16,350 (0.6%) 2,827,320 ریال 2,714,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LINK 2,705,890 ریال 16,030 (0.6%) 2,772,860 ریال 2,662,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 13,564,370 ریال 38,470 (0.28%) 13,804,820 ریال 13,343,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 13,303,110 ریال 37,730 (0.28%) 13,538,920 ریال 13,086,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CHZ 47,670 ریال 800 (1.68%) 48,950 ریال 47,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CHZ 46,750 ریال 790 (1.69%) 48,010 ریال 46,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XLM 40,770 ریال 2,220 (5.45%) 43,310 ریال 40,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XLM 39,990 ریال 2,170 (5.43%) 42,470 ریال 39,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AAVE 32,732,740 ریال 224,420 (0.69%) 33,470,110 ریال 32,572,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AAVE 32,102,280 ریال 220,090 (0.69%) 32,825,440 ریال 31,945,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 85,570 ریال 320 (0.38%) 86,590 ریال 8,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 83,920 ریال 75,560 (903.83%) 84,920 ریال 8,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BCH 45,657,140 ریال 416,770 (0.91%) 46,458,630 ریال 45,432,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BCH 45,228,500 ریال 408,740 (0.9%) 46,014,550 ریال 45,008,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,789,170 ریال 60,910 (2.18%) 2,911,000 ریال 2,760,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,735,450 ریال 59,740 (2.18%) 2,854,930 ریال 2,707,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
UNI 2,805,200 ریال 35,270 (1.26%) 2,869,320 ریال 2,805,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
UNI 2,751,170 ریال 34,590 (1.26%) 2,814,050 ریال 2,751,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
THETA 520,000 ریال 2,560 (0.49%) 528,980 ریال 512,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
THETA 509,980 ریال 2,510 (0.49%) 518,790 ریال 503,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ZEC 25,327,000 ریال 865,610 (3.54%) 26,064,370 ریال 24,365,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ZEC 24,839,180 ریال 848,940 (3.54%) 25,562,340 ریال 23,895,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CAKE 1,423,120 ریال 12,500 (0.88%) 1,448,440 ریال 1,418,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CAKE 1,395,710 ریال 12,260 (0.88%) 1,420,540 ریال 1,391,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SUSHI 491,470 ریال 12,820 (2.61%) 511,660 ریال 491,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SUSHI 482,000 ریال 12,580 (2.61%) 501,810 ریال 482,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XVS 2,205,690 ریال 6,410 (0.29%) 2,231,340 ریال 2,199,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XVS 2,163,200 ریال 6,290 (0.29%) 2,188,360 ریال 2,156,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ONT 92,200 ریال 450 (0.49%) 93,260 ریال 91,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ONT 90,420 ریال 440 (0.49%) 91,460 ریال 89,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
یورو / فروش 326,870 ریال 510 (0.16%) 326,870 ریال 326,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
یورو / خرید 320,580 ریال 510 (0.16%) 320,580 ریال 319,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OMG 792,190 ریال 14,750 (1.9%) 804,370 ریال 763,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OMG 776,930 ریال 14,470 (1.9%) 788,870 ریال 748,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SXP 151,640 ریال 960 (0.63%) 154,840 ریال 150,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SXP 148,720 ریال 940 (0.63%) 151,860 ریال 147,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BAKE 116,690 ریال 0 (0%) 118,290 ریال 114,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BAKE 114,440 ریال 0 (0%) 116,020 ریال 112,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,651,320 ریال 25,640 (0.97%) 2,696,200 ریال 2,625,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,600,250 ریال 25,150 (0.97%) 2,644,270 ریال 2,575,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 681,290 ریال 7,120 (1.06%) 705,720 ریال 670,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 668,170 ریال 6,980 (1.06%) 692,130 ریال 657,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ONE 834,510 ریال 10,900 (1.32%) 861,120 ریال 83,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ONE 818,440 ریال 10,700 (1.32%) 844,530 ریال 8,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 146,190 ریال 131,250 (878.51%) 151,320 ریال 1,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 143,380 ریال 3,140 (2.19%) 148,410 ریال 1,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RLC 343,350 ریال 960 (0.28%) 347,200 ریال 339,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RLC 336,740 ریال 940 (0.28%) 340,510 ریال 332,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KSM 20,838,670 ریال 288,540 (1.38%) 21,383,680 ریال 20,614,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KSM 20,437,300 ریال 282,970 (1.38%) 20,971,810 ریال 20,217,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
HBAR 25,450 ریال 100 (0.39%) 25,770 ریال 25,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
HBAR 24,960 ریال 90 (0.36%) 25,270 ریال 24,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ENJ 224,410 ریال 320 (0.14%) 227,300 ریال 221,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ENJ 220,090 ریال 310 (0.14%) 222,920 ریال 217,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
YFI 3,644,136,040 ریال 22,980,240 (0.63%) 3,704,827,870 ریال 3,635,614,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
YFI 3,573,946,110 ریال 22,537,620 (0.63%) 3,633,468,960 ریال 3,565,588,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ATM 1,606,180 ریال 6,410 (0.4%) 1,615,790 ریال 1,590,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ATM 1,575,240 ریال 6,290 (0.4%) 1,584,670 ریال 1,559,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FTM 123,010 ریال 640 (0.52%) 126,120 ریال 120,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FTM 120,640 ریال 630 (0.52%) 123,690 ریال 118,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,770,510 ریال 7,380 (0.2%) 3,922,150 ریال 3,730,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,697,890 ریال 7,230 (0.2%) 3,846,610 ریال 3,658,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AVAX 9,043,980 ریال 112,210 (1.24%) 9,268,400 ریال 8,867,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AVAX 8,869,780 ریال 110,050 (1.24%) 9,089,880 ریال 8,696,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
1INCH 275,070 ریال 2,890 (1.06%) 279,870 ریال 266,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
1INCH 269,770 ریال 2,830 (1.06%) 274,480 ریال 260,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XMR 54,116,430 ریال 480,890 (0.9%) 54,821,740 ریال 52,866,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XMR 53,074,090 ریال 471,630 (0.9%) 53,765,820 ریال 51,847,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 607,840 ریال 1,600 (0.26%) 615,220 ریال 600,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 596,140 ریال 1,580 (0.27%) 603,370 ریال 588,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SNX 1,284,940 ریال 38,470 (2.99%) 1,330,460 ریال 1,284,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SNX 1,260,190 ریال 37,730 (2.99%) 1,304,840 ریال 1,260,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DENT 38,660 ریال 130 (0.34%) 39,210 ریال 3,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DENT 37,920 ریال 120 (0.32%) 38,450 ریال 3,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 18,145,670 ریال 609,130 (3.47%) 18,722,740 ریال 17,472,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 17,796,170 ریال 597,400 (3.47%) 18,362,120 ریال 17,135,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NEO 3,718,900 ریال 57,700 (1.55%) 3,783,020 ریال 3,709,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NEO 3,647,270 ریال 56,590 (1.55%) 3,710,150 ریال 3,637,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 919,780 ریال 18,280 (1.99%) 947,670 ریال 908,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 902,070 ریال 17,920 (1.99%) 929,420 ریال 891,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NANO 648,180 ریال 0 (0%) 648,180 ریال 64,818 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NANO 635,090 ریال 0 (0%) 635,090 ریال 63,509 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 447,230 ریال 12,180 (2.72%) 465,180 ریال 447,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 438,610 ریال 11,950 (2.72%) 456,220 ریال 438,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
250,060 ریال 2,890 (1.17%) 270,260 ریال 246,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
245,240 ریال 2,830 (1.17%) 265,050 ریال 242,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
WAVES 1,953,380 ریال 32,380 (1.66%) 1,999,230 ریال 1,936,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
WAVES 1,915,760 ریال 31,750 (1.66%) 1,960,720 ریال 1,899,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
QTUM 1,337,200 ریال 7,050 (0.53%) 1,350,660 ریال 1,328,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
QTUM 1,311,440 ریال 6,920 (0.53%) 1,324,650 ریال 1,302,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 110,180 ریال 2,500 (2.27%) 113,520 ریال 109,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 108,060 ریال 2,450 (2.27%) 111,330 ریال 107,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
GRT 46,900 ریال 480 (1.02%) 48,890 ریال 46,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
GRT 45,990 ریال 480 (1.04%) 47,940 ریال 45,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SRM 330,850 ریال 1,280 (0.39%) 334,700 ریال 327,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SRM 324,480 ریال 1,260 (0.39%) 328,250 ریال 321,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
پوند / فروش 386,950 ریال 320 (0.08%) 387,590 ریال 386,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
پوند / خرید 379,500 ریال 310 (0.08%) 380,130 ریال 379,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ZIL 14,540 ریال 120 (0.83%) 14,770 ریال 14,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ZIL 14,260 ریال 100 (0.7%) 14,490 ریال 14,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
WRX 78,220 ریال 640 (0.82%) 79,820 ریال 76,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
WRX 76,710 ریال 630 (0.82%) 78,290 ریال 75,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,737,300 ریال 9,940 (0.57%) 1,788,920 ریال 1,727,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,703,840 ریال 9,740 (0.57%) 1,754,460 ریال 1,694,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 956,650 ریال 31,420 (3.4%) 967,550 ریال 916,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 938,220 ریال 30,810 (3.4%) 948,910 ریال 898,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
COTI 38,530 ریال 30 (0.08%) 39,080 ریال 38,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
COTI 37,790 ریال 30 (0.08%) 38,320 ریال 37,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 750,510 ریال 640 (0.09%) 768,150 ریال 74,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 736,060 ریال 630 (0.09%) 753,350 ریال 7,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ZEN 6,476,010 ریال 317,390 (5.15%) 6,710,050 ریال 6,072,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ZEN 6,351,280 ریال 311,280 (5.15%) 6,580,810 ریال 5,955,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 10,400 ریال 160 (1.54%) 10,570 ریال 10,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 10,190 ریال 180 (1.77%) 10,370 ریال 10,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
EGLD 21,146,440 ریال 105,800 (0.5%) 21,576,040 ریال 20,864,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
EGLD 20,739,140 ریال 103,760 (0.5%) 21,160,460 ریال 20,462,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KAVA 711,720 ریال 7,700 (1.09%) 713,640 ریال 688,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KAVA 698,010 ریال 7,550 (1.09%) 699,890 ریال 675,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ALGO 116,690 ریال 60 (0.05%) 119,900 ریال 115,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ALGO 114,440 ریال 60 (0.05%) 117,590 ریال 113,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 54,980 ریال 1,220 (2.22%) 56,710 ریال 54,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 53,920 ریال 1,190 (2.21%) 55,620 ریال 53,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CHR 73,600 ریال 640 (0.87%) 75,050 ریال 72,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CHR 72,190 ریال 620 (0.86%) 73,600 ریال 71,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OGN 74,820 ریال 380 (0.51%) 77,000 ریال 73,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OGN 73,380 ریال 380 (0.52%) 75,520 ریال 71,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SLP 159,340 ریال 320 (0.2%) 161,260 ریال 16,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SLP 156,270 ریال 310 (0.2%) 158,150 ریال 15,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MANA 349,190 ریال 390 (0.11%) 355,630 ریال 345,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MANA 342,460 ریال 380 (0.11%) 348,780 ریال 339,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 20,300,070 ریال 12,820 (0.06%) 20,883,550 ریال 19,928,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 19,909,070 ریال 12,580 (0.06%) 20,481,310 ریال 19,544,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MKR 362,592,940 ریال 7,053,090 (1.95%) 372,210,790 ریال 362,592,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MKR 355,609,020 ریال 6,917,240 (1.95%) 365,041,620 ریال 355,609,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LRC 150,740 ریال 4,330 (2.87%) 157,020 ریال 148,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LRC 147,840 ریال 4,240 (2.87%) 154,000 ریال 145,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
IOST 492,750 ریال 1,930 (0.39%) 501,090 ریال 4,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
IOST 483,260 ریال 1,890 (0.39%) 491,440 ریال 49,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ONG 141,510 ریال 770 (0.54%) 143,650 ریال 141,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ONG 138,780 ریال 750 (0.54%) 140,890 ریال 138,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 437,350 ریال 4,100 (0.95%) 443,630 ریال 428,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 428,930 ریال 4,030 (0.95%) 435,090 ریال 420,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CTSI 56,680 ریال 410 (0.72%) 57,510 ریال 55,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CTSI 55,580 ریال 410 (0.74%) 56,400 ریال 54,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 602,070 ریال 9,620 (1.6%) 612,650 ریال 594,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 590,480 ریال 9,430 (1.6%) 600,850 ریال 582,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 109,000 ریال 0 (0%) 110,280 ریال 107,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 106,900 ریال 0 (0%) 108,160 ریال 105,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 143,690 ریال 4,200 (3.01%) 146,730 ریال 137,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 140,920 ریال 4,120 (3.01%) 143,910 ریال 135,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SKL 23,050 ریال 1,610 (7.51%) 23,400 ریال 21,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SKL 22,600 ریال 1,570 (7.47%) 22,950 ریال 20,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
USDC 320,560 ریال 30 (0.01%) 320,560 ریال 320,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
USDC 314,380 ریال 30 (0.01%) 314,380 ریال 314,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ANKR 10,630 ریال 70 (0.66%) 10,790 ریال 10,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ANKR 10,430 ریال 70 (0.67%) 10,580 ریال 10,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,821,230 ریال 16,030 (0.57%) 2,853,290 ریال 2,811,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,766,890 ریال 15,720 (0.57%) 2,798,330 ریال 2,757,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ACM 1,293,280 ریال 19,870 (1.54%) 1,319,560 ریال 1,287,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ACM 1,268,370 ریال 19,490 (1.54%) 1,294,150 ریال 1,263,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SC 1,510 ریال 150,130 (9942.38%) 152,920 ریال 1,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SC 148,090 ریال 630 (0.43%) 149,980 ریال 147,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
HNT 2,946,260 ریال 22,440 (0.76%) 3,020,000 ریال 2,936,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
HNT 2,889,510 ریال 22,010 (0.76%) 2,961,830 ریال 2,880,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XEM 16,570 ریال 320 (1.93%) 16,950 ریال 16,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XEM 16,250 ریال 310 (1.91%) 16,630 ریال 16,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 509,750 ریال 6,910 (1.36%) 559,500 ریال 507,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 499,330 ریال 6,770 (1.36%) 548,060 ریال 497,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
STMX 290,780 ریال 3,210 (1.1%) 293,990 ریال 29,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
STMX 285,180 ریال 3,140 (1.1%) 288,320 ریال 284,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RVN 11,910 ریال 460 (3.86%) 12,490 ریال 11,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RVN 11,680 ریال 470 (4.02%) 12,250 ریال 11,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BAL 2,032,570 ریال 16,030 (0.79%) 2,058,210 ریال 2,003,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BAL 1,993,420 ریال 15,720 (0.79%) 2,018,570 ریال 1,965,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 10,980 ریال 320 (3%) 11,150 ریال 10,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 10,770 ریال 320 (3.06%) 10,940 ریال 10,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 374,260 ریال 1,280 (0.34%) 377,690 ریال 370,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 367,050 ریال 1,260 (0.34%) 370,410 ریال 363,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TOMO 206,460 ریال 3,850 (1.86%) 211,270 ریال 205,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TOMO 202,480 ریال 3,770 (1.86%) 207,200 ریال 201,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KMD 102,390 ریال 480 (0.47%) 104,800 ریال 101,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KMD 100,420 ریال 470 (0.47%) 102,780 ریال 99,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
IOTX 11,670 ریال 310 (2.66%) 12,070 ریال 11,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
IOTX 11,450 ریال 310 (2.71%) 11,840 ریال 11,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FLM 66,680 ریال 900 (1.35%) 68,030 ریال 65,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FLM 65,390 ریال 880 (1.35%) 66,710 ریال 63,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PERL 838,680 ریال 9,930 (1.18%) 855,990 ریال 8,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PERL 822,520 ریال 9,750 (1.19%) 839,190 ریال 82,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 152,600 ریال 320 (0.21%) 156,770 ریال 152,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 149,660 ریال 310 (0.21%) 153,750 ریال 149,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 289,810 ریال 960 (0.33%) 297,830 ریال 286,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 284,230 ریال 940 (0.33%) 292,090 ریال 280,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
STX 159,330 ریال 2,570 (1.61%) 162,860 ریال 158,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
STX 156,260 ریال 2,520 (1.61%) 159,720 ریال 155,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PERP 334,700 ریال 13,780 (4.12%) 354,890 ریال 331,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PERP 328,250 ریال 13,520 (4.12%) 348,060 ریال 325,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DREP 197,390 ریال 800 (0.41%) 201,260 ریال 196,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DREP 193,580 ریال 790 (0.41%) 197,390 ریال 192,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DEGO 800,520 ریال 960 (0.12%) 888,040 ریال 796,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DEGO 785,100 ریال 940 (0.12%) 870,940 ریال 781,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BADGER 1,570,910 ریال 9,620 (0.62%) 1,570,910 ریال 1,542,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BADGER 1,540,650 ریال 9,430 (0.62%) 1,540,650 ریال 1,512,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 58,600 ریال 220 (0.38%) 58,790 ریال 57,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 57,470 ریال 220 (0.38%) 57,660 ریال 56,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CELO 366,760 ریال 320 (0.09%) 374,130 ریال 358,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CELO 359,690 ریال 310 (0.09%) 366,920 ریال 351,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 247,180 ریال 960 (0.39%) 251,670 ریال 24,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 242,420 ریال 950 (0.39%) 246,820 ریال 24,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 34,950 ریال 340 (0.98%) 36,250 ریال 34,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 34,280 ریال 340 (1%) 35,560 ریال 33,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 2,976,400 ریال 66,680 (2.29%) 3,071,620 ریال 2,872,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 2,919,070 ریال 65,400 (2.29%) 3,012,450 ریال 2,816,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
POND 448,510 ریال 4,810 (1.07%) 454,280 ریال 4,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
POND 439,870 ریال 4,720 (1.07%) 445,530 ریال 43,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OG 1,876,760 ریال 62,190 (3.31%) 1,950,170 ریال 1,841,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OG 1,840,610 ریال 61,000 (3.31%) 1,912,610 ریال 1,806,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ANT 698,570 ریال 20,520 (3.03%) 729,670 ریال 668,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ANT 685,120 ریال 20,130 (3.03%) 715,610 ریال 655,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
WAN 79,120 ریال 510 (0.64%) 80,050 ریال 78,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
WAN 77,590 ریال 510 (0.66%) 78,510 ریال 77,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PNT 109,320 ریال 220 (0.2%) 110,150 ریال 107,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PNT 107,210 ریال 220 (0.21%) 108,030 ریال 105,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NKN 37,600 ریال 320 (0.85%) 38,400 ریال 37,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NKN 36,880 ریال 310 (0.84%) 37,660 ریال 36,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
STPT 15,860 ریال 40 (0.25%) 16,020 ریال 15,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
STPT 15,560 ریال 30 (0.19%) 15,720 ریال 15,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AXS 5,934,210 ریال 51,290 (0.86%) 6,046,420 ریال 5,886,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AXS 5,819,910 ریال 50,310 (0.86%) 5,929,960 ریال 5,772,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PAXG 570,979,690 ریال 320,600 (0.06%) 572,903,260 ریال 569,697,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PAXG 559,982,020 ریال 314,420 (0.06%) 561,868,540 ریال 558,724,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LIT 323,480 ریال 1,600 (0.49%) 328,280 ریال 318,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LIT 317,240 ریال 1,580 (0.5%) 321,960 ریال 312,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NULS 82,840 ریال 1,500 (1.81%) 85,310 ریال 82,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NULS 81,240 ریال 1,480 (1.82%) 83,660 ریال 81,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AKRO 165,430 ریال 960 (0.58%) 168,310 ریال 164,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AKRO 162,240 ریال 940 (0.58%) 165,070 ریال 16,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TFUEL 20,870 ریال 250 (1.2%) 21,190 ریال 20,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TFUEL 20,460 ریال 260 (1.27%) 20,780 ریال 20,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LINA 344,320 ریال 8,330 (2.42%) 355,540 ریال 3,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LINA 337,690 ریال 8,170 (2.42%) 348,690 ریال 3,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BEAM 64,720 ریال 30 (0.05%) 66,100 ریال 63,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BEAM 63,480 ریال 40 (0.06%) 64,830 ریال 62,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TUSD 320,530 ریال 0 (0%) 320,560 ریال 320,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TUSD 314,350 ریال 0 (0%) 314,380 ریال 314,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OXT 40,520 ریال 60 (0.15%) 40,970 ریال 40,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OXT 39,740 ریال 60 (0.15%) 40,180 ریال 39,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CTXC 49,560 ریال 130 (0.26%) 50,100 ریال 49,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CTXC 48,600 ریال 120 (0.25%) 49,140 ریال 48,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 274,100 ریال 19,880 (7.25%) 293,980 ریال 274,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 268,820 ریال 19,500 (7.25%) 288,320 ریال 268,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 193,120 ریال 1,150 (0.6%) 206,170 ریال 191,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 189,400 ریال 1,130 (0.6%) 202,200 ریال 187,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FET 32,730 ریال 160 (0.49%) 33,630 ریال 32,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FET 32,100 ریال 150 (0.47%) 32,980 ریال 31,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 34,040 ریال 380 (1.13%) 34,840 ریال 33,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 33,390 ریال 380 (1.15%) 34,170 ریال 32,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DGB 453,640 ریال 50,330 (12.48%) 552,390 ریال 4,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DGB 44,490 ریال 351,050 (789.05%) 541,750 ریال 4,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DATA 12,780 ریال 10 (0.08%) 12,900 ریال 12,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DATA 12,530 ریال 20 (0.16%) 12,650 ریال 12,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NMR 6,835,080 ریال 157,090 (2.3%) 7,014,610 ریال 6,825,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NMR 6,703,430 ریال 154,070 (2.3%) 6,879,500 ریال 6,694,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ZRX 115,510 ریال 480 (0.42%) 117,650 ریال 114,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ZRX 113,280 ریال 470 (0.41%) 115,390 ریال 112,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FIRO 931,000 ریال 5,130 (0.55%) 950,240 ریال 910,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FIRO 913,070 ریال 5,030 (0.55%) 931,940 ریال 892,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
JST 10,610 ریال 60 (0.57%) 10,670 ریال 10,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
JST 10,410 ریال 50 (0.48%) 10,460 ریال 10,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 256,470 ریال 30 (0.01%) 258,300 ریال 254,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 251,530 ریال 30 (0.01%) 253,320 ریال 249,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FUN 265,450 ریال 1,930 (0.73%) 268,020 ریال 263,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FUN 260,340 ریال 1,890 (0.73%) 262,860 ریال 25,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DCR 11,765,830 ریال 384,720 (3.27%) 12,150,550 ریال 11,733,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DCR 11,539,210 ریال 377,300 (3.27%) 11,916,510 ریال 11,507,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
UMA 980,050 ریال 320 (0.03%) 992,560 ریال 973,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
UMA 961,180 ریال 310 (0.03%) 973,440 ریال 954,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FIO 17,690 ریال 230 (1.3%) 17,950 ریال 17,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FIO 17,350 ریال 220 (1.27%) 17,600 ریال 17,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 156,130 ریال 960 (0.62%) 157,730 ریال 153,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 153,120 ریال 940 (0.62%) 154,690 ریال 150,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LSK 391,760 ریال 0 (0%) 399,460 ریال 388,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LSK 384,220 ریال 0 (0%) 391,760 ریال 381,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
WNXM 6,113,740 ریال 70,530 (1.15%) 6,187,480 ریال 6,094,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
WNXM 5,995,980 ریال 69,180 (1.15%) 6,068,300 ریال 5,977,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
UTK 48,600 ریال 160 (0.33%) 49,240 ریال 48,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
UTK 47,660 ریال 160 (0.34%) 48,290 ریال 47,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FIS 138,780 ریال 710 (0.51%) 141,220 ریال 138,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FIS 136,110 ریال 690 (0.51%) 138,500 ریال 135,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
GTO 813,350 ریال 640 (0.08%) 816,230 ریال 80,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
GTO 797,680 ریال 630 (0.08%) 800,510 ریال 7,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 6,360,600 ریال 92,970 (1.46%) 6,482,430 ریال 6,318,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 6,238,090 ریال 91,180 (1.46%) 6,357,570 ریال 6,197,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MFT 152,090 ریال 1,060 (0.7%) 154,820 ریال 15,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MFT 149,160 ریال 134,140 (893.08%) 151,830 ریال 1,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KNC 515,510 ریال 1,280 (0.25%) 521,280 ریال 509,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KNC 505,580 ریال 1,260 (0.25%) 511,240 ریال 499,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AION 14,010 ریال 320 (2.34%) 14,030 ریال 13,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AION 13,740 ریال 310 (2.31%) 13,760 ریال 13,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
STRAX 237,880 ریال 640 (0.27%) 242,040 ریال 235,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
STRAX 233,290 ریال 620 (0.27%) 237,380 ریال 231,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MITH 934,530 ریال 24,050 (2.57%) 960,180 ریال 9,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MITH 916,530 ریال 23,590 (2.57%) 941,690 ریال 92,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SUSD 281,270 ریال 1,000 (0.36%) 282,120 ریال 280,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SUSD 275,500 ریال 990 (0.36%) 276,330 ریال 274,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 276,760 ریال 0 (0%) 276,760 ریال 27,676 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 271,020 ریال 0 (0%) 271,020 ریال 27,102 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ARPA 14,570 ریال 20 (0.14%) 14,820 ریال 14,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ARPA 14,290 ریال 20 (0.14%) 14,530 ریال 14,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AUDIO 121,500 ریال 320 (0.26%) 123,740 ریال 120,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AUDIO 119,160 ریال 310 (0.26%) 121,360 ریال 117,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 61,970 ریال 9,270 (17.59%) 73,090 ریال 52,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 60,770 ریال 9,080 (17.57%) 71,680 ریال 51,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 28,940 ریال 860 (3.06%) 30,230 ریال 27,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 28,390 ریال 850 (3.09%) 29,640 ریال 27,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TROY 14,690 ریال 100 (0.69%) 148,880 ریال 1,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TROY 144,070 ریال 980 (0.68%) 146,020 ریال 1,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ARDR 36,640 ریال 0 (0%) 37,060 ریال 36,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ARDR 35,930 ریال 0 (0%) 36,340 ریال 35,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LTO 32,730 ریال 670 (2.05%) 33,690 ریال 32,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LTO 32,100 ریال 660 (2.06%) 33,040 ریال 32,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SUPER 56,610 ریال 60 (0.11%) 57,220 ریال 55,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SUPER 55,520 ریال 60 (0.11%) 56,120 ریال 54,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MBL 149,620 ریال 840 (0.56%) 151,480 ریال 1,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MBL 146,740 ریال 820 (0.56%) 148,560 ریال 14,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ORN 495,630 ریال 5,770 (1.18%) 499,480 ریال 486,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ORN 486,090 ریال 5,660 (1.18%) 489,860 ریال 476,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 49,470 ریال 4,350 (8.79%) 56,150 ریال 49,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 48,470 ریال 4,270 (8.81%) 55,020 ریال 48,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
HARD 89,630 ریال 70 (0.08%) 93,540 ریال 89,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
HARD 87,910 ریال 60 (0.07%) 91,740 ریال 87,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ICX 109,320 ریال 640 (0.59%) 110,920 ریال 108,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ICX 107,210 ریال 630 (0.59%) 108,780 ریال 106,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OM 18,240 ریال 220 (1.21%) 18,780 ریال 18,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OM 17,890 ریال 220 (1.23%) 18,420 ریال 17,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BZRX 65,970 ریال 0 (0%) 65,970 ریال 6,597 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BZRX 64,670 ریال 0 (0%) 64,670 ریال 6,467 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 218,970 ریال 197,490 (919.41%) 220,890 ریال 2,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 214,750 ریال 4,090 (1.94%) 216,640 ریال 20,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
VITE 10,490 ریال 120 (1.14%) 10,620 ریال 10,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
VITE 10,290 ریال 120 (1.17%) 10,410 ریال 10,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DUSK 54,820 ریال 870 (1.61%) 55,490 ریال 53,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DUSK 53,760 ریال 850 (1.61%) 54,420 ریال 52,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 9,653,110 ریال 830,340 (8.6%) 10,496,280 ریال 9,380,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 9,467,180 ریال 814,350 (8.6%) 10,294,110 ریال 9,199,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BNT 195,240 ریال 1,600 (0.82%) 199,080 ریال 194,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BNT 191,480 ریال 1,570 (0.82%) 195,250 ریال 190,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
IRIS 833,230 ریال 32,060 (3.85%) 865,610 ریال 84,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
IRIS 817,180 ریال 31,440 (3.85%) 848,930 ریال 81,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
INJ 500,120 ریال 13,790 (2.76%) 519,680 ریال 495,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
INJ 490,490 ریال 13,520 (2.76%) 509,670 ریال 486,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 4,866,630 ریال 64,120 (1.32%) 4,953,190 ریال 4,821,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 4,772,890 ریال 62,880 (1.32%) 4,857,780 ریال 4,728,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DNT 17,560 ریال 60 (0.34%) 17,720 ریال 17,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DNT 17,230 ریال 70 (0.41%) 17,380 ریال 16,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CVC 51,960 ریال 450 (0.87%) 52,570 ریال 51,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CVC 50,960 ریال 440 (0.86%) 51,560 ریال 50,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
COS 25,680 ریال 232,400 (904.98%) 259,040 ریال 25,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
COS 251,850 ریال 1,260 (0.5%) 254,050 ریال 249,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MTL 456,200 ریال 4,810 (1.05%) 462,930 ریال 455,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MTL 447,410 ریال 4,720 (1.05%) 454,020 ریال 447,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,856,500 ریال 12,820 (0.45%) 2,952,670 ریال 2,837,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,801,480 ریال 12,570 (0.45%) 2,895,800 ریال 2,782,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KEY 164,240 ریال 30 (0.02%) 165,010 ریال 16,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KEY 161,080 ریال 30 (0.02%) 162,110 ریال 15,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 94,760 ریال 1,800 (1.9%) 96,750 ریال 93,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 92,940 ریال 1,760 (1.89%) 94,890 ریال 92,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
JUV 1,801,740 ریال 6,410 (0.36%) 1,817,770 ریال 1,785,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
JUV 1,767,040 ریال 6,290 (0.36%) 1,782,760 ریال 1,751,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 10,041,030 ریال 105,800 (1.05%) 10,217,360 ریال 10,012,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,847,630 ریال 103,760 (1.05%) 10,020,560 ریال 9,819,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ASR 1,309,630 ریال 16,990 (1.3%) 1,332,390 ریال 1,304,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ASR 1,284,400 ریال 16,660 (1.3%) 1,306,720 ریال 1,279,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
STORJ 224,160 ریال 1,120 (0.5%) 227,170 ریال 222,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
STORJ 219,840 ریال 1,100 (0.5%) 222,790 ریال 218,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RIF 26,800 ریال 230 (0.87%) 26,800 ریال 26,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RIF 26,280 ریال 220 (0.84%) 26,280 ریال 25,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NBS 176,010 ریال 320 (0.18%) 177,610 ریال 17,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NBS 172,620 ریال 310 (0.18%) 174,190 ریال 17,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 17,160 ریال 880 (5.41%) 17,880 ریال 16,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 16,840 ریال 870 (5.45%) 17,540 ریال 15,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OCEAN 69,050 ریال 0 (0%) 71,040 ریال 67,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OCEAN 67,720 ریال 0 (0%) 69,670 ریال 66,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
YFII 567,453,140 ریال 320,600 (0.06%) 587,105,620 ریال 562,868,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
YFII 556,523,400 ریال 314,420 (0.06%) 575,797,340 ریال 552,027,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BTS 443,060 ریال 15,070 (3.52%) 464,220 ریال 42,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BTS 434,530 ریال 14,780 (3.52%) 455,280 ریال 42,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AUTO 114,067,700 ریال 1,186,200 (1.04%) 115,253,900 ریال 113,811,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AUTO 111,870,630 ریال 1,163,360 (1.04%) 113,033,990 ریال 111,619,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 141,630 ریال 570 (0.4%) 147,470 ریال 138,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 138,910 ریال 570 (0.41%) 144,630 ریال 136,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DOCK 824,570 ریال 7,370 (0.89%) 837,710 ریال 82,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DOCK 808,690 ریال 7,230 (0.89%) 821,580 ریال 8,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CFX 19,680 ریال 450 (2.29%) 20,710 ریال 19,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CFX 19,300 ریال 440 (2.28%) 20,310 ریال 19,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CTK 347,520 ریال 1,280 (0.37%) 352,330 ریال 343,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CTK 340,830 ریال 1,250 (0.37%) 345,540 ریال 337,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BTG 9,290,840 ریال 115,410 (1.24%) 9,406,250 ریال 9,239,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BTG 9,111,890 ریال 113,190 (1.24%) 9,225,080 ریال 9,061,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MIR 77,240 ریال 680 (0.89%) 77,240 ریال 75,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MIR 75,750 ریال 670 (0.89%) 75,750 ریال 74,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,811,360 ریال 3,210 (0.18%) 1,830,590 ریال 1,801,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,776,470 ریال 3,150 (0.18%) 1,795,330 ریال 1,767,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,830,590 ریال 3,210 (0.18%) 1,837,000 ریال 1,814,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,795,330 ریال 3,150 (0.18%) 1,801,620 ریال 1,779,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TCT 468,070 ریال 420,750 (889.16%) 474,480 ریال 46,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TCT 459,050 ریال 5,030 (1.1%) 465,660 ریال 4,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 68,410 ریال 61,520 (892.89%) 69,220 ریال 6,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 6,710 ریال 60,860 (907%) 67,880 ریال 670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BURGER 508,140 ریال 320 (0.06%) 512,950 ریال 507,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BURGER 498,350 ریال 320 (0.06%) 503,070 ریال 498,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PUNDIX 201,650 ریال 2,880 (1.43%) 210,310 ریال 201,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PUNDIX 197,770 ریال 2,820 (1.43%) 206,250 ریال 197,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AR 4,876,240 ریال 51,290 (1.06%) 4,927,540 ریال 4,783,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AR 4,782,320 ریال 50,300 (1.06%) 4,832,630 ریال 4,691,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 209,660 ریال 970 (0.46%) 213,190 ریال 208,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 205,630 ریال 940 (0.46%) 209,080 ریال 204,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 31,060 ریال 320 (1.03%) 31,510 ریال 30,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 30,460 ریال 320 (1.05%) 30,900 ریال 30,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MASK 588,930 ریال 2,560 (0.43%) 600,150 ریال 580,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MASK 577,580 ریال 2,520 (0.44%) 588,590 ریال 569,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LPT 3,770,190 ریال 28,860 (0.77%) 3,821,490 ریال 3,715,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LPT 3,697,570 ریال 28,300 (0.77%) 3,747,880 ریال 3,644,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NU 149,410 ریال 0 (0%) 149,410 ریال 14,941 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NU 146,300 ریال 0 (0%) 146,300 ریال 14,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ATA 71,680 ریال 480 (0.67%) 72,900 ریال 70,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ATA 70,300 ریال 470 (0.67%) 71,490 ریال 69,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 122,470 ریال 320 (0.26%) 124,390 ریال 120,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 120,110 ریال 320 (0.27%) 121,990 ریال 117,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TORN 7,123,620 ریال 83,350 (1.17%) 7,360,860 ریال 6,694,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TORN 6,986,410 ریال 81,750 (1.17%) 7,219,080 ریال 6,565,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 967,230 ریال 1,280 (0.13%) 982,940 ریال 960,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 948,600 ریال 1,260 (0.13%) 964,010 ریال 942,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 171,810 ریال 0 (0%) 171,810 ریال 17,181 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 168,240 ریال 0 (0%) 168,240 ریال 16,824 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 786,410 ریال 10,260 (1.3%) 805,010 ریال 786,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 771,270 ریال 10,060 (1.3%) 789,500 ریال 771,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KLAY 94,250 ریال 960 (1.02%) 96,810 ریال 94,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KLAY 92,430 ریال 950 (1.03%) 94,950 ریال 92,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PHA 42,280 ریال 450 (1.08%) 42,310 ریال 41,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PHA 41,470 ریال 440 (1.07%) 41,500 ریال 40,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 2,765,770 ریال 28,850 (1.04%) 2,811,930 ریال 2,746,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 2,712,500 ریال 28,290 (1.04%) 2,757,770 ریال 2,693,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
C98 184,020 ریال 1,600 (0.87%) 187,220 ریال 182,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
C98 180,470 ریال 1,570 (0.87%) 183,620 ریال 178,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DEXE 1,285,580 ریال 11,860 (0.92%) 1,298,400 ریال 1,270,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DEXE 1,260,820 ریال 11,630 (0.92%) 1,273,400 ریال 1,246,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CLV 38,520 ریال 630 (1.66%) 38,640 ریال 37,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CLV 37,780 ریال 620 (1.67%) 37,890 ریال 36,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
QNT 40,907,920 ریال 256,470 (0.63%) 42,254,420 ریال 40,427,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
QNT 40,119,990 ریال 251,530 (0.63%) 41,440,550 ریال 39,648,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 965,950 ریال 21,160 (2.24%) 1,000,890 ریال 942,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 947,340 ریال 20,750 (2.24%) 981,610 ریال 924,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 303,280 ریال 14,430 (5%) 312,580 ریال 284,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 297,440 ریال 14,150 (4.99%) 306,550 ریال 278,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 19,710 ریال 990 (5.29%) 19,710 ریال 18,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 19,330 ریال 970 (5.28%) 19,330 ریال 18,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RAY 283,080 ریال 4,170 (1.5%) 285,970 ریال 277,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RAY 277,630 ریال 4,090 (1.5%) 280,460 ریال 272,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FARM 18,145,670 ریال 32,060 (0.18%) 18,273,910 ریال 17,985,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FARM 17,796,170 ریال 31,440 (0.18%) 17,921,940 ریال 17,638,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ALPACA 90,110 ریال 1,160 (1.29%) 91,270 ریال 88,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ALPACA 88,380 ریال 1,130 (1.28%) 89,510 ریال 87,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 28,661,190 ریال 64,120 (0.22%) 29,174,140 ریال 28,597,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 28,109,140 ریال 62,890 (0.22%) 28,612,220 ریال 28,046,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
WAXP 37,310 ریال 190 (0.51%) 37,890 ریال 36,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
WAXP 36,590 ریال 190 (0.52%) 37,160 ریال 36,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MBOX 252,300 ریال 0 (0%) 254,550 ریال 250,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MBOX 247,440 ریال 0 (0%) 249,640 ریال 245,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FOR 79,860 ریال 1,090 (1.36%) 812,710 ریال 7,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FOR 783,220 ریال 10,690 (1.36%) 797,050 ریال 79,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TRIBE 51,320 ریال 100 (0.19%) 51,800 ریال 51,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
TRIBE 50,330 ریال 100 (0.2%) 50,810 ریال 50,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
GHST 428,630 ریال 640 (0.15%) 430,550 ریال 427,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
GHST 420,370 ریال 630 (0.15%) 422,260 ریال 419,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
IDEX 30,180 ریال 980 (3.36%) 30,320 ریال 28,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
IDEX 29,590 ریال 950 (3.32%) 29,740 ریال 27,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 14,610 ریال 290 (1.98%) 14,930 ریال 14,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 14,330 ریال 290 (2.02%) 14,650 ریال 14,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
GALA 20,180 ریال 390 (1.97%) 20,650 ریال 19,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
GALA 19,790 ریال 380 (1.96%) 20,260 ریال 19,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 258,720 ریال 7,750 (3%) 269,420 ریال 258,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 253,730 ریال 7,610 (3%) 264,230 ریال 253,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XEC 1,470 ریال 20 (1.36%) 1,490 ریال 1,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XEC 1,440 ریال 20 (1.39%) 1,460 ریال 1,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DYDX 798,600 ریال 2,570 (0.32%) 826,810 ریال 795,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DYDX 783,220 ریال 2,520 (0.32%) 810,880 ریال 779,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
VIDT 113,360 ریال 2,310 (2.04%) 116,150 ریال 113,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
VIDT 111,170 ریال 2,270 (2.04%) 113,910 ریال 110,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ILV 35,938,690 ریال 288,540 (0.8%) 36,547,820 ریال 35,874,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ILV 35,246,480 ریال 282,980 (0.8%) 35,843,880 ریال 35,183,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
USDP 320,560 ریال 30 (0.01%) 320,560 ریال 320,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
USDP 314,380 ریال 30 (0.01%) 314,380 ریال 314,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FIDA 175,680 ریال 1,800 (1.02%) 178,440 ریال 175,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FIDA 172,300 ریال 1,760 (1.02%) 175,000 ریال 171,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP 142,400 ریال 2,220 (1.56%) 145,640 ریال 142,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
پاور پول
پاور پول
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP 139,660 ریال 2,170 (1.55%) 142,840 ریال 139,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FRONT 91,200 ریال 1,370 (1.53%) 92,840 ریال 89,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FRONT 89,450 ریال 1,350 (1.53%) 91,050 ریال 87,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AGLD 147,470 ریال 3,200 (2.17%) 151,320 ریال 147,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AGLD 144,630 ریال 3,140 (2.17%) 148,400 ریال 144,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BETA 46,030 ریال 1,350 (2.93%) 47,770 ریال 45,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BETA 45,150 ریال 1,310 (2.9%) 46,850 ریال 45,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RARE 96,490 ریال 0 (0%) 97,140 ریال 95,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RARE 94,640 ریال 0 (0%) 95,260 ریال 93,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RAD 833,540 ریال 31,420 (3.92%) 900,550 ریال 802,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
RAD 817,490 ریال 30,820 (3.92%) 883,200 ریال 786,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LAZIO 1,032,890 ریال 1,090 (0.11%) 1,044,750 ریال 1,029,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LAZIO 1,012,990 ریال 1,070 (0.11%) 1,024,630 ریال 1,009,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CHESS 126,630 ریال 1,920 (1.52%) 128,550 ریال 125,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CHESS 124,190 ریال 1,890 (1.52%) 126,080 ریال 122,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AUCTION 3,228,390 ریال 67,320 (2.09%) 3,311,740 ریال 3,221,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
AUCTION 3,166,200 ریال 66,030 (2.09%) 3,247,950 ریال 3,159,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DAR 114,110 ریال 1,130 (1%) 116,140 ریال 111,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
DAR 111,910 ریال 1,110 (1%) 113,900 ریال 109,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 3,903,780 ریال 0 (0%) 3,903,780 ریال 390,378 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 3,821,830 ریال 0 (0%) 3,821,830 ریال 382,183 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BNX 41,805,580 ریال 320,600 (0.77%) 42,575,010 ریال 41,741,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BNX 41,000,360 ریال 314,420 (0.77%) 41,754,970 ریال 40,937,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MOVR 5,639,260 ریال 234,040 (4.15%) 5,937,410 ریال 5,597,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MOVR 5,530,640 ریال 229,530 (4.15%) 5,823,050 ریال 5,489,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ENS 5,289,810 ریال 89,770 (1.7%) 5,395,610 ریال 5,216,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ENS 5,187,930 ریال 88,030 (1.7%) 5,291,680 ریال 5,115,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CITY 1,952,420 ریال 6,410 (0.33%) 1,965,240 ریال 1,929,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CITY 1,914,810 ریال 6,290 (0.33%) 1,927,390 ریال 1,892,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KP3R 50,496,910 ریال 1,439,470 (2.85%) 52,311,480 ریال 50,496,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KP3R 49,524,290 ریال 1,411,750 (2.85%) 51,303,910 ریال 49,524,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
QI 584,440 ریال 1,290 (0.22%) 589,250 ریال 58,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
QI 573,190 ریال 1,260 (0.22%) 577,590 ریال 56,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PORTO 1,112,300 ریال 10,190 (0.92%) 1,123,940 ریال 1,104,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PORTO 1,090,880 ریال 9,990 (0.92%) 1,102,290 ریال 1,083,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
JASMY 335,210 ریال 650 (0.19%) 340,660 ریال 3,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
JASMY 328,760 ریال 630 (0.19%) 333,950 ریال 3,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 115,090 ریال 0 (0%) 116,050 ریال 113,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 112,870 ریال 0 (0%) 113,820 ریال 111,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PLA 144,900 ریال 5,450 (3.91%) 149,710 ریال 138,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PLA 142,110 ریال 5,340 (3.9%) 146,830 ریال 135,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 240,440 ریال 7,370 (3.07%) 250,380 ریال 238,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 235,810 ریال 7,230 (3.07%) 245,560 ریال 233,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,449,080 ریال 6,410 (0.44%) 1,461,910 ریال 1,420,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,421,170 ریال 6,280 (0.44%) 1,433,750 ریال 1,392,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SANTOS 1,505,190 ریال 6,090 (0.4%) 1,515,130 ریال 1,502,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SANTOS 1,476,200 ریال 5,970 (0.4%) 1,485,940 ریال 1,473,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ALCX 10,804,050 ریال 160,290 (1.48%) 10,996,400 ریال 10,707,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ALCX 10,595,950 ریال 157,210 (1.48%) 10,784,600 ریال 10,501,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MC 302,640 ریال 1,600 (0.53%) 308,410 ریال 301,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MC 296,810 ریال 1,570 (0.53%) 302,470 ریال 295,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ANY 3,362,320 ریال 0 (0%) 3,362,320 ریال 336,232 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ANY 3,292,150 ریال 0 (0%) 3,292,150 ریال 329,215 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BICO 213,190 ریال 960 (0.45%) 217,040 ریال 209,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BICO 209,080 ریال 950 (0.45%) 212,860 ریال 205,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FLUX 201,650 ریال 2,880 (1.43%) 207,100 ریال 201,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FLUX 197,770 ریال 2,820 (1.43%) 203,110 ریال 197,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FXS 2,421,770 ریال 16,670 (0.69%) 2,516,350 ریال 2,410,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
FXS 2,375,120 ریال 16,350 (0.69%) 2,467,880 ریال 2,364,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
VOXEL 140,130 ریال 580 (0.42%) 142,020 ریال 138,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
VOXEL 137,430 ریال 570 (0.42%) 139,280 ریال 135,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
HIGH 666,190 ریال 5,450 (0.82%) 668,110 ریال 653,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
HIGH 653,360 ریال 5,350 (0.83%) 655,250 ریال 641,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OOKI 203,580 ریال 183,190 (898.43%) 204,540 ریال 20,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
OOKI 199,660 ریال 310 (0.16%) 200,290 ریال 19,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PEOPLE 11,030 ریال 60 (0.54%) 11,310 ریال 11,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
PEOPLE 10,820 ریال 50 (0.46%) 11,090 ریال 10,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
UST 79,220 ریال 29,370 (37.07%) 163,750 ریال 79,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
UST 77,700 ریال 28,790 (37.05%) 160,600 ریال 77,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SPELL 40,140 ریال 1,760 (4.59%) 40,810 ریال 390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
SPELL 39,370 ریال 1,730 (4.6%) 40,020 ریال 3,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CVX 2,353,160 ریال 32,060 (1.36%) 2,401,250 ریال 2,340,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
CVX 2,307,840 ریال 31,440 (1.36%) 2,355,000 ریال 2,295,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
JOE 128,870 ریال 970 (0.75%) 131,120 ریال 125,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
JOE 126,390 ریال 950 (0.75%) 128,590 ریال 122,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
GLMR 241,820 ریال 7,150 (2.96%) 251,310 ریال 241,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
GLMR 237,160 ریال 7,010 (2.96%) 246,470 ریال 237,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 512,950 ریال 5,770 (1.12%) 520,010 ریال 51,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 503,070 ریال 5,660 (1.13%) 509,990 ریال 50,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
IMX 390,800 ریال 3,210 (0.83%) 408,430 ریال 381,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
IMX 383,270 ریال 3,140 (0.83%) 400,570 ریال 373,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LOKA 260,570 ریال 680 (0.26%) 263,650 ریال 257,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
LOKA 255,560 ریال 660 (0.26%) 258,570 ریال 252,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
API3 677,730 ریال 10,260 (1.51%) 698,570 ریال 676,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
API3 664,680 ریال 10,060 (1.51%) 685,120 ریال 663,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 411,320 ریال 3,520 (0.86%) 429,910 ریال 402,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 403,400 ریال 3,450 (0.86%) 421,630 ریال 394,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ACA 104,510 ریال 960 (0.92%) 107,070 ریال 104,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ACA 102,500 ریال 940 (0.92%) 105,010 ریال 102,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ANC 37,530 ریال 40 (0.11%) 38,230 ریال 37,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ANC 36,810 ریال 40 (0.11%) 37,490 ریال 36,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XNO 364,190 ریال 19,230 (5.57%) 419,330 ریال 344,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
XNO 357,180 ریال 18,870 (5.58%) 411,260 ریال 337,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 81,300 ریال 390 (0.48%) 86,940 ریال 80,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 79,730 ریال 380 (0.48%) 85,270 ریال 78,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ALPINE 962,420 ریال 2,110 (0.22%) 971,690 ریال 951,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ALPINE 943,880 ریال 2,070 (0.22%) 952,970 ریال 933,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
T 13,010 ریال 160 (1.23%) 13,170 ریال 12,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
T 12,760 ریال 160 (1.25%) 12,920 ریال 12,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ASTR 16,190 ریال 320 (1.98%) 16,790 ریال 16,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
ASTR 15,870 ریال 320 (2.02%) 16,470 ریال 15,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 332,260 ریال 30,590 (10.14%) 337,330 ریال 299,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 325,860 ریال 30,000 (10.14%) 330,830 ریال 293,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NBT 295,270 ریال 960 (0.33%) 297,830 ریال 29,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
NBT 289,580 ریال 940 (0.33%) 291,150 ریال 29,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KDA 703,700 ریال 37,510 (5.33%) 753,710 ریال 699,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
KDA 690,150 ریال 36,780 (5.33%) 739,200 ریال 685,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
APE 2,351,910 ریال 3,680 (0.16%) 2,395,990 ریال 2,319,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
APE 2,306,610 ریال 3,610 (0.16%) 2,349,840 ریال 2,274,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BSW 119,000 ریال 1,380 (1.16%) 120,730 ریال 118,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BSW 116,710 ریال 1,350 (1.16%) 118,410 ریال 116,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BIFI 154,045,890 ریال 1,538,860 (1%) 156,899,190 ریال 153,821,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
BIFI 151,078,810 ریال 1,509,210 (1%) 153,877,140 ریال 150,858,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MULTI 2,003,710 ریال 173,130 (8.64%) 2,240,950 ریال 1,997,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MULTI 1,965,120 ریال 169,790 (8.64%) 2,197,790 ریال 1,958,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MOB 411,960 ریال 8,340 (2.02%) 423,180 ریال 408,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو
MOB 404,020 ریال 8,180 (2.02%) 415,030 ریال 400,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۰
آرشیو

مشخصات آنلاین تتر

توضیحات

نظرات آنلاین تتر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین