خبر

شاخص‌های بورس کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 168194.56 168194.56 168194.56 168194.56 1739.37 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
Bolsa G 7070527 7070527 7070527 7070527 68658.00 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 66815.87 66815.87 66590.78 67564.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
FTSE South Africa 3884.36 3884.36 3884.36 3884.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE/JSE All Share 50438.82 50438.82 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 14355.45 14355.45 14344.65 14421.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
HDAX 7788.32 7788.32 7785.48 7828.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
SDAX 12220.07 12220.07 12220.07 12336.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Midcap 25356.56 25356.56 25332.21 25635.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
TecDAX 3025.83 3025.83 3025.83 3072.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Euro Stoxx 50 3934.44 3934.44 3933.15 3947.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Prime All Share 5783.46 5783.46 5781.05 5812.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
XETRA DAX Price 14355.45 14355.45 14335.51 14413.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Classic All Share 8543.14 8543.14 8522.49 8592.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Technology All Share 3822.7 3822.7 3822.7 3875.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Euro Stoxx 50 ( اروپا ) 3934.44 3934.44 3926.35 3950.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۲
DAX ( آلمان ) 14355.45 14355.45 14333.65 14430.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۲۷
دکس آلمان 14355.45 14355.45 14333.65 14430.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dow 30 33852.53 33850.91 33850.91 33852.53 57.74 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Nasdaq 10983.78 10987.07 10983.78 10987.07 15.70 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
S&P 100 1765.42 1766.19 1765.42 1766.19 2.87 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
S&P 500 3957.63 3957.8 3957.63 3957.8 6.53 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
DJ Utility 955.79 955.72 955.72 955.79 3.97 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Nasdaq 100 11503.45 11504.45 11503.45 11504.45 13.46 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
S&P 500 VIX 21.89 21.84 21.84 21.89 0.19 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
DJ Composite 11289.6 11288.1 11288.1 11289.6 21.90 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
SmallCap 2000 1836.72 1831.25 1831.25 1836.72 6.07 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
DJ Transportation 14370.1 14370.7 14370.1 14370.7 17.50 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Small Cap 2000 ( آمریکا ) 1836.72 1831.25 1831.25 1836.72 4.87 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۵۷
اس & پی 500 3957.63 3957.43 3953.88 3958.15 5.69 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۵۲
S&P 500 ( آمریکا ) 3957.63 3957.43 3953.88 3958.15 5.69 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۵۲
S&P 500 VIX ( آمریکا ) 21.89 21.89 21.83 21.97 0.14 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۴۷
نزدک 10983.78 10983.78 10977.7 10989.03 12.35 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۷
داو جونز 33852.53 33852.53 33813.05 33852.53 54.45 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۷
Dow Jones ( آمریکا ) 33852.53 33852.53 33813.05 33852.53 54.45 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۷
Nasdaq ( آمریکا ) 10983.78 10983.78 10977.7 10989.03 12.35 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۷
NYSE Composite 15370.4 15370.4 15370.4 15370.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
NYSE AMEX Composite 4588.8 4588.8 4588.8 4588.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 321.85 321.85 321.85 321.85 1.82 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
ATX 3224.85 3224.85 3208.27 3247.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
ATX ( اتریش ) 3224.85 3224.85 3205.65 3247.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۲۷
ATX 5 1463.78 1463.78 1463.78 1463.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
ATX Prime 1605.77 1605.77 1605.77 1605.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Immobilien ATX EUR 302.22 302.22 302.22 302.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
New Europe Blue Chip EUR 1027.01 1027.01 1027.01 1027.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 4738.35 4738.35 4738.35 4738.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۳۵
Amman SE General 2495.96 2495.96 2487.05 2495.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IBEX 35 8322.1 8322.1 8303.97 8349.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
General Madrid 828.46 828.46 824.81 831.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX Small Cap 7520.7 7520.7 7483.6 7533.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX Medium Cap 12845.1 12845.1 12715.9 12857.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE Latibex   2403.6 2403.6 2322.6 2403.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX 35 ( اسپانیا ) 8322.1 8322.1 8284.3 8351.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۲۷
آیبکس 35 8322.1 8322.1 8284.3 8351.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
VIBEX 17.2 17.2 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 200 ( استرالیا ) 7275.4 7275.4 7223.5 7275.4 22.10 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۲۷
S&P/ASX 20 4094.4 4089.1 4089.1 4099.4 12.10 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
S&P/ASX 50 7065.2 7055 7055 7068.9 19.10 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
S&P/ASX 100 6073.7 6065.7 6065.7 6074.9 14.90 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
S&P/ASX 200 7233.7 7226.2 7226.2 7236 19.60 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
S&P/ASX 300 7199.4 7190.6 7190.6 7201.2 18.70 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
S&P/ASX Midcap 50 9220.4 9215.2 9204.2 9220.4 8.50 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
ASX All Ordinaries 7422.4 7415.5 7415.5 7426.8 19.60 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
ASX Small Ordinaries 2869.2 2868.2 2868.2 2871.1 10.90 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
S&P/ASX All Australian 50 7066.7 7056.3 7056.3 7070 19.20 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
S&P/ASX All Australian 200 7212.3 7203.1 7203.1 7214 19.30 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 336.17 336.17 336.17 336.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۱:۰۵
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1052.82 1052.82 1052.82 1052.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۰۶
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 1265.88 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 193.97 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 10392.3 10392.3 10360.63 10441.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
DFM General 3287.34 3287.34 3287.34 3287.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۵
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Indonesia 3722.9 3722.9 3722.9 3722.9 1.57 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
IDX LQ45 995.22 995.22 994.29 997.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
IDX Composite 7012.07 7012.07 7000.87 7027.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
IDX Kompas 100 1237.76 1237.76 1237.18 1241.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
IDX PEFINDO-25 279.65 279.65 279.44 280.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
IDX Composite ( اندونزی ) 7012.07 7012.07 6999.03 7029.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۴۷
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 519.2 519.2 519.2 519.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1219.63 1219.63 1219.63 1219.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE IT Small Cap 28020.48 28020.48 27684.71 28020.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
FTSE Italia All Share 26484.01 26484.01 26294.78 26571.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
Italy 40 2395.3 2395.3 2383.1 2403.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE IT Mid Cap 39767.81 39767.81 39588.85 39917.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE MIB ( ایتالیا ) 24465.95 24465.95 24283 24558 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۲۷
FTSE MIB TR EUR 56105.51 56105.51 56105.51 56105.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
فتسی (ام آی بی) 24465.95 24465.95 24283 24558 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 361.19 361.19 361.19 361.19 1.09 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
ISEQ Overall 7261.89 7261.89 7216.57 7269.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
ISEQ 20 Price 1252.38 1252.38 1252.38 1252.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
ISEQ Small Capital 2252.74 2252.74 2252.74 2252.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2257.59 2257.59 2240.12 2263.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Iceland 6 PI ISK 2673.31 2673.31 2642.72 2673.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Iceland Mid Cap PI 128.03 128.03 127.43 128.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
ICEX All Share Total Return 1248.63 1248.63 1238.97 1251.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Iceland Small Cap PI 571.82 571.82 568.93 571.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1865.1 1865.1 1865.1 1865.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 110910 110955 110910 110955 171.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Brazil 50 18695.11 18705.22 18695.11 18705.22 35.89 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Tag Along 24346.87 24349.13 24346.87 24349.13 43.55 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Brazil Index 47119.25 47134.46 47119.25 47134.46 89.55 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Small Cap Index 2058.28 2052.6 2052.6 2058.28 0.28 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Brazil broad-Based 4396.15 4396.5 4396.15 4396.5 7.01 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Mid-Large Cap Index 2206.97 2207.99 2206.97 2207.99 4.03 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Bovespa ( برزیل ) 110910 110981 110820 111150 277.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۵۷
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 7512 7512 7512 7538.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
FTSE 250 19186.16 19186.16 19186.16 19355.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
FTSE 350 4152.78 4152.78 4152.78 4167.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
FTSE 100 ( بریتانیا ) 7512 7512 7504.43 7542.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۴۲
UK 100 1218.8 1218.8 1218.8 1222.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
FTSE AIM 100 4073.62 4073.62 4073.62 4110 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
فتسی 100 7512 7512 7504.43 7542.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3659.13 3659.13 3658.1 3680 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
BEL 20 ( بلژیک ) 3659.13 3659.13 3657.8 3683.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۴۷
BEL Mid 6279.52 6279.52 6276.31 6298.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 GR 11134.28 11134.28 11134.28 11205.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
BEL Small 11679.68 11679.68 11675.04 11776.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
BEL 20 Net Return 8336.05 8336.05 8336.05 8389.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 137.34 137.34 137.34 137.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۰۵
BGTR30 719.53 719.53 719.53 719.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۰۵
BSE SOFIX 596.62 596.62 596.62 596.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۰۵
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2200.68 2200.68 2200.68 2200.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
DSE Broad 6212.46 6212.46 6212.46 6212.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 7621 7621 7621 7621 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
BSE Foreign Company 1561.38 1561.38 1561.38 1561.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 821.29 821.29 821.29 821.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Sarajevo 10 1062.29 1062.29 1062.29 1062.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Sarajevo 30 1741.46 1741.46 1741.46 1741.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Pakistan 663.13 663.13 663.13 663.13 7.03 1.07% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Karachi 30 15665.43 15665.43 15558.38 15702.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
Karachi 100 42373.59 42373.59 42156.93 42438.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
KMI All Shares 20831.33 20831.33 20798.05 20933.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
Karachi All Share 28671.28 28671.28 28619.71 28760.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
Karachi Meezan 30 71632.77 71632.77 71113.5 71819.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
Karachi 100 ( پاکستان ) 42373.59 42373.59 42083.79 42391.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 5830.42 5830.42 5809.15 5854.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
PSI All Share GR 4447.68 4447.68 4421.52 4467.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
PSI ( پرتغال ) 5830.42 5830.42 5800.27 5854.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۱۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 30411.6 30411.6 30411.6 30411.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P Peru Select 565.94 565.94 565.94 565.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P Lima General 22013.22 22013.22 22013.22 22013.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1867.05 1867.05 1867.05 1867.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE SET Mid Cap 2323.7 2323.7 2311.2 2328.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
FTSE SET Shariah 1244.69 1244.69 1236.92 1245.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
FTSE SET All-Share 1805.16 1805.16 1793.47 1805.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
FTSE SET Large Cap 1641.52 1641.52 1628.83 1641.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
FTSE SET Mid Small Cap 2402.69 2402.69 2390.61 2407.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
MAI 574.7 574.7 574.09 579.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
SET 1624.39 1624.39 1615.84 1624.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
SET 50 986.92 986.92 979.92 986.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
SET 100 2217.52 2217.52 2202.89 2217.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
SET ( تایلند ) 1624.39 1624.39 1615 1624.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۲۷
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Taiwan 571.31 571.31 571.31 571.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
TPEx 184.93 184.93 184.93 184.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
TPEx 50 205.33 205.33 205.33 205.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Taiwan Weighted 14709.64 14709.64 14487.44 14713.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۹:۳۵
Taiwan Weighted ( تایوان ) 14709.64 14709.64 14456.69 14710.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۹:۲۷
TSEC Taiwan 50 11181.91 11181.91 11181.91 11181.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۰۶
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 8093.44 8093.44 8090 8104.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۶
Tunindex20 3594.33 3594.33 3589.35 3597.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 337293 337293 337293 337293 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
JSE All Jamaican Composite 382725 382725 382725 382725 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2042.16 2042.16 2042.16 2042.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۰۶
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Czech Republic 1388.19 1388.19 1388.19 1388.19 32.48 2.34% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
PX 1217.75 1217.75 1215.68 1224.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
PX-GLOB 1669.45 1669.45 1669.45 1669.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
OETOB Czech Traded (CZK) 1435.79 1435.79 1435.79 1435.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
OETOB Czech Traded (EUR) 1605.87 1605.87 1605.87 1605.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
OETOB Czech Traded (USD) 1669.7 1669.7 1669.7 1669.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China A50 12557.58 12557.58 12382.77 12565.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۳۵
China A50 ( چین ) 12557.58 12557.58 12384.73 12569.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۲۲
S&P/CITIC50 3187.66 3187.66 3187.66 3187.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P/CITIC300 3418.85 3418.85 3418.85 3418.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
SZSE Component 11089.01 11089.01 10971.76 11089.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
SSE 100 6597.13 6597.13 6549.42 6602.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
CSI 1000 6594.32 6594.32 6530.97 6601.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
Shanghai 3149.75 3149.75 3119.83 3149.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
Shanghai SE A Share 3301.37 3301.37 3269.98 3301.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
SZSE Component ( چین ) 11089.01 11089.01 10969.36 11106.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
Shanghai ( چین ) 3149.75 3149.75 3119.85 3152 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
شانگهای 3149.75 3149.75 3119.85 3152 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1771.48 1771.48 1766.74 1785.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
OMX Copenhagen 25 1672.09 1672.09 1671.13 1680.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
OMX Copenhagen Mid Cap 734.52 734.52 726.55 734.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
OMX Copenhagen Benchmark 2797 2797 2790.2 2815.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
OMX Copenhagen Small Cap 477.43 477.43 474.8 479.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
OMX Copenhagen All shares 2425.5 2425.5 2421.04 2440.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
OMXC25 ( نروژ ) 1672.09 1672.09 1669.8 1681.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 108.91 108.91 108.8 108.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Rwanda All Share 147.35 147.35 147.35 147.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۵:۰۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian VIX 39.49 39.49 39.49 39.49 1.13 2.86% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
MOEX 2185.32 2185.32 2179.33 2187.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
RTSI 1128.71 1128.71 1121.01 1130.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
MICEX 10 4002.34 4002.34 3983.82 4002.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
RTS Standard 14099.45 14099.45 14062.84 14117.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
MOEX ( روسیه ) 2185.32 2185.32 2179.27 2189.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۲۷
RTSI ( روسیه ) 1128.71 1128.71 1120.21 1131.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۲۷
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 11530.21 11530.21 11530.21 11530.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Bucharest BET-XT 1010.74 1010.74 1010.74 1010.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 1267.76 1267.76 1267.76 1267.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
LSE All Share 7282.89 7282.89 7282.89 7282.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 10 8282.37 8282.37 8282.37 8282.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
ZSE Top 15 9256.68 9256.68 9256.68 9256.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
ZSE Top 25 13302.31 13302.31 13302.31 13302.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
ZSE All Share 14238.86 14238.86 14238.86 14238.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
ZSE Small Cap 469108.16 469108.16 469108.16 469108.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
ZSE Medium Cap 32356.81 32356.81 32356.81 32356.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Zimbabwe Industrial 19767.88 19767.88 19767.88 19767.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Zimbabwe Mining 25478.67 25478.67 25478.67 25478.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
نیکی 225 27900.5 27900.5 27849.5 27909.5 127.34 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۲۷
Nikkei 225 ( ژاپن ) 27900.5 27900.5 27849.5 27909.5 127.34 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۲۷
TOPIX 1985.14 1985.14 1985.14 1985.14 7.83 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
JASDAQ 20 4384.67 4384.67 4384.67 4384.67 48.93 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
Topix 100 1314.75 1314.75 1314.75 1314.75 5.64 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
Topix 500 1542.49 1542.49 1542.49 1542.49 6.40 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
Nikkei 225 27858 27858 27858 27858 169.84 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
Topix 1000 1876.67 1876.67 1876.67 1876.67 7.66 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
JPX-Nikkei 400 17879 17879 17879 17879 84.90 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
Nikkei Volatility 18.71 18.71 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
Nikkei 300 419.4 419.4 419.4 419.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 500 2647.03 2647.03 2647.03 2647.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei JQ Average 3650.1 3650.1 3650.1 3650.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 159.4 159.4 159.4 159.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
BRVM Composite 194.04 194.04 194.04 194.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 8375.21 8375.21 8375.21 8375.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
CSE All-Share ( سریلانکا ) 8375.21 8375.21 8375.21 8375.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۴۷
S&P Sri Lanka 20 2612.76 2612.76 2612.76 2612.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 344.78 344.78 344.78 344.78 3.77 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
MSCI Singapore 291.88 291.88 291.88 291.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
سنگاپور 2596 2596 2596 2596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 2092.24 2092.24 2090.71 2105.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Nordic 40 2183 2183 2182.65 2198.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm 800.23 800.23 799.81 807.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Mid Cap 1312.24 1312.24 1310.19 1316.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Benchmark 680.95 680.95 680.52 686.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Stockholm Small Cap 1271.21 1271.21 1271.21 1278.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMXS30 ( سوئد ) 2092.24 2092.24 2090 2107.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Switzerland 586.72 586.72 586.72 586.72 5.65 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
SMI 11077.81 11077.81 11075.6 11167.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۳۶
SMI ( سوییس ) 11077.81 11077.81 11075.6 11178.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۱۷
Swiss Mid Price 2545.75 2545.75 2545.75 2545.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Swiss All Share Cumulative Dividend 14144.6 14144.6 14144.6 14144.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 5244.86 5244.86 5203.79 5246.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۳۶
IGPA General 28155.47 28155.47 27882.02 28206.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۳۶
Inter 10 8411.8 8411.8 8270.93 8454.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 814.97 814.97 813.84 815.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۰۶
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 589.59 589.59 589.59 589.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 10752.01 10752.01 10727.08 10819.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۰۶
NOMU Parallel Market Capped 18771.9 18771.9 18757.69 18925.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۰۶
Tadawul All Share ( عربستان ) 10752.01 10752.01 10730.11 10821.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۰۲
MSCI TADAWUL 30 1491.38 1491.38 1491.38 1491.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4613.72 4613.72 4613.72 4613.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 2899.14 2899.14 2883.98 2904.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
EuroNext 100 1273.33 1273.33 1271.54 1278.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
CAC 40 6668.97 6668.97 6665.39 6690.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
SBF 120 5114.66 5114.66 5102.41 5129.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Small 11820 11820 11783.26 11830.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid 60 13564.21 13564.21 13504.73 13613.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Next 20 10746.4 10746.4 10746.4 10830.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Large 60 7222.43 7222.43 7205.64 7243.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
CAC All Shares 8233.25 8233.25 8218.44 8262.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
CAC Mid & Small 13353.3 13353.3 13297.37 13395.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
CAC All-Tradable 5010.46 5010.46 4998.28 5024.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
CAC 40 ( فرانسه ) 6668.97 6668.97 6651.58 6693.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۱۲
کک 40 6668.97 6668.97 6651.58 6693.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 630.88 630.88 629.31 631.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10977.36 10977.36 10926.31 11006.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki 25 4894.06 4894.06 4871.74 4907.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Cap PI 7789 7789 7752.62 7805.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Mid Cap 401.54 401.54 399.9 402.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki 25 Growth 6972.48 6972.48 6940.71 6991.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Benchmark 57.53 57.53 57.24 57.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
OMX Helsinki Small Cap PI 539.4 539.4 537.15 539.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 590.99 590.99 590.99 590.99 7.94 1.36% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
PHS All Shares 3513.98 3513.98 3451.19 3513.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
PSEi Composite 6780.78 6780.78 6602.27 6780.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
PSEi Composite ( فیلیپین ) 6780.78 6780.78 6602.27 6780.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۷
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 59.59 59.59 59.59 59.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Cyprus Alternative Market 986 986 986 986 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Cyprus Main and Parallel Market 86.7 86.7 86.7 86.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 3042.17 3042.17 3038.66 3054.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۳۵
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE NASDAQ Qatar 10 7431.71 7431.71 7263.43 7431.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
QE General 11799.9 11799.9 11658.13 11799.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
QE All Shares 3775.29 3775.29 3730.17 3775.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11893.41 11893.41 11893.41 11893.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ساعت ۲:۰۵
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 20277.41 20279.97 20277.41 20279.97 0.95 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
S&P/TSX 60 1230.44 1230.73 1230.44 1230.73 0.07 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
S&P/TSX MidCap 1160.53 1160.12 1160.12 1160.53 0.02 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
S&P/TSX Venture 578.92 578.53 578.53 578.92 0.26 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
S&P/TSX Small Cap 691.78 691.27 691.27 691.78 0.39 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
S&P/TSX ( کانادا ) 20277.41 20277.41 20276.53 20292.6 6.05 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۷
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSPI ( کره جنوبی ) 2444.82 2444.82 2422.39 2444.82 11.43 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۲۷
KOSPI 2431.87 2431.87 2431.87 2431.87 1.52 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
KOSDAQ 725.3 725.3 725.3 725.3 2.24 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
KQ 100 1446.1 1446.1 1446.1 1446.1 9.70 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
KRX 100 4919.02 4919.02 4919.02 4919.02 0.49 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
KOSPI 50 2166.44 2166.44 2166.44 2166.44 1.23 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
KOSPI 100 2375.45 2375.45 2375.45 2375.45 0.76 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
KOSPI 200 315.9 315.9 315.9 315.9 0.32 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
KOSPI Large Sized 2412.59 2412.59 2412.59 2412.59 3.20 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
KOSPI Small Sized 2229.37 2229.37 2229.37 2229.37 9.63 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
KOSPI Medium Sized 2719.02 2719.02 2719.02 2719.02 5.80 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
FTSE Korea 350.85 350.85 350.85 350.85 3.59 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1907.53 1907.53 1907.53 1907.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
CROBEX10 1128.12 1128.12 1128.12 1128.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Colombia 4168.7 4168.7 4168.7 4168.7 43.25 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
COLCAP 1248.36 1253.91 1248.36 1253.91 6.31 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
COLEQTY 849.04 849.04 849.04 849.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۳:۳۵
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1643.15 1643.15 1643.15 1643.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nairobi All Share 127.34 127.34 127.34 127.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE NSE Kenya 15 170.14 170.14 167.96 171.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۰:۰۰
FTSE NSE Kenya 25 170.32 170.32 169.05 172.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDL STOCK IX 1772.65 1772.65 1772.65 1772.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
BLOM Stock 1317.01 1317.01 1317.01 1317.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
Beirut Stock 41.01 41.01 41.01 41.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 55942.67 55942.67 55486.12 56020.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
WIG20 1736.19 1736.19 1722.25 1739.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
WIG30 2116.83 2116.83 2100.74 2118.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
mWIG40 4087.13 4087.13 4044.83 4087.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
sWIG80 17509.43 17509.43 17459.21 17604.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
WIG20 ( لهستان ) 1736.19 1736.19 1719.09 1742.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3554.28 3554.28 3554.28 3558.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Malaysia 205.47 205.47 205.47 205.47 1.14 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
KLCI 1476.96 1476.96 1470.47 1479.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
Malaysia ACE 5196.72 5196.72 5178.68 5257.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
FTSE BM Mid 70 12696.37 12696.37 12670.46 12741.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
Malaysia Top 100 10259.91 10259.91 10228.67 10279.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Hungary 3877.68 3877.68 3877.68 3877.68 7.10 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
BUMIX 3692.15 3692.15 3692.15 3692.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
HTX (EUR) 3551.65 3551.65 3551.65 3551.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
HTX (HUF) 9352.06 9352.06 9352.06 9352.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
HTX (USD) 3692.83 3692.83 3692.83 3692.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
Budapest SE 45588.74 45588.74 45588.74 45588.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
Budapest SE ( مجارستان ) 45588.74 45588.74 45588.74 45588.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۱:۵۷
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE CSE Morocco 15 9954.43 9954.43 9899.22 9961.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9123.06 9123.06 9044.94 9123.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
Moroccan All Shares 10918.63 10918.63 10823.31 10918.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۳۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 13184.26 13184.26 12967.73 13184.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
EGX 70 2591.51 2591.51 2556.39 2596.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
EGX 20 Capped 15809.97 15809.97 15602.01 15809.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
S&P/ESG Egypt 509.02 509.02 509.02 509.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 32957.94 32957.94 32957.94 32957.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۰۵
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 3089.85 3091.02 3089.85 3099.15 5.04 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
IPC CompMx 418.94 419.04 418.94 419.91 0.31 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
S&P/BMV IPC 50174.06 50189.43 50174.06 50300.82 41.39 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
S&P/BMV IPC ( مکزیک ) 50174.06 50189.43 50166.64 50296.07 19.92 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۷
FTSE BIVA Real Time Price 1047.65 1047.76 1047.65 1047.76 0.88 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 12642.21 12642.21 12642.21 12642.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۹:۰۵
MNSE 10 814.42 814.42 814.42 814.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1689.4 1689.4 1689.4 1689.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
NSX Local 504.5 504.5 504.5 504.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1125.75 1125.75 1113.36 1125.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
OBX Price 571.24 571.24 564.96 571.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
OMX Oslo 20 707.71 707.71 701.01 707.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
OSE Benchmark 1217.37 1217.37 1204.4 1217.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Oslo All Share 1399.56 1399.56 1382 1399.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1704.08 1704.08 1704.08 1709.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
NSE All Share 47322.97 47322.97 47314.88 47449.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand ( نیوزیلند ) 303.97 303.97 302.58 303.97 3.03 1.01% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۲۷
NZX 50 11466 11445.39 11406.25 11466 70.65 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
NZX All 1793.78 1790.56 1784.44 1793.78 10.62 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
NZX MidCap 5386.67 5382.36 5374.67 5387.46 23.25 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
NZX SmallCap 18830.93 18789.6 18687.41 18830.93 89.28 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
DJ New Zealand 302.98 302.98 302.98 302.98 2.04 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
DJ New Zealand (USD) 347.3 347.3 347.3 347.3 1.65 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 2899.14 2899.14 2883.98 2904.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
EuroNext 100 1273.33 1273.33 1271.54 1278.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
AEX All Share 978.25 978.25 977.03 987.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
AEX 717.74 717.74 717.63 725.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
AMX 944.05 944.05 940.84 945.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
AMS Small Cap 1233.69 1233.69 1229.86 1239.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
AEX ( هلند ) 717.74 717.74 717.07 725.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۷
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 7893.98 7893.98 7893.98 7893.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
Nifty 50 18618.05 18618.05 18609.6 18664.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
India VIX 13.615 13.615 13.4675 13.9875 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Nifty 100 18758.35 18758.35 18749.85 18805.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Nifty 200 9789 9789 9783.1 9811.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Nifty 500 15812.45 15812.45 15801.05 15850.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
BSE MidCap 25679.73 25679.73 25679.73 25766.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
BSE Sensex 62681.84 62681.84 62362.08 62860.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
S&P BSE-100 18925.6 18925.6 18838.35 18978.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
S&P BSE-200 8045.57 8045.57 8013.12 8067.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
S&P BSE-500 25191.27 25191.27 25108.81 25260.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
BSE SmallCap 29341.21 29341.21 29341.21 29472.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Nifty Next 50 43147.1 43147.1 43070.85 43261.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
S&P BSE ALLCAP 7232.03 7232.03 7210.05 7251.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Nifty Midcap 50 8764.35 8764.35 8753.2 8813.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Nifty Midcap 150 11983.1 11983.1 11967.3 12027.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Nifty 50 Value 20 9342.45 9342.45 9313.1 9370.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
NIfty smallcap 50 4436.15 4436.15 4430.25 4455.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Nifty Smallcap 250 9602.2 9602.2 9593.05 9671.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
NIFTY Free Float Midcap 100 31677.3 31677.3 31637.95 31811.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
NIFTY Free Float Smallcap 100 9916.05 9916.05 9901.8 9997.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
BSE Sensex ( هند ) 62681.84 62681.84 62362.08 62879.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۲
Nifty 50 ( هند ) 18618.05 18618.05 18552.45 18675.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۷
Sensex  62681.84 62681.84 62362.08 62879.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1449.72 1449.72 1438.12 1449.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
FTSE China 50 11912.64 11912.64 11912.64 11912.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
Hang Seng CCI 3593.07 3593.07 3593.07 3593.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
FTSE CHI Hong Kong 8823.28 8823.28 8594.34 8823.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
Hang Seng 18204.68 18204.68 17706 18227 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۳۵
Hang Seng ( هنگ کنگ ) 18204.68 18204.68 17579 18227 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۳۲
Hang Seng CEI 6236.72 6236.72 6005.84 6236.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
هنگ سنگ 18204.68 18204.68 17579 18227 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 13808.47 13808.47 13808.47 13808.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 30 345.26 345.26 345.26 345.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
FTSE Vietnam 357.05 357.05 357.05 357.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
HNX 208.22 208.22 203.7 208.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
VN 1032.16 1032.16 1005.47 1032.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
VN 30 1029.04 1029.04 1002.74 1029.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
VN100 968.32 968.32 943.24 968.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Vietnam All 995.04 995.04 995.04 995.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Athens General 911.91 911.91 910.1 912.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE/Athex 20 2218.74 2218.74 2212.37 2222.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین