خبر

شاخص‌های بورس کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 885270.38 885270.38 885270.38 885270.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Bolsa G 38093616 38093616 38093616 38093616 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 69496.5 69496.5 69496.5 69496.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE South Africa 3843.95 3843.95 3843.95 3843.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE/JSE All Share 76960.61 76960.61 76960.61 76960.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 16656.44 16656.44 16534.55 16725.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۳۶
Euro Stoxx 50 4483.75 4483.75 4458.25 4495.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۱۲
DAX 16583.46 16583.46 16583.46 16583.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
HDAX 8915.08 8915.08 8915.08 8915.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
SDAX 13201.68 13201.68 13201.68 13201.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Midcap 26518.68 26518.68 26518.68 26518.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
TecDAX 3214.26 3214.26 3214.26 3214.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Euro Stoxx 50 4471.65 4471.65 4471.65 4471.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Prime All Share 6574.61 6574.61 6574.61 6574.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Classic All Share 8960.1 8960.1 8960.1 8960.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Technology All Share 3776.72 3776.72 3776.72 3776.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
دکس آلمان 16656.44 16656.44 16534.55 16725.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
XETRA DAX Price 14687.41 14687.41 14687.41 14704.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۴۸
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 500 VIX 12.94 12.95 12.89 13.02 0.10 0.78% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۴۸
داو جونز 36054.43 36054.57 36031.38 36054.76 21.82 0.06% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۷
Dow Jones 36054.43 36054.57 36031.38 36054.76 21.82 0.06% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۷
نزدک 14146.71 14146.71 14139.85 14158.5 15.78 0.11% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
اس & پی 500 4551.08 4551.08 4547.18 4551.68 1.57 0.03% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Nasdaq 14146.71 14146.71 14139.85 14158.5 15.78 0.11% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
Small Cap 2000 1851.25 1851.25 1849.85 1851.75 1.90 0.10% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
S&P 500 ( آمریکا ) 4551.08 4551.08 4547.18 4551.68 1.57 0.03% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۵
S&P 100 2150.94 2150.94 2150.94 2150.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
DJ Utility 866.99 866.99 866.99 866.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P 500 VIX 12.82 12.82 12.82 12.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
DJ Composite 11786.6 11786.6 11786.6 11786.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
SmallCap 2000 1856.04 1856.04 1856.04 1856.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NYSE Composite 16123 16123 16123 16123 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
DJ Transportation 15289.7 15289.7 15289.7 15289.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NYSE AMEX Composite 4537.2 4537.2 4537.2 4537.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Dow 30 36124.56 36124.56 36124.56 36124.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nasdaq 14229.91 14229.91 14229.91 14229.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P 500 4567.18 4567.18 4567.18 4567.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nasdaq 100 15877.71 15877.71 15877.71 15877.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 3306.51 3306.51 3298.4 3318.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۲۷
ATX 5 1542.59 1542.59 1542.59 1542.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
ATX Prime 1654.48 1654.48 1654.48 1654.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Immobilien ATX EUR 314.44 314.44 314.44 314.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
New Europe Blue Chip EUR 1269.92 1269.92 1269.92 1269.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
ATX 3299.32 3299.32 3299.32 3299.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
FTSE Austria 340.46 340.46 340.46 340.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2381.41 2381.41 2381.41 2381.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Amman SE AllShare 4343.15 4343.15 4343.15 4343.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IBEX 35 10258.1 10258.1 10231.86 10300.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۲۷
General Madrid 1012.51 1012.51 1012.51 1012.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
IBEX Small Cap 7912.1 7912.1 7912.1 7912.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
IBEX 35 10245.75 10245.75 10245.75 10245.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
IBEX Medium Cap 13434.7 13434.7 13434.7 13434.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Latibex   2450.2 2450.2 2450.2 2450.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
آیبکس 35 10258.1 10258.1 10231.86 10300.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
VIBEX 12.4 12.4 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 50 7058.5 7058.5 7058.5 7058.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/ASX 100 6027.9 6027.9 6027.9 6027.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/ASX 300 7126.7 7126.7 7126.7 7126.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/ASX Midcap 50 8770.1 8770.1 8770.1 8770.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
ASX All Ordinaries 7386.7 7386.7 7386.7 7386.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
ASX Small Ordinaries 2777.6 2777.6 2777.6 2777.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/ASX All Australian 50 7089.6 7089.6 7089.6 7089.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/ASX All Australian 200 7171.8 7171.8 7171.8 7171.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/ASX 20 4068.6 4068.6 4068.6 4068.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/ASX 200 7178.4 7178.4 7178.4 7178.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/ASX 200 7178.4 7178.4 7067.1 7193.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۵۰
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1741.06 1741.06 1741.06 1741.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 312.24 312.24 312.24 312.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1222.18 1222.18 1222.18 1222.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 175.60 175.60 175.60 175.60 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
Ecuador General Adj 1278.71 1278.71 1278.71 1278.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 9481.07 9481.07 9481.07 9481.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
DFM General 3978.2 3978.2 3978.2 3978.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 936.8 936.8 936.8 936.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
IDX Composite 7087.4 7087.4 7087.4 7087.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Indonesia 3598.49 3598.49 3598.49 3598.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
IDX Kompas 100 1140.38 1140.38 1140.38 1140.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
IDX PEFINDO-25 218.07 218.07 218.07 218.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
IDX Composite 7087.4 7087.4 7087.4 7135.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۴۸
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 507.03 507.03 507.03 507.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 894.49 894.49 894.49 894.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB 30326.29 30326.29 30140 30453 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۴۱
Italy 40 2963.2 2963.2 2963.2 2963.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE MIB TR EUR 72490.02 72490.02 72490.02 72490.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE IT Mid Cap 42171.3 42171.3 42171.3 42171.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE IT Small Cap 26376.06 26376.06 26376.06 26376.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Italia All Share 32195.14 32195.14 32195.14 32195.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
فتسی (ام آی بی) 30326.29 30326.29 30140 30453 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 397.34 397.34 397.34 397.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
ISEQ Overall 8465.53 8465.53 8465.53 8465.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
ISEQ 20 Price 1450.81 1450.81 1450.81 1450.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
ISEQ Small Capital 1162.39 1162.39 1162.39 1162.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
ISEQ General 8456.81 8456.81 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1965.9 1965.9 1965.9 1965.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Iceland 6 PI ISK 2285.72 2285.72 2285.72 2285.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Iceland Mid Cap PI 112.91 112.91 112.91 112.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Iceland Small Cap PI 345.33 345.33 345.33 345.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
ICEX All Share Total Return 1131.05 1131.05 1131.05 1131.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1942.22 1942.22 1942.22 1942.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 125702 125702 125616 125756 102.00 0.08% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۴۶
Tag Along 28111.13 28111.13 28111.13 28111.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Brazil Index 53343.41 53343.41 53343.41 53343.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Small Cap Index 2229.28 2229.28 2229.28 2229.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Brazil broad-Based 4992.07 4992.07 4992.07 4992.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Mid-Large Cap Index 2520.54 2520.54 2520.54 2520.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Bovespa 126903 126903 126903 126903 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Brazil 50 20990.66 20990.66 20990.66 20990.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 7515.38 7515.38 7486.79 7542.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۲۷
UK 100 1220.5 1220.5 1220.5 1220.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE 100 7521.57 7521.57 7521.57 7521.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE 250 18577.46 18577.46 18577.46 18577.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE 350 4139.97 4139.97 4139.97 4139.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE AIM 100 3440.08 3440.08 3440.08 3440.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
فتسی 100 7515.38 7515.38 7486.79 7542.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3660.8 3660.8 3630.6 3664.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۷
BEL 20 3640 3640 3640 3640 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
BEL 20 GR 11404.58 11404.58 11404.58 11404.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
BEL 20 Net Return 8455.85 8455.85 8455.85 8455.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
BEL Small 8693.64 8693.64 8693.64 8693.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
BEL Mid 6733.17 6733.17 6733.17 6733.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 157.02 157.02 157.02 157.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
BGTR30 786.26 786.26 786.26 786.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
BSE SOFIX 750.04 750.04 750.04 750.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2113.52 2113.52 2113.52 2113.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
DSE Broad 6247.57 6247.57 6247.57 6247.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 2463.38 2463.38 2463.38 2463.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
BSE Domestic Company 8885.36 8885.36 8885.36 8885.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 803.5 803.5 803.5 803.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Sarajevo 10 940.9 940.9 940.9 940.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Sarajevo 30 1780.85 1780.85 1780.85 1780.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 21291.55 21291.55 21291.55 21291.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KMI All Shares 31253.51 31253.51 31253.51 31253.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Karachi Meezan 30 108447.4 108447.4 108447.4 108447.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Karachi 100 63778.75 63778.75 63778.75 63778.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Pakistan 997.55 997.55 997.55 997.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Karachi All Share 42436.75 42436.75 42436.75 42436.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Karachi 100 63778.75 63778.75 63213.99 64031.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۴:۳۷
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 6609.9 6609.9 6573.05 6633.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۱۲
PSI 20 6608.53 6608.53 6608.53 6608.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
PSI All Share GR 4698.6 4698.6 4698.6 4698.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 29517.09 29517.09 29517.09 29517.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P Peru Select 577.06 577.06 577.06 577.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P Lima General 22363.09 22363.09 22363.09 22363.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P Lima Corporate Gov 187.45 187.45 187.45 187.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ساعت ۰:۰۰
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1731.61 1731.61 1731.61 1731.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 404.82 404.82 404.82 404.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
SET 50 857.44 857.44 857.44 857.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
SET 100 1901.56 1901.56 1901.56 1901.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE SET Mid Cap 1896.87 1896.87 1896.87 1896.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE SET Shariah 1122.43 1122.43 1122.43 1122.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE SET All-Share 1560.83 1560.83 1560.83 1560.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE SET Large Cap 1468.64 1468.64 1468.64 1468.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE SET Mid Small Cap 1961.03 1961.03 1961.03 1961.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
SET 1389.55 1389.55 1389.55 1389.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
SET 1389.55 1389.55 1380.21 1392.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 231.35 231.35 231.35 231.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
TPEx 50 250.07 250.07 250.07 250.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
MSCI Taiwan 656.95 656.95 656.95 656.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
TSEC Taiwan 50 12858.88 12858.88 12858.88 12858.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Taiwan Weighted 17328.01 17328.01 17328.01 17328.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Taiwan Weighted 17328.01 17328.01 17328.01 17328.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۴۳
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 8576.9 8576.9 8576.9 8576.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Tunindex20 3755.66 3755.66 3755.66 3755.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 347378 347378 347378 347378 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
JSE All Jamaican Composite 310989 310989 310989 310989 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2061.17 2061.17 2061.17 2061.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1397.46 1397.46 1397.46 1397.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
PX-GLOB 1852.25 1852.25 1852.25 1852.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
FTSE Czech Republic 1616.11 1616.11 1616.11 1616.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
OETOB Czech Traded (CZK) 1560.91 1560.91 1560.91 1560.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
OETOB Czech Traded (EUR) 1762.18 1762.18 1762.18 1762.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
OETOB Czech Traded (USD) 1900.6 1900.6 1900.6 1900.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5304.27 5304.27 5304.27 5304.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
CSI 1000 6023.8 6023.8 6023.8 6023.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Shanghai 2968.93 2968.93 2968.93 2968.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
China A50 11350.55 11350.55 11350.55 11350.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/CITIC50 3008.98 3008.98 3008.98 3008.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/CITIC300 3095.31 3095.31 3095.31 3095.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
SZSE Component 9533.25 9533.25 9533.25 9533.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Shanghai SE A Share 3112.73 3112.73 3112.73 3112.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
SZSE Component 9533.25 9533.25 9451.16 9592.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۱۹
China A50 11350.55 11350.55 11315.94 11425.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۴
Shanghai 2968.93 2968.93 2960.14 2984.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۳۹
شانگهای 2968.93 2968.93 2960.14 2984.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC25 1744.48 1744.48 1734 1748.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۷
OMXC20 2215.21 2215.21 2215.21 2215.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
OMX Copenhagen 25 1734.87 1734.87 1734.87 1734.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
OMX Copenhagen Mid Cap 749.6 749.6 749.6 749.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
OMX Copenhagen Benchmark 3536.87 3536.87 3536.87 3536.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
OMX Copenhagen Small Cap 506.05 506.05 506.05 506.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
OMX Copenhagen All shares 2920.31 2920.31 2920.31 2920.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 143.78 143.78 143.78 143.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
Rwanda Share 110.34 110.34 110.34 110.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MOEX 3079.5 3079.5 3078.33 3145.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۲۷
RTSI 1045.28 1045.28 1042.33 1067.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۲۷
Russian VIX 28.64 28.64 28.64 28.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
RTS Standard 19808.18 19808.18 19808.18 19808.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
MOEX 3095.74 3095.74 3095.74 3095.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
RTSI 1055.59 1055.59 1055.59 1055.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
MICEX 10 5791.47 5791.47 5791.47 5791.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 14833.18 14833.18 14833.18 14833.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Bucharest BET-XT 1277.52 1277.52 1277.52 1277.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 2502.19 2502.19 2502.19 2502.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
LSE All Share 11364.42 11364.42 11364.42 11364.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 25 173495.95 173495.95 173495.95 173495.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
ZSE Small Cap 5344424 5344424 5344424 5344424 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
ZSE Medium Cap 842538.56 842538.56 842538.56 842538.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Zimbabwe Industrial 296275.53 296275.53 296275.53 296275.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
ZSE Top 10 81293.96 81293.96 81293.96 81293.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
ZSE Top 15 110531.97 110531.97 110531.97 110531.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
ZSE All Share 191185.2 191185.2 191185.2 191185.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Zimbabwe Mining 145542.27 145542.27 145542.27 145542.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 2387.2 2387.2 2387.2 2387.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Topix 100 1602.42 1602.42 1602.42 1602.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Topix 500 1860.62 1860.62 1860.62 1860.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nikkei 225 33445.9 33445.9 33445.9 33445.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nikkei 300 497.19 497.19 497.19 497.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nikkei 500 2963.69 2963.69 2963.69 2963.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Topix 1000 2257.26 2257.26 2257.26 2257.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
JPX-Nikkei 400 21531.06 21531.06 21531.06 21531.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nikkei Volatility 17.77 17.77 17.77 17.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nikkei 225 33445.9 33445.9 32915 33452 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۱۳
نیکی 225 33445.9 33445.9 32915 33452 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
JASDAQ 160.23 160.23 160.23 160.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
JASDAQ 20 4395.37 4395.37 4395.37 4395.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
TOPIX Composite 2371.96 2371.96 2371.96 2371.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Nikkei JQ Average 3542.16 3542.16 3542.16 3542.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Nikkei 1000 2357.74 2357.74 2357.74 2357.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 172.23 172.23 172.23 172.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
BRVM Composite 209.62 209.62 209.62 209.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 10700.09 10700.09 10700.09 10700.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P Sri Lanka 20 3054.41 3054.41 3054.41 3054.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
CSE All-Share 10700.09 10700.09 10700.09 10700.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۴۱
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STI Index 3087.24 3087.24 3087.24 3087.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Singapore 327.17 327.17 327.17 327.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
MSCI Singapore 270.85 270.85 270.85 270.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 2289.64 2289.64 2265.32 2296.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۰۷
OMXS30 2279.08 2279.08 2279.08 2279.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Nordic 40 2424.3 2424.3 2424.3 2424.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Stockholm 853.32 853.32 853.32 853.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Stockholm Mid Cap 1318.16 1318.16 1318.16 1318.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Stockholm Benchmark 725.31 725.31 725.31 725.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Stockholm Small Cap 1148.54 1148.54 1148.54 1148.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMI 11001.62 11001.62 10941.3 11027.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۲۲
Swiss Mid Price 2497.68 2497.68 2497.68 2497.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Switzerland 576.73 576.73 576.73 576.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Swiss All Share Cumulative Dividend 14229.84 14229.84 14229.84 14229.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
SMI 10993.3 10993.3 10993.3 10993.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 5905.31 5905.31 5905.31 5905.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
IGPA General 29704.06 29704.06 29704.06 29704.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Inter 10 6136.77 6136.77 6136.77 6136.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 884.69 884.69 884.69 884.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 645.14 645.14 645.14 645.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 11193.86 11193.86 11193.86 11193.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NOMU Parallel Market Capped 23613.27 23613.27 23613.27 23613.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Tadawul All Share 11174.02 11174.02 11141.84 11195.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۱
MSCI TADAWUL 30 1347.2 1347.2 1347.2 1347.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4599.9 4599.9 4599.9 4599.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAC 40 7435.99 7435.99 7385.3 7454.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۱۲
CAC 40 7413.72 7413.72 7413.72 7413.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
کک 40 7435.99 7435.99 7385.3 7454.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Next 150 3038.99 3038.99 3038.99 3038.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
CAC Large 60 7898.66 7898.66 7898.66 7898.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
EuroNext 100 1363.48 1363.48 1363.48 1363.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
CAC All Shares 8847.18 8847.18 8847.18 8847.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
CAC Mid & Small 12823.01 12823.01 12823.01 12823.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
SBF 120 5556.61 5556.61 5556.61 5556.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
CAC Small 10688.48 10688.48 10688.48 10688.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
CAC Mid 60 13138.72 13138.72 13138.72 13138.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
CAC Next 20 10814.2 10814.2 10814.2 10814.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
CAC All-Tradable 5435.91 5435.91 5435.91 5435.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 571.85 571.85 571.85 571.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9747.64 9747.64 9747.64 9747.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Helsinki Cap PI 7038.9 7038.9 7038.9 7038.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Helsinki Mid Cap 377.68 377.68 377.68 377.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Helsinki 25 Growth 6474.4 6474.4 6474.4 6474.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Helsinki Benchmark 51.37 51.37 51.37 51.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Helsinki 25 4346.72 4346.72 4346.72 4346.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
OMX Helsinki Small Cap PI 435.94 435.94 435.94 435.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 3351.66 3351.66 3351.66 3351.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
PSEi Composite 6305.85 6305.85 6305.85 6305.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Philippines 574.71 574.71 574.71 574.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
PSEi Composite 6305.85 6305.85 6273.97 6305.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 102.5 102.5 102.5 102.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Cyprus Alternative Market 1166.56 1166.56 1166.56 1166.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Cyprus Main and Parallel Market 134.77 134.77 134.77 134.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 4224.47 4224.47 4224.47 4224.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9872.1 9872.1 9872.1 9872.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
QE All Shares 3334.45 3334.45 3334.45 3334.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE NASDAQ Qatar 10 6048.8 6048.8 6048.8 6048.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11892.62 11892.62 11892.62 11892.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 20274.21 20274.21 20274.21 20297.33 34.72 0.17% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۳۷
S&P/TSX 60 1230.8 1230.8 1230.8 1230.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/TSX 20375.93 20375.93 20375.93 20375.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/TSX MidCap 1187.31 1187.31 1187.31 1187.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/TSX Venture 534.17 534.17 534.17 534.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/TSX Small Cap 677.44 677.44 677.44 677.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 819.54 819.54 819.54 819.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KQ 100 1905.48 1905.48 1905.48 1905.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KRX 100 5161.02 5161.02 5161.02 5161.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KOSPI 100 2509.31 2509.31 2509.31 2509.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KOSPI 200 333.45 333.45 333.45 333.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Korea 372.08 372.08 372.08 372.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KOSPI Large Sized 2474.42 2474.42 2474.42 2474.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KOSPI Small Sized 2271.47 2271.47 2271.47 2271.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KOSPI Medium Sized 2741.35 2741.35 2741.35 2741.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KOSPI 2495.38 2495.38 2495.38 2495.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KOSPI 50 2295.49 2295.49 2295.49 2295.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KOSPI 2495.38 2495.38 2495.38 2508.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۹
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 2467.52 2467.52 2467.52 2467.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
CROBEX10 1511.37 1511.37 1511.37 1511.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLCAP 1150.1 1150.1 1150.1 1150.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
COLEQTY 799.54 799.54 799.54 799.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
FTSE Colombia 3639.55 3639.55 3639.55 3639.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1492.16 1492.16 1492.16 1492.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۵۹
Nairobi All Share 93.37 93.37 93.37 93.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۵۹
FTSE NSE Kenya 15 205.93 205.93 205.93 205.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
FTSE NSE Kenya 25 216.6 216.6 216.6 216.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 5463.76 5463.76 5463.76 5463.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Kuwait Main 7265.82 7265.82 7265.82 7265.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Main Market 50 5362.19 5362.19 5362.19 5362.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Kuwait Parallel Market 6637.88 6637.88 6637.88 6637.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1642.36 1642.36 1642.36 1642.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Beirut Stock 39.62 39.62 39.62 39.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
BDL STOCK IX 3445.25 3445.25 3445.25 3445.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1337.11 1337.11 1337.11 1337.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG20 2309.81 2309.81 2297.87 2328.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۳۶
WIG 76967.51 76967.51 76967.51 76967.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
sWIG80 22107.03 22107.03 22107.03 22107.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
WIG20 2302.21 2302.21 2302.21 2302.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
WIG30 2862.13 2862.13 2862.13 2862.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
mWIG40 5735.45 5735.45 5735.45 5735.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 937.71 937.71 937.71 937.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
49.15 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3670.8 3670.8 3670.8 3670.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia Top 100 10324.44 10324.44 10324.44 10324.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
KLCI 1445.82 1445.82 1445.82 1445.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Malaysia ACE 5141.7 5141.7 5141.7 5141.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Malaysia 206.27 206.27 206.27 206.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE BM Mid 70 13974.94 13974.94 13974.94 13974.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 5150.26 5150.26 5150.26 5150.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
HTX (EUR) 4937.44 4937.44 4937.44 4937.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
HTX (HUF) 12161.81 12161.81 12161.81 12161.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
HTX (USD) 5335.15 5335.15 5335.15 5335.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Budapest SE 58432.29 58432.29 58432.29 58432.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Hungary 4794.25 4794.25 4794.25 4794.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Budapest SE 58432.29 58432.29 58432.29 58432.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۴۱
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE CSE Morocco 15 10929.38 10929.38 10929.38 10929.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Moroccan All Shares 11782.59 11782.59 11782.59 11782.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9925.69 9925.69 9925.69 9925.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
MADEX 10807.69 10807.69 10804.52 10855.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 25007.92 25007.92 25007.92 25007.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
EGX 70 5441.05 5441.05 5441.05 5441.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
EGX 20 Capped 30032.95 30032.95 30032.95 30032.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
S&P/ESG Egypt 864.17 864.17 864.17 864.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 36584.49 36584.49 36584.49 36584.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/BMV IPC 54121.72 54110.48 54057.49 54246.78 80.42 0.15% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۰:۴۸
INMEX 3316.09 3316.09 3316.09 3316.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
IPC CompMx 450.76 450.76 450.76 450.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P/BMV IPC 54120.91 54120.91 54120.91 54120.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE BIVA Real Time Price 1117.23 1117.23 1117.23 1117.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 15523.07 15523.07 15523.07 15523.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
MNSE 10 1026.43 1026.43 1026.43 1026.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1620 1620 1620 1620 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NSX Local 675.3 675.3 675.3 675.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1189.57 1189.57 1189.57 1189.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OBX Price 570.55 570.55 570.55 570.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OMX Oslo 20 710.39 710.39 710.39 710.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
OSE Benchmark 1292.37 1292.37 1292.37 1292.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Oslo All Share 1502.83 1502.83 1502.83 1502.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 2639.18 2639.18 2639.18 2639.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NSE All Share 71781.43 71781.43 71781.43 71781.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 314.92 314.92 310.83 315.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۱:۴۹
NZX 50 11463.49 11463.49 11463.49 11463.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NZX All 1730.32 1730.32 1730.32 1730.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NZX MidCap 4782.94 4782.94 4782.94 4782.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NZX SmallCap 17865.11 17865.11 17865.11 17865.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
DJ New Zealand 314.9 314.9 314.9 314.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
DJ New Zealand (USD) 357.81 357.81 357.81 357.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX 776.18 776.18 775.57 779.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۲۰:۱۲
AEX 776.75 776.75 776.75 776.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
AMX 862.47 862.47 862.47 862.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
AEX All Share 1044.78 1044.78 1044.78 1044.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
AMS Small Cap 1209.96 1209.96 1209.96 1209.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Next 150 3038.99 3038.99 3038.99 3038.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
EuroNext 100 1363.48 1363.48 1363.48 1363.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 13.74 13.74 13.74 13.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nifty Next 50 50517.35 50517.35 50517.35 50517.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nifty 100 21074.15 21074.15 21074.15 21074.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nifty 200 11337.2 11337.2 11337.2 11337.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nifty 500 18680 18680 18680 18680 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nifty 50 USD 8666.3 8666.3 8666.3 8666.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nifty Midcap 50 12549.4 12549.4 12549.4 12549.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NIfty smallcap 50 6743.6 6743.6 6743.6 6743.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nifty Smallcap 250 13545.4 13545.4 13545.4 13545.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NIFTY Free Float Midcap 100 44232.45 44232.45 44232.45 44232.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
NIFTY Free Float Smallcap 100 14507.9 14507.9 14507.9 14507.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P BSE-100 21531.1 21531.1 21531.1 21531.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P BSE-200 9268.37 9268.37 9268.37 9268.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P BSE-500 29540.16 29540.16 29540.16 29540.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nifty 50 20937.7 20937.7 20937.7 20937.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
BSE MidCap 35115.78 35115.78 35115.78 35115.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
BSE SmallCap 41174.45 41174.45 41174.45 41174.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
S&P BSE ALLCAP 8593.63 8593.63 8593.63 8593.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nifty Midcap 150 16389.05 16389.05 16389.05 16389.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Nifty 50 Value 20 11057.95 11057.95 11057.95 11057.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
BSE Sensex 69653.73 69653.73 69653.73 69653.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
BSE Sensex 69653.73 69653.73 69420.62 69738.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۵۳
Nifty 50 20937.7 20937.7 20853.8 20961.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳:۴۲
Sensex  69653.73 69653.73 69420.62 69738.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hang Seng CCI 3244.84 3244.84 3244.84 3244.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Hang Seng CEI 5670.62 5670.62 5670.62 5670.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1136.66 1136.66 1136.66 1136.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Hang Seng 16474 16474 16474 16474 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE China 50 10688.03 10688.03 10688.03 10688.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Hang Seng 16474 16474 16263 16587.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۱:۳۹
هنگ سنگ 16474 16474 16263 16587.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE CHI Hong Kong 11489.13 11489.13 11489.13 11489.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 58341.02 58341.02 58341.02 58341.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 1126.43 1126.43 1126.43 1126.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
HNX 233.63 233.63 233.63 233.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
VN 30 1109.27 1109.27 1109.27 1109.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
VN100 1128.93 1128.93 1128.93 1128.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Vietnam 365.64 365.64 365.64 365.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
FTSE Vietnam All 1105.52 1105.52 1105.52 1105.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
HNX 30 498.19 498.19 498.19 498.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 3071.69 3071.69 3071.69 3071.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Athens General 1272.19 1272.19 1272.19 1272.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین