شاخص های بورس / کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 86359.78 86359.78 86359.78 86359.78 130.73 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۸
Bolsa G 3605616 3605616 3605616 3605616 4161.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۸
Merval Argentina 33784.64 33784.64 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE South Africa 3773.69 3773.69 3773.69 3773.69 4.08 0.11% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
FTSE/JSE Top 40 64306.68 64306.68 64306.68 64930.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
FTSE/JSE All Share 50438.82 50438.82 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 8450.03 8450.03 8433.14 8563.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
SDAX 16054.71 16054.71 16031.02 16354.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
TecDAX 3759.02 3759.02 3753.47 3827.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
Prime All Share 6296.13 6296.13 6283.6 6381.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
XETRA DAX Price 15169.98 15169.98 15132.37 15374.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
DAX 15169.98 15169.98 15126.86 15365.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
Midcap 33711.12 33711.12 33672.48 34085.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
Euro Stoxx 50 4080.15 4080.15 4068.25 4132.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
Classic All Share 10823.22 10823.22 10807.05 10947.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
Technology All Share 5108.4 5108.4 5105.21 5204.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
DAX 15169.98 15169.98 15107.49 15409.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۵
Euro Stoxx 50 4080.15 4080.15 4059.85 4148.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۵
دکس آلمان 15169.98 15169.98 15107.49 15409.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 2095.3 2085.5 2082.6 2095.3 12.80 0.61% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
NYSE Composite 16347.9 16347.9 16347.9 16347.9 127.40 0.78% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
NYSE AMEX Composite 3325.1 3325.1 3325.1 3325.1 43.40 1.31% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
SmallCap 2000 2150.3 2158.75 2150.3 2159.6 5.60 0.26% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
SmallCap 2000 2150.3 2158.75 2150.3 2159.9 5.50 0.26% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۹
Dow 30 34580.08 34586.31 34580.08 34586.31 260.65 0.76% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
Nasdaq 15085.5 15097.1 15085.5 15097.1 121.90 0.81% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
S&P 500 4538.43 4540.91 4538.43 4540.91 35.05 0.78% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
Nasdaq 100 15712.04 15724.12 15712.04 15724.12 131.67 0.85% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
DJ Composite 11700.5 11701.9 11700.5 11701.9 90.10 0.78% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
DJ Transportation 15967.2 15968.4 15967.2 15968.4 118.20 0.75% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
اس & پی 500 4538.43 4538.42 4524.21 4538.43 19.53 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۵۹
S&P 500 4538.43 4538.42 4524.21 4538.43 19.53 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۵۹
S&P 500 VIX 30.75 30.75 30.48 31.92 0.90 2.93% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۴۹
داو جونز 34580.08 34579.75 34515.03 34595.84 108.66 0.32% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۹
Dow 30 34580.08 34579.75 34515.03 34595.84 108.66 0.32% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۹
DJ Utility 914.03 914.03 914.03 914.03 8.26 0.91% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۸
S&P 500 VIX 30.75 30.75 30.75 30.75 3.79 12.33% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۸
نزدک 15085.5 15085.5 15014.2 15085.5 72.60 0.48% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۴
Nasdaq 15085.5 15085.5 15014.2 15085.5 72.60 0.48% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۴
US 2000 2262.6 2262.6 2262.6 2283.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
DJ Utility 14188.24 14188.24 14188.24 1685.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 368.8 368.8 368.8 368.8 1.81 0.49% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
ATX 5 1686.82 1686.82 1686.82 1686.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
ATX Prime 1858.14 1858.14 1858.14 1858.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Immobilien ATX EUR 399.39 399.39 399.39 399.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
New Europe Blue Chip EUR 1239.59 1239.59 1239.59 1239.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
ATX 3697.77 3697.77 3690.83 3719.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
ATX 3697.77 3697.77 3688.35 3727.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۲۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 3909 3909 3909 3909 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵:۳۸
Amman SE General 2066.29 2066.29 2063.79 2066.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VIBEX 24.2 24.2 24.2 24.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
IBEX 35 8241.7 8241.7 8223.5 8349.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
General Madrid 813.18 813.18 811.65 822.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
IBEX Small Cap 7669.3 7669.3 7669.3 7842.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
IBEX Medium Cap 12974.5 12974.5 12974.5 13128.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
FTSE Latibex   1996 1996 1996 2017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
IBEX 35 8241.7 8241.7 8214.69 8366.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۵
آیبکس 35 8241.7 8241.7 8214.69 8366.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
FTSE Latibex 19.4 19.4 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3967.8 3967.8 3954.5 3971.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
S&P/ASX 50 6933.4 6933.4 6906.7 6936.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
S&P/ASX 100 5988.8 5988.8 5964.7 5991.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
S&P/ASX 200 7241.2 7241.2 7212.4 7244.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
S&P/ASX 300 7244.6 7244.6 7217.9 7254 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
S&P/ASX Midcap 50 9328.9 9328.9 9282.7 9358.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
ASX All Ordinaries 7543.6 7543.6 7516.5 7553.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
ASX Small Ordinaries 3380.6 3380.6 3375.5 3414.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
S&P/ASX All Australian 50 6925 6925 6898.1 6928.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
S&P/ASX All Australian 200 7198.5 7198.5 7171.1 7207.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
S&P/ASX 200 7241.2 7241.2 7213.6 7272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۴۴
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Estonia Total Market (EUR) 1357.46 1357.46 1357.46 1357.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 396.14 396.14 396.14 396.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
SAX 341.83 341.83 341.83 341.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1221.16 1221.16 1221.16 1221.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
Blue-Chip SBITOP 885.29 885.29 885.29 885.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 1265.88 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 193.97 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 8546.52 8546.52 8546.52 8546.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۱۱
DFM General 3072.91 3072.91 3072.91 3072.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۱۱
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Indonesia 3259.59 3259.59 3259.59 3259.59 40.25 1.23% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
IDX LQ45 938.93 938.93 938.93 946.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
IDX Composite 6538.51 6538.51 6538.51 6584.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
IDX Kompas 100 1175.88 1175.88 1175.88 1183.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
IDX PEFINDO-25 299.7 299.7 299.7 301.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
IDX Composite 6538.51 6538.51 6538.51 6592.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 523.25 523.25 523.25 523.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ساعت ۱۹:۰۶
PFTS 507.53 507.53 507.53 507.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 1369.84 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB TR EUR 57078.91 57078.91 57078.91 57078.91 804.46 1.41% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
FTSE IT Small Cap 31098.35 31098.35 31037.07 31455.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
FTSE Italia All Share 28438.83 28438.83 28358.65 28734.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
Italy 40 2535.9 2535.9 2531.3 2562.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
FTSE IT Mid Cap 47870.95 47870.95 47785.08 48428.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
FTSE MIB 25938.52 25938.52 25838 26276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۵
فتسی (ام آی بی) 25938.52 25938.52 25838 26276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
FTSE MIB 16781.5 16781.5 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 470.07 470.07 470.07 470.07 2.70 0.57% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
ISEQ 20 Price 1372.07 1372.07 1372.07 1372.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۳۸
ISEQ Small Capital 2970.02 2970.02 2970.02 2970.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۳۸
ISEQ Overall 7859.89 7859.89 7859.89 7946.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
ISEQ General 10062.14 10062.14 10062.14 10062.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ISEQ Overall 2121.95 2121.95 2121.95 2121.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2564.7 2564.7 2550.49 2564.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
ICEX All Share Total Return 1356.38 1356.38 1348.87 1356.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
OMX Iceland 6 PI ISK 3272.3 3272.3 3245.89 3273.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
OMX Iceland Mid Cap PI 131.98 131.98 131.6 132.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
OMX Iceland Small Cap PI 526.98 526.98 526.49 531.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
ICEX Main 295.69 295.69 295.69 295.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1761.61 1761.61 1761.61 1761.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tag Along 23237.13 23237.23 23163.19 23237.23 73.88 0.32% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Bovespa 105070 104750 104750 105070 303.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
Brazil 50 17363.99 17305.72 17305.72 17363.99 56.45 0.33% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
Brazil Index 44696.6 44552.25 44552.25 44696.6 145.64 0.33% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
Small Cap Index 2332.8 2322.27 2322.27 2332.8 7.79 0.34% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
Brazil broad-Based 4202.26 4188.94 4188.94 4202.26 13.54 0.32% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
Mid-Large Cap Index 2057.67 2051.52 2051.52 2057.67 6.63 0.32% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
Bovespa 105070 104831 104605 105070 549.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۵۹
Brazil 50 18411.34 18411.34 18411.34 18411.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 7122.32 7122.32 7108.05 7166.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
FTSE 250 22646.08 22646.08 22620.31 22841.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
FTSE 100 7122.32 7122.32 7105.7 7196.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۴
UK 100 1153.3 1153.3 1151.3 1160.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
FTSE 350 4078.56 4078.56 4074.9 4106.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
FTSE AIM 100 5807.57 5807.57 5807.57 5878.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
فتسی 100 7122.32 7122.32 7105.7 7196.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
FTSE 350 1046.3 1046.3 1046.3 1046.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 4123.99 4123.99 4119 4174.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
BEL 20 4123.99 4123.99 4118.3 4182.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۴
BEL Mid 6830.97 6830.97 6828.31 6925.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
BEL 20 GR 12166.69 12166.69 12162.68 12313.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
BEL Small 14272.07 14272.07 14198.28 14280.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
BEL 20 Net Return 9192.7 9192.7 9189.66 9303.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 140.08 140.08 140.08 140.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
BGTR30 666.9 666.9 666.9 666.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
BSE SOFIX 624.54 624.54 624.54 624.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2635.93 2635.93 2558.05 2636.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۳۹
DSE Broad 6936.2 6936.2 6777.35 6940.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۳۹
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 6997.75 6997.75 6997.75 6997.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
BSE Foreign Company 1549.65 1549.65 1549.65 1549.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۷:۳۹
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sarajevo 10 984.47 984.47 984.47 984.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Sarajevo 30 1755.4 1755.4 1755.4 1755.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
BIRS 672.09 672.09 672.09 672.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۱۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Pakistan 825.61 825.61 825.61 825.61 8.06 0.99% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
Karachi 30 16718.24 16718.24 16567.52 16845.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۹
Karachi 100 43232.83 43232.83 42871.61 43468.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۹
KMI All Shares 20935 20935 20735.95 21112.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۹
Karachi All Share 29611.01 29611.01 29400.55 29720.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۹
Karachi Meezan 30 69238.06 69238.06 68525.71 69949.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۹
Karachi 100 43232.83 43232.83 42797.1 43573.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۲۹
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 5417.41 5417.41 5412.46 5470.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
PSI All Share GR 4081.41 4081.41 4077.61 4135.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
PSI 20 5417.41 5417.41 5406.07 5472.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۲۴
PSI All Share GR 3423.59 3423.59 3423.59 3423.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 28343.01 28343.01 28343.01 28343.01 290.35 1.02% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
S&P Peru Select 529.26 529.26 529.26 529.26 5.69 1.08% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
S&P Lima General 20000.39 20000.39 20000.39 20000.39 163.25 0.82% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
S&P Lima Corporate Gov 179.42 179.42 179.42 179.42 2.76 1.54% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
S&P Lima General 20313.85 20313.85 20313.85 20313.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1837.23 1837.23 1837.23 1837.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۱۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 560.13 560.13 560.13 564.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
SET 1588.19 1588.19 1588.19 1591.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
SET 50 943.76 943.76 943.76 946.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
SET 100 2159.43 2159.43 2159.43 2167.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
FTSE SET Mid Cap 2442.68 2442.68 2442.18 2452.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
FTSE SET Shariah 1247.95 1247.95 1247.95 1251.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
FTSE SET All-Share 1749.43 1749.43 1749.43 1754.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
FTSE SET Large Cap 1516.03 1516.03 1516.03 1520.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
FTSE SET Mid Small Cap 2511.93 2511.93 2511.41 2522.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
SET 1588.19 1588.19 1588.18 1596.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۲۹
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 50 295 295 295 295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
MSCI Taiwan 703.5 703.5 703.5 703.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
TSEC Taiwan 50 13977.02 13977.02 13977.02 13977.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Taiwan Weighted 17697.14 17697.14 17697.14 17749.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۸
Taiwan Weighted 17697.14 17697.14 17670.62 17758.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۲۹
TPEx 214.81 214.81 213.02 214.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۳۲
MSCI Taiwan 552.39 552.39 552.39 552.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 8273.7 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 2048.87 2048.87 2042.25 2052.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
BIST 50 1689.6 1689.6 1681.34 1691.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
BIST 100 1910.41 1910.41 1900.05 1912.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
BIST 100-30 3600.84 3600.84 3562.31 3601.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
BIST All-100 5975.48 5975.48 5899.66 5975.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
BIST All Shares 2140.52 2140.52 2125.9 2141.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
BIST 100 1910.41 1910.41 1894.07 1912.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۵۴
BIST 100-30 4493.93 4493.93 4493.93 4493.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7019.96 7019.96 6999.4 7019.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۲
Tunindex20 3030.11 3030.11 3020.38 3030.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۲
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 414578 414578 408198 414890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۳۸
JSE All Jamaican Composite 456490 456490 448612 456692 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۲۳:۳۸
JSE Market 396881.91 396881.91 396881.91 396881.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2009.67 2009.67 2009.67 2009.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Czech Republic 1468.8 1468.8 1468.8 1468.8 4.50 0.31% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
PX-GLOB 1820.51 1820.51 1820.51 1820.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۸
OETOB Czech Traded (CZK) 1631.11 1631.11 1631.11 1631.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۸
OETOB Czech Traded (EUR) 1744.73 1744.73 1744.73 1744.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۸
OETOB Czech Traded (USD) 1974.59 1974.59 1974.59 1974.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۸
PX 1362.79 1362.79 1362.79 1374.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
PX 1331.74 1331.74 1331.74 1331.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/CITIC50 4137.15 4137.15 4137.15 4137.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
S&P/CITIC300 4429.43 4429.43 4429.43 4429.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
China A50 15607.09 15607.09 15443.19 15607.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
SZSE Component 14892.05 14892.05 14772.67 14892.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
China A50 15607.09 15607.09 15434.73 15607.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۹
SSE 100 8237.88 8237.88 8173.36 8237.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۸
CSI 1000 8023.96 8023.96 7973.62 8032.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۸
Shanghai 3607.43 3607.43 3573.81 3607.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۸
Shanghai SE A Share 3780.96 3780.96 3745.74 3781.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۸
SZSE Component 14892.05 14892.05 14769.25 14892.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۴
Shanghai 3607.43 3607.43 3573.32 3607.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۴
شانگهای 3607.43 3607.43 3573.32 3607.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1753.72 1753.72 1751.7 1784.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Copenhagen 25 1837.61 1837.61 1836.11 1867.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Copenhagen Mid Cap 835.92 835.92 834.84 849.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Copenhagen Benchmark 2741.73 2741.73 2738.71 2788.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Copenhagen Small Cap 492.38 492.38 491.12 495.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Copenhagen All shares 2431.24 2431.24 2428.91 2470.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
OMXC20 1837.61 1837.61 1835.89 1867.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۴
OMXC20 353.45 353.45 353.45 353.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 100.86 100.86 100.86 100.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۸:۰۹
Rwanda All Share 145.1 145.1 145.1 145.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۸:۰۹
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian VIX 32.85 32.85 32.85 32.85 0.12 0.37% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۸
MOEX 3913.06 3913.06 3913.06 3968.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
RTSI 1668.26 1668.26 1668.26 1696.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
MICEX 10 5776.55 5776.55 5776.55 5844.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
RTS Standard 25629.33 25629.33 25629.33 25989.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
MICEX 3913.06 3913.06 3907.6 3972.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۲۴
RTSI 1668.26 1668.26 1668.26 1698.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۲۴
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 12207.91 12207.91 12207.91 12207.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
Bucharest BET-XT 1078.28 1078.28 1078.28 1078.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
BET 822.61 822.61 822.61 822.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 5443.17 5443.17 5443.17 5443.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
LSE EN 884.09 884.09 884.09 884.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۱۰
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 10 6825.89 6825.89 6825.89 6825.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
ZSE All Share 10814.15 10814.15 10814.15 10814.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Zimbabwe Mining 7493.21 7493.21 7493.21 7493.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Zimbabwe Industrial 18141.45 18141.45 18141.45 18141.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 300 411.44 411.44 411.44 411.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Nikkei 500 2783.16 2783.16 2783.16 2783.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Nikkei JQ Average 3869.28 3869.28 3869.28 3869.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Nikkei Volatility 25 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
TOPIX 1957.86 1957.86 1930.14 1957.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
JASDAQ 177.55 177.55 176.04 177.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
JASDAQ 20 5521.7 5521.7 5451.08 5521.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
Topix 100 1298.9 1298.9 1281.92 1298.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
Topix 500 1523.69 1523.69 1501.87 1523.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
Nikkei 225 28029.57 28029.57 27673 28029.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
Topix 1000 1851.83 1851.83 1825.1 1851.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
JPX-Nikkei 400 17668.7 17668.7 17416 17668.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
TOPIX Composite 2475.1 2475.1 2439.4 2475.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
Nikkei 225 28029.57 28029.57 27645 28029.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۵۹
نیکی 225 28029.57 28029.57 27645 28029.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Nikkei 1000 2077.79 2077.79 2077.79 2077.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 150.76 150.76 150.76 150.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۱۱
BRVM Composite 197.36 197.36 197.36 197.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۱۱
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 3912.88 3912.88 3912.88 3912.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۲
CSE All-Share 10988.32 10988.32 10962.25 11166.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۰
CSE All-Share 4571.63 4571.63 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 322.44 322.44 322.44 322.44 1.12 0.35% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
MSCI Singapore 343.68 343.68 343.68 343.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۲
سنگاپور 2596 2596 2596 2596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STI Index 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 2592.49 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 2240.83 2240.83 2240.83 2277.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Nordic 40 2286.27 2286.27 2286.11 2321.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Stockholm 974.9 974.9 974.82 993.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Stockholm Mid Cap 1735.22 1735.22 1734.26 1777.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Stockholm Benchmark 806.64 806.64 806.64 820.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Stockholm Small Cap 1498.16 1498.16 1498.16 1523.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMXS30 2240.83 2240.83 2238.99 2278.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۴
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Switzerland 659.56 659.56 659.56 659.56 0.37 0.06% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
SMI 12175.77 12175.77 12171.3 12288.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۳۸
SMI 12175.77 12175.77 12149.34 12295.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۱۹
Swiss Mid Price 3274.7 3274.7 3274.7 3274.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Swiss All Share Cumulative Dividend 15430.89 15430.89 15430.89 15430.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 4369.4 4369.4 4369.4 4428.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۳۸
IGPA General 21875.96 21875.96 21875.96 22146.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۳۸
Inter 10 6061.43 6061.43 6017.68 6162.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 833.64 833.64 826.17 833.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۲
Belex 15 714.32 714.32 714.32 714.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 560.02 560.02 560.02 560.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI TADAWUL 30 1505.6 1505.6 1505.6 1505.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
Tadawul All Share 10882.79 10882.79 10842.41 10897.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
NOMU Parallel Market Capped 22993.2 22993.2 22296.49 23054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
Tadawul All Share 10882.79 10882.79 10803.65 10910.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵:۵۹
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3994.98 3994.98 3994.98 3994.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3309.87 3309.87 3307.55 3366.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
EuroNext 100 1298.5 1298.5 1294.9 1316.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
CAC 40 6765.52 6765.52 6743.6 6838.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
SBF 120 5259.98 5259.98 5242.72 5325.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
CAC Small 13966.92 13966.92 13951.38 14167 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
CAC Mid 60 14929.39 14929.39 14896.42 15119.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
CAC Next 20 12469.91 12469.91 12444.54 12615.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
CAC Large 60 7396.74 7396.74 7371.91 7488.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
CAC All Shares 8568.69 8568.69 8542.26 8682.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
CAC Mid & Small 14864.68 14864.68 14834.6 15057.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
CAC All-Tradable 5160.3 5160.3 5143.52 5224.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
CAC 40 6765.52 6765.52 6732.37 6870.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
کک 40 6765.52 6765.52 6732.37 6870.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
CAC All Shares 4403.34 4403.34 4403.34 4403.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 597.99 597.99 597.99 600.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 12271.96 12271.96 12260.28 12460.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Helsinki 25 5322.41 5322.41 5316.64 5404.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Helsinki Cap PI 8806.94 8806.94 8798.6 8939.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Helsinki Mid Cap 533.67 533.67 533.16 541.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Helsinki 25 Growth 7301.79 7301.79 7293.88 7413.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Helsinki Benchmark 63.71 63.71 63.65 64.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Helsinki Small Cap PI 751.32 751.32 750.68 762 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
OMX Helsinki 25 6368.45 6368.45 6368.45 6369.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 614.83 614.83 614.83 614.83 0.92 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
PHS All Shares 3790.2 3790.2 3790.2 3790.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
PSEi Composite 7055.19 7055.19 7055.19 7116.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
PSEi Composite 7055.19 7055.19 7055.19 7116.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۳۹
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 41.76 41.76 41.76 41.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۱۱
Cyprus Alternative Market 967.85 967.85 967.85 967.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۱۱
Cyprus Main and Parallel Market 66.43 66.43 66.43 66.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۱۱
Cyprus Main Market 52.25 52.25 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 3695.37 3695.37 3683.06 3702.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۹
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 11603.03 11603.03 11550.3 11644.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
QE All Shares 3682.71 3682.71 3655.19 3689.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
FTSE NASDAQ Qatar 10 7511.16 7511.16 7372.16 7511.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۱۰
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11894.42 11894.42 11894.42 11894.42 0.13 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۲:۰۹
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 20633.27 20637.92 20633.27 20637.92 82.79 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/TSX 60 1251.6 1251.93 1251.6 1251.93 5.10 0.41% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/TSX MidCap 1183.67 1183.73 1183.67 1183.73 4.49 0.38% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/TSX Venture 897.13 895.29 895.29 897.13 4.16 0.47% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/TSX Small Cap 744.74 744.57 744.57 744.74 3.31 0.45% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/TSX 20633.27 20633.27 20585.06 20633.27 30.24 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۴
S&P/TSX Equity 16914.22 16914.22 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Korea 433.9 433.9 433.9 433.9 2.07 0.48% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
KOSPI 2968.33 2968.33 2935.54 2972.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۸
KOSDAQ 998.47 998.47 983.29 998.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۸
KQ 100 2134.48 2134.48 2092.77 2135.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۸
KRX 100 6193.1 6193.1 6123.19 6205.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۸
KOSPI 50 2751 2751 2720.48 2756.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۸
KOSPI 100 2962.61 2962.61 2929.67 2968.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۸
KOSPI 200 391.96 391.96 387.51 392.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۸
KOSPI Large Sized 2885.37 2885.37 2853.69 2890.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۸
KOSPI Small Sized 2504.43 2504.43 2471 2504.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۸
KOSPI Medium Sized 3256.51 3256.51 3220.68 3256.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۸
KOSPI 2968.33 2968.33 2928.32 2971.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1993.37 1993.37 1993.37 1993.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
CROBEX10 1223.9 1223.9 1223.9 1223.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
CROBEX10 1069.08 1069.08 1069.08 1069.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Colombia 4459.2 4459.2 4459.2 4459.2 34.09 0.76% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
COLCAP 1431.94 1439.69 1431.94 1439.69 7.44 0.52% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
COLEQTY 1010.88 1010.88 1010.88 1010.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۳:۱۲
COL20 9846.8 9846.8 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 13290.88 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1839.46 1839.46 1839.46 1839.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
Nairobi All Share 160.03 160.03 160.03 160.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
FTSE NSE Kenya 15 194.49 194.49 194.49 196.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۱۱
FTSE NSE Kenya 25 212.33 212.33 212.33 215.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۱۱
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDL STOCK IX 515.4 515.4 515.4 515.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۱۱
BLOM Stock 997.69 997.69 997.69 997.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Beirut Stock 44.99 44.99 44.99 44.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Latvia Total Market 1569.04 1569.04 1569.04 1569.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 67730.01 67730.01 67670.7 68681.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
WIG20 2179.71 2179.71 2177.34 2213.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
WIG30 2684.65 2684.65 2680.62 2727.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
mWIG40 5370.01 5370.01 5358.52 5427.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
sWIG80 20338.94 20338.94 20316.18 20406.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
WIG20 2179.71 2179.71 2177.34 2219.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۴
WIG30 53866.81 53866.81 53866.81 53866.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Lithuania Total Market (EUR) 970.76 970.76 970.76 970.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3774.21 3774.21 3774.21 3774.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
MSE 3998.02 3998.02 3998.02 3998.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Malaysia 206.74 206.74 206.74 206.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۵:۰۸
KLCI 1501.74 1501.74 1493.6 1501.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۱۱
Malaysia ACE 6413.58 6413.58 6355.84 6474.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۱۱
FTSE BM Mid 70 14130.03 14130.03 14130.03 14317.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۱۱
Malaysia Top 100 10645.75 10645.75 10606.24 10668.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۱۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Hungary 4965.99 4965.99 4965.99 4965.99 60.44 1.22% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۰۸
BUMIX 4315.39 4315.39 4315.39 4315.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
HTX (EUR) 4431.61 4431.61 4431.61 4431.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
HTX (HUF) 10490.21 10490.21 10490.21 10490.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
HTX (USD) 4998.86 4998.86 4998.86 4998.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Budapest SE 50904.91 50904.91 50904.91 50904.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Budapest SE 50904.91 50904.91 50904.91 50904.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
BUMIX 4431.08 4431.08 4431.08 4431.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE CSE Morocco All-Liquid 11177.21 11177.21 11091.77 11177.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
MADEX 10713.52 10713.52 10623.96 10721.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
FTSE CSE Morocco 15 12415.23 12415.23 12303.19 12429.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Moroccan All Shares 13226 13226 13128.25 13242.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 70 2157.56 2157.56 2157.56 2157.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
EGX 20 Capped 13399.28 13399.28 13399.28 13399.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
S&P/ESG Egypt 667.66 667.66 667.66 667.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۲
EGX 30 11318.35 11318.35 11296.98 11420.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۸
EGX 100 1084.95 1084.95 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 538.04 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 39417.65 39417.65 39417.65 39417.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۰۸
MNE Top 20 17655.63 17655.63 17655.63 17655.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 3144.13 3144.51 3144.13 3147.32 6.97 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
IPC CompMx 421.58 421.59 421.58 422.09 0.93 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
S&P/BMV IPC 50597.29 50600 50597.29 50654.65 108.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
IPC 50597.29 50600 50536 50746.1 143.55 0.28% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۹
FTSE BIVA Real Time Price 1043.69 1043.3 1043.3 1043.69 2.12 0.20% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
IMC30 737 737 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10563.82 10563.82 10563.82 10563.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
MNSE 10 763.58 763.58 763.58 763.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۰۹
MNSE 10 9793.01 9793.01 9793.01 9793.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1485.7 1485.7 1485.7 1485.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۱۱
NSX Local 530.4 530.4 530.4 530.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۱۱
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1046.64 1046.64 1046.15 1056.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
OBX Price 552.19 552.19 552.16 557.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
OMX Oslo 20 676.96 676.96 676.75 683.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
OSE Benchmark 1174.74 1174.74 1174.52 1186.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Oslo All Share 1288.51 1288.51 1288.51 1300.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
OBX Price 1001.02 1001.02 1001.02 1001.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1691.51 1691.51 1691.04 1698.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
NSE All Share 42167.91 42167.91 42145.22 42250.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 361.52 361.52 360.97 361.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۸
DJ New Zealand (USD) 451.7 451.7 451.7 454.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۳۸
DJ New Zealand 361.52 361.52 360.95 361.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۲۹
NZX 50 12676.5 12676.5 12648.48 12755.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۰۸
NZX All 2049.43 2049.43 2045.1 2061.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۰۸
NZX MidCap 6280.26 6280.26 6252.63 6297.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۰۸
NZX SmallCap 23119.57 23119.57 23094.27 23161.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۰۸
NZX 50 6041.97 6041.97 6041.97 6041.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3309.87 3309.87 3307.55 3366.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
EuroNext 100 1298.5 1298.5 1294.9 1316.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
AEX All Share 1064.79 1064.79 1061.64 1082.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
AEX 772.22 772.22 770.84 782.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
AMX 1008.12 1008.12 1007.51 1028.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
AMS Small Cap 1262.72 1262.72 1261.6 1285.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
AEX 772.22 772.22 769.46 784.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۰۹
AEX Volatility 21.09 21.09 20.87 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
AEX All Share 903.14 903.14 903.14 903.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 7927.03 7927.03 7927.03 7927.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۱۱
BSE MidCap 25182.91 25182.91 25154.41 25389.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
S&P BSE-100 17535.24 17535.24 17530.01 17745.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
S&P BSE-200 7486.15 7486.15 7483.65 7570.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
S&P BSE-500 23595.31 23595.31 23590 23853.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
BSE SmallCap 28421.89 28421.89 28417.55 28636.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Nifty 50 17196.7 17196.7 17196.7 17460.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
India VIX 18.455 18.455 17.385 18.455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Nifty 100 17493.7 17493.7 17493.7 17741.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Nifty 200 9155.6 9155.6 9155.6 9275.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Nifty 500 14856.3 14856.3 14856.3 15040.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
BSE Sensex 57696.46 57696.46 57685.23 58555.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Nifty Next 50 42353.65 42353.65 42345.2 42691.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
S&P BSE ALLCAP 6772.8 6772.8 6771.81 6845.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Nifty Midcap 50 8402.15 8402.15 8400.35 8471.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Nifty Midcap 150 11426.85 11426.85 11423.35 11521.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Nifty 50 Value 20 8794.15 8794.15 8794.15 8919.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
NIfty smallcap 50 5189.3 5189.3 5184.65 5233.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
Nifty Smallcap 250 9519.3 9519.3 9515.95 9580.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
NIFTY Free Float Midcap 100 30293.25 30293.25 30289.2 30547.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
NIFTY Free Float Smallcap 100 10827 10827 10821.7 10895.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
BSE Sensex 57696.46 57696.46 57646.51 58718.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Nifty 50 17196.7 17196.7 17191.5 17471.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۴
Sensex  57696.46 57696.46 57646.51 58718.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1673.72 1673.72 1663.31 1681.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
FTSE China 50 17111.18 17111.18 17111.18 17111.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Hang Seng CCI 3833.5 3833.5 3833.5 3833.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Hang Seng 23766.69 23766.69 23470 23766.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
Hang Seng 23766.69 23766.69 23447.87 23786 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۴
Hang Seng CEI 8455.45 8455.45 8369.48 8467.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
FTSE CHI Hong Kong 12318.01 12318.01 12186.82 12323.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
هنگ سنگ 23766.69 23766.69 23447.87 23786 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 6451.76 6451.76 6451.76 6451.76 5.04 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
Bursatil 1265970.12 1265970.12 1265970.12 1265970.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 30 740.91 740.91 740.91 740.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
FTSE Vietnam All 1637.52 1637.52 1637.52 1637.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۲
FTSE Vietnam 578.61 578.61 578.61 578.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۰
HNX 449.27 449.27 449.27 459.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
VN 1443.32 1443.32 1443.32 1486.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
VN 30 1503.98 1503.98 1503.98 1547.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
VN100 1462.41 1462.41 1462.41 1507.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
HNX 30 499.84 499.84 499.84 499.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2111.31 2111.31 2109.75 2126.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Athens General 879.23 879.23 879.23 884.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Athens General Composite 1812.45 1812.45 1812.45 1812.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی