سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
پوند 371220 371220 371220 371220 4840.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
درهم 74690 74690 74690 75210 460.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۴۸
یورو 324300 324300 324300 326030 2530.00 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۴۸
1000 تومان 10870 11040 10870 11040 30.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۴۸
toman-bank-sell 151500 151500 151500 151500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
دلار هرات 127000 127000 126600 128300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۲
کرون نروژ 30360 30360 30360 30360 400.00 1.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
پوند | خرید 370190 370190 370190 370190 4830.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
درهم | خرید 74520 74870 74520 74870 630.00 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۴۸
دلار | خرید 151300 151300 151300 151300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۳
یورو | خرید 323270 324990 323270 324990 2520.00 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۴۸
دلار کانادا 216320 216320 216320 216320 2830.00 1.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
فرانک سوییس 291870 291870 291870 291870 3810.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
1000 روپیه هند 3691500 3691500 3691500 3691500 48150.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
ریال عربستان 71590 71760 71590 71760 770.00 1.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۴۸
دلار استرالیا 197690 197690 197690 197690 2580.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
1000 تومان | خرید 10700 10870 10700 10870 30.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۴۸
کرون نروژ | خرید 30020 30020 30020 30020 400.00 1.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
1000کلدار پاکستانی 994700 994700 994700 994700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
دلار کانادا | خرید 215280 215280 215280 215280 2810.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
فرانک سوییس | خرید 290840 290840 290840 290840 3800.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
1000 روپیه هند | خرید 3657000 3657000 3657000 3657000 47700.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
ریال عربستان | خرید 71420 71420 71420 71420 940.00 1.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
دلار استرالیا | خرید 196650 196650 196650 196650 2560.00 1.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۹
1000کلدار پاکستانی | خرید 992670 992670 992670 992670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:۲۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی