صندوق های معاملاتی

Türkiye

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 89.36 89.28 89.24 89.62 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Finans Portfoy Silver 75.94 75.8 75.8 76.18 0.34 0.45% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
ABD US Treasury Dolar B Type 1705.2 1704.5 1702.9 1705.3 2.50 0.15% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Dow Jones Istanbul 20 Type A 98.58 98.08 97.56 98.6 1.40 1.44% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 48.46 48.5 48.46 48.65 0.23 0.48% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix Fini 1618 1622 1618 1642 12.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Satrix Resi 6541 6596 6541 6664 120.00 1.83% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
NewFunds GOVI 7670 7688 7625 7766 58.00 0.76% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
NewFunds ILBI 8312 8338 8312 8338 8.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Africa Palladium 34300 33965 33965 34300 82.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap UCITS ETF 1C 2974 2974.6 2974 3000 31.80 1.07% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
iShares MSCI EM Consumer Growth 30.53 30.52 30.52 30.55 0.09 0.30% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 70.86 70.82 70.82 71.42 0.19 0.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Lyxor MSCI North America UCITS EUR 116.76 116.8 116.76 117.68 0.70 0.60% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
WisdomTree Nickel 2x Daily Leveraged DE 50.05 50.26 50.05 50.26 0.71 1.42% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global X Guru 38.68 38.7 38.68 38.7 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
iPath S&P MLP 15.71 15.71 15.71 15.71 0.18 1.16% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
SPDR Global Dow 103.31 103.31 103.31 103.31 0.27 0.26% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
Hull Tactical US 32.15 32.15 32.15 32.15 0.09 0.28% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
ProShares Merger 40.34 40.34 40.34 40.34 0.04 0.10% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deka DAX UCITS 123.34 123.34 123.34 123.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۱۵
iShares ATX UCITS DE 33.925 33.925 33.925 33.925 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۱۵
iShares FTSE MIB GBP 95.83 95.83 95.83 95.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۱۵
iShares SLI UCITS DE 123.8 123.8 123.8 123.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۱۵
iShares TecDAX UCITS 28.73 28.73 28.73 28.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۱۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 84.17 84.18 84.17 84.75 0.53 0.63% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 8.46 8.45 8.45 8.53 0.03 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 14.54 14.53 14.53 14.77 0.17 1.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 37.8 38.13 37.8 38.13 0.26 0.69% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 2 1.99 1.99 2 0.02 1.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۴۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS FANG+ 13.49 13.48 13.45 13.5 0.05 0.37% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
iShares Asia 50 86 85.99 85.67 86.4 0.08 0.09% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
iSharesGlobal 100 101.45 101.43 101.15 101.59 0.83 0.82% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
ETFS Physical Gold 23.59 23.6 23.49 23.61 0.03 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
iShares S&P/ASX 20 27.52 27.43 27.31 27.52 0.18 0.66% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Batavia IDX30 600 600 600 640 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
Premier LQ 45 1099 1099 1099 1108 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
Ashmore LQ45 ALPHA 1025 1025 1025 1047 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
Batavia Sri-Kehati 439 439 411 439 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
Premier SRI KEHATI 440 440 440 443 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۳:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Bric 50 UCITS 20.75 20.87 20.75 20.87 0.16 0.77% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 543.6 543.6 543.6 543.6 1.60 0.29% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 37.27 37.27 37.27 37.27 0.13 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 244.8 244.8 244.8 244.8 2.15 0.88% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Lyxor MSCI Indonesia UCITS - Acc 144.6 144.93 144.6 144.93 1.17 0.81% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 116.04 116.04 116.04 116.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۴۲
FinEx MSCI USA UCITS USD 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 2650 2650 2650 2650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۴۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now ISE 36.45 36.6 36.45 36.6 0.18 0.49% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
It Now IDIV 74.15 74.07 74.07 74.21 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
It Now IFNC 107.2 107.33 107.2 107.35 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
It Now IGCT 49.75 49.89 49.75 49.95 0.19 0.38% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
Trend Ibovespa 11.37 11.38 11.37 11.38 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC S&P 500 UCITS 3560 3555 3554 3573.3 11.10 0.31% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
SPDR S&P 500 UCITS 427 427.36 427 430 3.12 0.73% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
HSBC FTSE 250 UCITS 1901.2 1903.6 1901.2 1922.1 14.70 0.77% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
SSgA SPDR MSCI ACWI 176.55 176.57 176.55 177.62 1.01 0.57% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Source S&P 500 UCITS 67313 67331 67274 67710.6 316.00 0.47% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 56.06 56.07 56.06 56.57 0.24 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۱۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Nikkei 225 UCITS 24.18 24.18 24.18 24.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS 6.26 6.26 6.26 6.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor Core DAX (DR) UCITS 135.5 135.5 135.5 135.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS 71.03 71.03 71.03 71.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS 44.88 44.88 44.88 44.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 28 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۴۳
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 100.5 100.5 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ساعت ۴:۴۳
Horizons Marijuana Life Sciences 8.69 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 10.45 10.39 10.33 10.45 0.08 0.77% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
MTrack Energy 6.34 6.33 6.33 6.34 0.03 0.48% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
ThaiDEX SET50 9.72 9.75 9.69 9.75 0.02 0.21% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
BCAP MSCI Thailand Fund 11.11 11.08 11.06 11.11 0.06 0.54% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
KTAM SET Banking Tracker 5.22 5.2 5.18 5.22 0.07 1.36% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SinoPac STOXXUSA 500 27.39 27.39 27.39 27.39 0.65 2.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
Cathay US Treasury 20+ YR 36.54 36.54 36.54 36.54 0.28 0.77% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
CTBC BBB Banking Senior 10+Y 38.05 38.05 38.05 38.05 0.29 0.77% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 60 60 60 60 0.35 0.59% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
KGI 20+Years US Banking Bond 37.76 37.76 37.76 37.76 0.65 1.75% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 89.36 89.28 89.24 89.62 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Finans Portfoy Silver 75.94 75.8 75.8 76.18 0.34 0.45% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
ABD US Treasury Dolar B Type 1705.2 1704.5 1702.9 1705.3 2.50 0.15% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Dow Jones Istanbul 20 Type A 98.58 98.08 97.56 98.6 1.40 1.44% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 48.46 48.5 48.46 48.65 0.23 0.48% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBCCS CSI 300 4.41 4.41 4.41 4.41 0.03 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
GF CSI 100 1.235 1.234 1.218 1.236 0.01 1.06% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۱
GF CSI 500 1.963 1.962 1.942 1.963 0.01 0.67% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۱
ICBCCS SSE 50 2.98 2.97 2.94 2.98 0.03 1.02% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۱
Bosera ChiNext 2.507 2.503 2.456 2.507 0.04 1.66% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۲۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danske Invest Europa 122.4 122.6 122.4 123 0.40 0.33% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Danske Invest Global 133.3 133.45 133.3 134.25 0.15 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Sparinvest US Growth 154.4 154.35 154.35 155.85 0.15 0.10% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Sparinvest USA Value 103.1 103 103 103.6 0.25 0.24% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Danske Invest Danmark 164.05 164.35 164 164.9 0.65 0.40% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AKGD Gold 80.99 81.95 80.99 81.98 1.01 1.25% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
TINKOFF BONDS 4.989 4.987 4.986 4.99 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Tinkoff Zoloto 0.0748 0.0747 0.0746 0.075 0.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
SBHI Halal investments 5.636 5.638 5.636 5.694 0.02 0.32% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
SBMM Sber Money Market 10.954 10.953 10.946 10.955 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 18.69 18.69 18.69 18.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۲۲:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Simplex TSE REIT 2069 2070 2068 2077.5 6.50 0.31% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
UBS MSCI USA UCITS 55420 55310 55310 55800 180.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
DIAM JPX Nikkei 400 18200 18195 18050 18200 235.00 1.31% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
WisdomTree Gasoline 5980 6078 5980 6078 190.00 3.18% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
SMDS SMDAM NIKKEI225 29485 29500 29310 29500 335.00 1.15% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR Gold Shares 165.42 165.55 165.17 165.96 0.11 0.07% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
ABF Singapore Bond 1.055 1.056 1.055 1.057 0.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
SPDR Straits Times 3.3 3.29 3.29 3.3 0.02 0.61% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
Nikko AM Singapore STI 3.33 3.34 3.33 3.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.054 1.053 1.052 1.055 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۲۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bear 24.85 24.75 24.45 24.85 0.30 1.22% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
XACT Bull 568.7 570.2 568.7 577.5 6.50 1.14% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
XACT OMXSB 529 530 529 535.7 5.50 1.04% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
XACT Bear 2 14.48 14.41 14.16 14.48 0.24 1.69% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
XACT Bull 2 1156 1162 1156 1183.2 18.40 1.59% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Gold USD 54.28 54.4 54.28 54.53 0.03 0.06% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
iShares SLI CHF 182.8 183.44 182.8 184.02 0.08 0.04% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
ZKB Gold AA CHF 507.1 507.6 506.8 508.4 0.70 0.14% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
iShares SMIM CHF 288.65 289.4 288.65 290.85 0.20 0.07% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
ZKB Gold AAH CHF 433.55 434.15 433.55 435.35 1.75 0.40% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albilad Gold 9.83 9.79 9.79 9.83 0.07 0.72% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
FALCOM Financial Services 52.7 52.5 52.5 52.7 0.10 0.19% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Al Khabeer Diversified Income 7.78 7.77 7.75 7.83 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
HSBC Amanah Saudi 20 50.9 50.9 50.9 50.9 0.60 1.18% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۴:۴۶
Albilad Saudi Sovereign Sukuk 9.19 9.21 9.19 9.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR MSCI ACWI IMI 178.06 177.94 177.94 178.88 0.53 0.30% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Amundi CAC 40 UCITS 102.2 102.28 102.2 103.02 0.84 0.82% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Lyxor PEA MSCI EM C 15.92 15.95 15.92 16.04 0.06 0.38% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Lyxor PEA S&P 500 C 35.44 35.4 35.4 35.69 0.18 0.51% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
SSgA SPDR MSCI ACWI 173.65 174.12 173.65 175.01 0.75 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 65.09 65.14 65.09 65.9 0.76 1.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Bull DAX X5 NF 2.05 2.05 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹:۴۱
Bear DAX X8 NF 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
LahiTapiola Korko 100 13.79 13.79 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
LahiTapiola Osake 100 23.63 23.63 23.63 23.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO China Equity 14.98 14.98 14.98 14.98 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
Horizons NASDAQ 100 49.63 49.69 49.63 49.69 0.17 0.34% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
BMO Mid Corporate Bond 14.93 14.93 14.93 14.93 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
BMO Mid Provincial Bond 13.83 13.83 13.83 13.83 0.02 0.14% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
TD Q U.S. Low Volatility 19.09 19.09 19.09 19.09 0.03 0.16% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM ESG Active 7555 7525 7525 7575 30.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
Yurie TREX 200 33915 33895 33855 34110 155.00 0.46% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
KyoboAXA POWER K200 33455 33465 33420 33730 190.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
NH QV -2X S&P500 45 2020 2015 2005 2020 15.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
Hanwha ARIRANG KOSPI 26135 26130 26115 26390 170.00 0.65% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 13572.5 13572.5 13572.5 13572.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت ۰:۴۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor S&P 500 D-EUR 202 201.3 201 202.45 0.90 0.45% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
BETA S&P 500 PLN-Hedged 73.78 73.79 73.77 74.21 0.09 0.12% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
BETA TBSP Portfelowy FIZ 182.62 182.68 182.42 183.68 1.08 0.59% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Beta sWIG80TR Portfelowy FIZ 258.2 256.3 256.3 260.95 0.70 0.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 29.77 29.7 29.7 30.37 0.75 2.52% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TradePlus NYSE® FANG+ Daily (-1x) Inverse Tracker 1.58 1.58 1.58 1.58 0.01 0.63% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
CIMB China 50 1.29 1.25 1.25 1.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
ABF Malaysia Bond 1.179 1.171 1.171 1.179 0.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
TradePlus DWA Malaysia Momentum Tracker 0.95 0.95 0.95 0.95 0.02 1.60% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
VP-DJ Shariah China A-Shares 100 1.585 1.585 1.585 1.585 0.01 0.63% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۴۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core DAX UCITS 47400 47400 47400 47400 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
iShares NASDAQ-100 UCITS 53110 53110 53110 53110 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
iShares Core S&P 500 UCITS 176420 176420 176420 176420 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1693.8 1693.8 1693.8 1693.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 3180 3180 3180 3180 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۲:۱۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 10.73 10.73 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESGMEX ISHRS 41.23 41.27 41.23 41.27 0.20 0.49% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
iShares NAFTRAC 48.74 48.73 48.62 48.74 0.13 0.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
Global X Lithium 1612.16 1612.6 1605 1612.6 4.15 0.26% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
Invesco QQQ Trust 6622.55 6624 6616 6624 3.96 0.06% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
iShares Short Treasury Bond 2190.88 2191 2190.88 2192 5.38 0.25% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱:۴۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 8.08 8.19 8.08 8.19 0.13 1.61% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 739.6 739 739 742.7 2.60 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۱۸
iShares Core DAX UCITS 116.24 116.24 116.24 116.24 0.98 0.84% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۴۴
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 198.7 198.24 198.24 198.7 0.30 0.15% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۴۴
iShares MSCI North America UCITS 79.8 79.8 79.8 79.8 0.76 0.96% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۴۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 108.14 108.3 108.14 108.78 0.84 0.78% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
XACT Derivative Bear 12.21 12.21 12.21 12.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۸
XACT Derivative Bull 288 288 284.75 288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۸
XACT OBX NOK 103.8 103.8 103.7 104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۳۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares AEX 72.52 72.63 72.52 73.15 0.41 0.57% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
Vanguard USD Corp Bd 48.27 48.24 48.24 48.27 0.13 0.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
L&G Gold Mining UCITS 24.37 24.7 24.37 24.7 0.15 0.62% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
iShares Core DAX UCITS 116.08 116.26 116.08 117.34 1.30 1.12% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
iShares Nasdaq 100 UCITS 753.3 752.5 752.5 758 5.30 0.70% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Gold 45.85 45.84 45.81 45.98 0.03 0.07% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۴۴
Goldman Sachs CPSE 35.94 35.99 35.9 36.15 0.06 0.17% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۴۴
Nippon India Gold BeES 44.6 44.62 44.58 44.71 0.08 0.18% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۴۴
ICICI Prudential Nifty Next 50 44.15 44.69 43.95 44.69 0.12 0.27% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۴۴
IDBI Gold 4800 4824 4800 4834 60.45 1.28% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۵:۲۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Gold 5.42 5.43 5.42 5.43 0.01 0.18% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
Value Gold CNY 36.72 36.82 36.72 36.94 0.24 0.65% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
Hang Seng Index 20.5 20.52 20.4 20.62 0.18 0.89% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
Global X FinTech 39.2 39.2 39.2 39.2 0.08 0.20% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
SPDR Gold Shares 1292 1297 1290 1300 6.00 0.46% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۳:۲۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 22040 22030 21950 22040 140.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
MAFM VN30 15420 15370 15300 15420 150.00 0.98% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
SSIAM VN30 15910 16080 15910 16120 140.00 0.88% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
IPAAM VN100 9420 9370 9360 9420 80.00 0.86% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
SSIAM VNX50 19100 19500 19100 20200 100.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۲:۴۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 21.62 21.62 21.1 21.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۹:۱۶
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین