صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 6466 6466 6465 6546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Satrix Indi 9320 9320 9234 9355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Satrix Divi Plus 301 301 300 304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
NewGold Debentures 26419 26419 26243 26526 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Sygnia Itrix MSCI US 6925 6925 6899 7080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 123.69 123.69 123.59 124.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
UBS Barclays US Liquid Corp USD 16.16 16.16 16.06 16.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor MSCI Indonesia UCITS - Acc 121.02 121.02 121.02 121.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Long JPY Short EUR DE 40.52 40.52 40.4 40.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Long SEK Short EUR DE 42.01 42.01 42.01 42.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Invesco QQQ Trust 383.13 383.13 383.13 383.13 6.78 1.77% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۳۸
iShares MSCI ACWI 102.33 102.33 102.33 102.33 0.88 0.86% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۳۸
iShares MSCI China 63.09 63.09 63.09 63.09 1.86 2.95% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۳۸
ProShares UltraPro QQQ 150.08 150.08 150.08 150.08 7.94 5.29% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۳۸
ProShares Bitcoin Strategy 33.89 33.89 33.89 33.89 3.12 9.21% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۳:۳۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deka DAX UCITS 136 136 136 136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
Invesco RDX UCITS 151.5 151.5 151.5 151.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
iShares ATX UCITS DE 39.835 39.835 39.835 39.835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
iShares FTSE MIB GBP 104.82 104.82 104.82 104.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
iShares SLI UCITS DE 129.54 129.54 129.54 129.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 81.91 81.91 81.85 82.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 41.01 41.01 41 41.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 2.46 2.46 2.4 2.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 8.28 8.28 8.27 8.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 13.6 13.6 13.58 13.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS FANG+ 18.24 18.24 18.18 18.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۷
ETFS Hydrogen 11.78 11.78 11.67 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۷
iShares Asia 50 109.94 109.94 109.49 110.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۷
ETFS S&P Biotech 55.64 55.64 55.45 55.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۷
iSharesGlobal 100 106.36 106.36 105.89 106.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۷
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier SRI KEHATI 386 386 386 390 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
Premier IDX30 Open 534 534 534 535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
Premier JII 594 594 593 600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۸
Premier ETF IDX High Dividend 20 503 503 500 504 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۳۷
Pinnacle Enhanced Sharia 382 382 382 382 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۰۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITSo Cash 103.34 103.34 103.33 103.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SPDR MSCI ACWI IMI 173.89 173.89 173.6 176.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor S&P 500 D-EUR 41.23 41.23 41.11 41.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SSgA SPDR MSCI ACWI 170.46 170.46 169.89 172.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi S&P 500 UCITS 75.7 75.7 75.47 76.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA UCITS USD 83.4 83.4 83.4 83.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 155.04 155.04 155.04 155.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 2878.5 2878.5 2864 2878.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice 70.3 70.3 70.3 70.3 0.30 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۳۷
IT Now Id Ima-b Fundo De índice 80.68 80.68 80.68 80.68 0.41 0.51% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۳۷
Mirae Asset Renda Fixa Pré Index Fund 12.46 12.46 12.46 12.46 0.13 1.05% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۳۷
It Now IDIV 65.7 65.29 65.22 65.7 0.63 0.97% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
It Now IMAT 57.6 57.2 57.2 57.6 0.46 0.81% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 49.05 49.09 49.05 49.09 0.07 0.14% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
DB Physical Rhodium 1117.7 1117.7 1100.4 1117.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
iShares MDAX UCITS DE 284.4 284.4 284.4 284.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 33608.5 33608.5 33608.5 33761.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
iShares Euro Govt Bond 7-10 195.62 195.62 194.94 195.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 60.99 60.99 60.98 61.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.995 0.995 0.995 0.995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۱:۱۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Nikkei 225 UCITS 24.18 24.18 24.18 24.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS 6.26 6.26 6.26 6.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor Core DAX (DR) UCITS 135.5 135.5 135.5 135.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS 71.03 71.03 71.03 71.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS 44.88 44.88 44.88 44.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 25.8 25.8 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۵:۰۸
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 127.1 127.1 127.1 127.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۵:۰۷
Horizons Marijuana Life Sciences 8.69 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 9.83 9.83 9.82 9.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
BCAP Mid Small CG 10.56 10.56 10.56 10.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SinoPac STOXXUSA 500 28.82 28.82 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Cathay US Treasury 20+ YR 44.73 44.73 44.73 44.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
CTBC BBB Banking Senior 10+Y 44.88 44.88 44.88 44.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 72.25 72.25 72.25 72.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
KGI 20+Years US Banking Bond 45.48 45.48 45.48 45.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 68.74 68.74 67.14 69.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
ABD US Treasury Dolar B Type 1319.8 1319.8 1290.3 1327 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Dow Jones Istanbul 20 Type A 61.28 61.28 60.6 61.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 27.34 27.34 27.34 27.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Ziraat Portfolio Gold Participation 79.06 79.06 78.1 79.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBCCS CSI 300 5.02 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Guotai CSI Computer Theme 1.42 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
GF CSI 100 1.385 1.385 1.374 1.385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۸
GF CSI 500 2.18 2.18 2.161 2.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۸
DaCheng 100 2.08 2.08 2.077 2.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Global A 2292 2292 2248 2305.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Danske Invest Europa 132.3 132.3 132.25 133.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Handelsinvest Verden 335.4 335.4 335.4 339.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Sparinvest US Growth 207.9 207.9 207.9 213.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Sparinvest USA Value 102.6 102.6 101.85 102.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTBB Corp Bonds Smart beta 119.74 119.74 119.74 119.74 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۳۸
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1267.6 1267.6 1260.4 1267.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 17.1 17.1 17.1 17.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
ATON Silver 85.2 85.2 84.9 85.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
ATON Silver 1.149 1.149 1.149 1.159 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 17.078 17.078 17.078 17.078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۱:۱۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 40360 40360 40020 40370 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 21200 21200 21110 21200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 16340 16340 16280 16340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Mat & Chemicals 26440 26440 26050 26440 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construct & Material 21685 21685 21340 21685 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 459.07 459.07 459.07 459.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
SPDR Gold Shares 165.31 165.31 165.23 165.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 8.58 8.58 8.58 8.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index 14.95 14.95 14.95 14.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Nikko AM Singapore STI 3.18 3.18 3.16 3.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bear 23.75 23.75 23.26 23.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
XACT Bull 645.9 645.9 645.9 660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
XACT OMXSB 649 649 649 659.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
XACT Bear 2 13.89 13.89 13.46 13.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
XACT Bull 2 1392.4 1392.4 1392.4 1436.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amun Ripple 28.77 28.77 28.5 29.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
iShares SMI 126.48 126.48 126.44 127.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
21Shares Tezos 27.3 27.3 27.3 28.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
21Shares Solana 136.44 136.44 135 146.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
iShares SLI CHF 208.25 208.25 208.25 210.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albilad Gold 9.93 9.93 10 9.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
FALCOM Financial Services 45.7 45.7 45.4 45.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
Al Khabeer Diversified Income 8.79 8.79 8.64 8.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
Albilad Saudi Sovereign Sukuk 9.55 9.55 9.51 9.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
HSBC Amanah Saudi 20 43.5 43.5 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi Japan Topix 93.32 93.32 93.32 94.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi MSCI USA UCITS 512.8 512.8 511.78 520.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF MSCI UK UCITS 209.45 209.45 209.45 209.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF FTSE 100 UCITS 753.5 753.5 753.5 753.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 181.76 181.76 181.76 182.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 69 69 69 70.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Bull DAX X5 NF 4.44 4.44 4.44 4.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۳۶
Bear DAX X8 NF 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
LahiTapiola Korko 100 13.79 13.79 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
LahiTapiola Osake 100 23.63 23.63 23.63 23.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TD S&P 500 33.36 33.16 33.16 33.36 0.31 0.94% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
iShares China 23 22.99 22.99 23 0.05 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
BMO Junior Gold 63.21 63.21 63.21 63.21 0.18 0.29% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
Horizons Silver 10.67 10.67 10.67 10.67 0.11 1.03% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
BMO US Put Write 15.2 15.14 15.14 15.2 0.10 0.66% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hanwha ARIRANG S&P500 18935 18935 18935 18935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX China H 18065 18065 18065 18065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER China 15285 15285 15285 15285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Latin 3195 3195 3195 3195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR China HSCEI(H) 9775 9775 9775 9775 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 13580 13580 13580 13580 19.50 0.14% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۰۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BETA S&P 500 PLN-Hedged 78.12 78.12 78.12 79.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 651.1 651.1 651.1 669 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ 310 310 304.7 310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
BETA NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ 153.4 153.4 153.4 157.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor S&P 500 D-EUR 189 189 189 194.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TradePlus S&P New China Tracker 6.57 6.57 6.46 6.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۸
ABF Malaysia Bond 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۸:۳۷
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.58 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۸:۳۷
TradePlus Shariah Gold 2.395 2.395 2.395 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۴۰
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.22 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core S&P 500 UCITS 151760 151760 151760 151760 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 2008 2008 2008 2008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 12.19 12.19 12.19 12.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Gold 728.97 723 723 728.97 3.97 0.55% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Vanguard REIT 2282.01 2282 2282 2327.96 1.97 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
iShares Europe 1105.81 1106 1105.81 1106 8.69 0.79% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
ishares S&P 500 9664.32 9685 9664.32 9685 14.32 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Vanguard S&P 500 8833.33 8820 8820 8836 6.67 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares SMI 126.68 126.68 126.68 126.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
UBS SMI CHF A-dis 124.88 124.88 124.88 124.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
iShares Core DAX UCITS 129.94 129.94 128.44 129.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 142.8 142.8 142.8 142.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 146 146 145.42 146.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۱:۰۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 99.25 99.25 100 99.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
XACT Derivative Bear 12.21 12.21 12.21 12.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۸
XACT Derivative Bull 288 288 284.75 288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۸
XACT OBX NOK 103.8 103.8 103.7 104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۳۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Japan USD 31.18 31.18 31.14 31.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
iShares Nasdaq 100 UCITS 785.8 785.8 785.4 802.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
iShares MSCI France UCITS 46.77 46.77 46.62 47.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
SPDR MSCI World Technology 106.7 106.7 106.7 109.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
iShares China Large Cap UCITS 93.6 93.6 93.6 96.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHARAT 22 44.15 44.15 44.15 44.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
Mirae Asset NYSE FANG+ 56.63 56.63 56.54 56.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
Goldman Sachs Nifty BeES 185.97 185.97 185.72 188.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
Kotak IT 36.59 36.59 36 36.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
BHARAT 22 44.16 44.16 44.16 44.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Haitong CSI300 21.12 21.12 21 21.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۱
Value Gold CNY 34.66 34.66 34.66 34.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۱
SPDR Gold Shares 1289 1289 1288 1292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۱
ABF Pan Asia Bond 119.3 119.3 119.3 119.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۱
CSOP SZSE ChiNext 14.92 14.92 14.83 14.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 25500 25500 25500 26000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
MAFM VN30 17800 17800 17800 18120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
SSIAM VN30 19200 19200 18950 19250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
SSIAM VNX50 23100 23100 23100 25000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
VFMVN Diamond 27580 27580 27550 27900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 21.12 21.12 20.97 21.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۴۱
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی