صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 6246 6260 6240 6291 27.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
NewFunds GOVI 7705 7730 7700 7763 23.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
1nvest SA Bond ETF 8332 8330 8324 8376 121.00 1.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
NewGold Debentures 24249 24280 24249 24422 69.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Satrix S&P 500 Feeder 6419 6410 6410 6500 54.00 0.84% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Source S&P 500 UCITS 829.38 828.94 827 829.38 3.20 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
HSBC MSCI World UCITS 2226.5 2227.5 2221.25 2228 6.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.461 0.462 0.461 33.22 0.00 0.87% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 148.1 148.04 148.04 148.1 0.34 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude 3.537 3.481 3.471 3.537 0.04 1.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PowerShares DB Gold 51.89 51.72 51.72 52.1 0.19 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
ProShares Ultra Yen 52.45 52.69 52.45 52.69 0.09 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Cambria Global Value 23.35 23.42 23.35 23.42 0.05 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
First Trust S&P REIT 29.27 29.32 29.08 29.36 0.20 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Ireland 58.84 58.51 58.51 58.84 0.18 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deka DAX UCITS 140.88 140.88 140.88 140.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Lyxor UCITS DAX 146.68 146.68 146.68 146.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Source RDX UCITS 140.4 140.4 140.4 140.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
iShares ATX UCITS DE 37.775 37.775 37.775 37.775 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
iShares SLI UCITS DE 126.58 126.58 126.58 126.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 8.94 8.93 8.86 8.94 0.06 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 15.65 15.63 15.4 15.65 0.14 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 87.52 87.45 86.8 87.52 0.55 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 42.355 42.315 42.29 42.355 0.18 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 2.24 2.25 2.24 2.28 0.02 0.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iSharesEurope 74 74.09 74 74.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
ETFS Physical Gold 228.23 228.06 228.06 228.96 0.45 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
iShares MSCI Japan 92.62 91.7 91.56 92.62 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
BetaShares FTSE 100 10.14 10.16 10.14 10.18 0.04 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
iSharesUBS Treasury 111.85 111.83 111.83 111.93 0.05 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier JII 566 565 565 567 2.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Premier Indonesia SMinfra18 306 306 306 306 5.00 1.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
Premier ETF IDX High Dividend 20 430 432 430 432 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
Premier LQ 45 905 899 899 907 15.00 1.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
Premier IDX30 Open 478 477 471 478 10.00 2.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.461 0.462 0.461 33.22 0.00 0.87% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Natural Gas 0.0184 0.0183 0.0181 0.0184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 699.8 699.5 698.3 700.4 1.10 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 27.3 27.32 27.27 27.34 0.02 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
SSgA SPDR MSCI ACWI 163.67 163.75 162.97 163.75 0.46 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 155.04 155.04 155.04 155.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۰۶
FinEx MSCI USA UCITS USD 79.88 79.88 79.88 79.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۲۳:۰۴
FinEx MSCI USA UCITS USD 13.208 13.208 13.208 13.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13.208 13.208 13.208 13.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 2810 2810 2810 2810 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۶:۰۴
Landsbref LEQ 2028 2028 2028 2028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now ISE 40.19 40.55 39.68 40.74 0.13 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
It Now IDIV 69.06 69.02 69.02 70 0.25 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
It Now IFNC 113.37 113.61 112.9 114.47 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
It Now IGCT 55 54.94 54.69 55.32 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
It Now IMAT 66.75 66.86 66.75 68.42 1.63 2.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 51.76 51.75 51.71 51.83 0.06 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Soybeans 24.72 24.86 24.72 24.86 0.20 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
DB Physical Silver 240.56 240.05 240.05 240.56 0.85 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
DB Physical Rhodium 1600.45 1590 1551.1 1650 14.55 0.91% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
HSBC MSCI Korea UCITS 5285 5294 5285 5294 4.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 63.25 63.16 62.65 63.25 0.31 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۳
Lyxor UCITS BEL 20 TR 54.77 54.77 54.77 54.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 2999.53 2999.53 0.02 2999.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.971 0.971 0.971 0.971 0.04 4.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.705 0.705 0.705 0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage PSI 20 6.26 6.26 6.26 6.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage MSCI World TRN UCITS 71.03 71.03 71.03 71.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۵:۳۸
ComStage ShortDAX TR UCITS 14.66 14.66 14.66 14.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹:۱۲
ComStage Nikkei 225 UCITS 24.18 24.18 24.18 24.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷:۱۳
ComStage DAX TR UCITS 135.5 135.5 135.5 135.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۶:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 26.42 26.42 26.42 26.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۶:۰۴
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 125.55 125.55 125.55 125.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۶:۰۴
Horizons Marijuana Life Sciences 8.69 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۶:۰۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 9.39 9.4 9.39 9.51 0.14 1.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
BCAP Mid Small CG 10.38 10.42 10.38 10.48 0.06 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 117.85 117.85 117.85 117.85 2.15 1.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Yuanta P shares SP Custom China 50 32.4 32.4 32.4 32.4 0.12 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 18.68 18.68 18.68 18.68 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.67 19.67 19.67 19.67 0.17 0.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 15.97 15.97 15.97 15.97 0.14 0.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 43.46 43.42 43.42 43.74 0.10 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
ABD US Treasury Dolar B Type 812.7 813 811.8 814.7 6.60 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Dow Jones Istanbul 20 Type A 45.82 45.75 45.04 45.82 0.63 1.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 20.08 19.7 19.7 20.08 0.32 1.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Ziraat Portfolio Gold Participation ETF 49.38 49.35 49.35 49.64 0.13 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SZSE 300 Value 2.274 2.281 2.274 2.303 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
DaCheng CSI 100 2.091 2.079 2.079 2.102 0.01 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
GF CSI Consumer 1.961 1.977 1.961 1.99 0.01 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
GF SME Board 300 1.935 1.95 1.935 1.95 0.01 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
Wanjia SSE 50 Index 3.074 3.073 3.068 3.096 0.02 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Vekst A 2548 2554.5 2542 2554.5 10.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۳
Danske Invest Europa 133 133.35 133 133.7 0.40 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۳
Sparinvest US Growth 194.45 194 193.55 194.45 1.90 0.99% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۳
Danske Invest Danmark 221.9 222 221.9 222.9 0.50 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۳
Sparinvest DJSI World 194.05 194.3 194.05 194.6 0.25 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTBB Corp Bonds Smart beta 121.8 122 121.8 122.08 0.24 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 277.2 277.1 276.7 278.4 0.20 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1269.7 1269.4 1269.4 1272.1 2.40 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
AMSL Silver 1.313 1.312 1.307 1.325 0.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
AMDG Dividends 1.396 1.395 1.389 1.399 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 16.332 16.332 16.332 16.332 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 440.53 440.81 438.98 440.96 0.85 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
ETFS Natural Gas 0.0184 0.0183 0.0181 0.0184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Samsung KODEX Samsung Group 10780 10770 10745 10810 85.00 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
JASDAQ-Top20 5280 5300 5280 5320 20.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 27530 27280 27270 27530 230.00 0.84% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 440.53 440.81 438.98 440.96 0.85 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR Gold Shares 169.32 169.2 169.2 169.6 0.24 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
ABF Singapore Bond 1.191 1.19 1.19 1.191 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Phillip SING Income 1.055 1.054 1.054 1.059 0.01 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Nikko AM Singapore STI 3.2 3.21 3.2 3.22 0.02 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bear 22.2 22.23 22.1 22.24 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
XACT OMXSB 660.7 660.2 660 662.5 0.90 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
XACT Bear 2 12.69 12.7 12.63 12.72 0.01 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
XACT Bull 2 1581 1578 1578 1590.6 1.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
XACT OMXS30 310.15 309.7 309.6 311.2 0.30 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 51.76 51.75 51.71 51.83 0.06 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Amun Ripple 22.09 22 21.59 22.14 0.11 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
iShares SMI 126.5 126.64 126.38 126.64 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
ZKB Gold AA CHF 494.85 495 494.25 497.25 1.70 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
ZKB Gold AA USD 1711.8 1712 1711.8 1723 8.20 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Khabeer Diversified Income 9.31 9.3 9.25 9.32 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۰۴
FALCOM Financial Services 45.35 45.3 45.3 45.35 0.35 0.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF 10 9.99 10 9.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Albilad Gold 10.16 10.16 10.16 10.16 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
Falcom Petrochemical 41.8 41.8 41.8 41.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 162.66 163.52 162.66 163.88 0.22 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
ETFS Natural Gas 0.0184 0.0183 0.0181 0.0184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 202 201.5 200.35 202 1.10 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor UCITS DAX 147.22 147.28 146.74 147.28 0.44 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITSo Cash 103.57 103.58 103.56 103.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 73.33 73.3 73.15 73.53 0.05 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Bull DAX X5 NF 4.16 4.16 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۱۷:۱۱
LahiTapiola Korko 100 13.79 13.79 13.69 13.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 36.22 36.22 35.54 36.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 35.17 35.17 33.1 35.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 23.7 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bitcoin USD 15.11 15.03 14.41 15.11 0.03 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
BMO Balanced 36.73 36.74 36.72 36.75 0.03 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Horizons Gold 14.93 14.92 14.92 14.93 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
BMO US Dividend 34.45 34.47 34.45 34.54 0.08 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Evolve Innovation 40.16 40 40 40.16 0.09 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HI FOCUS KRX300 20105 19910 19910 20135 115.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KB KBStar KOSPI 32965 32980 32940 33140 10.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KB KBSTAR KRX300 20170 20185 20145 20275 40.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
KB KSTAR Top5 Group 8715 8720 8690 8735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
Samsung KODEX KOSPI 32885 32930 32885 33090 130.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 11682 11682 11682 11682 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۳۵
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 12108 12108 12108 12108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13327 13327 13327 13327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BETA ETF WIGtech Portfelowy FIZ 162.7 162.56 161.76 166 0.30 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 71.31 71.21 70.74 71.31 0.46 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ 50.71 50.53 50.13 50.71 0.21 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ 308.3 309.6 308.1 310.5 0.80 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS DAX 670 667.8 666.3 670 2.50 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TradePlus S&P New China Tracker 7.08 7.1 7.08 7.17 0.16 2.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
TradePlus MSCI Asia ex Japan REITs Tracker 1.1 1.09 1.09 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.215 1.215 1.215 1.215 0.01 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
CIMB China 50 1.66 1.66 1.66 1.66 0.01 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
TradePlus Shariah Gold ETF 2.45 2.45 2.45 2.45 0.01 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1950 1950 1950 1950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1551 1551 1551 1551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 11.41 11.41 11.41 11.41 0.11 0.96% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Egyptian Exchange 30 11.9 11.9 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESGMEX ISHRS 41.15 41.01 41.01 41.15 0.20 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Gold 683.01 683.5 683.01 688.01 6.08 0.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Gold 34.41 34.38 34.31 34.51 0.07 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
SPDR S&P 500 440.53 440.81 438.98 440.96 0.85 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard REIT 2137.99 2139.96 2108 2139.96 30.79 1.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core DAX UCITS 133.25 133.38 133.14 133.58 0.77 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 86.82 87.49 86.82 87.49 0.07 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 699.46 698.8 698.6 699.46 0.34 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS 42.24 42.28 42.24 42.28 0.19 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 66.62 66.7 66.62 66.7 0.22 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 96 95.93 95.93 96 0.07 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
XACT Derivative Bear 14.49 14.53 14.44 14.55 0.05 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۹:۰۴
XACT Derivative Bull 249.5 248.75 248.75 249.5 0.70 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۳۴
XACT OBX NOK 96.78 96.78 96.78 96.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 51.76 51.75 51.71 51.83 0.06 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 699.8 699.5 698.3 700.4 1.10 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
FinEx Physically Held Gold USD 888 887.6 887.6 894 4.80 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Source NASDAQ Biotech 46.43 46.3 45.91 46.43 0.35 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
SPDR MSCI World UCITS 26.14 26.16 26.06 26.16 0.12 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mirae Asset NYSE FANG+ 53.47 53.45 53.37 53.6 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
Goldman Sachs Junior BeES 416.03 416.45 413 416.45 1.03 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۳۳
UTI Gold 41.4 41.5 41.4 41.65 0.30 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
HDFC Gold 42.56 42.59 42.55 42.68 0.08 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
Axis Nifty 169.85 169.88 168.9 170.2 0.31 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO NASDAQ 100 30.44 30.46 30.28 30.46 0.06 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
WISE CSI HK 100 27.9 27.58 27.58 27.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
ChinaAMC CSI 300 60.82 60.7 60.48 61 0.18 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
SPDR Gold Shares 1319.5 1318 1316 1319.5 2.50 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
Hang Seng H-Share 95.1 94.98 94.98 96.5 0.98 1.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 24740 24940 24710 24940 240.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
MAFM VN30 17700 17350 17160 17700 400.00 2.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
SSIAM VN30 19500 19000 18700 19500 500.00 2.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
VFMVN Diamond 25800 25880 25550 25880 200.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
SSIAM VNX50 ETF 21300 21200 21100 21300 100.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 21.62 21.62 21.62 21.62 0.16 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 112.1 114.27 112.1 114.27 2.16 1.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۰۵
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 18.24 18.24 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی