خبر

صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Africa Gold 29092 29092 28947 29164 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Satrix Resi 7307 7307 7256 7349 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Ashburton MidCap 789 789 782 789 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Satrix Divi Plus 322 322 322 328 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
1nvest SA Property 3208 3208 3200 3286 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Xtrackers Stoxx Europe 600 Basic Resources Swap UC 11645 11645 11645 11673.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Xtrackers Stoxx Europe 600 Food & Beverage Swap UC 13247 13247 13235.4 13359.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 3121.5 3121.5 3082 3121.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
iShares MSCI EM Consumer Growth 28.09 28.09 28.03 28.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 125.92 125.92 125.9 126.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VanEck Vectors Junior Gold Miners 34.47 34.44 34.44 34.47 0.02 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
High Yield 26.43 26.72 26.43 26.72 0.18 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Global X Guru 34.63 34.61 34.61 34.63 0.04 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
iPath S&P MLP 16.07 16.07 16.07 16.07 0.19 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
SPDR Global Dow 102.08 101.98 101.98 102.08 0.13 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deka DAX UCITS 128.52 128.52 128.52 128.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
iShares FTSE MIB GBP 102.96 102.96 102.96 102.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
iShares SLI UCITS DE 119.16 119.16 119.16 119.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
iShares TecDAX UCITS 27.6 27.6 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
iShares MDAX UCITS DE 212.8 212.8 212.8 212.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 83.34 83.34 83 83.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 39.48 39.48 39.42 39.615 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 1.99 1.99 1.98 2.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 8.37 8.37 8.35 8.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 14.05 14.05 13.96 14.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Hydrogen 7.57 7.53 7.53 7.57 0.07 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
iSharesEurope 68.07 68.08 68.07 68.08 0.15 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
iShares Asia 50 83.1 83.1 83.1 83.1 0.33 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
Perth Mint Gold 26.14 26.08 26.08 26.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
SPDR S&P/ASX 50 64.5 64.52 64.5 64.52 0.08 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۳:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ashmore LQ45 ALPHA 1531 1531 1513 1531 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Batavia Sri-Kehati 610 610 515 610 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Premier IDX30 Open 568 568 565 568 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
BNI-AM Nusantara MSCI Indo Eqty Idx 1185 1185 1185 1185 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Batavia IDX30 559 559 559 559 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSgA SPDR MSCI ACWI 161.25 161.25 161.25 162.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares FTSE MIB GBP 102.82 102.82 102.56 102.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Bric 50 UCITS 18.09 18.09 17.96 18.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI USA UCITS 377.8 377.8 377.8 380.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi MSCI World UCITS 396.62 396.62 396.62 399.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA UCITS USD 59.7 59.7 59.7 59.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 10507 10507 10507 10507 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 116.04 116.04 116.04 116.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۴۲
FinEx MSCI USA UCITS USD 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 2514 2514 2514 2534 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۷:۰۵
Landsbref LEQ 2521 2521 2519 2521 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now ISE 32.88 32.79 32.79 32.95 0.16 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
It Now IDIV 73.06 73.08 73.06 73.18 0.22 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
It Now IGCT 48.37 48.37 48.37 48.37 0.29 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
CAIXA Ibovespa 108.85 108.85 108.85 108.85 0.95 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
Trend Ibovespa 11.13 11.14 11.13 11.14 0.03 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 39.45 39.45 39.45 39.45 0.04 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
iShares AEX 6194.5 6194.5 6194.5 6241 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
WisdomTree Lead 19.04 19.04 19.04 19.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Amundi DAX UCITS 22335 22335 22335 22335 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
SPDR MSCI ACWI IMI 171.61 171.61 171.61 173.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 53.72 53.72 53.68 53.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.1 3.1 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۵
Lyxor UCITS BEL 20 TR 53.1 53.1 53.1 53.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.896 0.896 0.896 0.896 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.896 0.896 0.896 0.896 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۱۷
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 26.37 26.37 26.25 27.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 95.68 95.68 95.48 97.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Chile Capped 28 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۴۳
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 100.5 100.5 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ساعت ۴:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 10.42 10.42 10.35 10.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
BCAP MSCI Thailand Fund 11.18 11.18 11.14 11.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
W.I.S.E. KTAM CSI 300 China Tracker 6.17 6.17 6.1 6.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۳۶
ThaiDEX SET50 9.78 9.78 9.73 9.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
BCAP Mid Small CG 10.93 10.93 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 23.72 23.72 23.1 23.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Fubon NIFTY 31.21 31.21 31.21 31.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۰۵
Fubon TOPIX 26.66 26.66 26.66 26.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۰۵
Fubon SSE180 29.08 29.08 29.08 29.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۰۵
CTBC China 50 15.58 15.58 15.58 15.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 92.14 92.14 91.8 92.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Finans Portfoy Silver 83.84 83.84 83.7 84.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
ABD US Treasury Dolar B Type 1765.3 1765.3 1763 1766.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Dow Jones Istanbul 20 Type A 161.6 161.6 158.9 162 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 84.1 84.1 81.98 84.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DaCheng 100 1.674 1.674 1.65 1.684 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
ICBCCS ChiNext 1.358 1.358 1.344 1.362 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
GF CSI Consumer 1.646 1.646 1.625 1.648 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
ICBCCS SZSE 100 4.862 4.862 4.799 4.875 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
BOC Intl ChiNext 0.857 0.857 0.854 0.858 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danske Invest Global 124 124 123.8 124.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
Sparinvest US Growth 129.85 129.85 129.65 130.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
Danske Invest Danmark 155.4 155.4 154.8 155.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
Sparinvest DJSI World 180.2 180.2 179.9 180.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
Sparinvest Global Value 403.3 403.3 400.5 403.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TINKOFF BONDS 5.186 5.186 5.186 5.186 0.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
VTB-Likvidnost BPIFRFI 1.1973 1.1973 1.1973 1.1973 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
Tinkoff Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 4.068 4.068 4.068 4.068 0.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
DOKHOD Indeks dividenddnykh aktsiy RF BPIFRFI 754.6 754.6 742.8 757.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۳۵
VTBB Corp Bonds Smart beta 132.3 132.3 132.24 132.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 17.41 17.41 17.41 17.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵
FDI ETF BET Tradeville 17.37 17.37 17.37 17.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AM-One ESG 15280 15280 15255 15280 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۰۵
DIAM TOPIX 2040 2040 2032.5 2040 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۰۵
DIAM Nikkei 225 28265 28265 28150 28280 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۰۵
ABF Pan Asia Bond 14455 14455 14455 14585 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۰۵
SMDS SMDAM NIKKEI225 28280 28280 28255 28280 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lion-Phillip S-REIT 0.913 0.913 0.901 0.913 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
Nikko AM Singapore STI 3.37 3.37 3.35 3.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 6.22 6.22 6.17 6.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 8.54 8.54 8.43 8.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
SPDR Straits Times 3.33 3.33 3.32 3.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bear 23.28 23.28 23.01 23.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
XACT Bull 590.5 590.5 590.5 598 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
XACT OMXSB 527 527 527 531 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
XACT Bear 2 13.19 13.19 13 13.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
XACT Bull 2 1209.6 1209.6 1209.6 1226.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI EM Consumer Growth 28.09 28.09 28.03 28.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
iShares SMI 114.8 114.8 114.8 115.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
UBS Gold USD 53.95 53.95 53.6 53.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Gold AA CHF 500.8 500.8 499.6 501.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
ZKB Gold AA USD 1651.2 1651.2 1651.2 1657.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albilad Gold 9.67 9.67 9.67 9.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۰۶
Al Khabeer Diversified Income 6.86 6.86 6.7 6.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۰۶
FALCOM Financial Services 46.65 46.65 45.9 46.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۵
Falcom Petrochemical 32.45 32.45 32.3 32.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
Albilad Saudi Sovereign Sukuk 8.65 8.65 8.65 8.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Leverage Shares -3x Short US 500 5.3138 5.3138 5.3138 5.3138 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 283.45 283.45 283.45 285.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 119.84 119.84 119.7 120.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi MSCI USA 2 500.13 500.13 500.13 500.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC S&P 500 UCITS 38.51 38.51 38.51 38.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 65.71 65.71 65.4 65.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
Seligson & Co OMX Helsinki 25 65.4 65.4 65.13 65.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 2908.5 2908.5 2908.5 2908.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 3055.5 3055.5 3055.5 3055.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Bull DAX X5 NF 2.05 2.05 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO Growth 35.67 35.69 35.67 35.69 0.02 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
TD S&P 500 30.16 30.15 30.15 30.16 0.10 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
Bitcoin CAD 8.3 8.28 8.28 8.3 0.05 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
BMO All-Equity 38.18 38.2 38.18 38.2 0.04 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
BMO China Equity 13.86 13.9 13.86 13.9 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yurie TREX 200 32300 32300 31970 32310 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KRX300 14490 14490 14315 14490 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۵
Daishin DAISHIN 343 K200 31675 31675 31445 31675 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR KTB 3Y Futures 50795 50795 50770 50840 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۵
Yurie TREX Fundamental 200 34305 34305 34305 34305 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 11400 11400 11400 11400 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 11400 11400 11400 11400 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۹:۴۸
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 13572.5 13572.5 13572.5 13572.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 13572.5 13572.5 13572.5 13572.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت ۰:۴۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BETA S&P 500 PLN-Hedged 68.91 68.91 68.79 69.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
BETA TBSP Portfelowy FIZ 180 180 179.88 180.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
Beta sWIG80TR Portfelowy FIZ 249.6 249.6 249.6 252.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ 26.52 26.52 26 26.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
Lyxor S&P 500 D-EUR 185 185 184.6 185.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CIMB China 50 1.1 1.1 1.09 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۳۵
TradePlus HSCEI Daily (2x) Leveraged Tracker 0.489 0.489 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
ABF Malaysia Bond 1.162 1.162 1.162 1.162 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۴
MyETF MSCI Sea Islamic Dividend 0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
TradePlus MSCI Asia ex Japan REITs Tracker 0.823 0.823 0.818 0.823 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core DAX UCITS 49560 49560 49560 49560 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
iShares NASDAQ-100 UCITS 44600 44600 44600 44600 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
iShares Core S&P 500 UCITS 161500 161500 161500 161500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1789 1789 1789 1789 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۰۶
iShares Core DAX UCITS 121.04 121.04 120.04 121.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 13.04 13.04 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Egyptian Exchange 30 13.04 13.04 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۵۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares NAFTRAC 50.23 50.21 50.21 50.3 0.09 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
ishares S&P 500 7634.65 7632 7632 7634.65 14.62 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
Vanguard S&P 500 6987.14 6985 6985 6992 6.52 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
iShares MSCI ACWI 1675.17 1675 1675 1676 3.41 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
Smartshares - ANGELD 17.62 17.61 17.61 17.82 0.56 3.18% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core DAX UCITS 121.18 121.18 120.86 121.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 65.76 65.76 65.73 65.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 97.15 97.15 97.09 97.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 32.89 32.89 32.89 33.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 19.82 19.82 19.82 19.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 106.5 106.5 105.54 106.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
DNB OBX 105 105 104.44 105.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Leverage Shares -3x Short US 500 5.3138 5.3138 5.3138 5.3138 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
SPDR DJIA 325.9 325.9 325.9 327.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares AEX 71.71 71.71 71.69 72.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Japan USD 28.39 28.39 28.39 28.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Nasdaq 100 UCITS 629.2 629.2 628.8 638.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nippon India Gold BeES 45.09 45.09 44.94 45.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
Axis Gold Exchange Traded Fund 45.08 45.08 44.92 45.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۳۵
Quantum 1970 1970 1966 1976 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
IDBI Gold 4828 4828 4801.05 4830 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
DSP Silver 61.6 61.6 61.25 61.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Gold 41.78 41.78 41.6 41.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Haitong CSI300 15.01 15.01 14.61 15.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
WISE CSI HK 100 18.99 18.99 18.3 18.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Global X FinTech 28.94 28.94 28.82 28.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
SPDR Gold Shares 1274.5 1274.5 1268.5 1284.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 17030 17030 16990 17310 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۴
MAFM VN30 11880 11880 11800 11900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSIAM VN30 11600 11600 11600 12400 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSIAM VNX50 13200 13200 13200 14300 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۴
VFMVN Diamond 21750 21750 21450 21970 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 22.05 22.05 22.05 22.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۳۵
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 21.67 21.67 21.67 21.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین