بریتانیا بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.3966
قیمت روز
0 (0.44%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:29:11
0 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
1 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.13%)
تغییر ۶ ماهه
5 (13.89%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

7,077
قیمت روز
60 (0.86%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:06:27
115 (1.66%)
تغییر ۳ ماهه
669 (10.45%)
تغییر ۶ ماهه
945 (15.42%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آریاری ماداسگار / پوند انگلیس 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
اسکودو کیپ وردن / پوند انگلیس 0.0078 0.0078 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۴:۱۴
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 0.0092 0.0092 0.0092 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۱۴
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بات تایلند / پوند انگلیس 0.218 0.2181 0.218 0.2194 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
بولیویانو بولیوی / پوند انگلیس 0.1043 0.1043 0.1043 0.1043 0.00 0.77% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۴:۱۴
بیر اتیوپی / پوند انگلیس 0.0164 0.0164 0.0164 0.0164 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۴:۰۷
پاپوا گینه نو / پوند انگلیس 0.2073 0.2073 0.2073 0.2073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۲۸
پزو اوروگوئه / پوند انگلیس 0.0166 0.0166 0.0166 0.0166 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۲۸
پزو دومنیکن / پوند انگلیس 0.0126 0.0126 0.0126 0.0126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۶:۱۴
پزو شیلی / پوند انگلیس 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۶:۱۴
پزو فیلیپین / پوند انگلیس 0.0142 0.0142 0.0142 0.0142 0.00 1.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۲۹
پزوی آرژانتین / پوند انگلیس 0.0075 0.0074 0.0074 0.0075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پزوی مکزیک / پوند انگلیس 0.0361 0.036 0.036 0.0362 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۱۴
پوله بوتسوانا / پوند انگلیس 0.0662 0.0662 0.0662 0.0662 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ساعت ۴:۱۴
پوند / دلار 1.3966 1.3959 1.3878 1.3971 0.01 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۹
پوند / دلار استرالیا 1.8888 1.8897 1.8851 1.891 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند / دلار کانادا 1.7415 1.7407 1.72 1.743 0.02 1.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند / دلار نیوزیلند 1.9976 1.998 1.9943 2.0023 0.01 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند / فرانک سوییس 1.2703 1.2687 1.2651 1.2703 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند / ین ژاپن 153.32 153.4 152.61 153.4 0.36 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / آنتیل گیلدر هلند 2.4876 2.4876 2.4876 2.4876 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۴:۰۷
پوند انگلیس / اسکودو کیپ وردن 128.9928 128.9928 128.9928 128.9928 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / افغانی افغانستان 108.0808 108.0808 108.0808 108.0808 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲:۱۴
پوند انگلیس / انگولتروم بوتان 103.0334 103.0334 103.0334 103.0334 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۲:۰۷
پوند انگلیس / بات تایلند 45.7 45.904 45.644 45.914 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / بولبوا پاناما 1.4235 1.4236 1.4177 1.4237 0.01 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / بولیویانو بولیوی 9.5738 9.5738 9.5738 9.5738 0.08 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / بیر اتیوپی 62.0853 62.0986 61.8273 62.1031 0.25 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / پاپوا گینه نو 5.0299 5.0306 5.0097 5.031 0.02 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / پاتاکا ماکائو 10.9903 10.9903 10.9903 10.9903 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۱۵
پوند انگلیس / پزو اوروگوئه 59.7035 59.7035 59.7035 59.7035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۲:۲۸
پوند انگلیس / پزو دومنیکن 79.712 79.709 79.087 79.815 0.63 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / پزو شیلی 1064.24 1064.39 1059.74 1064.39 2.58 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
پوند انگلیس / پزو فیلیپین 69.841 70.281 69.776 70.338 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / پزو کوبا 1.2972 1.2972 1.2972 1.2972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۷
پوند انگلیس / پزوی آرژانتین 132.422 134.8815 132.422 134.9008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / پزوی کلمبیا 5416 5417 5393 5417 19.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
پوند انگلیس / پزوی مکزیک 27.726 27.7317 27.6622 27.7624 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / پوله بوتسوانا 15.4232 15.4381 15.4232 15.6629 0.20 1.28% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / پوند سنت هلنا 2.2842 2.2842 2.2842 2.2842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / پوند سودان 59.5731 59.5731 59.5731 59.5731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / پوند لبنان 2120.26 2119.5 2111.3 2120.41 5.54 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
پوند انگلیس / پوند مصر 21.9629 21.9886 21.8941 21.9886 0.07 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / تاکا بنگلادش 116.37 118.409 116.37 118.787 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / تنگ قزاقستان 594.5 594.54 591.68 594.54 2.73 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / درام ارمنستان 2.1592 2.1592 2.1592 2.1592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / درهم امارات 5.1282 5.1278 5.1069 5.1289 0.02 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / درهم مراکش 12.4577 12.4567 12.4228 12.4618 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دلار باربادوس 2.848 2.8476 2.8359 2.8486 0.05 1.87% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دلار باهاماس 1.396 1.3958 1.3902 1.3961 0.01 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دلار برمودا 1.3785 1.3785 1.3785 1.3785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۱۵
پوند انگلیس / دلار برونئی 1.885 1.8903 1.885 1.8908 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / دلار بلیز 2.7647 2.7647 2.7647 2.7647 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۱۴
پوند انگلیس / دلار تایوان 38.86 38.975 38.841 38.979 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / دلار ترینیداد 9.5298 9.5291 9.4895 9.5298 0.04 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دلار جامائیکا 219.17 219.19 218.26 219.19 0.88 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دلار جزایر کیمن 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / دلار سنگاپور 1.8866 1.8903 1.8862 1.8906 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / دلار فیجی 2.9408 2.9414 2.9286 2.9606 0.01 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دلار کارائیب شرقی 3.797 3.7955 3.7325 3.7973 0.06 1.73% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دلار گینه 287.1094 287.1094 287.1094 287.1094 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۱۴
پوند انگلیس / دلار لیبریا 235.5253 235.5253 235.5253 235.5253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۱۵
پوند انگلیس / دلار نامبیا 20.4 20.42 20.4 20.56 0.14 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دلار هنگ کنگ 10.8495 10.8527 10.813 10.8565 0.05 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دلاسی گامبیا 73.98 74 73.68 74 0.42 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دونگ ویتنام 32071 32062 31977 32071 84.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دینار اردن 0.9912 0.9911 0.987 0.9912 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دینار الجزایر 188.349 188.403 187.621 188.431 0.69 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دینار بحرین 0.5263 0.5264 0.5241 0.5264 0.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
پوند انگلیس / دینار تونس 3.8608 3.887 3.8312 3.887 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دینار صربستان 136.98 136.98 136.98 136.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
پوند انگلیس / دینار عراق 1613.5 1613.5 1605.84 1617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۲۰:۲۸
پوند انگلیس / دینار کویت 0.42 0.4201 0.4183 0.4201 0.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / دینار لیبی 1.8234 1.8234 1.8234 1.8234 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ساعت ۴:۱۴
پوند انگلیس / دینار مقدونیه 71.439 71.439 71.439 71.439 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۲:۱۴
پوند انگلیس / رئال برزیل 7.1438 7.1427 7.1054 7.1448 0.02 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی 20.5189 20.4115 20.4115 20.5636 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / روبل بلاروس 3.5095 3.5091 3.5051 3.5135 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / روبل بلاروس 2.6608 2.6608 2.6608 2.6608 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / روبل روسیه 102.146 102.16 101.83 102.377 0.32 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / روپیه اندونزی 20221.1 20218.2 20144 20224 74.20 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
پوند انگلیس / روپیه پاکستان 222.9 227.515 222.9 227.581 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / روپیه سریلانکا 279.22 279.12 277.365 279.22 1.84 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
پوند انگلیس / روپیه سیشل 19.949 20.0026 19.9358 22.9014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / روپیه موریس 57.643 60.377 57.643 60.377 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / روپیه نپال 165.938 165.927 165.455 165.95 0.45 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / روپیه هند 103.677 103.711 103.409 103.711 0.07 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / روفیا مالدیو 21.1853 21.1853 21.1853 21.1853 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۲:۱۴
پوند انگلیس / ریال ایران 20077 20077 20077.0 20077.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / ریال عربستان 5.2162 5.2358 5.2148 5.2358 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / ریال عمان 0.5303 0.5374 0.5303 0.5376 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / ریال قطر 5.0849 5.0845 5.0635 5.0852 0.02 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / ریال یمن 346.1 346.1 346.1 346.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۲:۲۸
پوند انگلیس / رینگیت مالزی 5.919 5.9199 5.8799 5.9203 0.03 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / زلوتی لهستان 5.3873 5.3923 5.3873 5.4073 0.01 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / سدی غنا 8.1681 8.1681 8.1681 8.1681 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۴:۰۷
پوند انگلیس / سول پرو 5.4827 5.4831 5.4607 5.4839 0.02 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / سوم ازبکستان 10372 10372 10372 10372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / شیلینگ اوگانادا 4963.14 4960.67 4944.94 4963.14 16.42 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / شیلینگ تانزانیا 3244.77 3243.84 3230.82 3244.77 13.02 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / شیلینگ سومالی 796.5865 796.5865 796.5865 796.5865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
پوند انگلیس / شیلینگ کنیا 151.745 151.756 151.115 151.756 0.59 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / فرانک آفریقا 774.514 774.347 774.347 794.539 19.85 2.56% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / فرانک آفریقای غربی 771.2741 778.94 771.2741 779.58 6.02 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / فرانک بوروندی 2792 2791.6 2780.4 2792.6 10.60 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / فرانک جیبوتی 249.26 249.29 248.22 249.29 0.99 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / فرانک کامرون 572.1231 572.1231 572.1231 572.1231 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۴:۰۷
پوند انگلیس / فلورین آروبا 2.4447 2.4447 2.4447 2.4447 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۱۴
پوند انگلیس / فورینت مجارستان 421.29 421.31 421.29 423.93 2.28 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / کرون چک 29.84 29.975 29.84 30.08 0.20 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / کرون دانمارک 8.7448 8.745 8.7313 8.7487 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / کرون سوئد 11.9717 11.9657 11.9523 11.9835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / کرون نروژ 12.2628 12.2311 12.2108 12.2656 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / کرونا ایسلند 173.23 173.3 173.23 174.24 0.85 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / کواچا زامبیا 26.94 26.93 26.69 26.94 0.24 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۴۳
پوند انگلیس / کواچا مالاوی 1146.12 1146.28 1140.05 1146.28 5.91 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / کوتزال گواتمالی 10.8314 10.8345 10.788 10.8345 0.06 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / کوردوبا نیکاراگوئه 48.354 49.069 48.354 50.031 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / کولن السالوادور 12.1268 12.1268 12.1268 12.1268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۸:۰۷
پوند انگلیس / کولن کاستا ریکا 866.092 865.968 862.494 866.216 3.54 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / کونا کرواسی 8.8245 8.8335 8.8129 8.8335 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / گورده هایتی 136.452 136.442 135.895 136.481 0.54 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
پوند انگلیس / لئو رومانی 5.7891 5.7877 5.7557 5.7902 0.03 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
پوند انگلیس / لئو مولداوی 24.8217 24.8217 24.8217 24.8217 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۲:۲۸
پوند انگلیس / لاتس لتونی 0.8482 0.8482 0.8482 0.8482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / لسوتو لوتی 20.2803 20.2803 20.2803 20.2803 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۱۴
پوند انگلیس / لک آلبانی 143.837 143.878 143.117 143.878 0.57 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
پوند انگلیس / لمپیرا هندوراس 33.211 33.216 33.07 33.216 0.17 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / لو بلغارستان 2.2998 2.2997 2.28 2.3008 0.02 0.87% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / لیتاس لیتوانی 4.4496 4.4496 4.4496 4.4496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / لیر مالت 0.3586 0.3586 0.3586 0.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / لیره ترکیه 11.8873 11.8675 11.8552 11.9316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / لیلانگنی سویس 20.4081 20.4268 20.4081 20.5534 0.13 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / مارک بوسنی و هرزگوین 2.281 2.281 2.281 2.281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۴:۰۷
پوند انگلیس / متیکال موزامبیک 78.556 78.556 78.556 78.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند انگلیس / نایرا نیجری 567.09 575.152 567.09 575.276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / هریونیا اوکراین 37.019 37.5191 37.019 37.5969 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / واچای زامبیا 27.5218 27.5218 27.5218 27.5218 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
پوند انگلیس / وون کره جنوبی 1582.5 1599.56 1582.5 1601.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
پوند انگلیس / یوان چین 9.0184 9.0167 9.0116 9.0293 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند انگلیس / یوان چین 9.024 9.024 9.024 9.024 0.11 1.28% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۶:۱۴
پوند انگلیس / یورو 1.1758 1.1756 1.174 1.1759 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
پوند سنت هلنا / پوند انگلیس 0.4378 0.4378 0.4378 0.4378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پوند سودان / پوند انگلیس 0.0168 0.0168 0.0168 0.0168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
پوند مصر / پوند انگلیس 0.0456 0.0455 0.0455 0.0458 0.00 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
تاکا بنگلادش / پوند انگلیس 0.0086 0.0086 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۱۴
تنگ قزاقستان / پوند انگلیس 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۲۱
درام ارمنستان / پوند انگلیس 0.4393 0.4393 0.4393 0.4393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
درهم امارات / پوند انگلیس 0.1951 0.195 0.195 0.1959 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
درهم مراکش / پوند انگلیس 0.0811 0.0811 0.0811 0.0811 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
دلار / پوند انگلیس 0.7162 0.7166 0.716 0.7196 0.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۹
دلار استرالیا / پوند انگلیس 0.5296 0.5295 0.5292 0.5308 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
دلار باربادوس / پوند انگلیس 0.3606 0.3606 0.3606 0.3606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۱۴
دلار باهاماس / پوند انگلیس 0.7165 0.7166 0.7163 0.7194 0.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
دلار برمودا / پوند انگلیس 0.7254 0.7254 0.7254 0.7254 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۱۵
دلار برونئی / پوند انگلیس 0.5294 0.5292 0.5292 0.5304 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
دلار تایوان / پوند انگلیس 0.0257 0.0258 0.0257 0.0258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۵:۴۳
دلار ترینیداد / پوند انگلیس 0.1066 0.1066 0.1066 0.1066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۲:۲۸
دلار جامائیکا / پوند انگلیس 0.0047 0.0047 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۰:۱۴
دلار جزایر کیمن / پوند انگلیس 0.8726 0.8726 0.8726 0.8726 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۴:۱۴
دلار سنگاپور / پوند انگلیس 0.53 0.5293 0.5291 0.5304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
دلار فیجی / پوند انگلیس 0.3449 0.3449 0.3449 0.3449 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۸:۱۴
دلار کارائیب شرقی / پوند انگلیس 0.265 0.265 0.265 0.265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۶:۱۴
دلار کانادا / پوند انگلیس 0.5746 0.5747 0.574 0.5786 0.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
دلار گینه / پوند انگلیس 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۱۴
دلار لیبریا / پوند انگلیس 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۰۸
دلار نیوزیلند / پوند انگلیس 0.5009 0.5008 0.4996 0.5018 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
دلار هنگ کنگ / پوند انگلیس 0.0922 0.0921 0.0921 0.0925 0.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۳:۴۳
دونگ ویتنام / پوند انگلیس 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.00 3.13% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۵:۰۷
دینار اردن / پوند انگلیس 1.0123 1.0124 1.0121 1.017 0.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
دینار تونس / پوند انگلیس 0.2594 0.2575 0.2575 0.2612 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
دینار سودان / پوند انگلیس 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دینار صربستان / پوند انگلیس 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072 0.00 1.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۲:۲۹
دینار عراق / پوند انگلیس 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰:۲۱
دینار کویت / پوند انگلیس 2.3871 2.3873 2.3865 2.3943 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
دینار لیبی / پوند انگلیس 0.5515 0.5515 0.5515 0.5515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ساعت ۹:۱۴
دینار مقدونیه / پوند انگلیس 0.0138 0.0138 0.0138 0.0138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۲:۱۴
رئال برزیل / پوند انگلیس 0.1401 0.14 0.14 0.1408 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس 0.0487 0.049 0.0487 0.049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
روبل بلاروس / پوند انگلیس 0.3742 0.3742 0.3742 0.3742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
روبل روسیه / پوند انگلیس 0.0098 0.0098 0.0098 0.0099 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
روپیه اندونزی / پوند انگلیس 0.0055 0.0055 0.0055 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۰۰
روپیه پاکستان / پوند انگلیس 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۲:۲۸
روپیه سریلانکا / پوند انگلیس 0.0036 0.0036 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
روپیه سیشل / پوند انگلیس 0.046 0.046 0.046 0.046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
روپیه موریس / پوند انگلیس 0.0165 0.0165 0.0165 0.0165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
روپیه نپال / پوند انگلیس 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۲:۲۸
روپیه هند / پوند انگلیس 0.0097 0.0097 0.0097 0.0098 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۵:۰۸
ریال عربستان / پوند انگلیس 0.191 0.1911 0.191 0.1918 0.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۴۳
ریال عمان / پوند انگلیس 1.8752 1.8612 1.8611 1.8752 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
ریال قطر / پوند انگلیس 0.1996 0.1996 0.1996 0.1996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۲۸
ریال یمن / پوند انگلیس 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
ریل کامبوج / پوند انگلیس 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
رینگیت مالزی / پوند انگلیس 0.172 0.172 0.172 0.172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۱۴
زلوتی لهستان / پوند انگلیس 0.1857 0.1856 0.1852 0.1857 0.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
سدی غنا / پوند انگلیس 0.1227 0.1227 0.1227 0.1227 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۸:۱۴
سول پرو / پوند انگلیس 0.1847 0.1847 0.1847 0.1847 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
سوم ازبکستان / پوند انگلیس 9.0E5 9.0E5 9.0E5 9.0E5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ اوگانادا / پوند انگلیس 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ تانزانیا / پوند انگلیس 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
شیلینگ سومالی / پوند انگلیس 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۳۵
طلا / پوند انگلیس 1283.6 1283.6 1283.6 1283.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۸:۰۷
فرانک جیبوتی / پوند انگلیس 0.0041 0.0041 0.0041 0.0041 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۶:۱۴
فرانک رواندا / پوند انگلیس 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ساعت ۱۲:۵۶
فرانک سوییس / پوند انگلیس 0.7871 0.7885 0.7871 0.7907 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
فرانک کامرون / پوند انگلیس 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ساعت ۶:۱۴
فرانک کنگو / پوند انگلیس 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
فرانک گینه / پوند انگلیس 8.0E5 8.0E5 8.0E5 8.0E5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
فلورین آروبا / پوند انگلیس 0.4089 0.4089 0.4089 0.4089 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۱۴
کرون دانمارک / پوند انگلیس 0.1144 0.1145 0.1143 0.1146 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۴۳
کرون سوئد / پوند انگلیس 0.0835 0.0836 0.0835 0.0837 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
کرون نروژ / پوند انگلیس 0.0815 0.0818 0.0815 0.0819 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۲۸
کرونا ایسلند / پوند انگلیس 0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۱۰:۱۴
کواچا مالاوی / پوند انگلیس 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۲۱
کوتزال گواتمالا / پوند انگلیس 0.0934 0.0934 0.0934 0.0934 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۸:۰۷
کوردوبا نیکاراگوئه / پوند انگلیس 0.0207 0.0207 0.0207 0.0207 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
کولن السالوادور / پوند انگلیس 0.0824 0.0824 0.0824 0.0824 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۸:۰۷
کولن کاستا ریکا / پوند انگلیس 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۶:۱۵
کیات میانمار / پوند انگلیس 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۱۲:۳۵
کیپ لائوس / پوند انگلیس 9.0E5 9.0E5 9.0E5 9.0E5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
گورده هایتی / پوند انگلیس 0.0076 0.0076 0.0076 0.0076 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۱۴
گیلدر آنتیل هلند / پوند انگلیس 0.4015 0.4015 0.4015 0.4015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۴:۰۷
لئو رومانی / پوند انگلیس 0.1736 0.1736 0.1736 0.1736 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
لئو مولداوی / پوند انگلیس 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
لئون سیرالئون / پوند انگلیس 9.0E5 9.0E5 9.0E5 9.0E5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
لسوتو لوتی / پوند انگلیس 0.0491 0.0491 0.0491 0.0491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۱۴
لک آلبانی / پوند انگلیس 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۴:۲۱
لمپیرای هندوراس / پوند انگلیس 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۱۴
لیره ترکیه / پوند انگلیس 0.0843 0.0842 0.0839 0.0844 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۲۹
لیلانگنی سویس / پوند انگلیس 0.0491 0.0491 0.0491 0.0491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
مارک بوسنی و هرزگوین / پوند انگلیس 0.4381 0.4381 0.4381 0.4381 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۴:۰۷
متیکال موزامبیک / پوند انگلیس 0.0123 0.0123 0.0123 0.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
نایرای نیجریه / پوند انگلیس 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
نقره / پوند انگلیس 17.86 17.86 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
وون کره جنوبی / پوند انگلیس 0.0666 0.0666 0.0666 0.0666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ین ژاپن / پوند انگلیس 0.7528 0.7528 0.7513 0.7548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ساعت ۰:۰۰
یوان چین / پوند انگلیس 0.1109 0.111 0.1108 0.111 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۵:۰۸
یورو / پوند 0.851 0.8508 0.8506 0.8522 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی