کانادا کانادا
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.8087
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۴۰۰
ساعت 00:37:14
0 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.18%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آبان ۱۴۰۰
ساعت 00:36:08
61 (5.02%)
تغییر ۳ ماهه
140 (12.36%)
تغییر ۶ ماهه
304 (31.28%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAD/BWP 9.0658 9.0658 9.0116 9.0988 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۴
بات تایلند / دلار کانادا 0.0388 0.0388 0.0388 0.0388 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۲:۲۸
پزو شیلی / دلار کانادا 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۴:۱۴
پزوی آرژانتین / دلار کانادا 0.0125 0.0125 0.0125 0.0129 0.00 3.20% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
پزوی کلمبیا / دلار کانادا 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۴:۱۴
پزوی مکزیک / دلار کانادا 0.0613 0.0613 0.0613 0.0625 0.00 1.96% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
پوند / دلار کانادا 1.7017 1.7017 1.7017 1.729 0.03 1.60% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
درهم امارات / دلار کانادا 0.3367 0.3367 0.3367 0.3455 0.01 2.61% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار / دلار کانادا 1.2369 1.2374 1.2367 1.2376 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۷
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.924 0.924 0.9224 0.924 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار برمودا / دلار کانادا 1.2573 1.2573 1.2573 1.2573 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار تایوان / دلار کانادا 0.0444 0.0444 0.0444 0.0453 0.00 2.03% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار جزایر کیمن / دلار کانادا 1.5125 1.5125 1.5125 1.5125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار سنگاپور / دلار کانادا 0.9178 0.9178 0.9178 0.9373 0.02 2.12% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / بات تایلند 26.9 26.9 25.763 26.92 1.14 4.41% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / بولبوا پاناما 0.8247 0.8243 0.8243 0.8247 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / پزو شیلی 660.63 660.63 621.17 660.63 39.46 6.35% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / پزو فیلیپین 41.05 41 41 41.05 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / پزوی آرژانتین 80.4125 80.4125 77.2739 80.4125 3.14 4.06% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / پزوی کلمبیا 3049.06 3048.32 3048.32 3049.06 4.12 0.14% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / پزوی مکزیک 16.3356 16.3356 15.992 16.3356 0.34 2.15% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / پوند انگلیس 0.5881 0.5881 0.5752 0.5881 0.01 2.24% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / پوند لبنان 1228.21 1227.27 1227.27 1228.21 0.40 0.03% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / پوند مصر 12.7365 12.7334 12.7334 12.7365 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / تاکا بنگلادش 64.616 64.616 64.616 64.616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار کانادا / درهم امارات 2.9709 2.9709 2.9062 2.9709 0.06 2.23% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / درهم مراکش 7.3213 7.3179 7.3179 7.3213 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / دلار 0.8087 0.8084 0.8083 0.8089 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۳۷
دلار کانادا / دلار استرالیا 1.0829 1.0833 1.0829 1.0833 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / دلار باربادوس 1.6256 1.6494 1.6256 1.6494 0.02 1.48% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / دلار برمودا 0.793 0.793 0.793 0.793 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار کانادا / دلار تایوان 22.5451 22.5451 22.004 22.5451 0.54 2.46% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / دلار جامائیکا 124.72 124.44 124.44 124.72 0.22 0.18% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / دلار جزایر کیمن 0.6592 0.6592 0.6592 0.6592 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار کانادا / دلار سنگاپور 1.0903 1.0903 1.0656 1.0903 0.02 2.32% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / دلار کارائیب شرقی 2.1996 2.1984 2.1984 2.1996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / دلار نامبیا 11.9262 11.9195 11.9195 11.9262 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / دلار نیوزیلند 1.1303 1.1303 1.1293 1.1313 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / دلار هنگ کنگ 6.2865 6.2865 6.1679 6.2865 0.12 1.92% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / دینار اردن 0.5742 0.5738 0.5738 0.5742 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / دینار بحرین 0.3049 0.3049 0.3049 0.3049 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / دینار کویت 0.2441 0.2441 0.2381 0.2441 0.01 2.52% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / رئال برزیل 4.5699 4.5699 4.1231 4.571 0.45 10.84% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / راند آفریقای جنوبی 11.9906 11.9906 11.6477 11.9916 0.34 2.94% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / روبل بلاروس 1.9596 1.9588 1.9588 1.9596 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / روبل روسیه 56.87 56.87 56.83 58.297 1.43 2.51% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / روپیه اندونزی 11423.37 11423.37 11333.6 11423.37 89.77 0.79% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / روپیه پاکستان 141.53 141.53 131.156 141.53 10.37 7.91% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / روپیه سریلانکا 164.16 164.07 164.07 164.16 0.02 0.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / روپیه نپال 96.91 96.86 96.86 96.91 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / روپیه هند 60.658 60.658 58.19 60.658 2.47 4.24% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / ریال عربستان 3.0365 3.0365 2.9644 3.0365 0.07 2.43% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / ریال عمان 0.3116 0.3112 0.3112 0.3116 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / ریال قطر 2.9452 2.9437 2.9437 2.9452 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / رینگیت مالزی 3.3579 3.3579 3.3266 3.3579 0.03 0.94% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / زلوتی لهستان 3.1979 3.1979 3.0716 3.198 0.13 4.11% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / سول پرو 3.2074 3.2074 3.2074 3.2074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار کانادا / شیلینگ کنیا 89.92 89.87 89.87 89.92 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / فرانک آفریقا 453.66 453.42 453.42 453.66 0.02 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / فرانک آفریقای غربی 458.61 458.27 458.27 458.61 0.11 0.02% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7411 0.7411 0.7215 0.7411 0.02 2.72% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / فورینت مجارستان 253.36 253.36 234.28 253.36 19.08 8.14% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / کرون چک 17.85 17.85 17.11 17.85 0.74 4.32% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / کرون دانمارک 5.1661 5.1661 4.9927 5.1661 0.17 3.47% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / کرون سوئد 6.9343 6.9343 6.8404 6.9343 0.09 1.37% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / کرون نروژ 6.7588 6.7588 6.7542 6.8949 0.14 2.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / کرونا ایسلند 104.43 104.38 104.38 104.43 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / کونا کرواسی 5.0234 5.0234 5.0234 5.0234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار کانادا / لئو رومانی 3.4373 3.436 3.436 3.4373 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / لو بلغارستان 1.3123 1.3123 1.3123 1.3123 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار کانادا / لیتاس لیتوانی 2.2788 2.2788 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
دلار کانادا / لیره ترکیه 7.7748 7.7748 6.6081 7.7748 1.17 17.66% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / هریونیا اوکراین 21.2681 21.2569 21.2569 21.2681 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
دلار کانادا / وون کره جنوبی 952.4 952.4 920.61 952.4 31.79 3.45% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / ین ژاپن 91.78 91.78 86.89 91.78 4.89 5.63% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / یوان چین 5.1646 5.1646 5.1168 5.1646 0.05 0.93% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار کانادا / یوان چین 5.124 5.124 5.124 5.124 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
دلار کانادا / یورو 0.6945 0.6945 0.6713 0.6945 0.02 3.46% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8855 0.8855 0.8843 0.8855 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دلار هنگ کنگ / دلار کانادا 0.1591 0.1591 0.1591 0.162 0.00 1.82% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
دونگ ویتنام / دلار کانادا 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۶:۰۷
دینار بحرین / دلار کانادا 3.3027 3.3027 3.3027 3.3027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / دلار کانادا 0.2189 0.2189 0.2189 0.2422 0.02 10.64% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
راند آفریقای جنوبی / دلار کانادا 0.0834 0.0834 0.0834 0.0855 0.00 2.52% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
روبل روسیه / دلار کانادا 0.0176 0.0176 0.0171 0.0176 0.00 2.92% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
روپیه اندونزی / دلار کانادا 0.8759 0.8764 0.8759 0.8764 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
روپیه هند / دلار کانادا 0.0172 0.0172 0.0172 0.0172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
ریال عربستان / دلار کانادا 0.3298 0.3299 0.3298 0.3299 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
رینگیت مالزی / دلار کانادا 0.302 0.302 0.302 0.302 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
زلوتی لهستان / دلار کانادا 0.313 0.3131 0.313 0.3131 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
سول پرو / دلار کانادا 0.3095 0.3095 0.3095 0.3095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
طلا / دلار کانادا 2293.2 2293.2 2293.2 2293.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
فرانک سوییس / دلار کانادا 1.35 1.35 1.35 1.3844 0.03 2.55% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
فورینت مجارستان / دلار کانادا 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ساعت ۴:۱۴
کرون چک / دلار کانادا 0.0583 0.0583 0.0583 0.0583 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
کرون دانمارک / دلار کانادا 0.1936 0.1936 0.1936 0.2001 0.01 3.36% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
کرون سوئد / دلار کانادا 0.1443 0.1443 0.1443 0.1457 0.00 0.97% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
کرون نروژ / دلار کانادا 0.1481 0.1481 0.1446 0.1481 0.00 2.42% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
کونا کرواسی / دلار کانادا 0.1985 0.1985 0.1985 0.1985 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
لو بلغارستان / دلار کانادا 0.7598 0.7598 0.7598 0.7598 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۴:۱۵
لیره ترکیه / دلار کانادا 0.1288 0.1289 0.1288 0.1289 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۴۳
نقره / دلار کانادا 30.3222 30.3222 30.3222 30.3222 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
وون کره جنوبی / دلار کانادا 0.1147 0.1147 0.1147 0.1147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۶:۳۵
ین ژاپن / دلار کانادا 0.0109 0.0109 0.0109 0.0115 0.00 5.50% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
یوان چین / دلار کانادا 0.1937 0.1937 0.1937 0.1949 0.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
یورو / دلار کانادا 1.4409 1.4409 1.4408 1.4864 0.05 3.16% ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۴:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی