برزیل برزیل
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1968
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:12:15
0 (5.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

220
قیمت روز
1 (0.45%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:47
5 (2.22%)
تغییر ۳ ماهه
10 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
20 (8.33%)
نوسان سالیانه

Tag Along

21,396
قیمت روز
20 (0.09%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:32:56
1,152 (5.69%)
تغییر ۳ ماهه
2,268 (11.86%)
تغییر ۶ ماهه
4,085 (23.60%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USD/BRL PTAX 5.1527 5.1527 5.1527 5.1669 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
بات تایلند / رئال برزیل 0.1549 0.1557 0.1549 0.156 0.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
بولیویانو بولیوی / رئال برزیل 0.7364 0.736 0.736 0.7411 0.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
پزو اوروگوئه / رئال برزیل 0.116 0.1162 0.116 0.1169 0.00 0.86% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
پزو شیلی / رئال برزیل 0.0067 0.0067 0.0066 0.0068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲۳:۲۹
پزوی آرژانتین / رئال برزیل 0.0528 0.054 0.0528 0.054 0.00 2.27% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
پزوی کلمبیا / رئال برزیل 0.0013 0.0013 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۸:۵۰
پزوی مکزیک / رئال برزیل 0.2564 0.2576 0.2563 0.2577 0.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
پوند انگلیس / رئال برزیل 7.1035 7.1025 7.1025 7.1448 0.02 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
درهم امارات / رئال برزیل 1.3854 1.3846 1.3846 1.3932 0.01 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
دلار / رئال برزیل 5.0811 5.0822 5.0742 5.118 0.03 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۱۲
دلار استرالیا / رئال برزیل 3.7608 3.762 3.7608 3.7919 0.01 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
دلار تایوان / رئال برزیل 0.1821 0.1823 0.1821 0.1835 0.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
دلار سنگاپور / رئال برزیل 3.7561 3.7989 3.7561 3.7989 0.04 1.14% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
دلار کانادا / رئال برزیل 4.0825 4.0795 4.0771 4.1401 0.06 1.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
دلار نیوزیلند / رئال برزیل 3.557 3.5589 3.5562 3.5811 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
دلار هنگ کنگ / رئال برزیل 0.6548 0.6544 0.6544 0.6584 0.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / بات تایلند 6.46 6.43 6.42 6.46 0.05 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
رئال برزیل / بولبوا پاناما 0.2005 0.2004 0.1993 0.2005 0.00 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / بولیویانو بولیوی 1.372 1.3727 1.3642 1.3727 0.01 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / پزو اوروگوئه 8.62 8.61 8.56 8.62 0.07 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / پزو شیلی 149.415 149.357 149.019 149.428 0.37 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / پزو فیلیپین 9.88 9.89 9.81 9.89 0.08 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / پزوی آرژانتین 18.9965 18.5338 18.5338 19.0025 0.46 2.50% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / پزوی کلمبیا 762.56 763.78 758.23 763.78 5.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / پزوی مکزیک 3.9034 3.8821 3.8821 3.9047 0.02 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / پوند انگلیس 0.1408 0.1401 0.14 0.1408 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
رئال برزیل / پوند لبنان 298.95 298.82 296.82 298.95 2.05 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / پوند مصر 3.0937 3.0934 3.0753 3.0937 0.02 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / درهم امارات 0.7221 0.7224 0.718 0.7224 0.01 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / درهم مراکش 1.7534 1.7527 1.7432 1.7534 0.01 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / دلار 0.1968 0.1969 0.1954 0.1971 0.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۱۲
رئال برزیل / دلار استرالیا 0.266 0.2645 0.2638 0.266 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
رئال برزیل / دلار باربادوس 0.3952 0.3954 0.3952 0.3995 0.00 0.74% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / دلار تایوان 5.49 5.45 5.45 5.49 0.03 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
رئال برزیل / دلار جامائیکا 30.87 30.9 30.68 30.9 0.24 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / دلار سنگاپور 0.2664 0.2629 0.2629 0.2664 0.00 1.33% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / دلار کارائیب شرقی 0.5359 0.5348 0.5316 0.5359 0.01 1.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / دلار کانادا 0.2451 0.2452 0.2413 0.2454 0.00 1.57% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / دلار نامبیا 2.8695 2.8662 2.8556 2.8889 0.01 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / دلار نیوزیلند 0.2813 0.2811 0.2793 0.2814 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / دلار هنگ کنگ 1.5278 1.5282 1.5193 1.5282 0.01 0.59% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / دینار اردن 0.1395 0.1397 0.1388 0.1397 0.00 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / دینار بحرین 0.0741 0.0737 0.0737 0.0741 0.00 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
رئال برزیل / دینار صربستان 19.181 19.181 19.181 19.181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۲:۲۸
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 2.8731 2.8588 2.8567 2.8893 0.01 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / روبل روسیه 14.4 14.316 14.249 14.41 0.15 1.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / روپیه اندونزی 2846.92 2849.69 2831.01 2849.69 19.66 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / روپیه پاکستان 32.04 32.05 31.58 32.05 0.23 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / روپیه سریلانکا 39.31 39.29 38.99 39.31 0.37 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / روپیه نپال 23.37 23.36 23.22 23.37 0.14 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / روپیه هند 14.6 14.61 14.51 14.61 0.06 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / ریال عربستان 0.738 0.7383 0.7337 0.7383 0.01 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / ریال عمان 0.0757 0.0753 0.0752 0.0757 0.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
رئال برزیل / ریال قطر 0.7159 0.7162 0.7118 0.7162 0.01 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / رینگیت مالزی 0.8333 0.8287 0.8257 0.8333 0.01 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
رئال برزیل / زلوتی لهستان 0.758 0.7576 0.7543 0.7598 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / سول پرو 0.7726 0.7725 0.7677 0.7726 0.01 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / شیلینگ کنیا 21.36 21.39 21.24 21.39 0.15 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / فرانک آفریقا 112.42 112.29 108.41 112.42 0.99 0.89% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / فرانک آفریقای غربی 110.54 110.32 109.06 110.54 1.49 1.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / فرانک سوییس 0.1786 0.177 0.177 0.1787 0.00 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / فورینت مجارستان 59.32 59.37 58.97 59.68 0.13 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / کرون چک 4.23 4.2 4.2 4.23 0.01 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
رئال برزیل / کرون دانمارک 1.2315 1.2314 1.2239 1.2315 0.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / کرون سوئد 1.684 1.6685 1.6685 1.6841 0.02 0.93% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / کرون نروژ 1.7214 1.721 1.7095 1.7237 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / کرونا ایسلند 24.39 24.41 24.26 24.48 0.04 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / گورانی پاراگوئه 1363.55 1364.21 1354.76 1364.21 10.72 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / لئو رومانی 0.8153 0.8154 0.8101 0.8154 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / لیتاس لیتوانی 0.831 0.831 0.831 0.8314 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
رئال برزیل / لیره ترکیه 1.6721 1.6695 1.6619 1.6766 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / وون کره جنوبی 225.14 221.838 221.838 225.15 3.30 1.49% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / ین ژاپن 21.59 21.581 21.447 21.59 0.12 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / یوان چین 1.2698 1.27 1.2624 1.2712 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
رئال برزیل / یورو 0.1655 0.1657 0.1645 0.1657 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.3482 0.3493 0.3466 0.3502 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
روبل روسیه / رئال برزیل 0.0695 0.0699 0.0695 0.07 0.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۱
روپیه هند / رئال برزیل 0.0685 0.0689 0.0685 0.0689 0.00 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۱
ریال عربستان / رئال برزیل 1.357 1.3563 1.3563 1.3647 0.01 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
زلوتی لهستان / رئال برزیل 1.3201 1.3199 1.317 1.3262 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
سول پرو / رئال برزیل 1.297 1.3033 1.297 1.3033 0.01 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
طلا / رئال برزیل 8819.3 8819.3 8819.3 8819.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ساعت ۴:۱۴
فرانک سوییس / رئال برزیل 5.6018 5.6456 5.5984 5.6456 0.04 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
کرون دانمارک / رئال برزیل 0.8122 0.812 0.812 0.8174 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
کرون سوئد / رئال برزیل 0.5944 0.5941 0.5941 0.5971 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
کرون نروژ / رئال برزیل 0.5812 0.5813 0.5804 0.5852 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
گورانی پاراگوئه / رئال برزیل 0.0007 0.0007 0.0007 0.0008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۲۸
لایت کوین / رئال برزیل 1159.2222 1159.2222 1159.2222 1159.2222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۴:۱۴
لیره ترکیه / رئال برزیل 0.5982 0.5993 0.597 0.6022 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
نقره / رئال برزیل 128.35 128.35 128.35 128.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
وون کره جنوبی / رئال برزیل 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ساعت ۱۲:۱۵
ین ژاپن / رئال برزیل 0.0464 0.0466 0.0464 0.0467 0.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
یوان چین / رئال برزیل 0.7878 0.7873 0.7868 0.7924 0.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
یورو / رئال برزیل 6.0427 6.0406 6.0406 6.0788 0.02 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی