بازار مبادلات ارزی / تقاضا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/INR 2550040 2550040 2550040 2550040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۰:۰۷
CNY/DZD 20.964 20.963 20.893 20.971 0.07 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۸
DOG/EUSD 0.2008 0.2009 0.1945 0.203 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۲
HOT/USD 0.0065 0.0064 0.0062 0.0065 0.00 3.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۱۲
HRK/TRY 134.8066 134.8372 133.7269 135.04 1.01 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۷
LIN/KUSD 24.1237 24.1936 22.5084 24.5457 0.17 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۲
LUN/AUSD 14.3481 14.45 13.9045 14.8412 0.38 2.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۴۷
PLN/BGN 4.3038 4.3035 4.2909 4.3114 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۷
RON/HUF 72.0964 72.0835 71.9307 72.2601 0.09 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۸
SAR/ETB 12.093 12.092 12.0901 12.0937 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۰۸
TND/MAD 3.209 3.2095 3.2052 3.231 0.02 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۸
USD/BRL PTAX 5.1464 5.2091 5.1464 5.2091 0.06 1.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۲
USD/ZWL 85.729 85.729 85.729 87.781 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰:۳۷
ZWL/ZAR 0.1681 0.1679 0.1678 0.1683 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۰۸
آریاری ماداسگار / پوند انگلیس 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
آریاری ماداسگار / دلار 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
اسکودو کیپ وردن / پوند انگلیس 0.0077 0.0077 0.0077 0.0077 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۴:۱۴
اسکودو کیپ وردن / دلار 0.0107 0.0107 0.0107 0.0107 0.00 0.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۵:۴۷
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 0.009 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۱۵
افغانی افغانستان / دلار 0.0125 0.0125 0.0125 0.0125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۳۳
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲:۱۴
انگولتروم بوتان / دلار 0.0135 0.0134 0.0134 0.0135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۲
بات تایلند / پزو شیلی 23.44 23.45 23.22 23.45 0.03 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۷
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5162 1.5158 1.5011 1.5196 0.02 1.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۸
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9131 2.914 2.9124 2.9257 0.01 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۷
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.5998 0.6002 0.5985 0.6037 0.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۸
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2158 0.2159 0.2157 0.2176 0.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۷
بات تایلند / پوند لبنان 45.66 45.65 45.65 45.88 0.16 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۹
بات تایلند / پوند مصر 0.4735 0.4736 0.4732 0.4758 0.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۲۹
بات تایلند / درهم امارات 0.1105 0.1104 0.1104 0.111 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۹
بات تایلند / درهم مراکش 0.2687 0.2686 0.2686 0.2701 0.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۹
بات تایلند / دلار 0.0301 0.0302 0.0301 0.0302 0.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۲:۲۳
بات تایلند / دلار استرالیا 0.0408 0.0406 0.0406 0.0409 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۱
بات تایلند / دلار تایوان 0.8358 0.8365 0.8349 0.8401 0.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۷
بات تایلند / دلار جامائیکا 4.7204 4.7197 4.6708 4.7218 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۱:۴۹
بات تایلند / دلار سنگاپور 0.0407 0.0407 0.0407 0.0407 0.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۱:۳۵
بات تایلند / دلار کانادا 0.0379 0.0379 0.0379 0.0379 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۴:۱۴
بات تایلند / دلار نامبیا 0.4325 0.4327 0.4318 0.4344 0.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۰۸
بات تایلند / دلار نیوزیلند 0.0427 0.0427 0.0427 0.0427 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۲۸
بات تایلند / دلار هنگ کنگ 0.2344 0.2338 0.2338 0.2351 0.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۲۲:۲۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی