خبر

دلار / فرانک سوییس

USD/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.8755 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.8755 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.8755 0.01

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی