مثقال / حواله دلار

Mesghal / Transfer
نرخ فعلی:: 48,422,000 0.16
مظنه / مثقال
نرخ فعلی: : 48,422,000 0.16
واحد حجمی : مثقال
نرخ فعلی: : 48,422,000 0.16
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : مظنه / مثقال
واحد حجمی : مثقال
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۶:۵۹:۵۳

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 48,422,000
بالاترین قیمت روز 48,599,000
پایین ترین قیمت روز 48,338,000
بیشترین مقدار نوسان روز 83,000
درصد بیشترین نوسان روز 0.03%
نرخ بازگشایی بازار 48,427,000
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۶:۵۹:۵۳
نرخ روز گذشته 48,345,000
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.16%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 77,000
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,726,856 ریال
سکه
11,871,008 ریال
دلار
12,360,803 ریال
یورو
11,773,608 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 364,000 0.7574% 1400/05/06
یک ماه 1,729,000 3.7029% 1400/04/14
شش ماه 3,121,000 6.8895% 1399/11/16
یک سال 1,800,000 3.5841% 1399/05/15
سه سال 36,042,000 291.1309% 1397/05/14
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 48,485,691.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 47,920,573.36
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 47,552,993.67
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 47,194,017.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 46,979,442.31
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 46,200,405.05
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 46,353,073.65

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 48,471,600
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 47,794,600
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 47,240,300
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 47,122,666.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 46,678,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 45,652,300
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 46,570,455

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 48,046,000 48,192,000 48,095,750 48,035,500 -
حمایت 2 (S2) 48,192,000 48,291,702 48,117,517.4 48,186,750 -
حمایت 1 (S1) 48,307,000 48,353,298 48,139,258.7 48,296,500 48,249,500
نقطه پیوت (PP) 48,453,000 48,453,000 48,453,000 48,447,750 48,424,250
مقاومت 1 (R1) 48,568,000 48,552,702 48,704,741.3 48,557,500 48,510,500
مقاومت 2 (R2) 48,714,000 48,614,298 48,726,482.6 48,708,750 -
مقاومت 3 (R3) 48,829,000 48,714,000 48,748,250 48,818,500 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/13 48,739,000 48,209,000 49,063,000 48,345,000 0.65% 312000
1400/05/12 48,331,000 48,290,000 48,805,000 48,657,000 0.69% 335000
1400/05/11 48,302,000 48,049,000 48,461,000 48,322,000 0.10% 46000
1400/05/10 48,741,000 48,163,000 48,797,000 48,276,000 1% 482000
1400/05/9 48,996,000 48,674,000 51,124,000 48,758,000 1.46% 700000
1400/05/6 47,489,000 47,470,000 48,101,000 48,058,000 1.50% 711000
1400/05/5 46,970,000 46,961,000 47,464,000 47,347,000 0.66% 311000
1400/05/4 46,766,000 46,745,000 47,362,000 47,036,000 0.87% 407000
1400/05/3 46,593,000 46,567,000 46,972,000 46,629,000 0.24% 111000
1400/05/2 46,339,000 46,322,000 46,539,000 46,518,000 0.72% 334000
1400/04/31 46,102,000 46,088,000 46,366,000 46,184,000 0.15% 69000
1400/04/29 46,464,000 46,213,000 46,740,000 46,253,000 0.34% 156000
1400/04/28 46,456,000 45,840,000 46,460,000 46,097,000 0.71% 327000
1400/04/27 46,716,000 46,390,000 46,852,000 46,424,000 0.84% 390000
1400/04/26 46,945,000 46,769,000 46,986,000 46,814,000 0.67% 315000
1400/04/24 47,059,000 47,055,000 47,440,000 47,129,000 0.61% 284000
1400/04/23 46,873,000 46,319,000 47,007,000 46,845,000 0.04% 21000
1400/04/22 47,199,000 46,520,000 47,199,000 46,824,000 0.57% 267000
1400/04/21 46,994,000 46,744,000 47,136,000 47,091,000 0.23% 108000
1400/04/20 47,065,000 46,972,000 47,227,000 47,199,000 0.17% 81000
1400/04/19 47,212,000 46,863,000 47,227,000 47,118,000 0.76% 358000
1400/04/17 47,097,000 47,043,000 47,518,000 47,476,000 0.60% 284000
1400/04/16 47,139,000 45,273,000 47,432,000 47,192,000 0.18% 85000
1400/04/15 47,302,000 47,167,000 47,581,000 47,277,000 1.25% 584000
1400/04/14 46,850,000 46,664,000 47,033,000 46,693,000 1.25% 584000
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
48,422,000 16:59:53 4,000 0.01% 77,000 0.16%
48,418,000 16:58:53 10,000 0.02% 73,000 0.15%
48,408,000 16:57:53 23,000 0.05% 63,000 0.13%
48,431,000 16:56:54 7,000 0.01% 86,000 0.18%
48,424,000 16:54:55 45,000 0.09% 79,000 0.16%
48,469,000 16:53:54 2,000 - 124,000 0.26%
48,467,000 16:52:55 9,000 0.02% 122,000 0.25%
48,458,000 16:51:01 17,000 0.04% 113,000 0.23%
48,441,000 16:48:58 29,000 0.06% 96,000 0.20%
48,470,000 16:47:59 16,000 0.03% 125,000 0.26%
48,486,000 16:46:58 5,000 0.01% 141,000 0.29%
48,491,000 16:44:59 16,000 0.03% 146,000 0.30%
48,475,000 16:41:15 1,000 - 130,000 0.27%
48,474,000 16:39:04 21,000 0.04% 129,000 0.27%
48,453,000 16:37:02 8,000 0.02% 108,000 0.22%
48,461,000 16:33:11 2,000 - 116,000 0.24%
48,463,000 16:31:18 2,000 - 118,000 0.24%
48,461,000 16:28:55 26,000 0.05% 116,000 0.24%
48,487,000 16:27:51 26,000 0.05% 142,000 0.29%
48,461,000 16:26:52 7,000 0.01% 116,000 0.24%
48,454,000 16:25:51 37,000 0.08% 109,000 0.23%
48,491,000 16:23:54 23,000 0.05% 146,000 0.30%
48,468,000 16:20:56 8,000 0.02% 123,000 0.25%
48,476,000 16:17:54 14,000 0.03% 131,000 0.27%
48,490,000 16:13:59 17,000 0.04% 145,000 0.30%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی