طلای ۲۴ عیار

Gram Gold 24
نرخ فعلی:: 14,677,000 0.17
طلا
نرخ فعلی: : 14,677,000 0.17
واحد حجمی : گرم
نرخ فعلی: : 14,677,000 0.17
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : طلا
واحد حجمی : گرم
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۶:۵۹:۵۳

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 14,677,000
بالاترین قیمت روز 14,704,000
پایین ترین قیمت روز 14,621,000
بیشترین مقدار نوسان روز 31,000
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 14,643,000
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۶:۵۹:۵۳
نرخ روز گذشته 14,652,000
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.17%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 25,000
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,726,856 ریال
سکه
11,871,008 ریال
دلار
12,360,803 ریال
یورو
11,773,608 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 68,000 0.4655% 1400/05/06
یک ماه 576,000 4.0848% 1400/04/14
شش ماه 351,000 2.4501% 1399/11/16
یک سال 123,000 0.8311% 1399/05/15
سه سال 10,943,200 293.0848% 1397/05/14
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 14,671,975.30
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 14,501,972.15
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 14,376,990.36
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 14,315,419.94
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 14,274,755.86
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 14,075,643.83
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 14,122,771.32

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 14,666,800
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 14,481,200
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 14,272,750
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 14,245,366.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 14,197,920
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 13,894,170
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 14,258,760

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 14,547,666.66 14,584,333.33 14,573,250 14,518,500 -
حمایت 2 (S2) 14,584,333.33 14,616,039.33 14,580,172.2 14,569,750 -
حمایت 1 (S1) 14,630,666.66 14,635,627.33 14,587,086.1 14,601,500 14,649,000
نقطه پیوت (PP) 14,667,333.33 14,667,333.33 14,667,333.33 14,652,750 14,676,500
مقاومت 1 (R1) 14,713,666.66 14,699,039.33 14,766,913.9 14,684,500 14,732,000
مقاومت 2 (R2) 14,750,333.33 14,718,627.33 14,773,827.8 14,735,750 -
مقاومت 3 (R3) 14,796,666.66 14,750,333.33 14,780,750 14,767,500 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/13 14,658,000 14,498,000 14,714,000 14,652,000 0.06% 9000
1400/05/12 14,587,000 14,572,000 14,717,000 14,661,000 0.53% 77000
1400/05/11 14,624,000 14,511,000 14,711,000 14,584,000 0.34% 50000
1400/05/10 14,809,000 14,587,000 14,852,000 14,634,000 1.15% 169000
1400/05/9 14,825,000 14,738,000 15,015,000 14,803,000 1.33% 194000
1400/05/6 14,354,000 14,354,000 14,658,000 14,609,000 1.69% 243000
1400/05/5 14,338,000 14,335,000 14,455,000 14,366,000 0.24% 34000
1400/05/4 14,150,000 14,138,000 14,394,000 14,332,000 1.35% 191000
1400/05/3 14,040,000 14,030,000 14,295,000 14,141,000 0.79% 111000
1400/05/2 14,064,000 14,015,000 14,067,000 14,030,000 0.14% 19000
1400/04/31 14,092,000 14,046,000 14,092,000 14,049,000 0.22% 31000
1400/04/29 14,033,000 14,000,000 14,129,000 14,080,000 0.79% 111000
1400/04/28 14,012,000 13,895,000 14,021,000 13,969,000 0.29% 40000
1400/04/27 14,043,000 13,978,000 14,061,000 14,009,000 0.15% 21000
1400/04/26 14,132,000 14,030,000 14,135,000 14,030,000 0.64% 90000
1400/04/24 14,003,000 13,987,000 14,144,000 14,120,000 0.95% 133000
1400/04/23 14,064,000 13,941,000 14,073,000 13,987,000 0.46% 65000
1400/04/22 14,166,000 14,009,000 14,166,000 14,052,000 0.70% 98000
1400/04/21 14,184,000 14,123,000 14,203,000 14,150,000 0.33% 47000
1400/04/20 14,175,000 14,132,000 14,206,000 14,197,000 0.13% 19000
1400/04/19 14,203,000 14,153,000 14,218,000 14,178,000 0.06% 9000
1400/04/17 14,141,000 14,123,000 14,206,000 14,187,000 0.35% 49000
1400/04/16 14,240,000 14,033,000 14,240,000 14,138,000 0.65% 92000
1400/04/15 14,117,000 14,101,000 14,264,000 14,230,000 0.91% 129000
1400/04/14 14,141,000 14,064,000 14,150,000 14,101,000 0.91% 129000
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
14,677,000 16:59:53 6,000 0.04% 25,000 0.17%
14,671,000 16:58:53 16,000 0.11% 19,000 0.13%
14,655,000 16:57:53 3,000 0.02% 3,000 0.02%
14,658,000 16:56:54 19,000 0.13% 6,000 0.04%
14,677,000 16:54:55 31,000 0.21% 25,000 0.17%
14,646,000 16:53:54 3,000 0.02% 6,000 0.04%
14,649,000 16:52:55 15,000 0.10% 3,000 0.02%
14,664,000 16:51:01 15,000 0.10% 12,000 0.08%
14,649,000 16:48:58 6,000 0.04% 3,000 0.02%
14,655,000 16:47:59 13,000 0.09% 3,000 0.02%
14,668,000 16:46:58 22,000 0.15% 16,000 0.11%
14,646,000 16:44:59 3,000 0.02% 6,000 0.04%
14,649,000 16:43:01 3,000 0.02% 3,000 0.02%
14,646,000 16:41:15 22,000 0.15% 6,000 0.04%
14,668,000 16:39:04 22,000 0.15% 16,000 0.11%
14,646,000 16:37:02 3,000 0.02% 6,000 0.04%
14,649,000 16:34:59 9,000 0.06% 3,000 0.02%
14,658,000 16:33:11 3,000 0.02% 6,000 0.04%
14,655,000 16:31:18 13,000 0.09% 3,000 0.02%
14,668,000 16:28:55 19,000 0.13% 16,000 0.11%
14,649,000 16:27:51 9,000 0.06% 3,000 0.02%
14,658,000 16:26:52 12,000 0.08% 6,000 0.04%
14,646,000 16:25:51 3,000 0.02% 6,000 0.04%
14,649,000 16:23:54 15,000 0.10% 3,000 0.02%
14,664,000 16:21:57 24,000 0.16% 12,000 0.08%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی