خبر

دلار استرالیا / دلار

AUD/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.6526 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6526 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6526 0.08

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی