گزارش‌ بازارها

گزارش قیمت ارزهای نیما / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای نیما / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401 در سامانه نیما، قیمت خرید هر دلار با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، برابر با 264,597 ریال و قیمت فروش دلار نیز 267,001 ریال اعلام گردید. در ادامه قیمت خرید و فروش کلیه ارزها در سامانه نیما قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت ارزهای سنا / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای سنا / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401 در سامانه سنا، قیمت خرید هر دلار با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، برابر با 285,746 ریال و قیمت فروش دلار نیز 288,342 ریال اعلام گردید. در ادامه قیمت خرید و فروش کلیه ارزها در سامانه سنا قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز یکشنبه 16 مرداد 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، اتریوم با 0 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 541,805,000 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر اتریوم با قیمت 1,707.01 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت سکه / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت سکه / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز پنجشنبه 13 مرداد 1401 در بازار سکه، قیمت هر قطعه سکه امامی قبل 86 با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 140,500,000 ریال دست پیدا کرد و هر قطعه سکه فردایی نیز با قیمت 0 ریال معامله گردید. در ادامه می توانید قیمت انواع سکه را در معاملات روز جاری بازار سکه مشاهده نمایید.
گزارش قیمت طلا / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت طلا / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401 در بازار طلا، قیمت آبشده نقدی با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 59,280,000 ریال دست پیدا کرد و آبشده فردایی نیز با قیمت 0 ریال داد و ستد شد. در ادامه می توانید قیمت طلا و انواع آبشده را در معاملات روز جاری مشاهده نمایید.
گزارش روزانه سکه در بورس / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش روزانه سکه در بورس / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401 در بازار بورس، سکه یک روزه سامان با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، با نرخ 1,492,800 مبادله گردید و سکه یک روزه ملت نیز با نرخ 1,162,600 ریال معامله شد. در ادامه می توانید قیمت انواع سکه ها در بازار بورس را طی معاملات روز جاری مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز یکشنبه 16 مرداد 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، ریپل با 0 درصد  نسبت به روز گذشته و با نرخ 118,300 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر ریپل با قیمت 0.371684 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت سکه / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت سکه / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401 در بازار سکه، قیمت هر قطعه نیم سکه با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 81,800,000 ریال دست پیدا کرد و هر قطعه ربع سکه نیز با قیمت 51,860,000 ریال معامله شد. در ادامه می توانید قیمت انواع سکه را در معاملات روز جاری بازار سکه مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای دولتی / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای دولتی / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401، بانک مرکزی قیمت هر یورو دولتی را با 0 درصد نسبت به روز گذشته و برابر با 42,708 ریال اعلام کرد. در ادامه می توانید جدول نرخ های اعلامی بانک مرکزی برای کلیه ارزهای دولتی را مشاهده نمایید.
گزارش قیمت طلا / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت طلا / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401 در بازار طلا، قیمت هر گرم طلای 24 عیار با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 18,235,000 ریال دست پیدا کرد و هر گرم طلای دست دوم نیز با قیمت 13,494,140 ریال داد و ستد شد. در ادامه می توانید قیمت طلا و انواع آبشده را در معاملات روز جاری مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای آزاد / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای آزاد / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 در معاملات بازار آزاد، قیمت هر دلار استرالیا با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 218,100 ریال دست پیدا کرد در همین حال دلار کانادا نیز با عدد 243,900 ریال معامله شد. در ادامه می توانید قیمت کلیه ارزها در بازار آزاد را ملاحظه بفرمایید.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز یکشنبه 16 مرداد 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، لایت کوین با 0.96 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 19,249,300 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر لایت کوین با قیمت 60.63 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت سکه / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت سکه / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401 در بازار تهران، قیمت هر قطعه سکه امامی با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 148,060,000 ریال دست پیدا کرد و هر قطعه سکه بهار آزادی نیز با قیمت 140,960,000 ریال معامله گردید. در ادامه می توانید قیمت انواع سکه را در معاملات روز جاری بازار سکه مشاهده نمایید.
گزارش قیمت دلار / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت دلار / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 در سامانه سنا، قیمت فروش هر دلار با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 288,342 ریال دست پیدا کرد در همین حال دلار در سامانه نیما نیز با عدد 267,001 ریال معامله گردید. در ادامه می توانید کلیه قیمت های دلار را در روز جاری مشاهده نمایید.
گزارش قیمت طلا / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت طلا / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401 در بازار طلا، قیمت هر گرم طلای 18 عیار با 0 درصد  نسبت به روز گذشته، به عدد 13,676,000 ریال دست پیدا کرد و هر مثقال طلا نیز با قیمت 59,240,000 ریال داد و ستد شد. در ادامه می توانید قیمت طلا و انواع آبشده را در معاملات روز جاری مشاهده نمایید.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز یکشنبه 16 مرداد 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، دوج کوین با 0.92 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 21,700 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر دوج کوین با قیمت 0.06842 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز یکشنبه 16 مرداد 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، کاردانو با 1.43 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 161,200 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر کاردانو با قیمت 0.508743 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / یکشنبه 16 مرداد 1401

امروز یکشنبه 16 مرداد 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بایننس کوین با 0.53 درصد کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ 100,815,500 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بایننس کوین با قیمت 318.03 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / شنبه 15 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای دیجیتال / شنبه 15 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401 در بازار داخلی ارزهای دیجیتال، بیت کوین با 1.2 درصد افزایش نسبت به روز گذشته و با نرخ 7,324,989,000 ریال داد و ستد گردید در همین حال در بازارهای جهانی، هر بیت کوین با قیمت 23,197.65 دلار در حال معامله می باشد. در ادامه نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی قابل مشاهده می باشد.
گزارش قیمت ارزهای نیما / شنبه 15 مرداد 1401

گزارش قیمت ارزهای نیما / شنبه 15 مرداد 1401

امروز شنبه 15 مرداد 1401 در سامانه نیما، قیمت خرید هر دلار با 0.15 درصد افزایش نسبت به روز گذشته، برابر با 264,597 ریال و قیمت فروش دلار نیز 267,001 ریال اعلام گردید. در ادامه قیمت خرید و فروش کلیه ارزها در سامانه نیما قابل مشاهده می باشد.
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین