انس طلا

1,805.23
قیمت روز
6.59 (0.37%)
تغییر روزانه
14 مرداد 1400
ساعت 22:06:14
19.89 (1.11%)
تغییر ۳ ماهه
6.3899 (0.35%)
تغییر ۶ ماهه
237.49 (11.62%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,805.52(0.35%) 6.301,797.981,814.74۲۲:۰۴:۵۳(0.75%) 13.59(1.13%) 20.18(0.33%) 6.0999(11.61%) 237.2
انس نقره25.25(0.65%) 0.1625.0925.50۲۲:۰۴:۵۳(4.67%) 1.237(4.57%) 1.21(6.13%) 1.649(6.63%) 1.795
انس پلاتین1,005.45(1.56%) 15.651,000.951,021.40۲۲:۰۴:۵۳(8.42%) 92.5(18.20%) 223.75(11.38%) 129.15(0.96%) 9.6500
انس پالادیوم2,649.00(0.03%) 0.752,633.502,667.52۲۲:۰۴:۵۳(6.11%) 172.5(10.87%) 323.25(13.60%) 317.25(18.89%) 421

مثقال طلا

47,610,000
قیمت روز
40,000 (0.08%)
تغییر روزانه
14 مرداد 1400
ساعت 16:59:58
8,740,000 (22.48%)
تغییر ۳ ماهه
1,050,000 (2.25%)
تغییر ۶ ماهه
470,000 (0.97%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا47,610,000(0.08%) 40,00047,500,00047,770,000۱۶:۵۹:۵۸(3.81%) 1,750,000(22.48%) 8,740,000(2.25%) 1,050,000(0.97%) 470,000
مثقال / عیار جهانی48,441,000(0.16%) 77,00048,356,00048,618,000۱۶:۵۹:۵۳(3.70%) 1,730,000(25.46%) 9,831,000(6.88%) 3,121,000(3.58%) 1,803,000
مثقال / حواله دلار48,422,000(0.16%) 77,00048,338,00048,599,000۱۶:۵۹:۵۳(3.70%) 1,729,000(25.47%) 9,830,000(6.88%) 3,121,000(3.58%) 1,800,000
مثقال / بر مبنای سکه50,081,700(0.18%) 88,30049,905,00050,214,200۱۶:۵۹:۱۴(6.98%) 3,268,100(23.26%) 9,451,000(6.97%) 3,263,700(0.07%) 39,800

طلای 18 عیار

11,008,000
قیمت روز
19,000 (0.17%)
تغییر روزانه
14 مرداد 1400
ساعت 16:59:53
2,027,000 (22.56%)
تغییر ۳ ماهه
264,000 (2.45%)
تغییر ۶ ماهه
92,000 (0.82%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار11,008,000(0.17%) 19,00010,966,00011,028,000۱۶:۵۹:۵۳(4.08%) 432,000(22.56%) 2,027,000(2.45%) 264,000(0.82%) 92,000
طلای 24 عیار14,677,000(0.17%) 25,00014,621,00014,704,000۱۶:۵۹:۵۳(4.08%) 576,000(22.57%) 2,703,000(2.45%) 351,000(0.83%) 123,000
طلای 18 عیار / 74010,861,000(0.17%) 18,00010,820,00010,881,000۱۶:۵۹:۵۳(4.08%) 426,000(22.57%) 2,000,000(2.45%) 260,000(0.83%) 91,000
طلای دست دوم10,860,910(0.17%) 18,22010,819,91010,881,420۱۶:۵۹:۵۳(4.08%) 425,960(22.57%) 1,999,970(2.44%) 259,670(0.83%) 91,090

آبشده نقدی

47,630,000
قیمت روز
40,000 (0.08%)
تغییر روزانه
14 مرداد 1400
ساعت 16:53:58
8,780,000 (22.59%)
تغییر ۳ ماهه
1,080,000 (2.32%)
تغییر ۶ ماهه
460,000 (0.95%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی47,630,000(0.08%) 40,00047,520,00047,720,000۱۶:۵۳:۵۸(3.92%) 1,800,000(22.59%) 8,780,000(2.32%) 1,080,000(0.95%) 460,000
آبشده کمتر از کیلو47,730,000(0.17%) 80,00047,550,00047,820,000۱۶:۵۹:۵۳(4.07%) 1,870,000(22.54%) 8,780,000(2.44%) 1,140,000(0.73%) 355,000
آبشده بنکداری47,780,000(0.17%) 80,00047,600,00047,870,000۱۶:۵۹:۵۳(4.07%) 1,870,000(22.51%) 8,780,000(2.44%) 1,140,000(0.64%) 310,000
آبشده شنبه ای47,630,000(0.08%) 40,00047,520,00047,720,000۱۶:۵۳:۵۸(3.92%) 1,800,000(22.59%) 8,780,000(2.32%) 1,080,000(1.36%) 660,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

113,380,000
قیمت روز
720,000 (0.64%)
تغییر روزانه
14 مرداد 1400
ساعت 16:59:59
20,460,000 (22.01%)
تغییر ۳ ماهه
7,400,000 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
110,000 (0.09%)
نوسان سالیانه
47,630,000
قیمت روز
40,000 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:53:58
8,780,000 (22.60%)
تغییر ۳ ماهه
1,080,000 (2.32%)
تغییر ۶ ماهه
660,000 (1.37%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی113,380,000(0.64%) 720,000112,630,000113,720,000۱۶:۵۹:۵۹(7.15%) 7,570,000(22.01%) 20,460,000(6.98%) 7,400,000(0.09%) 110,000
سکه بهار آزادی108,490,000(0.02%) 20,000108,480,000108,520,000۱۶:۵۹:۱۲(3.30%) 3,470,000(21.88%) 19,481,000(2.84%) 3,001,000(0.46%) 510,000
نیم سکه57,700,000(0.35%) 200,00057,700,00057,700,000۱۱:۰۵:۵۵(2.12%) 1,200,000(14.25%) 7,200,000(6.93%) 4,300,000(2.12%) 1,200,000
ربع سکه36,620,000(0.33%) 120,00036,620,00036,620,000۱۱:۰۵:۵۵(1.02%) 380,000(14.43%) 4,620,000(11.75%) 4,880,000(12.67%) 4,120,000
سکه گرمی22,535,000(0.16%) 35,00022,535,00022,535,000۱۱:۰۵:۵۵(0.15%) 35,000(21.81%) 4,035,000(1.59%) 365,000(31.01%) 5,335,000
113,380,000
قیمت روز
720,000 (0.64%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:59:59
20,460,000 (22.02%)
تغییر ۳ ماهه
7,400,000 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
110,000 (0.10%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی113,660,000(0%) 0113,630,000113,670,000۱۶:۵۹:۵۹(6.43%) 6,870,000(22.21%) 20,660,000(6.22%) 6,660,000(0%) 0
سکه بهار آزادی108,780,000(0%) 0108,780,000108,820,000۱۶:۵۹:۱۲(3.29%) 3,470,000(21.16%) 19,000,000(2.34%) 2,490,000(0.32%) 360,000
نیم سکه58,200,000(0.34%) 200,00058,200,00058,200,000۱۱:۰۶:۴۶(2.10%) 1,200,000(14.11%) 7,200,000(6.88%) 4,300,000(2.82%) 1,600,000
ربع سکه36,870,000(0.33%) 120,00036,870,00036,870,000۱۱:۰۶:۵۲(1.02%) 380,000(14.32%) 4,620,000(11.68%) 4,880,000(13.16%) 4,290,000
سکه گرمی22,660,000(0.18%) 40,00022,660,00022,660,000۱۱:۰۶:۴۶(0.17%) 40,000(21.69%) 4,040,000(1.56%) 360,000(31.28%) 5,400,000
113,420,000
قیمت روز
230,000 (0.2%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:59:59
21,410,000 (23.27%)
تغییر ۳ ماهه
7,310,000 (6.89%)
تغییر ۶ ماهه
480,000 (0.42%)
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

256,190
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
14 مرداد 1400
ساعت 16:59:58
46,740 (22.31%)
تغییر ۳ ماهه
18,720 (7.88%)
تغییر ۶ ماهه
29,170 (12.84%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار256,190(0%) 0255,790256,740۱۶:۵۹:۵۸
یورو294,870(0.02%) 50294,820294,930۱۶:۵۹:۵۳
پوند359,320(0.15%) 550358,230359,980۱۶:۵۹:۵۹
درهم امارات69,790(0.04%) 3069,65069,900۱۶:۵۹:۵۹
لیر ترکیه30,100(0.66%) 20030,00030,200۱۶:۵۰:۱۷
فرانک سوئیس284,800(0.14%) 400284,100285,600۱۶:۵۹:۵۹
یوان چین39,850(0.25%) 10039,75039,850۱۶:۴۱:۱۶
ین ژاپن220,950(0%) 0220,950220,950۱۳ مرداد
دلار کانادا205,900(0.29%) 600205,400206,100۱۶:۵۸:۰۰
دلار استرالیا191,800(0.47%) 900191,400192,100۱۶:۵۹:۵۹
دلار نیوزیلند185,100(0.38%) 700184,600185,400۱۶:۵۹:۵۹
دلار سنگاپور191,000(0.1%) 200190,600191,400۱۶:۵۸:۰۰
روپیه هند3,800(0%) 03,7003,800۱۴:۳۸:۵۵
روپیه پاکستان1,750(0.57%) 101,7501,750۱۱:۰۱:۳۴
دینار عراق202(0%) 0202202۱۳ مرداد
کرون نروژ29,550(0.34%) 10029,45029,550۱۶:۳۶:۱۶

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد30,800(0.33%) 10030,70030,900۱۶:۵۰:۱۷
کرون دانمارک44,400(0%) 044,30044,500۱۶:۵۸:۰۰
ریال عربستان75,400(0.01%) 1075,13075,520۱۶:۵۹:۵۹
ریال قطر71,700(0%) 071,60071,800۱۶:۳۹:۲۱
ریال عمان669,500(0.01%) 100668,300670,600۱۶:۵۹:۵۹
دینار کویت865,300(0.03%) 300863,400866,500۱۶:۵۹:۵۹
دینار بحرین684,200(0.31%) 2,100679,000684,500۱۶:۵۹:۵۹
رینگیت مالزی62,100(0.16%) 10062,00062,200۱۶:۳۹:۲۰
بات تایلند7,970(0%) 07,9708,070۱۳ مرداد
دلار هنگ کنگ33,900(0.3%) 10033,80033,900۱۶:۵۹:۵۹
روبل روسیه4,000(2.04%) 804,0004,000۱۱:۰۱:۳۷
منات آذربایجان151,600(0%) 0151,300151,900۱۶:۴۱:۱۶
درام ارمنستان500(3.09%) 15500500۱۱:۰۱:۳۶
لاری گرجستان83,300(0.36%) 30083,00083,400۱۶:۳۹:۲۱
افغانی3,450(1.32%) 453,4503,450۱۱:۰۱:۳۷
پوند سوریه740(2.78%) 20740740۱۱:۰۱:۳۴

دلار ( نرخ روز گذشته )

249,268
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
13 مرداد 1400
ساعت 08:42:06
31,458 (14.44%)
تغییر ۳ ماهه
15,909 (6.81%)
تغییر ۶ ماهه
21,550 (9.46%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 249,268(0%) 0242,173247,506-
یورو 295,650(0%) 0286,469293,681-
درهم 67,875(0%) 065,94367,395-
روپیه هند 3,357(0%) 03,2513,321-
لیر ترکیه 29,599(0%) 028,26828,515-
روبل روسیه 3,417(0%) 03,2843,387-
یوان چین 38,526(0%) 037,20438,240-
هزار وون کره 216,867(0%) 0209,393218,821-
فرانک سوئیس 275,587(0%) 0265,012268,713-
صد ین ژاپن 228,505(0%) 0220,864223,192-
دلار کانادا 198,631(0%) 0192,484200,924-
پوند 346,658(0%) 0336,224342,225-
کرون سوئد 28,978(0%) 028,12728,993-
کرون نروژ 28,291(0%) 027,30428,795-
صد دینار عراق 17,081(0%) 016,59616,960-
دلار استرالیا 184,108(0%) 0178,409186,581-
دلار 247,024(0%) 0239,993245,278-
یورو 292,989(0%) 0283,890291,037-
درهم 67,264(0%) 065,34966,788-
روپیه هند 3,326(0%) 03,2213,291-
لیر ترکیه 29,332(0%) 028,01328,258-
روبل روسیه 3,386(0%) 03,2543,356-
یوان چین 38,179(0%) 036,86937,895-
هزار وون کره 214,915(0%) 0207,508216,851-
فرانک سوئیس 273,106(0%) 0262,626266,294-
صد ین ژاپن 226,448(0%) 0218,876221,183-
دلار کانادا 196,843(0%) 0190,751199,115-
پوند 343,538(0%) 0333,197339,144-
کرون سوئد 28,717(0%) 027,87328,732-
کرون نروژ 28,036(0%) 027,05828,535-
صد دینار عراق 16,927(0%) 016,44616,807-
دلار استرالیا 182,451(0%) 0176,803184,901-

نرخ ارز نیما (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 223179(0%) 0222,981221,016-
یورو 264706(0%) 0263,767262,249-
درهم 60771(0%) 060,71760,182-
روپیه هند 3006(0%) 02,9932,966-
لیر ترکیه 26501(0%) 026,02825,463-
روبل روسیه 3060(0%) 03,0243,025-
یوان چین 34494(0%) 034,25534,147-
هزار وون کره 194170(0%) 0192,799195,401-
فرانک سوئیس 244690(0%) 0244,690139,469-
صد ین ژاپن 204589(0%) 0203,361199,305-
دلار کانادا 179290(0%) 0179,29097,425-
پوند 310542(0%) 0310,542289,580-
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 15293(0%) 015,28015,145-
دلار استرالیا 167576(0%) 0167,57690,622-
دلار 221170(0%) 0220,974219,026-
یورو 262323(0%) 0261,393259,888-
درهم 60224(0%) 060,17059,640-
روپیه هند 2978(0%) 02,9662,939-
لیر ترکیه 26262(0%) 025,79325,233-
روبل روسیه 3032(0%) 02,9962,997-
یوان چین 34183(0%) 033,94633,839-
هزار وون کره 192422(0%) 0191,063193,642-
فرانک سوئیس
صد ین ژاپن 202747(0%) 0201,530197,511-
دلار کانادا
پوند
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 15155(0%) 015,14215,008-
دلار استرالیا 166067(0%) 0166,06776,543-

ارز مبادله‌ای

قیمت تغییر
دلار42,000(0%) 0
یورو49,815(0%) 0
پوند58,411(0%) 0
درهم11,437(0%) 0
لیر4,988(0%) 0
یوان6,492(0%) 0

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار 256900 (0.11%) 290
یورو 304840 (0.23%) 700
پوند 358730 (0.42%) 1500
درهم 69940 (0.13%) 90
دلار کانادا 205660 (0.61%) 1250
فرانک سوییس 283490 (0.14%) 390

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار هرات 255300 (0.2%) 500
یورو 324300 (0.79%) 2530
پوند 371220 (1.32%) 4840
درهم 74690 (0.62%) 460
دلار کانادا 216320 (1.33%) 2830
فرانک سوییس 291870 (1.32%) 3810

بورس تهران

1,406,058.1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
13 مرداد 1400
ساعت 00:00:00
233,795.7 (19.94%)
تغییر ۳ ماهه
233,007.8 (19.86%)
تغییر ۶ ماهه
628,128.87 (30.87%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 1,406,058.1 0
شاخص كل هم وزن 403,259.8 2569.9
شاخص كل فرابورس 20,193.9 281.4
بازار اول فرابورس 6,866 27.9
بازار دوم فرابورس 7,843.9 134.7
شاخص بازار اول 1.059 میلیون 22743.3

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 2.743 میلیون 59800.6
شاخص 30 شركت بزرگ 76,300.3 1817.1
شاخص 50 شركت فعالتر 55,240.4 1456.1
شاخص قیمت 50 شركت 3.506 میلیون 110838
شاخص قیمت هم وزن 254,817.2 1623.9
شاخص قیمت وزنی ارزشی 352,306.4 7619.9
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی