انس طلا

1,772.97
قیمت روز
3.66 (0.21%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:58:10
43.47 (2.39%)
تغییر ۳ ماهه
125.58 (6.61%)
تغییر ۶ ماهه
9.97 (0.55%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,772.97(0.21%) 3.661,765.051,782.27۱۷:۵۸:۱۰(3.82%) 65.27(2.39%) 43.47(6.61%) 125.58(0.55%) 9.97
انس نقره19.92(1.13%) 0.2319.8020.27۱۷:۵۶:۵۸(6.46%) 1.209(7.83%) 1.694(16.38%) 3.903(15.63%) 3.692
انس پلاتین925.45(0.83%) 7.70921.25938.00۱۷:۵۸:۰۹(11.31%) 94.05(1.54%) 14.55(15.26%) 166.75(6.57%) 65.1
انس پالادیوم2,153.27(0.3%) 6.502,125.002,163.50۱۷:۵۸:۰۹(17.92%) 327.24(6.59%) 133.24(8.77%) 207.25(12.97%) 320.98

مثقال طلا

55,690,000
قیمت روز
730,000 (1.31%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:58:18
3,190,000 (5.41%)
تغییر ۳ ماهه
3,580,000 (6.87%)
تغییر ۶ ماهه
6,130,000 (12.36%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا55,730,000(1.24%) 690,00054,980,00056,450,000۱۷:۵۸:۰۰(5.81%) 3,440,000(5.34%) 3,150,000(6.94%) 3,620,000(12.44%) 6,170,000
مثقال / عیار جهانی55,130,000(1.65%) 909,00054,918,00056,162,000۱۷:۵۷:۵۴(3.76%) 2,159,000(4.15%) 2,388,000(5.94%) 3,094,000(9.99%) 5,010,000
مثقال / حواله دلار230,000(50.6%) 77,280110,400267,540۱۵:۱۶:۳۲(51.77%) 78,460(83.47%) 1,162,000(99.55%) 51,786,000(99.54%) 49,871,000
مثقال / بر مبنای سکه60,875,330(1.6%) 971,60060,173,12062,182,570۱۷:۵۷:۵۵(8.50%) 5,661,790(1.40%) 865,570(14.77%) 7,834,630(15.83%) 8,320,430

طلای 18 عیار

12,862,000
قیمت روز
166,000 (1.29%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:57:54
738,000 (5.42%)
تغییر ۳ ماهه
813,000 (6.74%)
تغییر ۶ ماهه
1,413,000 (12.34%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار12,862,000(1.29%) 166,00012,695,00013,032,000۱۷:۵۷:۵۴(5.92%) 810,000(5.42%) 738,000(6.74%) 813,000(12.34%) 1,413,000
طلای 24 عیار17,149,000(1.29%) 221,00016,927,00017,376,000۱۷:۵۷:۵۴(5.92%) 1,080,000(5.43%) 985,000(6.74%) 1,084,000(12.34%) 1,884,000
طلای 18 عیار / 74012,690,000(1.29%) 164,00012,526,00012,859,000۱۷:۵۷:۵۴(5.93%) 800,000(5.43%) 729,000(6.74%) 802,000(12.34%) 1,394,000
طلای دست دوم12,690,050(1.29%) 164,01012,526,04012,858,610۱۷:۵۷:۵۴(5.92%) 799,530(5.43%) 728,920(6.74%) 801,810(12.34%) 1,394,060

آبشده نقدی

55,720,000
قیمت روز
670,000 (1.2%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:58:18
3,330,000 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
3,630,000 (6.96%)
تغییر ۶ ماهه
6,150,000 (12.40%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی55,710,000(1.22%) 680,00054,980,00056,430,000۱۷:۵۷:۵۵(5.79%) 3,430,000(5.65%) 3,340,000(6.94%) 3,620,000(12.38%) 6,140,000
آبشده کمتر از کیلو55,730,000(1.29%) 720,00055,010,00056,470,000۱۷:۵۷:۵۴(5.92%) 3,510,000(5.47%) 3,230,000(6.68%) 3,490,000(12.26%) 6,090,000
آبشده بنکداری55,760,000(1.29%) 720,00055,040,00056,500,000۱۷:۵۷:۵۴(5.92%) 3,510,000(5.50%) 3,250,000(6.63%) 3,470,000(12.21%) 6,070,000
آبشده شنبه ای0(0%) 000۳ خرداد(100%) 59,680,000(100%) 58,890,000(100%) 52,140,000(100%) 49,570,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

137,950,000
قیمت روز
2,850,000 (2.07%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:58:18
4,180,000 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
18,470,000 (15.45%)
تغییر ۶ ماهه
19,780,000 (16.73%)
نوسان سالیانه
0
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
58,890,000 (100.00%)
تغییر ۳ ماهه
52,140,000 (100.00%)
تغییر ۶ ماهه
49,570,000 (100.00%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی137,800,000(2.18%) 3,000,000136,250,000140,400,000۱۷:۵۸:۰۰(8.50%) 12,810,000(3.04%) 4,330,000(15.33%) 18,320,000(16.61%) 19,630,000
سکه بهار آزادی126,970,000(2.03%) 2,580,000126,950,000129,600,000۱۷:۵۸:۰۰(11.55%) 16,590,000(7.30%) 10,010,000(7.58%) 8,950,000(12.88%) 14,490,000
نیم سکه77,500,000(1.29%) 1,000,00077,500,00078,300,000۱۳:۰۳:۰۵(5.48%) 4,500,000(1.64%) 1,300,000(15.67%) 10,500,000(28.48%) 17,180,000
ربع سکه47,500,000(3.16%) 1,500,00047,500,00048,870,000۱۳:۰۳:۰۵(9.00%) 4,700,000(2.50%) 1,220,000(26.66%) 10,000,000(25.49%) 9,650,000
سکه گرمی29,850,000(0.64%) 190,00029,850,00030,000,000۱۱:۲۱:۳۲(3.24%) 1,000,000(6.53%) 1,830,000(30.74%) 7,020,000(29.98%) 6,885,000
137,950,000
قیمت روز
2,850,000 (2.07%)
تغییر روزانه
۲۶ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 17:58:18
4,180,000 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
18,470,000 (15.46%)
تغییر ۶ ماهه
19,780,000 (16.74%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی138,140,000(2.07%) 2,860,000136,550,000141,100,000۱۷:۵۷:۵۵(8.49%) 12,820,000(3.22%) 4,610,000(15.29%) 18,330,000(15.91%) 18,970,000
سکه بهار آزادی127,180,000(2.03%) 2,580,000127,150,000129,800,000۱۷:۵۷:۵۵(11.54%) 16,600,000(7.18%) 9,840,000(7.51%) 8,890,000(12.73%) 14,370,000
نیم سکه77,650,000(1.29%) 1,000,00077,650,00078,450,000۱۳:۰۳:۴۱(5.47%) 4,500,000(2.20%) 1,750,000(15.55%) 10,450,000(27.67%) 16,830,000
ربع سکه47,630,000(3.15%) 1,500,00047,630,00049,000,000۱۳:۰۳:۴۲(8.98%) 4,700,000(2.83%) 1,390,000(26.67%) 10,030,000(25.01%) 9,530,000
سکه گرمی29,950,000(0.63%) 190,00029,950,00030,100,000۱۱:۲۲:۲۱(3.23%) 1,000,000(5.75%) 1,630,000(29.48%) 6,820,000(29.70%) 6,860,000
0
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ خرداد ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
139,800,000 (100.00%)
تغییر ۳ ماهه
120,100,000 (100.00%)
تغییر ۶ ماهه
118,990,000 (100.00%)
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

0
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
22 اردیبهشت 1401
ساعت 00:00:00
302,800 (100%)
تغییر ۳ ماهه
263,290 (100%)
تغییر ۶ ماهه
268,990 (100%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار0(0%) 000۲۲ اردیبهشت
یورو0(0%) 000۲۲ اردیبهشت
پوند359,730(1.64%) 5,910359,130366,070۱۷:۵۷:۵۴
درهم امارات0(0%) 000۲۲ اردیبهشت
لیر ترکیه16,600(1.2%) 20016,50016,700۱۵:۰۹:۴۳
فرانک سوئیس313,900(1.27%) 4,000313,400318,300۱۷:۵۷:۳۰
یوان چین43,900(2.39%) 1,05043,80045,150۱۵:۵۴:۴۷
ین ژاپن221,460(2.09%) 4,620221,000226,110۱۷:۵۷:۵۴
دلار کانادا230,600(1.78%) 4,100230,500235,600۱۷:۵۷:۳۰
دلار استرالیا206,900(2.42%) 5,000206,500212,100۱۷:۵۷:۳۰
دلار نیوزیلند187,200(2.24%) 4,200186,900191,800۱۷:۵۷:۳۰
دلار سنگاپور215,900(2.41%) 5,200215,500218,700۱۷:۵۷:۳۰
روپیه هند3,750(1.6%) 603,7403,770۱۶:۲۴:۲۸
روپیه پاکستان1,437(1.81%) 261,4351,464۱۷:۵۷:۳۰
دینار عراق204(1.47%) 3203205۱۵:۱۲:۰۷
کرون نروژ30,600(1.96%) 60030,60031,300۱۷:۵۲:۰۶

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد28,600(2.1%) 60028,60029,000۱۷:۳۰:۱۲
کرون دانمارک40,700(1.47%) 60040,60041,400۱۷:۳۷:۳۲
ریال عربستان79,420(2.87%) 2,28079,23081,670۱۷:۵۷:۵۵
ریال قطر82,500(2.42%) 2,00081,70083,900۱۶:۲۴:۳۰
ریال عمان773,400(1.55%) 12,000771,700786,000۱۷:۵۷:۳۰
دینار کویت969,900(1.56%) 15,100968,400986,000۱۷:۵۷:۵۴
دینار بحرین789,800(1.61%) 12,700788,100802,800۱۷:۵۷:۳۰
رینگیت مالزی66,700(1.5%) 1,00066,50067,800۱۵:۱۲:۰۷
بات تایلند8,400(1.43%) 1208,3808,530۱۵:۱۲:۰۸
دلار هنگ کنگ38,200(2.88%) 1,10038,10039,400۱۵:۱۲:۰۷
روبل روسیه4,940(1.62%) 804,8704,990۱۷:۵۶:۱۷
منات آذربایجان175,800(1.42%) 2,500175,500178,600۱۷:۵۷:۳۹
درام ارمنستان740(1.35%) 10740760۱۳:۲۶:۳۴
لاری گرجستان108,300(1.11%) 1,200107,500109,600۱۶:۴۵:۴۳
افغانی3,370(0.59%) 203,3303,380۱۷:۵۷:۳۹
پوند سوریه118(1.69%) 2118119۱۱:۳۲:۵۳

دلار ( نرخ روز گذشته )

286,980
قیمت روز
270 (0.09%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 07:38:58
29,285 (11.36%)
تغییر ۳ ماهه
34,674 (13.74%)
تغییر ۶ ماهه
29,602 (11.50%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 286,980(0.09%) 270287,277283,557-
یورو 291,965(0.19%) 565293,802286,010-
درهم 78,143(0.09%) 7478,22477,211-
روپیه هند 3,619(0.14%) 53,6103,555-
لیر ترکیه 16,012(0.1%) 1616,02116,308-
روبل روسیه 4,690(0.3%) 144,7495,106-
یوان چین 42,275(0.32%) 13742,54241,968-
هزار وون کره 218,699(0.28%) 602219,835215,152-
فرانک سوئیس 301,862(0.69%) 2,071301,591290,494-
صد ین ژاپن 213,525(1.04%) 2,227212,851204,724-
دلار کانادا 222,920(0.03%) 62223,054217,474-
پوند 346,948(0.05%) 188347,350336,498-
کرون سوئد 27,738(0.47%) 12928,27527,045-
کرون نروژ 29,640(0.08%) 2529,57827,889-
صد دینار عراق 19,668(0.11%) 2219,68919,427-
دلار استرالیا 201,180(0.57%) 1,152200,304192,477-
دلار 284,397(0.09%) 267284,691281,004-
یورو 289,337(0.19%) 560291,157283,435-
درهم 77,439(0.1%) 7477,51976,516-
روپیه هند 3,586(0.14%) 53,5773,523-
لیر ترکیه 15,867(0.09%) 1515,87616,161-
روبل روسیه 4,647(0.3%) 144,7065,060-
یوان چین 41,894(0.32%) 13642,15941,590-
هزار وون کره 216,730(0.28%) 597217,856213,215-
فرانک سوئیس 299,145(0.69%) 2,052298,876287,879-
صد ین ژاپن 211,603(1.04%) 2,207210,935202,881-
دلار کانادا 220,913(0.03%) 61221,046215,516-
پوند 343,825(0.05%) 186344,223333,469-
کرون سوئد 27,488(0.47%) 12828,02026,801-
کرون نروژ 29,373(0.09%) 2529,31127,637-
صد دینار عراق 19,490(0.11%) 2219,51119,252-
دلار استرالیا 199,369(0.57%) 1,142198,501190,744-

نرخ ارز نیما (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 265,240(0.08%) 201267,135263,123-
یورو 269,848(0.17%) 472273,202265,400-
درهم 72,224(0.08%) 5572,74071,647-
روپیه هند 3,345(0.15%) 53,3573,299-
لیر ترکیه 14,799(0.12%) 1714,89715,133-
روبل روسیه 4,335(0.32%) 144,4164,738-
یوان چین 39,072(0.31%) 12039,56038,944-
هزار وون کره 202,131(0.26%) 520204,421199,647-
فرانک سوئیس 278,995(0.67%) 1,863280,445269,561-
صد ین ژاپن 197,349(1.02%) 2,022197,927189,971-
دلار کانادا 206,033(0.05%) 95207,415201,802-
پوند 320,665(0.04%) 116322,996312,249-
کرون سوئد 25,637(0.44%) 11426,29225,096-
کرون نروژ 27,395(0.07%) 1827,50525,879-
صد دینار عراق 18,178(0.09%) 1718,30918,027-
دلار استرالیا 185,939(0.55%) 1,031186,260178,607-
دلار 262,852(0.08%) 200264,730260,754-
یورو 288,520(0%) 0287,960263,011-
درهم 71,573(0.08%) 5572,08571,002-
روپیه هند 3,314(0.15%) 53,3263,269-
لیر ترکیه 14,665(0.12%) 1714,76214,996-
روبل روسیه 4,295(0.3%) 134,3764,695-
یوان چین 38,720(0.31%) 11939,20338,593-
هزار وون کره 200,311(0.26%) 516202,581197,850-
فرانک سوئیس 276,484(0.67%) 1,846277,920267,134-
صد ین ژاپن 195,572(1.02%) 2,004196,145188,261-
دلار کانادا 204,178(0.05%) 94205,548199,985-
پوند 317,779(0.04%) 114320,089309,438-
کرون سوئد 25,406(0.44%) 11326,05524,870-
کرون نروژ 25,425(0%) 025,42525,425-
صد دینار عراق 18,014(0.09%) 1718,14417,864-
دلار استرالیا 184,265(0.55%) 1,022184,583176,999-

ارز مبادله‌ای

قیمت تغییر
دلار42,000(0%) 0
یورو42,729(0.1%) 43
پوند50,776(0.04%) 20
درهم11,437(0%) 0
لیر2,344(0.21%) 5
یوان6,187(0.24%) 15

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار 305160 (0%) 0
یورو 321310 (0%) 0
پوند 374400 (0%) 0
درهم 83860 (0%) 0
دلار کانادا 236110 (0%) 0
فرانک سوییس 306930 (0%) 0

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار هرات
یورو 351490 (0%) 0
پوند 392610 (0%) 0
درهم 82060 (0%) 0
دلار کانادا 227480 (0%) 0
فرانک سوییس 315100 (0%) 0

بورس تهران

1,451,399.2
قیمت روز
8,101.4 (0.56%)
تغییر روزانه
26 مرداد 1401
ساعت 17:51:06
154,625.1 (9.62%)
تغییر ۳ ماهه
168,987.8 (13.17%)
تغییر ۶ ماهه
48,600.9 (3.24%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 1,451,399.2 8,101.4
شاخص كل هم وزن 399,077.7 454.1
شاخص كل فرابورس 19,045 57.5
بازار اول فرابورس 7,053.2 6.6
بازار دوم فرابورس 7,159.8 34.3
شاخص بازار اول 1.095 میلیون 5783.6

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 2.825 میلیون 16747.1
شاخص 30 شركت بزرگ 81,368.2 704.7
شاخص 50 شركت فعالتر 57,671.2 429.9
شاخص قیمت 50 شركت 3.792 میلیون 52376.7
شاخص قیمت هم وزن 239,024.1 272
شاخص قیمت وزنی ارزشی 336,913.2 1880.6
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین