انس طلا

1,783.38
قیمت روز
1 (0.06%)
تغییر روزانه
13 آذر 1400
ساعت 01:30:51
44.34 (2.42%)
تغییر ۳ ماهه
108.19 (5.71%)
تغییر ۶ ماهه
52.99 (2.88%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا1,783.38(0.06%) 1.001,782.341,784.63۰۱:۳۰:۵۱(0.60%) 10.77(2.42%) 44.34(5.71%) 108.19(2.88%) 52.99
انس نقره22.55(0.06%) 0.0122.5122.55۰۱:۳۰:۵۱(5.16%) 1.227(8.80%) 2.177(18.80%) 5.224(6.58%) 1.589
انس پلاتین928.10(0.24%) 2.20926.55929.50۰۱:۲۹:۳۵(9.62%) 98.9(9.35%) 95.8(20.40%) 237.95(13.58%) 145.9
انس پالادیوم1,808.00(1.01%) 18.001,789.501,813.50۰۱:۲۹:۵۹(9.66%) 193.5(25.02%) 603.5(36.37%) 1,033.75(23.22%) 547

مثقال طلا

56,200,000
قیمت روز
1,670,000 (3.06%)
تغییر روزانه
13 آذر 1400
ساعت 11:12:33
5,890,000 (11.70%)
تغییر ۳ ماهه
9,460,000 (20.23%)
تغییر ۶ ماهه
7,330,000 (14.99%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا56,140,000(2.95%) 1,610,00055,920,00056,200,000۱۱:۱۱:۵۱(10.90%) 5,520,000(11.58%) 5,830,000(20.11%) 9,400,000(14.87%) 7,270,000
مثقال / عیار جهانی55,810,000(2.59%) 1,407,00055,778,00055,844,000۱۱:۱۱:۵۹(7.85%) 4,066,000(8.15%) 4,208,000(19.21%) 8,997,000(11.22%) 5,634,000
مثقال / حواله دلار55,791,000(2.59%) 1,407,00055,760,00055,825,000۱۱:۱۱:۵۹(7.85%) 4,065,000(8.15%) 4,208,000(19.22%) 8,998,000(11.23%) 5,634,000
مثقال / بر مبنای سکه57,368,700(2.77%) 1,545,70057,324,60057,390,800۱۱:۱۱:۴۷(9.75%) 5,100,900(8.43%) 4,460,500(21.17%) 10,025,100(6.49%) 3,497,700

طلای 18 عیار

12,963,000
قیمت روز
374,000 (2.97%)
تغییر روزانه
13 آذر 1400
ساعت 11:12:26
1,341,000 (11.53%)
تغییر ۳ ماهه
2,170,000 (20.10%)
تغییر ۶ ماهه
1,681,000 (14.89%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار12,963,000(2.97%) 374,00012,910,00012,975,000۱۱:۱۱:۵۹(10.94%) 1,279,000(11.53%) 1,341,000(20.10%) 2,170,000(14.89%) 1,681,000
طلای 24 عیار17,284,000(2.97%) 499,00017,213,00017,299,000۱۱:۱۱:۵۹(10.94%) 1,705,000(11.53%) 1,788,000(20.11%) 2,894,000(14.89%) 2,241,000
طلای 18 عیار / 74012,790,000(2.97%) 369,00012,738,00012,802,000۱۱:۱۱:۵۹(10.94%) 1,262,000(11.53%) 1,323,000(20.10%) 2,141,000(14.89%) 1,658,000
طلای دست دوم12,790,280(2.97%) 369,02012,737,88012,801,670۱۱:۱۱:۵۹(10.94%) 1,261,950(11.54%) 1,323,450(20.10%) 2,141,210(14.89%) 1,658,300

آبشده نقدی

56,160,000
قیمت روز
1,610,000 (2.95%)
تغییر روزانه
13 آذر 1400
ساعت 11:10:51
5,830,000 (11.58%)
تغییر ۳ ماهه
9,460,000 (20.25%)
تغییر ۶ ماهه
7,310,000 (14.96%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی56,160,000(2.95%) 1,610,00055,940,00056,160,000۱۱:۱۰:۵۱(11.03%) 5,580,000(11.58%) 5,830,000(20.25%) 9,460,000(14.96%) 7,310,000
آبشده کمتر از کیلو56,200,000(2.97%) 1,620,00055,970,00056,250,000۱۱:۱۱:۵۹(10.93%) 5,540,000(11.53%) 5,810,000(20.08%) 9,400,000(14.88%) 7,280,000
آبشده بنکداری56,250,000(2.97%) 1,620,00056,020,00056,300,000۱۱:۱۱:۵۹(10.92%) 5,540,000(11.51%) 5,810,000(20.06%) 9,400,000(15.10%) 7,380,000
آبشده شنبه ای56,150,000(2.67%) 1,460,00055,570,00056,170,000۱۱:۱۱:۴۷(11.01%) 5,570,000(11.56%) 5,820,000(20.23%) 9,450,000(14.82%) 7,250,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

129,960,000
قیمت روز
3,700,000 (2.93%)
تغییر روزانه
13 آذر 1400
ساعت 11:12:33
10,140,000 (8.46%)
تغییر ۳ ماهه
22,480,000 (20.91%)
تغییر ۶ ماهه
7,970,000 (6.53%)
نوسان سالیانه
56,150,000
قیمت روز
1,460,000 (2.67%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت 11:11:47
5,820,000 (11.56%)
تغییر ۳ ماهه
9,450,000 (20.24%)
تغییر ۶ ماهه
7,250,000 (14.83%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی130,020,000(2.98%) 3,760,000129,950,000130,050,000۱۱:۱۱:۵۶(9.99%) 11,810,000(8.51%) 10,200,000(20.97%) 22,540,000(6.58%) 8,030,000
سکه بهار آزادی126,980,000(2.38%) 2,950,000126,970,000127,560,000۱۱:۱۲:۰۰(9.44%) 10,960,000(10.42%) 11,990,000(19.76%) 20,960,000(13.37%) 14,980,000
نیم سکه67,000,000(1.9%) 1,250,00066,000,00067,000,000۱۱:۰۷:۱۳(10.19%) 6,200,000(8.94%) 5,500,000(13.55%) 8,000,000(8.06%) 5,000,000
ربع سکه38,800,000(2.11%) 800,00038,800,00038,800,000۱۱:۰۷:۱۳(8.37%) 3,000,000(1.12%) 430,000(0.51%) 200,000(7.61%) 3,200,000
سکه گرمی23,420,000(0.95%) 220,00023,300,00023,420,000۱۱:۰۷:۱۳(4.08%) 920,000(1.82%) 420,000(0.08%) 20,000(0.34%) 80,000
129,960,000
قیمت روز
3,700,000 (2.93%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت 11:12:33
10,140,000 (8.46%)
تغییر ۳ ماهه
22,480,000 (20.92%)
تغییر ۶ ماهه
7,970,000 (6.53%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی130,530,000(2.92%) 3,700,000130,450,000130,530,000۱۱:۱۱:۵۶(10.47%) 12,380,000(8.03%) 9,710,000(20.63%) 22,330,000(6.55%) 8,030,000
سکه بهار آزادی127,390,000(2.42%) 3,010,000127,370,000127,960,000۱۱:۱۲:۰۰(9.42%) 10,970,000(10.49%) 12,100,000(19.85%) 21,100,000(13.32%) 14,980,000
نیم سکه67,500,000(1.89%) 1,250,00066,500,00067,500,000۱۱:۰۷:۳۱(10.11%) 6,200,000(8.87%) 5,500,000(13.44%) 8,000,000(8.52%) 5,300,000
ربع سکه39,050,000(2.09%) 800,00039,050,00039,050,000۱۱:۰۷:۳۲(8.32%) 3,000,000(1.11%) 430,000(0.50%) 200,000(7.20%) 3,030,000
سکه گرمی23,540,000(0.94%) 220,00023,420,00023,540,000۱۱:۰۷:۳۱(4.06%) 920,000(1.81%) 420,000(0.08%) 20,000(0.08%) 20,000
129,920,000
قیمت روز
3,500,000 (2.77%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت 11:12:33
10,140,000 (8.47%)
تغییر ۳ ماهه
22,740,000 (21.22%)
تغییر ۶ ماهه
7,900,000 (6.47%)
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

277,310
قیمت روز
4,070 (1.49%)
تغییر روزانه
13 آذر 1400
ساعت 11:12:23
7,000 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
42,980 (18.34%)
تغییر ۶ ماهه
22,630 (8.88%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار277,290(1.48%) 4,050273,130277,330۱۱:۱۲:۰۰
یورو313,710(1.25%) 3,880309,100313,880۱۱:۱۱:۵۹
پوند398,000(1.49%) 5,850389,760398,370۱۱:۱۱:۵۹
درهم امارات75,480(1.47%) 1,09074,37075,520۱۱:۱۲:۰۰
لیر ترکیه22,100(0.45%) 10021,60022,100۱۰:۴۶:۲۹
فرانک سوئیس330,300(2.17%) 7,000323,500330,600۱۱:۱۱:۵۹
یوان چین47,180(2.17%) 1,00046,78047,180۱۰:۴۹:۵۴
ین ژاپن267,800(0.56%) 1,500267,800267,800۱۱:۰۸:۰۸
دلار کانادا235,800(1.95%) 4,500230,900236,000۱۱:۱۱:۵۹
دلار استرالیا211,800(0.81%) 1,700207,400212,000۱۱:۱۱:۵۹
دلار نیوزیلند205,600(1.28%) 2,600201,400205,800۱۱:۱۱:۳۶
دلار سنگاپور220,300(1.76%) 3,800215,800220,500۱۱:۱۱:۳۶
روپیه هند4,100(2.5%) 1004,0004,100۱۰:۳۱:۱۵
روپیه پاکستان2,010(5.79%) 1102,0102,010۱۱:۰۸:۰۸
دینار عراق205(1.49%) 3205205۱۱:۰۸:۰۸
کرون نروژ33,050(1.23%) 40032,35033,050۱۰:۴۹:۵۴

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد33,310(1.22%) 40032,61033,310۱۰:۴۹:۵۴
کرون دانمارک47,400(1.94%) 90046,40047,400۱۱:۰۱:۱۶
ریال عربستان86,970(2.02%) 1,72085,31087,040۱۱:۱۱:۵۹
ریال قطر83,600(2.08%) 1,70082,90083,700۱۱:۰۲:۵۷
ریال عمان783,700(2.1%) 16,100777,000784,400۱۱:۱۱:۵۹
دینار کویت998,800(2.02%) 19,800978,300999,800۱۱:۱۱:۵۹
دینار بحرین795,300(2.11%) 16,400788,600796,100۱۱:۱۱:۵۹
رینگیت مالزی72,100(2.12%) 1,50071,50072,100۱۱:۱۱:۵۹
بات تایلند9,100(2.25%) 2009,0009,100۱۰:۴۹:۵۴
دلار هنگ کنگ39,200(2.08%) 80038,90039,300۱۱:۱۱:۳۶
روبل روسیه4,100(0%) 04,1004,200۱۱:۱۱:۴۷
منات آذربایجان176,300(2.08%) 3,600174,800176,500۱۱:۱۱:۳۶
درام ارمنستان650(8.33%) 50650650۱۱:۰۸:۰۸
لاری گرجستان97,800(2.52%) 2,40095,80097,900۱۱:۱۱:۱۳
افغانی3,200(3.23%) 1003,2003,200۱۰:۳۰:۱۹
پوند سوریه860(2.38%) 20860860۱۱:۰۸:۰۸

دلار ( نرخ روز گذشته )

268,532
قیمت روز
4,546 (1.72%)
تغییر روزانه
13 آذر 1400
ساعت 08:19:12
5,763 (2.19%)
تغییر ۳ ماهه
36,471 (15.71%)
تغییر ۶ ماهه
18,227 (7.28%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 268,532(1.72%) 4,546275,156267,103-
یورو 303,624(1.56%) 4,651310,985309,378-
درهم 73,120(1.72%) 1,23874,92472,731-
روپیه هند 3,569(1.22%) 433,6643,584-
لیر ترکیه 19,554(1.48%) 29022,24727,623-
روبل روسیه 3,634(1.82%) 653,6393,703-
یوان چین 42,116(1.59%) 65943,04241,689-
هزار وون کره 226,908(0.99%) 2,223230,042225,435-
فرانک سوئیس 292,353(1.82%) 5,227297,975292,771-
صد ین ژاپن 237,857(1.63%) 3,823242,603234,143-
دلار کانادا 209,243(1.28%) 2,639215,561215,123-
پوند 355,303(1.14%) 4,003366,525364,842-
کرون سوئد 29,373(0.66%) 19230,20031,198-
کرون نروژ 29,225(0.24%) 7130,27631,293-
صد دینار عراق 18,400(1.71%) 30918,85518,296-
دلار استرالیا 188,278(0.02%) 36195,988198,456-
دلار 266,115(1.72%) 4,505272,679264,699-
یورو 300,891(1.56%) 4,609308,186306,593-
درهم 72,461(1.72%) 1,22674,24972,076-
روپیه هند 3,536(1.2%) 423,6313,551-
لیر ترکیه 19,378(1.48%) 28722,04627,374-
روبل روسیه 3,601(1.84%) 653,6063,669-
یوان چین 41,736(1.59%) 65342,65441,313-
هزار وون کره 224,865(0.99%) 2,203227,971223,406-
فرانک سوئیس 289,721(1.82%) 5,180295,293290,136-
صد ین ژاپن 235,716(1.63%) 3,789240,419232,035-
دلار کانادا 207,359(1.28%) 2,615213,620213,186-
پوند 352,105(1.14%) 3,967363,226361,558-
کرون سوئد 29,108(0.66%) 19029,92830,917-
کرون نروژ 28,961(0.24%) 7030,00331,011-
صد دینار عراق 18,234(1.71%) 30618,68518,131-
دلار استرالیا 186,583(0.02%) 36194,224196,669-

نرخ ارز نیما (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 236,236(0.57%) 1,342235,250232,526-
یورو 267,108(0.41%) 1,083265,882269,328-
درهم 64,326(0.57%) 36564,05863,316-
روپیه هند 3,140(0.06%) 23,1333,120-
لیر ترکیه 17,202(2.65%) 45619,02024,047-
روبل روسیه 3,197(0.66%) 213,1113,224-
یوان چین 35,643(0%) 035,85135,851-
هزار وون کره 199,618(0.15%) 306196,679196,252-
فرانک سوئیس 257,193(0.67%) 1,709254,760254,871-
صد ین ژاپن 209,250(0.48%) 1,007207,419203,833-
دلار کانادا 179,290(0%) 0179,290179,290-
پوند 310,542(0%) 0310,542310,542-
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 16,188(0.57%) 9116,12015,927-
دلار استرالیا 167,576(0%) 0167,576167,576-
دلار 234,109(0.57%) 1,330233,132230,433-
یورو 264,704(0.41%) 1,074263,489266,904-
درهم 63,747(0.57%) 36263,48162,746-
روپیه هند 3,111(0.06%) 23,1043,091-
لیر ترکیه 17,047(2.65%) 45218,84823,830-
روبل روسیه 3,168(0.67%) 213,0833,194-
یوان چین 36,717(0.44%) 16136,46735,965-
هزار وون کره 197,821(0.15%) 303194,908194,485-
فرانک سوئیس
صد ین ژاپن 207,366(0.48%) 998205,552201,998-
دلار کانادا
پوند
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 16,042(0.56%) 9015,97415,783-
دلار استرالیا 166,067(0%) 0166,067166,067-

ارز مبادله‌ای

قیمت تغییر
دلار42,000(0%) 0
یورو47,488(0.16%) 78
پوند55,571(0.58%) 320
درهم11,437(0%) 0
لیر3,059(3.24%) 99
یوان6,588(0.12%) 8

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر
دلار 303200 (0.46%) 1390
یورو 344060 (0.49%) 1680
پوند 402800 (0.52%) 2100
درهم 82540 (0.46%) 380
دلار کانادا 236170 (0.46%) 1080
فرانک سوییس 330630 (0.48%) 1570

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر
دلار هرات 290900 (0%) 0
یورو 344960 (3.23%) 10780
پوند 393600 (3.23%) 12300
درهم 81600 (3.23%) 2550
دلار کانادا 235200 (3.23%) 7350
فرانک سوییس 320000 (3.23%) 10000

بورس تهران

1,335,420.6
قیمت روز
4,651.3 (0.35%)
تغییر روزانه
13 آذر 1400
ساعت 11:12:21
205,631.2 (13.34%)
تغییر ۳ ماهه
186,777.9 (16.26%)
تغییر ۶ ماهه
135,559.5 (9.21%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 1,335,544.8 4,527.1
شاخص كل هم وزن 364,165.2 3395.9
شاخص كل فرابورس 19,159.8 75.8
بازار اول فرابورس 6,649.4 23.2
بازار دوم فرابورس 7,396.4 28
شاخص بازار اول 1.007 میلیون 4847.8

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 2.601 میلیون 4835.1
شاخص 30 شركت بزرگ 71,271.3 94
شاخص 50 شركت فعالتر 52,486.3 97.2
شاخص قیمت 50 شركت 3.482 میلیون 11770.8
شاخص قیمت هم وزن 229,224.5 2137.5
شاخص قیمت وزنی ارزشی 331,146.4 1153.4
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی