قیمت طلا

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 11,008,000 (0.17%) 19,000 10,966,000 11,028,000 ۱۶:۵۹:۵۳
طلای 18 عیار / 740 10,861,000 (0.17%) 18,000 10,820,000 10,881,000 ۱۶:۵۹:۵۳
طلای ۲۴ عیار 14,677,000 (0.17%) 25,000 14,621,000 14,704,000 ۱۶:۵۹:۵۳
طلای دست دوم 10,860,910 (0.17%) 18,220 10,819,910 10,881,420 ۱۶:۵۹:۵۳
قیمت آبشده قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 47,630,000 (0.08%) 40,000 47,520,000 47,720,000 ۱۶:۵۳:۵۸
آبشده بنکداری 47,780,000 (0.17%) 80,000 47,600,000 47,870,000 ۱۶:۵۹:۵۳
آبشده کمتر از کیلو 47,730,000 (0.17%) 80,000 47,550,000 47,820,000 ۱۶:۵۹:۵۳
آبشده معاملاتی 47,630,000 (0.08%) 40,000 47,520,000 47,720,000 ۱۶:۵۳:۵۸
مظنه / مثقال طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 47,610,000 (0.08%) 40,000 47,500,000 47,770,000 ۱۶:۵۹:۵۸
مثقال / عیار جهانی 48,441,000 (0.16%) 77,000 48,356,000 48,618,000 ۱۶:۵۹:۵۳
مثقال / حواله دلار 48,422,000 (0.16%) 77,000 48,338,000 48,599,000 ۱۶:۵۹:۵۳
مثقال / بر مبنای سکه 50,081,700 (0.18%) 88,300 49,905,000 50,214,200 ۱۶:۵۹:۱۴
قیمت نقره قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گرم نقره ۹۲۵ 179,000 (0%) 0 179,000 179,000 ۳۰ تیر
گرم نقره ۹۹۹ 209,800 (0.57%) 1,200 8,200 211,700 ۲۰:۵۵:۱۵

آبشده نقدی

 • نرخ فعلی : 47,630,000
 • بالاترین قیمت روز : 47,720,000
 • پایین ترین قیمت روز : 47,520,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 100,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 47,600,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۳:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 47,590,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
47,630,000 ریال 16:53:58
47,600,000 ریال 16:20:33
47,580,000 ریال 16:12:37
47,600,000 ریال 16:04:42
47,590,000 ریال 16:03:54
47,560,000 ریال 16:02:56
47,590,000 ریال 15:57:41
47,550,000 ریال 15:50:40
47,570,000 ریال 15:40:52
47,550,000 ریال 15:25:09
47,600,000 ریال 15:23:18
47,550,000 ریال 15:08:14
47,540,000 ریال 15:02:57
47,550,000 ریال 15:00:23
47,530,000 ریال 14:40:15
47,520,000 ریال 14:38:18
47,530,000 ریال 14:36:39
47,540,000 ریال 14:35:46
47,550,000 ریال 14:33:54
47,570,000 ریال 14:33:09
47,580,000 ریال 14:32:09
47,560,000 ریال 14:27:42
47,570,000 ریال 14:26:51
47,550,000 ریال 14:24:14
47,570,000 ریال 14:22:27
47,580,000 ریال 14:21:34
47,600,000 ریال 14:13:37
47,630,000 ریال 14:07:33
47,620,000 ریال 13:51:38
47,600,000 ریال 13:50:45
47,640,000 ریال 13:46:21
47,620,000 ریال 13:44:37
47,640,000 ریال 13:43:46
47,650,000 ریال 13:42:49
47,630,000 ریال 13:41:57
47,650,000 ریال 13:39:19
47,620,000 ریال 13:37:32
47,630,000 ریال 13:12:08
47,640,000 ریال 13:11:14
47,650,000 ریال 13:05:54
47,630,000 ریال 13:04:59
47,660,000 ریال 13:00:39
47,650,000 ریال 12:59:45
47,670,000 ریال 12:54:27
47,650,000 ریال 12:53:31
47,670,000 ریال 12:50:09
47,640,000 ریال 12:49:13
47,630,000 ریال 12:44:45
47,640,000 ریال 12:43:53
47,650,000 ریال 12:42:09
47,660,000 ریال 12:36:48
47,650,000 ریال 12:29:49
47,680,000 ریال 12:23:37
47,650,000 ریال 12:21:52
47,630,000 ریال 12:20:10
47,650,000 ریال 12:19:14
47,630,000 ریال 12:18:21
47,600,000 ریال 12:15:41
47,640,000 ریال 12:12:14
47,650,000 ریال 12:00:43
47,670,000 ریال 11:59:48
47,650,000 ریال 11:54:30
47,630,000 ریال 11:49:13
47,650,000 ریال 11:46:35
47,630,000 ریال 11:45:42
47,650,000 ریال 11:38:42
47,670,000 ریال 11:36:55
47,650,000 ریال 11:33:25
47,640,000 ریال 11:31:39
47,670,000 ریال 11:25:30
47,700,000 ریال 11:24:37
47,690,000 ریال 11:23:44
47,720,000 ریال 11:20:14
47,700,000 ریال 11:09:41
47,600,000 ریال 11:00:07

آبشده معاملاتی

 • نرخ فعلی : 47,630,000
 • بالاترین قیمت روز : 47,720,000
 • پایین ترین قیمت روز : 47,520,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 100,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.15%
 • نرخ بازگشایی بازار : 47,600,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۳:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 47,590,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 40,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
47,630,000 ریال 16:53:58
47,600,000 ریال 16:20:33
47,580,000 ریال 16:12:37
47,600,000 ریال 16:04:42
47,590,000 ریال 16:03:54
47,560,000 ریال 16:02:56
47,590,000 ریال 15:57:41
47,550,000 ریال 15:50:40
47,570,000 ریال 15:40:52
47,550,000 ریال 15:25:09
47,600,000 ریال 15:23:18
47,550,000 ریال 15:08:14
47,540,000 ریال 15:02:57
47,550,000 ریال 15:00:23
47,530,000 ریال 14:40:15
47,520,000 ریال 14:38:18
47,530,000 ریال 14:36:39
47,540,000 ریال 14:35:46
47,550,000 ریال 14:33:54
47,570,000 ریال 14:33:09
47,580,000 ریال 14:32:09
47,560,000 ریال 14:27:42
47,570,000 ریال 14:26:51
47,550,000 ریال 14:24:14
47,570,000 ریال 14:22:27
47,580,000 ریال 14:21:34
47,600,000 ریال 14:13:37
47,630,000 ریال 14:07:33
47,620,000 ریال 13:51:38
47,600,000 ریال 13:50:45
47,640,000 ریال 13:46:21
47,620,000 ریال 13:44:37
47,640,000 ریال 13:43:46
47,650,000 ریال 13:42:49
47,630,000 ریال 13:41:57
47,650,000 ریال 13:39:19
47,620,000 ریال 13:37:32
47,630,000 ریال 13:12:08
47,640,000 ریال 13:11:14
47,650,000 ریال 13:05:54
47,630,000 ریال 13:04:59
47,660,000 ریال 13:00:39
47,650,000 ریال 12:59:45
47,670,000 ریال 12:54:27
47,650,000 ریال 12:53:31
47,670,000 ریال 12:50:09
47,640,000 ریال 12:49:13
47,630,000 ریال 12:44:45
47,640,000 ریال 12:43:53
47,650,000 ریال 12:42:09
47,660,000 ریال 12:36:48
47,650,000 ریال 12:29:49
47,680,000 ریال 12:23:37
47,650,000 ریال 12:21:52
47,630,000 ریال 12:20:10
47,650,000 ریال 12:19:14
47,630,000 ریال 12:18:21
47,600,000 ریال 12:15:41
47,640,000 ریال 12:12:14
47,650,000 ریال 12:00:43
47,670,000 ریال 11:59:48
47,650,000 ریال 11:54:30
47,630,000 ریال 11:49:13
47,650,000 ریال 11:46:35
47,630,000 ریال 11:45:42
47,650,000 ریال 11:38:42
47,670,000 ریال 11:36:55
47,650,000 ریال 11:33:25
47,640,000 ریال 11:31:39
47,670,000 ریال 11:25:30
47,700,000 ریال 11:24:37
47,690,000 ریال 11:23:44
47,720,000 ریال 11:20:14
47,700,000 ریال 11:09:41
47,600,000 ریال 11:00:07

طلای 18 عیار / 750

 • نرخ فعلی : 11,008,000
 • بالاترین قیمت روز : 11,028,000
 • پایین ترین قیمت روز : 10,966,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 23,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 10,982,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۹:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 10,989,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 19,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
11,008,000 ریال 16:59:53
11,003,000 ریال 16:58:53
10,992,000 ریال 16:57:53
10,994,000 ریال 16:56:54
11,008,000 ریال 16:54:55
10,985,000 ریال 16:53:54
10,987,000 ریال 16:52:55
10,998,000 ریال 16:51:01
10,987,000 ریال 16:48:58
10,992,000 ریال 16:47:59
11,001,000 ریال 16:46:58
10,985,000 ریال 16:44:59
10,987,000 ریال 16:43:01
10,985,000 ریال 16:41:15
11,001,000 ریال 16:39:04
10,985,000 ریال 16:37:02
10,987,000 ریال 16:34:59
10,994,000 ریال 16:33:11
10,992,000 ریال 16:31:18
11,001,000 ریال 16:28:55
10,987,000 ریال 16:27:51
10,994,000 ریال 16:26:52
10,985,000 ریال 16:25:51
10,987,000 ریال 16:23:54
10,998,000 ریال 16:21:57
10,980,000 ریال 16:20:56
10,987,000 ریال 16:18:59
10,980,000 ریال 16:13:59
10,987,000 ریال 16:12:57
10,998,000 ریال 16:11:07
10,994,000 ریال 16:07:00
10,996,000 ریال 16:05:11
10,982,000 ریال 16:03:12
10,985,000 ریال 15:58:55
10,980,000 ریال 15:56:56
10,982,000 ریال 15:54:55
10,975,000 ریال 15:52:54
10,980,000 ریال 15:51:04
10,978,000 ریال 15:48:55
10,992,000 ریال 15:47:54
10,978,000 ریال 15:45:57
10,985,000 ریال 15:44:00
10,980,000 ریال 15:41:59
10,975,000 ریال 15:39:59
10,973,000 ریال 15:38:54
10,975,000 ریال 15:36:56
10,973,000 ریال 15:34:59
10,989,000 ریال 15:27:50
10,975,000 ریال 15:26:52
10,987,000 ریال 15:24:53
10,973,000 ریال 15:23:48
10,987,000 ریال 15:21:55
10,975,000 ریال 15:20:54
10,973,000 ریال 15:19:43
10,975,000 ریال 15:18:50
10,989,000 ریال 15:16:55
10,975,000 ریال 15:14:58
10,989,000 ریال 15:13:54
10,980,000 ریال 15:11:55
10,985,000 ریال 15:09:54
10,982,000 ریال 15:08:10
10,973,000 ریال 15:04:06
10,971,000 ریال 15:02:00
10,975,000 ریال 14:59:53
10,968,000 ریال 14:58:54
10,975,000 ریال 14:57:53
10,968,000 ریال 14:55:57
10,971,000 ریال 14:54:52
10,975,000 ریال 14:53:52
10,971,000 ریال 14:49:52
10,968,000 ریال 14:47:41
10,971,000 ریال 14:46:48
10,968,000 ریال 14:45:37
10,982,000 ریال 14:44:47
10,980,000 ریال 14:43:19
10,966,000 ریال 14:41:05
10,973,000 ریال 14:39:52
10,968,000 ریال 14:38:49
10,973,000 ریال 14:34:50
10,987,000 ریال 14:33:02
10,985,000 ریال 14:29:04
10,980,000 ریال 14:27:48
10,975,000 ریال 14:26:52
10,973,000 ریال 14:25:52
10,987,000 ریال 14:24:51
10,978,000 ریال 14:23:52
10,994,000 ریال 14:22:53
10,998,000 ریال 14:21:54
10,994,000 ریال 14:20:54
10,987,000 ریال 14:19:52
10,992,000 ریال 14:18:53
10,985,000 ریال 14:17:49
10,994,000 ریال 14:16:54
10,998,000 ریال 14:14:58
10,992,000 ریال 14:12:58
11,008,000 ریال 14:11:06
10,992,000 ریال 14:08:03
11,001,000 ریال 14:05:01
10,989,000 ریال 13:59:47
10,998,000 ریال 13:58:50
10,996,000 ریال 13:57:42
10,992,000 ریال 13:56:50
10,989,000 ریال 13:55:53
10,992,000 ریال 13:54:45
10,996,000 ریال 13:53:48
11,005,000 ریال 13:50:56
11,010,000 ریال 13:49:42
10,996,000 ریال 13:47:51
11,001,000 ریال 13:45:57
10,996,000 ریال 13:43:55
10,994,000 ریال 13:42:51
11,010,000 ریال 13:41:00
10,998,000 ریال 13:38:56
11,008,000 ریال 13:36:55
10,994,000 ریال 13:33:08
11,008,000 ریال 13:30:58
10,994,000 ریال 13:28:43
11,008,000 ریال 13:27:48
11,005,000 ریال 13:26:37
10,994,000 ریال 13:25:47
11,001,000 ریال 13:24:38
10,994,000 ریال 13:23:47
10,992,000 ریال 13:22:49
11,001,000 ریال 13:21:52
11,003,000 ریال 13:20:52
11,001,000 ریال 13:19:38
11,003,000 ریال 13:18:51
10,998,000 ریال 13:17:54
11,005,000 ریال 13:15:58
10,992,000 ریال 13:14:52
10,994,000 ریال 13:13:55
10,998,000 ریال 13:09:59
11,008,000 ریال 13:07:58
10,996,000 ریال 13:06:55
11,015,000 ریال 13:05:03
11,008,000 ریال 13:01:29
11,001,000 ریال 12:59:50
11,003,000 ریال 12:56:53
11,008,000 ریال 12:55:51
11,003,000 ریال 12:53:51
11,015,000 ریال 12:51:55
11,001,000 ریال 12:49:57
11,008,000 ریال 12:48:52
10,992,000 ریال 12:47:54
11,005,000 ریال 12:44:53
11,012,000 ریال 12:42:59
10,998,000 ریال 12:41:56
11,001,000 ریال 12:39:58
10,998,000 ریال 12:38:53
11,012,000 ریال 12:37:04
10,996,000 ریال 12:35:00
11,012,000 ریال 12:33:04
10,998,000 ریال 12:31:14
11,003,000 ریال 12:29:51
11,019,000 ریال 12:28:53
11,012,000 ریال 12:27:54
11,003,000 ریال 12:26:51
11,005,000 ریال 12:25:55
11,010,000 ریال 12:23:57
10,996,000 ریال 12:22:54
11,008,000 ریال 12:21:05
11,001,000 ریال 12:19:02
10,998,000 ریال 12:16:57
11,001,000 ریال 12:13:57
10,998,000 ریال 12:09:57
10,996,000 ریال 12:08:02
10,998,000 ریال 12:06:55
11,012,000 ریال 12:05:01
11,008,000 ریال 12:03:15
11,003,000 ریال 11:59:46
11,005,000 ریال 11:58:51
11,010,000 ریال 11:57:49
11,003,000 ریال 11:55:44
10,994,000 ریال 11:54:48
11,005,000 ریال 11:53:41
11,003,000 ریال 11:52:47
11,005,000 ریال 11:50:53
10,998,000 ریال 11:48:41
11,008,000 ریال 11:47:47
11,005,000 ریال 11:45:56
10,998,000 ریال 11:44:49
11,003,000 ریال 11:43:51
10,996,000 ریال 11:42:49
11,012,000 ریال 11:40:55
10,998,000 ریال 11:39:51
11,015,000 ریال 11:38:49
11,012,000 ریال 11:37:51
10,998,000 ریال 11:36:51
11,010,000 ریال 11:35:55
10,996,000 ریال 11:33:54
11,010,000 ریال 11:32:51
11,001,000 ریال 11:29:36
11,008,000 ریال 11:28:47
11,003,000 ریال 11:26:45
11,010,000 ریال 11:25:36
11,008,000 ریال 11:24:44
11,028,000 ریال 11:23:36
11,019,000 ریال 11:22:46
11,012,000 ریال 11:21:48
11,022,000 ریال 11:20:52
11,017,000 ریال 11:19:33
11,008,000 ریال 11:18:46
11,024,000 ریال 11:17:39
11,008,000 ریال 11:14:55
11,019,000 ریال 11:13:41
11,008,000 ریال 11:11:52
11,010,000 ریال 11:10:45
10,994,000 ریال 11:09:49
10,987,000 ریال 11:07:40
10,994,000 ریال 11:06:46
11,001,000 ریال 11:05:52
10,985,000 ریال 11:03:56
10,994,000 ریال 11:02:55
10,982,000 ریال 11:01:00

طلای ۲۴ عیار

 • نرخ فعلی : 14,677,000
 • بالاترین قیمت روز : 14,704,000
 • پایین ترین قیمت روز : 14,621,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 31,000
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 14,643,000
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۹:۵۳
 • نرخ روز گذشته : 14,652,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 25,000
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
14,677,000 ریال 16:59:53
14,671,000 ریال 16:58:53
14,655,000 ریال 16:57:53
14,658,000 ریال 16:56:54
14,677,000 ریال 16:54:55
14,646,000 ریال 16:53:54
14,649,000 ریال 16:52:55
14,664,000 ریال 16:51:01
14,649,000 ریال 16:48:58
14,655,000 ریال 16:47:59
14,668,000 ریال 16:46:58
14,646,000 ریال 16:44:59
14,649,000 ریال 16:43:01
14,646,000 ریال 16:41:15
14,668,000 ریال 16:39:04
14,646,000 ریال 16:37:02
14,649,000 ریال 16:34:59
14,658,000 ریال 16:33:11
14,655,000 ریال 16:31:18
14,668,000 ریال 16:28:55
14,649,000 ریال 16:27:51
14,658,000 ریال 16:26:52
14,646,000 ریال 16:25:51
14,649,000 ریال 16:23:54
14,664,000 ریال 16:21:57
14,640,000 ریال 16:20:56
14,649,000 ریال 16:18:59
14,640,000 ریال 16:13:59
14,649,000 ریال 16:12:57
14,664,000 ریال 16:11:07
14,658,000 ریال 16:07:00
14,661,000 ریال 16:05:11
14,643,000 ریال 16:03:12
14,646,000 ریال 15:58:55
14,640,000 ریال 15:56:56
14,643,000 ریال 15:54:55
14,634,000 ریال 15:52:54
14,640,000 ریال 15:51:04
14,637,000 ریال 15:48:55
14,655,000 ریال 15:47:54
14,637,000 ریال 15:45:57
14,646,000 ریال 15:44:00
14,640,000 ریال 15:41:59
14,634,000 ریال 15:39:59
14,631,000 ریال 15:38:54
14,634,000 ریال 15:36:56
14,631,000 ریال 15:34:59
14,652,000 ریال 15:27:50
14,634,000 ریال 15:26:52
14,649,000 ریال 15:24:53
14,631,000 ریال 15:23:48
14,649,000 ریال 15:21:55
14,634,000 ریال 15:20:54
14,631,000 ریال 15:19:43
14,634,000 ریال 15:18:50
14,652,000 ریال 15:16:55
14,634,000 ریال 15:14:58
14,652,000 ریال 15:13:54
14,640,000 ریال 15:11:55
14,646,000 ریال 15:09:54
14,643,000 ریال 15:08:10
14,631,000 ریال 15:04:06
14,628,000 ریال 15:02:00
14,634,000 ریال 14:59:53
14,624,000 ریال 14:58:54
14,634,000 ریال 14:57:53
14,624,000 ریال 14:55:57
14,628,000 ریال 14:54:52
14,634,000 ریال 14:53:52
14,628,000 ریال 14:49:52
14,624,000 ریال 14:47:41
14,628,000 ریال 14:46:48
14,624,000 ریال 14:45:37
14,643,000 ریال 14:44:47
14,640,000 ریال 14:43:19
14,621,000 ریال 14:41:05
14,631,000 ریال 14:39:52
14,624,000 ریال 14:38:49
14,631,000 ریال 14:34:50
14,649,000 ریال 14:33:02
14,646,000 ریال 14:29:04
14,640,000 ریال 14:27:48
14,634,000 ریال 14:26:52
14,631,000 ریال 14:25:52
14,649,000 ریال 14:24:51
14,637,000 ریال 14:23:52
14,658,000 ریال 14:22:53
14,664,000 ریال 14:21:54
14,658,000 ریال 14:20:54
14,649,000 ریال 14:19:52
14,655,000 ریال 14:18:53
14,646,000 ریال 14:17:49
14,658,000 ریال 14:16:54
14,664,000 ریال 14:14:58
14,655,000 ریال 14:12:58
14,677,000 ریال 14:11:06
14,655,000 ریال 14:08:03
14,668,000 ریال 14:05:01
14,652,000 ریال 13:59:47
14,664,000 ریال 13:58:50
14,661,000 ریال 13:57:42
14,655,000 ریال 13:56:50
14,652,000 ریال 13:55:53
14,655,000 ریال 13:54:45
14,661,000 ریال 13:53:48
14,674,000 ریال 13:50:56
14,680,000 ریال 13:49:42
14,661,000 ریال 13:47:51
14,668,000 ریال 13:45:57
14,661,000 ریال 13:43:55
14,658,000 ریال 13:42:51
14,680,000 ریال 13:41:00
14,664,000 ریال 13:38:56
14,677,000 ریال 13:36:55
14,658,000 ریال 13:33:08
14,677,000 ریال 13:30:58
14,658,000 ریال 13:28:43
14,677,000 ریال 13:27:48
14,674,000 ریال 13:26:37
14,658,000 ریال 13:25:47
14,668,000 ریال 13:24:38
14,658,000 ریال 13:23:47
14,655,000 ریال 13:22:49
14,668,000 ریال 13:21:52
14,671,000 ریال 13:20:52
14,668,000 ریال 13:19:38
14,671,000 ریال 13:18:51
14,664,000 ریال 13:17:54
14,674,000 ریال 13:15:58
14,655,000 ریال 13:14:52
14,658,000 ریال 13:13:55
14,664,000 ریال 13:09:59
14,677,000 ریال 13:07:58
14,661,000 ریال 13:06:55
14,686,000 ریال 13:05:03
14,677,000 ریال 13:01:29
14,668,000 ریال 12:59:50
14,671,000 ریال 12:56:53
14,677,000 ریال 12:55:51
14,671,000 ریال 12:53:51
14,686,000 ریال 12:51:55
14,668,000 ریال 12:49:57
14,677,000 ریال 12:48:52
14,655,000 ریال 12:47:54
14,674,000 ریال 12:44:53
14,683,000 ریال 12:42:59
14,664,000 ریال 12:41:56
14,668,000 ریال 12:39:58
14,664,000 ریال 12:38:53
14,683,000 ریال 12:37:04
14,661,000 ریال 12:35:00
14,683,000 ریال 12:33:04
14,664,000 ریال 12:31:14
14,671,000 ریال 12:29:51
14,692,000 ریال 12:28:53
14,683,000 ریال 12:27:54
14,671,000 ریال 12:26:51
14,674,000 ریال 12:25:55
14,680,000 ریال 12:23:57
14,661,000 ریال 12:22:54
14,677,000 ریال 12:21:05
14,668,000 ریال 12:19:02
14,664,000 ریال 12:16:57
14,668,000 ریال 12:13:57
14,664,000 ریال 12:09:57
14,661,000 ریال 12:08:02
14,664,000 ریال 12:06:55
14,683,000 ریال 12:05:01
14,677,000 ریال 12:03:15
14,671,000 ریال 11:59:46
14,674,000 ریال 11:58:51
14,680,000 ریال 11:57:49
14,671,000 ریال 11:55:44
14,658,000 ریال 11:54:48
14,674,000 ریال 11:53:41
14,671,000 ریال 11:52:47
14,674,000 ریال 11:50:53
14,664,000 ریال 11:48:41
14,677,000 ریال 11:47:47
14,674,000 ریال 11:45:56
14,664,000 ریال 11:44:49
14,671,000 ریال 11:43:51
14,661,000 ریال 11:42:49
14,683,000 ریال 11:40:55
14,664,000 ریال 11:39:51
14,686,000 ریال 11:38:49
14,683,000 ریال 11:37:51
14,664,000 ریال 11:36:51
14,680,000 ریال 11:35:55
14,661,000 ریال 11:33:54
14,680,000 ریال 11:32:51
14,668,000 ریال 11:29:36
14,677,000 ریال 11:28:47
14,671,000 ریال 11:26:45
14,680,000 ریال 11:25:36
14,677,000 ریال 11:24:44
14,704,000 ریال 11:23:36
14,692,000 ریال 11:22:46
14,683,000 ریال 11:21:48
14,695,000 ریال 11:20:52
14,689,000 ریال 11:19:33
14,677,000 ریال 11:18:46
14,698,000 ریال 11:17:39
14,677,000 ریال 11:14:55
14,692,000 ریال 11:13:41
14,677,000 ریال 11:11:52
14,680,000 ریال 11:10:45
14,658,000 ریال 11:09:49
14,649,000 ریال 11:07:40
14,658,000 ریال 11:06:46
14,668,000 ریال 11:05:52
14,646,000 ریال 11:03:56
14,658,000 ریال 11:02:55
14,643,000 ریال 11:01:00

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.85 1.95 82.80 6.10 1,403.15 13.89 6.71 5.10

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,918,182
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 711,818 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 46,320,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,310,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 45,569,315
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2,060,685 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 45,676,619
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1,953,381 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.28%