بازار نفت و انرژی

بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 86.47 (0.22%) 0.19 85.91 87.69 ۱۷:۱۷:۲۱
بنزین (RBOB) 2.9025 (0.49%) 0.0141 2.8936 2.9367 ۱۷:۱۷:۲۲
نفت کوره 3.487 (0.78%) 0.027 3.4562 3.5158 ۱۷:۱۷:۲۲
گاز طبیعی 9.621 (2.47%) 0.232 9.311 9.627 ۱۷:۱۷:۲۲
بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 91.94 (0%) 0 91.53 93.46 ۱۷:۱۷:۲۱
گازوییل 1027.63 (0.53%) 5.38 1018.13 1037.75 ۱۷:۱۷:۲۱
ذغال سنگ 94.77 (2.49%) 2.3 92.24 95.39 ۱۷:۱۷:۲۲
میانگین وزنی برنت 94.49 (0%) 0 94.49 94.49 ۲۵ مرداد
نفت آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت (بازار آمریکا) 92.11 (0.24%) 0.22 81 93.44 ۱۷:۱۷:۲۲
نفت خام WTI (بازار آمریکا) 86.68 (0.58%) 0.5 75.29 87.66 ۱۷:۱۷:۲۲
نفت خام WTI ICE 85.89 (0.15%) 0.13 79.73 86.65 ۱۷:۱۶:۴۳
نفت خام E-Mini 86.675 (0.55%) 0.475 85.475 87.675 ۱۷:۱۷:۲۲
بنزین RBOB 2.673 (1.01%) 0.0267 2.4488 2.6855 ۱۷:۱۷:۲۲
گاز طبیعی (بازار آمریکا) 9.386 (0.41%) 0.038 5.492 9.573 ۱۷:۱۷:۲۲
گازوییل گوگرد پایین 788.25 (0%) 0 780.25 788.25 ۹ بهمن
گاز طبیعی E-Mini 9.385 (0.32%) 0.03 9.31 9.56 ۱۷:۱۷:۲۲
نفت کوره (بازار آمریکا) 3.462 (0.98%) 0.0336 3.1193 3.469 ۱۷:۱۷:۲۲
اتانول 2.161 (0%) 0 2.16 2.161 ۱۶ مرداد
ذغال سنگ چین 8.14 (0%) 0 7.85 8.14 ۲۵ مرداد
ذغال سنگ EUA 49.97 (0%) 0 49.34 51.29 ۱۴ خرداد
ذغال سنگ ICE CSX 140.26 (0.01%) 0.01 140.25 140.26 ۰۵:۳۶:۱۴
روغن پالم 970.25 (5.12%) 47.25 923 970.25 ۰۶:۱۲:۰۷
گیددینگز 79.5 (0%) 0 79.5 79.5 ۲۵ مرداد
سواحل غربی ANS 105.36 (0%) 0 105.36 105.36 ۲۵ مرداد
کوستال گرید A 78.75 (0%) 0 78.75 78.75 ۲۵ مرداد
سواحل خلیج HSFO 82.12 (0%) 0 82.12 82.12 ۲۵ مرداد
نفت اوکلاهما
نفت اوکلاهما 85.5 (0%) 0 85.5 85.5 ۲۵ مرداد
نفت ترش اوکلاهما 73.75 (0%) 0 73.75 73.75 ۲۵ مرداد
نفت شیرین اوکلاهما 85.75 (0%) 0 85.75 85.75 ۲۵ مرداد
وسترن اوکلاهما Swt 85 (0%) 0 85 85 ۲۵ مرداد
نفت آرکانزاس
فوق سنگین آرکانزاس 77.5 (0%) 0 77.5 77.5 ۲۵ مرداد
نفت ترش آرکانزاس 81.5 (0%) 0 81.5 81.5 ۲۵ مرداد
نفت شیرین آرکانزاس 84 (0%) 0 84 84 ۲۵ مرداد
نفت تگزاس
نفت وست تگزاس WTI 95.77 (0%) 0 95.77 95.77 ۱۰ مرداد
نفت خلیج تگزاس 85.75 (0%) 0 85.75 85.75 ۲۵ مرداد
نفت سبک جنوب تگزاس 79.5 (0%) 0 79.5 79.5 ۲۵ مرداد
نفت سنگین جنوب تگزاس 79.25 (0%) 0 79.25 79.25 ۲۵ مرداد
میادین مرکزی تگزاس 85.75 (0%) 0 85.75 85.75 ۲۵ مرداد
نفت شیرین شرق تگزاس 83 (0%) 0 83 83 ۲۵ مرداد
نفت شیرین شمال تگزاس 85.75 (0%) 0 85.75 85.75 ۲۵ مرداد
نفت ترش وست تگزاس 93.27 (0%) 0 93.27 93.27 ۱۰ مرداد
نفت ترش جنوب تگزاس 89.66 (0%) 0 89.66 89.66 ۱۰ مرداد
نفت میادین ایگل فورد 85.75 (0%) 0 85.75 85.75 ۲۵ مرداد
خط لوله ایگل فورد 95.77 (0%) 0 95.77 95.77 ۱۰ مرداد
میعانات ایگل فورد 84.75 (0%) 0 84.75 84.75 ۲۵ مرداد
میادین بالادستی تگزاس 94.27 (0%) 0 94.27 94.27 ۱۰ مرداد
میادین بالادستی تگزاس 83.57 (0%) 0 83.57 83.57 ۱۰ مرداد
میادین بالادستی خلیج 79.5 (0%) 0 79.5 79.5 ۲۵ مرداد
نفت کالیفرنیا
میادین بوئنا ویستا 97.7 (0%) 0 97.7 97.7 ۲۵ مرداد
میادین میدوی-سانست 93.65 (0%) 0 93.65 93.65 ۲۵ مرداد
نفت کانزاس
میادین مرکزی کانزاس 81.77 (0%) 0 81.77 81.77 ۱۷ دی
نفت شیرین کانزاس NW 77.39 (0%) 0 77.39 77.39 ۲۵ مرداد
نفت شیرین کانزاس SW 77.89 (0%) 0 77.89 77.89 ۲۵ مرداد
نفت کلرادو
نفت جنوب شرقی کلرادو 76.39 (0%) 0 76.39 76.39 ۲۵ مرداد
نفت لوئیزیانا
نفت سبک لوئیزیانا 94.69 (0%) 0 94.69 94.69 ۲۵ مرداد
نفت لوئیزیانای جنوبی 84.25 (0%) 0 84.25 84.25 ۲۵ مرداد
نفت شیرین لوئیزیانا 84 (0%) 0 84 84 ۲۵ مرداد
نفت لوئیزیانا Delhi/N 82.75 (0%) 0 82.75 82.75 ۲۵ مرداد
نفت میشیگان
نفت ترش میشیگان 77.75 (0%) 0 77.75 77.75 ۲۵ مرداد
نفت شیرین میشیگان 82.5 (0%) 0 82.5 82.5 ۲۵ مرداد
نفت نبراسکا
نفت شیرین نبراسکا 77.19 (0%) 0 77.19 77.19 ۲۵ مرداد
نفت وایومینگ
نفت ترش وایومینگ 82.99 (0%) 0 82.99 82.99 ۲۵ مرداد
نفت شیرین وایومینگ 82.47 (0%) 0 82.47 82.47 ۲۵ مرداد
نفت استرالیا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کساک 83.23 (0.83%) 0.69 83.23 83.23 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت کره - ژاپن قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
ال ان جی ژاپن / کره 45.44 (0%) 0 45.44 45.44 ۲۵ مرداد
نفت هند قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سبد نفتی هند 98.16 (0%) 0 98.16 98.16 ۲۵ مرداد
نفت هلند قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گاز طبیعی هلند 65.95 (0%) 0 65.95 65.95 ۲۵ مرداد
نفت برزیل قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی لولا 97.3 (0.6%) 0.58 97.3 97.3 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت مالزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت تاپیس 125.69 (0%) 0 125.69 125.69 ۱۰ تیر
نفت عراق قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین بصره 88.65 (0.35%) 0.31 88.65 88.65 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت عمان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت عمان 90.96 (3.63%) 3.3 90.96 90.96 ۰۶:۱۶:۵۷
نفت آذربایجان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سبک آذربایجان 107.23 (0.64%) 0.69 107.23 107.23 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت اوپک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت اپک 97.44 (2.67%) 2.6 97.44 97.44 ۱۷:۰۰:۰۸
نفت موربان امارات 118.74 (0%) 0 118.74 118.74 ۱۰ تیر
نفت سنگین ایران 107.66 (0%) 0 107.66 107.66 ۱۰ تیر
نفت سبک بصره 71.69 (0%) 0 71.69 71.69 ۱۰ آذر
نفت ساحاران الجزایر 117.77 (0%) 0 117.77 117.77 ۱۰ تیر
نفت سبک نیجریه 118.06 (0%) 0 118.06 118.06 ۱۰ تیر
نفت گیراسول آنگولا 117.1 (0%) 0 117.1 117.1 ۱۰ تیر
نفت سبک عربستان 99.72 (0.61%) 0.61 99.72 99.72 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت کویت 102.06 (0%) 0 102.06 102.06 ۲۵ مرداد
نفت ایران قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در اروپای غربی
نفت سبک ایران 92.19 (0%) 0 92.19 92.19 ۲۵ مرداد
نفت سنگین ایران 90.29 (0%) 0 90.29 90.29 ۲۵ مرداد
نفت میدان فروزان 90.54 (0%) 0 90.54 90.54 ۲۵ مرداد
تحویل در جنوب آفریقا
نفت سبک ایران 92.19 (0%) 0 92.19 92.19 ۲۵ مرداد
نفت سنگین ایران 90.29 (0%) 0 90.29 90.29 ۲۵ مرداد
نفت میدان فروزان 90.54 (0%) 0 90.54 90.54 ۲۵ مرداد
تحویل در شمال آفریقا
نفت سبک ایران 93.44 (0%) 0 93.44 93.44 ۲۵ مرداد
نفت سنگین ایران 91.29 (0%) 0 91.29 91.29 ۲۵ مرداد
نفت میدان فروزان 91.54 (0%) 0 91.54 91.54 ۲۵ مرداد
تحویل در مدیترانه
نفت سبک ایران 91.54 (0%) 0 91.54 91.54 ۲۵ مرداد
نفت سنگین ایران 89.39 (0%) 0 89.39 89.39 ۲۵ مرداد
نفت میدان سروش 86.39 (0%) 0 86.39 86.39 ۲۵ مرداد
نفت میدان فروزان 89.64 (0%) 0 89.64 89.64 ۲۵ مرداد
نفت مکزیک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سبد نفتی مکزیک 84.79 (0%) 0 84.79 84.79 ۲۵ مرداد
تحویل در شرق دور
مایا 107.19 (0%) 0 107.19 107.19 ۸ تیر
ایست موس 111.84 (0%) 0 111.84 111.84 ۸ تیر
تحویل در خلیج فارس
مایا 95.14 (0%) 0 95.14 95.14 ۱۰ مرداد
ایست موس 101.4 (0%) 0 101.4 101.4 ۱۰ مرداد
اولمکا 103.88 (0%) 0 103.88 103.88 ۱۰ مرداد
تحویل در سواحل غرب آمریکا
مایا 95.14 (0%) 0 95.14 95.14 ۱۰ مرداد
ایست موس 101.4 (0%) 0 101.4 101.4 ۱۰ مرداد
نفت کانادا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
وسترن کانادا 72.43 (3.98%) 2.88 72.43 72.43 ۱۰:۳۱:۵۸
گاز طبیعی آلبرتا 3.28 (0%) 0 3.28 3.28 ۲۵ مرداد
نفت خام شیرین 84.83 (3.4%) 2.88 84.83 84.83 ۱۰:۳۱:۵۸
نفت شیرین سین کرود 87.63 (3.29%) 2.88 87.63 87.63 ۱۰:۳۱:۵۸
نفت ترش سبک 84.08 (3.43%) 2.88 84.08 84.08 ۱۰:۳۱:۵۸
نفت ترش پییس 81.98 (3.51%) 2.88 81.98 81.98 ۱۰:۳۱:۵۸
نفت میدیل 81.88 (3.52%) 2.88 81.88 81.88 ۱۰:۳۱:۵۸
نفت آلبرتای مرکزی 82.28 (3.5%) 2.88 82.28 82.28 ۱۰:۳۱:۵۸
نفت شیرین کلیربراک 89.83 (3.21%) 2.88 89.83 89.83 ۱۰:۳۱:۵۸
نفت ترکیبی سنگین آلبین 85.78 (3.36%) 2.88 85.78 85.78 ۱۰:۳۱:۵۸
نفت چین قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داچینگ 113 (0%) 0 113 113 ۱۰ تیر
میدان نفتی شنگلی 119.58 (0%) 0 119.58 119.58 ۱۰ تیر
نفت دریای جنوبی چین 117.95 (0%) 0 117.95 117.95 ۱۰ تیر
نفت آنگولا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دالیا 93.78 (0.85%) 0.8 93.78 93.78 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت نمبا 93.78 (0.85%) 0.8 93.78 93.78 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت کابیندا 100.83 (0.79%) 0.8 100.83 100.83 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت اندونزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سینتا 99.88 (0%) 0 99.88 99.88 ۱۰ تیر
نفت دوری 122.74 (0%) 0 122.74 122.74 ۱۰ تیر
نفت میناس 111.76 (0%) 0 111.76 111.76 ۱۰ تیر
نفت عربستان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین عربستان 95.92 (0.64%) 0.61 95.92 95.92 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت میان وزن عربستان 97.67 (0.62%) 0.61 97.67 97.67 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت فوق سبک عربستان 100.87 (0.6%) 0.61 100.87 100.87 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت امارات متحده عربی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دوبی 94.97 (0%) 0 94.97 94.97 ۲۵ مرداد
میدان نفتی داس 92.52 (1.28%) 1.18 92.52 92.52 ۱۵:۳۲:۱۲
میدان نفتی ام لولو 93.42 (1.26%) 1.18 93.42 93.42 ۱۵:۳۲:۱۲
میدان نفتی آپر زاکوم 92.43 (0.49%) 0.45 92.43 92.43 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت قطر قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت قطر 98.05 (0.32%) 0.31 98.05 98.05 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت مارین قطر 112.98 (0%) 0 112.98 112.98 ۱۰ تیر
میدان نفتی الشاهین قطر 92.03 (0.92%) 0.85 92.03 92.03 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت نیجریه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کوا آیبو 100.33 (0.8%) 0.8 100.33 100.33 ۱۵:۳۲:۱۲
میدان براس ریور 100.33 (0.8%) 0.8 100.33 100.33 ۱۵:۳۲:۱۲
نفت روسیه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی سوکول 84.82 (0.77%) 0.65 84.82 84.82 ۱۵:۳۲:۱۲
میدان نفتی اسپو 79.47 (0%) 0 79.47 79.47 ۱۰ تیر

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 86.67
 • بالاترین قیمت روز : 87.69
 • پایین ترین قیمت روز : 85.91
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.36
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 86.41
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 86.42
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.29%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
86.67 دلار 17:20:15
86.55 دلار 17:19:15
86.55 دلار 17:19:15
86.42 دلار 17:18:19
86.47 دلار 17:17:21
86.47 دلار 17:17:21
86.5 دلار 17:15:57
86.53 دلار 17:14:18
86.5 دلار 17:13:16
86.5 دلار 17:13:16
86.47 دلار 17:12:13
86.61 دلار 17:11:25
86.61 دلار 17:11:24
86.58 دلار 17:10:13
86.52 دلار 17:09:09
86.52 دلار 17:09:08
86.44 دلار 17:08:07
86.42 دلار 17:07:07
86.42 دلار 17:07:03
86.3 دلار 17:05:15
86.3 دلار 17:05:14
86.36 دلار 17:04:18
86.48 دلار 17:03:25
86.45 دلار 17:03:25
86.34 دلار 17:02:37
86.62 دلار 17:01:40
86.62 دلار 17:01:40
86.5 دلار 16:59:50
86.5 دلار 16:59:50
86.48 دلار 16:58:58
86.42 دلار 16:58:57
86.44 دلار 16:57:04
86.47 دلار 16:56:10
86.47 دلار 16:56:10
86.5 دلار 16:54:55
86.5 دلار 16:54:55
86.52 دلار 16:54:00
86.52 دلار 16:53:59
86.56 دلار 16:52:55
86.61 دلار 16:51:07
86.67 دلار 16:48:55
86.66 دلار 16:48:00
86.67 دلار 16:47:58
86.59 دلار 16:47:11
86.53 دلار 16:46:20
86.53 دلار 16:46:20
86.55 دلار 16:44:58
86.59 دلار 16:44:09
86.59 دلار 16:44:09
86.56 دلار 16:42:01
86.61 دلار 16:39:59
86.61 دلار 16:39:58
86.38 دلار 16:38:59
86.5 دلار 16:38:14
86.5 دلار 16:38:12
86.48 دلار 16:37:17
86.42 دلار 16:36:27
86.42 دلار 16:36:27
86.52 دلار 16:35:00
86.52 دلار 16:34:57
86.45 دلار 16:33:59
86.48 دلار 16:33:13
86.48 دلار 16:33:12
86.47 دلار 16:31:58
86.5 دلار 16:31:23
86.5 دلار 16:31:18
86.42 دلار 16:29:55
86.42 دلار 16:29:55
86.45 دلار 16:28:56
86.45 دلار 16:28:52
86.39 دلار 16:27:57
86.39 دلار 16:27:56
86.42 دلار 16:25:59
86.42 دلار 16:25:58
86.36 دلار 16:24:54
86.36 دلار 16:24:46
86.33 دلار 16:23:54
86.33 دلار 16:23:53
86.28 دلار 16:22:57
86.28 دلار 16:22:57
86.33 دلار 16:21:57
86.28 دلار 16:21:56
86.22 دلار 16:20:58
86.22 دلار 16:20:57
86.19 دلار 16:18:52
86.19 دلار 16:18:51
86.23 دلار 16:17:59
86.25 دلار 16:17:13
86.25 دلار 16:17:11
86.36 دلار 16:15:03
86.36 دلار 16:14:58
86.31 دلار 16:14:04
86.39 دلار 16:13:06
86.39 دلار 16:13:04
86.42 دلار 16:12:13
86.45 دلار 16:11:22
86.45 دلار 16:11:22
86.42 دلار 16:09:08
86.42 دلار 16:09:03
86.44 دلار 16:07:18
86.44 دلار 16:07:18
86.39 دلار 16:06:23
86.3 دلار 16:05:23
86.3 دلار 16:05:23
86.16 دلار 16:03:38
86.3 دلار 16:02:30
86.42 دلار 16:01:33
86.39 دلار 15:59:53
86.39 دلار 15:59:53
86.36 دلار 15:58:51
86.39 دلار 15:58:05
86.38 دلار 15:58:00
86.41 دلار 15:56:08
86.41 دلار 15:56:07
86.44 دلار 15:54:58
86.44 دلار 15:54:57
86.36 دلار 15:54:00
86.36 دلار 15:53:59
86.33 دلار 15:52:15
86.33 دلار 15:52:15
86.31 دلار 15:51:24
86.33 دلار 15:50:22
86.33 دلار 15:50:21
86.31 دلار 15:49:00
86.31 دلار 15:48:59
86.39 دلار 15:48:02
86.42 دلار 15:46:13
86.41 دلار 15:44:15
86.39 دلار 15:43:10
86.39 دلار 15:43:10
86.42 دلار 15:42:06
86.42 دلار 15:42:02
86.38 دلار 15:41:08
86.42 دلار 15:40:32
86.44 دلار 15:40:00
86.47 دلار 15:39:00
86.42 دلار 15:38:12
86.41 دلار 15:38:12
86.44 دلار 15:37:30
86.48 دلار 15:36:21
86.48 دلار 15:36:20
86.45 دلار 15:34:58
86.44 دلار 15:34:11
86.47 دلار 15:33:13
86.47 دلار 15:33:08
86.67 دلار 15:32:11
86.66 دلار 15:31:22
86.66 دلار 15:31:21
86.75 دلار 15:30:00
86.75 دلار 15:29:59
86.67 دلار 15:28:08
86.62 دلار 15:27:18
86.62 دلار 15:27:18
86.67 دلار 15:26:09
86.59 دلار 15:25:11
86.59 دلار 15:25:11
86.53 دلار 15:23:59
86.53 دلار 15:23:58
86.52 دلار 15:23:19
86.47 دلار 15:19:02
86.52 دلار 15:18:21
86.52 دلار 15:18:15
86.41 دلار 15:17:26
86.33 دلار 15:16:35
86.33 دلار 15:16:35
86.47 دلار 15:15:30
86.48 دلار 15:14:22
86.48 دلار 15:14:21
86.7 دلار 15:13:14
86.88 دلار 15:12:28
86.97 دلار 15:12:27
87.06 دلار 15:10:19
87.06 دلار 15:10:19
87.11 دلار 15:09:14
87.03 دلار 15:08:19
87.03 دلار 15:08:18
87.11 دلار 15:06:16
87.11 دلار 15:06:16
87.14 دلار 15:05:01
87.14 دلار 15:05:00
87.06 دلار 15:04:18
87.11 دلار 15:03:21
87.14 دلار 15:02:37
87.25 دلار 15:01:56
87.25 دلار 15:01:56
87.31 دلار 14:59:56
87.31 دلار 14:59:55
87.36 دلار 14:58:08
87.36 دلار 14:58:07
87.33 دلار 14:57:06
87.34 دلار 14:54:56
87.34 دلار 14:54:56
87.52 دلار 14:53:55
87.52 دلار 14:53:54
87.47 دلار 14:52:57
87.47 دلار 14:52:55
87.42 دلار 14:51:18
87.42 دلار 14:51:17
87.45 دلار 14:49:54
87.47 دلار 14:48:51
87.47 دلار 14:48:51
87.42 دلار 14:46:56
87.42 دلار 14:46:56
87.28 دلار 14:45:11
87.3 دلار 14:45:06
87.22 دلار 14:44:00
87.19 دلار 14:43:34
87.19 دلار 14:43:02
87.14 دلار 14:41:56
87.11 دلار 14:41:13
87.11 دلار 14:41:13
87.06 دلار 14:39:58
87.03 دلار 14:39:05
87.05 دلار 14:39:03
87.08 دلار 14:38:25
86.98 دلار 14:37:32
86.98 دلار 14:37:32
87.05 دلار 14:37:06
86.94 دلار 14:35:01
86.94 دلار 14:35:01
87.02 دلار 14:33:57
86.94 دلار 14:33:15
86.94 دلار 14:33:14
86.88 دلار 14:31:12
86.88 دلار 14:31:12
86.95 دلار 14:29:59
86.95 دلار 14:29:59
86.92 دلار 14:29:01
86.92 دلار 14:29:00
87.06 دلار 14:27:57
87.05 دلار 14:27:57
86.94 دلار 14:27:03
86.94 دلار 14:27:00
87 دلار 14:26:02
86.98 دلار 14:26:01
86.94 دلار 14:25:02
86.94 دلار 14:25:01
86.95 دلار 14:23:58
87.03 دلار 14:23:08
87.03 دلار 14:23:08
86.97 دلار 14:22:14
86.98 دلار 14:21:24
86.98 دلار 14:21:23
86.83 دلار 14:19:59
86.75 دلار 14:19:18
86.75 دلار 14:19:18
86.7 دلار 14:18:16
86.75 دلار 14:17:27
86.75 دلار 14:17:27
86.72 دلار 14:16:36
86.69 دلار 14:15:17
86.69 دلار 14:15:15
86.56 دلار 14:14:18
86.44 دلار 14:12:37
86.42 دلار 14:11:49
86.42 دلار 14:11:49
86.48 دلار 14:10:11
86.47 دلار 14:09:20
86.47 دلار 14:09:20
86.45 دلار 14:08:16
86.55 دلار 14:07:20
86.55 دلار 14:07:18
86.44 دلار 14:06:47
86.45 دلار 14:05:42
86.45 دلار 14:05:42
86.5 دلار 14:04:42
86.56 دلار 14:03:42
86.56 دلار 14:03:41
86.58 دلار 14:02:46
86.67 دلار 14:01:57
86.67 دلار 14:01:57
86.61 دلار 13:59:05
86.48 دلار 13:58:06
86.48 دلار 13:58:02
86.42 دلار 13:57:10
86.39 دلار 13:56:09
86.39 دلار 13:56:09
86.27 دلار 13:54:58
86.28 دلار 13:54:07
86.28 دلار 13:54:07
86.41 دلار 13:52:52
86.34 دلار 13:52:08
86.34 دلار 13:52:07
86.52 دلار 13:50:01
86.52 دلار 13:50:01
86.56 دلار 13:47:57
86.61 دلار 13:47:08
86.61 دلار 13:47:07
86.66 دلار 13:46:12
86.67 دلار 13:44:02
86.72 دلار 13:43:06
86.72 دلار 13:43:04
86.81 دلار 13:42:10
86.86 دلار 13:39:59
86.89 دلار 13:39:16
86.89 دلار 13:39:16
86.78 دلار 13:38:13
86.89 دلار 13:36:34
86.77 دلار 13:34:13
86.92 دلار 13:33:16
86.86 دلار 13:33:15
87.14 دلار 13:32:12
86.92 دلار 13:31:27
86.92 دلار 13:31:27
86.81 دلار 13:29:58
86.81 دلار 13:29:58
86.69 دلار 13:28:59
86.69 دلار 13:28:59
86.64 دلار 13:28:00
86.64 دلار 13:28:00
86.56 دلار 13:26:57
86.55 دلار 13:26:02
86.55 دلار 13:26:01
86.31 دلار 13:24:57
86.31 دلار 13:24:57
86.22 دلار 13:22:58
86.22 دلار 13:22:56
86.25 دلار 13:21:15
86.25 دلار 13:21:14
86.23 دلار 13:19:58
86.19 دلار 13:19:10
86.19 دلار 13:19:10
86.25 دلار 13:18:01
86.17 دلار 13:17:18
86.17 دلار 13:17:18
86.22 دلار 13:16:30
86.27 دلار 13:15:41
86.27 دلار 13:15:41
86.23 دلار 13:14:16
86.31 دلار 13:13:27
86.31 دلار 13:13:27
86.36 دلار 13:12:48
86.27 دلار 13:11:58
86.27 دلار 13:11:58
86.28 دلار 13:10:12
86.31 دلار 13:09:16
86.31 دلار 13:09:15
86.34 دلار 13:08:09
86.39 دلار 13:07:13
86.39 دلار 13:07:11
86.31 دلار 13:05:58
86.19 دلار 13:05:15
86.22 دلار 13:04:20
86.2 دلار 13:03:30
86.2 دلار 13:03:30
86.31 دلار 13:02:38
86.2 دلار 13:01:50
86.2 دلار 13:01:50
85.97 دلار 12:58:59
85.91 دلار 12:58:14
85.91 دلار 12:58:11
86.05 دلار 12:56:14
86.05 دلار 12:56:14
86.12 دلار 12:55:01
86.17 دلار 12:54:08
86.17 دلار 12:54:08
86.11 دلار 12:53:19
86.19 دلار 12:52:17
86.19 دلار 12:52:17
86.27 دلار 12:51:30
86.22 دلار 12:50:18
86.25 دلار 12:49:15
86.12 دلار 12:48:16
86.12 دلار 12:48:14
86.28 دلار 12:47:15
86.33 دلار 12:46:28
86.33 دلار 12:46:28
86.34 دلار 12:45:15
86.25 دلار 12:44:18
86.25 دلار 12:44:17
86.17 دلار 12:42:25
86.17 دلار 12:42:24
86.16 دلار 12:41:13
86.19 دلار 12:40:07
86.19 دلار 12:40:07
86.22 دلار 12:39:16
86.42 دلار 12:38:27
86.42 دلار 12:38:26
86.47 دلار 12:37:26
86.39 دلار 12:36:33
86.39 دلار 12:36:33
86.48 دلار 12:35:20
86.44 دلار 12:34:21
86.42 دلار 12:33:15
86.41 دلار 12:32:47
86.41 دلار 12:32:20
86.77 دلار 12:31:34
86.78 دلار 12:30:14
86.78 دلار 12:30:14
86.75 دلار 12:29:01
86.7 دلار 12:28:03
86.7 دلار 12:28:03
86.5 دلار 12:26:58
86.56 دلار 12:26:09
86.56 دلار 12:26:09
86.66 دلار 12:24:24
86.61 دلار 12:23:07
86.66 دلار 12:22:22
86.66 دلار 12:22:21
86.58 دلار 12:21:25
86.61 دلار 12:20:05
86.61 دلار 12:20:04
86.62 دلار 12:19:01
86.83 دلار 12:18:13
86.83 دلار 12:18:12
86.81 دلار 12:17:18
86.77 دلار 12:16:30
86.75 دلار 12:15:30
86.78 دلار 12:14:22
86.78 دلار 12:14:22
86.77 دلار 12:13:18
86.81 دلار 12:12:26
86.81 دلار 12:12:26
86.91 دلار 12:11:37
87 دلار 12:10:26
87 دلار 12:10:25
87.06 دلار 12:09:15
87.17 دلار 12:08:26
87.11 دلار 12:07:19
87.05 دلار 12:05:25
87.08 دلار 12:04:39
87.08 دلار 12:04:38
87.11 دلار 12:03:49
87.03 دلار 12:03:00
86.98 دلار 12:00:02
86.98 دلار 12:00:01
86.94 دلار 11:58:02
87 دلار 11:57:05
87 دلار 11:57:04
87.09 دلار 11:56:00
87.09 دلار 11:55:59
87.14 دلار 11:54:58
87.19 دلار 11:54:48
87.17 دلار 11:53:50
87.17 دلار 11:53:49
87.25 دلار 11:52:59
87.2 دلار 11:52:58
87.17 دلار 11:52:01
87.17 دلار 11:52:01
87.19 دلار 11:51:11
87.2 دلار 11:50:10
87.2 دلار 11:50:04
87.17 دلار 11:49:06
87.22 دلار 11:48:47
87.22 دلار 11:48:22
87.3 دلار 11:47:34
87.25 دلار 11:45:18
87.33 دلار 11:44:17
87.33 دلار 11:44:15
87.28 دلار 11:43:24
87.17 دلار 11:42:22
87.28 دلار 11:41:25
87.38 دلار 11:40:10
87.38 دلار 11:40:06
87.44 دلار 11:39:14
87.42 دلار 11:38:25
87.44 دلار 11:37:26
87.53 دلار 11:36:30
87.53 دلار 11:36:29
87.5 دلار 11:35:15
87.5 دلار 11:34:20
87.53 دلار 11:34:20
87.52 دلار 11:33:42
87.42 دلار 11:31:33
87.25 دلار 11:30:08
87.25 دلار 11:30:06
87.22 دلار 11:26:59
87.22 دلار 11:26:59
87.17 دلار 11:26:02
87.17 دلار 11:26:01
87.12 دلار 11:25:01
87.12 دلار 11:25:01
87.16 دلار 11:24:01
87.19 دلار 11:23:08
87.25 دلار 11:22:15
87.28 دلار 11:21:32
87.3 دلار 11:20:16
87.28 دلار 11:19:19
87.28 دلار 11:19:19
87.27 دلار 11:18:27
87.28 دلار 11:17:31
87.28 دلار 11:17:31
87.34 دلار 11:16:28
87.36 دلار 11:15:21
87.36 دلار 11:15:20
87.44 دلار 11:14:11
87.47 دلار 11:13:10
87.47 دلار 11:13:10
87.45 دلار 11:12:09
87.42 دلار 11:11:30
87.42 دلار 11:11:28
87.48 دلار 11:10:18
87.47 دلار 11:09:42
87.47 دلار 11:09:12
87.44 دلار 11:08:05
87.41 دلار 11:06:09
87.39 دلار 11:05:49
87.39 دلار 11:05:18
87.38 دلار 11:04:13
87.36 دلار 11:03:57
87.42 دلار 11:03:33
87.41 دلار 11:02:33
87.36 دلار 11:01:48
87.36 دلار 11:01:48
87.42 دلار 10:59:56
87.42 دلار 10:59:53
87.39 دلار 10:58:55
87.39 دلار 10:58:54
87.38 دلار 10:57:57
87.38 دلار 10:57:56
87.42 دلار 10:56:00
87.41 دلار 10:55:52
87.45 دلار 10:54:52
87.45 دلار 10:54:48
87.5 دلار 10:53:05
87.5 دلار 10:53:02
87.48 دلار 10:49:58
87.48 دلار 10:49:57
87.53 دلار 10:48:57
87.53 دلار 10:48:55
87.56 دلار 10:46:09
87.59 دلار 10:45:08
87.58 دلار 10:45:07
87.61 دلار 10:43:55
87.64 دلار 10:43:05
87.64 دلار 10:43:05
87.67 دلار 10:42:02
87.66 دلار 10:41:06
87.66 دلار 10:41:06
87.64 دلار 10:38:59
87.64 دلار 10:38:58
87.61 دلار 10:37:13
87.61 دلار 10:37:12
87.64 دلار 10:36:06
87.61 دلار 10:35:57
87.67 دلار 10:34:53
87.67 دلار 10:34:52
87.64 دلار 10:31:03
87.64 دلار 10:31:03
87.69 دلار 10:29:51
87.64 دلار 10:29:41
87.56 دلار 10:28:50
87.56 دلار 10:28:50
87.59 دلار 10:27:46
87.61 دلار 10:26:52
87.61 دلار 10:26:52
87.58 دلار 10:25:57
87.55 دلار 10:25:42
87.56 دلار 10:24:49
87.56 دلار 10:24:47
87.59 دلار 10:23:56
87.59 دلار 10:23:56
87.52 دلار 10:20:52
87.5 دلار 10:20:43
87.42 دلار 10:19:50
87.42 دلار 10:19:50
87.45 دلار 10:18:12
87.45 دلار 10:18:11
87.5 دلار 10:15:23
87.52 دلار 10:14:06
87.52 دلار 10:14:06
87.55 دلار 10:13:01
87.55 دلار 10:13:01
87.47 دلار 10:11:19
87.47 دلار 10:11:17
87.44 دلار 10:10:05
87.45 دلار 10:09:11
87.45 دلار 10:09:10
87.47 دلار 10:08:05
87.36 دلار 10:07:16
87.36 دلار 10:07:16
87.23 دلار 10:06:19
87.17 دلار 10:05:15
87.17 دلار 10:05:15
87.22 دلار 10:04:14
87.19 دلار 10:03:23
87.19 دلار 10:03:22
87.17 دلار 10:02:28
87.14 دلار 10:01:41
87.14 دلار 10:01:41
87.19 دلار 10:00:01
87.22 دلار 09:57:01
87.22 دلار 09:56:57
87.19 دلار 09:56:03
87.23 دلار 09:55:53
87.22 دلار 09:54:56
87.25 دلار 09:53:48
87.23 دلار 09:52:08
87.27 دلار 09:51:14
87.27 دلار 09:51:14
87.28 دلار 09:48:56
87.28 دلار 09:48:55
87.27 دلار 09:47:55
87.27 دلار 09:47:54
87.25 دلار 09:46:53
87.28 دلار 09:46:24
87.28 دلار 09:45:59
87.3 دلار 09:43:07
87.3 دلار 09:43:00
87.31 دلار 09:42:00
87.28 دلار 09:41:10
87.28 دلار 09:41:09
87.31 دلار 09:39:55
87.34 دلار 09:39:15
87.33 دلار 09:39:13
87.36 دلار 09:37:22
87.38 دلار 09:37:21
87.44 دلار 09:35:03
87.44 دلار 09:35:02
87.48 دلار 09:34:03
87.48 دلار 09:34:01
87.5 دلار 09:31:58
87.47 دلار 09:31:21
87.39 دلار 09:28:08
87.39 دلار 09:28:08
87.33 دلار 09:27:00
87.33 دلار 09:26:42
87.34 دلار 09:25:57
87.31 دلار 09:25:52
87.3 دلار 09:24:01
87.3 دلار 09:24:00
87.31 دلار 09:17:56
87.31 دلار 09:17:55
87.3 دلار 09:17:08
87.33 دلار 09:16:06
87.33 دلار 09:16:05
87.3 دلار 09:14:05
87.3 دلار 09:14:03
87.31 دلار 09:12:59
87.31 دلار 09:12:59
87.33 دلار 09:12:02
87.19 دلار 09:11:08
87.19 دلار 09:11:06
87.17 دلار 09:04:02
87.16 دلار 09:03:17
87.16 دلار 09:03:16
87.14 دلار 09:02:21
87.12 دلار 09:01:39
87.14 دلار 09:01:24
87.11 دلار 08:57:54
87.11 دلار 08:57:53
87.09 دلار 08:56:58
87.09 دلار 08:56:57
87.11 دلار 08:51:58
87.17 دلار 08:51:10
87.17 دلار 08:51:09
87.14 دلار 08:49:58
87.14 دلار 08:49:58
87.12 دلار 08:47:54
87.12 دلار 08:47:53
87.16 دلار 08:46:59
87.16 دلار 08:46:58
87.17 دلار 08:45:59
87.17 دلار 08:45:58
87.14 دلار 08:44:58
87.14 دلار 08:44:57
87.16 دلار 08:43:06
87.16 دلار 08:43:05
87.14 دلار 08:36:14
87.14 دلار 08:36:13
87.11 دلار 08:31:13
87.11 دلار 08:31:05
87.08 دلار 08:29:00
87.08 دلار 08:29:00
87.11 دلار 08:27:59
87.11 دلار 08:27:58
87.12 دلار 08:26:00
87.12 دلار 08:25:58
87.11 دلار 08:24:57
87.09 دلار 08:23:56
87.09 دلار 08:23:55
87.11 دلار 08:22:08
87.11 دلار 08:22:07
87.12 دلار 08:19:52
87.12 دلار 08:19:51
87.14 دلار 08:17:01
87.12 دلار 08:16:18
87.12 دلار 08:16:13
87.11 دلار 08:14:05
87.11 دلار 08:14:03
87.09 دلار 08:12:41
87.11 دلار 08:10:06
87.11 دلار 08:10:06
87.12 دلار 08:09:06
87.11 دلار 08:06:14
87.11 دلار 08:06:14
87.09 دلار 08:05:19
87.08 دلار 08:04:23
87.08 دلار 08:04:23
87.09 دلار 08:03:24
87.06 دلار 08:02:28
87.08 دلار 08:02:11
87.09 دلار 07:59:56
87.09 دلار 07:59:55
87.12 دلار 07:58:59
87.14 دلار 07:58:59
87.17 دلار 07:58:01
87.17 دلار 07:57:59
87.16 دلار 07:57:04
87.16 دلار 07:57:02
87.17 دلار 07:53:58
87.14 دلار 07:53:13
87.14 دلار 07:53:13
87.11 دلار 07:52:25
87.08 دلار 07:51:53
87.08 دلار 07:51:52
87.06 دلار 07:49:48
87.08 دلار 07:48:52
87.08 دلار 07:48:51
87.09 دلار 07:48:00
87.09 دلار 07:48:00
87.12 دلار 07:46:58
87.12 دلار 07:46:58
87.14 دلار 07:46:01
87.14 دلار 07:46:00
87.11 دلار 07:45:01
87.09 دلار 07:45:01
87.14 دلار 07:44:01
87.14 دلار 07:44:00
87.11 دلار 07:42:59
87.11 دلار 07:42:59
87.08 دلار 07:41:07
87.12 دلار 07:41:04
87.14 دلار 07:37:02
87.14 دلار 07:37:01
87.12 دلار 07:36:12
87.14 دلار 07:35:55
87.16 دلار 07:34:50
87.16 دلار 07:34:50
87.14 دلار 07:33:56
87.14 دلار 07:33:55
87.16 دلار 07:32:59
87.16 دلار 07:32:59
87.14 دلار 07:31:59
87.11 دلار 07:29:54
87.12 دلار 07:29:02
87.12 دلار 07:29:01
87.11 دلار 07:27:57
87.11 دلار 07:27:55
87.08 دلار 07:26:02
87.08 دلار 07:26:01
87.06 دلار 07:23:57
87.06 دلار 07:23:56
87.09 دلار 07:23:01
87.09 دلار 07:22:58
87.02 دلار 07:22:01
87.02 دلار 07:21:59
87.03 دلار 07:20:56
87.03 دلار 07:20:50
87 دلار 07:19:51
87 دلار 07:19:49
86.95 دلار 07:18:52
86.94 دلار 07:18:44
86.92 دلار 07:17:01
86.92 دلار 07:16:59
86.98 دلار 07:16:01
86.94 دلار 07:15:05
86.94 دلار 07:15:04
86.97 دلار 07:13:58
86.95 دلار 07:13:08
86.92 دلار 07:11:59
86.94 دلار 07:10:00
86.97 دلار 07:09:26
87.03 دلار 07:08:01
87.03 دلار 07:08:01
87 دلار 07:06:59
87.02 دلار 07:06:09
87.02 دلار 07:06:06
87 دلار 07:04:56
87 دلار 07:04:56
86.95 دلار 07:04:01
86.94 دلار 07:03:16
86.94 دلار 07:03:16
86.88 دلار 07:02:17
86.77 دلار 07:01:28
86.77 دلار 07:01:28
86.7 دلار 06:57:56
86.69 دلار 06:54:51
86.69 دلار 06:54:49
86.7 دلار 06:53:51
86.72 دلار 06:53:44
86.69 دلار 06:52:54
86.69 دلار 06:52:54
86.67 دلار 06:51:56
86.72 دلار 06:51:12
86.72 دلار 06:51:05
86.73 دلار 06:49:52
86.75 دلار 06:48:52
86.75 دلار 06:48:51
86.8 دلار 06:45:55
86.8 دلار 06:45:44
86.81 دلار 06:44:54
86.81 دلار 06:44:52
86.78 دلار 06:43:28
86.81 دلار 06:40:25
86.81 دلار 06:39:53
86.86 دلار 06:38:59
86.81 دلار 06:38:07
86.8 دلار 06:38:06
86.77 دلار 06:37:07
86.73 دلار 06:34:52
86.73 دلار 06:34:47
86.75 دلار 06:33:55
86.75 دلار 06:33:54
86.77 دلار 06:32:57
86.78 دلار 06:31:58
86.78 دلار 06:31:57
86.86 دلار 06:31:02
86.81 دلار 06:30:56
86.78 دلار 06:29:53
86.78 دلار 06:29:51
86.64 دلار 06:28:51
86.64 دلار 06:28:43
86.61 دلار 06:27:53
86.61 دلار 06:27:52
86.64 دلار 06:26:58
86.64 دلار 06:26:57
86.62 دلار 06:25:55
86.66 دلار 06:24:48
86.64 دلار 06:22:59
86.64 دلار 06:22:58
86.61 دلار 06:21:00
86.61 دلار 06:21:00
86.62 دلار 06:19:49
86.61 دلار 06:19:42
86.64 دلار 06:18:53
86.64 دلار 06:18:52
86.59 دلار 06:17:56
86.59 دلار 06:17:55
86.62 دلار 06:16:57
86.69 دلار 06:16:05
86.69 دلار 06:16:04
86.64 دلار 06:14:58
86.64 دلار 06:14:57
86.61 دلار 06:12:59
86.58 دلار 06:12:07
86.58 دلار 06:12:04
86.61 دلار 06:11:03
86.55 دلار 06:10:04
86.55 دلار 06:10:02
86.58 دلار 06:09:00
86.58 دلار 06:09:00
86.61 دلار 06:08:00
86.61 دلار 06:08:00
86.64 دلار 06:07:00
86.69 دلار 06:06:08
86.69 دلار 06:06:01
86.72 دلار 06:03:02
86.69 دلار 06:02:25
86.72 دلار 06:02:07
86.72 دلار 06:01:44
86.75 دلار 05:59:46
86.75 دلار 05:59:45
86.69 دلار 05:57:54
86.69 دلار 05:57:54
86.7 دلار 05:56:58
86.7 دلار 05:56:57
86.78 دلار 05:55:55
86.78 دلار 05:55:48
86.77 دلار 05:54:54
86.77 دلار 05:54:52
86.7 دلار 05:53:52
86.72 دلار 05:52:55
86.72 دلار 05:52:52
86.77 دلار 05:52:00
86.7 دلار 05:48:51
86.73 دلار 05:48:42
86.77 دلار 05:47:53
86.77 دلار 05:47:52
86.78 دلار 05:46:56
86.78 دلار 05:46:56
86.8 دلار 05:45:59
86.83 دلار 05:44:48
86.83 دلار 05:44:43
86.86 دلار 05:42:55
86.86 دلار 05:42:54
86.83 دلار 05:41:57
86.83 دلار 05:41:56
86.75 دلار 05:41:01
86.72 دلار 05:40:50
86.7 دلار 05:39:52
86.7 دلار 05:39:51
86.75 دلار 05:38:54
86.72 دلار 05:36:14
86.72 دلار 05:36:11
86.61 دلار 05:34:55
86.61 دلار 05:34:55
86.67 دلار 05:33:55
86.67 دلار 05:33:54
86.72 دلار 05:32:57
86.72 دلار 05:32:56
86.69 دلار 05:31:58
86.77 دلار 05:31:05
86.77 دلار 05:31:04
86.81 دلار 05:28:51
86.81 دلار 05:28:51
86.83 دلار 05:26:56
86.83 دلار 05:26:55
86.81 دلار 05:24:53
86.81 دلار 05:24:50
86.83 دلار 05:23:58
86.83 دلار 05:23:58
86.84 دلار 05:23:00
86.84 دلار 05:23:00
86.83 دلار 05:22:02
86.83 دلار 05:22:02
86.84 دلار 05:19:53
86.84 دلار 05:19:49
86.83 دلار 05:17:54
86.83 دلار 05:17:54
86.8 دلار 05:16:58
86.8 دلار 05:16:58
86.78 دلار 05:13:57
86.78 دلار 05:13:56
86.73 دلار 05:13:00
86.73 دلار 05:13:00
86.72 دلار 05:10:06
86.73 دلار 05:09:09
86.73 دلار 05:09:07
86.77 دلار 05:08:00
86.77 دلار 05:08:00
86.83 دلار 05:06:11
86.83 دلار 05:06:10
86.81 دلار 05:04:59
86.81 دلار 05:04:57
86.86 دلار 05:03:55
86.89 دلار 05:03:08
86.89 دلار 05:03:07
86.86 دلار 05:02:11
86.81 دلار 05:01:27
86.78 دلار 05:01:13
86.86 دلار 04:59:52
86.86 دلار 04:59:51
86.92 دلار 04:58:58
86.92 دلار 04:58:57
86.88 دلار 04:57:56
86.88 دلار 04:57:49
86.86 دلار 04:55:51
86.84 دلار 04:54:42
86.86 دلار 04:53:47
86.94 دلار 04:53:34
86.97 دلار 04:52:50
86.97 دلار 04:52:48
87.06 دلار 04:51:55
87.03 دلار 04:49:54
87.06 دلار 04:49:43
87.05 دلار 04:48:51
87.05 دلار 04:48:50
87.06 دلار 04:47:55
87.06 دلار 04:47:55
87.08 دلار 04:46:55
87.08 دلار 04:46:54
87.05 دلار 04:46:00
87.05 دلار 04:45:59
86.98 دلار 04:44:49
87 دلار 04:42:57
87 دلار 04:42:57
87.03 دلار 04:38:55
87.08 دلار 04:38:05
87.08 دلار 04:38:03
87.11 دلار 04:37:12
87.09 دلار 04:36:11
87.09 دلار 04:36:10
87.06 دلار 04:34:49
87.06 دلار 04:34:43
87.03 دلار 04:33:54
87.03 دلار 04:33:53
87.12 دلار 04:32:56
87.03 دلار 04:32:55
86.98 دلار 04:31:55
87.03 دلار 04:31:02
87.03 دلار 04:31:01
87.02 دلار 04:29:48
87.02 دلار 04:29:39
87.03 دلار 04:26:54
87.03 دلار 04:26:53
87 دلار 04:21:59
87 دلار 04:21:58
86.97 دلار 04:20:58
86.97 دلار 04:20:43
86.95 دلار 04:19:50
86.95 دلار 04:19:50
86.94 دلار 04:18:55
86.94 دلار 04:18:53
86.92 دلار 04:17:52
86.91 دلار 04:17:43
86.89 دلار 04:11:58
86.89 دلار 04:11:57
86.86 دلار 04:03:20
86.86 دلار 04:03:19
86.83 دلار 04:01:28
86.83 دلار 04:01:14
86.86 دلار 03:57:54
86.86 دلار 03:57:53
86.89 دلار 03:54:49
86.89 دلار 03:54:49
86.92 دلار 03:52:00
86.92 دلار 03:52:00
86.89 دلار 03:49:50
86.89 دلار 03:49:50
86.92 دلار 03:47:50
86.92 دلار 03:47:48
86.91 دلار 03:46:49
86.91 دلار 03:46:42
86.92 دلار 03:44:49
86.92 دلار 03:44:39
86.91 دلار 03:43:51
86.91 دلار 03:43:51
86.94 دلار 03:36:10
86.92 دلار 03:36:09
86.89 دلار 03:32:55
86.89 دلار 03:32:55
86.94 دلار 03:31:55
86.95 دلار 03:31:12
86.95 دلار 03:31:11
86.94 دلار 03:28:53
86.94 دلار 03:28:52
86.92 دلار 03:26:53
86.92 دلار 03:26:50
86.97 دلار 03:25:57
86.97 دلار 03:25:48
86.98 دلار 03:24:51
86.98 دلار 03:24:51
87.03 دلار 03:23:56
87.03 دلار 03:23:55
87 دلار 03:22:59
87 دلار 03:22:55
86.97 دلار 03:18:52
86.97 دلار 03:18:51
87 دلار 03:14:50
86.98 دلار 03:14:37
86.97 دلار 03:13:53
86.97 دلار 03:13:52
86.98 دلار 03:12:57
86.98 دلار 03:12:57
87 دلار 03:12:01
87 دلار 03:11:59
86.95 دلار 03:11:03
86.95 دلار 03:11:01
86.91 دلار 03:10:02
86.91 دلار 03:10:01
86.89 دلار 03:09:02
86.89 دلار 03:09:00
86.84 دلار 03:07:57
86.84 دلار 03:07:56
86.86 دلار 03:06:01
86.86 دلار 03:05:47
86.83 دلار 03:04:52
86.83 دلار 03:04:52
86.89 دلار 03:01:21
86.86 دلار 03:00:59
86.89 دلار 02:59:47
86.91 دلار 02:59:47
86.94 دلار 02:57:55
86.94 دلار 02:57:54
86.92 دلار 02:56:57
86.92 دلار 02:56:57
86.89 دلار 02:55:59
86.89 دلار 02:55:58
86.91 دلار 02:53:51
86.91 دلار 02:53:38
86.89 دلار 02:52:51
86.89 دلار 02:52:49
86.86 دلار 02:51:57
86.83 دلار 02:49:53
86.83 دلار 02:49:41
86.84 دلار 02:47:48
86.84 دلار 02:47:41
86.86 دلار 02:46:51
86.89 دلار 02:45:53
86.89 دلار 02:45:53
86.95 دلار 02:44:48
86.95 دلار 02:44:35
86.94 دلار 02:43:50
86.94 دلار 02:43:48
86.88 دلار 02:41:55
86.86 دلار 02:41:05
86.86 دلار 02:41:01
86.97 دلار 02:39:56
86.97 دلار 02:39:55
87 دلار 02:38:56
87 دلار 02:38:55
86.98 دلار 02:38:00
87.09 دلار 02:37:04
87.09 دلار 02:37:04
87.12 دلار 02:36:00
87.12 دلار 02:35:49
87.14 دلار 02:34:51
87.14 دلار 02:34:51
87.12 دلار 02:33:52
87.12 دلار 02:33:44
87.11 دلار 02:32:54
87.14 دلار 02:32:53
87.23 دلار 02:31:54
87.13 دلار 01:41:12
87.13 دلار 01:41:10
87.12 دلار 01:40:01
87.12 دلار 01:40:01
87.16 دلار 01:29:57
87.16 دلار 01:29:54
87.14 دلار 01:29:00
87.14 دلار 01:28:59
87.11 دلار 01:26:57
87.11 دلار 01:26:57
87.06 دلار 01:25:58
87.06 دلار 01:25:49
87.01 دلار 01:24:53
87.01 دلار 01:24:52
87.06 دلار 01:23:58
87.06 دلار 01:23:58
87 دلار 01:23:01
87 دلار 01:23:00
87.08 دلار 01:22:01
87.08 دلار 01:22:01
87.09 دلار 01:21:01
87.09 دلار 01:21:00
87.03 دلار 01:19:52
87 دلار 01:18:52
87 دلار 01:18:51
86.97 دلار 01:17:56
86.97 دلار 01:17:56
87 دلار 01:16:59
86.98 دلار 01:15:00
86.98 دلار 01:14:59
86.92 دلار 01:13:55
86.94 دلار 01:13:08
86.94 دلار 01:13:07
87 دلار 01:11:57
86.92 دلار 01:11:07
86.92 دلار 01:11:05
86.94 دلار 01:09:58
86.94 دلار 01:09:04
86.92 دلار 01:09:04
86.91 دلار 01:08:00
86.91 دلار 01:07:59
86.92 دلار 01:06:00
86.91 دلار 01:05:50
86.88 دلار 01:04:53
86.88 دلار 01:04:52
86.86 دلار 01:03:58
86.84 دلار 01:03:13
86.84 دلار 01:03:13
86.86 دلار 01:02:19
86.81 دلار 01:01:36
86.81 دلار 01:01:34
86.89 دلار 00:59:47
86.9 دلار 00:59:38
86.84 دلار 00:58:50
86.84 دلار 00:58:49
86.81 دلار 00:57:56
86.81 دلار 00:57:44
86.83 دلار 00:56:52
86.83 دلار 00:56:51
86.81 دلار 00:55:53
86.81 دلار 00:55:40
86.8 دلار 00:54:47
86.8 دلار 00:54:46
86.86 دلار 00:51:53
86.88 دلار 00:51:04
86.88 دلار 00:51:01
86.89 دلار 00:48:51
86.89 دلار 00:48:51
86.88 دلار 00:47:45
86.88 دلار 00:47:37
86.78 دلار 00:46:52
86.78 دلار 00:46:52
86.8 دلار 00:45:50
86.77 دلار 00:45:36
86.81 دلار 00:44:47
86.81 دلار 00:44:45
86.72 دلار 00:43:47
86.72 دلار 00:43:41
86.64 دلار 00:41:50
86.62 دلار 00:39:47
86.62 دلار 00:39:38
86.59 دلار 00:38:02
86.59 دلار 00:38:00
86.56 دلار 00:37:00
86.48 دلار 00:36:10
86.48 دلار 00:36:09
86.44 دلار 00:32:59
86.44 دلار 00:32:57
86.45 دلار 00:31:58
86.56 دلار 00:31:17
86.56 دلار 00:31:17
86.53 دلار 00:29:59
86.55 دلار 00:29:57
86.56 دلار 00:28:56
86.56 دلار 00:28:54
86.53 دلار 00:27:51
86.48 دلار 00:26:52
86.47 دلار 00:25:58
86.47 دلار 00:25:56
86.42 دلار 00:23:59
86.42 دلار 00:23:56
86.41 دلار 00:22:57
86.41 دلار 00:22:57

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 92.16
 • بالاترین قیمت روز : 93.46
 • پایین ترین قیمت روز : 91.53
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.42
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.09%
 • نرخ بازگشایی بازار : 92.09
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 92.09
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.07
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
92.16 دلار 17:20:15
92 دلار 17:19:15
92 دلار 17:19:15
91.88 دلار 17:18:19
91.94 دلار 17:17:21
91.94 دلار 17:17:21
91.99 دلار 17:16:41
91.97 دلار 17:15:57
91.97 دلار 17:15:25
91.99 دلار 17:14:18
91.95 دلار 17:13:16
91.95 دلار 17:13:16
91.94 دلار 17:12:13
92.06 دلار 17:11:24
92.06 دلار 17:11:24
92.04 دلار 17:10:13
91.97 دلار 17:09:09
91.97 دلار 17:09:08
91.89 دلار 17:08:07
91.88 دلار 17:07:07
91.88 دلار 17:07:03
91.73 دلار 17:06:18
91.77 دلار 17:05:15
91.77 دلار 17:05:14
91.85 دلار 17:04:18
91.97 دلار 17:03:25
91.91 دلار 17:03:24
91.83 دلار 17:02:37
92.03 دلار 17:01:40
92.03 دلار 17:01:40
91.94 دلار 16:59:50
91.94 دلار 16:59:49
91.93 دلار 16:58:58
91.86 دلار 16:58:57
91.9 دلار 16:57:04
91.91 دلار 16:56:10
91.91 دلار 16:56:10
91.94 دلار 16:54:55
91.94 دلار 16:54:55
91.95 دلار 16:54:00
91.95 دلار 16:53:59
92 دلار 16:52:55
92.02 دلار 16:52:08
92.02 دلار 16:52:07
92.04 دلار 16:51:07
92.09 دلار 16:48:55
92.06 دلار 16:48:00
92.08 دلار 16:47:58
92 دلار 16:47:11
91.94 دلار 16:46:20
91.94 دلار 16:46:20
91.95 دلار 16:44:58
92 دلار 16:44:09
92 دلار 16:44:09
91.96 دلار 16:43:02
91.96 دلار 16:43:00
91.98 دلار 16:42:01
92.03 دلار 16:41:03
92.03 دلار 16:41:02
92 دلار 16:39:59
92 دلار 16:39:58
91.81 دلار 16:38:59
91.93 دلار 16:37:17
91.9 دلار 16:36:27
91.9 دلار 16:36:27
91.92 دلار 16:35:00
91.92 دلار 16:34:57
91.89 دلار 16:33:59
91.91 دلار 16:33:13
91.91 دلار 16:33:12
91.86 دلار 16:31:58
91.92 دلار 16:31:23
91.92 دلار 16:31:18
91.86 دلار 16:29:55
91.86 دلار 16:29:55
91.88 دلار 16:28:55
91.88 دلار 16:28:52
91.83 دلار 16:27:57
91.83 دلار 16:27:56
91.85 دلار 16:27:01
91.85 دلار 16:27:00
91.86 دلار 16:25:59
91.86 دلار 16:25:58
91.81 دلار 16:24:54
91.81 دلار 16:24:46
91.78 دلار 16:23:54
91.78 دلار 16:23:53
91.77 دلار 16:22:57
91.77 دلار 16:22:57
91.81 دلار 16:21:57
91.78 دلار 16:21:56
91.72 دلار 16:20:58
91.72 دلار 16:20:57
91.71 دلار 16:19:51
91.71 دلار 16:19:41
91.7 دلار 16:18:52
91.7 دلار 16:18:51
91.74 دلار 16:17:59
91.75 دلار 16:17:13
91.75 دلار 16:17:11
91.87 دلار 16:16:16
91.88 دلار 16:15:02
91.88 دلار 16:14:58
91.83 دلار 16:14:04
91.91 دلار 16:13:05
91.91 دلار 16:13:04
91.94 دلار 16:12:13
91.96 دلار 16:11:22
91.96 دلار 16:11:22
91.94 دلار 16:09:08
91.94 دلار 16:09:03
91.96 دلار 16:08:06
91.97 دلار 16:07:18
91.97 دلار 16:07:18
91.93 دلار 16:06:23
91.84 دلار 16:05:23
91.84 دلار 16:05:23
91.72 دلار 16:03:38
91.83 دلار 16:02:30
91.93 دلار 16:01:33
91.92 دلار 15:59:53
91.92 دلار 15:59:53
91.91 دلار 15:58:51
91.92 دلار 15:58:05
91.92 دلار 15:58:00
91.95 دلار 15:56:08
91.95 دلار 15:56:07
91.98 دلار 15:54:57
91.98 دلار 15:54:57
91.92 دلار 15:54:00
91.92 دلار 15:53:58
91.88 دلار 15:51:24
91.91 دلار 15:50:22
91.91 دلار 15:50:21
91.9 دلار 15:49:00
91.9 دلار 15:48:59
91.94 دلار 15:48:02
91.99 دلار 15:47:11
91.99 دلار 15:47:11
92 دلار 15:46:13
91.97 دلار 15:44:15
91.94 دلار 15:43:10
91.94 دلار 15:43:10
91.98 دلار 15:42:06
91.98 دلار 15:42:02
91.92 دلار 15:41:08
91.94 دلار 15:40:32
91.97 دلار 15:40:00
91.99 دلار 15:39:00
91.94 دلار 15:38:12
91.94 دلار 15:38:12
91.97 دلار 15:37:30
92.02 دلار 15:36:21
92.02 دلار 15:36:20
91.98 دلار 15:34:11
91.99 دلار 15:33:12
91.99 دلار 15:33:08
92.23 دلار 15:32:11
92.21 دلار 15:31:22
92.21 دلار 15:31:21
92.3 دلار 15:30:00
92.3 دلار 15:29:59
92.26 دلار 15:29:01
92.26 دلار 15:29:01
92.28 دلار 15:28:08
92.19 دلار 15:27:18
92.19 دلار 15:27:17
92.28 دلار 15:26:09
92.25 دلار 15:25:10
92.25 دلار 15:25:10
92.12 دلار 15:23:59
92.12 دلار 15:23:58
92.14 دلار 15:23:19
92.08 دلار 15:22:21
92.08 دلار 15:22:21
92.1 دلار 15:20:28
92.1 دلار 15:20:26
92.09 دلار 15:19:02
92.12 دلار 15:18:21
92.12 دلار 15:18:15
92.03 دلار 15:17:26
91.95 دلار 15:16:35
91.95 دلار 15:16:35
92.06 دلار 15:15:30
92.09 دلار 15:14:22
92.09 دلار 15:14:21
92.34 دلار 15:13:14
92.5 دلار 15:12:27
92.62 دلار 15:12:27
92.73 دلار 15:10:19
92.73 دلار 15:10:19
92.78 دلار 15:09:14
92.69 دلار 15:08:18
92.69 دلار 15:08:18
92.79 دلار 15:06:16
92.79 دلار 15:06:16
92.83 دلار 15:05:01
92.83 دلار 15:05:00
92.73 دلار 15:04:18
92.81 دلار 15:03:21
92.83 دلار 15:02:37
92.97 دلار 15:01:56
92.97 دلار 15:01:56
93.04 دلار 14:59:55
93.04 دلار 14:59:54
93.09 دلار 14:58:08
93.09 دلار 14:58:07
93.08 دلار 14:57:06
93.1 دلار 14:56:02
93.1 دلار 14:56:01
93.09 دلار 14:54:56
93.09 دلار 14:54:56
93.24 دلار 14:53:55
93.24 دلار 14:53:54
93.23 دلار 14:52:57
93.23 دلار 14:52:55
93.21 دلار 14:52:01
93.19 دلار 14:51:17
93.19 دلار 14:51:17
93.22 دلار 14:49:42
93.2 دلار 14:48:51
93.2 دلار 14:48:51
93.16 دلار 14:47:55
93.16 دلار 14:47:54
93.19 دلار 14:46:56
93.19 دلار 14:46:56
93.06 دلار 14:45:10
93.08 دلار 14:45:06
93.02 دلار 14:44:00
92.99 دلار 14:43:34
92.97 دلار 14:43:02
92.91 دلار 14:41:56
92.92 دلار 14:41:13
92.92 دلار 14:41:13
92.85 دلار 14:39:58
92.81 دلار 14:39:05
92.83 دلار 14:39:03
92.87 دلار 14:38:24
92.78 دلار 14:37:32
92.78 دلار 14:37:32
92.81 دلار 14:37:06
92.72 دلار 14:35:01
92.72 دلار 14:35:01
92.78 دلار 14:33:57
92.71 دلار 14:33:15
92.71 دلار 14:33:14
92.64 دلار 14:31:12
92.64 دلار 14:31:12
92.72 دلار 14:29:59
92.72 دلار 14:29:59
92.7 دلار 14:29:01
92.7 دلار 14:29:00
92.83 دلار 14:27:57
92.81 دلار 14:27:57
92.7 دلار 14:27:03
92.7 دلار 14:27:00
92.73 دلار 14:26:02
92.72 دلار 14:26:01
92.7 دلار 14:25:02
92.7 دلار 14:25:01
92.69 دلار 14:23:58
92.79 دلار 14:23:08
92.79 دلار 14:23:08
92.73 دلار 14:22:14
92.77 دلار 14:21:24
92.77 دلار 14:21:23
92.58 دلار 14:19:59
92.49 دلار 14:19:18
92.49 دلار 14:19:18
92.46 دلار 14:18:16
92.5 دلار 14:17:27
92.5 دلار 14:17:27
92.47 دلار 14:16:36
92.44 دلار 14:15:17
92.44 دلار 14:15:15
92.29 دلار 14:14:18
92.17 دلار 14:12:37
92.15 دلار 14:11:49
92.15 دلار 14:11:49
92.24 دلار 14:10:11
92.22 دلار 14:09:20
92.22 دلار 14:09:20
92.2 دلار 14:08:16
92.28 دلار 14:07:20
92.28 دلار 14:07:18
92.18 دلار 14:06:47
92.21 دلار 14:05:42
92.21 دلار 14:05:42
92.23 دلار 14:04:42
92.29 دلار 14:03:42
92.29 دلار 14:03:41
92.3 دلار 14:02:46
92.38 دلار 14:01:57
92.38 دلار 14:01:57
92.33 دلار 14:00:01
92.33 دلار 14:00:00
92.32 دلار 13:59:05
92.2 دلار 13:58:06
92.2 دلار 13:58:02
92.13 دلار 13:57:10
92.1 دلار 13:56:09
92.1 دلار 13:56:09
91.97 دلار 13:54:58
92 دلار 13:54:07
92 دلار 13:54:07
92.12 دلار 13:52:52
92.08 دلار 13:52:08
92.08 دلار 13:52:07
92.25 دلار 13:51:15
92.26 دلار 13:50:01
92.26 دلار 13:50:01
92.31 دلار 13:49:00
92.31 دلار 13:48:58
92.29 دلار 13:47:57
92.34 دلار 13:47:08
92.34 دلار 13:47:07
92.4 دلار 13:46:12
92.44 دلار 13:45:13
92.44 دلار 13:45:08
92.41 دلار 13:44:01
92.42 دلار 13:43:06
92.42 دلار 13:43:04
92.54 دلار 13:42:10
92.62 دلار 13:41:12
92.62 دلار 13:41:11
92.59 دلار 13:39:16
92.59 دلار 13:39:16
92.5 دلار 13:38:13
92.62 دلار 13:36:34
92.47 دلار 13:34:13
92.62 دلار 13:33:16
92.55 دلار 13:33:15
92.82 دلار 13:32:11
92.65 دلار 13:31:27
92.65 دلار 13:31:27
92.5 دلار 13:29:58
92.5 دلار 13:29:58
92.39 دلار 13:28:59
92.39 دلار 13:28:59
92.34 دلار 13:28:00
92.34 دلار 13:28:00
92.25 دلار 13:26:57
92.22 دلار 13:26:02
92.22 دلار 13:26:01
92.01 دلار 13:24:57
92.01 دلار 13:24:57
91.91 دلار 13:22:58
91.91 دلار 13:22:56
91.93 دلار 13:21:15
91.93 دلار 13:21:14
91.91 دلار 13:19:58
91.88 دلار 13:19:10
91.88 دلار 13:19:10
91.91 دلار 13:18:01
91.87 دلار 13:17:18
91.87 دلار 13:17:18
91.88 دلار 13:16:30
91.91 دلار 13:14:16
91.96 دلار 13:13:27
91.96 دلار 13:13:26
92 دلار 13:12:48
91.93 دلار 13:11:58
91.93 دلار 13:11:58
91.94 دلار 13:09:16
91.94 دلار 13:09:15
92.01 دلار 13:08:09
92.08 دلار 13:07:13
92.08 دلار 13:07:11
91.93 دلار 13:05:58
91.84 دلار 13:05:16
91.81 دلار 13:05:15
91.82 دلار 13:04:20
91.84 دلار 13:03:30
91.84 دلار 13:03:30
91.93 دلار 13:02:38
91.81 دلار 13:01:50
91.81 دلار 13:01:50
91.58 دلار 12:59:57
91.58 دلار 12:59:57
91.56 دلار 12:58:59
91.53 دلار 12:58:14
91.53 دلار 12:58:11
91.66 دلار 12:57:13
91.63 دلار 12:56:14
91.63 دلار 12:56:14
91.71 دلار 12:55:01
91.75 دلار 12:54:08
91.75 دلار 12:54:08
91.69 دلار 12:53:19
91.78 دلار 12:52:17
91.78 دلار 12:52:17
91.9 دلار 12:51:29
91.85 دلار 12:49:15
91.75 دلار 12:48:16
91.75 دلار 12:48:14
91.93 دلار 12:47:15
91.98 دلار 12:45:15
91.89 دلار 12:44:18
91.89 دلار 12:44:17
91.78 دلار 12:42:25
91.78 دلار 12:42:24
91.77 دلار 12:41:12
91.82 دلار 12:40:07
91.82 دلار 12:40:06
91.85 دلار 12:39:16
92.04 دلار 12:38:27
92.04 دلار 12:38:26
92.11 دلار 12:37:26
92.05 دلار 12:36:33
92.05 دلار 12:36:33
92.13 دلار 12:35:20
92.08 دلار 12:34:45
92.09 دلار 12:34:20
92.1 دلار 12:33:15
92.07 دلار 12:32:47
92.08 دلار 12:32:20
92.5 دلار 12:31:34
92.48 دلار 12:30:14
92.48 دلار 12:30:14
92.42 دلار 12:29:01
92.38 دلار 12:28:03
92.38 دلار 12:28:03
92.19 دلار 12:26:58
92.24 دلار 12:26:09
92.24 دلار 12:26:09
92.34 دلار 12:24:57
92.36 دلار 12:24:24
92.3 دلار 12:24:01
92.31 دلار 12:23:07
92.34 دلار 12:22:22
92.34 دلار 12:22:21
92.28 دلار 12:21:25
92.3 دلار 12:20:05
92.3 دلار 12:20:04
92.32 دلار 12:19:01
92.51 دلار 12:18:13
92.51 دلار 12:18:12
92.47 دلار 12:17:18
92.45 دلار 12:16:30
92.43 دلار 12:15:30
92.47 دلار 12:14:22
92.47 دلار 12:14:22
92.45 دلار 12:13:18
92.49 دلار 12:12:26
92.49 دلار 12:12:26
92.6 دلار 12:11:37
92.72 دلار 12:10:25
92.72 دلار 12:10:25
92.77 دلار 12:09:15
92.89 دلار 12:08:26
92.83 دلار 12:07:18
92.76 دلار 12:05:25
92.82 دلار 12:04:38
92.82 دلار 12:04:38
92.86 دلار 12:03:49
92.8 دلار 12:03:00
92.75 دلار 12:00:02
92.75 دلار 12:00:01
92.7 دلار 11:59:00
92.7 دلار 11:59:00
92.71 دلار 11:58:02
92.74 دلار 11:57:05
92.74 دلار 11:57:04
92.86 دلار 11:56:00
92.86 دلار 11:55:59
92.87 دلار 11:54:58
92.9 دلار 11:54:48
92.88 دلار 11:53:50
92.88 دلار 11:53:49
92.97 دلار 11:52:59
92.93 دلار 11:52:58
92.9 دلار 11:52:01
92.9 دلار 11:52:01
92.93 دلار 11:51:11
92.95 دلار 11:50:10
92.95 دلار 11:50:04
92.93 دلار 11:49:06
92.98 دلار 11:48:47
92.97 دلار 11:48:22
93.06 دلار 11:47:34
93 دلار 11:46:29
93.02 دلار 11:45:18
93.09 دلار 11:44:17
93.09 دلار 11:44:15
93.02 دلار 11:43:24
92.92 دلار 11:42:22
93.03 دلار 11:41:25
93.1 دلار 11:40:10
93.1 دلار 11:40:05
93.18 دلار 11:39:14
93.19 دلار 11:38:25
93.17 دلار 11:38:25
93.2 دلار 11:37:26
93.26 دلار 11:36:30
93.26 دلار 11:36:29
93.23 دلار 11:35:15
93.23 دلار 11:34:20
93.26 دلار 11:34:20
93.25 دلار 11:33:41
93.17 دلار 11:32:41
93.17 دلار 11:32:40
93.14 دلار 11:31:33
92.98 دلار 11:30:08
92.98 دلار 11:30:06
92.94 دلار 11:29:01
92.94 دلار 11:29:01
92.95 دلار 11:28:01
92.97 دلار 11:28:00
92.95 دلار 11:26:59
92.98 دلار 11:26:59
92.89 دلار 11:26:02
92.89 دلار 11:26:01
92.87 دلار 11:25:01
92.87 دلار 11:25:01
92.89 دلار 11:24:01
92.94 دلار 11:23:08
93.01 دلار 11:22:15
93.03 دلار 11:21:32
93.04 دلار 11:21:32
93.05 دلار 11:20:16
93.03 دلار 11:19:19
93.03 دلار 11:19:19
93.02 دلار 11:18:27
93.04 دلار 11:17:31
93.04 دلار 11:17:31
93.1 دلار 11:16:28
93.12 دلار 11:15:21
93.12 دلار 11:15:20
93.22 دلار 11:14:11
93.25 دلار 11:13:10
93.25 دلار 11:13:10
93.23 دلار 11:12:09
93.19 دلار 11:11:29
93.19 دلار 11:11:28
93.27 دلار 11:10:18
93.27 دلار 11:09:41
93.25 دلار 11:09:12
93.23 دلار 11:08:05
93.18 دلار 11:06:09
93.16 دلار 11:05:49
93.14 دلار 11:05:18
93.12 دلار 11:04:13
93.11 دلار 11:03:57
93.16 دلار 11:03:33
93.13 دلار 11:02:33
93.12 دلار 11:01:48
93.12 دلار 11:01:48
93.18 دلار 10:59:56
93.18 دلار 10:59:53
93.13 دلار 10:57:57
93.13 دلار 10:57:56
93.18 دلار 10:56:00
93.16 دلار 10:55:52
93.22 دلار 10:54:52
93.22 دلار 10:54:48
93.28 دلار 10:53:53
93.26 دلار 10:53:05
93.26 دلار 10:53:02
93.25 دلار 10:51:12
93.25 دلار 10:51:12
93.24 دلار 10:49:58
93.24 دلار 10:49:57
93.31 دلار 10:48:57
93.31 دلار 10:48:55
93.32 دلار 10:46:56
93.32 دلار 10:46:56
93.33 دلار 10:46:09
93.37 دلار 10:45:07
93.35 دلار 10:45:07
93.38 دلار 10:43:55
93.44 دلار 10:43:05
93.44 دلار 10:43:05
93.45 دلار 10:42:02
93.44 دلار 10:39:58
93.44 دلار 10:39:57
93.43 دلار 10:38:59
93.43 دلار 10:38:58
93.38 دلار 10:38:01
93.39 دلار 10:37:13
93.39 دلار 10:37:12
93.41 دلار 10:36:06
93.41 دلار 10:35:57
93.46 دلار 10:34:53
93.46 دلار 10:34:52
93.44 دلار 10:33:49
93.43 دلار 10:31:58
93.44 دلار 10:31:03
93.44 دلار 10:31:03
93.46 دلار 10:29:51
93.43 دلار 10:29:41
93.36 دلار 10:28:50
93.36 دلار 10:28:50
93.38 دلار 10:27:46
93.39 دلار 10:27:40
93.42 دلار 10:26:52
93.4 دلار 10:26:52
93.34 دلار 10:25:42
93.38 دلار 10:24:49
93.38 دلار 10:24:47
93.39 دلار 10:23:56
93.39 دلار 10:23:56
93.31 دلار 10:22:41
93.3 دلار 10:21:53
93.3 دلار 10:21:53
93.28 دلار 10:20:52
93.27 دلار 10:20:43
93.22 دلار 10:19:50
93.22 دلار 10:19:50
93.23 دلار 10:18:12
93.23 دلار 10:18:11
93.28 دلار 10:17:09
93.29 دلار 10:16:16
93.29 دلار 10:16:16
93.27 دلار 10:15:23
93.29 دلار 10:14:06
93.29 دلار 10:14:06
93.31 دلار 10:13:01
93.31 دلار 10:13:01
93.24 دلار 10:12:07
93.23 دلار 10:11:19
93.23 دلار 10:11:17
93.21 دلار 10:10:05
93.22 دلار 10:09:11
93.22 دلار 10:09:10
93.25 دلار 10:08:05
93.12 دلار 10:07:16
93.12 دلار 10:07:16
93 دلار 10:06:19
92.94 دلار 10:05:15
92.94 دلار 10:05:15
92.97 دلار 10:04:14
92.92 دلار 10:03:23
92.92 دلار 10:03:22
92.89 دلار 10:02:28
92.88 دلار 10:01:41
92.88 دلار 10:01:41
92.95 دلار 10:00:01
92.97 دلار 09:58:02
92.97 دلار 09:58:00
92.98 دلار 09:57:01
92.98 دلار 09:56:57
92.94 دلار 09:56:03
92.98 دلار 09:55:53
92.97 دلار 09:54:56
93 دلار 09:53:06
93 دلار 09:53:02
92.99 دلار 09:52:08
93.02 دلار 09:51:14
93.02 دلار 09:51:14
93.04 دلار 09:49:57
93.04 دلار 09:49:55
93.03 دلار 09:48:56
93.03 دلار 09:48:55
93.02 دلار 09:47:55
93.02 دلار 09:47:53
93 دلار 09:46:53
93.02 دلار 09:46:24
93.03 دلار 09:45:01
93.03 دلار 09:45:01
93.04 دلار 09:43:56
93.06 دلار 09:42:00
93.03 دلار 09:41:10
93.03 دلار 09:41:09
93.04 دلار 09:39:55
93.1 دلار 09:39:15
93.09 دلار 09:39:13
93.12 دلار 09:37:22
93.12 دلار 09:37:21
93.22 دلار 09:35:03
93.22 دلار 09:35:02
93.25 دلار 09:34:03
93.25 دلار 09:34:01
93.27 دلار 09:31:58
93.21 دلار 09:31:21
93.14 دلار 09:28:58
93.13 دلار 09:28:08
93.13 دلار 09:28:08
93.09 دلار 09:25:57
93.07 دلار 09:25:52
93.05 دلار 09:24:01
93.05 دلار 09:24:00
93.06 دلار 09:22:59
93.05 دلار 09:21:02
93.05 دلار 09:20:58
93.04 دلار 09:19:54
93.04 دلار 09:19:53
93.05 دلار 09:17:56
93.05 دلار 09:17:55
93.02 دلار 09:17:08
93.03 دلار 09:16:06
93.03 دلار 09:16:05
93.01 دلار 09:14:56
93.02 دلار 09:12:59
93.02 دلار 09:12:59
93.04 دلار 09:12:02
92.92 دلار 09:11:08
92.92 دلار 09:11:06
92.9 دلار 09:09:59
92.91 دلار 09:09:11
92.91 دلار 09:09:10
92.9 دلار 09:08:01
92.9 دلار 09:08:00
92.91 دلار 09:06:00
92.91 دلار 09:05:55
92.92 دلار 09:04:02
92.91 دلار 09:03:17
92.91 دلار 09:03:16
92.89 دلار 09:02:21
92.87 دلار 09:01:39
92.88 دلار 09:01:24
92.85 دلار 08:57:54
92.85 دلار 08:57:53
92.84 دلار 08:52:58
92.84 دلار 08:52:58
92.85 دلار 08:51:58
92.89 دلار 08:51:10
92.89 دلار 08:51:09
92.88 دلار 08:49:58
92.88 دلار 08:49:58
92.85 دلار 08:47:54
92.85 دلار 08:47:53
92.88 دلار 08:46:59
92.88 دلار 08:46:58
92.9 دلار 08:45:59
92.9 دلار 08:45:58
92.88 دلار 08:43:06
92.88 دلار 08:43:05
92.87 دلار 08:39:58
92.87 دلار 08:39:57
92.86 دلار 08:38:57
92.87 دلار 08:38:12
92.87 دلار 08:38:12
92.84 دلار 08:37:18
92.86 دلار 08:36:14
92.86 دلار 08:36:13
92.84 دلار 08:35:00
92.84 دلار 08:35:00
92.83 دلار 08:33:08
92.83 دلار 08:33:07
92.82 دلار 08:31:13
92.82 دلار 08:31:05
92.81 دلار 08:29:00
92.8 دلار 08:29:00
92.84 دلار 08:26:00
92.84 دلار 08:25:58
92.81 دلار 08:23:01
92.82 دلار 08:22:08
92.82 دلار 08:22:07
92.84 دلار 08:18:08
92.84 دلار 08:18:07
92.86 دلار 08:17:01
92.83 دلار 08:15:03
92.82 دلار 08:14:05
92.82 دلار 08:14:03
92.81 دلار 08:13:04
92.81 دلار 08:12:41
92.82 دلار 08:12:24
92.83 دلار 08:10:06
92.83 دلار 08:10:06
92.84 دلار 08:09:06
92.81 دلار 08:07:07
92.79 دلار 08:06:14
92.79 دلار 08:06:14
92.78 دلار 08:03:23
92.76 دلار 08:02:27
92.77 دلار 08:02:11
92.78 دلار 07:59:56
92.78 دلار 07:59:55
92.82 دلار 07:58:59
92.82 دلار 07:58:59
92.87 دلار 07:58:01
92.87 دلار 07:57:59
92.85 دلار 07:57:04
92.85 دلار 07:57:02
92.88 دلار 07:53:58
92.83 دلار 07:53:13
92.83 دلار 07:53:13
92.79 دلار 07:52:25
92.77 دلار 07:49:58
92.75 دلار 07:49:48
92.76 دلار 07:48:52
92.76 دلار 07:48:51
92.78 دلار 07:48:00
92.78 دلار 07:48:00
92.82 دلار 07:46:58
92.82 دلار 07:46:58
92.84 دلار 07:46:01
92.84 دلار 07:46:00
92.79 دلار 07:45:01
92.78 دلار 07:45:01
92.81 دلار 07:44:01
92.81 دلار 07:44:00
92.78 دلار 07:41:06
92.83 دلار 07:39:55
92.83 دلار 07:39:54
92.84 دلار 07:36:12
92.84 دلار 07:35:55
92.88 دلار 07:32:59
92.88 دلار 07:32:59
92.85 دلار 07:31:59
92.83 دلار 07:31:19
92.83 دلار 07:31:16
92.84 دلار 07:29:54
92.85 دلار 07:29:02
92.85 دلار 07:29:01
92.84 دلار 07:27:57
92.84 دلار 07:27:55
92.8 دلار 07:26:58
92.8 دلار 07:26:57
92.81 دلار 07:26:02
92.81 دلار 07:26:01
92.78 دلار 07:23:57
92.78 دلار 07:23:56
92.81 دلار 07:23:01
92.81 دلار 07:22:58
92.74 دلار 07:22:01
92.74 دلار 07:21:59
92.75 دلار 07:20:56
92.75 دلار 07:20:50
92.72 دلار 07:19:51
92.72 دلار 07:19:49
92.68 دلار 07:18:52
92.66 دلار 07:18:44
92.62 دلار 07:17:01
92.62 دلار 07:16:59
92.69 دلار 07:16:01
92.66 دلار 07:15:05
92.66 دلار 07:15:04
92.68 دلار 07:13:58
92.66 دلار 07:13:08
92.62 دلار 07:11:59
92.63 دلار 07:10:00
92.66 دلار 07:09:26
92.73 دلار 07:08:01
92.73 دلار 07:08:01
92.69 دلار 07:06:59
92.72 دلار 07:06:09
92.72 دلار 07:06:06
92.69 دلار 07:04:56
92.69 دلار 07:04:56
92.66 دلار 07:04:01
92.65 دلار 07:03:16
92.65 دلار 07:03:16
92.61 دلار 07:02:17
92.48 دلار 07:01:28
92.48 دلار 07:01:28
92.41 دلار 06:57:56
92.39 دلار 06:57:04
92.38 دلار 06:54:51
92.38 دلار 06:54:49
92.41 دلار 06:53:51
92.41 دلار 06:53:44
92.4 دلار 06:52:54
92.4 دلار 06:52:54
92.37 دلار 06:51:56
92.41 دلار 06:51:12
92.41 دلار 06:51:05
92.44 دلار 06:48:52
92.44 دلار 06:48:51
92.52 دلار 06:47:50
92.5 دلار 06:46:54
92.5 دلار 06:46:53
92.47 دلار 06:45:55
92.47 دلار 06:45:44
92.48 دلار 06:44:54
92.48 دلار 06:44:52
92.45 دلار 06:43:50
92.47 دلار 06:43:27
92.53 دلار 06:41:59
92.53 دلار 06:41:59
92.52 دلار 06:40:25
92.53 دلار 06:39:53
92.56 دلار 06:38:59
92.52 دلار 06:38:07
92.52 دلار 06:38:06
92.46 دلار 06:37:07
92.43 دلار 06:36:12
92.43 دلار 06:36:11
92.44 دلار 06:34:52
92.44 دلار 06:34:47
92.46 دلار 06:33:55
92.46 دلار 06:33:54
92.44 دلار 06:32:57
92.47 دلار 06:31:58
92.47 دلار 06:31:57
92.57 دلار 06:31:02
92.53 دلار 06:30:56
92.49 دلار 06:29:53
92.49 دلار 06:29:51
92.35 دلار 06:28:51
92.35 دلار 06:28:43
92.33 دلار 06:27:53
92.33 دلار 06:27:52
92.37 دلار 06:25:55
92.37 دلار 06:25:40
92.38 دلار 06:24:49
92.39 دلار 06:24:48
92.36 دلار 06:23:55
92.36 دلار 06:23:55
92.38 دلار 06:22:59
92.38 دلار 06:22:58
92.31 دلار 06:19:49
92.31 دلار 06:19:42
92.35 دلار 06:18:53
92.35 دلار 06:18:52
92.29 دلار 06:17:56
92.29 دلار 06:17:55
92.33 دلار 06:16:57
92.39 دلار 06:16:05
92.39 دلار 06:16:04
92.34 دلار 06:14:57
92.34 دلار 06:14:57
92.29 دلار 06:13:54
92.31 دلار 06:12:59
92.25 دلار 06:12:07
92.25 دلار 06:12:04
92.28 دلار 06:11:03
92.21 دلار 06:10:04
92.21 دلار 06:10:02
92.23 دلار 06:09:00
92.23 دلار 06:09:00
92.27 دلار 06:08:00
92.27 دلار 06:08:00
92.29 دلار 06:07:00
92.36 دلار 06:06:08
92.36 دلار 06:06:01
92.39 دلار 06:04:11
92.39 دلار 06:04:11
92.4 دلار 06:03:02
92.37 دلار 06:02:25
92.39 دلار 06:02:07
92.4 دلار 06:01:44
92.43 دلار 06:01:00
92.41 دلار 05:59:46
92.41 دلار 05:59:45
92.33 دلار 05:58:50
92.33 دلار 05:58:44
92.37 دلار 05:57:54
92.37 دلار 05:57:54
92.39 دلار 05:56:58
92.39 دلار 05:56:57
92.48 دلار 05:55:55
92.48 دلار 05:55:48
92.46 دلار 05:54:54
92.46 دلار 05:54:52
92.41 دلار 05:53:52
92.42 دلار 05:53:46
92.43 دلار 05:52:55
92.43 دلار 05:52:52
92.5 دلار 05:52:00
92.41 دلار 05:51:13
92.41 دلار 05:51:05
92.38 دلار 05:49:54
92.38 دلار 05:49:52
92.39 دلار 05:48:51
92.43 دلار 05:48:42
92.47 دلار 05:46:56
92.47 دلار 05:46:56
92.5 دلار 05:45:59
92.54 دلار 05:45:57
92.56 دلار 05:44:48
92.56 دلار 05:44:43
92.57 دلار 05:41:57
92.57 دلار 05:41:56
92.47 دلار 05:41:01
92.46 دلار 05:40:50
92.44 دلار 05:39:52
92.44 دلار 05:39:51
92.47 دلار 05:38:54
92.44 دلار 05:37:01
92.43 دلار 05:36:14
92.43 دلار 05:36:11
92.32 دلار 05:34:55
92.32 دلار 05:34:55
92.36 دلار 05:33:55
92.36 دلار 05:33:54
92.43 دلار 05:32:57
92.43 دلار 05:32:56
92.39 دلار 05:31:58
92.44 دلار 05:31:05
92.44 دلار 05:31:04
92.5 دلار 05:28:51
92.5 دلار 05:28:51
92.52 دلار 05:27:58
92.52 دلار 05:27:57
92.5 دلار 05:26:56
92.5 دلار 05:26:55
92.48 دلار 05:24:53
92.48 دلار 05:24:50
92.47 دلار 05:23:58
92.47 دلار 05:23:58
92.5 دلار 05:23:00
92.5 دلار 05:23:00
92.48 دلار 05:22:02
92.48 دلار 05:22:02
92.5 دلار 05:20:57
92.5 دلار 05:20:49
92.51 دلار 05:19:53
92.51 دلار 05:19:49
92.5 دلار 05:17:54
92.5 دلار 05:17:54
92.47 دلار 05:16:58
92.47 دلار 05:16:58
92.44 دلار 05:16:01
92.44 دلار 05:16:00
92.45 دلار 05:14:59
92.45 دلار 05:14:55
92.46 دلار 05:13:57
92.46 دلار 05:13:56
92.41 دلار 05:13:00
92.41 دلار 05:13:00
92.39 دلار 05:11:59
92.4 دلار 05:11:37
92.38 دلار 05:09:09
92.38 دلار 05:09:07
92.42 دلار 05:08:00
92.42 دلار 05:08:00
92.5 دلار 05:06:10
92.5 دلار 05:06:10
92.46 دلار 05:04:59
92.46 دلار 05:04:57
92.5 دلار 05:03:55
92.53 دلار 05:03:08
92.53 دلار 05:03:07
92.48 دلار 05:01:27
92.46 دلار 05:01:13
92.53 دلار 04:59:52
92.53 دلار 04:59:51
92.58 دلار 04:58:58
92.58 دلار 04:58:57
92.53 دلار 04:57:56
92.53 دلار 04:57:49
92.52 دلار 04:56:54
92.52 دلار 04:56:54
92.5 دلار 04:55:51
92.48 دلار 04:55:32
92.47 دلار 04:53:47
92.57 دلار 04:53:34
92.62 دلار 04:52:50
92.62 دلار 04:52:48
92.73 دلار 04:51:55
92.71 دلار 04:51:09
92.71 دلار 04:51:09
92.7 دلار 04:48:51
92.73 دلار 04:47:55
92.73 دلار 04:47:55
92.74 دلار 04:46:55
92.74 دلار 04:46:54
92.69 دلار 04:46:00
92.69 دلار 04:45:59
92.63 دلار 04:44:49
92.63 دلار 04:44:45
92.64 دلار 04:43:54
92.64 دلار 04:43:53
92.66 دلار 04:40:59
92.66 دلار 04:40:41
92.68 دلار 04:38:55
92.76 دلار 04:38:05
92.76 دلار 04:38:03
92.77 دلار 04:37:12
92.76 دلار 04:36:11
92.76 دلار 04:36:10
92.72 دلار 04:34:49
92.72 دلار 04:34:43
92.7 دلار 04:33:54
92.7 دلار 04:33:53
92.73 دلار 04:32:56
92.65 دلار 04:32:55
92.61 دلار 04:31:55
92.76 دلار 02:41:05
92.76 دلار 02:41:01
92.67 دلار 02:29:51
92.67 دلار 02:29:41
92.69 دلار 02:28:51
92.68 دلار 02:26:53
92.68 دلار 02:26:51
92.7 دلار 02:23:56
92.7 دلار 02:23:53
92.69 دلار 02:23:00
92.69 دلار 02:22:57
92.7 دلار 02:21:05
92.7 دلار 02:21:02
92.69 دلار 02:19:53
92.69 دلار 02:19:47
92.67 دلار 02:18:56
92.67 دلار 02:18:54
92.75 دلار 02:09:00
92.75 دلار 02:09:00
92.66 دلار 01:58:03
92.66 دلار 01:58:01
92.65 دلار 01:57:01
92.65 دلار 01:57:01
92.66 دلار 01:56:00
92.66 دلار 01:56:00
92.65 دلار 01:52:59
92.65 دلار 01:52:58
92.66 دلار 01:42:00
92.69 دلار 01:41:12
92.69 دلار 01:41:10
92.76 دلار 01:37:17
92.69 دلار 01:36:13
92.69 دلار 01:36:07
92.68 دلار 01:33:56
92.66 دلار 01:33:07
92.66 دلار 01:33:04
92.69 دلار 01:32:06
92.68 دلار 01:31:26
92.68 دلار 01:31:26
92.73 دلار 01:29:00
92.73 دلار 01:28:59
92.7 دلار 01:27:58
92.7 دلار 01:27:57
92.69 دلار 01:26:57
92.69 دلار 01:26:57
92.65 دلار 01:25:58
92.66 دلار 01:25:49
92.62 دلار 01:24:53
92.62 دلار 01:24:52
92.66 دلار 01:23:58
92.66 دلار 01:23:58
92.57 دلار 01:23:01
92.57 دلار 01:23:00
92.67 دلار 01:22:01
92.67 دلار 01:22:01
92.72 دلار 01:21:01
92.72 دلار 01:21:00
92.62 دلار 01:19:52
92.57 دلار 01:18:52
92.57 دلار 01:18:51
92.56 دلار 01:17:56
92.56 دلار 01:17:56
92.58 دلار 01:16:59
92.56 دلار 01:15:00
92.56 دلار 01:14:59
92.51 دلار 01:13:55
92.54 دلار 01:13:08
92.54 دلار 01:13:07
92.6 دلار 01:11:57
92.52 دلار 01:09:58
92.53 دلار 01:09:04
92.5 دلار 01:09:04
92.51 دلار 01:06:56
92.51 دلار 01:06:55
92.52 دلار 01:06:00
92.5 دلار 01:05:50
92.49 دلار 01:04:53
92.49 دلار 01:04:52
92.46 دلار 01:03:58
92.45 دلار 01:03:13
92.45 دلار 01:03:13
92.46 دلار 01:02:19
92.47 دلار 01:01:35
92.47 دلار 01:01:34
92.5 دلار 00:59:47
92.5 دلار 00:59:38
92.45 دلار 00:58:50
92.45 دلار 00:58:49
92.43 دلار 00:57:56
92.44 دلار 00:57:44
92.45 دلار 00:56:52
92.45 دلار 00:56:51
92.44 دلار 00:55:53
92.44 دلار 00:55:40
92.41 دلار 00:54:47
92.41 دلار 00:54:46
92.45 دلار 00:53:48
92.45 دلار 00:53:30
92.47 دلار 00:51:53
92.48 دلار 00:51:04
92.48 دلار 00:51:01
92.49 دلار 00:49:50
92.49 دلار 00:49:39
92.5 دلار 00:48:51
92.5 دلار 00:48:51
92.47 دلار 00:47:45
92.47 دلار 00:47:37
92.39 دلار 00:46:52
92.39 دلار 00:46:52
92.4 دلار 00:45:50
92.38 دلار 00:45:36
92.41 دلار 00:44:47
92.41 دلار 00:44:45
92.34 دلار 00:43:47
92.34 دلار 00:43:41
92.28 دلار 00:42:53
92.28 دلار 00:42:52
92.27 دلار 00:40:52
92.27 دلار 00:40:52
92.28 دلار 00:39:47
92.28 دلار 00:39:38
92.25 دلار 00:38:53
92.25 دلار 00:38:52
92.27 دلار 00:38:02
92.27 دلار 00:38:00
92.24 دلار 00:37:00
92.14 دلار 00:36:10
92.14 دلار 00:36:09
92.1 دلار 00:34:55
92.11 دلار 00:34:47
92.09 دلار 00:32:59
92.09 دلار 00:32:57
92.12 دلار 00:31:58
92.21 دلار 00:31:17
92.21 دلار 00:31:17
92.19 دلار 00:29:59
92.19 دلار 00:29:57
92.21 دلار 00:28:56
92.21 دلار 00:28:54
92.19 دلار 00:27:51
92.17 دلار 00:27:43
92.15 دلار 00:26:52
92.13 دلار 00:25:58
92.13 دلار 00:25:56
92.11 دلار 00:24:58
92.11 دلار 00:24:57
92.12 دلار 00:23:59
92.12 دلار 00:23:56
92.09 دلار 00:22:57
92.09 دلار 00:22:57

بنزین

 • نرخ فعلی : 2.9076
 • بالاترین قیمت روز : 2.9367
 • پایین ترین قیمت روز : 2.8936
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.8976
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۰:۱۶
 • نرخ روز گذشته : 2.8979
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.0097
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
2.9076 دلار 17:20:16
2.9043 دلار 17:19:15
2.9043 دلار 17:19:15
2.9008 دلار 17:18:20
2.9025 دلار 17:17:22
2.9025 دلار 17:17:21
2.9006 دلار 17:16:42
2.9017 دلار 17:15:57
2.8999 دلار 17:15:25
2.9006 دلار 17:14:18
2.9009 دلار 17:13:16
2.9009 دلار 17:13:16
2.8998 دلار 17:12:13
2.9038 دلار 17:11:25
2.9038 دلار 17:11:25
2.9053 دلار 17:10:13
2.9046 دلار 17:09:09
2.9046 دلار 17:09:08
2.9036 دلار 17:08:07
2.9073 دلار 17:07:07
2.9073 دلار 17:07:03
2.9023 دلار 17:06:18
2.908 دلار 17:05:15
2.908 دلار 17:05:15
2.9093 دلار 17:04:18
2.9106 دلار 17:03:26
2.9116 دلار 17:03:25
2.9093 دلار 17:02:38
2.9119 دلار 17:01:43
2.9119 دلار 17:01:41
2.9101 دلار 16:59:50
2.9101 دلار 16:59:50
2.9095 دلار 16:58:58
2.9079 دلار 16:58:57
2.9085 دلار 16:57:59
2.9085 دلار 16:57:59
2.9075 دلار 16:57:04
2.9081 دلار 16:56:10
2.9081 دلار 16:56:10
2.9112 دلار 16:54:55
2.9112 دلار 16:54:55
2.9101 دلار 16:54:00
2.9101 دلار 16:53:59
2.9113 دلار 16:52:55
2.912 دلار 16:52:08
2.912 دلار 16:52:07
2.9131 دلار 16:51:08
2.9135 دلار 16:50:03
2.9135 دلار 16:50:03
2.9136 دلار 16:48:55
2.9133 دلار 16:48:00
2.916 دلار 16:47:58
2.915 دلار 16:47:12
2.9135 دلار 16:46:20
2.9135 دلار 16:46:20
2.9125 دلار 16:44:58
2.9135 دلار 16:44:09
2.9135 دلار 16:44:09
2.9112 دلار 16:43:02
2.9112 دلار 16:43:00
2.9109 دلار 16:42:01
2.913 دلار 16:41:04
2.913 دلار 16:41:02
2.9125 دلار 16:39:59
2.9125 دلار 16:39:58
2.9068 دلار 16:38:59
2.9089 دلار 16:38:14
2.9089 دلار 16:38:12
2.9085 دلار 16:37:17
2.9086 دلار 16:36:28
2.9086 دلار 16:36:27
2.909 دلار 16:35:00
2.909 دلار 16:34:57
2.9087 دلار 16:33:59
2.9093 دلار 16:33:13
2.9093 دلار 16:33:12
2.9071 دلار 16:31:58
2.9083 دلار 16:31:23
2.9083 دلار 16:31:18
2.9068 دلار 16:29:55
2.9068 دلار 16:29:55
2.9059 دلار 16:28:56
2.9059 دلار 16:28:52
2.9043 دلار 16:27:57
2.9043 دلار 16:27:56
2.9055 دلار 16:27:01
2.9055 دلار 16:27:00
2.9061 دلار 16:25:59
2.9059 دلار 16:25:59
2.905 دلار 16:24:54
2.905 دلار 16:24:46
2.9043 دلار 16:23:54
2.9043 دلار 16:23:53
2.9028 دلار 16:22:57
2.9028 دلار 16:22:57
2.9033 دلار 16:21:57
2.9028 دلار 16:21:56
2.9021 دلار 16:20:58
2.9021 دلار 16:20:58
2.9008 دلار 16:19:51
2.9008 دلار 16:19:41
2.9028 دلار 16:18:52
2.9028 دلار 16:18:51
2.9029 دلار 16:17:59
2.9045 دلار 16:17:13
2.9045 دلار 16:17:11
2.9068 دلار 16:16:16
2.9091 دلار 16:15:03
2.9091 دلار 16:14:58
2.9067 دلار 16:14:05
2.9088 دلار 16:13:06
2.9088 دلار 16:13:05
2.9092 دلار 16:12:13
2.9107 دلار 16:11:22
2.9107 دلار 16:11:22
2.9123 دلار 16:09:09
2.9123 دلار 16:09:03
2.911 دلار 16:08:07
2.9119 دلار 16:07:19
2.9119 دلار 16:07:19
2.912 دلار 16:05:24
2.912 دلار 16:05:23
2.9091 دلار 16:03:38
2.9128 دلار 16:02:31
2.9148 دلار 16:01:33
2.917 دلار 15:59:53
2.917 دلار 15:59:53
2.9168 دلار 15:58:51
2.9143 دلار 15:58:05
2.9146 دلار 15:58:00
2.9159 دلار 15:56:59
2.9158 دلار 15:56:08
2.9158 دلار 15:56:07
2.9173 دلار 15:54:58
2.9173 دلار 15:54:57
2.9146 دلار 15:54:00
2.9146 دلار 15:53:59
2.9136 دلار 15:52:59
2.9143 دلار 15:52:15
2.9143 دلار 15:52:15
2.9146 دلار 15:51:25
2.9162 دلار 15:50:22
2.9162 دلار 15:50:22
2.9144 دلار 15:49:00
2.9144 دلار 15:49:00
2.9192 دلار 15:48:02
2.92 دلار 15:47:11
2.92 دلار 15:47:11
2.9177 دلار 15:46:13
2.9174 دلار 15:45:07
2.9174 دلار 15:45:06
2.918 دلار 15:44:15
2.9188 دلار 15:43:11
2.9188 دلار 15:43:10
2.919 دلار 15:42:07
2.919 دلار 15:42:02
2.9207 دلار 15:41:09
2.9225 دلار 15:40:33
2.923 دلار 15:40:00
2.9211 دلار 15:39:00
2.9172 دلار 15:38:12
2.9173 دلار 15:38:12
2.9179 دلار 15:37:30
2.9194 دلار 15:36:21
2.9194 دلار 15:36:20
2.9178 دلار 15:34:58
2.9183 دلار 15:34:11
2.9181 دلار 15:33:13
2.9181 دلار 15:33:08
2.92 دلار 15:32:12
2.9188 دلار 15:31:23
2.9188 دلار 15:31:22
2.92 دلار 15:30:00
2.92 دلار 15:30:00
2.9196 دلار 15:29:02
2.9196 دلار 15:29:01
2.9204 دلار 15:28:08
2.9188 دلار 15:27:18
2.9188 دلار 15:27:18
2.9204 دلار 15:25:11
2.9204 دلار 15:25:11
2.9178 دلار 15:23:59
2.9178 دلار 15:23:58
2.9179 دلار 15:23:19
2.9162 دلار 15:22:21
2.9162 دلار 15:22:21
2.9177 دلار 15:20:29
2.9177 دلار 15:20:26
2.918 دلار 15:19:02
2.919 دلار 15:18:22
2.919 دلار 15:18:15
2.9169 دلار 15:17:27
2.9138 دلار 15:16:35
2.9138 دلار 15:16:35
2.9144 دلار 15:15:30
2.9142 دلار 15:14:23
2.9142 دلار 15:14:22
2.9175 دلار 15:13:14
2.9247 دلار 15:12:28
2.9221 دلار 15:12:28
2.9278 دلار 15:10:20
2.9278 دلار 15:10:20
2.9275 دلار 15:09:14
2.9237 دلار 15:08:19
2.9237 دلار 15:08:18
2.9245 دلار 15:06:17
2.9245 دلار 15:06:16
2.9253 دلار 15:05:01
2.9253 دلار 15:05:01
2.9227 دلار 15:04:18
2.9242 دلار 15:03:22
2.9268 دلار 15:02:37
2.9276 دلار 15:01:57
2.9276 دلار 15:01:57
2.9301 دلار 14:59:56
2.9301 دلار 14:59:55
2.9281 دلار 14:58:08
2.9281 دلار 14:58:07
2.9278 دلار 14:57:07
2.9282 دلار 14:56:02
2.9282 دلار 14:56:01
2.927 دلار 14:54:56
2.927 دلار 14:54:56
2.9289 دلار 14:53:55
2.9289 دلار 14:53:54
2.9297 دلار 14:52:58
2.9297 دلار 14:52:55
2.9312 دلار 14:52:01
2.9295 دلار 14:51:18
2.9295 دلار 14:51:17
2.9308 دلار 14:49:55
2.9304 دلار 14:49:42
2.9302 دلار 14:48:51
2.9302 دلار 14:48:51
2.9294 دلار 14:47:55
2.9294 دلار 14:47:54
2.9314 دلار 14:46:56
2.9316 دلار 14:46:56
2.9287 دلار 14:46:07
2.9285 دلار 14:45:12
2.9278 دلار 14:45:06
2.9244 دلار 14:44:00
2.9232 دلار 14:43:34
2.9222 دلار 14:43:03
2.9221 دلار 14:41:56
2.9226 دلار 14:41:13
2.9226 دلار 14:41:13
2.9211 دلار 14:39:58
2.9198 دلار 14:39:06
2.9209 دلار 14:39:03
2.922 دلار 14:38:25
2.9204 دلار 14:37:32
2.9204 دلار 14:37:32
2.9209 دلار 14:37:07
2.9184 دلار 14:35:02
2.9184 دلار 14:35:02
2.9197 دلار 14:33:58
2.9175 دلار 14:33:15
2.9175 دلار 14:33:14
2.9156 دلار 14:31:13
2.9156 دلار 14:31:12
2.9187 دلار 14:30:00
2.9187 دلار 14:29:59
2.9201 دلار 14:29:01
2.9201 دلار 14:29:00
2.9213 دلار 14:27:57
2.9219 دلار 14:27:57
2.9174 دلار 14:27:04
2.9174 دلار 14:27:01
2.9193 دلار 14:26:02
2.9183 دلار 14:23:58
2.9207 دلار 14:23:08
2.9207 دلار 14:23:08
2.9192 دلار 14:22:14
2.9212 دلار 14:21:25
2.9212 دلار 14:21:24
2.915 دلار 14:19:59
2.9124 دلار 14:19:18
2.9124 دلار 14:19:18
2.9123 دلار 14:18:16
2.9131 دلار 14:17:27
2.9131 دلار 14:17:27
2.913 دلار 14:16:36
2.9122 دلار 14:15:17
2.9122 دلار 14:15:16
2.9085 دلار 14:14:19
2.9056 دلار 14:13:27
2.9056 دلار 14:13:26
2.9055 دلار 14:12:38
2.9051 دلار 14:11:49
2.9051 دلار 14:11:49
2.908 دلار 14:10:11
2.9075 دلار 14:09:21
2.9075 دلار 14:09:20
2.9076 دلار 14:08:17
2.9085 دلار 14:07:20
2.9085 دلار 14:07:18
2.9056 دلار 14:06:47
2.9074 دلار 14:05:43
2.9074 دلار 14:05:43
2.9078 دلار 14:04:42
2.9091 دلار 14:03:42
2.9091 دلار 14:03:42
2.9093 دلار 14:02:46
2.9116 دلار 14:01:58
2.9116 دلار 14:01:58
2.9107 دلار 14:00:01
2.9107 دلار 14:00:00
2.9106 دلار 13:59:05
2.9078 دلار 13:58:07
2.9078 دلار 13:58:02
2.9051 دلار 13:57:10
2.9046 دلار 13:56:10
2.9046 دلار 13:56:09
2.903 دلار 13:54:58
2.9043 دلار 13:54:07
2.9043 دلار 13:54:07
2.9051 دلار 13:52:53
2.9039 دلار 13:52:08
2.9039 دلار 13:52:07
2.9089 دلار 13:51:15
2.9083 دلار 13:50:01
2.9083 دلار 13:50:01
2.9101 دلار 13:49:00
2.9101 دلار 13:48:59
2.9093 دلار 13:47:57
2.9103 دلار 13:47:08
2.9103 دلار 13:47:07
2.911 دلار 13:46:13
2.9124 دلار 13:45:14
2.9124 دلار 13:45:08
2.9116 دلار 13:44:02
2.9124 دلار 13:43:07
2.9124 دلار 13:43:04
2.9162 دلار 13:42:10
2.9172 دلار 13:41:12
2.9172 دلار 13:41:11
2.9163 دلار 13:39:59
2.916 دلار 13:39:17
2.916 دلار 13:39:16
2.9153 دلار 13:38:13
2.9161 دلار 13:37:23
2.9161 دلار 13:37:22
2.916 دلار 13:36:34
2.9123 دلار 13:35:14
2.9123 دلار 13:35:11
2.9129 دلار 13:34:14
2.9177 دلار 13:33:16
2.9162 دلار 13:33:16
2.9224 دلار 13:32:12
2.9195 دلار 13:31:27
2.9195 دلار 13:31:27
2.9158 دلار 13:29:58
2.9158 دلار 13:29:58
2.9136 دلار 13:28:59
2.9136 دلار 13:28:59
2.9112 دلار 13:28:00
2.9112 دلار 13:28:00
2.9094 دلار 13:26:57
2.9102 دلار 13:26:02
2.9102 دلار 13:26:01
2.9032 دلار 13:24:58
2.9032 دلار 13:24:57
2.902 دلار 13:24:00
2.902 دلار 13:23:59
2.9019 دلار 13:22:58
2.9019 دلار 13:22:56
2.9017 دلار 13:22:06
2.901 دلار 13:21:15
2.901 دلار 13:21:14
2.9005 دلار 13:19:58
2.9002 دلار 13:19:10
2.9002 دلار 13:19:10
2.9005 دلار 13:18:01
2.8993 دلار 13:17:18
2.8993 دلار 13:17:18
2.9002 دلار 13:16:30
2.901 دلار 13:15:41
2.901 دلار 13:15:41
2.9012 دلار 13:14:17
2.9026 دلار 13:13:27
2.9026 دلار 13:13:27
2.9028 دلار 13:12:49
2.9033 دلار 13:11:58
2.9033 دلار 13:11:58
2.9018 دلار 13:10:12
2.9044 دلار 13:09:16
2.9044 دلار 13:09:15
2.9074 دلار 13:08:09
2.9082 دلار 13:07:13
2.9082 دلار 13:07:11
2.9057 دلار 13:05:58
2.9024 دلار 13:05:16
2.9026 دلار 13:05:16
2.9032 دلار 13:04:20
2.9011 دلار 13:03:30
2.9011 دلار 13:03:30
2.9024 دلار 13:02:38
2.8984 دلار 13:01:50
2.8984 دلار 13:01:50
2.8965 دلار 12:59:57
2.8965 دلار 12:59:57
2.8984 دلار 12:58:59
2.8974 دلار 12:58:14
2.8974 دلار 12:58:11
2.8994 دلار 12:57:13
2.8981 دلار 12:56:15
2.8981 دلار 12:56:14
2.8951 دلار 12:55:01
2.8974 دلار 12:54:08
2.8974 دلار 12:54:08
2.8981 دلار 12:53:19
2.9013 دلار 12:52:17
2.9013 دلار 12:52:17
2.9054 دلار 12:51:30
2.9047 دلار 12:50:23
2.9045 دلار 12:50:18
2.9051 دلار 12:49:16
2.902 دلار 12:48:16
2.902 دلار 12:48:14
2.9078 دلار 12:47:15
2.9091 دلار 12:46:29
2.9091 دلار 12:46:29
2.909 دلار 12:45:15
2.9074 دلار 12:44:18
2.9074 دلار 12:44:17
2.9051 دلار 12:42:26
2.9051 دلار 12:42:24
2.9029 دلار 12:41:13
2.9055 دلار 12:40:07
2.9055 دلار 12:40:07
2.9052 دلار 12:39:17
2.9075 دلار 12:38:27
2.9075 دلار 12:38:27
2.9101 دلار 12:37:26
2.9063 دلار 12:36:33
2.9063 دلار 12:36:33
2.904 دلار 12:35:20
2.9022 دلار 12:34:45
2.9025 دلار 12:34:21
2.9017 دلار 12:33:15
2.8978 دلار 12:32:47
2.9018 دلار 12:32:21
2.9093 دلار 12:31:34
2.9085 دلار 12:30:15
2.9085 دلار 12:30:15
2.9058 دلار 12:29:01
2.9059 دلار 12:28:04
2.9059 دلار 12:28:03
2.8993 دلار 12:26:59
2.9002 دلار 12:26:10
2.9002 دلار 12:26:09
2.904 دلار 12:24:57
2.9052 دلار 12:24:24
2.9059 دلار 12:24:01
2.9051 دلار 12:23:08
2.9053 دلار 12:22:22
2.9053 دلار 12:22:21
2.9029 دلار 12:21:26
2.9022 دلار 12:19:01
2.9111 دلار 12:18:14
2.9111 دلار 12:18:12
2.9086 دلار 12:17:18
2.9085 دلار 12:16:30
2.9087 دلار 12:15:31
2.908 دلار 12:14:22
2.908 دلار 12:14:22
2.9089 دلار 12:13:18
2.9103 دلار 12:12:26
2.9103 دلار 12:12:26
2.913 دلار 12:11:37
2.9154 دلار 12:10:26
2.9154 دلار 12:10:26
2.918 دلار 12:09:15
2.9206 دلار 12:08:26
2.917 دلار 12:07:19
2.9152 دلار 12:05:25
2.9168 دلار 12:04:39
2.9168 دلار 12:04:38
2.9169 دلار 12:03:49
2.9155 دلار 12:03:00
2.9145 دلار 12:02:42
2.9145 دلار 12:02:42
2.9154 دلار 12:00:02
2.9154 دلار 12:00:01
2.9144 دلار 11:59:00
2.9144 دلار 11:59:00
2.9136 دلار 11:58:03
2.9133 دلار 11:57:05
2.9133 دلار 11:57:05
2.9162 دلار 11:56:00
2.9162 دلار 11:55:59
2.9167 دلار 11:54:58
2.9173 دلار 11:54:48
2.917 دلار 11:53:50
2.917 دلار 11:53:50
2.9193 دلار 11:52:59
2.9189 دلار 11:52:58
2.9196 دلار 11:52:01
2.9196 دلار 11:52:01
2.9202 دلار 11:51:11
2.9208 دلار 11:50:10
2.9208 دلار 11:50:05
2.92 دلار 11:49:06
2.921 دلار 11:48:47
2.921 دلار 11:48:22
2.9232 دلار 11:47:35
2.9222 دلار 11:46:31
2.9215 دلار 11:46:30
2.9225 دلار 11:45:18
2.9236 دلار 11:44:18
2.9236 دلار 11:44:15
2.9223 دلار 11:43:24
2.9199 دلار 11:42:22
2.9224 دلار 11:41:25
2.9242 دلار 11:40:10
2.9242 دلار 11:40:06
2.9273 دلار 11:39:14
2.9254 دلار 11:38:26
2.9249 دلار 11:38:26
2.9258 دلار 11:37:26
2.9284 دلار 11:36:30
2.9284 دلار 11:36:30
2.9264 دلار 11:35:15
2.9266 دلار 11:34:21
2.9259 دلار 11:34:20
2.9265 دلار 11:33:42
2.925 دلار 11:32:41
2.925 دلار 11:32:41
2.9238 دلار 11:31:33
2.9198 دلار 11:30:08
2.9198 دلار 11:30:06
2.9178 دلار 11:29:01
2.9178 دلار 11:29:01
2.9167 دلار 11:28:01
2.9166 دلار 11:28:00
2.9159 دلار 11:26:59
2.9159 دلار 11:26:59
2.9129 دلار 11:26:02
2.9129 دلار 11:26:01
2.9119 دلار 11:25:01
2.9119 دلار 11:25:01
2.9127 دلار 11:24:02
2.9129 دلار 11:23:08
2.9169 دلار 11:22:16
2.917 دلار 11:21:32
2.9171 دلار 11:20:16
2.9172 دلار 11:19:19
2.9172 دلار 11:19:19
2.9173 دلار 11:18:27
2.9176 دلار 11:17:31
2.9176 دلار 11:17:31
2.9195 دلار 11:16:29
2.9196 دلار 11:15:21
2.9196 دلار 11:15:20
2.921 دلار 11:14:12
2.9208 دلار 11:12:09
2.9207 دلار 11:11:30
2.9208 دلار 11:09:42
2.9208 دلار 11:09:13
2.9205 دلار 11:08:05
2.9203 دلار 11:07:11
2.9203 دلار 11:07:08
2.9196 دلار 11:06:09
2.9196 دلار 11:05:49
2.9192 دلار 11:04:13
2.9204 دلار 11:03:57
2.9211 دلار 11:03:33
2.9212 دلار 11:02:33
2.9202 دلار 11:01:48
2.9202 دلار 11:01:48
2.924 دلار 10:59:56
2.924 دلار 10:59:54
2.9238 دلار 10:58:55
2.9238 دلار 10:58:54
2.924 دلار 10:57:57
2.924 دلار 10:57:56
2.9244 دلار 10:57:01
2.9244 دلار 10:57:01
2.9246 دلار 10:56:00
2.9276 دلار 10:55:52
2.9282 دلار 10:54:52
2.9282 دلار 10:54:48
2.9283 دلار 10:53:05
2.9283 دلار 10:53:03
2.9284 دلار 10:51:12
2.9284 دلار 10:51:12
2.9285 دلار 10:49:58
2.9285 دلار 10:49:57
2.9292 دلار 10:48:57
2.9292 دلار 10:48:56
2.9294 دلار 10:47:56
2.9294 دلار 10:47:55
2.9296 دلار 10:46:56
2.9296 دلار 10:46:56
2.93 دلار 10:46:09
2.932 دلار 10:45:08
2.932 دلار 10:45:07
2.9324 دلار 10:43:55
2.9328 دلار 10:43:05
2.9328 دلار 10:43:05
2.9329 دلار 10:42:02
2.9328 دلار 10:41:06
2.9328 دلار 10:41:06
2.9323 دلار 10:39:58
2.9323 دلار 10:39:57
2.9317 دلار 10:38:59
2.9317 دلار 10:38:58
2.932 دلار 10:38:02
2.9315 دلار 10:37:13
2.9315 دلار 10:37:12
2.9319 دلار 10:36:06
2.9318 دلار 10:35:57
2.9339 دلار 10:34:54
2.9339 دلار 10:34:52
2.9328 دلار 10:33:49
2.9297 دلار 10:33:03
2.9298 دلار 10:33:03
2.9295 دلار 10:31:58
2.9264 دلار 10:31:04
2.9264 دلار 10:31:03
2.9259 دلار 10:29:52
2.923 دلار 10:29:41
2.9223 دلار 10:28:50
2.9223 دلار 10:28:50
2.9219 دلار 10:27:46
2.9223 دلار 10:26:52
2.9221 دلار 10:26:52
2.9219 دلار 10:25:57
2.9217 دلار 10:25:42
2.9218 دلار 10:24:49
2.9218 دلار 10:24:47
2.922 دلار 10:23:56
2.922 دلار 10:23:56
2.9219 دلار 10:22:41
2.9216 دلار 10:20:52
2.9216 دلار 10:20:43
2.9215 دلار 10:18:49
2.9218 دلار 10:18:12
2.9218 دلار 10:18:11
2.9226 دلار 10:16:17
2.9226 دلار 10:16:17
2.9225 دلار 10:15:23
2.923 دلار 10:12:07
2.9231 دلار 10:11:19
2.9231 دلار 10:11:17
2.923 دلار 10:10:05
2.9221 دلار 10:09:11
2.9221 دلار 10:09:10
2.9217 دلار 10:08:05
2.9189 دلار 10:07:17
2.9189 دلار 10:07:17
2.9131 دلار 10:06:20
2.9133 دلار 10:05:15
2.9133 دلار 10:05:15
2.9137 دلار 10:04:14
2.9126 دلار 10:03:23
2.9126 دلار 10:03:23
2.9125 دلار 10:02:29
2.9139 دلار 10:01:41
2.9139 دلار 10:01:41
2.9149 دلار 09:53:48
2.9152 دلار 09:51:14
2.9152 دلار 09:51:14
2.915 دلار 09:48:56
2.915 دلار 09:48:55
2.9153 دلار 09:46:53
2.9165 دلار 09:46:24
2.9166 دلار 09:45:59
2.9167 دلار 09:41:10
2.9167 دلار 09:41:09
2.9171 دلار 09:39:15
2.9171 دلار 09:39:14
2.9176 دلار 09:37:22
2.9176 دلار 09:37:21
2.9206 دلار 09:36:19
2.9207 دلار 09:35:03
2.9207 دلار 09:35:03
2.9209 دلار 09:34:03
2.9209 دلار 09:34:01
2.9213 دلار 09:33:01
2.9213 دلار 09:33:01
2.9202 دلار 09:31:58
2.9192 دلار 09:31:22
2.9203 دلار 09:31:21
2.917 دلار 09:28:58
2.9163 دلار 09:28:08
2.9163 دلار 09:28:08
2.9157 دلار 09:25:57
2.9152 دلار 09:18:56
2.9152 دلار 09:18:55
2.9146 دلار 09:12:02
2.9053 دلار 09:11:08
2.9053 دلار 09:11:06
2.9044 دلار 09:09:59
2.9048 دلار 09:04:02
2.9045 دلار 09:03:18
2.9045 دلار 09:03:17
2.9021 دلار 08:57:54
2.9021 دلار 08:57:53
2.9031 دلار 08:55:59
2.9031 دلار 08:55:59
2.9051 دلار 08:45:59
2.9051 دلار 08:45:58
2.9019 دلار 08:44:58
2.9019 دلار 08:44:58
2.9013 دلار 08:43:57
2.9007 دلار 08:43:06
2.9007 دلار 08:43:06
2.9003 دلار 08:41:59
2.9003 دلار 08:41:59
2.9002 دلار 08:39:58
2.9002 دلار 08:39:57
2.9003 دلار 08:36:14
2.9003 دلار 08:36:14
2.8998 دلار 08:31:14
2.8998 دلار 08:31:06
2.8994 دلار 08:29:00
2.8996 دلار 08:27:59
2.8996 دلار 08:27:58
2.8997 دلار 08:26:00
2.8997 دلار 08:25:58
2.8995 دلار 08:24:57
2.8996 دلار 08:22:08
2.8996 دلار 08:22:07
2.8998 دلار 08:19:52
2.8998 دلار 08:19:51
2.8995 دلار 08:18:55
2.8996 دلار 08:17:01
2.8994 دلار 08:16:18
2.8991 دلار 08:16:13
2.899 دلار 08:15:03
2.8989 دلار 08:14:05
2.8989 دلار 08:14:03
2.899 دلار 08:13:04
2.899 دلار 08:12:41
2.8996 دلار 08:12:24
2.8997 دلار 08:11:26
2.8996 دلار 08:10:06
2.8996 دلار 08:10:06
2.8997 دلار 08:09:06
2.8999 دلار 08:08:15
2.8999 دلار 08:08:14
2.9003 دلار 08:06:14
2.9003 دلار 08:06:14
2.8988 دلار 08:05:19
2.8987 دلار 08:04:24
2.8987 دلار 08:04:23
2.8989 دلار 08:03:24
2.8982 دلار 08:02:28
2.8983 دلار 08:02:11
2.8993 دلار 07:59:56
2.8993 دلار 07:59:55
2.8999 دلار 07:58:59
2.8999 دلار 07:58:59
2.9 دلار 07:58:01
2.9 دلار 07:57:59
2.8998 دلار 07:55:58
2.8988 دلار 07:55:03
2.8988 دلار 07:55:02
2.9002 دلار 07:53:58
2.8998 دلار 07:53:13
2.8998 دلار 07:53:13
2.899 دلار 07:49:58
2.899 دلار 07:49:48
2.8992 دلار 07:48:53
2.8992 دلار 07:48:51
2.8998 دلار 07:46:58
2.8998 دلار 07:46:58
2.901 دلار 07:46:01
2.901 دلار 07:46:00
2.9016 دلار 07:45:01
2.901 دلار 07:45:01
2.9005 دلار 07:44:01
2.9005 دلار 07:44:00
2.8996 دلار 07:42:59
2.8996 دلار 07:42:59
2.8997 دلار 07:41:54
2.8998 دلار 07:41:07
2.9004 دلار 07:41:04
2.9009 دلار 07:39:55
2.9009 دلار 07:39:54
2.9051 دلار 07:38:58
2.9051 دلار 07:38:55
2.9055 دلار 07:38:02
2.9055 دلار 07:38:01
2.9042 دلار 07:37:02
2.9042 دلار 07:37:01
2.9039 دلار 07:36:12
2.9039 دلار 07:35:55
2.9061 دلار 07:33:56
2.9061 دلار 07:33:55
2.9059 دلار 07:32:59
2.9059 دلار 07:32:59
2.9058 دلار 07:31:59
2.9057 دلار 07:31:19
2.9057 دلار 07:31:16
2.9056 دلار 07:29:02
2.9056 دلار 07:29:01
2.9057 دلار 07:27:57
2.9057 دلار 07:27:55
2.9028 دلار 07:26:58
2.9028 دلار 07:26:57
2.9023 دلار 07:26:02
2.9023 دلار 07:26:01
2.901 دلار 07:23:01
2.901 دلار 07:22:58
2.8998 دلار 07:20:56
2.8998 دلار 07:20:50
2.8997 دلار 07:19:51
2.8997 دلار 07:19:49
2.8994 دلار 07:16:01
2.8991 دلار 07:15:05
2.8991 دلار 07:15:04
2.8992 دلار 07:13:58
2.8991 دلار 07:11:06
2.8991 دلار 07:11:05
2.899 دلار 07:10:00
2.8993 دلار 07:09:26
2.9 دلار 07:08:01
2.9 دلار 07:08:01
2.8995 دلار 07:06:59
2.9002 دلار 07:06:09
2.9002 دلار 07:06:06
2.8998 دلار 07:04:56
2.8998 دلار 07:04:56
2.8996 دلار 07:04:01
2.8993 دلار 07:03:16
2.8993 دلار 07:03:16
2.8984 دلار 07:02:17
2.896 دلار 07:01:28
2.8963 دلار 07:01:28
2.895 دلار 06:57:56
2.8949 دلار 06:57:04
2.8946 دلار 06:56:01
2.8946 دلار 06:55:51
2.8949 دلار 06:54:51
2.8949 دلار 06:54:49
2.8952 دلار 06:53:52
2.8951 دلار 06:53:44
2.895 دلار 06:52:54
2.895 دلار 06:52:54
2.8946 دلار 06:51:56
2.8951 دلار 06:51:12
2.8951 دلار 06:51:05
2.8958 دلار 06:48:52
2.8958 دلار 06:48:51
2.8969 دلار 06:47:50
2.8968 دلار 06:47:43
2.8964 دلار 06:46:54
2.8964 دلار 06:46:53
2.8972 دلار 06:45:55
2.8972 دلار 06:45:44
2.8975 دلار 06:44:54
2.8975 دلار 06:44:52
2.8973 دلار 06:43:50
2.8975 دلار 06:43:28
2.898 دلار 06:41:59
2.898 دلار 06:41:59
2.899 دلار 06:39:54
2.8994 دلار 06:38:59
2.898 دلار 06:38:07
2.8981 دلار 06:38:06
2.8968 دلار 06:37:07
2.8963 دلار 06:36:12
2.8963 دلار 06:36:11
2.8973 دلار 06:34:52
2.8973 دلار 06:34:47
2.8974 دلار 06:32:59
2.8974 دلار 06:32:58
2.8984 دلار 06:31:58
2.8984 دلار 06:31:57
2.8988 دلار 06:31:02
2.8988 دلار 06:30:56
2.8984 دلار 06:29:53
2.8984 دلار 06:29:51
2.896 دلار 06:28:51
2.896 دلار 06:28:43
2.8967 دلار 06:27:53
2.8967 دلار 06:27:52
2.8968 دلار 06:26:58
2.8968 دلار 06:26:57
2.8979 دلار 06:25:55
2.8979 دلار 06:25:40
2.8981 دلار 06:21:00
2.8981 دلار 06:21:00
2.8982 دلار 06:18:53
2.8982 دلار 06:18:52
2.898 دلار 06:17:56
2.898 دلار 06:17:55
2.8983 دلار 06:16:57
2.8994 دلار 06:16:05
2.8994 دلار 06:16:05
2.899 دلار 06:10:04
2.899 دلار 06:10:02
2.8993 دلار 06:07:00
2.9006 دلار 06:03:02
2.9009 دلار 06:02:26
2.9009 دلار 06:02:07
2.901 دلار 06:01:00
2.9009 دلار 05:59:46
2.9009 دلار 05:59:45
2.9 دلار 05:58:50
2.9 دلار 05:58:44
2.9009 دلار 05:57:54
2.9009 دلار 05:57:54
2.903 دلار 05:54:54
2.903 دلار 05:54:52
2.9029 دلار 05:52:55
2.9029 دلار 05:52:52
2.9045 دلار 05:52:00
2.9035 دلار 05:51:13
2.9035 دلار 05:51:05
2.9038 دلار 05:49:54
2.9038 دلار 05:49:52
2.9048 دلار 05:48:51
2.9041 دلار 05:48:42
2.9056 دلار 05:46:56
2.9056 دلار 05:46:56
2.907 دلار 05:45:59
2.907 دلار 05:45:57
2.9062 دلار 05:43:55
2.9062 دلار 05:43:52
2.9061 دلار 05:42:55
2.9061 دلار 05:42:54
2.9082 دلار 05:41:57
2.9082 دلار 05:41:56
2.9055 دلار 05:41:01
2.9051 دلار 05:40:50
2.9047 دلار 05:39:52
2.9047 دلار 05:39:51
2.9051 دلار 05:38:55
2.9047 دلار 05:37:01
2.9041 دلار 05:36:14
2.9041 دلار 05:36:11
2.9032 دلار 05:33:56
2.9032 دلار 05:33:55
2.9048 دلار 05:31:58
2.9063 دلار 05:31:06
2.9063 دلار 05:31:05
2.9076 دلار 05:29:51
2.9074 دلار 05:29:42
2.9073 دلار 05:28:51
2.9073 دلار 05:28:51
2.9076 دلار 05:27:58
2.9076 دلار 05:27:57
2.9071 دلار 05:23:58
2.9071 دلار 05:23:58
2.907 دلار 05:23:00
2.907 دلار 05:23:00
2.9074 دلار 05:22:02
2.9074 دلار 05:22:02
2.9072 دلار 05:20:57
2.9072 دلار 05:20:49
2.9074 دلار 05:19:53
2.9074 دلار 05:19:49
2.907 دلار 05:18:51
2.907 دلار 05:18:46
2.9072 دلار 05:17:54
2.9072 دلار 05:17:54
2.9068 دلار 05:16:58
2.9068 دلار 05:16:58
2.9052 دلار 05:16:01
2.9052 دلار 05:16:00
2.9057 دلار 05:14:59
2.9057 دلار 05:14:55
2.907 دلار 05:13:57
2.907 دلار 05:13:56
2.9052 دلار 05:13:00
2.9052 دلار 05:13:00
2.9051 دلار 05:11:59
2.9052 دلار 05:11:37
2.9047 دلار 05:11:12
2.9051 دلار 05:08:00
2.9051 دلار 05:08:00
2.9052 دلار 05:06:11
2.9052 دلار 05:06:10
2.9051 دلار 05:02:11
2.9052 دلار 05:01:27
2.9052 دلار 05:01:13
2.9053 دلار 04:59:52
2.9053 دلار 04:59:51
2.9054 دلار 04:58:58
2.9054 دلار 04:58:57
2.9053 دلار 04:57:56
2.9053 دلار 04:57:49
2.9054 دلار 04:56:54
2.9054 دلار 04:56:54
2.9045 دلار 04:54:42
2.9042 دلار 04:53:47
2.921 دلار 04:53:34
2.922 دلار 04:52:50
2.922 دلار 04:52:48
2.9261 دلار 04:51:09
2.9261 دلار 04:51:09
2.9269 دلار 04:48:51
2.9287 دلار 04:48:50
2.9288 دلار 04:47:55
2.9288 دلار 04:47:55
2.9287 دلار 04:46:55
2.9287 دلار 04:46:54
2.9288 دلار 04:46:00
2.9288 دلار 04:45:59
2.9287 دلار 04:44:49
2.9288 دلار 04:44:45
2.9291 دلار 04:43:54
2.9291 دلار 04:43:53
2.9287 دلار 04:42:57
2.9287 دلار 04:42:57
2.9291 دلار 04:41:57
2.9291 دلار 04:41:56
2.9306 دلار 04:40:41
2.9307 دلار 04:39:50
2.9307 دلار 04:39:49
2.9303 دلار 04:38:55
2.9307 دلار 04:37:12
2.9308 دلار 04:36:11
2.9308 دلار 04:36:10
2.9284 دلار 04:34:49
2.9284 دلار 04:34:43
2.9285 دلار 04:33:54
2.9285 دلار 04:33:54
2.9318 دلار 04:32:56
2.9314 دلار 04:31:55
2.9311 دلار 04:31:03
2.9311 دلار 04:31:02
2.9352 دلار 04:28:50
2.9352 دلار 04:28:49
2.9357 دلار 04:26:54
2.9357 دلار 04:26:53
2.9356 دلار 04:24:49
2.9356 دلار 04:24:47
2.9367 دلار 04:22:53
2.9367 دلار 04:22:53
2.935 دلار 04:21:59
2.935 دلار 04:21:58
2.9324 دلار 04:19:50
2.9324 دلار 04:19:50
2.9292 دلار 04:18:55
2.9292 دلار 04:18:53
2.9277 دلار 04:17:52
2.9278 دلار 04:17:43
2.927 دلار 04:14:56
2.927 دلار 04:14:55
2.9253 دلار 04:11:58
2.9253 دلار 04:11:57
2.9252 دلار 04:11:11
2.9245 دلار 04:09:01
2.9231 دلار 04:08:08
2.923 دلار 04:06:10
2.923 دلار 04:06:08
2.9223 دلار 04:05:01
2.9223 دلار 04:05:00
2.9222 دلار 04:04:03
2.9221 دلار 04:02:13
2.9242 دلار 03:53:50
2.9236 دلار 03:52:00
2.9236 دلار 03:52:00
2.9235 دلار 03:49:50
2.9235 دلار 03:49:50
2.9234 دلار 03:46:49
2.9234 دلار 03:46:42
2.9235 دلار 03:32:55
2.9235 دلار 03:32:55
2.9234 دلار 03:23:56
2.9234 دلار 03:23:55
2.9223 دلار 03:17:49
2.9223 دلار 03:17:43
2.9209 دلار 03:15:56
2.9209 دلار 03:15:54
2.9208 دلار 03:11:03
2.9208 دلار 03:11:01
2.92 دلار 03:09:02
2.92 دلار 03:09:00
2.9188 دلار 03:01:21
2.9182 دلار 03:00:59
2.9184 دلار 02:59:47
2.9187 دلار 02:59:47
2.9233 دلار 02:58:49
2.9233 دلار 02:58:40
2.9226 دلار 02:57:55
2.9226 دلار 02:57:54
2.9219 دلار 02:56:57
2.9219 دلار 02:56:57
2.9217 دلار 02:55:59
2.9217 دلار 02:55:58
2.922 دلار 02:54:56
2.922 دلار 02:54:55
2.9236 دلار 02:51:04
2.9236 دلار 02:50:59
2.924 دلار 02:49:53
2.924 دلار 02:49:41
2.9238 دلار 02:44:49
2.9238 دلار 02:44:35
2.9239 دلار 02:41:55
2.924 دلار 02:41:05
2.924 دلار 02:41:01
2.9249 دلار 02:37:04
2.9249 دلار 02:37:04
2.929 دلار 02:33:52
2.929 دلار 02:33:44
2.9303 دلار 02:32:54
2.9298 دلار 02:32:53
2.9305 دلار 02:31:54
2.917 دلار 01:29:57
2.917 دلار 01:29:55
2.9175 دلار 01:29:00
2.9175 دلار 01:28:59
2.9124 دلار 01:27:58
2.9124 دلار 01:27:57
2.9123 دلار 01:26:57
2.9123 دلار 01:26:57
2.9116 دلار 01:25:58
2.9118 دلار 01:25:49
2.9113 دلار 01:24:53
2.9113 دلار 01:24:52
2.9127 دلار 01:23:58
2.9127 دلار 01:23:58
2.9099 دلار 01:23:01
2.9099 دلار 01:23:00
2.9118 دلار 01:22:01
2.9118 دلار 01:22:01
2.9148 دلار 01:21:01
2.9148 دلار 01:21:00
2.9137 دلار 01:19:52
2.9127 دلار 01:19:41
2.9134 دلار 01:17:57
2.9134 دلار 01:17:56
2.9131 دلار 01:16:59
2.9141 دلار 01:16:07
2.9141 دلار 01:16:07
2.916 دلار 01:15:00
2.916 دلار 01:14:59
2.9155 دلار 01:13:55
2.9141 دلار 01:13:08
2.9141 دلار 01:13:07
2.9142 دلار 01:11:57
2.9112 دلار 01:11:07
2.9112 دلار 01:11:05
2.9119 دلار 01:09:59
2.9118 دلار 01:09:05
2.9118 دلار 01:09:04
2.912 دلار 01:08:00
2.912 دلار 01:07:59
2.9133 دلار 01:06:56
2.9133 دلار 01:06:55
2.9146 دلار 01:06:00
2.9146 دلار 01:05:50
2.9128 دلار 01:04:53
2.9128 دلار 01:04:53
2.9096 دلار 01:03:58
2.9101 دلار 01:03:13
2.9101 دلار 01:03:13
2.9081 دلار 01:02:19
2.9066 دلار 01:01:36
2.9066 دلار 01:01:35
2.9009 دلار 00:59:47
2.9006 دلار 00:59:38
2.9001 دلار 00:58:50
2.9001 دلار 00:58:49
2.9 دلار 00:57:56
2.9001 دلار 00:57:45
2.9002 دلار 00:56:52
2.9002 دلار 00:56:51
2.8995 دلار 00:55:53
2.8995 دلار 00:55:40
2.8996 دلار 00:54:47
2.8996 دلار 00:54:46
2.9002 دلار 00:53:48
2.9002 دلار 00:53:30
2.9008 دلار 00:52:47
2.9008 دلار 00:52:46
2.9002 دلار 00:51:53
2.901 دلار 00:51:04
2.901 دلار 00:51:01
2.9002 دلار 00:49:50
2.9002 دلار 00:49:39
2.9001 دلار 00:48:51
2.9001 دلار 00:48:51
2.9016 دلار 00:47:37
2.9015 دلار 00:46:52
2.9015 دلار 00:46:52
2.9013 دلار 00:45:51
2.9009 دلار 00:45:37
2.9017 دلار 00:44:47
2.9017 دلار 00:44:45
2.8992 دلار 00:43:47
2.8992 دلار 00:43:41
2.899 دلار 00:42:53
2.899 دلار 00:42:52
2.8989 دلار 00:40:52
2.8989 دلار 00:40:52
2.8992 دلار 00:39:47
2.8994 دلار 00:39:38
2.8989 دلار 00:38:53
2.8989 دلار 00:38:52
2.8991 دلار 00:38:02
2.8991 دلار 00:38:00
2.8984 دلار 00:37:00
2.8948 دلار 00:36:10
2.8948 دلار 00:36:09
2.8937 دلار 00:34:55
2.8937 دلار 00:34:47
2.8936 دلار 00:33:53
2.8936 دلار 00:33:53
2.8943 دلار 00:32:59
2.8943 دلار 00:32:57
2.8956 دلار 00:31:58
2.8986 دلار 00:31:18
2.8986 دلار 00:31:18
2.8983 دلار 00:29:59
2.8983 دلار 00:29:57
2.8987 دلار 00:27:51
2.8988 دلار 00:27:43
2.899 دلار 00:26:52
2.8982 دلار 00:25:58
2.8986 دلار 00:25:56
2.8962 دلار 00:24:58
2.8962 دلار 00:24:57
2.8958 دلار 00:23:59
2.8958 دلار 00:23:56
2.8976 دلار 00:22:57
2.8976 دلار 00:22:57

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 1,029.13
 • بالاترین قیمت روز : 1,037.75
 • پایین ترین قیمت روز : 1,018.13
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,022.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۲۰:۱۵
 • نرخ روز گذشته : 1,023.13
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.59%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 6
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
1,029.13 دلار 17:20:15
1,028.13 دلار 17:19:15
1,028.13 دلار 17:19:15
1,027.25 دلار 17:18:19
1,027.63 دلار 17:17:21
1,027.63 دلار 17:17:21
1,027.88 دلار 17:14:18
1,027.25 دلار 17:13:16
1,027.25 دلار 17:13:16
1,027.63 دلار 17:12:13
1,029.75 دلار 17:11:25
1,029.75 دلار 17:11:24
1,030 دلار 17:09:09
1,030 دلار 17:09:08
1,028.75 دلار 17:08:07
1,029.25 دلار 17:07:07
1,029.25 دلار 17:07:03
1,027.75 دلار 17:06:18
1,027.63 دلار 17:05:15
1,027.63 دلار 17:05:14
1,028.25 دلار 17:04:18
1,029 دلار 17:03:25
1,029 دلار 17:03:25
1,028.25 دلار 17:02:37
1,030.25 دلار 17:01:41
1,030.25 دلار 17:01:40
1,029.25 دلار 16:59:50
1,029.25 دلار 16:59:50
1,028.5 دلار 16:58:57
1,029.13 دلار 16:57:04
1,029.38 دلار 16:56:10
1,029.38 دلار 16:56:10
1,029.25 دلار 16:54:55
1,029.25 دلار 16:54:55
1,029.88 دلار 16:54:00
1,029.88 دلار 16:53:59
1,030.13 دلار 16:52:08
1,030.13 دلار 16:52:07
1,030.25 دلار 16:51:07
1,030 دلار 16:50:03
1,030 دلار 16:50:02
1,031.13 دلار 16:48:55
1,030.63 دلار 16:48:00
1,030.75 دلار 16:47:58
1,029.38 دلار 16:47:12
1,029 دلار 16:46:20
1,029 دلار 16:46:20
1,028.63 دلار 16:44:58
1,028.75 دلار 16:44:09
1,028.75 دلار 16:44:09
1,028.5 دلار 16:43:02
1,028.5 دلار 16:43:00
1,028.25 دلار 16:42:01
1,028.5 دلار 16:41:03
1,028.5 دلار 16:41:02
1,028 دلار 16:39:59
1,028 دلار 16:39:58
1,026.5 دلار 16:38:59
1,027 دلار 16:37:17
1,026.5 دلار 16:36:28
1,026.5 دلار 16:36:27
1,026.88 دلار 16:35:00
1,026.88 دلار 16:34:57
1,026.25 دلار 16:33:59
1,025.75 دلار 16:31:58
1,026.75 دلار 16:31:23
1,026.75 دلار 16:31:18
1,026.25 دلار 16:29:55
1,026.25 دلار 16:29:55
1,025.63 دلار 16:28:56
1,025.63 دلار 16:28:52
1,025 دلار 16:27:57
1,025 دلار 16:27:56
1,024.88 دلار 16:27:01
1,024.88 دلار 16:27:00
1,025 دلار 16:25:59
1,024.63 دلار 16:25:58
1,024.13 دلار 16:24:54
1,024.13 دلار 16:24:46
1,024 دلار 16:23:54
1,024 دلار 16:23:53
1,023.25 دلار 16:22:57
1,023.25 دلار 16:22:57
1,023 دلار 16:19:51
1,023 دلار 16:19:41
1,022.88 دلار 16:18:52
1,022.88 دلار 16:18:51
1,024.13 دلار 16:17:59
1,024 دلار 16:17:13
1,024 دلار 16:17:11
1,024.5 دلار 16:16:16
1,025.25 دلار 16:15:03
1,025.25 دلار 16:14:58
1,024.75 دلار 16:14:04
1,024.88 دلار 16:13:06
1,024.88 دلار 16:13:04
1,025.38 دلار 16:12:13
1,025.63 دلار 16:11:22
1,025.63 دلار 16:11:22
1,025.5 دلار 16:09:08
1,025.5 دلار 16:09:03
1,025.63 دلار 16:08:06
1,025.25 دلار 16:07:18
1,025.25 دلار 16:07:18
1,024.75 دلار 16:06:23
1,024.25 دلار 16:05:24
1,024.25 دلار 16:05:23
1,023.5 دلار 16:03:38
1,024.25 دلار 16:02:31
1,025.63 دلار 15:59:53
1,025.63 دلار 15:59:53
1,025.38 دلار 15:58:51
1,025 دلار 15:58:05
1,025.25 دلار 15:56:08
1,025.25 دلار 15:56:07
1,026.25 دلار 15:54:58
1,026.25 دلار 15:54:57
1,025.25 دلار 15:54:00
1,025.25 دلار 15:53:59
1,024.75 دلار 15:52:15
1,024.75 دلار 15:52:15
1,024.63 دلار 15:51:25
1,024.88 دلار 15:50:22
1,024.88 دلار 15:50:21
1,024.38 دلار 15:49:00
1,024.38 دلار 15:48:59
1,025 دلار 15:48:02
1,025.5 دلار 15:47:11
1,025.5 دلار 15:47:11
1,024.88 دلار 15:46:13
1,025.13 دلار 15:44:15
1,024.5 دلار 15:43:10
1,024.5 دلار 15:43:10
1,024.75 دلار 15:42:06
1,024.75 دلار 15:42:02
1,024.5 دلار 15:41:09
1,024.75 دلار 15:40:33
1,024.75 دلار 15:40:00
1,025 دلار 15:39:00
1,024.25 دلار 15:38:12
1,024.63 دلار 15:38:12
1,025 دلار 15:34:58
1,025.5 دلار 15:34:11
1,025.75 دلار 15:33:13
1,025.75 دلار 15:33:08
1,026 دلار 15:32:12
1,026.25 دلار 15:31:22
1,026.25 دلار 15:31:21
1,026.88 دلار 15:29:01
1,026.88 دلار 15:29:01
1,027 دلار 15:27:18
1,027 دلار 15:27:18
1,027.38 دلار 15:26:10
1,027.63 دلار 15:25:11
1,027.63 دلار 15:25:11
1,027.13 دلار 15:23:59
1,027.13 دلار 15:23:58
1,027.38 دلار 15:23:19
1,027.13 دلار 15:22:21
1,027.13 دلار 15:22:21
1,027.88 دلار 15:20:28
1,027.88 دلار 15:20:26
1,028.38 دلار 15:19:02
1,028.75 دلار 15:18:21
1,028.75 دلار 15:18:15
1,027.88 دلار 15:17:26
1,027.63 دلار 15:16:35
1,027.63 دلار 15:16:35
1,028.38 دلار 15:15:30
1,028.5 دلار 15:14:23
1,028.5 دلار 15:14:21
1,030.25 دلار 15:13:14
1,030.75 دلار 15:12:28
1,031.13 دلار 15:12:27
1,032.13 دلار 15:10:20
1,032.13 دلار 15:10:19
1,032 دلار 15:09:14
1,031.75 دلار 15:08:19
1,031.75 دلار 15:08:18
1,032.5 دلار 15:06:16
1,032.5 دلار 15:06:16
1,031.88 دلار 15:05:01
1,031.88 دلار 15:05:00
1,031.38 دلار 15:04:18
1,031.63 دلار 15:03:22
1,031.25 دلار 15:02:37
1,032.25 دلار 15:01:56
1,032.25 دلار 15:01:56
1,032.63 دلار 14:59:56
1,032.63 دلار 14:59:55
1,033.13 دلار 14:57:06
1,033.63 دلار 14:56:02
1,033.63 دلار 14:56:01
1,033 دلار 14:54:56
1,033 دلار 14:54:56
1,033.25 دلار 14:53:55
1,033.25 دلار 14:53:54
1,033.5 دلار 14:51:18
1,033.5 دلار 14:51:17
1,033.63 دلار 14:49:42
1,033.5 دلار 14:48:51
1,033.5 دلار 14:48:51
1,033.13 دلار 14:47:55
1,033.13 دلار 14:47:54
1,033.5 دلار 14:46:56
1,033.5 دلار 14:46:56
1,031.75 دلار 14:45:11
1,031.75 دلار 14:45:06
1,031 دلار 14:44:00
1,031.75 دلار 14:43:34
1,031.63 دلار 14:43:02
1,031.5 دلار 14:41:56
1,031.38 دلار 14:41:13
1,031.38 دلار 14:41:13
1,031.13 دلار 14:39:05
1,031.25 دلار 14:39:03
1,031.88 دلار 14:38:25
1,031.38 دلار 14:37:32
1,031.38 دلار 14:37:32
1,031.63 دلار 14:37:06
1,030.63 دلار 14:35:02
1,030.63 دلار 14:35:01
1,031.75 دلار 14:33:58
1,031.25 دلار 14:31:13
1,031.25 دلار 14:31:12
1,031.75 دلار 14:29:01
1,031.75 دلار 14:29:00
1,032 دلار 14:27:57
1,032.13 دلار 14:27:57
1,031.25 دلار 14:27:04
1,031.25 دلار 14:27:00
1,031.75 دلار 14:26:02
1,031.63 دلار 14:25:02
1,031.63 دلار 14:25:01
1,031.5 دلار 14:23:58
1,032 دلار 14:23:08
1,032 دلار 14:23:08
1,032.13 دلار 14:22:14
1,032.25 دلار 14:21:24
1,032.25 دلار 14:21:23
1,030.88 دلار 14:19:59
1,030.13 دلار 14:19:18
1,030.13 دلار 14:19:18
1,030.5 دلار 14:18:16
1,030.25 دلار 14:17:27
1,030.25 دلار 14:17:27
1,029.38 دلار 14:16:36
1,029.13 دلار 14:15:17
1,029.13 دلار 14:15:16
1,028 دلار 14:14:19
1,027.25 دلار 14:12:37
1,027.13 دلار 14:11:49
1,027.13 دلار 14:11:49
1,027.63 دلار 14:10:11
1,027.5 دلار 14:09:20
1,027.5 دلار 14:09:20
1,027.63 دلار 14:08:16
1,028 دلار 14:07:20
1,028 دلار 14:07:18
1,027.25 دلار 14:06:47
1,027.38 دلار 14:05:42
1,027.38 دلار 14:05:42
1,027.75 دلار 14:04:42
1,028.38 دلار 14:03:42
1,028.38 دلار 14:03:42
1,028.5 دلار 14:02:46
1,029.38 دلار 14:00:01
1,029.38 دلار 14:00:00
1,028.5 دلار 13:59:05
1,027.38 دلار 13:58:06
1,027.38 دلار 13:58:02
1,027.63 دلار 13:57:10
1,026.88 دلار 13:56:09
1,026.88 دلار 13:56:09
1,026.25 دلار 13:54:58
1,026.5 دلار 13:54:07
1,026.5 دلار 13:54:07
1,027 دلار 13:52:53
1,026.75 دلار 13:52:08
1,026.75 دلار 13:52:07
1,028.5 دلار 13:51:15
1,028.75 دلار 13:50:01
1,028.75 دلار 13:50:01
1,029.25 دلار 13:49:00
1,029.25 دلار 13:48:58
1,027.88 دلار 13:47:57
1,028.5 دلار 13:47:08
1,028.5 دلار 13:47:07
1,028.63 دلار 13:46:12
1,028.38 دلار 13:45:13
1,028.38 دلار 13:45:08
1,028.63 دلار 13:44:02
1,028.75 دلار 13:43:06
1,028.75 دلار 13:43:04
1,029.75 دلار 13:42:10
1,029.38 دلار 13:41:12
1,029.38 دلار 13:41:11
1,029 دلار 13:39:17
1,029 دلار 13:39:16
1,028.25 دلار 13:38:13
1,029 دلار 13:37:23
1,029 دلار 13:37:22
1,029.75 دلار 13:36:34
1,029 دلار 13:35:14
1,029 دلار 13:35:11
1,029.25 دلار 13:34:13
1,030.38 دلار 13:33:16
1,029.13 دلار 13:33:15
1,031.75 دلار 13:32:12
1,030.13 دلار 13:31:27
1,030.13 دلار 13:31:27
1,029.38 دلار 13:29:58
1,029.38 دلار 13:29:58
1,028 دلار 13:28:59
1,028 دلار 13:28:59
1,027.25 دلار 13:28:00
1,027.25 دلار 13:28:00
1,027 دلار 13:26:57
1,026.88 دلار 13:26:02
1,026.88 دلار 13:26:01
1,024.88 دلار 13:24:57
1,024.88 دلار 13:24:57
1,024.38 دلار 13:24:00
1,024.38 دلار 13:23:59
1,024.25 دلار 13:22:58
1,024.25 دلار 13:22:56
1,025.13 دلار 13:22:05
1,024.5 دلار 13:21:15
1,024.5 دلار 13:21:14
1,023.25 دلار 13:19:58
1,023.63 دلار 13:19:10
1,023.63 دلار 13:19:10
1,023.5 دلار 13:18:01
1,023.25 دلار 13:17:18
1,023.25 دلار 13:17:18
1,023.13 دلار 13:16:30
1,023.63 دلار 13:15:41
1,023.63 دلار 13:15:41
1,023.25 دلار 13:14:16
1,024 دلار 13:13:27
1,024 دلار 13:13:27
1,024.38 دلار 13:12:49
1,023.88 دلار 13:11:58
1,023.88 دلار 13:11:58
1,023.5 دلار 13:10:12
1,023.63 دلار 13:09:16
1,023.63 دلار 13:09:15
1,024.13 دلار 13:08:09
1,023.63 دلار 13:07:13
1,023.63 دلار 13:07:11
1,023.13 دلار 13:05:58
1,022.63 دلار 13:05:16
1,022.25 دلار 13:05:15
1,023.63 دلار 13:04:20
1,022.75 دلار 13:03:30
1,022.75 دلار 13:03:30
1,021.63 دلار 13:02:38
1,020.75 دلار 13:01:50
1,020.75 دلار 13:01:50
1,019.5 دلار 12:59:57
1,019.5 دلار 12:59:57
1,019.13 دلار 12:58:59
1,018.13 دلار 12:58:14
1,018.13 دلار 12:58:11
1,019.75 دلار 12:57:13
1,021.13 دلار 12:56:15
1,021.13 دلار 12:56:14
1,023.75 دلار 12:55:01
1,024 دلار 12:54:08
1,024 دلار 12:54:08
1,023.88 دلار 12:53:19
1,022.25 دلار 12:52:17
1,022.25 دلار 12:52:17
1,023.75 دلار 12:51:30
1,023.13 دلار 12:50:22
1,023.13 دلار 12:50:18
1,022.88 دلار 12:49:15
1,021.5 دلار 12:48:16
1,021.5 دلار 12:48:14
1,023.38 دلار 12:47:15
1,024.5 دلار 12:46:28
1,024.5 دلار 12:46:28
1,024.88 دلار 12:45:15
1,024.63 دلار 12:44:18
1,024.63 دلار 12:44:17
1,022.88 دلار 12:42:25
1,022.88 دلار 12:42:24
1,022.63 دلار 12:41:13
1,023 دلار 12:39:17
1,025.5 دلار 12:38:27
1,025.5 دلار 12:38:26
1,026 دلار 12:37:26
1,025.88 دلار 12:36:33
1,025.88 دلار 12:36:33
1,027.25 دلار 12:35:20
1,026.63 دلار 12:34:45
1,025 دلار 12:34:21
1,023.5 دلار 12:33:15
1,024.75 دلار 12:32:47
1,025.38 دلار 12:32:21
1,028.63 دلار 12:31:34
1,027.88 دلار 12:30:14
1,027.88 دلار 12:30:14
1,027.25 دلار 12:29:01
1,026.88 دلار 12:26:59
1,027 دلار 12:26:09
1,027 دلار 12:26:09
1,028.13 دلار 12:24:57
1,027.88 دلار 12:24:24
1,028.75 دلار 12:24:01
1,028 دلار 12:23:08
1,029 دلار 12:22:22
1,029 دلار 12:22:21
1,027.63 دلار 12:21:26
1,027.88 دلار 12:20:05
1,027.88 دلار 12:20:04
1,027.75 دلار 12:19:01
1,029.25 دلار 12:17:18
1,029 دلار 12:16:30
1,027.88 دلار 12:15:31
1,029.5 دلار 12:14:22
1,029.5 دلار 12:14:22
1,029 دلار 12:13:18
1,030.25 دلار 12:12:26
1,030.25 دلار 12:12:26
1,031.63 دلار 12:11:37
1,032.13 دلار 12:10:26
1,032.13 دلار 12:10:26
1,032.75 دلار 12:09:15
1,034.75 دلار 12:08:26
1,034.25 دلار 12:07:19
1,032.75 دلار 12:06:45
1,032.75 دلار 12:06:44
1,032.38 دلار 12:05:25
1,032.75 دلار 12:04:39
1,032.75 دلار 12:04:38
1,032.63 دلار 12:03:49
1,032 دلار 12:03:00
1,032 دلار 12:02:42
1,032 دلار 12:02:41
1,031.13 دلار 12:00:02
1,031.13 دلار 12:00:01
1,031.5 دلار 11:59:00
1,031.5 دلار 11:59:00
1,031.38 دلار 11:58:02
1,031.75 دلار 11:57:05
1,031.75 دلار 11:57:04
1,032.5 دلار 11:56:00
1,032.5 دلار 11:55:59
1,033.25 دلار 11:54:58
1,033.25 دلار 11:54:48
1,032.75 دلار 11:53:50
1,032.75 دلار 11:53:50
1,033.13 دلار 11:52:59
1,032.88 دلار 11:52:58
1,032.63 دلار 11:52:01
1,032.63 دلار 11:52:01
1,032.5 دلار 11:51:11
1,031.88 دلار 11:50:10
1,031.88 دلار 11:50:05
1,031.25 دلار 11:49:06
1,031.75 دلار 11:48:47
1,031.75 دلار 11:48:22
1,032.5 دلار 11:47:34
1,032.38 دلار 11:46:31
1,031.5 دلار 11:46:29
1,032.63 دلار 11:45:18
1,033.38 دلار 11:43:24
1,033.13 دلار 11:42:22
1,034 دلار 11:41:25
1,034.13 دلار 11:40:10
1,034.13 دلار 11:40:06
1,034.75 دلار 11:38:26
1,034.75 دلار 11:38:26
1,034.5 دلار 11:37:26
1,034.38 دلار 11:35:15
1,034.75 دلار 11:34:20
1,034.75 دلار 11:34:20
1,034.63 دلار 11:33:42
1,033.88 دلار 11:32:41
1,033.88 دلار 11:32:40
1,034.75 دلار 11:31:33
1,033.62 دلار 11:30:08
1,033.62 دلار 11:30:06
1,033.38 دلار 11:29:01
1,033.38 دلار 11:29:01
1,032.88 دلار 11:28:01
1,033.25 دلار 11:26:59
1,032.88 دلار 11:26:59
1,032.75 دلار 11:26:02
1,032.75 دلار 11:26:01
1,030.88 دلار 11:25:01
1,030.88 دلار 11:25:01
1,031 دلار 11:24:01
1,031.13 دلار 11:23:08
1,032.13 دلار 11:22:15
1,032.38 دلار 11:21:32
1,032.25 دلار 11:21:32
1,032.75 دلار 11:20:16
1,032.5 دلار 11:19:19
1,032.5 دلار 11:19:19
1,032.25 دلار 11:18:27
1,032 دلار 11:17:31
1,032 دلار 11:17:31
1,032.63 دلار 11:16:28
1,033.25 دلار 11:15:21
1,033.25 دلار 11:15:20
1,033.88 دلار 11:14:11
1,034.25 دلار 11:13:10
1,034.25 دلار 11:13:10
1,034.88 دلار 11:12:09
1,034.25 دلار 11:11:30
1,034.25 دلار 11:11:28
1,034.88 دلار 11:09:42
1,034.88 دلار 11:09:13
1,034.5 دلار 11:08:05
1,034.25 دلار 11:07:10
1,034.25 دلار 11:07:08
1,034.13 دلار 11:05:49
1,034 دلار 11:05:18
1,033.75 دلار 11:04:13
1,033.25 دلار 11:03:57
1,034.38 دلار 11:03:33
1,034.5 دلار 11:02:33
1,034 دلار 11:01:48
1,034 دلار 11:01:48
1,034.25 دلار 10:59:56
1,034.25 دلار 10:59:53
1,033.25 دلار 10:58:55
1,033.25 دلار 10:58:54
1,033.5 دلار 10:57:57
1,033.5 دلار 10:57:56
1,033.75 دلار 10:57:01
1,033.75 دلار 10:57:01
1,032.88 دلار 10:56:00
1,032.75 دلار 10:55:52
1,033.75 دلار 10:54:52
1,033.75 دلار 10:54:48
1,034.63 دلار 10:53:53
1,034.25 دلار 10:53:05
1,034.25 دلار 10:53:03
1,035.13 دلار 10:52:08
1,033.75 دلار 10:51:12
1,033.75 دلار 10:51:12
1,033.63 دلار 10:49:58
1,033.63 دلار 10:49:57
1,036.5 دلار 10:48:57
1,036.5 دلار 10:48:55
1,036.63 دلار 10:46:56
1,036.63 دلار 10:46:56
1,036.75 دلار 10:46:09
1,036.5 دلار 10:45:08
1,036.5 دلار 10:45:07
1,036.88 دلار 10:43:55
1,037.38 دلار 10:43:05
1,037.38 دلار 10:43:05
1,037.75 دلار 10:42:02
1,037.63 دلار 10:41:06
1,037.63 دلار 10:41:06
1,037.38 دلار 10:39:58
1,037.38 دلار 10:39:57
1,037.13 دلار 10:38:59
1,037.13 دلار 10:38:58
1,037 دلار 10:38:01
1,036.25 دلار 10:35:57
1,036.38 دلار 10:34:54
1,036.38 دلار 10:34:52
1,036.63 دلار 10:33:49
1,036.88 دلار 10:33:03
1,036.63 دلار 10:31:58
1,037.38 دلار 10:31:03
1,037.38 دلار 10:31:03
1,037 دلار 10:29:51
1,036.88 دلار 10:29:41
1,036.5 دلار 10:28:50
1,036.5 دلار 10:28:50
1,036.88 دلار 10:27:46
1,037.12 دلار 10:27:40
1,036.88 دلار 10:26:52
1,036.75 دلار 10:26:52
1,036.12 دلار 10:25:57
1,036 دلار 10:24:49
1,036 دلار 10:24:47
1,035.88 دلار 10:20:52
1,035.38 دلار 10:20:43
1,035.25 دلار 10:19:50
1,035.25 دلار 10:19:50
1,035.12 دلار 10:18:49
1,035.25 دلار 10:18:12
1,035.25 دلار 10:18:11
1,035 دلار 10:17:09
1,034.88 دلار 10:13:01
1,034.88 دلار 10:13:01
1,034.5 دلار 10:11:19
1,034.5 دلار 10:11:17
1,034 دلار 10:10:05
1,034.25 دلار 10:09:11
1,034.25 دلار 10:09:10
1,033.12 دلار 10:08:05
1,032.75 دلار 10:07:17
1,032.75 دلار 10:07:16
1,031.88 دلار 10:06:19
1,032.12 دلار 10:05:15
1,032.12 دلار 10:05:15
1,031.75 دلار 10:04:14
1,031.62 دلار 10:02:29
1,031.75 دلار 10:01:41
1,031.75 دلار 10:01:41
1,032 دلار 09:56:04
1,032 دلار 09:55:53
1,032.12 دلار 09:53:06
1,032.12 دلار 09:53:02
1,032 دلار 09:52:08
1,031.88 دلار 09:47:55
1,031.88 دلار 09:47:54
1,032.62 دلار 09:46:24
1,032.62 دلار 09:45:59
1,032.5 دلار 09:45:02
1,032.5 دلار 09:45:01
1,032.75 دلار 09:43:07
1,032.75 دلار 09:43:00
1,033.62 دلار 09:41:10
1,033.62 دلار 09:41:09
1,034.25 دلار 09:39:55
1,034.38 دلار 09:39:15
1,034.38 دلار 09:39:14
1,034.5 دلار 09:38:16
1,035.12 دلار 09:37:22
1,035.12 دلار 09:37:21
1,035.5 دلار 09:36:19
1,035.63 دلار 09:34:03
1,035.63 دلار 09:34:01
1,035.75 دلار 09:33:01
1,035.75 دلار 09:33:01
1,035.12 دلار 09:31:58
1,034.5 دلار 09:31:22
1,034.75 دلار 09:31:21
1,034 دلار 09:28:58
1,033.88 دلار 09:28:08
1,033.75 دلار 09:28:08
1,033.62 دلار 09:27:00
1,033.62 دلار 09:26:42
1,033.5 دلار 09:25:57
1,033.5 دلار 09:25:52
1,033 دلار 09:24:01
1,033 دلار 09:24:00
1,032.88 دلار 09:22:59
1,033.5 دلار 09:19:54
1,033.5 دلار 09:19:53
1,033.63 دلار 09:18:56
1,033.63 دلار 09:18:55
1,033.5 دلار 09:17:56
1,033.5 دلار 09:17:55
1,033.38 دلار 09:17:08
1,033.12 دلار 09:16:06
1,033.12 دلار 09:16:05
1,032.88 دلار 09:14:56
1,033.5 دلار 09:14:05
1,033.5 دلار 09:14:03
1,033.38 دلار 09:12:59
1,033.38 دلار 09:12:59
1,033.25 دلار 09:12:02
1,032.63 دلار 09:11:08
1,032.63 دلار 09:11:06
1,032.5 دلار 09:09:59
1,032.38 دلار 09:06:57
1,032.38 دلار 09:06:56
1,032.25 دلار 09:06:00
1,032.25 دلار 09:05:55
1,032.13 دلار 09:04:55
1,032.13 دلار 09:04:54
1,031.75 دلار 09:04:02
1,031.63 دلار 09:03:17
1,031.63 دلار 09:03:16
1,031.38 دلار 09:02:21
1,031.13 دلار 09:01:39
1,031 دلار 09:01:24
1,030.25 دلار 08:57:54
1,030.25 دلار 08:57:53
1,029.75 دلار 08:55:59
1,029.75 دلار 08:55:59
1,029.62 دلار 08:51:58
1,029.75 دلار 08:48:51
1,029.75 دلار 08:48:45
1,029.62 دلار 08:47:54
1,029.62 دلار 08:47:54
1,030.25 دلار 08:46:59
1,030.25 دلار 08:46:58
1,030.63 دلار 08:45:59
1,030.63 دلار 08:45:58
1,029.75 دلار 08:43:57
1,028.63 دلار 08:43:06
1,028.63 دلار 08:43:05
1,028.5 دلار 08:38:12
1,028.5 دلار 08:38:12
1,028.38 دلار 08:36:14
1,028.38 دلار 08:36:14
1,029 دلار 08:08:14
1,029 دلار 08:08:14
1,028 دلار 07:38:02
1,028 دلار 07:38:01
1,028.12 دلار 07:26:58
1,028.12 دلار 07:26:57
1,028 دلار 07:20:56
1,028 دلار 07:20:50
1,027.88 دلار 07:18:52
1,027.75 دلار 07:16:01
1,027.5 دلار 07:13:58
1,027.25 دلار 07:09:26
1,027 دلار 07:08:01
1,027 دلار 07:08:01
1,026.75 دلار 07:06:09
1,027 دلار 07:06:06
1,026.62 دلار 07:04:56
1,026.62 دلار 07:04:56
1,026.12 دلار 07:03:16
1,026.12 دلار 07:03:16
1,026.25 دلار 06:56:01
1,026.25 دلار 06:55:51
1,026.38 دلار 06:54:51
1,026.38 دلار 06:54:49
1,026.62 دلار 06:53:51
1,026.38 دلار 06:53:44
1,026.25 دلار 06:51:56
1,026.38 دلار 06:48:52
1,026.38 دلار 06:48:51
1,026.62 دلار 06:46:54
1,026.62 دلار 06:46:53
1,026.5 دلار 06:45:55
1,026.5 دلار 06:45:44
1,026.75 دلار 06:44:54
1,026.75 دلار 06:44:52
1,026.62 دلار 06:43:28
1,026.75 دلار 06:40:25
1,026.75 دلار 06:39:53
1,026.88 دلار 06:38:59
1,026.62 دلار 06:38:07
1,026.62 دلار 06:38:06
1,026.25 دلار 06:37:07
1,025.5 دلار 06:31:58
1,025.5 دلار 06:31:57
1,025.75 دلار 06:29:53
1,025.75 دلار 06:29:51
1,023.75 دلار 06:27:53
1,023.75 دلار 06:27:52
1,023.88 دلار 06:26:58
1,023.88 دلار 06:26:57
1,023.75 دلار 06:25:55
1,023.75 دلار 06:25:40
1,023.88 دلار 06:22:59
1,023.88 دلار 06:22:58
1,023.62 دلار 06:19:49
1,023.62 دلار 06:19:42
1,023.5 دلار 06:18:53
1,023.5 دلار 06:18:52
1,023.12 دلار 06:17:56
1,023.12 دلار 06:17:55
1,023.62 دلار 06:16:57
1,024 دلار 06:16:05
1,024 دلار 06:16:04
1,022.75 دلار 06:13:57
1,022.75 دلار 06:13:54
1,022.88 دلار 06:12:59
1,022.5 دلار 06:08:00
1,022.5 دلار 06:08:00
1,022.62 دلار 06:07:00
1,022.75 دلار 06:01:44
1,022.75 دلار 06:01:00
1,022.62 دلار 05:57:54
1,022.62 دلار 05:57:54
1,022.75 دلار 05:56:58
1,022.75 دلار 05:56:57
1,023.62 دلار 05:53:52
1,023.62 دلار 05:53:46
1,025.38 دلار 05:52:55
1,025.38 دلار 05:52:52
1,025.62 دلار 05:52:00
1,026.12 دلار 05:51:13
1,026.12 دلار 05:51:05
1,027.12 دلار 05:46:56
1,027.12 دلار 05:46:56
1,026.75 دلار 05:44:48
1,026.75 دلار 05:44:43
1,026.62 دلار 05:42:55
1,026.62 دلار 05:42:54
1,025.5 دلار 05:41:57
1,025.5 دلار 05:41:56
1,025.25 دلار 05:41:01
1,025.25 دلار 05:40:50
1,025.12 دلار 05:39:52
1,025.12 دلار 05:39:51
1,025.5 دلار 05:38:55
1,025.38 دلار 05:34:55
1,025.38 دلار 05:34:55
1,025.62 دلار 05:33:55
1,025.62 دلار 05:33:54
1,025.75 دلار 05:32:57
1,025.75 دلار 05:32:56
1,025.88 دلار 05:31:06
1,025.88 دلار 05:31:04
1,026 دلار 05:29:51
1,025.88 دلار 05:17:54
1,025.88 دلار 05:17:54
1,026.25 دلار 05:16:58
1,026.25 دلار 05:16:58
1,026.12 دلار 05:11:37
1,026.12 دلار 05:11:12
1,026.5 دلار 05:03:55
1,026.38 دلار 04:57:56
1,026.38 دلار 04:57:49
1,026.25 دلار 04:54:42
1,026.75 دلار 04:53:47
1,027.38 دلار 04:53:34
1,027.5 دلار 04:46:00
1,027.5 دلار 04:45:59
1,027.38 دلار 04:44:49
1,027.38 دلار 04:44:45
1,027.5 دلار 04:41:57
1,027.5 دلار 04:41:56
1,027.38 دلار 04:40:59
1,027.38 دلار 04:40:41
1,027.5 دلار 04:39:50
1,027.5 دلار 04:39:49
1,027.38 دلار 04:38:55
1,027.5 دلار 04:34:49
1,027.5 دلار 04:34:43
1,027.88 دلار 04:33:54
1,027.88 دلار 04:33:53
1,027.5 دلار 04:32:56
1,027.5 دلار 04:32:55
1,027.62 دلار 04:31:55
1,029.12 دلار 04:31:03
1,029.12 دلار 04:31:01
1,029.75 دلار 02:41:05
1,029.75 دلار 02:41:01
1,029 دلار 02:38:56
1,029 دلار 02:38:55
1,025.25 دلار 01:31:26
1,025.25 دلار 01:31:26
1,025.63 دلار 01:29:57
1,025.63 دلار 01:29:55
1,025.75 دلار 01:29:00
1,025.75 دلار 01:28:59
1,025.13 دلار 01:26:57
1,025.13 دلار 01:26:57
1,025 دلار 01:25:58
1,025 دلار 01:25:49
1,024.63 دلار 01:24:53
1,024.63 دلار 01:24:52
1,025.12 دلار 01:23:58
1,025.12 دلار 01:23:58
1,024.75 دلار 01:23:01
1,024.75 دلار 01:23:00
1,025.5 دلار 01:22:01
1,025.5 دلار 01:22:01
1,025.62 دلار 01:21:01
1,025.62 دلار 01:21:00
1,025.38 دلار 01:19:52
1,024.62 دلار 01:19:41
1,024 دلار 01:18:52
1,024 دلار 01:18:51
1,023.88 دلار 01:16:59
1,024.5 دلار 01:16:07
1,024.5 دلار 01:16:06
1,024.62 دلار 01:15:00
1,024.62 دلار 01:14:59
1,024.12 دلار 01:13:55
1,024.25 دلار 01:13:08
1,024.25 دلار 01:13:07
1,025.63 دلار 01:11:57
1,025.75 دلار 01:09:58
1,025.88 دلار 01:09:04
1,025.88 دلار 01:09:04
1,025 دلار 01:08:00
1,025 دلار 01:07:59
1,024.88 دلار 01:06:00
1,024.88 دلار 01:05:50
1,024.75 دلار 01:02:19
1,026 دلار 01:01:36
1,026 دلار 01:01:34
1,025.75 دلار 00:59:47
1,025.75 دلار 00:59:38
1,025.5 دلار 00:58:50
1,025.5 دلار 00:58:49
1,025.25 دلار 00:57:56
1,025.25 دلار 00:57:44
1,025.38 دلار 00:56:52
1,025.38 دلار 00:56:51
1,025.13 دلار 00:55:53
1,025.38 دلار 00:55:40
1,025.25 دلار 00:54:47
1,025.25 دلار 00:54:46
1,025.38 دلار 00:53:30
1,026 دلار 00:52:47
1,026 دلار 00:52:46
1,025.5 دلار 00:51:53
1,025.75 دلار 00:51:04
1,025.75 دلار 00:51:01
1,026.13 دلار 00:49:50
1,026.13 دلار 00:49:39
1,025.5 دلار 00:48:51
1,025.5 دلار 00:48:51
1,026.13 دلار 00:47:45
1,026.13 دلار 00:47:37
1,025.13 دلار 00:45:50
1,025.13 دلار 00:45:36
1,025.5 دلار 00:44:47
1,025.5 دلار 00:44:45
1,024.88 دلار 00:43:47
1,024.88 دلار 00:43:41
1,024.38 دلار 00:42:53
1,024.38 دلار 00:42:52
1,024.13 دلار 00:41:50
1,024.13 دلار 00:41:39
1,024.38 دلار 00:40:52
1,024.38 دلار 00:40:52
1,024.13 دلار 00:39:47
1,024.13 دلار 00:39:38
1,023.88 دلار 00:38:53
1,023.88 دلار 00:38:52
1,024.13 دلار 00:38:02
1,024.13 دلار 00:38:00
1,023.63 دلار 00:37:00
1,022.88 دلار 00:36:10
1,022.88 دلار 00:36:09
1,022.25 دلار 00:34:55
1,022.63 دلار 00:33:53
1,022.63 دلار 00:33:53
1,022.5 دلار 00:32:59
1,022.5 دلار 00:32:57
1,022.38 دلار 00:31:58
1,023.13 دلار 00:31:18
1,023.13 دلار 00:31:17
1,023.38 دلار 00:27:43
1,023.63 دلار 00:26:54
1,024.38 دلار 00:26:52
1,023.38 دلار 00:25:58
1,023.38 دلار 00:25:56
1,022.75 دلار 00:24:58
1,022.75 دلار 00:24:57
1,022.63 دلار 00:23:59
1,022.63 دلار 00:23:56
1,022.88 دلار 00:22:57
1,022.88 دلار 00:22:57
درباره بازار نفت و انرژی

"بازارهای کالایی" (Commodity) چیست؟

بخش بازارهای کالایی که در زبان انگلیسی از آن با عنوان Commodity یا Commodity Market یاد می شود به لحاظ لغوی به معنای کالا یا کالاهای پایه می باشد و در زبان بازارها، کومودیتی به معنای بازار مبادله کالاهاست در واقع می توان آن را مترادف با بازاری فیزیکی یا مجازی دانست که فرآیند خرید، فروش یا معامله مواد اولیه در آن صورت می پذیرد.
به زبان ساده می توان این نوع بازار را محلی برای دادو ستد کالاها دانست. در حال حاضر قریب به 50 بازار کالایی عمده و اصلی در جهان وجود دارد که فرآیند تجارت و مبادله کالاها را تسهیل می کنند و بخش عمده تجارت کالایی جهان در آنها صورت می پذیرد. به طور کلی بازارهای کالایی مشتمل بر 100 قلم کالای اصلی و کلیدی می باشند که اطلاعات و قیمت زنده آنها به همراه نوسانات لحظه ای و میزان تغییرات در بازه های روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه به همراه انبوهی از سایر داده‌ها از بخش‌های بازارهای کالایی، بازار فلزات گران بها، بازار فلزات پایه و بازار نفت و انرژی قابل مشاهده و دستیابی است.

"بازار نفت و انرژی" چیست و شامل چه محصولاتی می گردد؟

بازار انرژی به یکی از انواع بازار کالایی گفته می‌شود که مختص خرید و فروش و مبادله نفت و سایر محصولات مربوط به حوزه انرژی است که شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای، انرژی خورشیدی، انرژی هیدرولیک و غیره می‌شود. توسعه انرژی نتیجه سیاست‌هاییست که دولت برای افزایش رقابت میان شرکت‌های تولید کننده انرژی اتخاذ کرده است. تا دهه ۷۰ میلادی، بازار انرژی بدلیل وجود ساختار مونوپولی، بی ثبات و آسیب پذیر بود و هفت خواهران نفتی بر کل بازار سیطره داشتند. با ورود بازیگر قدرتمندی بنام اوپک در سال ۱۹۷۳، شرایط تغییر کرد و البته جهان به یک بحران انرژی وارد شد.

در بخش بازار انرژی، اطلاعات و داده‌های لحظه‌ای این کالاها به همراه آخرین نوسانات، نمودارها، محاسبه‌گرها، گزارشات و داده های عملکرد فعلی و پیشین این کالاها به همراه ابزارهای محاسبه و تحلیل تکنیکال آنها ارائه می گردد.

نفت وست تگزاس اینترمیدیت چیست؟

وست تگزاس اینترمیدیت (به انگلیسی: West Texas Intermediate) که به‌طور مخفف WTI نیز گفته می‌شود نوعی نفت سبک است که به عنوان محک یا شاخص برای قیمت‌گذاری نفت در بازارهای جهانی استفاده می‌شود. دلیل اصلی این نام‌گذاری آن است که این نفت سبک در غرب تگزاس استخراج می‌شود.

قیمت هر بشکه نفت این شاخص برای تحویل در ماه مه ۲۰۲۰، در جریان معاملات بازارهای جهانی، بزرگ‌ترین سقوط روزانه خود را تجربه کرد و با ۳۱۶ درصد کاهش به منفی ۳۹ دلار و ۵۵ سنت رسید که رقمی بی‌سابقه در طول تاریخ به‌شمار می‌رود.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت اغلب در گزارش‌های مربوط به قیمت نفت، در کنار قیمت نفت خام برنت از دریای شمال درج شده‌است. سایر نشانگرهای مهم نفتی شامل نفت خام دبی، نفت خام عمان، نفت اورال و سبد مرجع اوپک است. وست تگزاس اینترمیدیت سبک‌تر و شیرین تر است و دارای گوگرد کمتری نسبت به برنت است و نسبت به نفت دبی یا عمان بسیار سبک‌تر و شیرین تر است.

نفت ایستموس چیست؟

ایستموس-۳۴ سبک (انگلیسی: Isthmus-34 Light) نفت خام ترش است، که در کشور مکزیک تولید می‌شود. این محصول، عمدتاً در کامپیچه در خلیج مکزیک با مرکزیت چیاپاس، تاباسکو و وراکروز استخراج می‌گردد. این نام از منطقه ایستموس توانتپک گرفته شده‌است. با وجود اینکه مکزیک عضو اوپک نبوده، ولی نفت ایستموس-۳۴، بخشی از سبد اوپک می‌باشد.

نفت خام اندونزی چیست؟

قیمت نفت خام اندونزی (انگلیسی: Indonesian Crude Price) به اختصار ICP، شاخص قیمت نفت خام در کشور اندونزی است. قیمت نفت خام اندونزی توسط کمپانی پرتامینا تعیین می‌شود، که به‌طور متوسط بر اساس قیمت پنج شاخص نفت خام بین‌المللی مشخص می گردد:

میناس (اندونزی)
تاپیس (مالزی)
گیپسلند (استرالیا)
دبی(امارات متحده عربی)
نفت عمان (عمان)

در برخی موارد، قیمت نفت خام اندونزی؛ به عنوان شاخص در قراردادهای بلند مدت ال ان جی، در شرق آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نفت سبک بانی چیست؟

نفت سبک بانی به نفت خام نیجریه، با درجه سنگینی ای‌پی‌آی API بالا گفته می‌شود، که در حوزه دلتای نیجر یافت می‌شود و به لحاظ تولید در مناطق اطراف شهر بانی، نیجریه، نام این شهر را بر آن نهاده‌اند. محتوای بسیار کم گوگرد در نفت خام سبک بانی، آن را به یکی از مطلوب‌ترین نفت‌های جهان تبدیل کرده‌است.

رده‌های دیگری از نفت خام نیز در کشور نیجریه وجود دارد، ولی کیفیت بالای نفت سبک بانی، باعث شده که تقاضای خرید این محصول، از سوی پالایشگاه‌های آمریکایی و اروپایی افزایش یابد. از این رو، نفت بانی به یک منبع عمده تولید درآمد برای کشور نفت خیز نیجریه تبدیل شده‌است.

سبد اوپک چیست؟

سبد اوپک (انگلیسی: OPEC Reference Basket) یا سبد مرجع اوپک، عبارت است از فهرست قیمت انواع مختلف نفت خامی که توسط کشورهای عضو اوپک تولید می‌شود، که با توجه به میزان غلظت (سبک یا سنگین بودن نفت خام) نفت آن‌ها، طبقه‌بندی می‌شوند. سبد اوپک، به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها، برای تعیین قیمت نفت خام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت نفت برنت و نفت اوپک در چیست؟

عامل پایه ای در قیمت گذاری انواع نفت میزان گوگرد آنها و در حقیقت میزان سنگینی نفت می باشد. هرچه میزان گوگرد نفت بیشتر باشد، نفت سنگین تر بوده و لذا قیمت آن پایین تر خواهد بود. مقدار گوگرد نفت برنت بیشتر از نفت وست تگزاس اینترمدیت ( West Texas Intermediate WTI ) و کمتر از نفت اوپک (OPEC) است، به همین دلیل به طور کلی قیمت این نوع نفت کمتر از قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت و بیشتر ازقیمت نفت اوپک است.
هرچند که در عمده روزها قیمت نفت برنت در بین قیمت دو نوع مهم دیگر می باشد، اما گاهی برخی عوامل دیگر این معادله را برهم می زنند.
نفت برنت به عنوان مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از انواع نفت خام در بازارهای جهانی نفت به کار برده می‌شود. دو سوم نفت دنیا بر اساس نفت برنت قیمت‌گذاری می‌شود. از نفت برنت به طور گسترده برای قیمت‌گذاری نفت خام در اروپا استفاده می‌شود.

نفت خام برنت گزینه‌ای ایده‌آل برای تولید بنزین است. این نفت بدلیل وجود تقریبا 0.73 درصد گوگرد، در دسته‌بندی نفت خام شیرین قرار می‌گیرد.

"بازارهای کالایی" (Commodity) شامل چه رسته‌هایی می باشد؟

به طور کلی بازارهای کالایی به دو نوع سخت و نرم تقسیم می شوند. منظور از کالاهای سخت، عمدتا منابع طبیعی و کالاهایی می باشند که استفاده از آنها، مستلزم استخراج و استحصال این مواد می باشد نظیر طلا (از خانواده فلزات گران بها) و نفت (از خانواده انرژی). مقصود از کالاهای نرم نیز عمدتا محصولات کشاورزی و موادیست که در نتیجه زراعت حاصل می شوند که عموما شامل مواد غذایی نظیر پنبه ، ذرت، گندم، سویا، شکر، برنج، قهوه و .... می شوند.

علاوه بر تقسیم بندی کلی که به آن اشاره شد، بازارهای کالایی به طور دقیق تر شامل 4 دسته هستند که عبارتند از :
1.بازار انرژی مشتمل بر نفت خام، نفت برنت، گاز طبیعی، بنزین، سوخت گرمایشی، اتانول

2. بازار فلزات گران بها مشتمل بر طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم

3. بازار فلزات پایه و محصولات صنعتی مشتمل بر مس، سنگ آهن، سرب، مولیبدن، نیکل، آلومینیوم، قلع، روی، ذغال سنگ، کبالت، فولاد

4.بازار محصولات کشاورزی مشتمل بر پنبه، ذرت، سویا، گندم، برنج، کلزا، لاستیک، کاکائو، آب پرتقال، قهوه، چوب، جو، پشم، شکر و محصولات دامی شامل فیدر گاو، گاو زنده، خوک بدون چربی، گوشت گاو

نفت برنت چیست؟

نفت خام برنت یکی از مهمترین مراجع قیمت‌گذاری نفت خام در بازار بین‌المللی است. برنت یک سبد نفتی شامل نفت خام برداشت‌شده از چهار چاه نفت بریتانیایی و نروژی در دریای شمال می‌شود و نفتی سبک و شیرین محسوب می‌شود. برنت مهمترین مرجع قیمت نفت خام در منطقه آتلانتیک است و حدود دو سوم نفت مبادله‌شده در بازار بین‌المللی بر اساس نفت برنت قیمت‌گذاری می‌شود. وست تگزاس اینترمیدیت، سبد نفتی اوپک، نفت خام دوبی و نفت خام عمان از دیگر مراجع قیمت‌گذاری نفت در کنار نفت برنت هستند.

نفت برنت از نوع نفت خام سبک است. نفت برنت سنگین‌تر از نفت وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) و سبک‌تر از نفت اپک است. این نفت شامل تقریباً ۰٫۳۷٪ گوگرد است که آن را در دسته بندی نفت خام شیرین (کم‌گوگرد) قرار می‌دهد (ولی نه به شیرینی نفت WTI).

نفت خام برنت گزینه‌ای مناسب برای تولید بنزین، گازوئیل و نفت سفید است. این نفت دارای چگالی ای‌پی‌آی ۳۸.۰۶ و وزن مخصوص ۰٫۸۳۵ است.

نفت اوپک چیست؟

سازمان کشورهای صادرکننده نفت با نام اختصاری اوپک یا اوپپ (OPEP) (Organisation des pays exportateurs de pétrole)، یک کارتل بین‌المللی نفتی است که متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو است. مقر بین‌المللی اوپک از بدو تأسیس در سال ۱۳۳۹ در ژنو بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.

۱۲ سپتامبر ۱۹۶۰ کشورهای صادرکنندهٔ نفت با هدف محافظت از منافع خود اقدام به تأسیس سازمان واحدی موافقت کردند که به اختصار «اوپک» نامیده شد. این توافق در پایان مذاکرات نمایندگان این کشورها در بغداد حاصل شد.

هدف اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: «هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تأمین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین‌المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولیدکننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولیدکننده نفت؛ تأمین نفت کشورهای مصرف‌کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند..»

در دهه‌های اخیر افزایش کشورهای صادرکننده نفت که خارج از این سازمان قرار گرفته‌اند رو به افزایش بوده و اوپک مجبور است که برای حفظ بهای نفت خام با آن‌ها که در صدرشان روسیه قرار گرفته‌است کنار آید. با این وجود، دولتهای عضو اوپک که سران برخی از آن‌ها وابستگی‌های خارجی دارند با سایر اعضای این سازمان هماهنگی کامل ندارند. این سازمان در راستای دفاع در مقابل سیاست استثماری شرکت‌های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهران» که به دلیل در اختیار داشتن تکنولوژی تولید نفت و تسلط بر شبکه حمل و نقل نفت خام، از افزایش قیمت نفت جلوگیری می‌کردند و ارزش آن را به صورت مصنوعی در بازار پایین نگه می‌داشتند، به پیشنهاد ونزوئلا در سال ۱۳۳۹ طی جلسه‌ای در بغداد با حضور نمایندگان کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا، کویت و عراق تأسیس شد.

اوپک در دهه نخست عمر خویش سعی در تداوم بقا و در دهه دوم سعی در تأثیرگذاری بر بازار نفت و اعاده حقوق کشورهای تولیدکننده داشت. اکنون اوپک با افزایش وحدت نظر اعضایش، توانسته‌است تأثیرات مثبتی در جهت جلوگیری از سقوط ناگهانی و نیز افزایش انفجاری قیمت نفت داشته باشد.

نفت تاپیس چیست؟

نفت خام تاپیس (انگلیسی: Tapis crude) نفت خام مالزی است، که به عنوان یک معیار قیمت گذاری در سنگاپور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که در بازار نفت برنت یا وست تگزاس اینترمیدیت، معامله‌ای انجام نشود، از این شاخص به عنوان معیار قیمت نفت، در بازارهای آسیا و استرالیا استفاده می‌شود.

نفت دوبی چیست؟

نفت خام دبی به نفت خام ترش و سبک استخراج شده از دبی گفته می شود. بهای نفت خام دبی، به عنوان معیار یا مبدأ قیمت نفت خلیج فارس، مورد استفاده قرار می‌گیرد و دلیل استفاده از آن، در دسترس بودن این محصول برای خرید فوری، نسبت به انواع دیگر نفت‌های استخراج شده در خلیج فارس می‌باشد. دو مبدأ یا معیار دیگر نشانگر قیمت نفت در صنعت نفت جهانی، نفت برنت و وست تگزاس اینترمیدیت است. بهای نفت خام دبی به‌طور کلی برای قیمت گذاری نفت خام صادر شده از منطقه خلیج فارس به آسیا استفاده می‌شود. شاخص دبی در امارات متحده عربی، با عنوان فاتح نیز، شناخته می‌شود.

نفت خام دبی، نفتی سبک است (البته نه به سبکی نفت برنت و وست تگزاس). غلظت آن، برابر ۳۱ درجه‌ای‌پی‌آی API (وزن مخصوص ۰٫۸۷۱) و گوگرد محلول در آن، معادل ۲٪ درصد از وزن آن می‌باشد.

نفت کوره چیست؟

نفت کوره یا مازوت (به انگلیسی: Mazut) یکی از هیدروکربن‌های نفتی است که در مراحل پالایش نفت خام پس از نفتا، بنزین و نفت سفید به‌دست می‌آید و چون سیاه‌رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می‌شود. این ماده ارزان‌ترین مادهٔ سوختنی برای کوره‌ها، حمام‌ها و تنور نانوایی‌ها، موتورهای دیزلی دریایی و برخی نیروگاه‌ها است.

کشورهای عضو اوپک کدامند؟

اوپک (OPEC)، یک کارتل بین‌المللی نفتی است که متشکل از کشورهای عراق.آنگولا.اکوادور. امارات متحده عربی.اندونزی.ایران .کنگو.عربستان.قطر.کویت‏ .گابن.لیبی.نیجریه.ونزوئلا است. مقر بین‌المللی اوپک از بدو تاسیس در سال ۱۳۳۹ در ژنو بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 96

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.84 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 100

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 7.84 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 8.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 108

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 15.84 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 17.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 108

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 15.84 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 17.19%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین