بازار نفت و انرژی

بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 69 (1.52%) 1.03 67.64 69.31 ۲۱:۲۴:۵۰
بنزین (RBOB) 2.2764 (1.44%) 0.0324 2.2365 2.291 ۲۱:۲۴:۵۰
نفت کوره 2.1 (1.53%) 0.0316 2.061 2.1069 ۲۱:۲۴:۵۰
گاز طبیعی 4.162 (0.31%) 0.013 4.122 4.193 ۲۱:۲۴:۵۰
گاز طبیعی آلبرتا 3.33 (0%) 0 3.33 3.33 ۱۳ مرداد
نفت سبک لوئیزیانا 71.19 (0%) 0 71.19 71.19 ۱۳ مرداد
گیددینگز 58.25 (4.29%) 2.5 58.25 58.25 ۰۱:۳۷:۱۱
سواحل غربی ANS 73.55 (0%) 0 73.55 73.55 ۱۳ مرداد
کوستال گرید A 57.5 (4.35%) 2.5 57.5 57.5 ۰۱:۳۷:۱۱
سواحل خلیج HSFO 61.66 (0%) 0 61.66 61.66 ۱۲ مرداد
گاز طبیعی هلند 14.35 (0%) 0 14.35 14.35 ۱۳ مرداد
بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 71.19 (1.47%) 1.03 69.77 71.47 ۲۱:۲۳:۴۱
گازوییل 583.38 (1.35%) 7.75 573.38 585.38 ۲۱:۲۴:۵۰
ذغال سنگ 56.18 (1.41%) 0.78 54.7 56.18 ۲۰:۴۴:۱۳
میانگین وزنی برنت 72.33 (0%) 0 72.33 72.33 ۱۳ مرداد
وسترن کانادا 54.15 (3.71%) 2.01 54.15 54.15 ۱۰:۳۴:۱۴
نفت اورالز روسیه 39.6 (0%) 0 39.6 42.25 ۲۲ آبان
نفت دوبی 72.9 (0%) 0 72.9 72.9 ۱۱ مرداد
نفت اپک 71.83 (1.23%) 0.88 71.83 71.83 ۱۷:۰۰:۰۵
سبد نفتی مکزیک 66.46 (0%) 0 66.46 66.46 ۱۳ مرداد
سبد نفتی هند 72.25 (0%) 0 72.25 72.25 ۱۳ مرداد
ال ان جی ژاپن / کره 15.34 (0%) 0 15.34 15.34 ۱۳ مرداد
نفت آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 71.07 (1.21%) 0.85 65.06 76.33 ۲۱:۱۹:۱۳
نفت خام (WTI) 68.81 (1.21%) 0.82 65.37 69.26 ۲۱:۱۹:۱۳
نفت خام (WTI ICE) 68.48 (1.29%) 0.87 64.04 68.9 ۲۱:۱۹:۱۳
نفت خام (E-Mini) 68.8 (1.21%) 0.825 66.42 69.275 ۲۱:۱۹:۱۳
بنزین (RBOB) 2.2714 (1.19%) 0.0267 1.9879 2.3659 ۲۱:۱۹:۱۳
گاز طبیعی 4.149 (0.36%) 0.015 3.361 4.386 ۲۱:۱۹:۱۳
گازوییل (گوگرد پایین) 583.5 (1.13%) 6.5 567.75 586.25 ۲۱:۱۹:۱۳
گاز طبیعی (E-Mini) 4.145 (0.36%) 0.015 3.971 4.19 ۲۱:۱۹:۱۳
نفت کوره 2.0973 (1.44%) 0.0297 2.058 2.1056 ۲۱:۱۹:۱۳
اتانول 2.22 (0%) 0 2.22 2.22 ۷ مرداد
ذغال سنگ (چین) 120 (0%) 0 116.9 120 ۱۱ مرداد
ذغال سنگ (EUA) 49.97 (0%) 0 49.34 51.29 ۱۴ خرداد
ذغال سنگ (ICE CSX) 149.975 (0.13%) 0.195 149.69 149.975 ۱۸:۲۴:۱۲
روغن پالم 979.5 (1.28%) 12.5 979.5 992 ۱۸:۵۵:۱۳
اوکلاهما نفت
نفت اوکلاهما 64.25 (3.89%) 2.5 64.25 64.25 ۰۱:۳۷:۱۲
نفت ترش اوکلاهما 52.5 (4.76%) 2.5 52.5 52.5 ۰۱:۳۷:۱۲
نفت شیرین اوکلاهما 64.5 (3.88%) 2.5 64.5 64.5 ۰۱:۳۷:۱۲
وسترن اوکلاهما Swt 63.75 (3.92%) 2.5 63.75 63.75 ۰۱:۳۷:۱۲
آرکانزاس نفت
فوق سنگین آرکانزاس 58.75 (0%) 0 58.75 58.75 ۱۳ مرداد
نفت ترش آرکانزاس 62.75 (0%) 0 62.75 62.75 ۱۳ مرداد
نفت شیرین آرکانزاس 65.25 (0%) 0 65.25 65.25 ۱۳ مرداد
تگزاس نفت
نفت وست تگزاس WTI 64.6 (3.73%) 2.41 64.6 64.6 ۰۱:۳۷:۱۱
نفت خلیج تگزاس 64.5 (3.88%) 2.5 64.5 64.5 ۰۱:۳۷:۱۲
نفت سبک جنوب تگزاس 58.25 (4.29%) 2.5 58.25 58.25 ۰۱:۳۷:۱۲
نفت سنگین جنوب تگزاس 58 (4.31%) 2.5 58 58 ۰۱:۳۷:۱۲
میادین مرکزی تگزاس 64.5 (3.88%) 2.5 64.5 64.5 ۰۱:۳۷:۱۲
نفت شیرین شرق تگزاس 61.75 (4.05%) 2.5 61.75 61.75 ۰۱:۳۷:۱۲
نفت شیرین شمال تگزاس 64.5 (3.88%) 2.5 64.5 64.5 ۰۱:۳۷:۱۱
نفت ترش وست تگزاس 62.1 (3.88%) 2.41 62.1 62.1 ۰۱:۳۷:۱۱
نفت ترش جنوب تگزاس 58.49 (4.12%) 2.41 58.49 58.49 ۰۱:۳۷:۱۱
نفت میادین ایگل فورد 66.05 (3.65%) 2.41 66.05 66.05 ۰۱:۳۷:۱۲
خط لوله ایگل فورد 64.6 (3.73%) 2.41 64.6 64.6 ۰۱:۳۷:۱۱
میعانات ایگل فورد 63.6 (3.79%) 2.41 63.6 63.6 ۰۱:۳۷:۱۲
میادین بالادستی تگزاس 63.1 (3.82%) 2.41 63.1 63.1 ۰۱:۳۷:۱۱
میادین بالادستی تگزاس 52.4 (4.6%) 2.41 52.4 52.4 ۰۱:۳۷:۱۱
میادین بالادستی خلیج 58.25 (4.29%) 2.5 58.25 58.25 ۰۱:۳۷:۱۲
داکوتای شمالی نفت
نفت ترش ویلی استون 41.81 (0%) 0 41.81 41.81 ۲۰ فروردین
نفت شیرین ویلی استون 53.25 (0%) 0 53.25 53.25 ۲۰ فروردین
فور کرنرز نفت
نفت فور کرنرز 54.88 (0%) 0 54.88 54.88 ۲۰ فروردین
کالیفرنیا نفت
میادین بوئنا ویستا 75.45 (0%) 0 75.45 75.45 ۱۳ مرداد
میادین میدوی-سانست 71.4 (0%) 0 71.4 71.4 ۱۳ مرداد
کانزاس نفت
میادین مرکزی کانزاس 62.5 (0%) 0 62.5 62.5 ۱۳ مرداد
نفت شیرین کانزاس NW 58.54 (0%) 0 58.54 58.54 ۱۳ مرداد
نفت شیرین کانزاس SW 59.04 (0%) 0 59.04 59.04 ۱۳ مرداد
کلرادو نفت
نفت وست کلرادو 49.89 (0%) 0 49.89 49.89 ۲۰ فروردین
نفت جنوب شرقی کلرادو 57.54 (0%) 0 57.54 57.54 ۱۳ مرداد
نفت کلرادو D-J Basin 49.03 (0%) 0 49.03 49.03 ۲۶ تیر
لوئیزیانا نفت
نفت لوئیزیانای جنوبی 63 (3.97%) 2.5 63 63 ۰۱:۳۷:۱۲
نفت شیرین لوئیزیانا 65.25 (0%) 0 65.25 65.25 ۱۳ مرداد
نفت لوئیزیانا Delhi/N 61.5 (4.07%) 2.5 61.5 61.5 ۰۱:۳۷:۱۲
میشیگان نفت
نفت ترش میشیگان 56.5 (4.42%) 2.5 56.5 56.5 ۰۱:۳۷:۱۲
نفت شیرین میشیگان 61.25 (4.08%) 2.5 61.25 61.25 ۰۱:۳۷:۱۲
مونتانا نفت
نفت مرکزی مونتانا 11.92 (0%) 0 11.92 33.59 ۹ تیر
نبراسکا نفت
نفت شیرین نبراسکا 58.34 (0%) 0 58.34 58.34 ۱۳ مرداد
وایومینگ نفت
نفت ترش وایومینگ 63.62 (0%) 0 63.62 63.62 ۱۳ مرداد
نفت شیرین وایومینگ 54 (0%) 0 54 54 ۲۰ فروردین
یوتا نفت
یوتا بلاک وکس 44.25 (0%) 0 44.25 44.25 ۱۶ بهمن
نفت اوپک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت موربان امارات 71.95 (0.79%) 0.57 71.95 71.95 ۰۴:۳۹:۱۱
نفت سبک بصره 71.24 (2.47%) 1.76 71.24 71.24 ۰۴:۳۹:۱۱
نفت ساحاران الجزایر 71.14 (1.73%) 1.23 71.14 71.14 ۰۴:۳۹:۱۱
نفت سبک نیجریه 70.07 (1.67%) 1.17 70.07 70.07 ۰۴:۳۹:۱۱
نفت گیراسول آنگولا 69.92 (1.49%) 1.04 69.92 69.92 ۰۴:۳۹:۱۱
نفت سبک عربستان 70.81 (2.44%) 1.73 70.81 70.81 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت زفیرو گینه 42.78 (0%) 0 42.78 42.78 ۱۰ تیر
نفت کویت 73.88 (0%) 0 73.88 73.88 ۱۳ مرداد
نفت ایران قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در اروپای غربی
نفت سبک ایران 70.03 (0%) 0 70.03 70.03 ۱۳ مرداد
نفت سنگین ایران 68.13 (0%) 0 68.13 68.13 ۱۳ مرداد
نفت میدان فروزان 68.38 (0%) 0 68.38 68.38 ۱۳ مرداد
تحویل در جنوب آفریقا
نفت سبک ایران 70.03 (0%) 0 70.03 70.03 ۱۳ مرداد
نفت سنگین ایران 68.13 (0%) 0 68.13 68.13 ۱۳ مرداد
نفت میدان فروزان 68.38 (0%) 0 68.38 68.38 ۱۳ مرداد
تحویل در شمال آفریقا
نفت سبک ایران 71.28 (0%) 0 71.28 71.28 ۱۳ مرداد
نفت سنگین ایران 69.13 (0%) 0 69.13 69.13 ۱۳ مرداد
نفت میدان فروزان 69.38 (0%) 0 69.38 69.38 ۱۳ مرداد
تحویل در مدیترانه
نفت سبک ایران 69.38 (0%) 0 69.38 69.38 ۱۳ مرداد
نفت سنگین ایران 67.23 (0%) 0 67.23 67.23 ۱۳ مرداد
نفت میدان سروش 64.23 (0%) 0 64.23 64.23 ۱۳ مرداد
نفت میدان فروزان 67.48 (0%) 0 67.48 67.48 ۱۳ مرداد
نفت مکزیک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در شرق دور
مایا 55.9 (0%) 0 55.9 55.9 ۵ اسفند
ایست موس 55.35 (0%) 0 55.35 55.35 ۱۵ بهمن
تحویل در خلیج مکزیک
مایا 67.5 (0.15%) 0.1 67.5 67.5 ۰۵:۳۳:۱۲
ایست موس 72.15 (0.14%) 0.1 72.15 72.15 ۰۵:۳۳:۱۲
اولمکا 73.75 (0%) 0 73.75 73.75 ۱۳ مرداد
تحویل در سواحل غرب آمریکا
مایا 53.33 (0%) 0 53.33 53.33 ۱۴ بهمن
ایست موس 55.24 (0%) 0 55.24 55.24 ۱۴ بهمن
نفت کانادا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام شیرین 64 (3.61%) 2.31 64 64 ۱۰:۳۴:۱۴
نفت شیرین سین کرود 66.55 (3.55%) 2.36 66.55 66.55 ۱۰:۳۴:۱۴
نفت ترش سبک 64 (3.77%) 2.41 64 64 ۱۰:۳۴:۱۴
نفت ترش پییس 61.9 (3.89%) 2.41 61.9 61.9 ۱۰:۳۴:۱۴
نفت میدیل 62.25 (4.51%) 2.81 62.25 62.25 ۱۰:۳۴:۱۴
نفت آلبرتای مرکزی 62.25 (4.51%) 2.81 62.25 62.25 ۱۰:۳۴:۱۴
نفت شیرین کلیربراک 68.25 (3.9%) 2.66 68.25 68.25 ۱۰:۳۴:۱۴
نفت ترکیبی سنگین آلبین 67.1 (3.44%) 2.31 67.1 67.1 ۱۰:۳۴:۱۴
نفت چین قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داچینگ 66.63 (0.9%) 0.6 66.63 66.63 ۰۴:۳۳:۱۲
میدان نفتی شنگلی 72.19 (1.14%) 0.82 72.19 72.19 ۰۴:۳۳:۱۲
نفت دریای جنوبی چین 66.45 (0.86%) 0.57 66.45 66.45 ۰۴:۳۳:۱۲
نفت آنگولا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دالیا 68.86 (3.21%) 2.21 68.86 68.86 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت نمبا 69.76 (3.17%) 2.21 69.76 69.76 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت کابیندا 70.16 (3.15%) 2.21 70.16 70.16 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت اندونزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سینتا 65.18 (1.01%) 0.66 65.18 65.18 ۰۴:۳۳:۱۲
نفت دوری 75.56 (1.11%) 0.84 75.56 75.56 ۰۴:۳۳:۱۲
نفت میناس 68.45 (1.26%) 0.86 68.45 68.45 ۰۴:۳۳:۱۲
نفت قطر قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت قطر 68.67 (2.96%) 2.03 68.67 68.67 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت مارین قطر 71.29 (0.42%) 0.3 71.29 71.29 ۰۴:۳۹:۱۱
میدان نفتی الشاهین قطر 68.91 (3%) 2.07 68.91 68.91 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت روسیه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی سوکول 70.2 (2.85%) 2 70.2 70.2 ۱۴:۳۳:۱۶
میدان نفتی اسپو 71.5 (0.8%) 0.57 71.5 71.5 ۰۴:۳۳:۱۲
نفت استرالیا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کساک 69.56 (3.18%) 2.21 69.56 69.56 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت امارات متحده عربی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داس 68.95 (3.18%) 2.19 68.95 68.95 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت عراق قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین بصره 65.52 (2.79%) 1.83 65.52 65.52 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت عربستان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین عربستان 69.21 (2.64%) 1.83 69.21 69.21 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت فوق سبک عربستان 71.01 (2.15%) 1.53 71.01 71.01 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت نیجریه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کوا آیبو 69.61 (4.11%) 2.86 69.61 69.61 ۱۴:۳۳:۱۶
میدان براس ریور 69.61 (4.11%) 2.86 69.61 69.61 ۱۴:۳۳:۱۶
نفت مالزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت تاپیس 73.44 (0.97%) 0.71 73.44 73.44 ۰۴:۳۳:۱۲

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 69
 • بالاترین قیمت روز : 69.31
 • پایین ترین قیمت روز : 67.64
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.28
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 68.06
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۴:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 67.97
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.52%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.03
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
69 دلار 21:24:50
69.03 دلار 21:20:26
68.92 دلار 21:17:52
68.94 دلار 21:12:23
68.92 دلار 21:09:42
68.94 دلار 21:07:28
68.97 دلار 21:05:41
68.86 دلار 21:03:14
68.83 دلار 21:01:30
68.8 دلار 20:57:45
68.84 دلار 20:53:35
68.92 دلار 20:51:56
68.88 دلار 20:50:20
69 دلار 20:48:19
69.02 دلار 20:46:51
69.03 دلار 20:43:50
69 دلار 20:38:20
68.92 دلار 20:35:16
68.92 دلار 20:35:16
68.94 دلار 20:33:10
68.92 دلار 20:30:23
68.91 دلار 20:28:43
68.98 دلار 20:26:53
69 دلار 20:22:49
68.94 دلار 20:19:52
69.06 دلار 20:16:12
69.09 دلار 20:13:33
69.14 دلار 20:09:29
69.2 دلار 20:07:45
69.28 دلار 20:05:40
69.27 دلار 20:03:29
69.3 دلار 20:00:53
69.31 دلار 19:58:22
69.08 دلار 19:55:25
69.06 دلار 19:54:38
68.92 دلار 19:51:51
68.88 دلار 19:50:21
68.78 دلار 19:49:13
68.69 دلار 19:47:07
68.59 دلار 19:44:41
68.5 دلار 19:42:16
68.5 دلار 19:42:10
68.53 دلار 19:39:35
68.61 دلار 19:36:33
68.67 دلار 19:33:33
68.64 دلار 19:32:14
68.64 دلار 19:32:14
68.67 دلار 19:30:25
68.72 دلار 19:26:27
68.69 دلار 19:24:35
68.72 دلار 19:23:21
68.69 دلار 19:21:24
68.58 دلار 19:17:49
68.48 دلار 19:15:16
68.48 دلار 19:15:11
68.39 دلار 19:12:44
68.45 دلار 19:11:08
68.39 دلار 19:09:40
68.33 دلار 19:05:18
68.39 دلار 19:03:54
68.48 دلار 19:00:38
68.61 دلار 18:57:35
68.58 دلار 18:54:38
68.61 دلار 18:52:41
68.64 دلار 18:50:23
68.59 دلار 18:49:23
68.72 دلار 18:45:15
68.72 دلار 18:45:10
68.83 دلار 18:42:33
68.89 دلار 18:34:35
68.72 دلار 18:32:49
68.66 دلار 18:30:42
68.59 دلار 18:28:54
68.55 دلار 18:26:23
68.52 دلار 18:25:37
68.33 دلار 18:23:19
68.25 دلار 18:19:27
68.5 دلار 18:15:41
68.38 دلار 18:13:56
68.48 دلار 18:11:44
68.5 دلار 18:07:14
68.5 دلار 18:07:09
68.31 دلار 18:05:28
68.33 دلار 18:03:47
68.2 دلار 18:02:13
68.09 دلار 18:00:16
68.19 دلار 17:57:19
68.28 دلار 17:55:12
68.22 دلار 17:52:35
68.31 دلار 17:49:42
68.25 دلار 17:47:41
68.22 دلار 17:44:44
67.94 دلار 17:42:08
68.03 دلار 17:39:35
68.11 دلار 17:35:34
68.14 دلار 17:33:45
68.27 دلار 17:31:37
68.41 دلار 17:29:35
68.44 دلار 17:27:18
68.42 دلار 17:26:16
68.31 دلار 17:24:54
68.44 دلار 17:22:22
68.53 دلار 17:19:06
68.5 دلار 17:15:47
68.58 دلار 17:13:33
68.61 دلار 17:11:40
68.72 دلار 17:09:57
68.61 دلار 17:08:15
68.59 دلار 17:06:14
68.59 دلار 17:06:14
68.58 دلار 17:04:14
68.53 دلار 17:01:29
68.67 دلار 16:58:18
68.58 دلار 16:55:16
68.55 دلار 16:53:19
68.56 دلار 16:50:41
68.58 دلار 16:49:38
68.56 دلار 16:47:19
68.47 دلار 16:46:07
68.33 دلار 16:43:33
68.25 دلار 16:42:07
68.17 دلار 16:39:07
68.12 دلار 16:35:51
68.02 دلار 16:34:08
68.03 دلار 16:31:52
68.02 دلار 16:30:20
68.02 دلار 16:30:12
68.03 دلار 16:28:31
67.97 دلار 16:25:55
68.02 دلار 16:23:47
67.92 دلار 16:21:57
67.86 دلار 16:18:49
68.08 دلار 16:16:07
68.3 دلار 16:13:41
68.41 دلار 16:12:15
68.41 دلار 16:12:10
68.39 دلار 16:10:18
68.39 دلار 16:10:13
68.42 دلار 16:07:44
68.39 دلار 16:04:17
68.38 دلار 15:58:37
68.31 دلار 15:54:38
68.27 دلار 15:52:38
68.19 دلار 15:49:22
68.22 دلار 15:47:22
68.19 دلار 15:46:22
68.22 دلار 15:41:55
68.23 دلار 15:38:19
68.33 دلار 15:35:41
68.17 دلار 15:32:29
68.14 دلار 15:30:54
68.11 دلار 15:29:12
68.17 دلار 15:25:27
68.27 دلار 15:22:57
68.22 دلار 15:20:31
68.27 دلار 15:17:31
68.34 دلار 15:14:38
68.48 دلار 15:12:29
68.47 دلار 15:11:29
68.42 دلار 15:08:33
68.52 دلار 15:04:23
68.5 دلار 15:02:46
68.56 دلار 14:59:07
68.45 دلار 14:55:34
68.42 دلار 14:51:44
68.5 دلار 14:49:43
68.53 دلار 14:48:09
68.61 دلار 14:45:40
68.67 دلار 14:44:11
68.67 دلار 14:44:09
68.75 دلار 14:41:28
68.72 دلار 14:38:14
68.78 دلار 14:35:16
68.8 دلار 14:33:16
68.8 دلار 14:33:10
68.91 دلار 14:30:50
68.84 دلار 14:28:38
68.83 دلار 14:27:13
68.8 دلار 14:25:19
68.78 دلار 14:22:57
68.81 دلار 14:20:39
68.7 دلار 14:17:32
68.78 دلار 14:14:28
68.75 دلار 14:12:48
68.69 دلار 14:11:12
68.69 دلار 14:11:10
68.66 دلار 14:08:41
68.67 دلار 14:04:23
68.73 دلار 14:02:24
68.69 دلار 13:58:54
68.73 دلار 13:56:10
68.72 دلار 13:51:43
68.66 دلار 13:49:38
68.75 دلار 13:46:12
68.75 دلار 13:46:10
68.72 دلار 13:43:53
68.83 دلار 13:41:38
68.69 دلار 13:38:08
68.61 دلار 13:34:39
68.44 دلار 13:33:17
68.33 دلار 13:31:24
68.39 دلار 13:29:40
68.3 دلار 13:25:53
68.14 دلار 13:23:33
68.17 دلار 13:21:36
68.08 دلار 13:17:55
67.92 دلار 13:13:30
67.94 دلار 13:12:29
67.8 دلار 13:10:34
67.83 دلار 13:09:19
67.81 دلار 13:08:31
67.83 دلار 13:05:45
67.84 دلار 13:04:17
67.78 دلار 13:02:16
67.78 دلار 13:02:10
67.81 دلار 13:00:23
67.81 دلار 13:00:21
67.97 دلار 12:54:39
68.06 دلار 12:52:14
68.03 دلار 12:48:51
68.08 دلار 12:45:18
68.08 دلار 12:45:11
68.14 دلار 12:43:17
68.19 دلار 12:40:52
68.22 دلار 12:36:46
68.25 دلار 12:34:27
68.22 دلار 12:32:31
68.09 دلار 12:30:42
68.14 دلار 12:28:29
68.03 دلار 12:26:28
67.95 دلار 12:25:14
67.95 دلار 12:25:10
68 دلار 12:23:18
68.06 دلار 12:20:50
68.02 دلار 12:18:57
68.03 دلار 12:16:54
68.08 دلار 12:14:15
68.14 دلار 12:12:15
68.19 دلار 12:10:30
68.08 دلار 12:08:21
68.06 دلار 12:05:18
68.08 دلار 12:00:28
68.12 دلار 11:56:27
68.09 دلار 11:54:20
68.14 دلار 11:52:15
68.16 دلار 11:51:15
68.16 دلار 11:51:09
68.17 دلار 11:49:45
68.02 دلار 11:47:47
68.06 دلار 11:46:12
68.06 دلار 11:46:10
68.09 دلار 11:43:29
68.05 دلار 11:41:25
67.97 دلار 11:38:12
67.89 دلار 11:33:15
67.89 دلار 11:33:09
67.86 دلار 11:30:46
67.77 دلار 11:29:19
67.72 دلار 11:26:53
67.67 دلار 11:25:27
67.64 دلار 11:22:54
67.81 دلار 11:20:20
67.84 دلار 11:17:38
67.97 دلار 11:15:21
68.05 دلار 11:13:17
68 دلار 11:10:29
67.98 دلار 11:08:39
67.94 دلار 11:07:12
67.94 دلار 11:07:11
67.98 دلار 11:04:41
68.03 دلار 11:03:18
67.94 دلار 10:59:41
68.03 دلار 10:57:06
68.08 دلار 10:53:41
68.17 دلار 10:51:26
68.19 دلار 10:49:46
68.16 دلار 10:47:35
68.19 دلار 10:45:45
68.23 دلار 10:43:33
68.19 دلار 10:42:14
68.17 دلار 10:39:47
68.12 دلار 10:37:13
68.12 دلار 10:37:11
68.19 دلار 10:34:57
68.17 دلار 10:32:31
68.19 دلار 10:30:44
68.25 دلار 10:28:40
68.22 دلار 10:27:13
68.19 دلار 10:27:12
68.22 دلار 10:25:29
68.27 دلار 10:23:05
68.25 دلار 10:19:47
68.27 دلار 10:17:31
68.34 دلار 10:13:51
68.33 دلار 10:07:06
68.36 دلار 10:04:41
68.31 دلار 10:03:08
68.38 دلار 09:57:20
68.39 دلار 09:52:44
68.41 دلار 09:51:07
68.39 دلار 09:49:11
68.39 دلار 09:49:09
68.44 دلار 09:46:51
68.47 دلار 09:43:40
68.48 دلار 09:41:30
68.5 دلار 09:38:41
68.48 دلار 09:35:45
68.5 دلار 09:33:37
68.42 دلار 09:31:34
68.39 دلار 09:30:19
68.38 دلار 09:28:06
68.36 دلار 09:23:40
68.39 دلار 09:13:41
68.38 دلار 09:09:41
68.39 دلار 09:02:57
68.42 دلار 09:00:56
68.39 دلار 08:52:27
68.38 دلار 08:51:12
68.38 دلار 08:51:11
68.39 دلار 08:48:54
68.38 دلار 08:47:06
68.42 دلار 08:35:21
68.44 دلار 08:33:50
68.42 دلار 08:31:46
68.47 دلار 08:29:43
68.44 دلار 08:27:44
68.45 دلار 08:26:11
68.44 دلار 08:16:19
68.42 دلار 08:12:12
68.44 دلار 08:10:21
68.42 دلار 08:06:56
68.41 دلار 08:05:16
68.44 دلار 08:01:22
68.44 دلار 08:01:15
68.47 دلار 07:55:16
68.48 دلار 07:53:33
68.44 دلار 07:50:51
68.45 دلار 07:46:46
68.47 دلار 07:45:08
68.48 دلار 07:39:35
68.5 دلار 07:38:07
68.47 دلار 07:34:48
68.45 دلار 07:33:18
68.39 دلار 07:25:25
68.42 دلار 07:21:35
68.44 دلار 07:15:47
68.47 دلار 07:13:33
68.44 دلار 07:11:14
68.42 دلار 07:05:39
68.44 دلار 07:04:14
68.44 دلار 07:04:14
68.42 دلار 07:02:15
68.41 دلار 06:59:42
68.42 دلار 06:57:06
68.41 دلار 06:55:15
68.39 دلار 06:53:36
68.41 دلار 06:51:43
68.39 دلار 06:49:16
68.38 دلار 06:43:29
68.36 دلار 06:41:22
68.33 دلار 06:35:45
68.36 دلار 06:31:51
68.33 دلار 06:28:12
68.3 دلار 06:25:51
68.28 دلار 06:24:18
68.27 دلار 06:22:14
68.3 دلار 06:21:05
68.28 دلار 06:18:36
68.31 دلار 06:15:48
68.39 دلار 06:13:40
68.34 دلار 06:10:14
68.34 دلار 06:10:14
68.31 دلار 06:07:36
68.33 دلار 06:01:37
68.38 دلار 05:56:10
68.36 دلار 05:53:20
68.39 دلار 05:50:31
68.31 دلار 05:48:06
68.28 دلار 05:41:28
68.33 دلار 05:38:06
68.31 دلار 05:35:13
68.31 دلار 05:35:10
68.33 دلار 05:32:33
68.22 دلار 05:29:39
68.23 دلار 05:28:12
68.2 دلار 05:26:27
68.25 دلار 05:25:11
68.19 دلار 05:22:34
68.25 دلار 05:20:53
68.28 دلار 05:18:36
68.27 دلار 05:16:28
68.28 دلار 05:08:50
68.31 دلار 05:06:50
68.27 دلار 05:05:16
68.3 دلار 05:03:17
68.28 دلار 05:01:28
68.31 دلار 04:59:43
68.33 دلار 04:52:15
68.31 دلار 04:50:35
68.3 دلار 04:49:10
68.28 دلار 04:44:05
68.27 دلار 04:42:25
68.22 دلار 04:39:27
68.16 دلار 04:37:04
68.22 دلار 04:34:26
68.16 دلار 04:33:12
68.14 دلار 04:30:43
68.09 دلار 04:28:37
68.08 دلار 04:23:19
68.11 دلار 04:06:37
68.12 دلار 04:04:52
68.11 دلار 04:02:44
68.09 دلار 04:00:44
68.06 دلار 03:52:12
68.05 دلار 03:50:27
68.06 دلار 03:42:46
68.05 دلار 03:38:25
68.06 دلار 03:35:49
68.03 دلار 03:30:23
68.05 دلار 03:26:36
68.06 دلار 03:24:47
68.05 دلار 03:22:35
68.03 دلار 03:17:47
68 دلار 03:10:10
68.03 دلار 03:08:16
68.05 دلار 03:04:43
68.03 دلار 03:00:35
68 دلار 02:57:27
67.98 دلار 02:48:38
67.97 دلار 02:47:18
68 دلار 02:44:48
68.02 دلار 02:43:07
68.08 دلار 02:38:05
68.09 دلار 02:34:53
68.08 دلار 02:33:34
68.06 دلار 02:31:17
68.03 دلار 01:31:07
67.97 دلار 01:28:25
67.98 دلار 01:21:55
67.97 دلار 01:20:08
68 دلار 01:10:44
68.02 دلار 01:08:37
67.98 دلار 01:06:37
67.97 دلار 01:04:56
67.98 دلار 01:02:35
68.02 دلار 00:54:37
68 دلار 00:52:34
67.98 دلار 00:48:11
67.98 دلار 00:48:09
68 دلار 00:46:26
67.98 دلار 00:46:11
68 دلار 00:45:15
67.97 دلار 00:44:13
67.92 دلار 00:40:16
67.94 دلار 00:34:41
67.95 دلار 00:31:09
67.97 دلار 00:28:41
68 دلار 00:26:51
68.02 دلار 00:25:09
68.03 دلار 00:23:07
68.05 دلار 00:20:41
68.03 دلار 00:17:14
68.03 دلار 00:17:11
68.06 دلار 00:14:42
68.05 دلار 00:12:51
68.06 دلار 00:11:16
68.06 دلار 00:11:10

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 71.19
 • بالاترین قیمت روز : 71.47
 • پایین ترین قیمت روز : 69.77
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.02%
 • نرخ بازگشایی بازار : 70.19
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۳:۴۱
 • نرخ روز گذشته : 70.19
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
71.19 دلار 21:23:41
71.21 دلار 21:20:27
71.11 دلار 21:17:52
71.12 دلار 21:14:35
71.14 دلار 21:12:23
71.13 دلار 21:10:40
71.12 دلار 21:09:42
71.15 دلار 21:05:41
71.08 دلار 21:03:14
71.05 دلار 21:01:30
71.06 دلار 20:57:46
71.09 دلار 20:53:35
71.14 دلار 20:51:56
71.11 دلار 20:50:20
71.2 دلار 20:46:51
71.22 دلار 20:45:27
71.2 دلار 20:40:24
71.19 دلار 20:38:20
71.13 دلار 20:35:16
71.13 دلار 20:35:16
71.14 دلار 20:33:10
71.12 دلار 20:30:23
71.14 دلار 20:28:43
71.18 دلار 20:26:53
71.19 دلار 20:22:49
71.17 دلار 20:19:52
71.27 دلار 20:16:12
71.31 دلار 20:13:33
71.34 دلار 20:11:27
71.35 دلار 20:09:29
71.39 دلار 20:07:45
71.47 دلار 20:03:29
71.45 دلار 19:58:22
71.25 دلار 19:54:38
71.11 دلار 19:51:51
71.06 دلار 19:50:21
70.97 دلار 19:49:13
70.89 دلار 19:47:07
70.8 دلار 19:44:41
70.75 دلار 19:42:16
70.75 دلار 19:42:10
70.77 دلار 19:39:35
70.86 دلار 19:36:33
70.91 دلار 19:33:33
70.9 دلار 19:32:14
70.9 دلار 19:32:14
70.91 دلار 19:30:25
70.95 دلار 19:28:06
70.96 دلار 19:26:27
70.94 دلار 19:24:35
70.96 دلار 19:23:21
70.92 دلار 19:21:24
70.83 دلار 19:17:49
70.74 دلار 19:15:16
70.74 دلار 19:15:11
70.67 دلار 19:12:44
70.73 دلار 19:11:08
70.68 دلار 19:09:40
70.62 دلار 19:05:18
70.69 دلار 19:03:54
70.73 دلار 19:00:38
70.89 دلار 18:57:35
70.84 دلار 18:54:38
70.86 دلار 18:52:41
70.88 دلار 18:50:23
70.86 دلار 18:49:23
70.97 دلار 18:47:36
71 دلار 18:36:57
71.07 دلار 18:34:35
70.91 دلار 18:32:49
70.84 دلار 18:30:42
70.77 دلار 18:28:54
70.73 دلار 18:26:23
70.69 دلار 18:25:37
70.55 دلار 18:23:19
70.51 دلار 18:19:27
70.73 دلار 18:15:41
70.64 دلار 18:13:56
70.72 دلار 18:11:44
70.74 دلار 18:09:37
70.73 دلار 18:07:13
70.73 دلار 18:07:09
70.58 دلار 18:05:28
70.61 دلار 18:03:47
70.5 دلار 18:02:14
70.41 دلار 18:00:16
70.52 دلار 17:57:19
70.56 دلار 17:55:12
70.5 دلار 17:52:35
70.59 دلار 17:49:42
70.53 دلار 17:47:41
70.47 دلار 17:44:44
70.22 دلار 17:42:08
70.33 دلار 17:39:35
70.38 دلار 17:35:34
70.37 دلار 17:33:45
70.5 دلار 17:31:37
70.63 دلار 17:29:35
70.67 دلار 17:27:18
70.64 دلار 17:26:16
70.56 دلار 17:24:54
70.67 دلار 17:22:22
70.75 دلار 17:19:06
70.72 دلار 17:15:47
70.78 دلار 17:13:34
70.8 دلار 17:11:40
70.88 دلار 17:09:57
70.78 دلار 17:08:15
70.73 دلار 17:04:14
70.69 دلار 17:01:29
70.8 دلار 16:58:19
70.73 دلار 16:55:17
70.72 دلار 16:53:19
70.73 دلار 16:50:41
70.76 دلار 16:49:38
70.72 دلار 16:47:19
70.67 دلار 16:46:07
70.55 دلار 16:43:33
70.51 دلار 16:42:07
70.41 دلار 16:39:07
70.38 دلار 16:35:51
70.28 دلار 16:34:08
70.29 دلار 16:31:52
70.28 دلار 16:28:31
70.25 دلار 16:25:55
70.28 دلار 16:23:48
70.18 دلار 16:21:57
70.15 دلار 16:18:49
70.34 دلار 16:16:08
70.5 دلار 16:13:41
70.56 دلار 16:10:18
70.56 دلار 16:10:13
70.58 دلار 16:07:44
70.54 دلار 16:05:48
70.55 دلار 16:04:17
70.53 دلار 16:01:32
70.52 دلار 15:58:37
70.45 دلار 15:54:38
70.4 دلار 15:52:38
70.32 دلار 15:50:18
70.33 دلار 15:49:22
70.36 دلار 15:47:22
70.35 دلار 15:44:18
70.36 دلار 15:41:55
70.37 دلار 15:38:19
70.47 دلار 15:35:41
70.34 دلار 15:32:29
70.3 دلار 15:30:54
70.28 دلار 15:29:12
70.33 دلار 15:27:40
70.32 دلار 15:25:27
70.41 دلار 15:22:57
70.36 دلار 15:20:31
70.4 دلار 15:17:31
70.46 دلار 15:14:38
70.56 دلار 15:11:29
70.53 دلار 15:08:33
70.62 دلار 15:02:47
70.67 دلار 14:59:07
70.61 دلار 14:55:34
70.56 دلار 14:53:40
70.57 دلار 14:51:44
70.65 دلار 14:49:43
70.67 دلار 14:48:13
70.67 دلار 14:48:09
70.78 دلار 14:45:40
70.81 دلار 14:44:11
70.81 دلار 14:44:09
70.89 دلار 14:41:28
70.84 دلار 14:38:14
70.9 دلار 14:33:16
70.9 دلار 14:33:10
71.02 دلار 14:30:50
70.95 دلار 14:28:38
70.93 دلار 14:27:13
70.89 دلار 14:22:57
70.88 دلار 14:20:39
70.77 دلار 14:17:32
70.82 دلار 14:14:28
70.78 دلار 14:12:48
70.74 دلار 14:11:12
70.74 دلار 14:11:10
70.72 دلار 14:08:41
70.74 دلار 14:06:29
70.73 دلار 14:04:23
70.79 دلار 14:02:24
70.76 دلار 13:58:54
70.81 دلار 13:56:10
70.8 دلار 13:53:30
70.78 دلار 13:51:43
70.72 دلار 13:49:39
70.83 دلار 13:46:12
70.83 دلار 13:46:10
70.81 دلار 13:43:53
70.91 دلار 13:41:38
70.73 دلار 13:38:14
70.73 دلار 13:38:09
70.69 دلار 13:34:39
70.52 دلار 13:33:17
70.44 دلار 13:31:24
70.48 دلار 13:29:40
70.4 دلار 13:27:35
70.41 دلار 13:25:53
70.27 دلار 13:23:33
70.29 دلار 13:21:36
70.23 دلار 13:17:55
70.08 دلار 13:13:30
70.1 دلار 13:12:29
70 دلار 13:10:34
70.03 دلار 13:09:19
70.02 دلار 13:05:45
70.04 دلار 13:04:17
70 دلار 13:02:16
70 دلار 13:02:10
69.98 دلار 13:00:23
69.98 دلار 13:00:21
70.17 دلار 12:56:29
70.23 دلار 12:54:39
70.28 دلار 12:52:14
70.25 دلار 12:48:51
70.31 دلار 12:45:18
70.31 دلار 12:45:11
70.34 دلار 12:43:17
70.43 دلار 12:40:52
70.47 دلار 12:34:28
70.45 دلار 12:32:31
70.33 دلار 12:30:42
70.35 دلار 12:28:29
70.25 دلار 12:26:28
70.19 دلار 12:25:14
70.19 دلار 12:25:10
70.21 دلار 12:23:18
70.25 دلار 12:20:50
70.21 دلار 12:18:57
70.23 دلار 12:16:54
70.28 دلار 12:14:15
70.33 دلار 12:12:15
70.38 دلار 12:10:30
70.28 دلار 12:08:21
70.25 دلار 12:06:19
70.27 دلار 12:02:38
70.28 دلار 12:00:28
70.33 دلار 11:56:27
70.28 دلار 11:54:20
70.32 دلار 11:52:15
70.34 دلار 11:51:14
70.34 دلار 11:51:09
70.36 دلار 11:49:45
70.21 دلار 11:47:47
70.23 دلار 11:46:12
70.23 دلار 11:46:11
70.25 دلار 11:43:29
70.2 دلار 11:41:25
70.14 دلار 11:38:12
70.04 دلار 11:34:26
70.05 دلار 11:33:15
70.05 دلار 11:33:09
70 دلار 11:30:46
69.89 دلار 11:29:19
69.85 دلار 11:26:53
69.79 دلار 11:25:27
69.77 دلار 11:22:54
69.95 دلار 11:20:20
70.02 دلار 11:17:38
70.09 دلار 11:15:21
70.19 دلار 11:13:17
70.14 دلار 11:10:29
70.13 دلار 11:08:39
70.09 دلار 11:07:12
70.09 دلار 11:07:11
70.14 دلار 11:04:41
70.19 دلار 11:03:18
70.1 دلار 10:59:41
70.14 دلار 10:57:06
70.23 دلار 10:53:41
70.31 دلار 10:51:26
70.35 دلار 10:49:46
70.31 دلار 10:47:35
70.34 دلار 10:45:45
70.4 دلار 10:43:33
70.36 دلار 10:42:14
70.34 دلار 10:39:47
70.3 دلار 10:37:13
70.3 دلار 10:37:11
70.36 دلار 10:34:57
70.35 دلار 10:32:31
70.36 دلار 10:30:44
70.42 دلار 10:28:40
70.4 دلار 10:27:13
70.36 دلار 10:27:12
70.4 دلار 10:25:29
70.45 دلار 10:23:05
70.44 دلار 10:19:47
70.46 دلار 10:17:31
70.55 دلار 10:13:51
70.54 دلار 10:12:16
70.53 دلار 10:08:34
70.54 دلار 10:07:06
70.57 دلار 10:04:41
70.52 دلار 10:03:09
70.56 دلار 10:00:23
70.57 دلار 09:57:20
70.58 دلار 09:52:44
70.59 دلار 09:51:07
70.58 دلار 09:49:11
70.58 دلار 09:49:09
70.62 دلار 09:46:51
70.66 دلار 09:43:40
70.67 دلار 09:41:30
70.7 دلار 09:38:41
70.67 دلار 09:35:45
70.69 دلار 09:33:37
70.61 دلار 09:31:34
70.58 دلار 09:30:19
70.56 دلار 09:23:40
70.58 دلار 09:13:42
70.57 دلار 09:12:13
70.56 دلار 09:09:41
70.58 دلار 09:05:49
70.59 دلار 09:04:29
70.58 دلار 09:02:57
70.61 دلار 09:00:56
70.59 دلار 08:57:33
70.58 دلار 08:55:08
70.59 دلار 08:52:27
70.56 دلار 08:51:12
70.56 دلار 08:51:11
70.58 دلار 08:48:54
70.57 دلار 08:47:06
70.6 دلار 08:44:49
70.61 دلار 08:35:22
70.62 دلار 08:33:50
70.61 دلار 08:31:46
70.67 دلار 08:29:43
70.64 دلار 08:27:44
70.66 دلار 08:26:11
70.65 دلار 08:18:19
70.64 دلار 08:12:12
70.65 دلار 08:10:21
70.64 دلار 08:09:16
70.63 دلار 08:06:56
70.62 دلار 08:05:16
70.65 دلار 08:03:18
70.66 دلار 08:01:22
70.66 دلار 08:01:15
70.67 دلار 07:53:33
70.64 دلار 07:50:51
70.65 دلار 07:48:51
70.66 دلار 07:46:46
70.68 دلار 07:45:08
70.7 دلار 07:43:30
70.69 دلار 07:38:07
70.66 دلار 07:33:18
70.58 دلار 07:26:40
70.56 دلار 07:25:25
70.59 دلار 07:22:45
70.61 دلار 07:15:47
70.64 دلار 07:13:33
70.62 دلار 07:11:14
70.59 دلار 07:08:48
70.6 دلار 07:05:39
70.61 دلار 07:02:15
70.6 دلار 06:59:42
70.62 دلار 06:57:06
70.59 دلار 06:55:15
70.58 دلار 06:53:36
70.59 دلار 06:51:43
70.58 دلار 06:49:16
70.56 دلار 06:46:51
70.57 دلار 06:44:22
70.56 دلار 06:43:29
70.53 دلار 06:41:22
70.52 دلار 06:40:15
70.52 دلار 06:40:11
70.51 دلار 06:35:45
70.55 دلار 06:33:50
70.54 دلار 06:31:51
70.52 دلار 06:30:21
70.53 دلار 06:28:12
70.49 دلار 06:25:51
70.47 دلار 06:24:18
70.45 دلار 06:22:14
70.48 دلار 06:21:05
70.47 دلار 06:18:36
70.5 دلار 06:15:48
70.56 دلار 06:13:40
70.53 دلار 06:10:14
70.53 دلار 06:10:14
70.5 دلار 06:07:36
70.53 دلار 06:05:51
70.54 دلار 06:04:14
70.53 دلار 06:01:37
70.57 دلار 05:59:11
70.57 دلار 05:59:09
70.58 دلار 05:56:10
70.56 دلار 05:53:20
70.6 دلار 05:50:31
70.53 دلار 05:49:24
70.54 دلار 05:48:06
70.52 دلار 05:45:33
70.53 دلار 05:43:57
70.52 دلار 05:41:28
70.57 دلار 05:38:06
70.56 دلار 05:32:33
70.47 دلار 05:28:12
70.44 دلار 05:26:27
70.48 دلار 05:25:11
70.44 دلار 05:22:34
70.48 دلار 05:20:53
70.51 دلار 05:18:36
70.5 دلار 05:16:28
70.51 دلار 05:12:35
70.5 دلار 05:08:50
70.55 دلار 05:06:50
70.5 دلار 05:05:16
70.53 دلار 05:03:17
70.52 دلار 05:01:28
70.55 دلار 04:58:05
70.56 دلار 04:55:06
70.57 دلار 04:52:15
70.53 دلار 04:50:35
70.52 دلار 04:49:10
70.48 دلار 04:46:10
70.5 دلار 04:44:05
70.48 دلار 04:42:25
70.43 دلار 04:39:27
70.36 دلار 04:37:04
70.42 دلار 04:34:26
70.36 دلار 04:33:12
70.31 دلار 02:23:30
70.3 دلار 02:10:22
70.28 دلار 02:01:29
70.3 دلار 01:58:39
70.26 دلار 01:56:28
70.25 دلار 01:54:11
70.24 دلار 01:52:34
70.23 دلار 01:49:34
70.22 دلار 01:45:57
70.25 دلار 01:43:37
70.23 دلار 01:39:37
70.17 دلار 01:34:39
70.18 دلار 01:33:07
70.13 دلار 01:31:07
70.17 دلار 01:28:25
70.18 دلار 01:25:21
70.19 دلار 01:21:55
70.17 دلار 01:20:08
70.21 دلار 01:16:54
70.22 دلار 01:14:48
70.21 دلار 01:10:44
70.22 دلار 01:08:37
70.2 دلار 01:04:56
70.21 دلار 01:02:35
70.23 دلار 00:57:06
70.24 دلار 00:54:37
70.21 دلار 00:52:34
70.2 دلار 00:50:11
70.19 دلار 00:48:11
70.19 دلار 00:48:09
70.2 دلار 00:46:11
70.22 دلار 00:45:15
70.17 دلار 00:44:13
70.14 دلار 00:40:16
70.16 دلار 00:37:23
70.17 دلار 00:33:08
70.16 دلار 00:31:09
70.19 دلار 00:28:41
70.23 دلار 00:26:51
70.25 دلار 00:23:07
70.28 دلار 00:17:13
70.28 دلار 00:17:11
70.31 دلار 00:14:42
70.28 دلار 00:12:51
70.31 دلار 00:11:16
70.31 دلار 00:11:10
70.19 دلار 00:10:52

بنزین

 • نرخ فعلی : 2.2764
 • بالاترین قیمت روز : 2.291
 • پایین ترین قیمت روز : 2.2365
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.43%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.2424
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۴:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 2.2424
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.52%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.034
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
2.2764 دلار 21:24:50
2.2766 دلار 21:23:41
2.2775 دلار 21:20:27
2.274 دلار 21:17:52
2.2738 دلار 21:14:35
2.274 دلار 21:12:23
2.2745 دلار 21:10:40
2.2747 دلار 21:09:43
2.2752 دلار 21:07:28
2.2763 دلار 21:05:41
2.2735 دلار 21:03:14
2.2728 دلار 21:01:30
2.272 دلار 20:57:46
2.2736 دلار 20:55:34
2.2752 دلار 20:51:56
2.274 دلار 20:50:20
2.2775 دلار 20:46:51
2.2795 دلار 20:45:27
2.281 دلار 20:43:50
2.2815 دلار 20:40:24
2.2825 دلار 20:35:16
2.2825 دلار 20:35:16
2.2845 دلار 20:33:10
2.282 دلار 20:30:23
2.2832 دلار 20:28:43
2.284 دلار 20:26:53
2.2845 دلار 20:22:49
2.2835 دلار 20:19:52
2.2855 دلار 20:16:13
2.2865 دلار 20:13:33
2.2873 دلار 20:11:27
2.287 دلار 20:09:29
2.288 دلار 20:07:45
2.29 دلار 20:05:40
2.291 دلار 20:03:29
2.2906 دلار 20:00:53
2.29 دلار 19:58:22
2.2865 دلار 19:55:25
2.2862 دلار 19:54:38
2.284 دلار 19:51:51
2.2835 دلار 19:50:21
2.2812 دلار 19:49:13
2.279 دلار 19:47:07
2.2765 دلار 19:42:16
2.2765 دلار 19:42:10
2.276 دلار 19:39:35
2.2802 دلار 19:36:33
2.2815 دلار 19:33:33
2.2825 دلار 19:32:14
2.2825 دلار 19:32:14
2.2832 دلار 19:30:25
2.2835 دلار 19:28:06
2.2826 دلار 19:26:27
2.2815 دلار 19:24:35
2.2818 دلار 19:23:21
2.281 دلار 19:21:24
2.278 دلار 19:17:49
2.2759 دلار 19:15:17
2.2759 دلار 19:15:12
2.2735 دلار 19:12:44
2.2745 دلار 19:11:08
2.2735 دلار 19:09:40
2.2715 دلار 19:07:32
2.2725 دلار 19:05:18
2.2735 دلار 19:03:54
2.2752 دلار 19:00:38
2.278 دلار 18:57:35
2.2765 دلار 18:54:38
2.2781 دلار 18:52:41
2.2786 دلار 18:50:23
2.278 دلار 18:49:23
2.2805 دلار 18:45:15
2.2805 دلار 18:45:11
2.2795 دلار 18:42:33
2.2825 دلار 18:36:57
2.2815 دلار 18:34:35
2.2775 دلار 18:32:49
2.275 دلار 18:30:42
2.2723 دلار 18:28:54
2.2705 دلار 18:25:37
2.2665 دلار 18:23:19
2.2667 دلار 18:19:27
2.2735 دلار 18:15:41
2.2705 دلار 18:13:56
2.2715 دلار 18:11:44
2.272 دلار 18:09:37
2.2695 دلار 18:07:14
2.2695 دلار 18:07:09
2.266 دلار 18:05:28
2.2655 دلار 18:03:47
2.262 دلار 18:02:14
2.2595 دلار 18:00:16
2.2612 دلار 17:57:19
2.2635 دلار 17:55:12
2.2627 دلار 17:52:35
2.2656 دلار 17:49:42
2.2625 دلار 17:47:41
2.2585 دلار 17:44:44
2.2515 دلار 17:42:08
2.2535 دلار 17:39:35
2.255 دلار 17:35:34
2.2555 دلار 17:33:45
2.258 دلار 17:31:37
2.2605 دلار 17:29:35
2.2618 دلار 17:27:18
2.2605 دلار 17:26:16
2.2588 دلار 17:24:54
2.2614 دلار 17:22:22
2.263 دلار 17:19:06
2.2625 دلار 17:15:47
2.263 دلار 17:13:34
2.264 دلار 17:11:40
2.2652 دلار 17:09:57
2.2626 دلار 17:08:15
2.261 دلار 17:06:15
2.261 دلار 17:06:14
2.2635 دلار 17:04:14
2.2632 دلار 17:01:29
2.264 دلار 16:58:19
2.2625 دلار 16:55:17
2.2606 دلار 16:53:19
2.262 دلار 16:50:41
2.263 دلار 16:49:39
2.262 دلار 16:47:19
2.2611 دلار 16:46:07
2.2585 دلار 16:43:33
2.2565 دلار 16:42:08
2.2535 دلار 16:39:07
2.2505 دلار 16:35:51
2.2479 دلار 16:34:08
2.2475 دلار 16:31:52
2.2455 دلار 16:30:20
2.2455 دلار 16:30:13
2.245 دلار 16:28:31
2.2445 دلار 16:25:55
2.2455 دلار 16:23:48
2.2427 دلار 16:21:57
2.2402 دلار 16:18:49
2.244 دلار 16:16:08
2.2474 دلار 16:13:41
2.2475 دلار 16:10:18
2.2475 دلار 16:10:13
2.2485 دلار 16:07:44
2.2475 دلار 16:05:48
2.2477 دلار 16:04:17
2.247 دلار 16:01:32
2.2465 دلار 15:58:37
2.2453 دلار 15:54:38
2.244 دلار 15:52:38
2.242 دلار 15:50:18
2.2425 دلار 15:49:22
2.2434 دلار 15:47:22
2.2435 دلار 15:38:19
2.2468 دلار 15:35:41
2.2435 دلار 15:32:29
2.2425 دلار 15:30:54
2.2415 دلار 15:29:12
2.2435 دلار 15:27:40
2.2428 دلار 15:25:27
2.2456 دلار 15:22:57
2.2443 دلار 15:20:31
2.2445 دلار 15:17:31
2.2465 دلار 15:14:38
2.2495 دلار 15:12:30
2.2485 دلار 15:11:29
2.2475 دلار 15:08:33
2.2508 دلار 15:04:23
2.2515 دلار 15:02:47
2.2525 دلار 14:59:07
2.2515 دلار 14:55:34
2.2508 دلار 14:53:40
2.2512 دلار 14:51:44
2.2535 دلار 14:48:09
2.2565 دلار 14:45:40
2.2575 دلار 14:44:11
2.2575 دلار 14:44:09
2.2591 دلار 14:41:28
2.2575 دلار 14:38:14
2.2585 دلار 14:35:16
2.2582 دلار 14:33:16
2.2582 دلار 14:33:10
2.2595 دلار 14:28:38
2.2585 دلار 14:25:19
2.2586 دلار 14:22:57
2.2573 دلار 14:20:39
2.2555 دلار 14:17:32
2.2569 دلار 14:14:28
2.2555 دلار 14:12:48
2.2557 دلار 14:11:12
2.2557 دلار 14:11:10
2.2555 دلار 14:08:41
2.2565 دلار 14:06:29
2.256 دلار 14:04:23
2.2569 دلار 14:02:24
2.2555 دلار 13:58:54
2.2578 دلار 13:56:10
2.2576 دلار 13:53:30
2.257 دلار 13:51:43
2.2563 دلار 13:49:39
2.2595 دلار 13:46:12
2.2595 دلار 13:46:10
2.2585 دلار 13:43:53
2.2605 دلار 13:41:38
2.2565 دلار 13:38:14
2.2565 دلار 13:38:09
2.2555 دلار 13:34:39
2.252 دلار 13:33:17
2.249 دلار 13:31:24
2.2495 دلار 13:29:40
2.2475 دلار 13:27:35
2.2477 دلار 13:25:53
2.2445 دلار 13:21:36
2.243 دلار 13:17:55
2.2399 دلار 13:15:44
2.2405 دلار 13:13:30
2.2413 دلار 13:12:29
2.2385 دلار 13:09:19
2.2381 دلار 13:08:31
2.24 دلار 13:05:45
2.2404 دلار 13:04:17
2.2385 دلار 13:02:16
2.2385 دلار 13:02:10
2.2399 دلار 13:00:23
2.2399 دلار 13:00:21
2.2425 دلار 12:56:29
2.2431 دلار 12:54:39
2.2455 دلار 12:52:14
2.2451 دلار 12:50:35
2.2435 دلار 12:48:51
2.2458 دلار 12:47:07
2.2455 دلار 12:45:18
2.2455 دلار 12:45:12
2.2465 دلار 12:43:17
2.2488 دلار 12:40:52
2.2495 دلار 12:36:46
2.2505 دلار 12:34:28
2.2495 دلار 12:32:31
2.247 دلار 12:30:42
2.2485 دلار 12:28:29
2.247 دلار 12:26:28
2.2456 دلار 12:25:14
2.2456 دلار 12:25:10
2.2465 دلار 12:23:18
2.2489 دلار 12:20:50
2.2485 دلار 12:18:57
2.249 دلار 12:16:54
2.2499 دلار 12:14:15
2.2518 دلار 12:12:15
2.252 دلار 12:10:30
2.2485 دلار 12:08:21
2.2481 دلار 12:06:19
2.248 دلار 12:05:18
2.2485 دلار 12:02:38
2.2495 دلار 12:00:28
2.2505 دلار 11:54:20
2.2515 دلار 11:52:15
2.2525 دلار 11:51:15
2.2525 دلار 11:51:09
2.2518 دلار 11:49:45
2.2485 دلار 11:47:47
2.2495 دلار 11:46:12
2.2495 دلار 11:46:11
2.2496 دلار 11:43:29
2.249 دلار 11:41:25
2.2475 دلار 11:38:12
2.2444 دلار 11:34:26
2.2455 دلار 11:33:15
2.2455 دلار 11:33:09
2.2436 دلار 11:30:46
2.2405 دلار 11:29:19
2.2395 دلار 11:26:53
2.2365 دلار 11:25:27
2.2385 دلار 11:22:54
2.2415 دلار 11:20:20
2.243 دلار 11:17:38
2.2445 دلار 11:15:21
2.2475 دلار 11:13:17
2.2456 دلار 11:10:29
2.2455 دلار 11:08:39
2.2443 دلار 11:07:12
2.2443 دلار 11:07:11
2.2455 دلار 11:04:41
2.2465 دلار 11:03:18
2.2445 دلار 10:59:41
2.246 دلار 10:57:06
2.2475 دلار 10:53:42
2.25 دلار 10:51:26
2.2507 دلار 10:49:46
2.2505 دلار 10:47:36
2.251 دلار 10:45:45
2.252 دلار 10:43:33
2.2515 دلار 10:42:14
2.2506 دلار 10:39:47
2.2495 دلار 10:37:14
2.2495 دلار 10:37:11
2.2505 دلار 10:32:31
2.2515 دلار 10:30:44
2.2535 دلار 10:28:40
2.2525 دلار 10:27:13
2.2523 دلار 10:27:12
2.2525 دلار 10:25:29
2.2535 دلار 10:23:05
2.2525 دلار 10:19:47
2.2531 دلار 10:17:31
2.2555 دلار 10:13:51
2.2545 دلار 10:12:16
2.2549 دلار 10:10:15
2.255 دلار 10:08:34
2.2555 دلار 10:07:06
2.256 دلار 10:04:41
2.2545 دلار 10:03:09
2.2555 دلار 09:54:39
2.2554 دلار 09:52:44
2.256 دلار 09:51:07
2.2555 دلار 09:49:11
2.2555 دلار 09:49:09
2.2565 دلار 09:46:51
2.2575 دلار 09:43:40
2.258 دلار 09:41:30
2.2585 دلار 09:38:41
2.258 دلار 09:35:45
2.2585 دلار 09:33:37
2.2565 دلار 09:31:34
2.2555 دلار 09:23:40
2.256 دلار 09:16:06
2.2555 دلار 09:05:49
2.2561 دلار 09:04:29
2.2565 دلار 08:57:33
2.256 دلار 08:55:08
2.2565 دلار 08:52:28
2.2557 دلار 08:51:12
2.2557 دلار 08:51:11
2.256 دلار 08:48:54
2.2555 دلار 08:47:06
2.2565 دلار 08:35:22
2.2575 دلار 08:33:50
2.2565 دلار 08:31:46
2.2585 دلار 08:29:43
2.2575 دلار 08:16:19
2.257 دلار 08:13:51
2.2572 دلار 08:12:12
2.2574 دلار 08:10:21
2.257 دلار 08:06:57
2.2565 دلار 08:05:16
2.2575 دلار 07:58:21
2.258 دلار 07:55:16
2.2583 دلار 07:53:33
2.257 دلار 07:50:51
2.2575 دلار 07:46:46
2.258 دلار 07:38:07
2.2575 دلار 07:34:48
2.257 دلار 07:33:18
2.2551 دلار 07:30:30
2.2555 دلار 07:25:25
2.256 دلار 07:22:45
2.2565 دلار 07:21:35
2.256 دلار 07:17:40
2.2561 دلار 07:15:47
2.2565 دلار 07:13:33
2.256 دلار 07:11:14
2.2556 دلار 07:08:48
2.2555 دلار 07:05:39
2.256 دلار 06:59:42
2.2565 دلار 06:57:06
2.2557 دلار 06:55:16
2.255 دلار 06:53:36
2.2555 دلار 06:49:17
2.255 دلار 06:44:22
2.2545 دلار 06:43:29
2.254 دلار 06:40:15
2.254 دلار 06:40:12
2.253 دلار 06:35:45
2.254 دلار 06:33:50
2.2542 دلار 06:31:51
2.2538 دلار 06:30:22
2.254 دلار 06:28:12
2.2525 دلار 06:18:36
2.2534 دلار 06:15:48
2.2545 دلار 06:13:40
2.254 دلار 06:11:48
2.2541 دلار 06:10:14
2.2541 دلار 06:10:14
2.2535 دلار 06:07:36
2.254 دلار 06:01:37
2.2545 دلار 05:56:10
2.254 دلار 05:53:20
2.2555 دلار 05:50:31
2.254 دلار 05:48:06
2.2535 دلار 05:45:33
2.254 دلار 05:41:28
2.2546 دلار 05:38:06
2.2545 دلار 05:32:33
2.252 دلار 05:29:39
2.2521 دلار 05:28:12
2.2515 دلار 05:26:27
2.2525 دلار 05:25:12
2.2515 دلار 05:22:34
2.2525 دلار 05:20:53
2.2535 دلار 05:08:50
2.2545 دلار 05:06:50
2.2535 دلار 05:05:16
2.254 دلار 05:01:28
2.2545 دلار 04:55:06
2.255 دلار 04:52:15
2.254 دلار 04:50:35
2.2535 دلار 04:49:10
2.253 دلار 04:46:10
2.2535 دلار 04:44:05
2.2525 دلار 04:42:25
2.2505 دلار 04:39:27
2.2485 دلار 04:37:05
2.25 دلار 04:34:26
2.2485 دلار 04:33:12
2.248 دلار 04:30:43
2.2475 دلار 04:26:43
2.247 دلار 04:04:52
2.2465 دلار 04:00:44
2.245 دلار 03:57:55
2.2455 دلار 03:52:12
2.2445 دلار 03:50:27
2.2455 دلار 03:17:47
2.2445 دلار 03:10:10
2.2455 دلار 03:08:16
2.246 دلار 03:06:07
2.2455 دلار 03:04:43
2.2445 دلار 03:02:46
2.2455 دلار 03:00:35
2.2445 دلار 02:55:15
2.2445 دلار 02:55:10
2.244 دلار 02:51:08
2.2445 دلار 02:47:18
2.2435 دلار 02:44:48
2.2445 دلار 02:43:07
2.2465 دلار 02:40:49
2.247 دلار 02:38:05
2.2465 دلار 02:34:53
2.246 دلار 02:31:17
2.2435 دلار 01:25:21
2.243 دلار 01:23:52
2.2435 دلار 01:21:55
2.2425 دلار 01:20:08
2.2435 دلار 01:16:54
2.244 دلار 01:14:48
2.2435 دلار 01:08:37
2.2425 دلار 01:06:37
2.243 دلار 01:02:35
2.2435 دلار 00:54:37
2.2429 دلار 00:52:34
2.2427 دلار 00:51:14
2.2425 دلار 00:48:11
2.2425 دلار 00:48:09
2.244 دلار 00:46:27
2.2435 دلار 00:46:11
2.2445 دلار 00:45:15
2.244 دلار 00:44:13
2.2425 دلار 00:40:16
2.2435 دلار 00:34:41
2.244 دلار 00:33:08
2.2441 دلار 00:31:10
2.2445 دلار 00:28:41
2.2455 دلار 00:26:51
2.245 دلار 00:25:09
2.2453 دلار 00:23:07
2.2461 دلار 00:20:41
2.2465 دلار 00:14:42
2.2454 دلار 00:12:51
2.2455 دلار 00:11:16
2.2455 دلار 00:11:10
2.2424 دلار 00:10:52

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 583.38
 • بالاترین قیمت روز : 585.38
 • پایین ترین قیمت روز : 573.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.87
 • درصد بیشترین نوسان روز : 1.57%
 • نرخ بازگشایی بازار : 575.88
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۲۴:۵۰
 • نرخ روز گذشته : 575.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 1.3%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7.5
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
583.38 دلار 21:24:50
583.63 دلار 21:23:41
583.88 دلار 21:20:27
582.88 دلار 21:17:52
583.13 دلار 21:05:41
582.63 دلار 21:03:14
582.38 دلار 20:57:46
582.63 دلار 20:53:35
582.88 دلار 20:51:56
582.63 دلار 20:50:20
583.13 دلار 20:40:24
583.38 دلار 20:38:20
582.88 دلار 20:35:17
582.88 دلار 20:35:16
583.13 دلار 20:33:16
583.13 دلار 20:33:10
582.88 دلار 20:30:23
583.13 دلار 20:28:43
583.38 دلار 20:22:49
583.13 دلار 20:19:52
583.88 دلار 20:16:13
584.38 دلار 20:13:33
584.63 دلار 20:09:29
584.88 دلار 20:07:45
585.38 دلار 20:03:29
585.13 دلار 19:58:22
583.63 دلار 19:55:25
583.38 دلار 19:54:38
582.5 دلار 19:51:51
582.13 دلار 19:50:21
581.38 دلار 19:49:13
580.75 دلار 19:47:07
580.13 دلار 19:42:16
580.13 دلار 19:42:10
580.38 دلار 19:39:36
580.88 دلار 19:36:33
581.38 دلار 19:32:14
581.38 دلار 19:32:14
581.63 دلار 19:30:25
581.88 دلار 19:24:35
581.75 دلار 19:23:21
581.38 دلار 19:21:24
580.75 دلار 19:17:49
580.13 دلار 19:15:16
580.13 دلار 19:15:12
579.5 دلار 19:12:44
580.13 دلار 19:11:08
579.88 دلار 19:09:40
579.38 دلار 19:05:18
579.88 دلار 19:03:54
580.38 دلار 19:00:38
581.38 دلار 18:57:35
581.13 دلار 18:52:41
581.38 دلار 18:50:23
581.13 دلار 18:49:23
581.75 دلار 18:47:36
581.88 دلار 18:45:15
581.88 دلار 18:45:11
582.38 دلار 18:42:33
582.63 دلار 18:39:57
582.38 دلار 18:34:35
581.13 دلار 18:32:49
580.88 دلار 18:30:42
580.13 دلار 18:28:54
579.63 دلار 18:26:23
579.38 دلار 18:25:37
578.13 دلار 18:23:19
577.88 دلار 18:19:27
579.63 دلار 18:15:41
579.13 دلار 18:13:56
579.63 دلار 18:11:44
579.88 دلار 18:09:37
579.63 دلار 18:07:14
579.63 دلار 18:07:09
578.88 دلار 18:03:47
578.13 دلار 18:02:14
577.63 دلار 18:00:17
578.13 دلار 17:57:19
578.63 دلار 17:55:12
578.13 دلار 17:52:35
578.63 دلار 17:49:42
578.13 دلار 17:47:41
577.5 دلار 17:44:44
575.88 دلار 17:42:08
576.63 دلار 17:39:35
576.88 دلار 17:35:34
577.13 دلار 17:33:45
577.75 دلار 17:31:37
578.63 دلار 17:29:35
578.75 دلار 17:27:18
578.5 دلار 17:26:16
577.88 دلار 17:24:54
578.63 دلار 17:22:22
579.25 دلار 17:19:06
578.88 دلار 17:15:47
579.13 دلار 17:13:34
579.38 دلار 17:11:40
579.88 دلار 17:09:57
579.13 دلار 17:08:15
578.88 دلار 17:06:14
578.88 دلار 17:06:14
579.13 دلار 17:04:14
578.88 دلار 17:01:29
579.63 دلار 16:58:19
579.13 دلار 16:50:41
579.38 دلار 16:49:39
579 دلار 16:47:19
578.63 دلار 16:46:07
577.63 دلار 16:42:08
576.63 دلار 16:39:07
576.38 دلار 16:35:51
575.75 دلار 16:34:08
575.63 دلار 16:31:52
575.38 دلار 16:28:31
575.13 دلار 16:25:55
575.38 دلار 16:23:48
574.63 دلار 16:21:57
574.38 دلار 16:18:49
575.63 دلار 16:16:08
576.75 دلار 16:13:41
577.13 دلار 16:12:15
577.13 دلار 16:12:10
576.88 دلار 16:10:18
576.88 دلار 16:10:13
577.38 دلار 16:07:44
577.13 دلار 16:05:48
577.38 دلار 16:04:17
577.13 دلار 15:58:37
576.5 دلار 15:54:38
576.13 دلار 15:52:38
575.63 دلار 15:49:22
575.88 دلار 15:46:22
576.13 دلار 15:38:20
577 دلار 15:35:41
576.13 دلار 15:32:29
575.63 دلار 15:30:54
575.5 دلار 15:29:12
575.88 دلار 15:25:27
576.63 دلار 15:22:57
576.38 دلار 15:20:31
576.63 دلار 15:17:31
577.13 دلار 15:14:38
577.88 دلار 15:12:30
577.63 دلار 15:11:29
577.38 دلار 15:09:46
577.63 دلار 15:08:33
578.13 دلار 15:02:47
578.63 دلار 14:59:07
578.5 دلار 14:55:34
578.13 دلار 14:51:44
578.63 دلار 14:49:43
578.88 دلار 14:48:14
578.88 دلار 14:48:09
579.63 دلار 14:45:40
579.88 دلار 14:44:11
579.88 دلار 14:44:09
580.38 دلار 14:41:28
580.13 دلار 14:38:14
580.38 دلار 14:33:16
580.38 دلار 14:33:10
581.38 دلار 14:30:50
580.88 دلار 14:28:38
580.63 دلار 14:27:13
580.38 دلار 14:25:19
580.13 دلار 14:22:57
580 دلار 14:20:39
579 دلار 14:17:32
579.63 دلار 14:14:28
579.25 دلار 14:12:48
579.13 دلار 14:11:12
579.13 دلار 14:11:10
578.88 دلار 14:08:42
579.13 دلار 14:06:29
579 دلار 14:04:23
579.63 دلار 14:02:24
579.38 دلار 13:58:54
579.63 دلار 13:56:10
579.88 دلار 13:51:43
579.63 دلار 13:49:39
580.38 دلار 13:46:12
580.38 دلار 13:46:10
580.25 دلار 13:43:53
580.88 دلار 13:41:38
579.63 دلار 13:38:14
579.63 دلار 13:38:09
579.38 دلار 13:34:39
577.88 دلار 13:33:17
577.38 دلار 13:31:24
577.63 دلار 13:29:40
577.13 دلار 13:27:35
577.38 دلار 13:25:53
576 دلار 13:23:33
576.13 دلار 13:21:36
575.63 دلار 13:17:55
574.88 دلار 13:12:29
574.13 دلار 13:08:31
574.38 دلار 13:05:45
574.63 دلار 13:02:16
574.63 دلار 13:02:10
574.38 دلار 13:00:23
574.38 دلار 13:00:21
576.25 دلار 12:56:29
576.63 دلار 12:54:39
577.25 دلار 12:52:14
577.13 دلار 12:48:51
577.38 دلار 12:45:18
577.38 دلار 12:45:12
577.63 دلار 12:43:17
578.25 دلار 12:40:52
578.5 دلار 12:36:46
578.63 دلار 12:34:28
578.13 دلار 12:32:31
577.38 دلار 12:28:29
576.88 دلار 12:26:28
576.38 دلار 12:25:14
576.38 دلار 12:25:10
576.5 دلار 12:23:18
576.88 دلار 12:20:50
576.63 دلار 12:16:54
577.13 دلار 12:14:15
577.38 دلار 12:12:15
577.75 دلار 12:10:30
576.88 دلار 12:02:38
577.13 دلار 12:00:28
577.63 دلار 11:56:27
577.25 دلار 11:54:20
577.5 دلار 11:52:15
577.75 دلار 11:51:15
577.75 دلار 11:51:09
577.63 دلار 11:49:45
576.75 دلار 11:47:47
576.88 دلار 11:43:29
576.38 دلار 11:41:25
575.88 دلار 11:38:12
575.13 دلار 11:33:15
575.13 دلار 11:33:09
575 دلار 11:30:46
574.13 دلار 11:26:53
573.38 دلار 11:22:54
574.63 دلار 11:20:20
575.13 دلار 11:17:38
575.38 دلار 11:15:21
576.38 دلار 11:13:17
575.88 دلار 11:10:29
575.63 دلار 11:08:39
575.38 دلار 11:07:12
575.38 دلار 11:07:11
575.88 دلار 11:04:41
576.13 دلار 11:03:18
575.63 دلار 10:59:41
575.88 دلار 10:57:06
576.38 دلار 10:53:42
577.13 دلار 10:51:26
577.38 دلار 10:49:46
577.13 دلار 10:45:45
577.63 دلار 10:43:33
577.38 دلار 10:42:14
577.13 دلار 10:39:47
576.88 دلار 10:37:14
576.88 دلار 10:37:11
577.38 دلار 10:32:31
577.5 دلار 10:30:44
578.13 دلار 10:28:40
577.88 دلار 10:27:13
577.63 دلار 10:27:12
577.88 دلار 10:27:06
577.75 دلار 10:25:29
578.13 دلار 10:19:47
578.25 دلار 10:17:31
579.13 دلار 10:13:51
578.88 دلار 10:07:06
579.13 دلار 10:04:41
578.63 دلار 10:03:09
578.88 دلار 09:57:20
579.13 دلار 09:49:11
579.13 دلار 09:49:09
579.38 دلار 09:46:51
579.63 دلار 09:43:40
579.88 دلار 09:33:37
579.38 دلار 09:31:34
579.13 دلار 09:30:19
579 دلار 09:28:06
578.88 دلار 09:23:40
579.13 دلار 09:05:50
579.25 دلار 09:04:29
579.38 دلار 09:00:56
579.25 دلار 08:57:33
579.13 دلار 08:47:06
579.38 دلار 08:35:22
579.5 دلار 08:33:50
579.38 دلار 08:31:46
579.88 دلار 08:29:43
579.63 دلار 08:27:44
579.75 دلار 08:26:12
579.63 دلار 08:22:39
579.75 دلار 08:20:21
579.63 دلار 08:10:21
579.5 دلار 08:06:57
579.38 دلار 08:05:16
579.63 دلار 08:01:22
579.63 دلار 08:01:15
579.75 دلار 07:55:16
579.63 دلار 07:48:51
579.88 دلار 07:45:08
580.13 دلار 07:38:07
579.88 دلار 07:33:18
579.13 دلار 07:28:56
578.88 دلار 07:25:25
579.13 دلار 07:22:45
579.38 دلار 07:15:47
579.63 دلار 07:13:33
579.38 دلار 07:11:14
579.13 دلار 07:05:39
579.38 دلار 07:02:15
579.13 دلار 06:59:42
579.38 دلار 06:57:06
579.13 دلار 06:49:17
578.88 دلار 06:43:29
578.63 دلار 06:35:45
578.88 دلار 06:31:51
578.63 دلار 06:28:12
578.38 دلار 06:25:51
578.13 دلار 06:22:14
578.38 دلار 06:21:06
578.13 دلار 06:18:36
578.38 دلار 06:15:48
579.13 دلار 06:13:40
578.63 دلار 06:07:36
578.88 دلار 06:04:14
578.63 دلار 06:01:37
579.13 دلار 05:50:31
578.63 دلار 05:45:33
578.88 دلار 05:43:57
578.75 دلار 05:41:28
579.13 دلار 05:38:06
578.88 دلار 05:35:13
578.88 دلار 05:35:10
579.13 دلار 05:32:33
578.38 دلار 05:25:12
578 دلار 05:22:35
578.13 دلار 05:20:53
578.75 دلار 05:18:36
578.63 دلار 05:10:16
578.75 دلار 05:08:50
578.88 دلار 05:06:50
578.63 دلار 05:05:16
578.88 دلار 05:01:28
579 دلار 04:59:43
579.13 دلار 04:52:15
578.88 دلار 04:50:35
578.75 دلار 04:49:10
578.63 دلار 04:42:25
578.13 دلار 04:39:27
577.63 دلار 04:37:05
578 دلار 04:34:26
577.63 دلار 04:33:12
577.38 دلار 04:30:43
576.63 دلار 01:31:07
576.13 دلار 01:20:09
576.38 دلار 01:10:44
576.63 دلار 01:08:37
576.38 دلار 01:02:35
576.63 دلار 00:59:51
576.38 دلار 00:54:37
576.25 دلار 00:52:34
576.13 دلار 00:45:15
575.88 دلار 00:44:13
575.63 دلار 00:40:16
575.88 دلار 00:37:23
575.75 دلار 00:34:41
575.88 دلار 00:28:41
576.38 دلار 00:25:09
576.63 دلار 00:23:07
576.75 دلار 00:20:41
576.88 دلار 00:12:51
577 دلار 00:11:16
577 دلار 00:11:10
575.88 دلار 00:10:52

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 74
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.81 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 74
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.81 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 72
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.81 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 69
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.19 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 3.17%