خبر

بازار نفت و انرژی

بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 78.65 (0.19%) 0.15 78.37 79.03 ۰۲:۵۸:۴۵
بنزین (RBOB) 2.291 (0.17%) 0.004 2.2839 2.298 ۰۲:۵۸:۲۵
نفت کوره 3.2604 (0.16%) 0.0051 3.2516 3.2671 ۰۲:۵۸:۴۶
گاز طبیعی 7.235 (0.68%) 0.049 7.213 7.281 ۰۳:۰۸:۰۹
بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 84.94 (0.49%) 0.41 84.4 85.07 ۰۲:۴۰:۲۳
گازوییل 905.25 (0.15%) 1.37 902.5 907.38 ۰۲:۴۰:۲۳
ذغال سنگ 81.39 (0%) 0 78.06 81.49 ۸ آذر
میانگین وزنی برنت 82.03 (0%) 0 82.03 82.03 ۸ آذر
نفت آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت (بازار آمریکا) 84.25 (0.33%) 0.28 84.25 85.04 ۰۳:۰۰:۵۵
نفت خام WTI (بازار آمریکا) 78.2 (0.4%) 0.31 75.62 79.01 ۰۲:۵۸:۴۶
نفت خام WTI ICE 78.28 (0.4%) 0.31 78.28 79.03 ۰۳:۰۰:۵۵
نفت خام E-Mini 78.2 (0.35%) 0.275 78.2 79 ۰۲:۵۸:۴۶
بنزین RBOB 2.2878 (0%) 0.0001 2.2836 2.3321 ۰۲:۵۸:۴۶
گاز طبیعی (بازار آمریکا) 7.235 (0.61%) 0.044 5.289 7.283 ۰۲:۵۸:۴۶
گازوییل گوگرد پایین 788.25 (0%) 0 780.25 788.25 ۹ بهمن
گاز طبیعی E-Mini 7.085 (2.68%) 0.19 7.085 7.285 ۰۳:۰۰:۵۵
نفت کوره (بازار آمریکا) 3.2439 (0.37%) 0.0121 3.1755 3.2671 ۰۲:۵۸:۴۶
اتانول 2.161 (0%) 0 2.16 2.161 ۱۶ مرداد
ذغال سنگ چین 8.82 (0%) 0 8.75 8.82 ۱۸ شهریور
ذغال سنگ EUA 49.97 (0%) 0 49.34 51.29 ۱۴ خرداد
ذغال سنگ ICE CSX 136.06 (0.1%) 0.13 135.93 136.06 ۰۰:۵۹:۲۳
روغن پالم 901.25 (0%) 0 901.25 901.75 ۸ آذر
گیددینگز 68.25 (1.49%) 1 68.25 68.25 ۰۱:۵۱:۴۵
سواحل غربی ANS 85.37 (0%) 0 85.37 85.37 ۸ آذر
کوستال گرید A 67.5 (1.5%) 1 67.5 67.5 ۰۱:۵۱:۴۵
سواحل خلیج HSFO 62.31 (0%) 0 62.31 62.31 ۸ آذر
نفت اوکلاهما
نفت اوکلاهما 74.25 (1.37%) 1 74.25 74.25 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت ترش اوکلاهما 62.5 (1.63%) 1 62.5 62.5 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت شیرین اوکلاهما 74.5 (1.36%) 1 74.5 74.5 ۰۱:۵۱:۴۵
وسترن اوکلاهما Swt 73.75 (1.37%) 1 73.75 73.75 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت آرکانزاس
فوق سنگین آرکانزاس 66 (0%) 0 66 66 ۳ آذر
نفت ترش آرکانزاس 71 (0%) 0 71 71 ۳ آذر
نفت شیرین آرکانزاس 72.5 (0%) 0 72.5 72.5 ۳ آذر
نفت تگزاس
نفت غرب تگزاس WTI 73.72 (0%) 0 73.72 73.72 ۸ آذر
نفت خلیج تگزاس 74.5 (1.36%) 1 74.5 74.5 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت سبک جنوب تگزاس 68.25 (1.49%) 1 68.25 68.25 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت سنگین جنوب تگزاس 68 (1.49%) 1 68 68 ۰۱:۵۱:۴۵
میادین مرکزی تگزاس 74.5 (1.36%) 1 74.5 74.5 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت شیرین شرق تگزاس 71.75 (1.41%) 1 71.75 71.75 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت شیرین شمال تگزاس 74.5 (1.36%) 1 74.5 74.5 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت ترش غرب تگزاس 72.37 (0%) 0 72.37 72.37 ۸ آذر
نفت ترش جنوب تگزاس 60.97 (0%) 0 60.97 60.97 ۸ آذر
نفت میادین ایگل فورد 73.72 (0%) 0 73.72 73.72 ۸ آذر
خط لوله ایگل فورد 95.77 (0%) 0 95.77 95.77 ۱۰ مرداد
میعانات ایگل فورد 84.75 (0%) 0 84.75 84.75 ۲۵ مرداد
میادین بالادستی تگزاس 67.47 (0%) 0 67.47 67.47 ۸ آذر
میادین بالادستی تگزاس 67.47 (0%) 0 67.47 67.47 ۸ آذر
میادین بالادستی خلیج 68.25 (1.49%) 1 68.25 68.25 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت کالیفرنیا
میادین بوئنا ویستا 87 (0%) 0 87 87 ۸ آذر
میادین میدوی-سانست 82.95 (0%) 0 82.95 82.95 ۸ آذر
نفت کانزاس
میادین مرکزی کانزاس 81.77 (0%) 0 81.77 81.77 ۱۷ دی
نفت شیرین کانزاس NW 65.22 (0%) 0 65.22 65.22 ۸ آذر
نفت شیرین کانزاس SW 65.72 (0%) 0 65.72 65.72 ۸ آذر
نفت کلرادو
نفت جنوب شرقی کلرادو 64.22 (0%) 0 64.22 64.22 ۸ آذر
نفت لوئیزیانا
نفت سبک لوئیزیانا 78.85 (0%) 0 78.85 78.85 ۸ آذر
نفت لوئیزیانای جنوبی 73 (1.39%) 1 73 73 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت شیرین لوئیزیانا 72.5 (0%) 0 72.5 72.5 ۳ آذر
نفت لوئیزیانا Delhi/N 71.5 (1.42%) 1 71.5 71.5 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت میشیگان
نفت ترش میشیگان 66.5 (1.53%) 1 66.5 66.5 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت شیرین میشیگان 71.25 (1.42%) 1 71.25 71.25 ۰۱:۵۱:۴۵
نفت نبراسکا
نفت شیرین نبراسکا 65.02 (0%) 0 65.02 65.02 ۸ آذر
نفت وایومینگ
نفت ترش وایومینگ 70.3 (0%) 0 70.3 70.3 ۸ آذر
نفت شیرین وایومینگ 70.82 (0%) 0 70.82 70.82 ۸ آذر
نفت استرالیا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کساک 78.8 (0%) 0 78.8 78.8 ۸ آذر
نفت کره - ژاپن قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
ال ان جی ژاپن / کره 30.28 (0%) 0 30.28 30.28 ۸ آذر
نفت هند قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سبد نفتی هند 78.11 (0%) 0 78.11 78.11 ۸ آذر
نفت هلند قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گاز طبیعی هلند 37.66 (0%) 0 37.66 37.66 ۸ آذر
نفت برزیل قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی لولا 89.96 (0%) 0 89.96 89.96 ۸ آذر
نفت مالزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت تاپیس 86.66 (0%) 0 86.66 86.66 ۸ آذر
نفت عراق قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین بصره 73.84 (0%) 0 73.84 73.84 ۸ آذر
نفت عمان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت عمان 79.07 (0%) 0 79.07 79.07 ۸ آذر
نفت آذربایجان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سبک آذربایجان 93.5 (0%) 0 93.5 93.5 ۸ آذر
نفت اوپک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت اپک 79.93 (0%) 0 79.93 79.93 ۸ آذر
نفت موربان امارات 84.08 (0%) 0 84.08 84.08 ۸ آذر
نفت سنگین ایران 78.4 (0%) 0 78.4 78.4 ۸ آذر
نفت سبک بصره 71.69 (0%) 0 71.69 71.69 ۱۰ آذر
نفت ساحاران الجزایر 81.1 (0%) 0 81.1 81.1 ۸ آذر
نفت سبک نیجریه 81.76 (0%) 0 81.76 81.76 ۸ آذر
نفت گیراسول آنگولا 80.85 (0%) 0 80.85 80.85 ۸ آذر
نفت سبک عربستان 83.76 (0%) 0 83.76 83.76 ۸ آذر
نفت کویت 80.69 (0%) 0 80.69 80.69 ۸ آذر
نفت ایران قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در اروپای غربی
نفت سبک ایران 79.73 (0%) 0 79.73 79.73 ۸ آذر
نفت سنگین ایران 77.83 (0%) 0 77.83 77.83 ۸ آذر
نفت میدان فروزان 78.08 (0%) 0 78.08 78.08 ۸ آذر
تحویل در جنوب آفریقا
نفت سبک ایران 79.73 (0%) 0 79.73 79.73 ۸ آذر
نفت سنگین ایران 77.83 (0%) 0 77.83 77.83 ۸ آذر
نفت میدان فروزان 78.08 (0%) 0 78.08 78.08 ۸ آذر
تحویل در شمال آفریقا
نفت سبک ایران 80.98 (0%) 0 80.98 80.98 ۸ آذر
نفت سنگین ایران 78.83 (0%) 0 78.83 78.83 ۸ آذر
نفت میدان فروزان 79.08 (0%) 0 79.08 79.08 ۸ آذر
تحویل در مدیترانه
نفت سبک ایران 79.08 (0%) 0 79.08 79.08 ۸ آذر
نفت سنگین ایران 76.93 (0%) 0 76.93 76.93 ۸ آذر
نفت میدان سروش 73.93 (0%) 0 73.93 73.93 ۸ آذر
نفت میدان فروزان 77.18 (0%) 0 77.18 77.18 ۸ آذر
نفت مکزیک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سبد نفتی مکزیک 69.9 (0%) 0 69.9 69.9 ۸ آذر
تحویل در شرق دور
مایا 107.19 (0%) 0 107.19 107.19 ۸ تیر
ایست موس 111.84 (0%) 0 111.84 111.84 ۸ تیر
تحویل در خلیج فارس
مایا 73.9 (0%) 0 73.9 73.9 ۸ آذر
ایست موس 80.02 (0%) 0 80.02 80.02 ۸ آذر
اولمکا 82.74 (0%) 0 82.74 82.74 ۸ آذر
تحویل در سواحل غرب آمریکا
مایا 73.9 (0%) 0 73.9 73.9 ۸ آذر
ایست موس 80.02 (0%) 0 80.02 80.02 ۸ آذر
نفت کانادا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
وسترن کانادا 55.99 (0%) 0 55.99 55.99 ۸ آذر
گاز طبیعی آلبرتا 4.19 (0%) 0 4.19 4.19 ۴ مهر
نفت خام شیرین 74.79 (0%) 0 74.79 74.79 ۸ آذر
نفت شیرین سین کرود 81.74 (0%) 0 81.74 81.74 ۸ آذر
نفت ترش سبک 72.79 (0%) 0 72.79 72.79 ۸ آذر
نفت ترش پییس 71.49 (0%) 0 71.49 71.49 ۸ آذر
نفت میدیل 71.74 (0%) 0 71.74 71.74 ۸ آذر
نفت آلبرتای مرکزی 71.09 (0%) 0 71.09 71.09 ۸ آذر
نفت شیرین کلیربراک 80.74 (0%) 0 80.74 80.74 ۸ آذر
نفت ترکیبی سنگین آلبین 75.99 (0%) 0 75.99 75.99 ۸ آذر
نفت چین قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داچینگ 78.24 (0%) 0 78.24 78.24 ۸ آذر
میدان نفتی شنگلی 82.12 (0%) 0 82.12 82.12 ۸ آذر
نفت دریای جنوبی چین 79.89 (0%) 0 79.89 79.89 ۸ آذر
نفت آنگولا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دالیا 82 (0%) 0 82 82 ۸ آذر
نفت نمبا 81.7 (0%) 0 81.7 81.7 ۸ آذر
نفت کابیندا 84.45 (0%) 0 84.45 84.45 ۸ آذر
نفت اندونزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سینتا 54.15 (0%) 0 54.15 54.15 ۸ آذر
نفت دوری 85.66 (0%) 0 85.66 85.66 ۸ آذر
نفت میناس 73.07 (0%) 0 73.07 73.07 ۸ آذر
نفت عربستان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین عربستان 79.56 (0%) 0 79.56 79.56 ۸ آذر
نفت میان وزن عربستان 81.51 (0%) 0 81.51 81.51 ۸ آذر
نفت فوق سبک عربستان 84.76 (0%) 0 84.76 84.76 ۸ آذر
نفت امارات متحده عربی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دوبی 85.97 (0%) 0 85.97 85.97 ۸ آذر
میدان نفتی داس 87.5 (0%) 0 87.5 87.5 ۸ آذر
میدان نفتی ام لولو 89.05 (0%) 0 89.05 89.05 ۸ آذر
میدان نفتی آپر زاکوم 80.42 (0%) 0 80.42 80.42 ۸ آذر
نفت قطر قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت قطر 82.34 (0%) 0 82.34 82.34 ۸ آذر
نفت مارین قطر 75.49 (0%) 0 75.49 75.49 ۸ آذر
میدان نفتی الشاهین قطر 80.56 (0%) 0 80.56 80.56 ۸ آذر
نفت نیجریه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کوا آیبو 86.55 (0%) 0 86.55 86.55 ۸ آذر
میدان براس ریور 86.55 (0%) 0 86.55 86.55 ۸ آذر
نفت روسیه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی سوکول 75.07 (0%) 0 75.07 75.07 ۸ آذر
میدان نفتی اسپو 69.27 (0%) 0 69.27 69.27 ۸ آذر

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 78.7
 • بالاترین قیمت روز : 79.03
 • پایین ترین قیمت روز : 78.37
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.17
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.18%
 • نرخ بازگشایی بازار : 78.38
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۷:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 78.37
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
78.7 دلار 03:17:25
78.7 دلار 03:17:25
78.69 دلار 03:16:24
78.72 دلار 03:16:11
78.73 دلار 03:15:49
78.75 دلار 03:15:25
78.75 دلار 03:15:23
78.7 دلار 03:14:22
78.71 دلار 03:14:12
78.67 دلار 03:13:49
78.69 دلار 03:12:13
78.67 دلار 03:11:24
78.67 دلار 03:11:24
78.69 دلار 03:09:54
78.67 دلار 03:09:32
78.67 دلار 03:09:23
78.69 دلار 03:08:09
78.7 دلار 03:07:47
78.69 دلار 03:07:24
78.69 دلار 03:07:23
78.64 دلار 03:06:48
78.62 دلار 03:06:25
78.62 دلار 03:06:23
78.61 دلار 03:05:23
78.62 دلار 03:05:19
78.66 دلار 03:04:23
78.66 دلار 03:04:22
78.62 دلار 03:03:12
78.61 دلار 03:02:47
78.6 دلار 03:01:57
78.61 دلار 03:01:34
78.66 دلار 02:59:08
78.65 دلار 02:58:45
78.61 دلار 02:58:25
78.61 دلار 02:58:24
78.56 دلار 02:56:45
78.54 دلار 02:56:22
78.54 دلار 02:56:21
78.63 دلار 02:55:22
78.62 دلار 02:54:45
78.63 دلار 02:54:24
78.63 دلار 02:54:23
78.66 دلار 02:53:24
78.67 دلار 02:52:46
78.69 دلار 02:50:50
78.67 دلار 02:50:26
78.67 دلار 02:50:25
78.66 دلار 02:49:12
78.69 دلار 02:48:48
78.7 دلار 02:48:25
78.7 دلار 02:48:25
78.72 دلار 02:47:55
78.75 دلار 02:47:25
78.75 دلار 02:47:23
78.73 دلار 02:46:23
78.74 دلار 02:45:44
78.75 دلار 02:44:07
78.77 دلار 02:43:23
78.77 دلار 02:43:23
78.78 دلار 02:42:09
78.74 دلار 02:41:45
78.75 دلار 02:39:25
78.75 دلار 02:39:24
78.77 دلار 02:37:50
78.78 دلار 02:37:26
78.78 دلار 02:37:23
78.81 دلار 02:36:18
78.83 دلار 02:35:52
78.84 دلار 02:35:26
78.84 دلار 02:35:26
78.81 دلار 02:34:11
78.84 دلار 02:33:46
78.83 دلار 02:33:22
78.83 دلار 02:33:22
78.78 دلار 02:32:21
78.81 دلار 02:32:11
78.83 دلار 02:31:47
78.86 دلار 02:31:26
78.86 دلار 02:31:24
78.91 دلار 01:40:24
78.88 دلار 01:39:49
78.91 دلار 01:29:46
78.92 دلار 01:29:23
78.92 دلار 01:29:22
78.91 دلار 01:28:12
78.9 دلار 01:27:48
78.92 دلار 01:26:23
78.97 دلار 01:25:46
78.96 دلار 01:25:23
78.96 دلار 01:25:23
78.94 دلار 01:24:05
78.92 دلار 01:23:45
78.91 دلار 01:22:08
78.92 دلار 01:21:43
78.91 دلار 01:20:24
78.91 دلار 01:20:24
78.9 دلار 01:19:47
78.88 دلار 01:19:25
78.88 دلار 01:19:24
78.9 دلار 01:19:02
78.87 دلار 01:18:25
78.87 دلار 01:18:22
78.88 دلار 01:17:10
78.9 دلار 01:16:45
78.92 دلار 01:16:24
78.92 دلار 01:16:24
78.9 دلار 01:15:24
78.93 دلار 01:15:09
78.94 دلار 01:14:44
78.95 دلار 01:14:23
78.94 دلار 01:14:22
78.89 دلار 01:13:24
78.88 دلار 01:12:50
78.85 دلار 01:12:27
78.85 دلار 01:12:25
78.89 دلار 01:12:02
78.92 دلار 01:11:41
78.94 دلار 01:11:22
78.93 دلار 01:10:48
78.91 دلار 01:10:24
78.91 دلار 01:10:24
78.99 دلار 01:09:22
79.03 دلار 01:09:06
79 دلار 01:08:22
79 دلار 01:08:22
79.03 دلار 01:07:24
78.92 دلار 01:07:06
78.94 دلار 01:06:24
78.94 دلار 01:06:23
78.92 دلار 01:05:47
78.84 دلار 01:05:25
78.84 دلار 01:05:25
78.8 دلار 01:04:23
78.81 دلار 01:03:45
78.8 دلار 01:03:24
78.8 دلار 01:03:22
78.86 دلار 01:02:23
78.84 دلار 01:02:03
78.67 دلار 01:01:38
78.75 دلار 01:01:26
78.73 دلار 01:00:29
78.75 دلار 01:00:06
78.72 دلار 00:59:44
78.78 دلار 00:59:23
78.69 دلار 00:57:43
78.7 دلار 00:57:22
78.7 دلار 00:57:21
78.69 دلار 00:56:22
78.71 دلار 00:56:08
78.7 دلار 00:55:45
78.69 دلار 00:54:03
78.72 دلار 00:53:43
78.69 دلار 00:53:23
78.69 دلار 00:53:22
78.7 دلار 00:52:14
78.69 دلار 00:51:49
78.66 دلار 00:51:25
78.66 دلار 00:51:24
78.64 دلار 00:50:26
78.66 دلار 00:50:11
78.65 دلار 00:49:25
78.65 دلار 00:49:24
78.66 دلار 00:48:23
78.63 دلار 00:48:10
78.64 دلار 00:47:47
78.63 دلار 00:47:25
78.63 دلار 00:47:24
78.6 دلار 00:46:23
78.59 دلار 00:46:19
78.58 دلار 00:45:45
78.56 دلار 00:45:23
78.56 دلار 00:45:22
78.58 دلار 00:44:23
78.58 دلار 00:44:18
78.59 دلار 00:43:54
78.58 دلار 00:43:23
78.58 دلار 00:43:23
78.55 دلار 00:42:23
78.56 دلار 00:41:43
78.58 دلار 00:41:23
78.58 دلار 00:41:21
78.55 دلار 00:40:22
78.59 دلار 00:39:44
78.61 دلار 00:39:22
78.61 دلار 00:39:22
78.6 دلار 00:38:22
78.59 دلار 00:38:08
78.62 دلار 00:37:44
78.61 دلار 00:37:24
78.62 دلار 00:37:22
78.57 دلار 00:36:57
78.58 دلار 00:36:24
78.58 دلار 00:36:22
78.59 دلار 00:35:25
78.6 دلار 00:35:09
78.61 دلار 00:34:24
78.61 دلار 00:34:23
78.52 دلار 00:33:23
78.54 دلار 00:33:10
78.56 دلار 00:32:46
78.57 دلار 00:32:22
78.57 دلار 00:32:22
78.53 دلار 00:30:49
78.55 دلار 00:30:26
78.55 دلار 00:30:26
78.5 دلار 00:29:07
78.47 دلار 00:28:44
78.46 دلار 00:28:23
78.46 دلار 00:28:23
78.45 دلار 00:27:06
78.47 دلار 00:26:43
78.45 دلار 00:26:23
78.45 دلار 00:26:22
78.41 دلار 00:25:22
78.38 دلار 00:25:11
78.41 دلار 00:23:07
78.42 دلار 00:22:35
78.42 دلار 00:22:34
78.41 دلار 00:21:55
78.38 دلار 00:21:28
78.37 دلار 00:21:25
78.39 دلار 00:20:29
78.37 دلار 00:20:05
78.39 دلار 00:19:30
78.39 دلار 00:19:30
78.44 دلار 00:18:27
78.44 دلار 00:18:17
78.45 دلار 00:17:50
78.42 دلار 00:17:26
78.42 دلار 00:17:25
78.45 دلار 00:16:55
78.43 دلار 00:16:29
78.43 دلار 00:16:28
78.4 دلار 00:15:29
78.37 دلار 00:15:15
78.38 دلار 00:14:48
78.4 دلار 00:14:24
78.4 دلار 00:14:23
78.44 دلار 00:13:23
78.45 دلار 00:13:02
78.45 دلار 00:13:02
78.42 دلار 00:11:25
78.41 دلار 00:11:11
78.37 دلار 00:10:52
78.38 دلار 00:10:26
78.38 دلار 00:10:26

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 84.94
 • بالاترین قیمت روز : 85.07
 • پایین ترین قیمت روز : 84.4
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.2
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 84.42
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۴۰:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 84.41
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.63%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
84.94 دلار 02:40:23
84.97 دلار 02:20:23
84.97 دلار 02:20:23
84.96 دلار 02:14:25
84.96 دلار 02:14:24
84.97 دلار 02:12:24
84.97 دلار 02:12:23
85 دلار 02:01:03
85.02 دلار 01:57:22
85.01 دلار 01:56:26
85.01 دلار 01:56:24
85 دلار 01:52:22
85 دلار 01:52:17
85.04 دلار 01:38:23
85.03 دلار 01:35:47
85.04 دلار 01:35:24
85.04 دلار 01:35:24
85.03 دلار 01:34:11
84.96 دلار 01:30:12
84.91 دلار 01:28:22
84.89 دلار 01:27:24
84.89 دلار 01:27:24
84.93 دلار 01:26:23
84.96 دلار 01:25:23
84.96 دلار 01:25:23
84.95 دلار 01:24:24
84.94 دلار 01:24:05
84.92 دلار 01:23:23
84.91 دلار 01:22:23
84.93 دلار 01:22:08
84.94 دلار 01:21:43
84.92 دلار 01:20:46
84.93 دلار 01:20:24
84.93 دلار 01:20:24
84.91 دلار 01:19:47
84.88 دلار 01:19:25
84.88 دلار 01:19:24
84.9 دلار 01:19:02
84.86 دلار 01:18:25
84.86 دلار 01:18:22
84.87 دلار 01:17:24
84.88 دلار 01:17:10
84.9 دلار 01:15:24
84.92 دلار 01:15:09
84.93 دلار 01:14:44
84.95 دلار 01:14:23
84.94 دلار 01:14:22
84.91 دلار 01:12:50
84.9 دلار 01:12:27
84.9 دلار 01:12:25
84.91 دلار 01:12:02
84.92 دلار 01:11:41
84.94 دلار 01:10:24
84.94 دلار 01:10:24
85.01 دلار 01:09:22
85.07 دلار 01:09:06
85.03 دلار 01:08:45
85.01 دلار 01:08:22
85.01 دلار 01:08:22
85.03 دلار 01:07:24
84.9 دلار 01:07:06
84.91 دلار 01:06:24
84.91 دلار 01:06:23
84.9 دلار 01:05:47
84.84 دلار 01:05:25
84.84 دلار 01:05:25
84.81 دلار 01:04:23
84.84 دلار 01:04:09
84.83 دلار 01:03:45
84.81 دلار 01:03:24
84.81 دلار 01:03:22
84.87 دلار 01:02:23
84.84 دلار 01:02:03
84.64 دلار 01:01:38
84.78 دلار 01:01:26
84.75 دلار 01:00:06
84.71 دلار 00:59:44
84.75 دلار 00:59:23
84.66 دلار 00:58:05
84.65 دلار 00:57:43
84.67 دلار 00:57:22
84.67 دلار 00:57:21
84.68 دلار 00:56:22
84.69 دلار 00:55:45
84.68 دلار 00:55:22
84.68 دلار 00:55:22
84.69 دلار 00:54:03
84.7 دلار 00:53:43
84.67 دلار 00:53:23
84.67 دلار 00:53:22
84.69 دلار 00:52:22
84.7 دلار 00:52:14
84.68 دلار 00:51:49
84.66 دلار 00:50:11
84.64 دلار 00:49:48
84.65 دلار 00:49:24
84.65 دلار 00:49:24
84.66 دلار 00:48:23
84.64 دلار 00:47:46
84.63 دلار 00:47:25
84.63 دلار 00:47:24
84.6 دلار 00:46:23
84.58 دلار 00:45:45
84.55 دلار 00:45:23
84.55 دلار 00:45:22
84.58 دلار 00:43:23
84.58 دلار 00:43:23
84.54 دلار 00:42:23
84.56 دلار 00:41:43
84.57 دلار 00:41:23
84.57 دلار 00:41:21
84.58 دلار 00:40:22
84.6 دلار 00:40:08
84.61 دلار 00:39:44
84.62 دلار 00:38:22
84.59 دلار 00:38:08
84.6 دلار 00:37:44
84.61 دلار 00:37:24
84.6 دلار 00:36:57
84.61 دلار 00:36:24
84.61 دلار 00:36:22
84.62 دلار 00:34:46
84.61 دلار 00:34:24
84.61 دلار 00:34:23
84.52 دلار 00:33:23
84.56 دلار 00:33:10
84.57 دلار 00:32:46
84.58 دلار 00:32:22
84.58 دلار 00:32:22
84.56 دلار 00:31:25
84.56 دلار 00:31:15
84.54 دلار 00:30:49
84.56 دلار 00:30:26
84.56 دلار 00:30:26
84.53 دلار 00:29:07
84.5 دلار 00:28:44
84.49 دلار 00:27:06
84.47 دلار 00:26:43
84.48 دلار 00:26:23
84.48 دلار 00:26:22
84.45 دلار 00:25:22
84.42 دلار 00:25:11
84.44 دلار 00:24:49
84.47 دلار 00:22:35
84.47 دلار 00:22:34
84.44 دلار 00:21:55
84.43 دلار 00:21:28
84.42 دلار 00:21:25
84.45 دلار 00:20:29
84.41 دلار 00:20:05
84.44 دلار 00:19:30
84.44 دلار 00:19:30
84.48 دلار 00:18:27
84.48 دلار 00:18:17
84.5 دلار 00:17:50
84.47 دلار 00:17:26
84.47 دلار 00:17:25
84.46 دلار 00:16:55
84.48 دلار 00:16:29
84.48 دلار 00:16:28
84.44 دلار 00:15:29
84.4 دلار 00:15:15
84.42 دلار 00:14:48
84.44 دلار 00:14:24
84.44 دلار 00:14:23
84.48 دلار 00:13:02
84.48 دلار 00:13:02
84.45 دلار 00:11:25
84.44 دلار 00:11:11
84.41 دلار 00:10:52
84.42 دلار 00:10:26
84.42 دلار 00:10:26

بنزین

 • نرخ فعلی : 2.2921
 • بالاترین قیمت روز : 2.298
 • پایین ترین قیمت روز : 2.2839
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.01
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.13%
 • نرخ بازگشایی بازار : 2.2847
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۳:۱۷:۲۵
 • نرخ روز گذشته : 2.2851
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.31%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.007
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
2.2921 دلار 03:17:25
2.2921 دلار 03:17:25
2.2925 دلار 03:16:24
2.2948 دلار 03:15:49
2.295 دلار 03:14:22
2.2953 دلار 03:14:12
2.2948 دلار 03:13:26
2.2948 دلار 03:13:24
2.2949 دلار 03:12:25
2.294 دلار 03:12:13
2.2932 دلار 03:11:47
2.2929 دلار 03:11:24
2.2929 دلار 03:11:24
2.291 دلار 02:58:25
2.291 دلار 02:58:24
2.2885 دلار 02:57:09
2.2886 دلار 02:56:22
2.2886 دلار 02:56:22
2.2898 دلار 02:55:22
2.29 دلار 02:55:09
2.2897 دلار 02:54:45
2.2896 دلار 02:53:24
2.2912 دلار 02:52:46
2.293 دلار 02:52:23
2.293 دلار 02:52:23
2.2916 دلار 02:51:12
2.2914 دلار 02:50:50
2.2884 دلار 02:50:26
2.2884 دلار 02:50:26
2.289 دلار 02:49:23
2.2889 دلار 02:49:12
2.2893 دلار 02:48:48
2.2901 دلار 02:47:55
2.2911 دلار 02:47:25
2.2911 دلار 02:47:23
2.2913 دلار 02:46:23
2.29 دلار 02:46:07
2.2898 دلار 02:45:44
2.2911 دلار 02:45:23
2.2911 دلار 02:45:22
2.2915 دلار 02:44:07
2.2917 دلار 02:43:45
2.2912 دلار 02:43:23
2.2912 دلار 02:43:23
2.2945 دلار 02:42:09
2.291 دلار 02:41:45
2.2881 دلار 02:41:23
2.2897 دلار 02:39:45
2.2898 دلار 02:39:25
2.2898 دلار 02:39:24
2.2899 دلار 02:37:50
2.2898 دلار 02:37:26
2.2904 دلار 02:37:24
2.2905 دلار 02:36:18
2.2906 دلار 02:34:25
2.2907 دلار 02:34:11
2.2908 دلار 02:33:47
2.2909 دلار 02:33:22
2.2909 دلار 02:33:22
2.2919 دلار 02:32:21
2.292 دلار 02:32:11
2.2922 دلار 02:31:47
2.2925 دلار 02:31:26
2.2925 دلار 02:31:25
2.2963 دلار 01:29:23
2.2963 دلار 01:29:23
2.2969 دلار 01:28:22
2.2963 دلار 01:28:12
2.2964 دلار 01:27:48
2.2965 دلار 01:27:24
2.2965 دلار 01:27:24
2.2976 دلار 01:26:23
2.298 دلار 01:24:24
2.2978 دلار 01:24:05
2.2971 دلار 01:23:24
2.2972 دلار 01:23:23
2.297 دلار 01:22:23
2.2975 دلار 01:22:08
2.2979 دلار 01:21:44
2.2969 دلار 01:20:46
2.2973 دلار 01:20:24
2.2973 دلار 01:20:24
2.2946 دلار 01:19:47
2.294 دلار 01:19:25
2.294 دلار 01:19:24
2.2944 دلار 01:19:02
2.2934 دلار 01:18:25
2.2934 دلار 01:18:23
2.293 دلار 01:17:24
2.2934 دلار 01:17:10
2.2938 دلار 01:16:45
2.2941 دلار 01:16:24
2.2941 دلار 01:16:24
2.2939 دلار 01:15:24
2.2942 دلار 01:15:09
2.2948 دلار 01:14:44
2.2956 دلار 01:14:23
2.2957 دلار 01:14:22
2.2942 دلار 01:13:24
2.2944 دلار 01:12:50
2.2949 دلار 01:12:27
2.2949 دلار 01:12:25
2.2946 دلار 01:12:02
2.2947 دلار 01:11:41
2.2955 دلار 01:11:22
2.2949 دلار 01:10:48
2.2948 دلار 01:10:24
2.2948 دلار 01:10:24
2.2962 دلار 01:09:22
2.2964 دلار 01:09:06
2.2952 دلار 01:08:22
2.2952 دلار 01:08:22
2.2954 دلار 01:07:24
2.2955 دلار 01:07:06
2.2954 دلار 01:06:24
2.2954 دلار 01:06:23
2.2955 دلار 01:05:47
2.2942 دلار 01:05:25
2.2942 دلار 01:05:25
2.2935 دلار 01:04:23
2.294 دلار 01:04:09
2.2941 دلار 01:03:45
2.2942 دلار 01:03:24
2.2942 دلار 01:03:22
2.2963 دلار 01:02:23
2.295 دلار 01:02:03
2.2898 دلار 01:01:38
2.2921 دلار 01:01:26
2.292 دلار 01:00:29
2.2937 دلار 01:00:07
2.2918 دلار 00:59:44
2.2921 دلار 00:59:23
2.29 دلار 00:58:24
2.2902 دلار 00:58:05
2.29 دلار 00:57:22
2.29 دلار 00:57:21
2.2901 دلار 00:55:45
2.29 دلار 00:55:23
2.29 دلار 00:55:23
2.2903 دلار 00:54:03
2.2905 دلار 00:53:43
2.2898 دلار 00:53:23
2.2898 دلار 00:53:22
2.29 دلار 00:52:22
2.2902 دلار 00:51:49
2.2897 دلار 00:51:25
2.2897 دلار 00:51:24
2.2903 دلار 00:50:26
2.2904 دلار 00:50:12
2.2902 دلار 00:49:25
2.2902 دلار 00:49:24
2.2906 دلار 00:48:23
2.2897 دلار 00:48:10
2.2898 دلار 00:47:47
2.289 دلار 00:47:25
2.289 دلار 00:47:24
2.2894 دلار 00:46:23
2.2887 دلار 00:46:19
2.2893 دلار 00:45:45
2.2886 دلار 00:45:23
2.2886 دلار 00:45:22
2.2885 دلار 00:44:23
2.2892 دلار 00:44:18
2.2893 دلار 00:43:54
2.2889 دلار 00:43:23
2.2889 دلار 00:43:23
2.2868 دلار 00:42:23
2.2872 دلار 00:41:43
2.2873 دلار 00:40:22
2.2875 دلار 00:40:08
2.2879 دلار 00:39:44
2.2883 دلار 00:38:22
2.2875 دلار 00:38:08
2.2877 دلار 00:37:44
2.2879 دلار 00:37:24
2.2877 دلار 00:36:24
2.2877 دلار 00:36:22
2.2878 دلار 00:35:25
2.2883 دلار 00:35:09
2.2884 دلار 00:34:46
2.2881 دلار 00:34:24
2.2881 دلار 00:34:23
2.2862 دلار 00:33:23
2.2874 دلار 00:32:46
2.2873 دلار 00:32:22
2.2873 دلار 00:32:22
2.2866 دلار 00:31:25
2.2868 دلار 00:31:15
2.2873 دلار 00:30:49
2.2875 دلار 00:30:26
2.2875 دلار 00:30:26
2.2866 دلار 00:28:44
2.2861 دلار 00:28:23
2.2861 دلار 00:28:23
2.2862 دلار 00:27:06
2.2856 دلار 00:26:43
2.2858 دلار 00:26:23
2.2858 دلار 00:26:22
2.284 دلار 00:25:11
2.2847 دلار 00:24:49
2.2857 دلار 00:23:07
2.2864 دلار 00:22:35
2.2864 دلار 00:22:34
2.2856 دلار 00:21:28
2.2856 دلار 00:21:25
2.2851 دلار 00:20:29
2.285 دلار 00:20:05
2.2856 دلار 00:19:31
2.2856 دلار 00:19:30
2.2852 دلار 00:18:27
2.2852 دلار 00:18:18
2.2855 دلار 00:17:50
2.2845 دلار 00:17:27
2.2845 دلار 00:17:25
2.2853 دلار 00:16:55
2.2858 دلار 00:16:29
2.2858 دلار 00:16:28
2.2851 دلار 00:15:29
2.2851 دلار 00:15:16
2.2839 دلار 00:14:48
2.284 دلار 00:14:24
2.284 دلار 00:14:23
2.2866 دلار 00:13:23
2.2867 دلار 00:13:02
2.2867 دلار 00:13:02
2.2862 دلار 00:11:25
2.2856 دلار 00:11:11
2.2846 دلار 00:10:52
2.2847 دلار 00:10:26
2.2847 دلار 00:10:26

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 905.25
 • بالاترین قیمت روز : 907.38
 • پایین ترین قیمت روز : 902.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : -%
 • نرخ بازگشایی بازار : 903
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۲:۴۰:۲۳
 • نرخ روز گذشته : 903
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 2.25
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
905.25 دلار 02:40:23
907.38 دلار 01:31:24
907.38 دلار 01:31:22
906.75 دلار 01:29:46
907 دلار 01:29:23
907 دلار 01:29:23
906.38 دلار 01:28:22
906.25 دلار 01:27:48
906.13 دلار 01:27:24
906.13 دلار 01:27:24
906.5 دلار 01:26:23
906.75 دلار 01:25:46
906.38 دلار 01:25:23
906.38 دلار 01:25:23
906.75 دلار 01:24:24
906.88 دلار 01:24:05
906.5 دلار 01:23:45
906.62 دلار 01:23:24
906.75 دلار 01:23:23
906.38 دلار 01:22:08
906.25 دلار 01:21:43
905.88 دلار 01:21:21
905.88 دلار 01:21:21
905.75 دلار 01:21:00
905.88 دلار 01:20:46
906 دلار 01:20:24
906 دلار 01:20:24
906.38 دلار 01:19:47
906 دلار 01:18:25
906 دلار 01:18:22
905.38 دلار 01:17:24
905.5 دلار 01:16:24
905.5 دلار 01:16:24
905.75 دلار 01:14:22
905.88 دلار 01:13:15
905.75 دلار 01:12:27
905.75 دلار 01:12:25
905.63 دلار 01:12:02
906.12 دلار 01:11:41
906.25 دلار 01:11:22
905 دلار 01:10:48
905.25 دلار 01:10:24
905.25 دلار 01:10:24
905.62 دلار 01:09:22
906 دلار 01:09:06
905.12 دلار 01:08:45
905 دلار 01:08:22
905 دلار 01:08:22
905.38 دلار 01:07:24
904.88 دلار 01:06:24
904.88 دلار 01:06:23
905.12 دلار 01:05:47
905.25 دلار 01:05:25
905.25 دلار 01:05:25
904.75 دلار 01:04:23
905.12 دلار 01:04:09
904.75 دلار 01:03:45
904.62 دلار 01:03:24
904.62 دلار 01:03:22
905.12 دلار 01:02:03
903.75 دلار 01:01:38
904.62 دلار 01:01:26
904.25 دلار 01:00:06
904.75 دلار 00:59:44
905.13 دلار 00:59:23
904.25 دلار 00:58:24
904.38 دلار 00:58:05
904.13 دلار 00:57:43
904.38 دلار 00:57:22
904.38 دلار 00:57:21
904.63 دلار 00:56:08
904.5 دلار 00:55:45
904.38 دلار 00:55:22
904.38 دلار 00:55:22
905 دلار 00:54:03
905.13 دلار 00:53:23
905.13 دلار 00:53:22
904.88 دلار 00:52:22
904.63 دلار 00:51:25
904.63 دلار 00:51:24
904.5 دلار 00:50:26
904.88 دلار 00:50:11
905.25 دلار 00:49:48
904.88 دلار 00:49:25
904.88 دلار 00:49:24
905.13 دلار 00:48:23
904.75 دلار 00:47:25
904.75 دلار 00:47:24
904.25 دلار 00:45:45
904 دلار 00:45:23
904 دلار 00:45:22
904.25 دلار 00:43:54
904.38 دلار 00:43:23
904.38 دلار 00:43:23
903.63 دلار 00:42:23
903.88 دلار 00:40:22
904.13 دلار 00:40:08
904.38 دلار 00:39:44
904.5 دلار 00:38:22
904.38 دلار 00:38:08
904.63 دلار 00:37:24
904.63 دلار 00:37:22
904.38 دلار 00:36:57
903.88 دلار 00:35:25
904.25 دلار 00:35:09
904 دلار 00:34:46
904.13 دلار 00:34:24
904.13 دلار 00:34:23
903.38 دلار 00:33:23
903.63 دلار 00:33:10
903.88 دلار 00:32:22
903.88 دلار 00:32:22
904.13 دلار 00:31:25
904.13 دلار 00:31:15
904.25 دلار 00:30:49
904.38 دلار 00:30:26
904.38 دلار 00:30:26
903.88 دلار 00:29:07
903.63 دلار 00:28:23
903.63 دلار 00:28:23
903.88 دلار 00:27:06
903.63 دلار 00:26:43
903.88 دلار 00:26:23
903.88 دلار 00:26:22
903.63 دلار 00:25:22
903.38 دلار 00:25:11
903.88 دلار 00:23:07
904.25 دلار 00:22:35
904.25 دلار 00:22:34
903.63 دلار 00:21:28
903.63 دلار 00:21:25
903.88 دلار 00:20:29
903 دلار 00:20:05
903.5 دلار 00:19:30
903.5 دلار 00:19:30
902.88 دلار 00:18:27
902.88 دلار 00:18:17
903.38 دلار 00:17:50
903 دلار 00:16:55
902.88 دلار 00:16:29
902.88 دلار 00:16:28
902.63 دلار 00:14:48
902.5 دلار 00:14:24
902.5 دلار 00:14:23
903.75 دلار 00:13:23
903.63 دلار 00:13:02
903.63 دلار 00:13:02
903.25 دلار 00:11:11
902.75 دلار 00:10:52
903 دلار 00:10:26
903 دلار 00:10:26
درباره بازار نفت و انرژی

"بازارهای کالایی" (Commodity) چیست؟

بخش بازارهای کالایی که در زبان انگلیسی از آن با عنوان Commodity یا Commodity Market یاد می شود به لحاظ لغوی به معنای کالا یا کالاهای پایه می باشد و در زبان بازارها، کومودیتی به معنای بازار مبادله کالاهاست در واقع می توان آن را مترادف با بازاری فیزیکی یا مجازی دانست که فرآیند خرید، فروش یا معامله مواد اولیه در آن صورت می پذیرد.
به زبان ساده می توان این نوع بازار را محلی برای دادو ستد کالاها دانست. در حال حاضر قریب به 50 بازار کالایی عمده و اصلی در جهان وجود دارد که فرآیند تجارت و مبادله کالاها را تسهیل می کنند و بخش عمده تجارت کالایی جهان در آنها صورت می پذیرد. به طور کلی بازارهای کالایی مشتمل بر 100 قلم کالای اصلی و کلیدی می باشند که اطلاعات و قیمت زنده آنها به همراه نوسانات لحظه ای و میزان تغییرات در بازه های روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه به همراه انبوهی از سایر داده‌ها از بخش‌های بازارهای کالایی، بازار فلزات گران بها، بازار فلزات پایه و بازار نفت و انرژی قابل مشاهده و دستیابی است.

"بازار نفت و انرژی" چیست و شامل چه محصولاتی می گردد؟

بازار انرژی به یکی از انواع بازار کالایی گفته می‌شود که مختص خرید و فروش و مبادله نفت و سایر محصولات مربوط به حوزه انرژی است که شامل نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای، انرژی خورشیدی، انرژی هیدرولیک و غیره می‌شود. توسعه انرژی نتیجه سیاست‌هاییست که دولت برای افزایش رقابت میان شرکت‌های تولید کننده انرژی اتخاذ کرده است. تا دهه ۷۰ میلادی، بازار انرژی بدلیل وجود ساختار مونوپولی، بی ثبات و آسیب پذیر بود و هفت خواهران نفتی بر کل بازار سیطره داشتند. با ورود بازیگر قدرتمندی بنام اوپک در سال ۱۹۷۳، شرایط تغییر کرد و البته جهان به یک بحران انرژی وارد شد.

در بخش بازار انرژی، اطلاعات و داده‌های لحظه‌ای این کالاها به همراه آخرین نوسانات، نمودارها، محاسبه‌گرها، گزارشات و داده های عملکرد فعلی و پیشین این کالاها به همراه ابزارهای محاسبه و تحلیل تکنیکال آنها ارائه می گردد.

نفت وست تگزاس اینترمیدیت چیست؟

وست تگزاس اینترمیدیت (به انگلیسی: West Texas Intermediate) که به‌طور مخفف WTI نیز گفته می‌شود نوعی نفت سبک است که به عنوان محک یا شاخص برای قیمت‌گذاری نفت در بازارهای جهانی استفاده می‌شود. دلیل اصلی این نام‌گذاری آن است که این نفت سبک در غرب تگزاس استخراج می‌شود.

قیمت هر بشکه نفت این شاخص برای تحویل در ماه مه ۲۰۲۰، در جریان معاملات بازارهای جهانی، بزرگ‌ترین سقوط روزانه خود را تجربه کرد و با ۳۱۶ درصد کاهش به منفی ۳۹ دلار و ۵۵ سنت رسید که رقمی بی‌سابقه در طول تاریخ به‌شمار می‌رود.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت اغلب در گزارش‌های مربوط به قیمت نفت، در کنار قیمت نفت خام برنت از دریای شمال درج شده‌است. سایر نشانگرهای مهم نفتی شامل نفت خام دبی، نفت خام عمان، نفت اورال و سبد مرجع اوپک است. وست تگزاس اینترمیدیت سبک‌تر و شیرین تر است و دارای گوگرد کمتری نسبت به برنت است و نسبت به نفت دبی یا عمان بسیار سبک‌تر و شیرین تر است.

نفت ایستموس چیست؟

ایستموس-۳۴ سبک (انگلیسی: Isthmus-34 Light) نفت خام ترش است، که در کشور مکزیک تولید می‌شود. این محصول، عمدتاً در کامپیچه در خلیج مکزیک با مرکزیت چیاپاس، تاباسکو و وراکروز استخراج می‌گردد. این نام از منطقه ایستموس توانتپک گرفته شده‌است. با وجود اینکه مکزیک عضو اوپک نبوده، ولی نفت ایستموس-۳۴، بخشی از سبد اوپک می‌باشد.

نفت خام اندونزی چیست؟

قیمت نفت خام اندونزی (انگلیسی: Indonesian Crude Price) به اختصار ICP، شاخص قیمت نفت خام در کشور اندونزی است. قیمت نفت خام اندونزی توسط کمپانی پرتامینا تعیین می‌شود، که به‌طور متوسط بر اساس قیمت پنج شاخص نفت خام بین‌المللی مشخص می گردد:

میناس (اندونزی)
تاپیس (مالزی)
گیپسلند (استرالیا)
دبی(امارات متحده عربی)
نفت عمان (عمان)

در برخی موارد، قیمت نفت خام اندونزی؛ به عنوان شاخص در قراردادهای بلند مدت ال ان جی، در شرق آسیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نفت سبک بانی چیست؟

نفت سبک بانی به نفت خام نیجریه، با درجه سنگینی ای‌پی‌آی API بالا گفته می‌شود، که در حوزه دلتای نیجر یافت می‌شود و به لحاظ تولید در مناطق اطراف شهر بانی، نیجریه، نام این شهر را بر آن نهاده‌اند. محتوای بسیار کم گوگرد در نفت خام سبک بانی، آن را به یکی از مطلوب‌ترین نفت‌های جهان تبدیل کرده‌است.

رده‌های دیگری از نفت خام نیز در کشور نیجریه وجود دارد، ولی کیفیت بالای نفت سبک بانی، باعث شده که تقاضای خرید این محصول، از سوی پالایشگاه‌های آمریکایی و اروپایی افزایش یابد. از این رو، نفت بانی به یک منبع عمده تولید درآمد برای کشور نفت خیز نیجریه تبدیل شده‌است.

سبد اوپک چیست؟

سبد اوپک (انگلیسی: OPEC Reference Basket) یا سبد مرجع اوپک، عبارت است از فهرست قیمت انواع مختلف نفت خامی که توسط کشورهای عضو اوپک تولید می‌شود، که با توجه به میزان غلظت (سبک یا سنگین بودن نفت خام) نفت آن‌ها، طبقه‌بندی می‌شوند. سبد اوپک، به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارها، برای تعیین قیمت نفت خام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت نفت برنت و نفت اوپک در چیست؟

عامل پایه ای در قیمت گذاری انواع نفت میزان گوگرد آنها و در حقیقت میزان سنگینی نفت می باشد. هرچه میزان گوگرد نفت بیشتر باشد، نفت سنگین تر بوده و لذا قیمت آن پایین تر خواهد بود. مقدار گوگرد نفت برنت بیشتر از نفت وست تگزاس اینترمدیت ( West Texas Intermediate WTI ) و کمتر از نفت اوپک (OPEC) است، به همین دلیل به طور کلی قیمت این نوع نفت کمتر از قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت و بیشتر ازقیمت نفت اوپک است.
هرچند که در عمده روزها قیمت نفت برنت در بین قیمت دو نوع مهم دیگر می باشد، اما گاهی برخی عوامل دیگر این معادله را برهم می زنند.
نفت برنت به عنوان مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از انواع نفت خام در بازارهای جهانی نفت به کار برده می‌شود. دو سوم نفت دنیا بر اساس نفت برنت قیمت‌گذاری می‌شود. از نفت برنت به طور گسترده برای قیمت‌گذاری نفت خام در اروپا استفاده می‌شود.

نفت خام برنت گزینه‌ای ایده‌آل برای تولید بنزین است. این نفت بدلیل وجود تقریبا 0.73 درصد گوگرد، در دسته‌بندی نفت خام شیرین قرار می‌گیرد.

"بازارهای کالایی" (Commodity) شامل چه رسته‌هایی می باشد؟

به طور کلی بازارهای کالایی به دو نوع سخت و نرم تقسیم می شوند. منظور از کالاهای سخت، عمدتا منابع طبیعی و کالاهایی می باشند که استفاده از آنها، مستلزم استخراج و استحصال این مواد می باشد نظیر طلا (از خانواده فلزات گران بها) و نفت (از خانواده انرژی). مقصود از کالاهای نرم نیز عمدتا محصولات کشاورزی و موادیست که در نتیجه زراعت حاصل می شوند که عموما شامل مواد غذایی نظیر پنبه ، ذرت، گندم، سویا، شکر، برنج، قهوه و .... می شوند.

علاوه بر تقسیم بندی کلی که به آن اشاره شد، بازارهای کالایی به طور دقیق تر شامل 4 دسته هستند که عبارتند از :
1.بازار انرژی مشتمل بر نفت خام، نفت برنت، گاز طبیعی، بنزین، سوخت گرمایشی، اتانول

2. بازار فلزات گران بها مشتمل بر طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم

3. بازار فلزات پایه و محصولات صنعتی مشتمل بر مس، سنگ آهن، سرب، مولیبدن، نیکل، آلومینیوم، قلع، روی، ذغال سنگ، کبالت، فولاد

4.بازار محصولات کشاورزی مشتمل بر پنبه، ذرت، سویا، گندم، برنج، کلزا، لاستیک، کاکائو، آب پرتقال، قهوه، چوب، جو، پشم، شکر و محصولات دامی شامل فیدر گاو، گاو زنده، خوک بدون چربی، گوشت گاو

نفت برنت چیست؟

نفت خام برنت یکی از مهمترین مراجع قیمت‌گذاری نفت خام در بازار بین‌المللی است. برنت یک سبد نفتی شامل نفت خام برداشت‌شده از چهار چاه نفت بریتانیایی و نروژی در دریای شمال می‌شود و نفتی سبک و شیرین محسوب می‌شود. برنت مهمترین مرجع قیمت نفت خام در منطقه آتلانتیک است و حدود دو سوم نفت مبادله‌شده در بازار بین‌المللی بر اساس نفت برنت قیمت‌گذاری می‌شود. وست تگزاس اینترمیدیت، سبد نفتی اوپک، نفت خام دوبی و نفت خام عمان از دیگر مراجع قیمت‌گذاری نفت در کنار نفت برنت هستند.

نفت برنت از نوع نفت خام سبک است. نفت برنت سنگین‌تر از نفت وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) و سبک‌تر از نفت اپک است. این نفت شامل تقریباً ۰٫۳۷٪ گوگرد است که آن را در دسته بندی نفت خام شیرین (کم‌گوگرد) قرار می‌دهد (ولی نه به شیرینی نفت WTI).

نفت خام برنت گزینه‌ای مناسب برای تولید بنزین، گازوئیل و نفت سفید است. این نفت دارای چگالی ای‌پی‌آی ۳۸.۰۶ و وزن مخصوص ۰٫۸۳۵ است.

نفت اوپک چیست؟

سازمان کشورهای صادرکننده نفت با نام اختصاری اوپک یا اوپپ (OPEP) (Organisation des pays exportateurs de pétrole)، یک کارتل بین‌المللی نفتی است که متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو است. مقر بین‌المللی اوپک از بدو تأسیس در سال ۱۳۳۹ در ژنو بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.

۱۲ سپتامبر ۱۹۶۰ کشورهای صادرکنندهٔ نفت با هدف محافظت از منافع خود اقدام به تأسیس سازمان واحدی موافقت کردند که به اختصار «اوپک» نامیده شد. این توافق در پایان مذاکرات نمایندگان این کشورها در بغداد حاصل شد.

هدف اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: «هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تأمین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین‌المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولیدکننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولیدکننده نفت؛ تأمین نفت کشورهای مصرف‌کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند..»

در دهه‌های اخیر افزایش کشورهای صادرکننده نفت که خارج از این سازمان قرار گرفته‌اند رو به افزایش بوده و اوپک مجبور است که برای حفظ بهای نفت خام با آن‌ها که در صدرشان روسیه قرار گرفته‌است کنار آید. با این وجود، دولتهای عضو اوپک که سران برخی از آن‌ها وابستگی‌های خارجی دارند با سایر اعضای این سازمان هماهنگی کامل ندارند. این سازمان در راستای دفاع در مقابل سیاست استثماری شرکت‌های بزرگ نفتی مشهور به «هفت خواهران» که به دلیل در اختیار داشتن تکنولوژی تولید نفت و تسلط بر شبکه حمل و نقل نفت خام، از افزایش قیمت نفت جلوگیری می‌کردند و ارزش آن را به صورت مصنوعی در بازار پایین نگه می‌داشتند، به پیشنهاد ونزوئلا در سال ۱۳۳۹ طی جلسه‌ای در بغداد با حضور نمایندگان کشورهای ایران، عربستان، ونزوئلا، کویت و عراق تأسیس شد.

اوپک در دهه نخست عمر خویش سعی در تداوم بقا و در دهه دوم سعی در تأثیرگذاری بر بازار نفت و اعاده حقوق کشورهای تولیدکننده داشت. اکنون اوپک با افزایش وحدت نظر اعضایش، توانسته‌است تأثیرات مثبتی در جهت جلوگیری از سقوط ناگهانی و نیز افزایش انفجاری قیمت نفت داشته باشد.

نفت تاپیس چیست؟

نفت خام تاپیس (انگلیسی: Tapis crude) نفت خام مالزی است، که به عنوان یک معیار قیمت گذاری در سنگاپور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که در بازار نفت برنت یا وست تگزاس اینترمیدیت، معامله‌ای انجام نشود، از این شاخص به عنوان معیار قیمت نفت، در بازارهای آسیا و استرالیا استفاده می‌شود.

نفت دوبی چیست؟

نفت خام دبی به نفت خام ترش و سبک استخراج شده از دبی گفته می شود. بهای نفت خام دبی، به عنوان معیار یا مبدأ قیمت نفت خلیج فارس، مورد استفاده قرار می‌گیرد و دلیل استفاده از آن، در دسترس بودن این محصول برای خرید فوری، نسبت به انواع دیگر نفت‌های استخراج شده در خلیج فارس می‌باشد. دو مبدأ یا معیار دیگر نشانگر قیمت نفت در صنعت نفت جهانی، نفت برنت و وست تگزاس اینترمیدیت است. بهای نفت خام دبی به‌طور کلی برای قیمت گذاری نفت خام صادر شده از منطقه خلیج فارس به آسیا استفاده می‌شود. شاخص دبی در امارات متحده عربی، با عنوان فاتح نیز، شناخته می‌شود.

نفت خام دبی، نفتی سبک است (البته نه به سبکی نفت برنت و وست تگزاس). غلظت آن، برابر ۳۱ درجه‌ای‌پی‌آی API (وزن مخصوص ۰٫۸۷۱) و گوگرد محلول در آن، معادل ۲٪ درصد از وزن آن می‌باشد.

نفت کوره چیست؟

نفت کوره یا مازوت (به انگلیسی: Mazut) یکی از هیدروکربن‌های نفتی است که در مراحل پالایش نفت خام پس از نفتا، بنزین و نفت سفید به‌دست می‌آید و چون سیاه‌رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می‌شود. این ماده ارزان‌ترین مادهٔ سوختنی برای کوره‌ها، حمام‌ها و تنور نانوایی‌ها، موتورهای دیزلی دریایی و برخی نیروگاه‌ها است.

کشورهای عضو اوپک کدامند؟

اوپک (OPEC)، یک کارتل بین‌المللی نفتی است که متشکل از کشورهای عراق.آنگولا.اکوادور. امارات متحده عربی.اندونزی.ایران .کنگو.عربستان.قطر.کویت‏ .گابن.لیبی.نیجریه.ونزوئلا است. مقر بین‌المللی اوپک از بدو تاسیس در سال ۱۳۳۹ در ژنو بود و در سال ۱۳۴۴ به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت.

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 87

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.06 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 91

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6.06 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 7.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 91

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.06 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 7.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 99

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 14.06 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 16.55%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین