خبر

بازارهای سهام

ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US30
33751 0.15% 51 0.47% 7.15% -5.76% Nov 22 -
US500
3955.16 0.16% 6.24 -0.87% 4.18% -15.68% Nov 22 -
USNDX
11567.13 0.12% 14.42 -2.56% 1.20% -29.07% Nov 22 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
GB100
7424 0.63% 47 0.74% 5.84% 2.16% Nov 22 -
DE40
14388 0.06% 8 0.07% 11.27% -9.72% Nov 22 -
FR40
6626 -0.13% 9 -0.24% 8.06% -5.95% Nov 22 -
IT40
24524 0.69% 168 -0.71% 11.56% -8.97% Nov 22 -
ES35
8289 1.23% 100 1.23% 7.92% -5.97% Nov 22 -
MOEX
2188 1.00% 22 -1.59% 6.01% -44.75% Nov 22 -
NL25
710 -0.04% 0 -0.89% 8.65% -11.49% Nov 22 -
BIST 100
4695 2.72% 125 0.81% 18.03% 163.08% Nov 22 -
CH20
11057 -0.25% 28 0.28% 4.36% -10.59% Nov 22 -
Stockholm
2087 0.22% 5 -0.52% 7.66% -10.59% Nov 22 -
WIG
55107 1.56% 847 -2.27% 16.33% -20.79% Nov 22 -
BE20
3645 0.02% 1 -0.61% 4.28% -12.22% Nov 22 -
Oslo
1362 1.66% 22 -1.69% 4.24% 2.47% Nov 22 -
ATX
3260 1.55% 50 1.11% 15.59% -12.79% Nov 22 -
Copenhagen
1707 0.06% 1 -0.53% 6.08% -6.04% Nov 22 -
Helsinki
10913 0.55% 60 -0.62% 5.36% -13.30% Nov 22 -
Helsinki 25
4872 0.54% 26 -0.45% 6.37% -10.34% Nov 22 -
ISEQ
7237 0.00% 0 -0.66% 7.52% -12.20% Nov 22 -
Athens General
901 0.99% 9 -0.36% 3.97% 0.64% Nov 22 -
PSI Geral
4475 1.38% 61 0.81% 5.36% 8.55% Nov 22 -
PSI 20
5851 1.47% 85 0.56% 5.17% 6.43% Nov 22 -
PX
1237 -0.46% 6 -0.78% 5.60% -9.32% Nov 22 -
BET
11657 -0.28% 33 0.01% 7.66% -6.54% Nov 22 -
BUX
45194 1.35% 602 2.00% 12.73% -12.11% Nov 22 -
PFTS
519 0.00% 0 0.00% 0.00% -0.77% Nov 21 -
SAX
331 0.00% 0 -1.90% -1.84% -16.80% Nov 21 -
LuxX
1447 0.94% 14 -0.89% 8.81% -10.59% Nov 22 -
CROBEX
1901 0.13% 2 -0.32% -0.32% -4.78% Nov 22 -
SOFIX
594 0.34% 2 -0.17% 2.40% -4.75% Nov 22 -
SBITOP
1081 -1.27% 14 0.70% 8.77% -12.89% Nov 22 -
Vilnius
929 0.56% 5 1.11% 2.93% -2.57% Nov 22 -
BELEX 15
807 0.42% 3 0.79% -0.15% -0.87% Nov 22 -
Riga
1105 -0.42% 5 -0.22% 3.65% -13.84% Nov 22 -
ICEX
2252 -0.91% 21 -1.89% 6.32% -13.30% Nov 22 -
MBI 10
5505 -0.63% 35 -1.19% 0.24% -7.42% Nov 22 -
MSE
3572 -0.12% 4 -0.03% -1.07% -6.63% Nov 21 -
SASX-10
1069 -0.15% 2 -0.93% -5.18% 2.17% Nov 21 -
Tallinn
1742 -0.02% 0 -0.04% 4.44% -15.66% Nov 22 -
EU350
1752.12 -0.08% 1.32 0.11% 7.55% -9.36% Nov 21 -
EU1200
2767.93 1.96% 53.29 -1.48% 0.37% -21.66% Nov 04 -
CSE General
79 1.59% 1 2.59% 4.00% 16.31% Nov 22 -
EU50
3912 0.08% 3 -0.07% 10.90% -8.67% Nov 22 -
EU100
1258 0.10% 1 -0.68% 8.11% -6.92% Nov 22 -
EU600
434.41 0.31% 1.35 -0.01% 8.11% -9.36% Nov 22 -
Monex
12799.16 0.00% 0 1.54% 3.60% 20.36% Nov 21 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
US30
33751 0.15% 51 0.47% 7.15% -5.76% Nov 22 -
US500
3955.16 0.16% 6.24 -0.87% 4.18% -15.68% Nov 22 -
USNDX
11567.13 0.12% 14.42 -2.56% 1.20% -29.07% Nov 22 -
Ecuador General
1252 0.00% 0 -0.60% -0.23% 7.83% Nov 21 -
CATSX
19977 -0.02% 4 0.28% 5.60% -6.74% Nov 21 -
IBOVESPA
109748 0.81% 878 -3.02% -5.40% 7.47% Nov 21 -
IPC Mexico
51570 0.41% 209 -0.75% 11.58% 1.49% Nov 18 -
Peru General
21888 -0.04% 9 -2.21% 8.23% 10.37% Nov 21 -
Merval
157254 1.28% 1,994 4.55% 15.22% 83.50% Nov 18 -
IBC
11138 1.01% 111 9.45% 25.29% 84.28% Nov 18 -
COLCAP
1232 -3.99% 51 -4.18% 3.00% -6.15% Nov 21 -
IGPA
28815 3.41% 949 -0.13% 3.75% 20.70% Nov 21 -
BVPSI
394 -0.25% 1 1.67% 0.50% 2.97% Nov 21 -
BSX
2357 0.00% 0 1.15% -5.45% -11.62% Nov 18 -
JSE
350397 0.57% 2,003 -1.63% -4.06% -11.19% Nov 21 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
JP225
28121 0.71% 199 0.46% 4.20% -4.03% Nov 22 -
SHANGHAI
3089 0.13% 4 -1.44% 3.74% -13.94% Nov 22 -
CSI 300
3770 0.01% 0 -2.49% 3.75% -23.28% Nov 22 -
SHANGHAI 50
2531 0.66% 16 -2.03% 5.80% -21.49% Nov 22 -
CH50
12195.31 0.53% 63.83 -2.36% 2.89% -22.07% Nov 22 -
SENSEX
61419 0.45% 274 -0.73% 2.65% 4.70% Nov 22 -
DSE Broad
6191 -0.39% 24 -1.00% -1.85% -11.84% Nov 21 -
JCI
7031 -0.46% 33 -0.07% -0.32% 5.28% Nov 22 -
TASI
10922 -0.08% 8 -1.57% -9.03% -2.97% Nov 22 -
TAIEX
14542 0.64% 93 -0.03% 13.11% -17.68% Nov 22 -
ADX General
10393 -0.06% 7 -1.28% 3.22% 23.61% Nov 22 -
SET 50
982 -0.28% 3 -1.03% 1.51% -0.54% Nov 22 -
FKLCI
1441 -0.46% 7 -0.64% -0.22% -5.36% Nov 22 -
STI
3260 0.28% 9 -0.48% 9.23% 0.99% Nov 22 -
TA-125
1909 0.11% 2 -3.65% -1.12% -3.82% Nov 22 -
HK50
17424 -1.31% 232 -5.01% 14.78% -29.32% Nov 22 -
PSEi
6430 0.41% 26 0.17% 6.65% -13.13% Nov 22 -
KSE 100
42929 0.39% 167 0.31% 1.37% -4.49% Nov 22 -
KASE
3023 -1.07% 33 -1.01% -3.13% -18.35% Nov 22 -
QE
11828 -0.21% 25 -4.67% -6.08% 0.27% Nov 22 -
HNX
194.66 1.17% 2.26 10.74% -7.08% -56.61% Nov 22 -
VN
952 -0.89% 9 4.41% -3.45% -34.95% Nov 22 -
MSM 30
4504 0.09% 4 1.43% 1.97% 11.20% Nov 22 -
ASPI
8000 2.87% 223 -3.51% -6.06% -26.79% Nov 22 -
Blom
1333 -1.56% 21 -0.84% 4.83% 32.16% Nov 21 -
ASE
2443 -0.25% 6 -0.01% -2.35% 17.18% Nov 22 -
LSX Composite
859 -0.11% 1 1.83% 4.41% 44.11% Nov 22 -
MSE 20
33221 -2.05% 694 -4.16% -3.27% -16.57% Nov 22 -
DFM General
3330 -0.27% 9 -1.30% -1.39% 5.91% Nov 22 -
Kuwait All Share
7572.13 -0.08% 6.37 -1.14% 4.21% 5.50% Nov 22 -
JPVIX
17.15 -2.39% 0.42 -9.12% -31.48% -12.23% Nov 22 -
NIFTY 50
18244 0.46% 84 -0.87% 2.90% 4.23% Nov 22 -
TEDPIX
1367060.00 0.00% 0 -1.87% -4.40% -1.74% Sep 20 -
Estirad
1863.49 0.04% 0.82 -0.12% -0.15% 4.35% Nov 22 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUALL
7376 0.56% 41 0.42% 5.70% -4.72% Nov 22 -
AU50
7000 0.54% 37 0.54% 6.10% -1.14% Nov 22 -
AU200
7181 0.59% 42 0.56% 5.93% -3.09% Nov 22 -
NZX 50
11420 -0.17% 20 1.61% 4.78% -9.99% Nov 22 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share
44847 0.33% 146 2.37% 0.87% 3.68% Nov 22 -
SA40
65880 0.44% 290 -0.97% 12.69% 2.04% Nov 22 -
SAALL
72251 0.43% 313 -1.02% 11.20% 1.74% Nov 22 -
EGX 30
12562 0.90% 113 3.51% 22.46% 10.50% Nov 22 -
CFG 25
10797 0.12% 13 2.04% -0.43% -18.86% Nov 22 -
Nairobi 20
1660 -0.32% 5 0.22% -2.67% -11.55% Nov 21 -
Nairobi All Share
129 -0.10% 0 0.81% 0.88% -21.79% Nov 21 -
DSEI
1868 0.14% 3 0.44% -0.69% 0.16% Nov 22 -
TUN
8083 -0.37% 30 -0.09% -0.54% 14.57% Nov 22 -
GGSECI
2461 -0.13% 3 0.40% 0.55% -13.96% Nov 22 -
SEMDEX
2052 -0.81% 17 -0.03% -1.01% -2.85% Nov 22 -
USE All Share
1231.18 0.00% 0 1.60% -1.36% -15.54% Nov 22 -
NSX Overall
1662 0.89% 15 -2.04% 9.74% 10.00% Nov 22 -
Gaborone
7611 0.14% 11 0.26% 0.95% 9.00% Nov 21 -
ZSI Industrials
45214.94 0.02% 7.07 -1.20% -4.68% 22.48% Nov 22 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
US30
33751 0.15% 51 32,635 31,562 30,523 29,521
US500
3955.16 0.16% 6.24 3,828.97 3,703.00 3,581.17 3,463.35
USNDX
11567.13 0.12% 14.42 11,292.84 10,921.31 10,562.00 10,214.51
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
GB100
7424 0.63% 47 7,176 6,972 6,774 6,581
DE40
14388 0.06% 8 13,859 13,309 12,781 12,273
FR40
6626 -0.13% 9 6,392 6,149 5,916 5,690
IT40
24524 0.69% 168 23,631 22,632 21,675 20,757
ES35
8289 1.23% 100 7,851 7,583 7,324 7,074
MOEX
2188 1.00% 22 1,989 1,794 1,617 1,459
NL25
710 -0.04% 0 686 661 637 614
BIST 100
4695 2.72% 125 4,286 4,058 3,842 3,638
CH20
11057 -0.25% 28 10,736 10,436 10,143 9,859
Stockholm
2087 0.22% 5 2,011 1,937 1,866 1,797
WIG
55107 1.56% 847 52,366 49,957 47,662 45,466
BE20
3645 0.02% 1 3,538 3,427 3,320 3,216
Oslo
1362 1.66% 22 1,303 1,258 1,214 1,172
ATX
3260 1.55% 50 3,079 2,939 2,805 2,677
Copenhagen
1707 0.06% 1 1,633 1,565 1,500 1,438
Helsinki
10913 0.55% 60 10,479 10,074 9,686 9,312
Helsinki 25
4872 0.54% 26 4,676 4,496 4,322 4,155
ISEQ
7237 0.00% 0 6,909 6,606 6,317 6,040
Athens General
901 0.99% 9 856 823 792 762
PSI Geral
4475 1.38% 61 4,290 4,165 4,043 3,924
PSI 20
5851 1.47% 85 5,597 5,433 5,274 5,120
PX
1237 -0.46% 6 1,202 1,161 1,122 1,084
BET
11657 -0.28% 33 11,312 10,955 10,609 10,274
BUX
45194 1.35% 602 42,208 40,037 37,981 36,028
PFTS
519 0.00% 0 519 518 517 517
SAX
331 0.00% 0 324 317 311 304
LuxX
1447 0.94% 14 1,374 1,319 1,266 1,215
CROBEX
1901 0.13% 2 1,862 1,821 1,782 1,743
SOFIX
594 0.34% 2 578 563 548 534
SBITOP
1081 -1.27% 14 1,062 1,029 996 965
Vilnius
929 0.56% 5 902 883 864 846
BELEX 15
807 0.42% 3 793 780 767 755
Riga
1105 -0.42% 5 1,065 1,026 988 951
ICEX
2252 -0.91% 21 2,200 2,130 2,063 1,998
MBI 10
5505 -0.63% 35 5,421 5,295 5,173 5,053
MSE
3572 -0.12% 4 3,511 3,446 3,383 3,321
SASX-10
1069 -0.15% 2 1,046 1,022 999 977
Tallinn
1742 -0.02% 0 1,699 1,652 1,607 1,563
EU350
1752.12 -0.08% 1.32 1,683.31 1,615.97 1,551.33 1,489.28
EU1200
2767.93 1.96% 53.29 2,713.12 2,659.41 2,606.75 2,555.14
CSE General
79 1.59% 1 75 74 72 70
EU50
3912 0.08% 3 3,768 3,617 3,472 3,333
EU100
1258 0.10% 1 1,210 1,161 1,115 1,070
EU600
434.41 0.31% 1.35 416 399.36 383.38 368.05
Monex
12799.16 0.00% 0 11,951.86 11,160.87 10,422.36 9,732.48
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
US30
33751 0.15% 51 32,635 31,562 30,523 29,521
US500
3955.16 0.16% 6.24 3,828.97 3,703.00 3,581.17 3,463.35
USNDX
11567.13 0.12% 14.42 11,292.84 10,921.31 10,562.00 10,214.51
Ecuador General
1252 0.00% 0 1,232 1,211 1,191 1,171
CATSX
19977 -0.02% 4 19,427 18,890 18,366 17,857
IBOVESPA
109748 0.81% 878 105,071 101,402 97,863 94,445
IPC Mexico
51570 0.41% 209 50,141 48,754 47,403 46,088
Peru General
21888 -0.04% 9 21,098 20,327 19,585 18,871
Merval
157254 1.28% 1,994 148,699 140,616 132,958 125,724
IBC
11138 1.01% 111 10,580 10,049 9,546 9,068
COLCAP
1232 -3.99% 51 1,233 1,185 1,139 1,095
IGPA
28815 3.41% 949 26,843 25,857 24,909 23,995
BVPSI
394 -0.25% 1 392 390 388 385
BSX
2357 0.00% 0 2,268 2,183 2,101 2,022
JSE
350397 0.57% 2,003 342,645 337,001 331,427 325,957
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
JP225
28121 0.71% 199 26,906 25,958 25,046 24,164
SHANGHAI
3089 0.13% 4 3,006 2,917 2,830 2,747
CSI 300
3770 0.01% 0 3,689 3,580 3,474 3,371
SHANGHAI 50
2531 0.66% 16 2,471 2,398 2,327 2,258
CH50
12195.31 0.53% 63.83 11,906.39 11,553.96 11,211.96 10,880.09
SENSEX
61419 0.45% 274 59,801 57,995 56,243 54,548
DSE Broad
6191 -0.39% 24 6,143 6,022 5,903 5,787
JCI
7031 -0.46% 33 6,929 6,780 6,633 6,490
TASI
10922 -0.08% 8 10,811 10,490 10,178 9,876
TAIEX
14542 0.64% 93 14,031 13,572 13,128 12,699
ADX General
10393 -0.06% 7 10,189 9,919 9,656 9,400
SET 50
982 -0.28% 3 962 943 924 906
FKLCI
1441 -0.46% 7 1,420 1,392 1,365 1,337
STI
3260 0.28% 9 3,206 3,141 3,078 3,016
TA-125
1909 0.11% 2 1,855 1,797 1,741 1,687
HK50
17424 -1.31% 232 17,055 16,166 15,324 14,525
PSEi
6430 0.41% 26 6,215 6,001 5,794 5,594
KSE 100
42929 0.39% 167 41,577 40,453 39,363 38,299
KASE
3023 -1.07% 33 2,986 2,910 2,837 2,765
QE
11828 -0.21% 25 11,893 11,582 11,278 10,982
HNX
194.66 1.17% 2.26 183.37 176.16 169.24 162.59
VN
952 -0.89% 9 931 895 860 826
MSM 30
4504 0.09% 4 4,416 4,346 4,278 4,211
ASPI
8000 2.87% 223 7,397 6,999 6,623 6,267
Blom
1333 -1.56% 21 1,252 1,157 1,069 988
ASE
2443 -0.25% 6 2,425 2,386 2,347 2,309
LSX Composite
859 -0.11% 1 819 783 748 714
MSE 20
33221 -2.05% 694 33,232 32,228 31,255 30,313
DFM General
3330 -0.27% 9 3,263 3,177 3,093 3,011
Kuwait All Share
7572.13 -0.08% 6.37 7,439.23 7,271.80 7,108.18 6,948.36
JPVIX
17.15 -2.39% 0.42 17.56 16.94 16.34 15.77
NIFTY 50
18244 0.46% 84 17,755 17,219 16,699 16,194
TEDPIX
1367060.00 0.00% 0 1,320,579.96 1,275,740.39 1,232,267.88 1,190,435.85
Estirad
1863.49 0.04% 0.82 1,832.88 1,801.36 1,770.40 1,740.00
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUALL
7376 0.56% 41 7,159 6,969 6,783 6,603
AU50
7000 0.54% 37 6,792 6,612 6,436 6,264
AU200
7181 0.59% 42 6,962 6,776 6,596 6,421
NZX 50
11420 -0.17% 20 11,131 10,888 10,649 10,416
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
NSE-All Share
44847 0.33% 146 43,607 42,740 41,890 41,053
SA40
65880 0.44% 290 63,889 61,634 59,458 57,359
SAALL
72251 0.43% 313 70,015 67,540 65,160 62,859
EGX 30
12562 0.90% 113 12,080 11,660 11,254 10,862
CFG 25
10797 0.12% 13 10,613 10,408 10,207 10,010
Nairobi 20
1660 -0.32% 5 1,639 1,614 1,589 1,564
Nairobi All Share
129 -0.10% 0 127 125 123 121
DSEI
1868 0.14% 3 1,800 1,733 1,668 1,606
TUN
8083 -0.37% 30 8,006 7,937 7,867 7,799
GGSECI
2461 -0.13% 3 2,410 2,358 2,307 2,257
SEMDEX
2052 -0.81% 17 2,056 2,035 2,013 1,992
USE All Share
1231.18 0.00% 0 1,166.08 1,105.70 1,048.39 994.15
NSX Overall
1662 0.89% 15 1,590 1,521 1,454 1,390
Gaborone
7611 0.14% 11 7,575 7,549 7,523 7,498
ZSI Industrials
45214.94 0.02% 7.07 41,019.82 37,332.95 33,975.10 30,923.74
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین