بازارهای ارزی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.01803 -0.66% 0.0067 -0.45% -0.05% -13.44% Aug 05 -
GBPUSD
1.20703 -0.71% 0.0087 -0.74% 1.25% -12.98% Aug 05 -
AUDUSD
0.69116 -0.72% 0.005 -0.83% 1.90% -6.00% Aug 05 -
NZDUSD
0.62260 -1.21% 0.0076 -0.99% 1.29% -11.19% Aug 05 -
USDJPY
135.032 1.72% 2.286 1.36% -0.70% 22.52% Aug 05 -
USDCNY
6.76650 0.24% 0.0161 0.24% 0.77% 4.44% Aug 05 -
USDCHF
0.96110 0.65% 0.0062 1.02% -0.98% 5.05% Aug 05 -
USDCAD
1.29300 0.51% 0.0066 1.07% -0.81% 3.01% Aug 05 -
USDMXN
20.4130 0.43% 0.087 0.31% -1.16% 1.83% Aug 05 -
USDINR
79.3600 0.25% 0.2 0.03% 0.43% 6.90% Aug 05 -
USDBRL
5.16460 -0.99% 0.0518 -0.17% -4.86% -1.25% Aug 05 -
USDRUB
60.5000 1.68% 1 1.26% -3.20% -17.68% Aug 05 -
USDKRW
1302.24 -0.01% 0.17 -0.06% -0.20% 13.74% Aug 05 -
DXY
106.6210 0.88% 0.928 0.68% -0.44% 14.89% Aug 05 -
USDTRY
17.9103 -0.23% 0.0406 -0.02% 4.00% 107.87% Aug 05 -
USDSEK
10.19700 0.84% 0.0853 0.58% -3.19% 17.68% Aug 05 -
USDPLN
4.61930 0.56% 0.0258 -0.21% -1.48% 18.76% Aug 05 -
USDNOK
9.78582 0.67% 0.0651 1.33% -3.37% 10.12% Aug 05 -
USDZAR
16.7636 0.95% 0.1574 0.75% -0.21% 14.88% Aug 05 -
USDDKK
7.30820 0.65% 0.0469 0.40% 0.02% 15.55% Aug 05 -
USDSGD
1.38120 0.39% 0.0053 0.06% -1.68% 1.95% Aug 05 -
USDHKD
7.84970 0.00% 0 0.00% 0.03% 0.89% Aug 05 -
USDCLP
917.690 1.75% 15.74 2.02% -5.35% 16.51% Aug 05 -
USDPKR
223.880 -0.67% 1.52 -6.58% 8.00% 37.27% Aug 05 -
USDCZK
24.0390 0.38% 0.09 -0.09% -1.05% 11.30% Aug 05 -
USDHUF
386.230 0.24% 0.93 -2.25% -3.80% 28.41% Aug 05 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.01803 -0.66% 0.0067 -0.45% -0.05% -13.44% Aug 05 -
GBPUSD
1.20703 -0.71% 0.0087 -0.74% 1.25% -12.98% Aug 05 -
USDCHF
0.96110 0.65% 0.0062 1.02% -0.98% 5.05% Aug 05 -
USDRUB
60.5000 1.68% 1 1.26% -3.20% -17.68% Aug 05 -
USDTRY
17.9103 -0.23% 0.0406 -0.02% 4.00% 107.87% Aug 05 -
USDSEK
10.19700 0.84% 0.0853 0.58% -3.19% 17.68% Aug 05 -
USDPLN
4.61930 0.56% 0.0258 -0.21% -1.48% 18.76% Aug 05 -
USDNOK
9.78582 0.67% 0.0651 1.33% -3.37% 10.12% Aug 05 -
USDDKK
7.30820 0.65% 0.0469 0.40% 0.02% 15.55% Aug 05 -
USDCZK
24.0390 0.38% 0.09 -0.09% -1.05% 11.30% Aug 05 -
USDRON
4.83320 0.59% 0.0284 0.34% -0.36% 15.77% Aug 05 -
USDHUF
386.230 0.24% 0.93 -2.25% -3.80% 28.41% Aug 05 -
USDUAH
36.9250 1.86% 0.675 1.86% 25.00% 37.94% Aug 05 -
USDBYR
2.51810 0.32% 0.0081 0.00% 0.40% 0.27% Aug 05 -
USDHRV
7.37430 0.62% 0.0454 0.12% -0.13% 15.72% Aug 05 -
USDRSD
115.060 0.56% 0.64 0.37% -0.13% 15.22% Aug 05 -
USDBIH
1.92040 0.64% 0.0122 0.44% 0.03% 15.51% Aug 05 -
USDISK
136.820 1.19% 1.61 1.00% 1.00% 9.01% Aug 05 -
USDALL
114.390 0.64% 0.73 0.47% -1.17% 11.17% Aug 05 -
USDMKD
60.4200 0.20% 0.12 0.52% -0.03% 15.66% Aug 05 -
USDMDL
19.1808 -0.16% 0.0314 -0.41% 0.68% 8.19% Aug 05 -
USDBGN
1.92410 0.84% 0.016 0.62% 0.19% 15.72% Aug 05 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDCAD
1.29300 0.51% 0.0066 1.07% -0.81% 3.01% Aug 05 -
USDMXN
20.4130 0.43% 0.087 0.31% -1.16% 1.83% Aug 05 -
USDBRL
5.16460 -0.99% 0.0518 -0.17% -4.86% -1.25% Aug 05 -
DXY
106.6210 0.88% 0.928 0.68% -0.44% 14.89% Aug 05 -
USDARS
132.780 0.11% 0.14 1.16% 5.08% 37.03% Aug 05 -
USDCOP
4335.70 1.17% 50.1 1.36% -0.19% 9.40% Aug 05 -
USDCLP
917.690 1.75% 15.74 2.02% -5.35% 16.51% Aug 05 -
USDPEN
3.90140 0.52% 0.0201 -0.38% 0.51% -4.40% Aug 05 -
USDCUC
24.0000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Aug 05 -
USDDOP
54.2400 0.07% 0.04 -0.26% -0.84% -4.84% Aug 05 -
USDGTQ
7.73400 0.18% 0.014 0.12% -0.08% -0.08% Aug 05 -
USDURY
40.5700 -0.07% 0.03 -0.73% 0.97% -7.10% Aug 05 -
USDCRC
667.050 0.11% 0.725 0.03% -2.77% 7.68% Aug 05 -
USDPAB
1.00000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Aug 05 -
USDBOB
6.79000 -0.15% 0.01 -0.15% -0.29% -0.44% Aug 05 -
USDPYG
6859.00 0.14% 9.82 0.03% 0.13% -0.95% Aug 05 -
USDSVC
8.74950 0.00% 0.0003 0.00% 0.00% 0.00% Aug 05 -
USDTTD
6.75870 0.05% 0.0033 0.20% 0.05% 0.31% Aug 05 -
USDHNL
24.4150 0.02% 0.005 0.04% 0.19% 3.10% Aug 05 -
USDJMD
151.450 -0.36% 0.55 -0.72% 1.16% -1.01% Aug 05 -
USDNIO
35.9400 0.36% 0.13 0.36% 0.64% 2.45% Aug 05 -
USDHTG
118.000 2.61% 3 1.72% 4.36% 21.65% Aug 05 -
USDBSD
1.00000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Aug 05 -
USDSRD
24.8850 0.55% 0.135 3.36% 11.81% 16.84% Aug 05 -
USDGYD
208.190 0.10% 0.21 0.00% 0.10% 0.10% Aug 05 -
USDKYD
0.82500 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Aug 05 -
USDVES
5.85150 0.44% 0.0254 1.26% 5.60% 44.17% Aug 05 -
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 0.13% 0.99% 7.87% Mar 14 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDJPY
135.032 1.72% 2.286 1.36% -0.70% 22.52% Aug 05 -
USDCNY
6.76650 0.24% 0.0161 0.24% 0.77% 4.44% Aug 05 -
USDINR
79.3600 0.25% 0.2 0.03% 0.43% 6.90% Aug 05 -
USDKRW
1302.24 -0.01% 0.17 -0.06% -0.20% 13.74% Aug 05 -
USDIDR
14890.0 -0.27% 40 0.40% -0.70% 3.76% Aug 05 -
USDSAR
3.75700 0.00% 0 0.03% 0.08% 0.18% Aug 06 -
USDTWD
29.9730 0.10% 0.029 -0.08% 0.52% 7.80% Aug 05 -
USDIRR
42000.0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Aug 05 -
USDAED
3.67270 -0.01% 0.0002 0.00% 0.00% 0.00% Aug 05 -
USDTHB
35.7600 -0.36% 0.13 -1.46% -1.24% 6.91% Aug 05 -
USDMYR
4.45400 -0.04% 0.002 0.13% 0.70% 5.62% Aug 05 -
USDSGD
1.38120 0.39% 0.0053 0.06% -1.68% 1.95% Aug 05 -
USDHKD
7.84970 0.00% 0 0.00% 0.03% 0.89% Aug 05 -
USDPHP
55.5410 0.02% 0.01 0.36% -0.48% 9.83% Aug 05 -
USDPKR
223.880 -0.67% 1.52 -6.58% 8.00% 37.27% Aug 05 -
USDIQD
1458.50 0.10% 1.5 0.00% 0.00% 0.03% Aug 05 -
USDKZT
476.700 -0.06% 0.3 -0.04% 2.39% 12.31% Aug 05 -
USDQAR
3.66730 -0.29% 0.0105 -0.24% 0.75% 0.75% Aug 05 -
USDVND
23385.0 -0.03% 8 0.21% 0.05% 2.00% Aug 05 -
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 0.13% 0.29% 2.37% Mar 25 -
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.03% 0.08% 0.08% Mar 25 -
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 0.11% 0.11% 0.11% Mar 25 -
USDLKR
290.000 1.75% 5 5.45% 44.34% 46.10% Mar 25 -
USDSYP
2511.00 0.04% 1 0.00% 0.00% 99.92% Mar 25 -
USDMMK
1769.50 0.00% 0 0.00% 0.00% 26.39% Mar 25 -
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 -0.20% 5.65% 9.30% Mar 25 -
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 0.00% 0.14% 0.71% Mar 25 -
USDTMT
3.49000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 0.00% 0.00% -0.01% Mar 25 -
USDYER
249.980 0.01% 0.03 -0.01% 0.01% 1.02% Mar 25 -
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.11% Mar 25 -
USDAFN
90.4100 0.46% 0.41 0.89% 2.96% 13.44% Aug 05 -
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 0.54% 1.14% 5.09% Mar 25 -
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 0.22% 0.23% 0.93% Mar 25 -
USDKHR
4040.00 0.00% 0 0.35% -0.39% 0.12% Mar 25 -
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 0.47% 1.27% -4.41% Mar 25 -
USDKPW
130.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDMNT
2915.00 0.34% 10 1.22% 2.28% 3.37% Mar 25 -
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 1.22% 1.69% 23.64% Mar 25 -
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 0.35% 2.04% -7.07% Mar 25 -
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 -0.23% 14.63% 14.42% Mar 25 -
USDKGS
82.9957 -0.17% 0.1423 -0.21% 4.40% -2.09% Aug 05 -
USDMVR
15.4200 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 -0.07% 0.50% 0.56% Mar 22 01:00
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.06% 0.00% 0.00% Mar 25 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUDUSD
0.69116 -0.72% 0.005 -0.83% 1.90% -6.00% Aug 05 -
NZDUSD
0.62260 -1.21% 0.0076 -0.99% 1.29% -11.19% Aug 05 -
USDPGK
3.52355 0.00% 0 0.41% -0.51% 0.33% Mar 24 -
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 0.61% 1.98% 7.24% Mar 25 -
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 -1.56% -2.30% 0.74% Mar 24 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDNGN
415.250 0.00% 0 -0.04% -0.07% 9.12% Mar 25 -
USDZAR
16.7636 0.95% 0.1574 0.75% -0.21% 14.88% Aug 05 -
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 0.60% 0.48% -19.21% Mar 25 -
USDEGP
19.0600 -0.42% 0.08 1.01% 1.06% 21.71% Aug 05 -
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 -0.24% 0.62% 6.45% Mar 25 -
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 -0.03% -8.39% -27.57% Mar 25 -
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 -0.69% 1.65% 7.23% Mar 25 -
USDSDG
445.399 0.00% 0 0.00% 0.52% 17.52% Mar 25 -
USDKES
114.700 0.17% 0.2 0.35% 0.84% 4.61% Mar 25 -
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 0.10% 0.34% 23.90% Mar 25 -
USDTZS
2315.00 0.00% 0 0.09% 0.22% 0.04% Mar 25 -
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 0.83% 1.45% 7.00% Mar 25 -
USDLYD
4.86320 0.00% 0 0.18% 0.17% 8.08% Aug 05 -
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 0.68% 11.28% 28.92% Mar 25 -
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 -0.05% -0.10% 0.88% Mar 25 -
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 0.28% 1.57% -1.70% Mar 25 -
USDMZN
63.2000 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.23% Mar 25 -
USDBWP
12.6103 0.63% 0.079 0.76% 0.25% 13.87% Aug 05 -
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 0.65% 2.15% 8.00% Mar 25 -
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 -2.70% -5.59% -2.77% Mar 25 -
USDSSP
423.653 0.00% 0 -0.15% -0.58% 141.66% Mar 25 -
USDMUR
44.3000 0.00% 0 0.34% 2.19% 10.20% Mar 25 -
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 0.09% 0.14% 5.71% Mar 25 -
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 0.07% 0.28% 1.47% Mar 25 -
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 0.26% -0.81% -11.76% Mar 25 -
USDMRO
37.5701 0.27% 0.1001 0.21% 3.36% 4.56% Aug 05 -
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 0.82% 1.16% 15.64% Mar 25 -
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 0.42% 1.37% 7.16% Mar 25 -
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 0.12% 0.78% 4.46% Mar 25 -
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 0.47% 0.47% 0.47% Mar 25 -
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 -2.86% -5.51% -3.24% Mar 25 -
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 0.10% 0.24% 3.06% Mar 25 -
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 -2.86% -5.51% -2.96% Mar 25 -
USDLRD
152.000 0.00% 0 -0.26% -0.59% -11.83% Mar 25 -
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 0.45% 1.96% 7.28% Mar 25 -
USDDJF
177.500 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 0.73% 0.95% -33.18% Mar 25 -
USDSOS
575.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 0.47% 1.32% 6.52% Mar 25 -
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 0.09% 1.83% 7.01% Mar 25 -
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 0.64% 2.14% 7.47% Mar 25 -
RTGS
132.071 0.00% 0 3.02% 8.11% 59.65% Mar 22 01:00
ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.01803 -0.66% 0.0067 1.00561 0.99329 0.98118 0.96927
GBPUSD
1.20703 -0.71% 0.0087 1.19146 1.17613 1.16092 1.14595
AUDUSD
0.69116 -0.72% 0.005 0.67969 0.66842 0.65729 0.64637
NZDUSD
0.62260 -1.21% 0.0076 0.61245 0.60249 0.59265 0.583
USDJPY
135.032 1.72% 2.286 136.828 138.651 140.487 142.364
USDCNY
6.76650 0.24% 0.0161 6.81996 6.87409 6.92822 6.98303
USDCHF
0.96110 0.65% 0.0062 0.97321 0.98551 0.99791 1.0105
USDCAD
1.29300 0.51% 0.0066 1.30852 1.32416 1.34007 1.35623
USDMXN
20.4130 0.43% 0.087 20.7621 21.1172 21.4786 21.846
USDINR
79.3600 0.25% 0.2 79.979 80.606 81.2329 81.8678
USDBRL
5.16460 -0.99% 0.0518 5.30663 5.45279 5.60256 5.75646
USDRUB
60.5000 1.68% 1 65.6486 71.2327 77.2948 83.8772
USDKRW
1302.24 -0.01% 0.17 1,319.56 1,337.14 1,354.85 1,372.95
DXY
106.6210 0.88% 0.928 107.7405 108.8707 110.0115 111.1737
USDTRY
17.9103 -0.23% 0.0406 18.9115 19.9682 21.0841 22.2643
USDSEK
10.19700 0.84% 0.0853 10.3938 10.59468 10.79862 11.00766
USDPLN
4.61930 0.56% 0.0258 4.72139 4.82578 4.93249 5.0415
USDNOK
9.78582 0.67% 0.0651 9.99622 10.2115 10.43071 10.6548
USDZAR
16.7636 0.95% 0.1574 17.1793 17.6051 18.0427 18.4903
USDDKK
7.30820 0.65% 0.0469 7.40321 7.49968 7.59687 7.69554
USDSGD
1.38120 0.39% 0.0053 1.39073 1.40026 1.40993 1.41974
USDHKD
7.84970 0.00% 0 7.8497 7.8497 7.8497 7.8497
USDCLP
917.690 1.75% 15.74 944.945 973.027 1,001.934 1,031.667
USDPKR
223.880 -0.67% 1.52 226.992 230.149 233.35 236.596
USDCZK
24.0390 0.38% 0.09 24.4549 24.878 25.3083 25.7458
USDHUF
386.230 0.24% 0.93 396.195 406.43 416.897 427.672
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.01803 -0.66% 0.0067 1.00561 0.99329 0.98118 0.96927
GBPUSD
1.20703 -0.71% 0.0087 1.19146 1.17613 1.16092 1.14595
USDCHF
0.96110 0.65% 0.0062 0.97321 0.98551 0.99791 1.0105
USDRUB
60.5000 1.68% 1 65.6486 71.2327 77.2948 83.8772
USDTRY
17.9103 -0.23% 0.0406 18.9115 19.9682 21.0841 22.2643
USDSEK
10.19700 0.84% 0.0853 10.3938 10.59468 10.79862 11.00766
USDPLN
4.61930 0.56% 0.0258 4.72139 4.82578 4.93249 5.0415
USDNOK
9.78582 0.67% 0.0651 9.99622 10.2115 10.43071 10.6548
USDDKK
7.30820 0.65% 0.0469 7.40321 7.49968 7.59687 7.69554
USDCZK
24.0390 0.38% 0.09 24.4549 24.878 25.3083 25.7458
USDRON
4.83320 0.59% 0.0284 4.89652 4.9608 5.02556 5.09129
USDHUF
386.230 0.24% 0.93 396.195 406.43 416.897 427.672
USDUAH
36.9250 1.86% 0.675 38.2986 39.7239 41.2009 42.7333
USDBYR
2.51810 0.32% 0.0081 2.64879 2.78628 2.93082 3.08291
USDHRV
7.37430 0.62% 0.0454 7.4709 7.56898 7.6678 7.76809
USDRSD
115.060 0.56% 0.64 116.567 118.098 119.639 121.204
USDBIH
1.92040 0.64% 0.0122 1.94575 1.97148 1.99741 2.02391
USDISK
136.820 1.19% 1.61 139.16 141.54 143.962 146.425
USDALL
114.390 0.64% 0.73 116.106 117.845 119.618 121.414
USDMKD
60.4200 0.20% 0.12 61.2296 62.0513 62.8791 63.725
USDMDL
19.1808 -0.16% 0.0314 19.3266 19.4743 19.622 19.7697
USDBGN
1.92410 0.84% 0.016 1.67 1.68 1.68 1.68
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDCAD
1.29300 0.51% 0.0066 1.30852 1.32416 1.34007 1.35623
USDMXN
20.4130 0.43% 0.087 20.7621 21.1172 21.4786 21.846
USDBRL
5.16460 -0.99% 0.0518 5.30663 5.45279 5.60256 5.75646
DXY
106.6210 0.88% 0.928 107.7405 108.8707 110.0115 111.1737
USDARS
132.780 0.11% 0.14 133.258 133.736 134.214 134.705
USDCOP
4335.70 1.17% 50.1 4,434.55 4,535.58 4,639.20 4,744.99
USDCLP
917.690 1.75% 15.74 944.945 973.027 1,001.934 1,031.667
USDPEN
3.90140 0.52% 0.0201 3.95719 4.01376 4.07111 4.12924
USDCUC
24.0000 0.00% 0 24 24 24 24
USDDOP
54.2400 0.07% 0.04 54.6305 55.0265 55.4224 55.8184
USDGTQ
7.73400 0.18% 0.014 7.74483 7.75566 7.76648 7.77731
USDURY
40.5700 -0.07% 0.03 41.1055 41.6492 42.1969 42.7567
USDCRC
667.050 0.11% 0.725 671.719 676.389 681.125 685.928
USDPAB
1.00000 0.00% 0 1 1 1 1
USDBOB
6.79000 -0.15% 0.01 6.8158 6.8416 6.86741 6.89389
USDPYG
6859.00 0.14% 9.82 6,900.84 6,942.68 6,985.21 7,027.73
USDSVC
8.74950 0.00% 0.0003 8.76962 8.78975 8.80987 8.83
USDTTD
6.75870 0.05% 0.0033 6.79723 6.83575 6.87495 6.91415
USDHNL
24.4150 0.02% 0.005 24.4809 24.5468 24.6128 24.6787
USDJMD
151.450 -0.36% 0.55 153.01 154.585 156.175 157.781
USDNIO
35.9400 0.36% 0.13 36.0263 36.1125 36.1988 36.285
USDHTG
118.000 2.61% 3 120.95 123.971 127.074 130.248
USDBSD
1.00000 0.00% 0 1 1 1 1
USDSRD
24.8850 0.55% 0.135 25.4598 26.0471 26.6493 27.2665
USDGYD
208.190 0.10% 0.21 208.752 209.314 209.876 210.438
USDKYD
0.82500 0.00% 0 0.82764 0.83028 0.83292 0.83564
USDVES
5.85150 0.44% 0.0254 5.92991 6.00949 6.08966 6.17158
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 36.3 35.9 35.6 35.2
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDJPY
135.032 1.72% 2.286 136.828 138.651 140.487 142.364
USDCNY
6.76650 0.24% 0.0161 6.81996 6.87409 6.92822 6.98303
USDINR
79.3600 0.25% 0.2 79.979 80.606 81.2329 81.8678
USDKRW
1302.24 -0.01% 0.17 1,319.56 1,337.14 1,354.85 1,372.95
USDIDR
14890.0 -0.27% 40 14,974.9 15,059.7 15,146.1 15,232.5
USDSAR
3.75700 0.00% 0 3.757 3.757 3.757 3.757
USDTWD
29.9730 0.10% 0.029 30.1858 30.4016 30.6174 30.8332
USDIRR
42000.0 0.00% 0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0
USDAED
3.67270 -0.01% 0.0002 3.6727 3.6727 3.6727 3.6727
USDTHB
35.7600 -0.36% 0.13 36.1748 36.5932 37.0188 37.4479
USDMYR
4.45400 -0.04% 0.002 4.47805 4.5021 4.5266 4.5511
USDSGD
1.38120 0.39% 0.0053 1.39073 1.40026 1.40993 1.41974
USDHKD
7.84970 0.00% 0 7.8497 7.8497 7.8497 7.8497
USDPHP
55.5410 0.02% 0.01 55.9964 56.4574 56.9184 57.385
USDPKR
223.880 -0.67% 1.52 226.992 230.149 233.35 236.596
USDIQD
1458.50 0.10% 1.5 1,458.50 1,458.50 1,458.50 1,458.50
USDKZT
476.700 -0.06% 0.3 488.999 501.631 514.55 527.85
USDQAR
3.66730 -0.29% 0.0105 3.70067 3.73441 3.76815 3.80262
USDVND
23385.0 -0.03% 8 23,459.8 23,534.7 23,609.5 23,686.7
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 86.4931 86.7862 87.0792 87.3809
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.3847 0.3847 0.3847 0.3847
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 1.6948 1.6948 1.6948 1.6948
USDLKR
290.000 1.75% 5 279.648 284.378 289.19 294.058
USDSYP
2511.00 0.04% 1 2,630.73 2,757.24 2,890.01 3,028.82
USDMMK
1769.50 0.00% 0 1,793.21 1,817.28 1,841.52 1,866.29
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 11,556.4 11,608.1 11,661.1 11,712.8
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 8.062 8.062 8.062 8.062
USDTMT
3.49000 0.00% 0 3.49 3.49 3.49 3.49
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 1,505.70 1,505.70 1,505.70 1,505.70
USDYER
249.980 0.01% 0.03 250.43 250.88 251.33 251.78
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.377 0.377 0.377 0.377
USDAFN
90.4100 0.46% 0.41 93.3845 96.4584 99.6318 102.9047
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 122.38 122.879 123.391 123.891
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 1.36084 1.36477 1.36871 1.37278
USDKHR
4040.00 0.00% 0 4,035.00 4,035.00 4,035.00 4,035.00
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 3.23513 3.26558 3.29634 3.32711
USDKPW
130.000 0.00% 0 130 130 130 130
USDMNT
2915.00 0.34% 10 2,906.29 2,917.58 2,928.87 2,940.45
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 11,535.2 11,583.5 11,632.9 11,681.1
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 490.885 493.909 496.983 500.057
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 13.1116 13.2646 13.4201 13.5769
USDKGS
82.9957 -0.17% 0.1423 86.1578 89.4445 92.8473 96.3829
USDMVR
15.4200 0.00% 0 15.4616 15.5033 15.5449 15.5865
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 0.31 0.31 0.3 0.3
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.7 0.82 0.82 0.82
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUDUSD
0.69116 -0.72% 0.005 0.67969 0.66842 0.65729 0.64637
NZDUSD
0.62260 -1.21% 0.0076 0.61245 0.60249 0.59265 0.583
USDPGK
3.52355 0.00% 0 3.53905 3.55456 3.57041 3.58592
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 108.453 109.046 109.65 110.254
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 2.11657 2.12689 2.13742 2.14774
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDNGN
415.250 0.00% 0 417.965 420.541 423.158 425.775
USDZAR
16.7636 0.95% 0.1574 17.1793 17.6051 18.0427 18.4903
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 17.8812 18.116 18.3525 18.5925
USDEGP
19.0600 -0.42% 0.08 19.4603 19.8681 20.2856 20.7125
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 142.038 142.407 142.775 143.143
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 452.59 455.736 458.927 462.163
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 9.74469 9.78158 9.81847 9.85633
USDSDG
445.399 0.00% 0 447.561 449.122 450.683 452.289
USDKES
114.700 0.17% 0.2 114.45 114.45 114.45 114.45
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 50.9204 50.9204 50.9204 50.9204
USDTZS
2315.00 0.00% 0 2,311.00 2,311.00 2,311.00 2,311.00
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 2.96183 2.98096 3.00038 3.02009
USDLYD
4.86320 0.00% 0 4.88557 4.90794 4.9308 4.95317
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 7.46068 7.5221 7.58352 7.64568
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 2,005.12 2,016.09 2,027.25 2,038.42
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 3,605.43 3,615.85 3,626.28 3,637.06
USDMZN
63.2000 0.00% 0 63.6993 64.2049 64.7105 65.2224
USDBWP
12.6103 0.63% 0.079 12.7654 12.923 13.0819 13.2421
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 598.574 602.558 606.601 610.703
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 14.9956 15.1646 15.3366 15.5101
USDSSP
423.653 0.00% 0 444.738 470.946 498.666 528.024
USDMUR
44.3000 0.00% 0 44.4115 44.8773 45.3476 45.8267
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 4,006.33 4,026.66 4,047.38 4,068.11
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 1,021.21 1,029.81 1,038.42 1,047.13
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 8,830.38 8,849.77 8,869.15 8,888.54
USDMRO
37.5701 0.27% 0.1001 37.758 37.9458 38.1374 38.329
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 11,662.6 11,710.2 11,759.0 11,806.6
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 599.361 604.531 609.701 614.93
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 814.158 819.416 824.754 830.174
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 15.07 15.07 15.07 15.07
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 14.9841 15.1515 15.3219 15.4938
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 2,002.70 2,002.70 2,002.70 2,002.70
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 14.9842 15.1516 15.322 15.4939
USDLRD
152.000 0.00% 0 152.714 153.429 154.158 154.873
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 100.4396 100.9592 101.4887 102.0183
USDDJF
177.500 0.00% 0 177.5 177.5 177.5 177.5
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 15.0897 16.0166 16.999 18.044
USDSOS
575.000 0.00% 0 575 575 575 575
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 54.0116 54.1731 54.3347 54.5016
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 448.447 450.633 452.865 455.051
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 22.4188 22.5812 22.7437 22.9062
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین