خبر

بازارهای ارزی

ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.02780 0.36% 0.0037 -0.67% 3.93% -8.59% Nov 22 -
GBPUSD
1.18732 0.45% 0.0053 0.01% 5.02% -11.23% Nov 22 -
AUDUSD
0.66493 0.69% 0.0045 -1.68% 5.06% -7.94% Nov 22 -
NZDUSD
0.61553 0.97% 0.0059 -0.03% 8.12% -11.45% Nov 22 -
USDJPY
141.162 -0.69% 0.977 1.54% -5.15% 22.57% Nov 22 -
USDCNY
7.13910 -0.55% 0.0396 1.32% -2.54% 11.72% Nov 22 -
USDCHF
0.95484 -0.43% 0.0042 1.14% -4.54% 2.29% Nov 22 -
USDCAD
1.33860 -0.45% 0.0061 0.82% -2.32% 5.59% Nov 22 -
USDMXN
19.5481 0.05% 0.0101 1.00% -1.88% -8.08% Nov 22 -
USDINR
81.6250 -0.09% 0.074 0.70% -1.35% 9.67% Nov 22 -
USDBRL
5.32000 0.00% 0 -0.23% 0.32% -4.51% Nov 22 -
USDRUB
60.6500 0.66% 0.4 1.93% -0.57% -18.33% Nov 22 -
USDKRW
1353.62 -0.42% 5.68 2.84% -6.30% 13.84% Nov 22 -
DXY
107.3554 -0.44% 0.4796 0.89% -4.00% 11.26% Nov 22 -
USDTRY
18.6289 0.11% 0.0203 0.08% 0.22% 45.32% Nov 22 -
USDSEK
10.66098 -0.48% 0.0516 1.77% -4.39% 17.96% Nov 22 -
USDPLN
4.58289 -0.03% 0.0015 0.22% -5.41% 9.60% Nov 22 -
USDNOK
10.17936 -0.79% 0.0812 1.91% -2.99% 14.39% Nov 22 -
USDZAR
17.2751 -0.29% 0.0502 -0.14% -6.06% 9.14% Nov 22 -
USDDKK
7.23621 -0.35% 0.0252 0.69% -3.94% 9.42% Nov 22 -
USDSGD
1.37852 -0.23% 0.0032 0.60% -3.04% 0.92% Nov 22 -
USDHKD
7.81524 0.16% 0.0121 -0.05% -0.44% 0.27% Nov 22 -
USDCLP
933.100 -0.91% 8.55 5.25% -5.39% 14.80% Nov 22 -
USDPKR
223.750 -0.11% 0.25 1.04% 1.38% 28.19% Nov 22 -
USDCZK
23.6888 -0.13% 0.0302 0.72% -4.41% 4.46% Nov 22 -
USDHUF
397.534 -0.31% 1.226 -0.03% -5.12% 20.89% Nov 22 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.02780 0.36% 0.0037 -0.67% 3.93% -8.59% Nov 22 -
GBPUSD
1.18732 0.45% 0.0053 0.01% 5.02% -11.23% Nov 22 -
USDCHF
0.95484 -0.43% 0.0042 1.14% -4.54% 2.29% Nov 22 -
USDRUB
60.6500 0.66% 0.4 1.93% -0.57% -18.33% Nov 22 -
USDTRY
18.6289 0.11% 0.0203 0.08% 0.22% 45.32% Nov 22 -
USDSEK
10.66098 -0.48% 0.0516 1.77% -4.39% 17.96% Nov 22 -
USDPLN
4.58289 -0.03% 0.0015 0.22% -5.41% 9.60% Nov 22 -
USDNOK
10.17936 -0.79% 0.0812 1.91% -2.99% 14.39% Nov 22 -
USDDKK
7.23621 -0.35% 0.0252 0.69% -3.94% 9.42% Nov 22 -
USDCZK
23.6888 -0.13% 0.0302 0.72% -4.41% 4.46% Nov 22 -
USDRON
4.78910 -0.62% 0.0298 0.74% -3.65% 8.93% Nov 22 -
USDHUF
397.534 -0.31% 1.226 -0.03% -5.12% 20.89% Nov 22 -
USDUAH
36.8760 -0.15% 0.054 1.03% -0.13% 37.45% Nov 22 -
USDBYR
2.51910 0.00% 0 0.00% -0.43% 0.40% Nov 22 -
USDHRV
7.33040 -0.38% 0.0281 0.58% -3.88% 9.59% Nov 22 -
USDRSD
114.110 -0.34% 0.39 0.81% -3.77% 9.27% Nov 22 -
USDBIH
1.90080 -0.45% 0.0086 0.59% -5.44% 9.35% Nov 22 -
USDISK
142.440 -0.83% 1.19 -1.15% -1.18% 8.67% Nov 22 -
USDALL
113.550 -0.19% 0.22 0.94% -3.98% 5.57% Nov 22 -
USDMKD
59.8600 -0.32% 0.19 1.17% -4.54% 9.45% Nov 22 -
USDMDL
19.1500 0.26% 0.05 0.36% -0.75% 8.61% Nov 22 -
USDBGN
1.90250 -0.37% 0.0071 0.69% -3.93% 9.44% Nov 22 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDCAD
1.33860 -0.45% 0.0061 0.82% -2.32% 5.59% Nov 22 -
USDMXN
19.5481 0.05% 0.0101 1.00% -1.88% -8.08% Nov 22 -
USDBRL
5.32000 0.00% 0 -0.23% 0.32% -4.51% Nov 22 -
DXY
107.3554 -0.44% 0.4796 0.89% -4.00% 11.26% Nov 22 -
USDARS
163.170 0.00% 0 0.65% 5.56% 62.25% Nov 22 -
USDCOP
4947.00 -0.75% 37.25 3.02% -0.63% 26.20% Nov 21 -
USDCLP
933.100 -0.91% 8.55 5.25% -5.39% 14.80% Nov 22 -
USDPEN
3.82700 0.02% 0.0009 0.49% -3.99% -4.27% Nov 22 -
USDCUC
24.0000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Nov 21 -
USDDOP
54.2000 0.00% 0 -0.06% 0.84% -3.95% Nov 22 -
USDGTQ
7.77500 0.00% 0 -0.19% -0.85% 0.67% Nov 22 -
USDURY
39.8000 0.00% 0 -0.13% -3.40% -9.75% Nov 22 -
USDCRC
605.100 0.00% 0 -0.80% -2.60% -4.71% Nov 22 -
USDPAB
1.00000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Nov 21 -
USDBOB
6.86000 0.00% 0 0.15% 0.00% 0.59% Nov 22 -
USDPYG
7177.94 -0.18% 12.93 1.23% -0.53% 5.14% Nov 22 -
USDSVC
8.74950 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Nov 22 -
USDTTD
6.74920 0.00% 0 -0.10% 0.73% -0.28% Nov 22 -
USDHNL
24.6242 0.00% 0 -0.01% -0.14% 2.31% Nov 22 -
USDJMD
153.210 0.14% 0.22 0.13% 1.12% -0.94% Nov 21 -
USDNIO
35.9900 0.00% 0 0.00% -0.30% 2.22% Nov 22 -
USDHTG
135.000 0.00% 0 1.50% 11.57% 37.76% Nov 21 -
USDBSD
1.00000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Nov 22 -
USDSRD
30.3400 0.00% 0 0.02% 4.89% 41.63% Nov 22 -
USDGYD
207.980 0.00% 0 0.00% 0.04% 0.09% Nov 21 -
USDKYD
0.82500 0.00% 0 0.00% 0.61% 0.00% Nov 22 -
USDVES
9.95380 0.00% 0 7.15% 18.69% 119.63% Nov 21 -
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 0.13% 0.99% 7.87% Mar 14 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDJPY
141.162 -0.69% 0.977 1.54% -5.15% 22.57% Nov 22 -
USDCNY
7.13910 -0.55% 0.0396 1.32% -2.54% 11.72% Nov 22 -
USDINR
81.6250 -0.09% 0.074 0.70% -1.35% 9.67% Nov 22 -
USDKRW
1353.62 -0.42% 5.68 2.84% -6.30% 13.84% Nov 22 -
USDIDR
15695.0 -0.10% 15 1.03% 0.71% 10.10% Nov 22 -
USDSAR
3.75800 0.00% 0 0.01% 0.00% 0.18% Nov 22 -
USDTWD
31.1420 -0.29% 0.092 0.08% -3.61% 12.09% Nov 22 -
USDIRR
42000.0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Nov 21 -
USDAED
3.67260 0.00% 0.0001 0.00% 0.00% 0.00% Nov 22 -
USDTHB
36.1200 -0.41% 0.15 1.55% -5.37% 9.09% Nov 22 -
USDMYR
4.57500 0.00% 0 0.99% -3.40% 9.01% Nov 22 -
USDSGD
1.37852 -0.23% 0.0032 0.60% -3.04% 0.92% Nov 22 -
USDHKD
7.81524 0.16% 0.0121 -0.05% -0.44% 0.27% Nov 22 -
USDPHP
57.3600 -0.07% 0.04 0.17% -2.50% 13.43% Nov 22 -
USDPKR
223.750 -0.11% 0.25 1.04% 1.38% 28.19% Nov 22 -
USDIQD
1458.52 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.04% Nov 22 -
USDKZT
463.500 0.05% 0.21 0.79% -1.85% 6.88% Nov 22 -
USDQAR
3.65770 0.04% 0.0013 0.02% 0.44% 0.49% Nov 22 -
USDVND
24850.0 0.06% 15 0.34% 0.08% 9.59% Nov 22 -
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 0.13% 0.29% 2.37% Mar 25 -
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.03% 0.08% 0.08% Mar 25 -
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 0.11% 0.11% 0.11% Mar 25 -
USDLKR
290.000 1.75% 5 5.45% 44.34% 46.10% Mar 25 -
USDSYP
2511.00 0.04% 1 0.00% 0.00% 99.92% Mar 25 -
USDMMK
1769.50 0.00% 0 0.00% 0.00% 26.39% Mar 25 -
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 -0.20% 5.65% 9.30% Mar 25 -
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 0.00% 0.14% 0.71% Mar 25 -
USDTMT
3.49000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 0.00% 0.00% -0.01% Mar 25 -
USDYER
249.980 0.01% 0.03 -0.01% 0.01% 1.02% Mar 25 -
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.11% Mar 25 -
USDAFN
89.3300 0.00% 0 0.97% 2.53% -5.02% Nov 22 -
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 0.54% 1.14% 5.09% Mar 25 -
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 0.22% 0.23% 0.93% Mar 25 -
USDKHR
4040.00 0.00% 0 0.35% -0.39% 0.12% Mar 25 -
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 0.47% 1.27% -4.41% Mar 25 -
USDKPW
130.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDMNT
2915.00 0.34% 10 1.22% 2.28% 3.37% Mar 25 -
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 1.22% 1.69% 23.64% Mar 25 -
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 0.35% 2.04% -7.07% Mar 25 -
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 -0.23% 14.63% 14.42% Mar 25 -
USDKGS
84.4130 0.00% 0 0.04% 2.16% -0.46% Nov 22 -
USDMVR
15.4200 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 -0.07% 0.50% 0.56% Mar 22 01:00
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.06% 0.00% 0.00% Mar 25 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUDUSD
0.66493 0.69% 0.0045 -1.68% 5.06% -7.94% Nov 22 -
NZDUSD
0.61553 0.97% 0.0059 -0.03% 8.12% -11.45% Nov 22 -
USDPGK
3.52355 0.00% 0 0.41% -0.51% 0.33% Mar 24 -
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 0.61% 1.98% 7.24% Mar 25 -
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 -1.56% -2.30% 0.74% Mar 24 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDNGN
415.250 0.00% 0 -0.04% -0.07% 9.12% Mar 25 -
USDZAR
17.2751 -0.29% 0.0502 -0.14% -6.06% 9.14% Nov 22 -
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 0.60% 0.48% -19.21% Mar 25 -
USDEGP
24.4800 -0.08% 0.02 0.20% 24.33% 56.12% Nov 22 -
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 -0.24% 0.62% 6.45% Mar 25 -
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 -0.03% -8.39% -27.57% Mar 25 -
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 -0.69% 1.65% 7.23% Mar 25 -
USDSDG
445.399 0.00% 0 0.00% 0.52% 17.52% Mar 25 -
USDKES
114.700 0.17% 0.2 0.35% 0.84% 4.61% Mar 25 -
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 0.10% 0.34% 23.90% Mar 25 -
USDTZS
2315.00 0.00% 0 0.09% 0.22% 0.04% Mar 25 -
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 0.83% 1.45% 7.00% Mar 25 -
USDLYD
4.90230 0.00% 0 0.30% -2.36% 6.59% Nov 22 -
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 0.68% 11.28% 28.92% Mar 25 -
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 -0.05% -0.10% 0.88% Mar 25 -
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 0.28% 1.57% -1.70% Mar 25 -
USDMZN
63.2000 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.23% Mar 25 -
USDBWP
12.9534 0.00% 0 0.52% -3.24% 10.75% Nov 22 -
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 0.65% 2.15% 8.00% Mar 25 -
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 -2.70% -5.59% -2.77% Mar 25 -
USDSSP
423.653 0.00% 0 -0.15% -0.58% 141.66% Mar 25 -
USDMUR
44.3000 0.00% 0 0.34% 2.19% 10.20% Mar 25 -
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 0.09% 0.14% 5.71% Mar 25 -
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 0.07% 0.28% 1.47% Mar 25 -
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 0.26% -0.81% -11.76% Mar 25 -
USDMRO
37.8501 0.00% 0 0.37% 0.16% 4.93% Nov 22 -
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 0.82% 1.16% 15.64% Mar 25 -
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 0.42% 1.37% 7.16% Mar 25 -
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 0.12% 0.78% 4.46% Mar 25 -
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 0.47% 0.47% 0.47% Mar 25 -
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 -2.86% -5.51% -3.24% Mar 25 -
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 0.10% 0.24% 3.06% Mar 25 -
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 -2.86% -5.51% -2.96% Mar 25 -
USDLRD
152.000 0.00% 0 -0.26% -0.59% -11.83% Mar 25 -
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 0.45% 1.96% 7.28% Mar 25 -
USDDJF
177.500 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 0.73% 0.95% -33.18% Mar 25 -
USDSOS
575.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 0.47% 1.32% 6.52% Mar 25 -
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 0.09% 1.83% 7.01% Mar 25 -
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 0.64% 2.14% 7.47% Mar 25 -
RTGS
132.071 0.00% 0 3.02% 8.11% 59.65% Mar 22 01:00
ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.02780 0.36% 0.0037 1.01593 0.99982 0.98392 0.96823
GBPUSD
1.18732 0.45% 0.0053 1.16568 1.14334 1.12135 1.09984
AUDUSD
0.66493 0.69% 0.0045 0.6531 0.63922 0.62567 0.61246
NZDUSD
0.61553 0.97% 0.0059 0.60264 0.59052 0.57865 0.56703
USDJPY
141.162 -0.69% 0.977 142.746 145.174 147.645 150.157
USDCNY
7.13910 -0.55% 0.0396 7.20501 7.28694 7.37028 7.45434
USDCHF
0.95484 -0.43% 0.0042 0.96911 0.98381 0.9988 1.01398
USDCAD
1.33860 -0.45% 0.0061 1.35687 1.37561 1.39461 1.41389
USDMXN
19.5481 0.05% 0.0101 19.7635 20.0977 20.4378 20.7818
USDINR
81.6250 -0.09% 0.074 82.3352 83.0616 83.788 84.5307
USDBRL
5.32000 0.00% 0 5.54257 5.70728 5.87683 6.05123
USDRUB
60.6500 0.66% 0.4 65.0689 70.7427 76.9132 83.6164
USDKRW
1353.62 -0.42% 5.68 1,361.01 1,382.71 1,404.69 1,426.93
DXY
107.3554 -0.44% 0.4796 108.4163 109.924 111.4531 113.0036
USDTRY
18.6289 0.11% 0.0203 19.6429 20.7352 21.887 23.104
USDSEK
10.66098 -0.48% 0.0516 10.87202 11.11865 11.37166 11.62892
USDPLN
4.58289 -0.03% 0.0015 4.66393 4.78219 4.90409 5.02826
USDNOK
10.17936 -0.79% 0.0812 10.44625 10.71313 10.98613 11.26626
USDZAR
17.2751 -0.29% 0.0502 17.6931 18.1418 18.6042 19.0752
USDDKK
7.23621 -0.35% 0.0252 7.32082 7.44039 7.56141 7.68459
USDSGD
1.37852 -0.23% 0.0032 1.38705 1.39875 1.41044 1.42227
USDHKD
7.81524 0.16% 0.0121 7.82766 7.83391 7.84017 7.84643
USDCLP
933.100 -0.91% 8.55 971.544 1,004.251 1,038.086 1,073.144
USDPKR
223.750 -0.11% 0.25 227.3 231.166 235.1 239.1
USDCZK
23.6888 -0.13% 0.0302 24.057 24.5473 25.0495 25.5587
USDHUF
397.534 -0.31% 1.226 405.582 417.979 430.769 443.952
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.02780 0.36% 0.0037 1.01593 0.99982 0.98392 0.96823
GBPUSD
1.18732 0.45% 0.0053 1.16568 1.14334 1.12135 1.09984
USDCHF
0.95484 -0.43% 0.0042 0.96911 0.98381 0.9988 1.01398
USDRUB
60.6500 0.66% 0.4 65.0689 70.7427 76.9132 83.6164
USDTRY
18.6289 0.11% 0.0203 19.6429 20.7352 21.887 23.104
USDSEK
10.66098 -0.48% 0.0516 10.87202 11.11865 11.37166 11.62892
USDPLN
4.58289 -0.03% 0.0015 4.66393 4.78219 4.90409 5.02826
USDNOK
10.17936 -0.79% 0.0812 10.44625 10.71313 10.98613 11.26626
USDDKK
7.23621 -0.35% 0.0252 7.32082 7.44039 7.56141 7.68459
USDCZK
23.6888 -0.13% 0.0302 24.057 24.5473 25.0495 25.5587
USDRON
4.78910 -0.62% 0.0298 4.86438 4.9476 5.03225 5.11834
USDHUF
397.534 -0.31% 1.226 405.582 417.979 430.769 443.952
USDUAH
36.8760 -0.15% 0.054 38.3555 39.8364 41.3727 42.9717
USDBYR
2.51910 0.00% 0 2.64959 2.78688 2.93123 3.08313
USDHRV
7.33040 -0.38% 0.0281 7.39135 7.51208 7.63426 7.75862
USDRSD
114.110 -0.34% 0.39 115.26 117.154 119.07 121.02
USDBIH
1.90080 -0.45% 0.0086 1.926 1.95876 1.99209 2.02599
USDISK
142.440 -0.83% 1.19 146.719 149.442 152.221 155.059
USDALL
113.550 -0.19% 0.22 114.627 116.687 118.793 120.932
USDMKD
59.8600 -0.32% 0.19 60.4123 61.4225 62.4445 63.4903
USDMDL
19.1500 0.26% 0.05 19.2596 19.4011 19.5426 19.684
USDBGN
1.90250 -0.37% 0.0071 1.67 1.68 1.68 1.68
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDCAD
1.33860 -0.45% 0.0061 1.35687 1.37561 1.39461 1.41389
USDMXN
19.5481 0.05% 0.0101 19.7635 20.0977 20.4378 20.7818
USDBRL
5.32000 0.00% 0 5.54257 5.70728 5.87683 6.05123
DXY
107.3554 -0.44% 0.4796 108.4163 109.924 111.4531 113.0036
USDARS
163.170 0.00% 0 163.855 164.541 165.242 165.928
USDCOP
4947.00 -0.75% 37.25 5,119.32 5,257.89 5,400.43 5,546.97
USDCLP
933.100 -0.91% 8.55 971.544 1,004.251 1,038.086 1,073.144
USDPEN
3.82700 0.02% 0.0009 3.87195 3.92955 3.98831 4.04744
USDCUC
24.0000 0.00% 0 24 24 24 24
USDDOP
54.2000 0.00% 0 54.8694 55.3643 55.8591 56.3649
USDGTQ
7.77500 0.00% 0 7.80558 7.82116 7.83674 7.85232
USDURY
39.8000 0.00% 0 40.6737 41.2353 41.805 42.3828
USDCRC
605.100 0.00% 0 612.03 618.27 624.571 630.932
USDPAB
1.00000 0.00% 0 1 1 1 1
USDBOB
6.86000 0.00% 0 6.88675 6.91351 6.94026 6.9677
USDPYG
7177.94 -0.18% 12.93 7,228.19 7,278.43 7,329.39 7,381.08
USDSVC
8.74950 0.00% 0 8.7603 8.7708 8.7813 8.7918
USDTTD
6.74920 0.00% 0 6.78767 6.82614 6.86529 6.90443
USDHNL
24.6242 0.00% 0 24.6611 24.6981 24.735 24.7719
USDJMD
153.210 0.14% 0.22 154.78 156.585 158.421 160.272
USDNIO
35.9900 0.00% 0 36.0692 36.1484 36.2275 36.3067
USDHTG
135.000 0.00% 0 138.875 142.857 146.961 151.173
USDBSD
1.00000 0.00% 0 1 1 1 1
USDSRD
30.3400 0.00% 0 31.2089 32.0921 32.9996 33.9343
USDGYD
207.980 0.00% 0 208.334 208.687 209.041 209.394
USDKYD
0.82500 0.00% 0 0.82764 0.83028 0.83292 0.83564
USDVES
9.95380 0.00% 0 10.24246 10.53908 10.84467 11.15921
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 36.3 35.9 35.6 35.2
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDJPY
141.162 -0.69% 0.977 142.746 145.174 147.645 150.157
USDCNY
7.13910 -0.55% 0.0396 7.20501 7.28694 7.37028 7.45434
USDINR
81.6250 -0.09% 0.074 82.3352 83.0616 83.788 84.5307
USDKRW
1353.62 -0.42% 5.68 1,361.01 1,382.71 1,404.69 1,426.93
USDIDR
15695.0 -0.10% 15 15,791.7 15,898.3 16,006.5 16,116.3
USDSAR
3.75800 0.00% 0 3.758 3.758 3.758 3.758
USDTWD
31.1420 -0.29% 0.092 31.3754 31.643 31.9106 32.1812
USDIRR
42000.0 0.00% 0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0
USDAED
3.67260 0.00% 0.0001 3.6727 3.6727 3.6727 3.6727
USDTHB
36.1200 -0.41% 0.15 36.2886 36.7544 37.2238 37.7003
USDMYR
4.57500 0.00% 0 4.58049 4.61097 4.64191 4.67331
USDSGD
1.37852 -0.23% 0.0032 1.38705 1.39875 1.41044 1.42227
USDHKD
7.81524 0.16% 0.0121 7.82766 7.83391 7.84017 7.84643
USDPHP
57.3600 -0.07% 0.04 57.7524 58.2506 58.7488 59.2526
USDPKR
223.750 -0.11% 0.25 227.3 231.166 235.1 239.1
USDIQD
1458.52 0.00% 0 1,458.50 1,458.50 1,458.50 1,458.50
USDKZT
463.500 0.05% 0.21 474.063 486.76 499.826 513.215
USDQAR
3.65770 0.04% 0.0013 3.69177 3.7247 3.75763 3.7913
USDVND
24850.0 0.06% 15 24,906.6 25,013.3 25,122.4 25,229.0
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 86.4931 86.7862 87.0792 87.3809
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.3847 0.3847 0.3847 0.3847
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 1.6948 1.6948 1.6948 1.6948
USDLKR
290.000 1.75% 5 279.648 284.378 289.19 294.058
USDSYP
2511.00 0.04% 1 2,630.73 2,757.24 2,890.01 3,028.82
USDMMK
1769.50 0.00% 0 1,793.21 1,817.28 1,841.52 1,866.29
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 11,556.4 11,608.1 11,661.1 11,712.8
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 8.062 8.062 8.062 8.062
USDTMT
3.49000 0.00% 0 3.49 3.49 3.49 3.49
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 1,505.70 1,505.70 1,505.70 1,505.70
USDYER
249.980 0.01% 0.03 250.43 250.88 251.33 251.78
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.377 0.377 0.377 0.377
USDAFN
89.3300 0.00% 0 91.3893 94.2172 97.1249 100.1213
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 122.38 122.879 123.391 123.891
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 1.36084 1.36477 1.36871 1.37278
USDKHR
4040.00 0.00% 0 4,035.00 4,035.00 4,035.00 4,035.00
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 3.23513 3.26558 3.29634 3.32711
USDKPW
130.000 0.00% 0 130 130 130 130
USDMNT
2915.00 0.34% 10 2,906.29 2,917.58 2,928.87 2,940.45
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 11,535.2 11,583.5 11,632.9 11,681.1
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 490.885 493.909 496.983 500.057
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 13.1116 13.2646 13.4201 13.5769
USDKGS
84.4130 0.00% 0 87.7028 91.089 94.6018 98.2582
USDMVR
15.4200 0.00% 0 15.4616 15.5033 15.5449 15.5865
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 0.31 0.31 0.3 0.3
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.7 0.82 0.82 0.82
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUDUSD
0.66493 0.69% 0.0045 0.6531 0.63922 0.62567 0.61246
NZDUSD
0.61553 0.97% 0.0059 0.60264 0.59052 0.57865 0.56703
USDPGK
3.52355 0.00% 0 3.53905 3.55456 3.57041 3.58592
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 108.453 109.046 109.65 110.254
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 2.11657 2.12689 2.13742 2.14774
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDNGN
415.250 0.00% 0 417.965 420.541 423.158 425.775
USDZAR
17.2751 -0.29% 0.0502 17.6931 18.1418 18.6042 19.0752
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 17.8812 18.116 18.3525 18.5925
USDEGP
24.4800 -0.08% 0.02 25.2698 26.0541 26.8605 27.6938
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 142.038 142.407 142.775 143.143
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 452.59 455.736 458.927 462.163
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 9.74469 9.78158 9.81847 9.85633
USDSDG
445.399 0.00% 0 447.561 449.122 450.683 452.289
USDKES
114.700 0.17% 0.2 114.45 114.45 114.45 114.45
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 50.9204 50.9204 50.9204 50.9204
USDTZS
2315.00 0.00% 0 2,311.00 2,311.00 2,311.00 2,311.00
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 2.96183 2.98096 3.00038 3.02009
USDLYD
4.90230 0.00% 0 4.91085 4.94159 4.97282 5.00406
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 7.46068 7.5221 7.58352 7.64568
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 2,005.12 2,016.09 2,027.25 2,038.42
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 3,605.43 3,615.85 3,626.28 3,637.06
USDMZN
63.2000 0.00% 0 63.6993 64.2049 64.7105 65.2224
USDBWP
12.9534 0.00% 0 13.0631 13.2423 13.424 13.607
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 598.574 602.558 606.601 610.703
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 14.9956 15.1646 15.3366 15.5101
USDSSP
423.653 0.00% 0 444.738 470.946 498.666 528.024
USDMUR
44.3000 0.00% 0 44.4115 44.8773 45.3476 45.8267
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 4,006.33 4,026.66 4,047.38 4,068.11
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 1,021.21 1,029.81 1,038.42 1,047.13
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 8,830.38 8,849.77 8,869.15 8,888.54
USDMRO
37.8501 0.00% 0 38.028 38.2059 38.3876 38.5655
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 11,662.6 11,710.2 11,759.0 11,806.6
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 599.361 604.531 609.701 614.93
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 814.158 819.416 824.754 830.174
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 15.07 15.07 15.07 15.07
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 14.9841 15.1515 15.3219 15.4938
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 2,002.70 2,002.70 2,002.70 2,002.70
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 14.9842 15.1516 15.322 15.4939
USDLRD
152.000 0.00% 0 152.714 153.429 154.158 154.873
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 100.4396 100.9592 101.4887 102.0183
USDDJF
177.500 0.00% 0 177.5 177.5 177.5 177.5
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 15.0897 16.0166 16.999 18.044
USDSOS
575.000 0.00% 0 575 575 575 575
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 54.0116 54.1731 54.3347 54.5016
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 448.447 450.633 452.865 455.051
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 22.4188 22.5812 22.7437 22.9062
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین