بازارهای کالایی

  • داده های زنده
  • پیش بینی
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
68.8900 17,648,929 0.75 1.10% -6.42% -6.11% 41.98% Aug 05 -
برنت
4.1450 1,061,908 0.01 0.60% -4.31% 1.37% 60.18% Aug 04 -
گاز طبیعی
4.1450 1,061,908 0.01 -0.31% 2.12% 13.97% 63.25% Aug 05 -
بنزین
2.2587 578,656 0.01 0.39% -2.86% 1.37% 60.18% Aug 05 -
سوخت گرمایشی
2.0865 534,540 0.01 0.60% -4.82% -0.87% 40.60% Aug 05 -
اتانول
2.2200 568,742 0 0.00% -4.31% -10.48% 54.92% Aug 04 -
نفتا
649.69 166,444,081 13.79 -2.08% -3.39% -2.60% 50.15% Aug 04 -
پروپان
1.08 276,685 0.01 -0.96% -0.94% -3.03% 67.53% Aug 04 -
اورانیوم
32.2500 8,262,128 0 0.00% -0.46% -1.38% 5.05% Aug 04 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,949.55 499,455,215 7.67 0.40% 5.80% 9.95% 36.65% Jul 28 -
نقره
24.352 6,238,739 0.26 -1.05% 9.30% 36.41% 47.99% Jul 28 -
پلاتین
947.40 242,714,406 2.06 0.22% 7.44% 17.60% 7.78% Jul 28 -
پالادیوم
2,279.03 583,864,696 31.47 -1.36% 5.61% 19.72% 46.70% Jul 28 -
منگنز
34.50 8,838,555 1 -2.82% -5.48% -12.66% -5.48% Jul 24 -
نئودیمیم
392,500.00 100,554,575,000 0 0.00% 0.00% 3.97% 2.61% Jul 24 -
رودیوم
8,775.00 2,248,067,250 125 -1.40% 0.86% 9.69% 149.64% Jul 24 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
895.0000 229,290,050 11 -1.21% -0.14% 3.38% 1.04% Jul 28 -
گندم
523.7500 134,179,513 2.5 -0.47% -0.71% 7.88% 4.02% Jul 28 -
پنبه
60.75 15,563,543 0.06 0.10% -3.43% 1.90% -4.74% Jul 28 -
برنج
11.5150 2,950,028 0.13 -1.07% -2.46% -15.95% -6.46% Jul 28 -
روغن نخل
2,449.00 627,409,310 4 -0.16% -3.13% 3.29% 1.24% Jul 28 -
پنیر
2.5780 660,458 0 0.00% 0.31% 16.92% 41.80% Jul 28 -
شیر
24.42 6,256,160 0.01 0.04% 0.41% 16.62% 39.78% Jul 28 -
لاستیک
159.00 40,734,210 0 0.00% 1.73% 13.09% -30.20% Jul 28 -
قهوه
109.65 28,091,234 0.75 -0.68% 9.10% 11.15% 8.40% Jul 28 -
جو دو سر
285.5000 73,142,245 0.25 0.09% 3.63% -14.90% 10.34% Jul 28 -
آب پرتقال
119.05 30,499,420 2.65 -2.18% -3.09% -1.53% 17.06% Jul 28 -
چوب
576.10 147,591,059 8.2 1.44% 12.26% 35.20% 71.56% Jul 28 -
پشم
1,134.00 290,519,460 0 0.00% 0.00% 2.16% -35.35% Jul 24 -
چای
2.39 612,294 0 0.00% -5.91% -7.36% -16.72% Jul 24 -
كاكائو
2,295.00 587,956,050 9 0.39% 5.47% -0.78% -3.69% Jul 28 -
کلزا
487.30 124,841,387 1.4 -0.29% 0.54% 2.78% 8.43% Jul 28 -
شکر
11.99 3,071,718 0.13 -1.07% 2.74% 2.39% -0.66% Jul 28 -
ذرت
320.2500 82,044,848 4.25 -1.31% -1.46% -1.39% -23.20% Jul 28 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
101.0750 25,894,404 0.63 0.62% -0.64% 6.51% -6.97% Jul 28 -
0
مرغ
4.95 1,268,141 0 0.00% 1.23% 4.87% 6.45% Jul 24 -
گوشت گاو
14.49 3,712,193 0.05 0.35% 1.47% 1.68% 38.93% Jul 24 -
فیدر گاو
141.2500 36,186,838 2 1.44% 0.12% 5.63% -0.74% Jul 28 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.9065 744,616 0.01 0.24% -1.26% 8.29% 7.27% Jul 28 -
قیر طبیعی
2,666.00 683,002,540 2 -0.08% -2.06% 6.90% -23.57% Jul 28 -
فولاد
3,816.00 977,621,040 31 0.82% 2.66% 3.70% -6.24% Jul 28 -
زغال سنگ
52.80 13,526,832 0.52 -0.98% -1.82% -2.22% -29.60% Jul 27 -
کبالت
28,500.00 7,301,415,000 0 0.00% 0.00% 0.00% 9.62% Jul 24 -
سرب
1,799.00 460,885,810 8 -0.44% 0.31% 1.52% -11.88% Jul 24 -
آلومینیوم
1,700.00 435,523,000 1 -0.06% 2.32% 8.28% -6.13% Jul 24 -
قلع
17,675.00 4,528,158,250 87.5 0.50% 1.92% 6.19% 0.43% Jul 23 -
روی
2,218.00 568,229,420 21.5 -0.96% 1.63% 8.20% -10.17% Jul 24 -
نیکل
13,612.75 3,487,450,423 38 -0.28% 3.28% 9.83% -4.97% Jul 24 -
مولیبدن
19.38 4,964,962 0 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% Jul 24 -
سنگ آهن
110.50 28,308,995 1.5 -1.34% 0.45% 6.25% -6.36% Jul 24 -
سودا خاکستر
1,266.67 324,508,187 0 0.00% -0.52% 0.00% -23.69% Jul 28 -
آهن 62٪ آهن
107.4600 27,530,177 0.23 -0.21% 0.26% 4.27% -10.46% Jul 27 -
لیتیم
39,000.00 9,991,410,000 0 0.00% 0.00% -3.70% -41.79% Jul 28 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
1,293.00 331,253,670 24 -1.82% -22.94% -27.93% -32.73% Jul 27 -
صفحه اول CRB
151.93 38,922,947 0.11 0.07% 1.58% 5.68% -18.66% Jul 24 -
صفحه اول LME
2,889.40 740,235,386 0 0.00% 1.99% 9.85% 1.50% Jul 24 -
S & P GSCI
1,724.45 441,786,846 1.76 0.10% 1.35% 6.18% -30.15% Jul 24 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
نفت خام
68.8900 17,648,929 0.75 1.10%
دلار: 78.0115
ریال: 19,985,766
دلار: 82.5735
ریال: 21,154,505
دلار: 87.4082
ریال: 22,393,107
دلار: 92.5156
ریال: 23,701,572
برنت
4.1450 1,061,908 0.01 0.60%
دلار: 80.3973
ریال: 20,596,984
دلار: 84.7159
ریال: 21,703,366
دلار: 89.2634
ریال: 22,868,390
دلار: 94.055
ریال: 24,095,950
گاز طبیعی
4.1450 1,061,908 0.01 -0.31%
دلار: 4.3066
ریال: 1,103,308
دلار: 4.7387
ریال: 1,214,008
دلار: 5.2138
ریال: 1,335,723
دلار: 5.7368
ریال: 1,469,711
بنزین
2.2587 578,656 0.01 0.39%
دلار: 2.4945
ریال: 639,066
دلار: 2.6381
ریال: 675,855
دلار: 2.79
ریال: 714,770
دلار: 2.9508
ریال: 755,965
سوخت گرمایشی
2.0865 534,540 0.01 0.60%
دلار: 2.3053
ریال: 590,595
دلار: 2.4208
ریال: 620,185
دلار: 2.5422
ریال: 651,286
دلار: 2.6695
ریال: 683,899
اتانول
2.2200 568,742 0 0.00%
دلار: 2.3303
ریال: 597,000
دلار: 2.4462
ریال: 626,692
دلار: 2.5677
ریال: 657,819
دلار: 2.6953
ریال: 690,509
نفتا
649.69 166,444,081 13.79 -2.08%
دلار: 708.7
ریال: 181,561,853
دلار: 736.52
ریال: 188,689,059
دلار: 765.5
ریال: 196,113,445
دلار: 795.57
ریال: 203,817,078
پروپان
1.08 276,685 0.01 -0.96%
دلار: 1.19
ریال: 304,866
دلار: 1.26
ریال: 322,799
دلار: 1.33
ریال: 340,733
دلار: 1.41
ریال: 361,228
اورانیوم
32.2500 8,262,128 0 0.00%
دلار: 32.9169
ریال: 8,432,981
دلار: 33.5468
ریال: 8,594,355
دلار: 34.1863
ریال: 8,758,188
دلار: 34.8388
ریال: 8,925,352
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
طلا
1,949.55 499,455,215 7.67 0.40%
دلار: 1,902.65
ریال: 487,439,904
دلار: 1,866.57
ریال: 478,196,568
دلار: 1,831.08
ریال: 469,104,385
دلار: 1,796.17
ریال: 460,160,792
نقره
24.352 6,238,739 0.26 -1.05%
دلار: 23.682
ریال: 6,067,092
دلار: 22.924
ریال: 5,872,900
دلار: 22.19
ریال: 5,684,856
دلار: 21.48
ریال: 5,502,961
پلاتین
947.40 242,714,406 2.06 0.22%
دلار: 893.5
ریال: 228,905,765
دلار: 861.91
ریال: 220,812,723
دلار: 831.34
ریال: 212,980,995
دلار: 801.89
ریال: 205,436,199
پالادیوم
2,279.03 583,864,696 31.47 -1.36%
دلار: 2,159.10
ریال: 553,139,829
دلار: 2,059.27
ریال: 527,564,381
دلار: 1,964.20
ریال: 503,208,398
دلار: 1,873.42
ریال: 479,951,470
منگنز
34.50 8,838,555 1 -2.82%
دلار: 33.97
ریال: 8,702,774
دلار: 33.44
ریال: 8,566,994
دلار: 32.93
ریال: 8,436,337
دلار: 32.42
ریال: 8,305,680
نئودیمیم
392,500.00 100,554,575,000 0 0.00%
دلار: 378,330.75
ریال: 96,924,554,843
دلار: 364,671.75
ریال: 93,425,255,633
دلار: 351,523.00
ریال: 90,056,677,370
دلار: 338,806.00
ریال: 86,798,709,140
رودیوم
8,775.00 2,248,067,250 125 -1.40%
دلار: 8,341.52
ریال: 2,137,014,009
دلار: 7,929.09
ریال: 2,031,353,567
دلار: 7,537.73
ریال: 1,931,091,049
دلار: 7,165.67
ریال: 1,835,772,997
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
سویا
895.0000 229,290,050 11 -1.21%
دلار: 871.909
ریال: 223,374,367
دلار: 849.4445
ریال: 217,619,186
دلار: 827.517
ریال: 212,001,580
دلار: 806.1265
ریال: 206,521,548
گندم
523.7500 134,179,513 2.5 -0.47%
دلار: 501.7019
ریال: 128,531,010
دلار: 478.062
ریال: 122,474,704
دلار: 455.5805
ریال: 116,715,168
دلار: 434.0993
ریال: 111,211,900
پنبه
60.75 15,563,543 0.06 0.10%
دلار: 57.91
ریال: 14,835,963
دلار: 55.76
ریال: 14,285,154
دلار: 53.68
ریال: 13,752,279
دلار: 51.69
ریال: 13,242,461
برنج
11.5150 2,950,028 0.13 -1.07%
دلار: 11.0245
ریال: 2,824,367
دلار: 10.737
ریال: 2,750,712
دلار: 10.4563
ریال: 2,678,799
دلار: 10.1835
ریال: 2,608,911
روغن نخل
2,449.00 627,409,310 4 -0.16%
دلار: 2,331.82
ریال: 597,388,966
دلار: 2,216.53
ریال: 567,852,821
دلار: 2,107.13
ریال: 539,825,635
دلار: 2,003.12
ریال: 513,179,313
پنیر
2.5780 660,458 0 0.00%
دلار: 2.4808
ریال: 635,556
دلار: 2.3872
ریال: 611,577
دلار: 2.2973
ریال: 588,545
دلار: 2.2106
ریال: 566,334
شیر
24.42 6,256,160 0.01 0.04%
دلار: 23.57
ریال: 6,038,398
دلار: 22.76
ریال: 5,830,884
دلار: 21.97
ریال: 5,628,494
دلار: 21.21
ریال: 5,433,790
لاستیک
159.00 40,734,210 0 0.00%
دلار: 152.05
ریال: 38,953,690
دلار: 145.5
ریال: 37,275,645
دلار: 139.23
ریال: 35,669,334
دلار: 133.22
ریال: 34,129,632
قهوه
109.65 28,091,234 0.75 -0.68%
دلار: 104.46
ریال: 26,761,607
دلار: 98.84
ریال: 25,321,820
دلار: 93.52
ریال: 23,958,889
دلار: 88.5
ریال: 22,672,815
جو دو سر
285.5000 73,142,245 0.25 0.09%
دلار: 271.5725
ریال: 69,574,159
دلار: 256.5363
ریال: 65,722,035
دلار: 242.305
ریال: 62,076,118
دلار: 228.8788
ریال: 58,636,460
آب پرتقال
119.05 30,499,420 2.65 -2.18%
دلار: 114.98
ریال: 29,456,726
دلار: 108.73
ریال: 27,855,539
دلار: 102.81
ریال: 26,338,894
دلار: 97.22
ریال: 24,906,792
چوب
576.10 147,591,059 8.2 1.44%
دلار: 532.18
ریال: 136,339,194
دلار: 498.73
ریال: 127,769,639
دلار: 467.32
ریال: 119,722,711
دلار: 437.96
ریال: 112,200,972
پشم
1,134.00 290,519,460 0 0.00%
دلار: 1,095.67
ریال: 280,699,697
دلار: 1,058.59
ریال: 271,200,172
دلار: 1,022.87
ریال: 262,049,065
دلار: 988.28
ریال: 253,187,453
چای
2.39 612,294 0 0.00%
دلار: 2.17
ریال: 555,932
دلار: 1.96
ریال: 502,132
دلار: 1.78
ریال: 456,018
دلار: 1.61
ریال: 412,466
كاكائو
2,295.00 587,956,050 9 0.39%
دلار: 2,191.36
ریال: 561,404,518
دلار: 2,100.61
ریال: 538,155,276
دلار: 2,013.74
ریال: 515,900,051
دلار: 1,930.30
ریال: 494,523,557
کلزا
487.30 124,841,387 1.4 -0.29%
دلار: 477.94
ریال: 122,443,449
دلار: 469.42
ریال: 120,260,710
دلار: 461.05
ریال: 118,116,400
دلار: 452.88
ریال: 116,023,327
شکر
11.99 3,071,718 0.13 -1.07%
دلار: 11.66
ریال: 2,987,175
دلار: 11.21
ریال: 2,871,890
دلار: 10.79
ریال: 2,764,290
دلار: 10.38
ریال: 2,659,252
ذرت
320.2500 82,044,848 4.25 -1.31%
دلار: 308.5866
ریال: 79,056,801
دلار: 295.5033
ریال: 75,704,990
دلار: 282.9677
ریال: 72,493,495
دلار: 270.98
ریال: 69,422,366
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
گاو زنده
101.0750 25,894,404 0.63 0.62%
دلار: 97.1452
ریال: 24,887,629
دلار: 93.9509
ریال: 24,069,281
دلار: 90.857
ریال: 23,276,655
دلار: 87.8737
ریال: 22,512,363
مرغ
4.95 1,268,141 0 0.00%
دلار: 4.82
ریال: 1,234,836
دلار: 4.7
ریال: 1,204,093
دلار: 4.58
ریال: 1,173,350
دلار: 4.46
ریال: 1,142,607
گوشت گاو
14.49 3,712,193 0.05 0.35%
دلار: 14.13
ریال: 3,619,965
دلار: 13.77
ریال: 3,527,736
دلار: 13.43
ریال: 3,440,632
دلار: 13.09
ریال: 3,353,527
فیدر گاو
141.2500 36,186,838 2 1.44%
دلار: 134.6269
ریال: 34,490,066
دلار: 130.157
ریال: 33,344,922
دلار: 125.8402
ریال: 32,239,001
دلار: 121.6627
ریال: 31,168,767
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
مس
2.9065 744,616 0.01 0.24%
دلار: 2.8081
ریال: 719,407
دلار: 2.731
ریال: 699,655
دلار: 2.6556
ریال: 680,338
دلار: 2.5829
ریال: 661,713
قیر طبیعی
2,666.00 683,002,540 2 -0.08%
دلار: 2,450.82
ریال: 627,875,576
دلار: 2,251.26
ریال: 576,750,299
دلار: 2,067.97
ریال: 529,793,234
دلار: 1,899.62
ریال: 486,663,648
فولاد
3,816.00 977,621,040 31 0.82%
دلار: 3,539.35
ریال: 906,746,077
دلار: 3,309.60
ریال: 847,886,424
دلار: 3,094.99
ریال: 792,905,488
دلار: 2,894.01
ریال: 741,416,422
زغال سنگ
52.80 13,526,832 0.52 -0.98%
دلار: 50.93
ریال: 13,047,757
دلار: 49.12
ریال: 12,584,053
دلار: 47.37
ریال: 12,135,720
دلار: 45.69
ریال: 11,705,321
کبالت
28,500.00 7,301,415,000 0 0.00%
دلار: 27,089.25
ریال: 6,939,994,958
دلار: 25,749.75
ریال: 6,596,828,453
دلار: 24,472.95
ریال: 6,269,725,061
دلار: 23,261.70
ریال: 5,959,414,923
سرب
1,799.00 460,885,810 8 -0.44%
دلار: 1,732.62
ریال: 443,879,918
دلار: 1,668.75
ریال: 427,517,063
دلار: 1,607.05
ریال: 411,710,140
دلار: 1,547.86
ریال: 396,546,253
آلومینیوم
1,700.00 435,523,000 1 -0.06%
دلار: 1,664.47
ریال: 426,420,569
دلار: 1,629.62
ریال: 417,492,348
دلار: 1,595.62
ریال: 408,781,888
دلار: 1,562.30
ریال: 400,245,637
قلع
17,675.00 4,528,158,250 87.5 0.50%
دلار: 17,120.01
ریال: 4,385,975,362
دلار: 16,582.69
ریال: 4,248,319,351
دلار: 16,061.27
ریال: 4,114,736,761
دلار: 15,557.54
ریال: 3,985,686,173
روی
2,218.00 568,229,420 21.5 -0.96%
دلار: 2,138.82
ریال: 547,944,296
دلار: 2,062.52
ریال: 528,396,999
دلار: 1,988.88
ریال: 509,531,167
دلار: 1,917.90
ریال: 491,346,801
نیکل
13,612.75 3,487,450,423 38 -0.28%
دلار: 13,015.15
ریال: 3,334,351,279
دلار: 12,443.41
ریال: 3,187,877,208
دلار: 11,897.54
ریال: 3,048,030,773
دلار: 11,374.81
ریال: 2,914,112,574
مولیبدن
19.38 4,964,962 0 0.00%
دلار: 18.43
ریال: 4,721,582
دلار: 17.52
ریال: 4,488,449
دلار: 16.66
ریال: 4,268,125
دلار: 15.84
ریال: 4,058,050
سنگ آهن
110.50 28,308,995 1.5 -1.34%
دلار: 105.63
ریال: 27,061,350
دلار: 100.96
ریال: 25,864,942
دلار: 96.51
ریال: 24,724,897
دلار: 92.26
ریال: 23,636,089
سودا خاکستر
1,266.67 324,508,187 0 0.00%
دلار: 1,244.00
ریال: 318,700,360
دلار: 1,221.70
ریال: 312,987,323
دلار: 1,199.92
ریال: 307,407,505
دلار: 1,178.38
ریال: 301,889,172
آهن 62٪ آهن
107.4600 27,530,177 0.23 -0.21%
دلار: 103.3228
ریال: 26,470,268
دلار: 99.3468
ریال: 25,451,657
دلار: 95.5212
ریال: 24,471,576
دلار: 91.8461
ریال: 23,530,052
لیتیم
39,000.00 9,991,410,000 0 0.00%
دلار: 38,348.70
ریال: 9,824,553,453
دلار: 37,709.10
ریال: 9,660,694,329
دلار: 37,077.30
ریال: 9,498,833,487
دلار: 36,461.10
ریال: 9,340,969,209
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2021
سه ماهه نخست
پیش بینی 2021
سه ماهه دوم
پیش بینی 2021
سه ماهه سوم
پیش بینی 2021
سه ماهه چهارم
خشک بالتیک
1,293.00 331,253,670 24 -1.82%
دلار: 1,194.73
ریال: 306,077,879
دلار: 1,103.96
ریال: 282,823,512
دلار: 1,020.05
ریال: 261,326,610
دلار: 942.47
ریال: 241,451,389
صفحه اول CRB
151.93 38,922,947 0.11 0.07%
دلار: 148.72
ریال: 38,100,577
دلار: 145.58
ریال: 37,296,140
دلار: 142.51
ریال: 36,509,637
دلار: 139.5
ریال: 35,738,505
صفحه اول LME
2,889.40 740,235,386 0 0.00%
دلار: 2,834.50
ریال: 726,170,555
دلار: 2,780.76
ریال: 712,402,904
دلار: 2,727.88
ریال: 698,855,577
دلار: 2,675.87
ریال: 685,531,135
S & P GSCI
1,724.45 441,786,846 1.76 0.10%
دلار: 1,672.02
ریال: 428,354,804
دلار: 1,621.15
ریال: 415,322,419
دلار: 1,571.83
ریال: 402,687,128
دلار: 1,524.07
ریال: 390,451,493
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی