شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

63.30 2021 07 79.8 -63.9 : 89.6

انگلستان

60.40 2021 03 35.8 -80.6 : 61

ایتالیا

59.70 2021 03 56.8 -61.6 : 80.4

سوئیس

42.80 2021 07 51.3 -91.1 : 72.2

فرانسه

66.70 2021 03 63.4 -63.9 : 79.8

منطقه یورو

61.20 2021 07 81.3 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

63.30 2021 07 5 12 15 25

انگلستان

60.40 2021 03 25 5 14 55

ایتالیا

59.70 2021 03 15 20 12 38

سوئیس

42.80 2021 07 22 25 12 45

فرانسه

66.70 2021 03 12 15 14 36

منطقه یورو

61.20 2021 07 10 5 12 38
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی