خبر

ضریب اطمینان مصرف کننده

کشور آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی
-20 2022 09 -25 امتیاز
آلمان
-41.9 2022 11 -42.8 امتیاز
آلبانی
-35.27 2022 10 -35.89 امتیاز
آرژانتین
35.65 2022 10 37.19 امتیاز
اندونزی
120 2022 10 117 امتیاز
اوکراین
83.6 2022 10 86 امتیاز
ایرلند
46.1 2022 10 42.1 امتیاز
ایسلند
99.88 2022 06 93.3 امتیاز
استونی
-37.1 2022 10 -44.4 امتیاز
اتریش
-31 2022 10 -32.2 امتیاز
اکوادور
36.6 2022 09 36.2 امتیاز
اسلواکی
-36 2022 10 -34.1 امتیاز
ایالات متحده
54.7 2022 11 59.9 امتیاز
استرالیا
78 2022 11 83.72 امتیاز
امارات متحده عربی
135 2021 12 133 امتیاز
انگلستان
-44 2022 11 -47 امتیاز
ایتالیا
90.1 2022 10 94.8 امتیاز
اسلوونی
-38 2022 10 -40 امتیاز
اسپانیا
54.7 2022 10 55.7 امتیاز
بلغارستان
-39 2022 12 -38.4 امتیاز
بلژیک
-27 2022 10 -27 امتیاز
پاکستان
34.5 2022 09 31.6 امتیاز
تایلند
46.1 2022 10 44.6 امتیاز
ترکیه
76.2 2022 10 72.4 امتیاز
تایوان
61.22 2022 10 62.59 امتیاز
جزایر فارو
-5 2022 06 5 امتیاز
جمهوری چک
71.9 2022 10 72.7 امتیاز
چین
87.2 2022 09 87 امتیاز
دانمارک
-37 2022 10 -32.1 امتیاز
روسیه
-22 2022 09 -31 امتیاز
ژاپن
29.9 2022 10 30.8 امتیاز
سوئد
48.3 2022 10 52.1 امتیاز
سوئیس
-46.6 2022 12 -41.7 امتیاز
شیلی
24.6 2022 09 23.7 امتیاز
عربستان سعودی
126 2021 12 122 امتیاز
فنلاند
-17.6 2022 10 -18.3 امتیاز
فرانسه
82 2022 10 79 امتیاز
فیلیپین
-12.9 2022 09 -5.2 امتیاز
قرقیزستان
33.3 2022 06 34 امتیاز
قزاقستان
101 2021 12 92 امتیاز
قطر
184 2020 03 185 امتیاز
قبرس
-32.7 2022 10 -27.7 امتیاز
کیپ ورد
9 2021 12 13 امتیاز
کلمبیا
-19.5 2022 10 -11.5 امتیاز
کشور پرتغال
-38.6 2022 10 -35.8 امتیاز
کانادا
46.62 2022 11 48.51 امتیاز
کره جنوبی
88.8 2022 10 91.4 امتیاز
کرواسی
-26.3 2022 10 -27.1 امتیاز
گرجستان
-24.1 2022 09 -23.9 امتیاز
لهستان
-45.5 2022 10 -44.2 امتیاز
لوکزامبورگ
-27.5 2022 10 -29.8 امتیاز
لیتوانی
-15 2022 10 -16 امتیاز
لتونی
-25.8 2022 10 -29.5 امتیاز
مکزیک
41 2022 10 41 امتیاز
منطقه یورو
-27.6 2022 10 -28.8 امتیاز
مالزی
100 2022 09 85.9 امتیاز
مجارستان
-55.4 2022 10 -52.6 امتیاز
مراکش
47.4 2022 09 50.1 امتیاز
مصر
95 2021 12 104 امتیاز
مالت
-18.6 2022 10 -9.6 امتیاز
نیجریه
-14.8 2020 12 -21.2 امتیاز
نروژ
-38 2022 12 -29.5 امتیاز
نیوزلند
87.6 2022 09 78.7 امتیاز
ویتنام
113 2021 12 105 امتیاز
هنگ کنگ
70.6 2021 12 61.9 امتیاز
هلند
-59 2022 10 -59 امتیاز
هندوستان
80.6 2022 09 77.3 امتیاز
یونان
-57.9 2022 10 -51.2 امتیاز
کشور فعلی زمان فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
آفریقای جنوبی
-20 2022 09 -18 -14 -10 -7 امتیاز
آلمان
-41.9 2022 11 -38 -36 -28 -30 امتیاز
آلبانی
-35.27 2022 10 -31 -12.5 -12.5 -12.5 امتیاز
آرژانتین
35.65 2022 10 35 36 40 43 امتیاز
اندونزی
120 2022 10 115 113 92 110 امتیاز
اوکراین
83.6 2022 10 56.82 58 58 58 امتیاز
ایرلند
46.1 2022 10 45 98 97 97 امتیاز
استونی
-37.1 2022 10 -20 -18 -2 1 امتیاز
اتریش
-31 2022 10 -30.1 -28 -17 -16 امتیاز
اکوادور
36.6 2022 09 36.3 37.1 37.6 37.6 امتیاز
اسلواکی
-36 2022 10 -28 -20 -18 -12 امتیاز
ایالات متحده
54.7 2022 11 56.4 53 54 54 امتیاز
استرالیا
78 2022 11 80 85 90 88 امتیاز
امارات متحده عربی
135 2021 12 135 135 135 135 امتیاز
انگلستان
-44 2022 11 -48 -29 -25 -17 امتیاز
ایتالیا
90.1 2022 10 90 92.5 95 100 امتیاز
اسلوونی
-38 2022 10 -52 -40 -30 -25 امتیاز
اسپانیا
54.7 2022 10 85 84 92 90 امتیاز
بلغارستان
-39 2022 12 -38 -23 -23 -23 امتیاز
بلژیک
-27 2022 10 -35 -22 -15 -11 امتیاز
پاکستان
34.5 2022 09 37 39 43 43 امتیاز
تایلند
46.1 2022 10 47 46 45 49.3 امتیاز
ترکیه
76.2 2022 10 77.5 89 92 92 امتیاز
تایوان
61.22 2022 10 61 64 65 61 امتیاز
جمهوری چک
71.9 2022 10 100 102 102 102 امتیاز
چین
87.2 2022 09 86 100 120 115 امتیاز
دانمارک
-37 2022 10 -26 -12 -6 -8 امتیاز
روسیه
-22 2022 09 -36 -30 -25 -20 امتیاز
ژاپن
29.9 2022 10 29 35 40 42 امتیاز
سوئد
48.3 2022 10 55.1 47 51 56 امتیاز
سوئیس
-46.6 2022 12 -48.3 -36 -24.4 -12 امتیاز
شیلی
24.6 2022 09 20 17 23 25 امتیاز
عربستان سعودی
126 2021 12 120 113 113 113 امتیاز
فنلاند
-17.6 2022 10 -14 -2.2 -2.2 -2.2 امتیاز
فرانسه
82 2022 10 79 100 105 106 امتیاز
فیلیپین
-12.9 2022 09 7 7 7 7 امتیاز
قرقیزستان
33.3 2022 06 25 25 25 25 امتیاز
قزاقستان
101 2021 12 85 85 84 84 امتیاز
قبرس
-32.7 2022 10 -36.9 -22.5 -15 -11 امتیاز
کیپ ورد
9 2021 12 15 18 18 18 امتیاز
کلمبیا
-19.5 2022 10 -10 -7 -1 3 امتیاز
کشور پرتغال
-38.6 2022 10 -37 -29.2 -22.2 -21 امتیاز
کانادا
46.62 2022 11 49 45 50 53 امتیاز
کره جنوبی
88.8 2022 10 86 85 90 95 امتیاز
کرواسی
-26.3 2022 10 -26 -23 -21 -20 امتیاز
گرجستان
-24.1 2022 09 -25 -22 -21 -21 امتیاز
لهستان
-45.5 2022 10 -50 -45.8 -40.8 -26 امتیاز
لوکزامبورگ
-27.5 2022 10 -35 -41 -39 -33 امتیاز
لیتوانی
-15 2022 10 -6 -2 -2 -2 امتیاز
لتونی
-25.8 2022 10 -25 -15 -10 -10 امتیاز
مکزیک
41 2022 10 40 38 39 40 امتیاز
منطقه یورو
-27.6 2022 10 -24.6 -19 -6 -8 امتیاز
مالزی
100 2022 09 105 105 105 105 امتیاز
مجارستان
-55.4 2022 10 -12 -10 -10 -10 امتیاز
مراکش
47.4 2022 09 74 74 74 74 امتیاز
مصر
95 2021 12 85 88 90 93 امتیاز
مالت
-18.6 2022 10 -11 -12.5 -13 -11 امتیاز
نیجریه
-14.8 2020 12 6 9 9 9 امتیاز
نروژ
-38 2022 12 -22 -12 -18 -10 امتیاز
نیوزلند
87.6 2022 09 88.5 91.9 101 105 امتیاز
ویتنام
113 2021 12 121 121 121 121 امتیاز
هنگ کنگ
70.6 2021 12 99 99 99 99 امتیاز
هلند
-59 2022 10 -52 -40 -30 -12 امتیاز
هندوستان
80.6 2022 09 75 78 85 85 امتیاز
یونان
-57.9 2022 10 -22 -21 -21 -21 امتیاز
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین