خبر
BNB بایننس کوین / فروش
BNB
قیمت ریالی
104,475,080
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
6,189,501,040
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
452,561,030
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
LTC لایت کوین / فروش
LTC
قیمت ریالی
28,234,020
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳

قیمت ارزهای دیجیتال در ارزی کوین

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BNB 104,475,080 ریال 1,031,190 (0.99%) 106,384,570 ریال 103,609,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BNB 103,623,080 ریال 1,018,290 (0.98%) 105,512,470 ریال 102,760,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BTC 6,189,501,040 ریال 18,110,100 (0.29%) 6,263,555,440 ریال 6,144,486,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BTC 6,139,025,320 ریال 17,698,200 (0.29%) 6,212,209,210 ریال 6,094,136,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ETH 452,561,030 ریال 4,442,500 (0.98%) 466,328,190 ریال 450,055,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ETH 448,870,370 ریال 4,386,820 (0.98%) 462,505,410 ریال 446,367,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
LTC 28,234,020 ریال 340,140 (1.2%) 29,405,960 ریال 27,985,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
LTC 28,003,770 ریال 336,150 (1.2%) 29,165,000 ریال 27,756,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ADA 114,220 ریال 1,020 (0.89%) 116,780 ریال 112,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ADA 113,290 ریال 1,010 (0.89%) 115,820 ریال 112,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 367,870 ریال 1,910 (0.52%) 367,870 ریال 366,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 364,870 ریال 1,910 (0.53%) 364,870 ریال 363,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 140,120 ریال 2,020 (1.44%) 143,600 ریال 137,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 138,980 ریال 1,990 (1.43%) 142,430 ریال 136,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TUSD 367,830 ریال 1,910 (0.52%) 367,830 ریال 366,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TUSD 364,830 ریال 1,910 (0.53%) 364,830 ریال 363,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BTTC 367,870 ریال 1,910 (0.52%) 367,870 ریال 366,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BTTC 364,870 ریال 1,910 (0.53%) 364,870 ریال 363,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
MANA 145,160 ریال 5,580 (3.84%) 153,150 ریال 143,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
MANA 143,980 ریال 5,520 (3.83%) 151,900 ریال 142,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
EOS 343,960 ریال 2,600 (0.76%) 352,790 ریال 338,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
EOS 341,150 ریال 2,570 (0.75%) 349,890 ریال 335,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
CHZ 56,280 ریال 2,050 (3.64%) 59,250 ریال 55,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
CHZ 55,830 ریال 2,030 (3.64%) 58,760 ریال 55,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DOT 1,949,710 ریال 44,770 (2.3%) 2,020,100 ریال 1,935,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DOT 1,933,810 ریال 44,320 (2.29%) 2,003,540 ریال 1,919,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
XLM 30,900 ریال 390 (1.26%) 31,510 ریال 30,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
XLM 30,650 ریال 380 (1.24%) 31,250 ریال 30,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TRX 19,480 ریال 70 (0.36%) 19,660 ریال 19,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TRX 19,320 ریال 60 (0.31%) 19,500 ریال 19,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 76,220 ریال 1,330 (1.74%) 78,280 ریال 75,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 75,600 ریال 1,310 (1.73%) 77,640 ریال 74,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
QTUM 785,030 ریال 20,450 (2.6%) 815,360 ریال 777,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
QTUM 778,630 ریال 20,250 (2.6%) 808,670 ریال 771,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,614,950 ریال 50,170 (3.11%) 1,684,110 ریال 1,592,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,601,780 ریال 49,690 (3.1%) 1,670,310 ریال 1,579,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 30 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 30 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NEO 2,494,160 ریال 107,820 (4.32%) 2,623,930 ریال 2,475,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NEO 2,473,820 ریال 106,830 (4.32%) 2,602,420 ریال 2,455,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 359,780 ریال 8,740 (2.43%) 372,550 ریال 356,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 356,840 ریال 8,660 (2.43%) 369,490 ریال 353,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
YFI 2,563,686,030 ریال 31,336,330 (1.22%) 2,633,448,160 ریال 2,513,287,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
YFI 2,542,779,030 ریال 30,970,330 (1.22%) 2,611,860,160 ریال 2,492,791,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AR 3,369,690 ریال 165,480 (4.91%) 3,546,150 ریال 3,342,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AR 3,342,210 ریال 163,980 (4.91%) 3,517,080 ریال 3,315,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
MATIC 326,600 ریال 4,080 (1.25%) 336,210 ریال 320,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
MATIC 323,930 ریال 4,040 (1.25%) 333,450 ریال 317,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,100 ریال 30 (2.73%) 1,150 ریال 1,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,090 ریال 30 (2.75%) 1,140 ریال 1,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 472,710 ریال 20,240 (4.28%) 495,510 ریال 468,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 468,860 ریال 20,050 (4.28%) 491,450 ریال 464,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 218,290 ریال 4,950 (2.27%) 224,150 ریال 216,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 216,510 ریال 4,900 (2.26%) 222,310 ریال 214,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
XEM 11,850 ریال 40 (0.34%) 12,370 ریال 11,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
XEM 11,750 ریال 50 (0.43%) 12,270 ریال 11,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
LINA 2,270 ریال 70 (3.08%) 2,350 ریال 2,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
LINA 2,250 ریال 70 (3.11%) 2,330 ریال 2,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NKN 30,090 ریال 800 (2.66%) 31,220 ریال 29,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NKN 29,850 ریال 780 (2.61%) 30,960 ریال 29,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 5,014,070 ریال 131,330 (2.62%) 5,236,890 ریال 4,977,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 4,973,180 ریال 130,040 (2.61%) 5,193,960 ریال 4,936,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,594,830 ریال 84,170 (2.34%) 3,725,840 ریال 3,568,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,565,510 ریال 83,330 (2.34%) 3,695,300 ریال 3,539,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
VET 6,860 ریال 120 (1.75%) 7,060 ریال 6,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
VET 6,800 ریال 130 (1.91%) 7,000 ریال 6,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
HNT 1,717,950 ریال 8,920 (0.52%) 1,717,950 ریال 1,709,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
HNT 1,703,940 ریال 8,920 (0.53%) 1,703,940 ریال 1,695,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SYS 43,150 ریال 360 (0.83%) 43,750 ریال 42,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SYS 42,800 ریال 360 (0.84%) 43,390 ریال 42,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 81,410 ریال 3,200 (3.93%) 86,550 ریال 80,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 80,750 ریال 3,170 (3.93%) 85,840 ریال 79,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
GALA 9,450 ریال 410 (4.34%) 9,950 ریال 9,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
GALA 9,380 ریال 400 (4.26%) 9,870 ریال 9,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ILV 15,928,770 ریال 136,870 (0.86%) 16,480,580 ریال 15,781,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ILV 15,798,870 ریال 135,070 (0.85%) 16,346,180 ریال 15,652,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 99,180 ریال 520 (0.53%) 99,180 ریال 98,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 98,370 ریال 520 (0.53%) 98,370 ریال 97,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ONT 65,660 ریال 1,860 (2.83%) 67,850 ریال 64,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ONT 65,130 ریال 1,840 (2.83%) 67,290 ریال 64,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ICX 64,270 ریال 1,710 (2.66%) 67,010 ریال 63,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ICX 63,740 ریال 1,700 (2.67%) 66,460 ریال 63,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
WAVES 855,300 ریال 43,500 (5.09%) 921,490 ریال 850,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
WAVES 848,320 ریال 43,110 (5.08%) 913,930 ریال 843,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ONG 92,150 ریال 2,450 (2.66%) 95,260 ریال 90,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ONG 91,400 ریال 2,430 (2.66%) 94,480 ریال 90,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
THETA 317,840 ریال 10,430 (3.28%) 331,190 ریال 314,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
THETA 315,250 ریال 10,330 (3.28%) 328,480 ریال 311,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
MITH 4,320 ریال 170 (3.94%) 4,600 ریال 4,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
MITH 4,280 ریال 170 (3.97%) 4,570 ریال 4,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
OMG 425,630 ریال 17,550 (4.12%) 446,110 ریال 423,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
OMG 422,150 ریال 17,390 (4.12%) 442,450 ریال 419,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NANO 796,810 ریال 4,140 (0.52%) 796,810 ریال 792,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NANO 790,310 ریال 4,140 (0.53%) 790,310 ریال 786,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
EGLD 16,351,820 ریال 156,640 (0.96%) 16,731,690 ریال 16,251,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
EGLD 16,218,470 ریال 154,660 (0.95%) 16,594,530 ریال 16,118,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
1INCH 164,810 ریال 7,190 (4.36%) 174,200 ریال 163,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
1INCH 163,460 ریال 7,130 (4.36%) 172,770 ریال 162,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 1,552,780 ریال 49,390 (3.18%) 1,621,200 ریال 1,521,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 1,540,120 ریال 48,920 (3.18%) 1,607,910 ریال 1,509,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
LRC 89,130 ریال 2,320 (2.6%) 93,100 ریال 87,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
LRC 88,410 ریال 2,290 (2.59%) 92,340 ریال 87,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AXS 3,134,250 ریال 137,430 (4.38%) 3,352,190 ریال 3,060,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AXS 3,108,690 ریال 136,170 (4.38%) 3,324,710 ریال 3,035,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,365,970 ریال 48,630 (0.52%) 9,365,970 ریال 9,321,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,289,590 ریال 48,630 (0.53%) 9,289,590 ریال 9,244,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
KAVA 306,440 ریال 7,920 (2.58%) 318,020 ریال 306,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
KAVA 303,940 ریال 7,840 (2.58%) 315,410 ریال 303,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SRM 89,910 ریال 460 (0.51%) 89,910 ریال 89,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SRM 89,180 ریال 470 (0.53%) 89,180 ریال 88,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 639,360 ریال 7,290 (1.14%) 667,880 ریال 630,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 634,140 ریال 7,210 (1.14%) 662,400 ریال 625,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DENT 250 ریال 10 (4%) 250 ریال 250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DENT 250 ریال 10 (4%) 250 ریال 250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ZEN 3,741,240 ریال 137,940 (3.69%) 3,901,130 ریال 3,719,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ZEN 3,710,730 ریال 136,650 (3.68%) 3,869,150 ریال 3,688,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
KSM 11,172,210 ریال 55,440 (0.5%) 11,334,770 ریال 10,870,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
KSM 11,081,100 ریال 54,510 (0.49%) 11,241,890 ریال 10,781,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,660,830 ریال 70,860 (0.43%) 17,452,460 ریال 16,410,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,524,960 ریال 69,570 (0.42%) 17,309,450 ریال 16,276,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
GRT 22,700 ریال 500 (2.2%) 23,580 ریال 22,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
GRT 22,510 ریال 500 (2.22%) 23,380 ریال 22,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 640 ریال 20 (3.23%) 660 ریال 620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 640 ریال 20 (3.23%) 650 ریال 620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 43,920 ریال 1,280 (2.91%) 45,560 ریال 43,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 43,570 ریال 1,260 (2.89%) 45,190 ریال 42,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BAKE 66,810 ریال 1,590 (2.38%) 69,090 ریال 66,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BAKE 66,260 ریال 1,580 (2.38%) 68,530 ریال 65,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 13,717,870 ریال 243,500 (1.78%) 14,078,480 ریال 13,447,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 13,606,000 ریال 240,920 (1.77%) 13,963,070 ریال 13,337,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 213,550 ریال 9,060 (4.24%) 228,730 ریال 210,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 211,810 ریال 8,980 (4.24%) 226,850 ریال 208,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AVAX 4,852,210 ریال 88,250 (1.82%) 5,009,990 ریال 4,796,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AVAX 4,812,640 ریال 87,320 (1.81%) 4,968,920 ریال 4,756,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
STORJ 115,620 ریال 3,680 (3.18%) 120,840 ریال 114,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
STORJ 114,680 ریال 3,650 (3.18%) 119,850 ریال 113,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DOCK 5,960 ریال 190 (3.19%) 6,240 ریال 5,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DOCK 5,910 ریال 190 (3.21%) 6,190 ریال 5,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 32,820 ریال 780 (2.38%) 34,320 ریال 32,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 32,550 ریال 770 (2.37%) 34,040 ریال 31,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
HBAR 17,220 ریال 350 (2.03%) 17,680 ریال 17,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
HBAR 17,080 ریال 340 (1.99%) 17,530 ریال 16,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 159,950 ریال 6,600 (4.13%) 168,010 ریال 158,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 158,650 ریال 6,530 (4.12%) 166,630 ریال 156,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,423,660 ریال 69,610 (5.14%) 1,449,410 ریال 1,321,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,412,050 ریال 69,100 (5.15%) 1,437,590 ریال 1,310,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 4,793,350 ریال 136,130 (2.84%) 5,108,800 ریال 4,678,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 4,754,260 ریال 134,810 (2.84%) 5,066,920 ریال 4,640,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BZRX 79,310 ریال 410 (0.52%) 79,310 ریال 78,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BZRX 78,670 ریال 420 (0.54%) 78,670 ریال 78,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SUPER 36,680 ریال 320 (0.87%) 37,580 ریال 36,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SUPER 36,380 ریال 320 (0.88%) 37,280 ریال 35,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
FTM 85,900 ریال 3,470 (4.04%) 90,680 ریال 85,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
FTM 85,200 ریال 3,430 (4.03%) 89,940 ریال 84,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ZRX 67,540 ریال 2,320 (3.44%) 70,560 ریال 67,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ZRX 66,990 ریال 2,300 (3.43%) 69,980 ریال 66,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
LIT 333,660 ریال 14,540 (4.56%) 335,870 ریال 318,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
LIT 330,940 ریال 14,440 (4.56%) 333,130 ریال 315,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 4,330 ریال 140 (3.23%) 4,510 ریال 4,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 4,300 ریال 140 (3.26%) 4,470 ریال 4,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ALPACA 99,840 ریال 2,480 (2.48%) 99,950 ریال 100,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ALPACA 99,030 ریال 2,450 (2.47%) 99,820 ریال 100,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SC 910 ریال 30 (3.3%) 950 ریال 910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SC 900 ریال 40 (4.44%) 920 ریال 900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ENJ 109,440 ریال 4,370 (3.99%) 116,270 ریال 108,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ENJ 108,550 ریال 4,330 (3.99%) 115,310 ریال 107,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BAL 2,171,900 ریال 56,430 (2.6%) 2,259,440 ریال 2,160,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BAL 2,154,190 ریال 55,870 (2.59%) 2,240,920 ریال 2,142,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 1,708,760 ریال 38,700 (2.26%) 1,768,320 ریال 1,674,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 1,694,820 ریال 38,310 (2.26%) 1,753,820 ریال 1,661,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 871,450 ریال 22,790 (2.69%) 887,340 ریال 840,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 864,340 ریال 22,640 (2.69%) 880,070 ریال 833,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AUDIO 56,390 ریال 1,910 (3.39%) 59,100 ریال 55,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AUDIO 55,930 ریال 1,890 (3.38%) 58,620 ریال 55,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ANKR 7,670 ریال 210 (2.74%) 7,950 ریال 7,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ANKR 7,610 ریال 210 (2.76%) 7,880 ریال 7,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ONE 5,190 ریال 180 (3.47%) 5,400 ریال 5,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ONE 5,140 ریال 180 (3.5%) 5,360 ریال 5,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
MKR 225,504,310 ریال 4,684,530 (2.08%) 231,286,720 ریال 222,228,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
MKR 223,665,310 ریال 4,636,530 (2.07%) 229,390,720 ریال 220,407,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
FLM 30,640 ریال 910 (2.97%) 31,950 ریال 30,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
FLM 30,390 ریال 900 (2.96%) 31,690 ریال 30,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TRIBE 74,240 ریال 390 (0.53%) 74,240 ریال 73,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TRIBE 73,630 ریال 380 (0.52%) 73,630 ریال 73,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
FIRO 666,580 ریال 12,640 (1.9%) 690,120 ریال 661,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
FIRO 661,140 ریال 12,510 (1.89%) 684,460 ریال 656,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ASR 987,730 ریال 13,540 (1.37%) 999,850 ریال 1,000,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ASR 979,680 ریال 13,380 (1.37%) 999,950 ریال 1,000,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
STPT 10,960 ریال 340 (3.1%) 11,750 ریال 10,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
STPT 10,870 ریال 340 (3.13%) 11,660 ریال 10,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
KMD 76,740 ریال 1,360 (1.77%) 79,260 ریال 75,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
KMD 76,110 ریال 1,350 (1.77%) 78,610 ریال 75,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
OG 1,151,070 ریال 21,470 (1.87%) 1,215,810 ریال 1,144,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
OG 1,141,680 ریال 21,240 (1.86%) 1,205,900 ریال 1,135,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NBS 700 ریال 0 (0%) 700 ریال 690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NBS 690 ریال 0 (0%) 690 ریال 690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ARDR 26,960 ریال 1,400 (5.19%) 28,540 ریال 26,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ARDR 26,750 ریال 1,380 (5.16%) 28,310 ریال 26,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
REQ 33,510 ریال 380 (1.13%) 34,400 ریال 33,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
REQ 33,240 ریال 370 (1.11%) 34,120 ریال 32,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ANT 790,920 ریال 7,030 (0.9%) 805,640 ریال 760,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ANT 784,470 ریال 7,010 (0.9%) 799,070 ریال 753,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,380 ریال 850 (2.4%) 36,980 ریال 34,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,090 ریال 850 (2.42%) 36,680 ریال 34,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DCR 7,651,700 ریال 143,250 (1.87%) 7,834,750 ریال 7,614,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DCR 7,589,300 ریال 141,750 (1.87%) 7,770,550 ریال 7,552,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 1,949,710 ریال 85,030 (4.36%) 2,060,350 ریال 1,922,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 1,933,810 ریال 84,250 (4.36%) 2,043,460 ریال 1,906,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
WAN 66,730 ریال 3,210 (4.81%) 69,860 ریال 66,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
WAN 66,190 ریال 3,170 (4.79%) 69,290 ریال 65,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,461,180 ریال 16,930 (1.16%) 1,499,340 ریال 1,431,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,449,260 ریال 16,740 (1.16%) 1,487,050 ریال 1,419,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ETC 6,956,420 ریال 110,270 (1.59%) 7,176,480 ریال 6,879,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ETC 6,899,690 ریال 109,070 (1.58%) 7,117,650 ریال 6,822,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NULS 69,200 ریال 1,280 (1.85%) 70,920 ریال 67,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NULS 68,630 ریال 1,280 (1.87%) 70,340 ریال 67,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ZIL 7,980 ریال 180 (2.26%) 8,260 ریال 7,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ZIL 7,920 ریال 170 (2.15%) 8,200 ریال 7,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
FET 24,650 ریال 1,410 (5.72%) 26,170 ریال 24,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
FET 24,450 ریال 1,390 (5.69%) 25,950 ریال 23,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 81,810 ریال 3,130 (3.83%) 85,490 ریال 81,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 81,150 ریال 3,090 (3.81%) 84,790 ریال 80,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
XMR 52,200,750 ریال 204,720 (0.39%) 52,829,670 ریال 51,804,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
XMR 51,775,050 ریال 200,820 (0.39%) 52,396,770 ریال 51,380,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
GTO 4,540 ریال 30 (0.67%) 4,540 ریال 4,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
GTO 4,500 ریال 20 (0.45%) 4,500 ریال 4,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
PERL 6,270 ریال 430 (6.86%) 6,820 ریال 6,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
PERL 6,220 ریال 430 (6.91%) 6,770 ریال 6,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
FUN 2,330 ریال 30 (1.29%) 2,400 ریال 2,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
FUN 2,310 ریال 30 (1.3%) 2,380 ریال 2,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DREP 113,160 ریال 2,960 (2.62%) 116,890 ریال 112,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DREP 112,230 ریال 2,940 (2.62%) 115,930 ریال 111,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ARPA 10,150 ریال 290 (2.86%) 10,520 ریال 10,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ARPA 10,070 ریال 290 (2.88%) 9,990 ریال 10,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BEAM 42,490 ریال 1,430 (3.37%) 44,430 ریال 42,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BEAM 42,140 ریال 1,420 (3.37%) 44,060 ریال 41,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ریون-کوین 7,870 ریال 160 (2.03%) 8,180 ریال 7,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ریون-کوین 7,800 ریال 160 (2.05%) 8,110 ریال 7,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
MBL 930 ریال 20 (2.15%) 990 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
MBL 930 ریال 20 (2.15%) 990 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NPXS 367,870 ریال 1,910 (0.52%) 367,870 ریال 366,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
NPXS 364,870 ریال 1,910 (0.53%) 364,870 ریال 363,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
UMA 683,500 ریال 40,000 (5.85%) 748,390 ریال 676,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
UMA 677,930 ریال 39,640 (5.85%) 742,250 ریال 671,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DAI 367,870 ریال 1,910 (0.52%) 367,870 ریال 366,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
DAI 364,870 ریال 1,910 (0.53%) 364,870 ریال 363,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
IOTX 8,460 ریال 280 (3.31%) 8,780 ریال 8,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
IOTX 8,390 ریال 280 (3.34%) 8,700 ریال 8,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
JASMY 1,400 ریال 50 (3.57%) 1,470 ریال 1,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
JASMY 1,390 ریال 50 (3.6%) 1,460 ریال 1,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
PAXG 653,704,990 ریال 4,491,950 (0.69%) 653,704,990 ریال 648,847,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
PAXG 648,373,990 ریال 4,482,950 (0.7%) 648,373,990 ریال 643,528,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
XZC 367,870 ریال 1,910 (0.52%) 367,870 ریال 366,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
XZC 364,870 ریال 1,910 (0.53%) 364,870 ریال 363,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TRXDOWN 419,000 ریال 2,170 (0.52%) 419,000 ریال 417,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TRXDOWN 415,590 ریال 2,180 (0.53%) 415,590 ریال 413,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
QNT 43,960,470 ریال 210,900 (0.48%) 44,939,890 ریال 43,237,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
QNT 43,601,970 ریال 207,300 (0.48%) 44,571,490 ریال 42,883,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
UNI 2,196,180 ریال 28,860 (1.31%) 2,298,230 ریال 2,166,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
UNI 2,178,270 ریال 28,530 (1.31%) 2,279,390 ریال 2,149,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 580,090 ریال 7,460 (1.29%) 598,310 ریال 569,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 575,360 ریال 7,370 (1.28%) 593,400 ریال 564,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BCH 39,950,680 ریال 487,900 (1.22%) 41,207,100 ریال 39,576,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
BCH 39,624,880 ریال 482,200 (1.22%) 40,869,300 ریال 39,252,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ZEC 16,480,580 ریال 207,200 (1.26%) 16,980,540 ریال 16,223,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ZEC 16,346,180 ریال 204,800 (1.25%) 16,841,340 ریال 16,090,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
LINK 2,532,420 ریال 45,400 (1.79%) 2,615,150 ریال 2,507,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
LINK 2,511,770 ریال 44,920 (1.79%) 2,593,710 ریال 2,486,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
CAKE 1,431,010 ریال 11,970 (0.84%) 1,457,250 ریال 1,418,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
CAKE 1,419,340 ریال 11,810 (0.83%) 1,445,310 ریال 1,407,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 386,630 ریال 15,190 (3.93%) 406,950 ریال 381,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 383,480 ریال 15,050 (3.92%) 403,610 ریال 378,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TOMO 115,810 ریال 3,490 (3.01%) 120,580 ریال 114,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TOMO 114,860 ریال 3,470 (3.02%) 119,600 ریال 113,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
PUNDIX 137,950 ریال 4,770 (3.46%) 144,190 ریال 136,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
PUNDIX 136,830 ریال 4,720 (3.45%) 143,010 ریال 135,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AAVE 22,771,150 ریال 284,330 (1.25%) 23,421,440 ریال 22,515,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AAVE 22,585,450 ریال 281,030 (1.24%) 23,229,440 ریال 22,331,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
C98 82,810 ریال 1,180 (1.42%) 85,850 ریال 80,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
C98 82,130 ریال 1,170 (1.42%) 85,150 ریال 80,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SUSHI 440,340 ریال 17,480 (3.97%) 468,430 ریال 436,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
SUSHI 436,750 ریال 17,310 (3.96%) 464,590 ریال 432,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 910 ریال 10 (1.1%) 910 ریال 900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 900 ریال 10 (1.11%) 930 ریال 890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AKRO 1,070 ریال 20 (1.87%) 1,120 ریال 1,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
AKRO 1,070 ریال 20 (1.87%) 1,110 ریال 1,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TFUEL 15,970 ریال 430 (2.69%) 16,720 ریال 15,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
TFUEL 15,840 ریال 420 (2.65%) 16,590 ریال 15,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
KDA 370,450 ریال 12,710 (3.43%) 390,480 ریال 367,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
KDA 367,420 ریال 12,600 (3.43%) 387,280 ریال 364,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
PERFECT-MONEY 320,000 ریال 0 (0%) 320,000 ریال 320,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو
PERFECT-MONEY 330,000 ریال 0 (0%) 330,000 ریال 330,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۴۳
آرشیو

مشخصات ارزی کوین

توضیحات

نظرات ارزی کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین