خبر
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
6,104,394,760
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
446,064,610
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
XRP ریپل / فروش
XRP
قیمت ریالی
137,770
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
DOGE دوج / فروش
DOGE
قیمت ریالی
34,890
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱

قیمت ارزهای دیجیتال در ایران کوینکس

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BTC 6,104,394,760 ریال 50,317,710 (0.82%) 6,202,888,300 ریال 6,085,089,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
BTC 6,227,714,170 ریال 51,174,850 (0.82%) 6,328,095,510 ریال 6,207,983,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ETH 446,064,610 ریال 7,135,870 (1.6%) 462,115,780 ریال 445,179,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ETH 455,075,890 ریال 7,268,300 (1.6%) 471,443,730 ریال 454,170,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 137,770 ریال 3,150 (2.29%) 142,260 ریال 137,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 140,550 ریال 3,210 (2.28%) 145,140 ریال 139,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 34,890 ریال 1,070 (3.07%) 36,710 ریال 34,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,600 ریال 1,050 (2.95%) 37,450 ریال 35,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
LTC 27,862,480 ریال 472,980 (1.7%) 29,167,370 ریال 27,739,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
LTC 28,425,350 ریال 481,800 (1.69%) 29,756,770 ریال 28,299,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
BCH 39,368,140 ریال 758,650 (1.93%) 40,837,770 ریال 39,249,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
BCH 40,163,450 ریال 772,930 (1.92%) 41,662,000 ریال 40,041,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
TRX 19,200 ریال 50 (0.26%) 19,480 ریال 19,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
TRX 19,590 ریال 40 (0.2%) 19,870 ریال 19,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
BNB 103,010,280 ریال 1,587,840 (1.54%) 105,419,450 ریال 102,682,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
BNB 105,091,260 ریال 1,617,220 (1.54%) 107,547,370 ریال 104,755,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
LINK 2,498,150 ریال 57,850 (2.32%) 2,590,700 ریال 2,478,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
LINK 2,548,620 ریال 58,950 (2.31%) 2,642,990 ریال 2,528,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,411,250 ریال 183,680 (1.12%) 17,313,450 ریال 16,183,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,742,790 ریال 186,960 (1.12%) 17,663,270 ریال 16,510,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
DOT 1,923,050 ریال 54,260 (2.82%) 1,999,010 ریال 1,913,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
DOT 1,961,900 ریال 55,310 (2.82%) 2,039,420 ریال 1,952,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ZEC 38,160 ریال 0 (0%) 38,160 ریال 38,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ZEC 37,410 ریال 0 (0%) 37,410 ریال 37,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
XMR 51,595,850 ریال 249,700 (0.48%) 52,385,230 ریال 51,214,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
XMR 52,638,170 ریال 253,410 (0.48%) 53,444,390 ریال 52,248,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
EOS 338,890 ریال 4,690 (1.38%) 349,860 ریال 335,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
EOS 345,740 ریال 4,770 (1.38%) 356,930 ریال 342,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ADA 112,630 ریال 1,690 (1.5%) 115,680 ریال 112,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ADA 114,900 ریال 1,730 (1.51%) 118,020 ریال 114,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
CMOS 7,700 ریال 0 (0%) 7,700 ریال 7,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
CMOS 7,540 ریال 0 (0%) 7,540 ریال 7,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
QTUM 773,940 ریال 24,600 (3.18%) 808,050 ریال 769,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
QTUM 789,570 ریال 25,090 (3.18%) 824,360 ریال 784,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ALGO 80,550 ریال 3,800 (4.72%) 84,930 ریال 80,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ALGO 82,180 ریال 3,880 (4.72%) 86,640 ریال 81,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 362,840 ریال 30 (0.01%) 364,290 ریال 362,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 370,170 ریال 40 (0.01%) 371,650 ریال 369,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
XLM 30,480 ریال 500 (1.64%) 31,250 ریال 30,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
XLM 31,090 ریال 520 (1.67%) 31,880 ریال 30,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
USDC 362,800 ریال 30 (0.01%) 364,250 ریال 362,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
USDC 370,130 ریال 40 (0.01%) 371,610 ریال 369,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
AAVE 22,496,080 ریال 360,950 (1.6%) 23,208,960 ریال 22,290,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
AAVE 22,950,540 ریال 367,650 (1.6%) 23,677,440 ریال 22,740,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
UNI 2,166,150 ریال 43,360 (2%) 2,275,500 ریال 2,142,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
UNI 2,209,910 ریال 44,180 (2%) 2,321,460 ریال 2,185,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
VET 6,770 ریال 150 (2.22%) 7,000 ریال 6,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
VET 6,910 ریال 150 (2.17%) 7,140 ریال 6,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
BTT 1,010 ریال 0 (0%) 1,010 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
BTT 1,030 ریال 0 (0%) 1,030 ریال 1,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ZCH 16,218,950 ریال 325,190 (2.01%) 16,800,050 ریال 16,091,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ZCH 16,546,600 ریال 331,330 (2%) 17,139,700 ریال 16,416,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ETC 6,850,420 ریال 155,440 (2.27%) 7,111,370 ریال 6,806,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ETC 6,988,810 ریال 158,400 (2.27%) 7,254,920 ریال 6,944,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,546,040 ریال 102,010 (2.88%) 3,690,950 ریال 3,525,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,617,670 ریال 103,990 (2.87%) 3,765,450 ریال 3,597,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 75,220 ریال 1,660 (2.21%) 77,570 ریال 74,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 76,740 ریال 1,690 (2.2%) 79,130 ریال 76,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ONE 5,120 ریال 200 (3.91%) 5,350 ریال 5,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ONE 5,230 ریال 200 (3.82%) 5,460 ریال 5,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
YFI 2,531,897,520 ریال 41,513,810 (1.64%) 2,610,561,850 ریال 2,475,533,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
YFI 2,583,046,260 ریال 42,285,830 (1.64%) 2,663,229,250 ریال 2,525,529,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,592,870 ریال 57,920 (3.64%) 1,669,940 ریال 1,576,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,625,050 ریال 59,040 (3.63%) 1,703,700 ریال 1,608,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
BUSD 362,840 ریال 30 (0.01%) 364,250 ریال 362,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
BUSD 370,170 ریال 40 (0.01%) 371,610 ریال 369,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
SUSHI 435,770 ریال 17,740 (4.07%) 463,450 ریال 431,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
SUSHI 444,570 ریال 18,090 (4.07%) 472,820 ریال 439,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
DAI 369,700 ریال 30 (0.01%) 371,180 ریال 368,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
DAI 377,170 ریال 40 (0.01%) 378,670 ریال 376,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 4,949,140 ریال 155,600 (3.14%) 5,187,610 ریال 4,911,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 5,049,120 ریال 158,610 (3.14%) 5,292,290 ریال 5,010,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 13,515,790 ریال 332,670 (2.46%) 13,955,760 ریال 13,316,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 13,788,830 ریال 339,030 (2.46%) 14,237,360 ریال 13,585,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
AVAX 4,782,230 ریال 112,080 (2.34%) 4,966,320 ریال 4,726,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
AVAX 4,878,840 ریال 114,210 (2.34%) 5,066,530 ریال 4,821,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 355,220 ریال 10,130 (2.85%) 369,270 ریال 352,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 362,400 ریال 10,320 (2.85%) 376,720 ریال 359,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
EGLD 16,106,470 ریال 278,030 (1.73%) 16,559,620 ریال 16,061,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
EGLD 16,431,850 ریال 283,220 (1.72%) 16,894,400 ریال 16,385,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
MANA 143,030 ریال 6,480 (4.53%) 151,620 ریال 142,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
MANA 145,920 ریال 6,610 (4.53%) 154,680 ریال 144,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 570,600 ریال 12,220 (2.14%) 592,420 ریال 562,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 582,130 ریال 12,450 (2.14%) 604,390 ریال 573,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۳:۳۱
آرشیو

مشخصات ایران کوینکس

توضیحات

نظرات ایران کوینکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین