خبر
USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
361,610
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
6,082,703,280
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
444,480,160
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
BNB بایننس کوین / فروش
BNB
قیمت ریالی
102,733,400
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳

قیمت ارزهای دیجیتال در آقای صراف

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 361,610 ریال 1,330 (0.37%) 362,480 ریال 360,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 370,110 ریال 1,330 (0.36%) 370,980 ریال 368,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BTC 6,082,703,280 ریال 27,025,840 (0.44%) 6,167,762,780 ریال 6,055,508,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BTC 6,225,683,230 ریال 28,191,270 (0.45%) 6,313,071,640 ریال 6,198,248,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ETH 444,480,160 ریال 5,397,870 (1.21%) 459,271,240 ریال 442,956,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ETH 454,928,110 ریال 5,563,790 (1.22%) 470,091,400 ریال 453,394,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BNB 102,733,400 ریال 1,135,320 (1.11%) 104,848,480 ریال 102,194,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BNB 105,148,250 ریال 1,171,020 (1.11%) 107,318,580 ریال 104,602,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ADA 112,350 ریال 1,170 (1.04%) 115,060 ریال 111,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ADA 114,990 ریال 1,210 (1.05%) 117,770 ریال 114,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NEO 2,462,560 ریال 99,030 (4.02%) 2,585,360 ریال 2,431,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NEO 2,520,450 ریال 101,580 (4.03%) 2,646,300 ریال 2,488,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 34,820 ریال 850 (2.44%) 36,460 ریال 34,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,630 ریال 880 (2.47%) 37,320 ریال 35,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DOT 1,923,770 ریال 39,760 (2.07%) 1,988,010 ریال 1,900,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DOT 1,968,990 ریال 40,860 (2.08%) 2,034,840 ریال 1,944,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LTC 27,760,800 ریال 359,050 (1.29%) 29,024,030 ریال 27,577,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LTC 28,413,340 ریال 369,940 (1.3%) 29,706,670 ریال 28,226,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
QTUM 771,310 ریال 21,670 (2.81%) 802,970 ریال 764,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
QTUM 789,440 ریال 22,240 (2.82%) 821,910 ریال 782,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 137,190 ریال 2,780 (2.03%) 141,510 ریال 136,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 140,420 ریال 2,850 (2.03%) 144,840 ریال 139,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
EOS 338,830 ریال 2,360 (0.7%) 347,790 ریال 334,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
EOS 346,790 ریال 2,440 (0.7%) 355,990 ریال 342,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 75,000 ریال 1,340 (1.79%) 77,130 ریال 74,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 76,760 ریال 1,380 (1.8%) 78,950 ریال 76,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
XLM 30,450 ریال 390 (1.28%) 31,060 ریال 30,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
XLM 31,160 ریال 410 (1.32%) 31,800 ریال 30,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ONT 64,510 ریال 1,930 (2.99%) 66,860 ریال 63,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ONT 66,030 ریال 1,970 (2.98%) 68,430 ریال 65,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TRX 19,170 ریال 50 (0.26%) 19,380 ریال 18,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TRX 19,620 ریال 30 (0.15%) 19,830 ریال 19,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ETC 6,841,660 ریال 115,350 (1.69%) 7,075,090 ریال 6,772,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ETC 7,002,480 ریال 118,660 (1.69%) 7,241,780 ریال 6,931,700 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ICX 63,060 ریال 1,970 (3.12%) 66,060 ریال 62,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ICX 64,550 ریال 2,010 (3.11%) 67,620 ریال 64,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NULS 67,770 ریال 1,510 (2.23%) 69,920 ریال 66,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NULS 69,360 ریال 1,560 (2.25%) 71,570 ریال 68,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
VET 6,770 ریال 100 (1.48%) 6,950 ریال 6,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
VET 6,930 ریال 110 (1.59%) 7,110 ریال 6,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 361,470 ریال 1,330 (0.37%) 362,340 ریال 360,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 369,960 ریال 1,330 (0.36%) 370,830 ریال 368,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LINK 2,492,940 ریال 46,310 (1.86%) 2,576,470 ریال 2,464,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LINK 2,551,540 ریال 47,620 (1.87%) 2,637,170 ریال 2,522,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
WAVES 841,100 ریال 47,350 (5.63%) 907,960 ریال 834,870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
WAVES 860,880 ریال 48,530 (5.64%) 929,380 ریال 854,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BTT 1,000 ریال 0 (0%) 1,010 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BTT 1,020 ریال 0 (0%) 760 ریال 1,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ONG 90,440 ریال 2,370 (2.62%) 93,880 ریال 89,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ONG 92,560 ریال 2,440 (2.64%) 96,090 ریال 91,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 620 ریال 10 (1.64%) 650 ریال 610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 630 ریال 0 (0%) 660 ریال 630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ZIL 7,880 ریال 160 (2.03%) 8,150 ریال 7,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ZIL 8,060 ریال 170 (2.11%) 8,340 ریال 7,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ZRX 66,500 ریال 2,280 (3.43%) 69,520 ریال 65,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ZRX 68,060 ریال 2,340 (3.44%) 71,160 ریال 67,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FET 24,340 ریال 1,380 (5.67%) 25,790 ریال 23,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FET 24,910 ریال 1,420 (5.7%) 26,400 ریال 24,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 80,420 ریال 3,200 (3.98%) 84,170 ریال 79,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 82,310 ریال 3,280 (3.98%) 86,160 ریال 81,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
XMR 51,674,070 ریال 190,060 (0.37%) 52,105,290 ریال 50,935,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
XMR 52,888,720 ریال 190,060 (0.36%) 53,331,840 ریال 52,135,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ZEC 16,200,130 ریال 228,640 (1.41%) 16,714,210 ریال 15,931,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ZEC 16,580,930 ریال 235,440 (1.42%) 17,108,610 ریال 16,306,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
IOST 3,000 ریال 70 (2.33%) 3,090 ریال 2,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
IOST 3,070 ریال 70 (2.28%) 3,160 ریال 3,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 4,280 ریال 120 (2.8%) 4,440 ریال 4,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 4,380 ریال 120 (2.74%) 4,550 ریال 4,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,373,700 ریال 98,300 (0.6%) 17,223,090 ریال 16,088,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,758,580 ریال 102,040 (0.61%) 17,628,120 ریال 16,467,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NANO 804,220 ریال 2,960 (0.37%) 806,160 ریال 801,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NANO 823,120 ریال 2,950 (0.36%) 825,060 ریال 820,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OMG 418,740 ریال 17,200 (4.11%) 439,440 ریال 415,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OMG 428,590 ریال 17,630 (4.11%) 449,800 ریال 425,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
THETA 313,880 ریال 8,930 (2.85%) 326,150 ریال 308,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
THETA 321,260 ریال 9,170 (2.85%) 333,840 ریال 316,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ENJ 108,050 ریال 4,000 (3.7%) 114,510 ریال 106,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ENJ 110,590 ریال 4,100 (3.71%) 117,210 ریال 108,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MITH 4,260 ریال 170 (3.99%) 4,560 ریال 4,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MITH 4,360 ریال 170 (3.9%) 4,670 ریال 4,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MATIC 321,510 ریال 4,420 (1.37%) 331,020 ریال 317,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MATIC 329,060 ریال 4,550 (1.38%) 338,820 ریال 324,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,549,200 ریال 72,330 (2.04%) 3,671,500 ریال 3,509,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,632,630 ریال 74,350 (2.05%) 3,758,000 ریال 3,591,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TFUEL 15,620 ریال 520 (3.33%) 16,470 ریال 15,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TFUEL 15,990 ریال 530 (3.31%) 16,850 ریال 15,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ONE 5,120 ریال 170 (3.32%) 5,320 ریال 5,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ONE 5,240 ریال 180 (3.44%) 5,440 ریال 5,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FTM 84,650 ریال 3,220 (3.8%) 89,230 ریال 83,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FTM 86,640 ریال 3,310 (3.82%) 91,330 ریال 85,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ALGO 80,600 ریال 3,090 (3.83%) 84,420 ریال 79,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ALGO 82,500 ریال 3,170 (3.84%) 86,410 ریال 81,350 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GTO 4,460 ریال 10 (0.22%) 4,470 ریال 4,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GTO 4,560 ریال 10 (0.22%) 4,570 ریال 4,550 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ERD 7,130 ریال 20 (0.28%) 7,140 ریال 7,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ERD 7,290 ریال 10 (0.14%) 7,310 ریال 7,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DUSK 33,050 ریال 710 (2.15%) 34,110 ریال 32,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DUSK 33,830 ریال 730 (2.16%) 34,910 ریال 33,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ANKR 7,560 ریال 200 (2.65%) 7,830 ریال 7,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ANKR 7,740 ریال 200 (2.58%) 8,020 ریال 7,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 20 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 20 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
COS 1,770 ریال 60 (3.39%) 1,840 ریال 1,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
COS 1,810 ریال 60 (3.31%) 1,880 ریال 1,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NPX 2,540 ریال 0 (0%) 2,550 ریال 2,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NPX 2,600 ریال 0 (0%) 2,610 ریال 2,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 215,520 ریال 4,250 (1.97%) 221,810 ریال 213,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 220,590 ریال 4,370 (1.98%) 227,030 ریال 218,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MTL 258,910 ریال 12,020 (4.64%) 273,280 ریال 256,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MTL 265,000 ریال 12,320 (4.65%) 279,710 ریال 262,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TOMO 114,340 ریال 3,110 (2.72%) 118,690 ریال 112,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TOMO 117,030 ریال 3,190 (2.73%) 121,490 ریال 115,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PERL 6,180 ریال 420 (6.8%) 6,720 ریال 5,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PERL 6,320 ریال 440 (6.96%) 6,880 ریال 6,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DENT 250 ریال 10 (4%) 250 ریال 250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DENT 260 ریال 0 (0%) 260 ریال 250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MFT 2,180 ریال 40 (1.83%) 2,290 ریال 2,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MFT 2,230 ریال 40 (1.79%) 2,340 ریال 2,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KEY 1,290 ریال 30 (2.33%) 1,290 ریال 1,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KEY 1,320 ریال 40 (3.03%) 1,360 ریال 1,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DOCK 5,880 ریال 180 (3.06%) 6,150 ریال 5,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DOCK 6,020 ریال 190 (3.16%) 6,300 ریال 5,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
WAN 65,560 ریال 3,290 (5.02%) 68,910 ریال 65,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
WAN 67,100 ریال 3,370 (5.02%) 70,540 ریال 66,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FUN 2,300 ریال 20 (0.87%) 2,360 ریال 2,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FUN 2,350 ریال 30 (1.28%) 2,420 ریال 2,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CVC 34,500 ریال 2,000 (5.8%) 36,980 ریال 34,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CVC 35,310 ریال 2,050 (5.81%) 37,850 ریال 34,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CHZ 55,510 ریال 1,920 (3.46%) 58,360 ریال 54,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CHZ 56,810 ریال 1,970 (3.47%) 59,730 ریال 55,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 706,950 ریال 14,690 (2.08%) 736,730 ریال 696,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 723,570 ریال 15,100 (2.09%) 754,090 ریال 712,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BUSD 361,610 ریال 950 (0.26%) 362,440 ریال 360,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BUSD 370,110 ریال 950 (0.26%) 370,940 ریال 368,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BEAM 41,800 ریال 1,480 (3.54%) 43,730 ریال 41,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BEAM 42,780 ریال 1,520 (3.55%) 44,760 ریال 42,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 356,910 ریال 5,890 (1.65%) 367,400 ریال 350,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 365,300 ریال 6,060 (1.66%) 376,050 ریال 359,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 692,840 ریال 10,430 (1.51%) 711,940 ریال 682,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 709,130 ریال 10,730 (1.51%) 728,700 ریال 698,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 32,410 ریال 680 (2.1%) 33,810 ریال 31,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 33,170 ریال 700 (2.11%) 34,600 ریال 32,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RVN 7,760 ریال 150 (1.93%) 8,070 ریال 7,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RVN 7,950 ریال 150 (1.89%) 8,260 ریال 7,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NKN 29,650 ریال 760 (2.56%) 30,740 ریال 29,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NKN 30,350 ریال 780 (2.57%) 31,460 ریال 29,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
STX 89,680 ریال 2,550 (2.84%) 93,810 ریال 88,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
STX 91,790 ریال 2,620 (2.85%) 96,020 ریال 90,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KAVA 300,500 ریال 9,340 (3.11%) 313,380 ریال 300,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KAVA 307,560 ریال 9,590 (3.12%) 320,780 ریال 307,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ARPA 9,990 ریال 300 (3%) 9,990 ریال 10,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ARPA 10,230 ریال 300 (2.93%) 10,610 ریال 10,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
IOTX 8,310 ریال 310 (3.73%) 8,650 ریال 8,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
IOTX 8,500 ریال 320 (3.76%) 8,850 ریال 8,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RLC 371,010 ریال 3,680 (0.99%) 382,160 ریال 366,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RLC 379,730 ریال 3,800 (1%) 391,150 ریال 375,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KLAY 64,110 ریال 1,030 (1.61%) 66,390 ریال 63,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KLAY 65,620 ریال 1,060 (1.62%) 67,950 ریال 65,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CTXC 33,270 ریال 1,030 (3.1%) 34,430 ریال 32,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CTXC 34,050 ریال 1,060 (3.11%) 35,250 ریال 33,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BCH 39,487,810 ریال 359,160 (0.91%) 40,626,080 ریال 39,030,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BCH 40,416,010 ریال 371,060 (0.92%) 41,583,180 ریال 39,950,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TROY 1,020 ریال 40 (3.92%) 1,060 ریال 1,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TROY 1,040 ریال 40 (3.85%) 1,080 ریال 1,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
VITE 9,000 ریال 70 (0.78%) 9,100 ریال 8,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
VITE 9,220 ریال 70 (0.77%) 9,320 ریال 8,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 517,900 ریال 1,910 (0.37%) 519,140 ریال 515,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 530,070 ریال 1,900 (0.36%) 531,320 ریال 528,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OGN 37,070 ریال 940 (2.54%) 38,620 ریال 36,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OGN 37,940 ریال 970 (2.56%) 39,530 ریال 37,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DREP 111,200 ریال 3,120 (2.81%) 115,110 ریال 110,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DREP 113,810 ریال 3,200 (2.81%) 117,830 ریال 112,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TCT 1,120 ریال 0 (0%) 760 ریال 1,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TCT 1,150 ریال 0 (0%) 1,160 ریال 1,150 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
WRX 64,220 ریال 2,760 (4.49%) 65,150 ریال 61,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
WRX 65,730 ریال 2,820 (4.48%) 66,690 ریال 62,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BTS 3,570 ریال 100 (2.8%) 3,700 ریال 3,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BTS 3,650 ریال 130 (3.56%) 3,790 ریال 3,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BNT 134,880 ریال 2,390 (1.77%) 138,800 ریال 133,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BNT 138,050 ریال 2,460 (1.78%) 142,070 ریال 136,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LTO 28,130 ریال 1,380 (4.91%) 29,630 ریال 28,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LTO 28,790 ریال 1,410 (4.9%) 30,330 ریال 28,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AION 12,200 ریال 390 (3.2%) 12,700 ریال 12,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AION 12,480 ریال 410 (3.29%) 13,000 ریال 12,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MBL 910 ریال 30 (3.3%) 990 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MBL 940 ریال 20 (2.13%) 990 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
COTI 25,350 ریال 480 (1.89%) 26,240 ریال 25,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
COTI 25,940 ریال 500 (1.93%) 26,860 ریال 25,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TORN 1,938,230 ریال 61,320 (3.16%) 2,008,760 ریال 1,893,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TORN 1,983,790 ریال 62,940 (3.17%) 2,056,110 ریال 1,938,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
STPT 10,720 ریال 420 (3.92%) 11,620 ریال 10,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
STPT 10,970 ریال 430 (3.92%) 11,890 ریال 10,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 81,070 ریال 1,540 (1.9%) 83,670 ریال 79,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 82,980 ریال 1,580 (1.9%) 85,640 ریال 81,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DATA 9,490 ریال 180 (1.9%) 9,820 ریال 9,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DATA 9,720 ریال 180 (1.85%) 9,990 ریال 10,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 4,943,210 ریال 122,330 (2.47%) 5,160,930 ریال 4,877,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 5,059,400 ریال 125,650 (2.48%) 5,282,650 ریال 4,991,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CTSI 43,540 ریال 4,340 (9.97%) 48,930 ریال 43,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CTSI 44,560 ریال 4,450 (9.99%) 50,080 ریال 44,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 123,310 ریال 5,530 (4.48%) 130,830 ریال 122,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 126,210 ریال 5,670 (4.49%) 133,910 ریال 125,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CHR 42,240 ریال 1,100 (2.6%) 43,970 ریال 41,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CHR 43,230 ریال 1,130 (2.61%) 45,010 ریال 42,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 648,110 ریال 2,380 (0.37%) 649,670 ریال 645,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
جی ایکس چین
جی ایکس چین
GXChain
GXS 663,350 ریال 2,390 (0.36%) 664,910 ریال 660,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ARDR 26,510 ریال 1,440 (5.43%) 28,150 ریال 26,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ARDR 27,130 ریال 1,480 (5.46%) 28,810 ریال 26,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
اتلند
اتلند
ETHLend
LEND 185,980 ریال 680 (0.37%) 186,430 ریال 185,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
اتلند
اتلند
ETHLend
LEND 190,350 ریال 680 (0.36%) 190,800 ریال 189,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 8,430 ریال 210 (2.49%) 8,690 ریال 8,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 8,630 ریال 220 (2.55%) 8,890 ریال 8,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
STMX 1,810 ریال 30 (1.66%) 1,870 ریال 1,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
STMX 1,850 ریال 40 (2.16%) 1,910 ریال 1,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KNC 226,370 ریال 15,020 (6.64%) 243,540 ریال 223,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KNC 231,690 ریال 15,390 (6.64%) 249,280 ریال 229,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 226,040 ریال 830 (0.37%) 226,590 ریال 225,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 231,360 ریال 840 (0.36%) 231,900 ریال 230,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 1,912,920 ریال 93,840 (4.91%) 2,029,730 ریال 1,900,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 1,957,880 ریال 96,220 (4.91%) 2,077,580 ریال 1,945,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LRC 87,650 ریال 2,460 (2.81%) 91,740 ریال 86,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LRC 89,710 ریال 2,520 (2.81%) 93,900 ریال 88,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 13,661,630 ریال 86,650 (0.63%) 13,879,980 ریال 13,260,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 13,982,760 ریال 89,880 (0.64%) 14,206,970 ریال 13,572,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PNT 57,320 ریال 1,370 (2.39%) 61,600 ریال 55,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PNT 58,660 ریال 1,410 (2.4%) 63,050 ریال 57,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SC 900 ریال 30 (3.33%) 940 ریال 890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SC 920 ریال 30 (3.26%) 960 ریال 910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ZEN 3,692,040 ریال 123,330 (3.34%) 3,846,990 ریال 3,652,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ZEN 3,778,820 ریال 126,560 (3.35%) 3,937,520 ریال 3,738,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SNX 683,440 ریال 2,170 (0.32%) 699,910 ریال 665,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SNX 699,510 ریال 2,280 (0.33%) 716,420 ریال 681,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
VTH 390 ریال 20 (5.41%) 400 ریال 360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
VTH 400 ریال 20 (5.26%) 410 ریال 380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DGB 2,670 ریال 50 (1.87%) 2,770 ریال 2,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DGB 2,730 ریال 50 (1.83%) 2,830 ریال 2,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SXP 87,980 ریال 2,310 (2.63%) 91,880 ریال 87,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SXP 90,050 ریال 2,370 (2.63%) 94,050 ریال 89,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MKR 222,390,150 ریال 4,225,970 (1.9%) 228,050,880 ریال 219,244,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MKR 227,617,650 ریال 4,344,970 (1.91%) 233,422,880 ریال 224,412,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DAI 368,440 ریال 1,350 (0.37%) 369,330 ریال 367,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DAI 377,110 ریال 1,360 (0.36%) 377,990 ریال 375,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DCR 7,557,650 ریال 116,310 (1.54%) 7,732,250 ریال 7,442,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DCR 7,735,300 ریال 119,710 (1.55%) 7,914,150 ریال 7,617,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
STORJ 114,020 ریال 3,430 (3.01%) 119,100 ریال 112,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
STORJ 116,700 ریال 3,520 (3.02%) 121,910 ریال 114,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
مانا- 143,270 ریال 5,130 (3.58%) 150,850 ریال 141,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
مانا- 146,640 ریال 5,260 (3.59%) 154,400 ریال 144,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
YFI 2,517,890,430 ریال 38,656,450 (1.54%) 2,595,237,400 ریال 2,465,960,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
YFI 2,577,075,930 ریال 39,786,950 (1.54%) 2,656,403,400 ریال 2,523,981,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BAL 2,147,600 ریال 45,060 (2.1%) 2,225,410 ریال 2,119,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BAL 2,198,080 ریال 46,320 (2.11%) 2,277,840 ریال 2,169,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 22,820 ریال 990 (4.34%) 24,040 ریال 22,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 23,350 ریال 1,050 (4.5%) 24,600 ریال 22,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
IRIS 5,370 ریال 140 (2.61%) 5,530 ریال 5,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
IRIS 5,500 ریال 140 (2.55%) 5,660 ریال 5,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KMD 75,580 ریال 1,300 (1.72%) 78,210 ریال 74,650 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KMD 77,350 ریال 1,350 (1.75%) 80,050 ریال 76,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
JST 7,820 ریال 140 (1.79%) 8,030 ریال 7,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
JST 8,000 ریال 150 (1.88%) 8,220 ریال 7,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SRM 88,380 ریال 320 (0.36%) 88,600 ریال 88,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SRM 90,460 ریال 320 (0.36%) 90,670 ریال 90,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ANT 785,060 ریال 15,860 (2.06%) 791,270 ریال 752,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ANT 803,510 ریال 16,160 (2.05%) 809,920 ریال 770,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 236,130 ریال 5,260 (2.23%) 248,730 ریال 233,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 241,680 ریال 5,400 (2.23%) 254,600 ریال 239,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 210,960 ریال 8,130 (3.85%) 224,990 ریال 206,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 215,920 ریال 8,340 (3.86%) 230,300 ریال 211,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OCEAN 48,780 ریال 1,230 (2.52%) 50,710 ریال 47,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OCEAN 49,930 ریال 1,260 (2.52%) 51,910 ریال 48,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NMR 5,185,490 ریال 240,330 (4.63%) 5,624,380 ریال 5,147,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NMR 5,307,380 ریال 246,450 (4.64%) 5,756,810 ریال 5,269,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
YFII 567,293,770 ریال 8,902,030 (1.57%) 587,820,610 ریال 553,555,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
YFII 580,628,570 ریال 9,161,280 (1.58%) 601,639,060 ریال 566,598,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 570,150 ریال 8,780 (1.54%) 589,230 ریال 559,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 583,550 ریال 9,040 (1.55%) 603,130 ریال 572,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 1,460 ریال 50 (3.42%) 1,520 ریال 1,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 1,490 ریال 50 (3.36%) 1,550 ریال 1,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PAXG 642,580,970 ریال 3,804,530 (0.6%) 643,402,000 ریال 639,030,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PAXG 657,685,470 ریال 3,838,530 (0.59%) 658,502,890 ریال 654,109,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
WNXM 3,974,090 ریال 158,320 (3.98%) 4,152,690 ریال 3,888,670 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
WNXM 4,067,510 ریال 162,400 (3.99%) 4,250,530 ریال 3,980,300 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 4,744,320 ریال 108,650 (2.29%) 5,031,520 ریال 4,631,090 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 4,855,840 ریال 111,630 (2.3%) 5,149,920 ریال 4,739,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BZRX 77,960 ریال 280 (0.36%) 78,150 ریال 77,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BZRX 79,800 ریال 290 (0.36%) 79,980 ریال 79,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SUSHI 433,570 ریال 16,420 (3.79%) 461,080 ریال 428,450 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SUSHI 443,760 ریال 16,850 (3.8%) 471,960 ریال 438,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KSM 11,090,580 ریال 40,790 (0.37%) 11,182,320 ریال 10,682,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KSM 11,351,270 ریال 40,790 (0.36%) 11,445,820 ریال 10,933,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
EGLD 16,247,140 ریال 19,500 (0.12%) 16,488,740 ریال 15,967,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
EGLD 16,629,040 ریال 21,380 (0.13%) 16,876,850 ریال 16,343,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 491,070 ریال 1,790 (0.36%) 502,280 ریال 481,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 502,610 ریال 1,880 (0.37%) 514,100 ریال 493,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 2,321,540 ریال 92,340 (3.98%) 2,440,220 ریال 2,312,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 2,376,110 ریال 94,720 (3.99%) 2,497,680 ریال 2,366,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FIO 12,190 ریال 280 (2.3%) 12,570 ریال 12,080 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FIO 12,470 ریال 300 (2.41%) 12,870 ریال 12,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
UMA 660,660 ریال 53,050 (8.03%) 729,150 ریال 660,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
UMA 676,190 ریال 54,360 (8.04%) 746,340 ریال 675,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 163,810 ریال 5,520 (3.37%) 170,500 ریال 160,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 167,660 ریال 5,670 (3.38%) 174,510 ریال 164,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
UNI 2,184,120 ریال 9,990 (0.46%) 2,265,720 ریال 2,127,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
UNI 2,235,460 ریال 10,410 (0.47%) 2,319,190 ریال 2,177,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NBS 600 ریال 0 (0%) 600 ریال 410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NBS 610 ریال 0 (0%) 620 ریال 610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OXT 29,720 ریال 760 (2.56%) 30,670 ریال 29,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OXT 30,420 ریال 780 (2.56%) 31,390 ریال 30,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
خورشید- 1,980 ریال 10 (0.51%) 2,000 ریال 1,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
خورشید- 2,020 ریال 10 (0.5%) 2,050 ریال 2,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AVAX 4,791,330 ریال 68,850 (1.44%) 4,935,610 ریال 4,700,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AVAX 4,903,960 ریال 70,880 (1.45%) 5,051,890 ریال 4,811,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
HNT 1,688,720 ریال 6,210 (0.37%) 1,692,780 ریال 1,682,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
HNT 1,728,410 ریال 6,210 (0.36%) 1,732,480 ریال 1,721,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FLM 30,160 ریال 900 (2.98%) 31,500 ریال 29,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FLM 30,870 ریال 960 (3.11%) 32,240 ریال 30,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ORN 333,400 ریال 7,420 (2.23%) 344,070 ریال 331,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ORN 341,240 ریال 7,630 (2.24%) 352,180 ریال 339,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
UTK 37,390 ریال 440 (1.18%) 38,280 ریال 36,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
UTK 38,270 ریال 450 (1.18%) 39,180 ریال 37,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
XVS 1,471,750 ریال 27,010 (1.84%) 1,548,260 ریال 1,460,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
XVS 1,506,350 ریال 27,770 (1.84%) 1,584,730 ریال 1,495,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 31,530 ریال 970 (3.08%) 32,720 ریال 31,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 32,270 ریال 1,030 (3.19%) 33,500 ریال 31,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AAVE 22,636,790 ریال 60,850 (0.27%) 23,091,200 ریال 22,140,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AAVE 23,168,890 ریال 64,250 (0.28%) 23,635,200 ریال 22,662,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 628,120 ریال 7,410 (1.18%) 659,540 ریال 621,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 642,880 ریال 7,650 (1.19%) 675,080 ریال 636,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,591,080 ریال 48,190 (3.03%) 1,661,520 ریال 1,564,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,628,480 ریال 49,470 (3.04%) 1,700,620 ریال 1,601,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
INJ 578,940 ریال 9,760 (1.69%) 598,310 ریال 574,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
INJ 592,550 ریال 10,040 (1.69%) 612,420 ریال 588,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AUDIO 55,510 ریال 1,850 (3.33%) 58,290 ریال 54,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AUDIO 56,810 ریال 1,900 (3.34%) 59,660 ریال 56,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CTK 270,850 ریال 7,290 (2.69%) 279,610 ریال 268,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CTK 277,210 ریال 7,490 (2.7%) 286,200 ریال 274,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AKRO 1,060 ریال 20 (1.89%) 1,100 ریال 1,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AKRO 1,080 ریال 30 (2.78%) 1,130 ریال 1,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AXS 3,174,940 ریال 42,360 (1.33%) 3,308,440 ریال 3,002,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AXS 3,249,570 ریال 43,640 (1.34%) 3,386,390 ریال 3,072,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
HARD 57,930 ریال 1,120 (1.93%) 59,470 ریال 57,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
HARD 59,290 ریال 1,190 (2.01%) 60,880 ریال 58,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DNT 13,020 ریال 30 (0.23%) 13,050 ریال 12,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DNT 13,320 ریال 40 (0.3%) 13,360 ریال 13,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
STRAX 166,700 ریال 6,230 (3.74%) 174,720 ریال 164,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
STRAX 170,620 ریال 6,390 (3.75%) 178,840 ریال 168,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 1,717,650 ریال 1,610 (0.09%) 1,742,070 ریال 1,645,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 1,758,020 ریال 1,800 (0.1%) 1,783,060 ریال 1,683,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 16,120 ریال 380 (2.36%) 16,680 ریال 15,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 16,500 ریال 390 (2.36%) 17,080 ریال 16,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 221,670 ریال 4,590 (2.07%) 227,300 ریال 220,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 226,880 ریال 4,710 (2.08%) 232,650 ریال 225,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SKL 9,510 ریال 330 (3.47%) 9,920 ریال 9,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SKL 9,730 ریال 360 (3.7%) 9,990 ریال 10,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SUSD 360,160 ریال 1,320 (0.37%) 361,030 ریال 358,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SUSD 368,630 ریال 1,330 (0.36%) 369,500 ریال 367,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GRT 22,420 ریال 480 (2.14%) 23,240 ریال 22,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GRT 22,950 ریال 490 (2.14%) 23,780 ریال 22,560 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
JUV 1,106,530 ریال 17,540 (1.59%) 1,126,320 ریال 1,099,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
JUV 1,132,540 ریال 18,050 (1.59%) 1,152,840 ریال 1,125,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 1,956,310 ریال 32,440 (1.66%) 2,006,050 ریال 1,943,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,002,300 ریال 33,370 (1.67%) 2,053,310 ریال 1,989,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 628,120 ریال 2,370 (0.38%) 644,780 ریال 610,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 642,880 ریال 2,490 (0.39%) 659,990 ریال 624,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
1INCH 162,000 ریال 7,330 (4.52%) 171,740 ریال 160,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
1INCH 165,810 ریال 7,520 (4.54%) 175,790 ریال 164,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,080 ریال 30 (2.78%) 1,130 ریال 1,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,110 ریال 30 (2.7%) 1,160 ریال 1,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OG 1,140,520 ریال 12,380 (1.09%) 1,204,480 ریال 1,128,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OG 1,167,330 ریال 12,770 (1.09%) 1,232,860 ریال 1,154,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ATM 987,200 ریال 25,190 (2.55%) 988,670 ریال 1,001,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ATM 1,010,400 ریال 25,870 (2.56%) 998,870 ریال 1,000,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ASR 971,280 ریال 14,450 (1.49%) 999,610 ریال 1,000,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ASR 994,120 ریال 14,860 (1.49%) 999,590 ریال 1,000,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CELO 217,330 ریال 10,010 (4.61%) 229,450 ریال 215,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CELO 222,440 ریال 10,260 (4.61%) 234,870 ریال 220,860 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RIF 19,420 ریال 490 (2.52%) 21,080 ریال 19,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RIF 19,870 ریال 490 (2.47%) 21,570 ریال 19,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 1,934,610 ریال 7,110 (0.37%) 1,939,270 ریال 1,927,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 1,980,090 ریال 7,120 (0.36%) 1,984,740 ریال 1,972,600 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 13,630 ریال 220 (1.61%) 14,110 ریال 13,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 13,950 ریال 230 (1.65%) 14,440 ریال 13,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 880 ریال 0 (0%) 900 ریال 870 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 900 ریال 0 (0%) 920 ریال 890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 859,370 ریال 22,940 (2.74%) 876,410 ریال 832,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 879,570 ریال 23,410 (2.73%) 897,050 ریال 852,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
زی-کوین-سابق- 657,050 ریال 11,630 (1.77%) 679,050 ریال 649,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
زی-کوین-سابق- 672,490 ریال 11,970 (1.78%) 695,020 ریال 665,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LIT 330,510 ریال 16,710 (5.33%) 330,510 ریال 313,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LIT 338,280 ریال 17,070 (5.31%) 338,280 ریال 320,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 157,840 ریال 6,020 (3.81%) 165,530 ریال 155,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 161,550 ریال 6,170 (3.82%) 169,440 ریال 159,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 43,430 ریال 1,140 (2.62%) 44,880 ریال 42,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 44,450 ریال 1,170 (2.63%) 45,940 ریال 43,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CAKE 1,404,130 ریال 16,450 (1.17%) 1,436,830 ریال 1,396,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CAKE 1,437,140 ریال 16,960 (1.18%) 1,470,690 ریال 1,428,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ACM 926,080 ریال 14,970 (1.62%) 948,610 ریال 917,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ACM 947,850 ریال 15,400 (1.62%) 970,940 ریال 938,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BADGER 951,030 ریال 18,120 (1.91%) 981,480 ریال 941,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BADGER 973,390 ریال 18,630 (1.91%) 999,990 ریال 1,000,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FIS 107,290 ریال 2,740 (2.55%) 112,330 ریال 106,160 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FIS 109,810 ریال 2,820 (2.57%) 114,980 ریال 108,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OM 12,190 ریال 330 (2.71%) 12,620 ریال 11,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
OM 12,470 ریال 340 (2.73%) 12,920 ریال 12,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
POND 3,110 ریال 80 (2.57%) 3,210 ریال 3,060 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
POND 3,190 ریال 70 (2.19%) 3,280 ریال 3,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 2 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DEGO 696,820 ریال 46,440 (6.66%) 760,270 ریال 686,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DEGO 713,200 ریال 47,590 (6.67%) 778,170 ریال 702,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 466,480 ریال 18,460 (3.96%) 488,780 ریال 460,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 477,440 ریال 18,940 (3.97%) 500,290 ریال 471,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LINA 2,250 ریال 60 (2.67%) 2,310 ریال 2,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LINA 2,310 ریال 50 (2.16%) 2,370 ریال 2,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PERP 167,390 ریال 6,980 (4.17%) 176,820 ریال 165,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PERP 171,330 ریال 7,160 (4.18%) 180,980 ریال 169,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 18,950 ریال 50 (0.26%) 18,990 ریال 18,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 19,390 ریال 40 (0.21%) 19,440 ریال 19,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SUPER 35,940 ریال 480 (1.34%) 37,020 ریال 35,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SUPER 36,790 ریال 490 (1.33%) 37,890 ریال 36,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CFX 9,760 ریال 300 (3.07%) 9,990 ریال 10,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CFX 9,990 ریال 310 (3.1%) 9,990 ریال 10,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 60,710 ریال 220 (0.36%) 60,860 ریال 60,480 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 62,140 ریال 220 (0.36%) 62,290 ریال 61,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AUTO 84,255,130 ریال 518,750 (0.62%) 86,240,980 ریال 83,370,720 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AUTO 86,235,630 ریال 538,300 (0.62%) 88,273,330 ریال 85,333,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 178,270 ریال 31,280 (21.28%) 179,520 ریال 136,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 182,460 ریال 32,000 (21.27%) 183,740 ریال 140,190 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PUNDIX 135,600 ریال 5,270 (3.89%) 142,340 ریال 133,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PUNDIX 138,790 ریال 5,400 (3.89%) 145,690 ریال 136,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 5,570 ریال 170 (3.05%) 5,810 ریال 5,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 5,700 ریال 170 (2.98%) 5,950 ریال 5,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BTG 6,382,420 ریال 23,480 (0.37%) 6,397,770 ریال 6,357,710 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BTG 6,532,440 ریال 23,470 (0.36%) 6,547,800 ریال 6,507,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MIR 46,390 ریال 550 (1.19%) 47,620 ریال 45,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MIR 47,480 ریال 570 (1.2%) 48,750 ریال 46,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,305,410 ریال 20,420 (1.56%) 1,343,290 ریال 1,294,980 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,336,100 ریال 21,010 (1.57%) 1,374,910 ریال 1,325,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,410,280 ریال 70,040 (5.23%) 1,423,210 ریال 1,304,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,443,430 ریال 71,570 (5.22%) 1,456,620 ریال 1,335,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BAKE 65,780 ریال 1,520 (2.31%) 68,120 ریال 64,990 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BAKE 67,320 ریال 1,570 (2.33%) 69,720 ریال 66,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BURGER 224,200 ریال 3,140 (1.4%) 236,190 ریال 221,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BURGER 229,470 ریال 3,230 (1.41%) 241,760 ریال 226,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SLP 920 ریال 40 (4.35%) 970 ریال 910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SLP 940 ریال 40 (4.26%) 990 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
دفینیتی- 1,528,530 ریال 48,060 (3.14%) 1,599,090 ریال 1,494,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
دفینیتی- 1,564,460 ریال 49,320 (3.15%) 1,636,800 ریال 1,530,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AR 3,305,120 ریال 167,980 (5.08%) 3,494,290 ریال 3,290,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AR 3,382,810 ریال 172,230 (5.09%) 3,576,570 ریال 3,368,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 134,880 ریال 2,750 (2.04%) 139,340 ریال 133,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 138,050 ریال 2,820 (2.04%) 142,620 ریال 136,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 32,260 ریال 1,210 (3.75%) 33,620 ریال 32,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 33,010 ریال 1,250 (3.79%) 34,420 ریال 32,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MASK 1,262,020 ریال 32,110 (2.54%) 1,337,530 ریال 1,227,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MASK 1,291,680 ریال 32,980 (2.55%) 1,369,090 ریال 1,256,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LPT 2,636,140 ریال 73,170 (2.78%) 2,738,400 ریال 2,590,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LPT 2,698,100 ریال 75,130 (2.78%) 2,802,910 ریال 2,651,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NU 196,570 ریال 720 (0.37%) 197,040 ریال 195,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
NU 201,190 ریال 720 (0.36%) 201,660 ریال 200,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 890 ریال 20 (2.25%) 920 ریال 880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 910 ریال 20 (2.2%) 940 ریال 900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ATA 40,030 ریال 1,220 (3.05%) 42,040 ریال 39,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ATA 40,970 ریال 1,260 (3.08%) 43,030 ریال 40,660 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PHA 52,900 ریال 780 (1.47%) 54,390 ریال 51,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PHA 54,150 ریال 800 (1.48%) 55,670 ریال 52,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,447,890 ریال 2,600 (0.18%) 1,491,780 ریال 1,412,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,481,920 ریال 2,790 (0.19%) 1,526,930 ریال 1,445,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ملون-سابق- 7,561,270 ریال 91,080 (1.2%) 7,760,290 ریال 7,499,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ملون-سابق- 7,739,000 ریال 93,890 (1.21%) 7,942,870 ریال 7,676,290 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DEXE 892,090 ریال 6,810 (0.76%) 906,300 ریال 889,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DEXE 913,060 ریال 7,050 (0.77%) 927,630 ریال 910,470 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
C98 81,620 ریال 1,160 (1.42%) 84,930 ریال 80,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
C98 83,530 ریال 1,110 (1.33%) 86,930 ریال 81,950 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CLV 22,790 ریال 890 (3.91%) 23,720 ریال 22,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CLV 23,330 ریال 880 (3.77%) 24,280 ریال 23,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
QNT 42,886,950 ریال 634,870 (1.48%) 44,318,520 ریال 42,817,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
QNT 43,895,050 ریال 653,570 (1.49%) 45,362,320 ریال 43,823,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 380,780 ریال 14,810 (3.89%) 400,840 ریال 374,440 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 389,730 ریال 15,190 (3.9%) 410,280 ریال 383,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 11,460 ریال 40 (0.35%) 12,400 ریال 11,410 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 11,730 ریال 40 (0.34%) 12,690 ریال 11,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 199,250 ریال 4,670 (2.34%) 205,570 ریال 197,970 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 203,930 ریال 4,800 (2.35%) 210,400 ریال 202,640 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FARM 12,692,510 ریال 169,490 (1.34%) 13,144,770 ریال 12,467,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FARM 12,990,860 ریال 174,590 (1.34%) 13,454,170 ریال 12,761,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ALPACA 97,630 ریال 3,140 (3.22%) 99,960 ریال 100,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ALPACA 99,930 ریال 3,220 (3.22%) 99,990 ریال 100,030 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 20,033,190 ریال 70,430 (0.35%) 20,718,400 ریال 19,796,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 20,504,090 ریال 73,830 (0.36%) 21,207,150 ریال 20,263,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FOR 5,890 ریال 180 (3.06%) 6,190 ریال 5,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FOR 6,030 ریال 180 (2.99%) 6,330 ریال 5,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
REQ 32,620 ریال 780 (2.39%) 33,910 ریال 32,520 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
REQ 33,380 ریال 810 (2.43%) 34,710 ریال 33,280 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GHST 370,290 ریال 2,240 (0.6%) 378,550 ریال 368,530 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GHST 378,990 ریال 2,330 (0.61%) 387,460 ریال 377,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
WAXP 20,360 ریال 640 (3.14%) 21,410 ریال 20,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
WAXP 20,840 ریال 660 (3.17%) 21,910 ریال 20,510 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TRIBE 72,240 ریال 260 (0.36%) 72,860 ریال 71,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
TRIBE 75,430 ریال 270 (0.36%) 75,610 ریال 74,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GALA 9,240 ریال 380 (4.11%) 9,760 ریال 9,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GALA 9,640 ریال 410 (4.25%) 9,990 ریال 10,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RAD 594,980 ریال 13,140 (2.21%) 616,710 ریال 585,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RAD 621,270 ریال 13,770 (2.22%) 642,840 ریال 611,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MBOX 163,600 ریال 4,030 (2.46%) 170,310 ریال 162,590 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MBOX 170,830 ریال 4,230 (2.48%) 177,840 ریال 169,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ELF 46,070 ریال 950 (2.06%) 47,140 ریال 45,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ELF 47,150 ریال 980 (2.08%) 48,250 ریال 46,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RARE 43,140 ریال 1,680 (3.89%) 45,440 ریال 42,820 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RARE 44,150 ریال 1,730 (3.92%) 46,510 ریال 43,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BETA 30,430 ریال 1,250 (4.11%) 33,210 ریال 30,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BETA 31,150 ریال 1,280 (4.11%) 33,990 ریال 30,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AGLD 111,740 ریال 3,190 (2.85%) 116,890 ریال 110,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AGLD 114,360 ریال 3,280 (2.87%) 119,640 ریال 112,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FIDA 140,560 ریال 2,460 (1.78%) 142,050 ریال 135,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FIDA 143,860 ریال 2,510 (1.78%) 145,400 ریال 139,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 18,260 ریال 840 (4.82%) 18,660 ریال 17,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 18,690 ریال 860 (4.82%) 19,100 ریال 17,790 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 80,100 ریال 3,300 (4.12%) 85,720 ریال 78,900 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 81,980 ریال 3,390 (4.14%) 87,740 ریال 80,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ILV 15,657,710 ریال 194,610 (1.24%) 16,240,500 ریال 15,480,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ILV 16,025,760 ریال 200,560 (1.25%) 16,623,000 ریال 15,845,540 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DYDX 600,270 ریال 24,100 (4.01%) 635,430 ریال 593,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DYDX 614,380 ریال 24,720 (4.02%) 650,410 ریال 607,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 97,490 ریال 360 (0.37%) 97,720 ریال 97,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 99,780 ریال 360 (0.36%) 99,990 ریال 100,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GNO 32,110,970 ریال 458,340 (1.43%) 33,123,870 ریال 31,852,460 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GNO 32,865,770 ریال 471,940 (1.44%) 33,903,320 ریال 32,603,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
VIDT 12,890 ریال 560 (4.34%) 13,520 ریال 12,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
VIDT 13,190 ریال 580 (4.4%) 13,830 ریال 13,050 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
IDEX 16,300 ریال 270 (1.66%) 17,480 ریال 16,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
IDEX 18,440 ریال 320 (1.74%) 19,030 ریال 17,890 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AUCTION 1,815,280 ریال 72,590 (4%) 1,917,860 ریال 1,791,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AUCTION 1,857,950 ریال 74,460 (4.01%) 1,963,080 ریال 1,834,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ADX 47,060 ریال 1,380 (2.93%) 49,540 ریال 46,690 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ADX 50,130 ریال 1,480 (2.95%) 52,620 ریال 49,750 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CHESS 74,820 ریال 2,670 (3.57%) 78,350 ریال 73,180 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CHESS 78,130 ریال 3,070 (3.93%) 81,820 ریال 76,420 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LAZIO 1,756,580 ریال 49,730 (2.83%) 1,853,770 ریال 1,749,880 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LAZIO 1,871,280 ریال 53,100 (2.84%) 1,940,950 ریال 1,864,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BNX 20,376,280 ریال 1,125,680 (5.52%) 21,953,060 ریال 20,215,110 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BNX 21,706,830 ریال 1,200,710 (5.53%) 22,969,650 ریال 21,535,270 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FRONT 72,680 ریال 60 (0.08%) 76,000 ریال 71,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FRONT 74,390 ریال 70 (0.09%) 77,790 ریال 73,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RAY 66,930 ریال 2,100 (3.14%) 69,460 ریال 65,810 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
RAY 68,510 ریال 2,150 (3.14%) 71,100 ریال 67,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 5,221,650 ریال 19,210 (0.37%) 5,234,210 ریال 5,201,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 5,344,390 ریال 19,210 (0.36%) 5,356,950 ریال 5,324,170 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SYS 41,980 ریال 860 (2.05%) 43,100 ریال 41,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SYS 42,970 ریال 880 (2.05%) 44,120 ریال 42,610 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DAR 47,440 ریال 1,150 (2.42%) 49,280 ریال 46,740 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
DAR 48,550 ریال 1,190 (2.45%) 50,440 ریال 47,840 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MOVR 3,012,210 ریال 57,380 (1.9%) 3,108,210 ریال 2,977,100 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MOVR 3,083,020 ریال 58,990 (1.91%) 3,181,310 ریال 3,047,220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CITY 1,489,830 ریال 16,140 (1.08%) 1,512,970 ریال 1,474,850 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CITY 1,524,850 ریال 16,650 (1.09%) 1,548,620 ریال 1,509,620 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ENS 4,845,570 ریال 18,210 (0.38%) 4,996,660 ریال 4,770,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ENS 4,959,470 ریال 19,060 (0.38%) 5,114,390 ریال 4,882,940 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KP3R 27,323,250 ریال 652,490 (2.39%) 28,160,050 ریال 27,078,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
KP3R 27,965,510 ریال 670,260 (2.4%) 28,823,130 ریال 27,716,770 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AMP 1,240 ریال 20 (1.61%) 1,290 ریال 1,210 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
AMP 1,270 ریال 20 (1.57%) 1,320 ریال 1,240 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
JASMY 1,380 ریال 50 (3.62%) 1,450 ریال 1,360 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
JASMY 1,410 ریال 50 (3.55%) 1,480 ریال 1,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PLA 71,960 ریال 2,260 (3.14%) 76,370 ریال 70,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PLA 73,650 ریال 2,320 (3.15%) 78,170 ریال 72,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 147,540 ریال 1,260 (0.85%) 153,740 ریال 144,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 151,000 ریال 1,310 (0.87%) 157,360 ریال 147,800 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR 51,850 ریال 1,900 (3.66%) 54,340 ریال 51,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
پاور لجر
پاور لجر
Power Ledger
POWR 53,070 ریال 1,950 (3.67%) 55,620 ریال 52,200 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PORTO 1,305,300 ریال 49,060 (3.76%) 1,366,350 ریال 1,302,830 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PORTO 1,335,990 ریال 50,330 (3.77%) 1,398,540 ریال 1,333,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ALCX 6,364,340 ریال 156,730 (2.46%) 6,709,210 ریال 6,238,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ALCX 6,513,940 ریال 160,980 (2.47%) 6,867,310 ریال 6,385,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 180,440 ریال 1,020 (0.57%) 189,980 ریال 176,330 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 184,680 ریال 1,030 (0.56%) 194,460 ریال 180,490 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
VOXEL 79,740 ریال 1,450 (1.85%) 84,620 ریال 76,920 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
VOXEL 81,610 ریال 1,470 (1.83%) 86,620 ریال 78,730 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FLUX 186,230 ریال 2,560 (1.37%) 192,720 ریال 184,680 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FLUX 190,610 ریال 2,630 (1.38%) 197,260 ریال 189,020 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FXS 2,036,230 ریال 135,030 (7.1%) 2,091,630 ریال 1,905,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
FXS 2,084,090 ریال 138,040 (7.09%) 2,140,880 ریال 1,950,120 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BICO 107,040 ریال 3,210 (3%) 112,570 ریال 104,570 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
BICO 109,550 ریال 3,300 (3.01%) 115,220 ریال 107,040 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ANY 4,447,800 ریال 16,360 (0.37%) 4,458,500 ریال 4,430,580 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ANY 4,552,350 ریال 16,360 (0.36%) 4,563,050 ریال 4,535,130 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MC 148,620 ریال 4,500 (3.03%) 155,500 ریال 146,310 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
MC 152,120 ریال 4,610 (3.03%) 159,170 ریال 149,760 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SANTOS 2,371,080 ریال 59,370 (2.5%) 2,450,830 ریال 2,345,340 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SANTOS 2,426,810 ریال 60,980 (2.51%) 2,508,540 ریال 2,400,630 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,117,370 ریال 24,720 (2.21%) 1,160,090 ریال 1,110,960 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,143,640 ریال 25,390 (2.22%) 1,187,380 ریال 1,137,140 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SPELL 230 ریال 0 (0%) 230 ریال 220 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
SPELL 230 ریال 0 (0%) 240 ریال 230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PEOPLE 9,170 ریال 630 (6.87%) 9,900 ریال 9,070 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
PEOPLE 9,390 ریال 640 (6.82%) 9,990 ریال 10,000 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CVX 1,398,350 ریال 4,220 (0.3%) 1,425,300 ریال 1,370,260 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
CVX 1,431,220 ریال 4,440 (0.31%) 1,458,840 ریال 1,402,500 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
HIGH 455,630 ریال 12,850 (2.9%) 481,690 ریال 437,930 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
HIGH 466,340 ریال 13,110 (2.89%) 493,040 ریال 448,250 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
JOE 62,200 ریال 2,290 (3.68%) 65,380 ریال 61,910 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
JOE 63,660 ریال 2,350 (3.69%) 66,920 ریال 63,370 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
API3 510,950 ریال 7,130 (1.4%) 526,690 ریال 501,430 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
API3 522,970 ریال 7,340 (1.4%) 539,080 ریال 513,230 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LOKA 176,250 ریال 16,430 (10.28%) 187,300 ریال 152,780 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
LOKA 180,390 ریال 16,800 (10.27%) 191,710 ریال 156,380 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GMLR 150,720 ریال 10 (0.01%) 156,760 ریال 144,010 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
GMLR 154,260 ریال 0 (0%) 160,450 ریال 147,390 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 3,420 ریال 10 (0.29%) 3,500 ریال 3,320 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 3,500 ریال 10 (0.29%) 3,580 ریال 3,400 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
XEC 7 ریال 0 (0%) 7 ریال 10 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو
XEC 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - ۱۴:۳۳
آرشیو

مشخصات آقای صراف

توضیحات

نظرات آقای صراف

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین