BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
7,394,873,790
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
545,597,280
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
321,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
XRP ریپل / فروش
XRP
قیمت ریالی
119,600
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴

قیمت ارزهای دیجیتال در مشهد اکسچنج

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BTC 7,394,873,790 ریال 448,980 (0.01%) 7,436,590,950 ریال 7,294,636,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BTC 7,325,762,820 ریال 11,460 (0%) 7,367,090,100 ریال 7,226,035,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ETH 545,597,280 ریال 1,216,570 (0.22%) 548,595,420 ریال 532,736,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ETH 540,498,240 ریال 1,173,160 (0.22%) 543,468,360 ریال 527,726,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 321,000 ریال 1,000 (0.31%) 321,000 ریال 320,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 318,000 ریال 1,000 (0.32%) 318,000 ریال 317,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 119,600 ریال 290 (0.24%) 120,210 ریال 117,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 118,490 ریال 310 (0.26%) 119,090 ریال 116,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BCH 45,549,900 ریال 283,800 (0.63%) 45,585,100 ریال 44,085,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BCH 45,124,200 ریال 283,800 (0.63%) 45,156,400 ریال 43,671,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LTC 19,709,400 ریال 90,900 (0.46%) 19,763,970 ریال 19,159,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LTC 19,525,200 ریال 91,200 (0.47%) 19,579,260 ریال 18,978,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ADA 166,660 ریال 1,670 (1.01%) 166,950 ریال 161,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ADA 165,110 ریال 1,670 (1.02%) 165,390 ریال 160,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DOT 2,741,340 ریال 5,250 (0.19%) 2,767,020 ریال 2,670,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DOT 2,715,720 ریال 5,040 (0.19%) 2,741,160 ریال 2,644,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LINK 2,516,640 ریال 13,770 (0.55%) 2,530,440 ریال 2,445,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LINK 2,493,120 ریال 13,780 (0.56%) 2,506,790 ریال 2,422,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 17,269,800 ریال 330,900 (1.95%) 17,462,400 ریال 16,524,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 17,108,400 ریال 328,800 (1.96%) 17,299,200 ریال 16,368,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NEO 3,675,450 ریال 2,620 (0.07%) 3,704,340 ریال 3,579,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NEO 3,641,100 ریال 2,380 (0.07%) 3,669,720 ریال 3,545,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XEM 16,530 ریال 120 (0.73%) 16,680 ریال 16,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XEM 16,380 ریال 120 (0.73%) 16,530 ریال 16,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XMR 53,960,100 ریال 2,377,800 (4.61%) 54,656,000 ریال 50,465,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XMR 53,455,800 ریال 2,358,600 (4.62%) 54,143,600 ریال 49,991,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ETC 12,201,210 ریال 76,020 (0.63%) 12,319,980 ریال 11,739,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ETC 12,087,180 ریال 76,020 (0.63%) 12,204,840 ریال 11,628,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ONT 92,670 ریال 320 (0.35%) 92,800 ریال 89,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ONT 91,810 ریال 330 (0.36%) 91,930 ریال 88,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ZEC 23,208,300 ریال 1,516,300 (6.99%) 23,336,700 ریال 21,181,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ZEC 22,991,400 ریال 1,503,400 (7%) 23,118,600 ریال 20,982,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LSK 387,450 ریال 8,480 (2.24%) 412,150 ریال 378,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LSK 383,830 ریال 8,420 (2.24%) 408,270 ریال 374,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WAVES 1,938,840 ریال 23,010 (1.19%) 1,969,190 ریال 1,880,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WAVES 1,920,720 ریال 22,680 (1.18%) 1,950,670 ریال 1,863,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SC 1,500 ریال 0 (0%) 1,520 ریال 1,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SC 1,490 ریال 10 (0.67%) 1,500 ریال 1,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CVC 52,130 ریال 90 (0.17%) 52,600 ریال 50,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CVC 51,640 ریال 90 (0.17%) 52,110 ریال 50,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 110,910 ریال 1,110 (1.01%) 113,020 ریال 107,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
آیوتا
آیوتا
IOTA
IOTA 109,870 ریال 1,100 (1.01%) 111,960 ریال 106,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
USDC 320,970 ریال 2,000 (0.63%) 320,970 ریال 318,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
USDC 317,970 ریال 2,000 (0.63%) 317,970 ریال 315,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KMD 100,440 ریال 1,100 (1.1%) 104,570 ریال 98,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KMD 99,500 ریال 1,080 (1.09%) 103,580 ریال 98,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
QTUM 1,325,090 ریال 12,480 (0.94%) 1,338,210 ریال 1,287,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
QTUM 1,312,700 ریال 12,290 (0.94%) 1,325,620 ریال 1,275,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
STORJ 222,100 ریال 1,230 (0.55%) 224,450 ریال 216,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
STORJ 220,020 ریال 1,210 (0.55%) 222,340 ریال 214,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
EOS 396,110 ریال 1,830 (0.46%) 400,290 ریال 383,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
EOS 392,410 ریال 1,830 (0.47%) 396,550 ریال 379,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XLM 39,450 ریال 690 (1.78%) 39,870 ریال 38,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XLM 39,080 ریال 690 (1.8%) 39,500 ریال 37,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 22,130 ریال 30 (0.14%) 22,230 ریال 21,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 21,920 ریال 20 (0.09%) 22,020 ریال 21,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BNB 103,907,700 ریال 1,732,000 (1.7%) 104,132,400 ریال 98,475,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BNB 102,936,600 ریال 1,721,800 (1.7%) 103,159,200 ریال 97,549,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
VET 10,030 ریال 10 (0.1%) 10,140 ریال 9,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
VET 9,930 ریال 10 (0.1%) 10,040 ریال 9,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,844,060 ریال 58,840 (2.07%) 3,027,310 ریال 2,768,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,817,480 ریال 58,120 (2.06%) 2,998,840 ریال 2,742,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AAVE 32,677,800 ریال 650,200 (2.03%) 32,677,800 ریال 31,006,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AAVE 32,372,400 ریال 646,000 (2.04%) 32,372,400 ریال 30,715,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FTM 119,030 ریال 1,190 (1.01%) 119,930 ریال 114,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FTM 117,910 ریال 1,180 (1.01%) 118,800 ریال 113,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 20,223,000 ریال 298,270 (1.47%) 21,034,860 ریال 20,016,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 20,034,000 ریال 294,280 (1.47%) 20,837,040 ریال 19,828,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 612,470 ریال 8,600 (1.42%) 613,110 ریال 587,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 606,740 ریال 8,550 (1.43%) 607,380 ریال 581,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CHZ 48,760 ریال 1,640 (3.48%) 49,570 ریال 45,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CHZ 48,300 ریال 1,630 (3.49%) 49,100 ریال 45,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
JST 10,540 ریال 0 (0%) 10,580 ریال 10,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
JST 10,440 ریال 0 (0%) 10,480 ریال 10,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DGB 3,930 ریال 50 (1.27%) 4,110 ریال 3,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DGB 3,890 ریال 70 (1.8%) 4,070 ریال 3,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 588,070 ریال 3,040 (0.52%) 593,920 ریال 571,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 582,580 ریال 2,970 (0.51%) 588,350 ریال 565,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ALGO 115,010 ریال 2,690 (2.39%) 115,980 ریال 109,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ALGO 113,940 ریال 2,680 (2.41%) 114,890 ریال 108,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,634,040 ریال 209,260 (6.11%) 3,653,940 ریال 3,339,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,600,080 ریال 207,500 (6.12%) 3,619,790 ریال 3,308,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RVN 12,190 ریال 70 (0.57%) 12,280 ریال 11,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RVN 12,080 ریال 60 (0.5%) 12,170 ریال 11,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
THETA 530,290 ریال 29,460 (5.88%) 537,350 ریال 484,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
THETA 525,340 ریال 29,220 (5.89%) 532,330 ریال 480,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ZIL 14,570 ریال 110 (0.75%) 14,880 ریال 14,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ZIL 14,430 ریال 110 (0.76%) 14,740 ریال 14,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NANO 690,150 ریال 2,150 (0.31%) 690,150 ریال 688,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NANO 683,700 ریال 2,150 (0.32%) 683,700 ریال 681,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FLM 69,140 ریال 4,550 (6.58%) 74,520 ریال 68,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FLM 68,500 ریال 4,500 (6.57%) 73,820 ریال 67,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ANT 673,460 ریال 18,550 (2.83%) 673,460 ریال 630,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ANT 667,160 ریال 18,410 (2.84%) 667,160 ریال 624,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TOMO 214,430 ریال 2,610 (1.23%) 215,390 ریال 206,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TOMO 212,420 ریال 2,600 (1.24%) 213,380 ریال 204,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TRX 22,420 ریال 180 (0.81%) 22,510 ریال 22,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TRX 22,210 ریال 180 (0.82%) 22,300 ریال 21,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 50 ریال 0 (0%) 60 ریال 40 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 50 ریال 10 (25%) 50 ریال 40 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 850 ریال 20 (2.41%) 850 ریال 810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 840 ریال 20 (2.44%) 840 ریال 810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DENT 380 ریال 10 (2.63%) 390 ریال 370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DENT 380 ریال 10 (2.7%) 380 ریال 370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BTS 4,090 ریال 80 (1.96%) 4,190 ریال 4,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BTS 4,050 ریال 80 (1.98%) 4,150 ریال 4,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
UMA 969,420 ریال 21,710 (2.24%) 994,320 ریال 949,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
UMA 960,360 ریال 21,450 (2.23%) 984,970 ریال 940,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ONG 141,950 ریال 510 (0.36%) 144,900 ریال 139,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ONG 140,620 ریال 510 (0.36%) 143,550 ریال 138,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ONE 7,790 ریال 70 (0.91%) 7,880 ریال 7,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ONE 7,720 ریال 70 (0.92%) 7,810 ریال 7,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,400 ریال 10 (0.72%) 1,410 ریال 1,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,390 ریال 10 (0.72%) 1,400 ریال 1,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SUSHI 481,500 ریال 4,340 (0.9%) 487,430 ریال 470,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SUSHI 477,000 ریال 4,270 (0.9%) 482,850 ریال 466,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
پولیگان- 292,530 ریال 690 (0.24%) 294,280 ریال 284,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
پولیگان- 289,790 ریال 680 (0.23%) 291,510 ریال 282,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ZRX 113,410 ریال 380 (0.34%) 114,140 ریال 109,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ZRX 112,350 ریال 370 (0.33%) 113,060 ریال 108,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OXT 321,000 ریال 1,000 (0.31%) 321,000 ریال 320,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OXT 318,000 ریال 1,000 (0.32%) 318,000 ریال 317,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SNX 1,313,530 ریال 78,270 (5.96%) 1,400,410 ریال 1,299,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SNX 1,301,260 ریال 77,450 (5.95%) 1,387,240 ریال 1,287,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
UNI 2,837,640 ریال 7,840 (0.28%) 2,864,000 ریال 2,775,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
UNI 2,811,120 ریال 7,600 (0.27%) 2,837,150 ریال 2,749,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OMG 745,040 ریال 8,120 (1.09%) 755,070 ریال 732,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OMG 738,080 ریال 8,000 (1.08%) 747,970 ریال 725,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MKR 361,125,000 ریال 5,121,000 (1.44%) 363,372,000 ریال 342,287,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MKR 357,750,000 ریال 5,094,000 (1.44%) 359,976,000 ریال 339,068,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 138,640 ریال 1,020 (0.74%) 139,950 ریال 134,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 137,340 ریال 1,000 (0.73%) 138,630 ریال 133,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,822,600 ریال 8,980 (0.09%) 9,841,860 ریال 9,601,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,730,800 ریال 8,320 (0.09%) 9,749,880 ریال 9,511,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KSM 21,089,700 ریال 187,600 (0.89%) 21,819,600 ریال 20,832,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KSM 20,892,600 ریال 184,600 (0.88%) 21,614,400 ریال 20,636,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 49,050 ریال 270 (0.55%) 50,880 ریال 47,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 48,590 ریال 270 (0.56%) 50,400 ریال 46,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LRC 153,570 ریال 12,760 (9.06%) 155,750 ریال 135,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LRC 152,130 ریال 12,650 (9.07%) 154,290 ریال 133,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ICX 107,860 ریال 280 (0.26%) 108,820 ریال 105,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ICX 106,850 ریال 270 (0.25%) 107,800 ریال 104,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KNC 501,080 ریال 390 (0.08%) 505,900 ریال 489,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KNC 496,400 ریال 350 (0.07%) 501,170 ریال 484,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
YFII 577,446,900 ریال 7,567,200 (1.31%) 586,960,000 ریال 569,510,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
YFII 572,050,200 ریال 7,462,200 (1.3%) 581,440,000 ریال 564,154,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
EGLD 21,712,440 ریال 913,640 (4.39%) 21,789,480 ریال 20,387,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
EGLD 21,509,520 ریال 906,320 (4.4%) 21,585,840 ریال 20,195,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 372,070 ریال 110 (0.03%) 376,520 ریال 364,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 368,590 ریال 90 (0.02%) 372,970 ریال 361,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 441,700 ریال 4,900 (1.11%) 448,760 ریال 432,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 437,570 ریال 4,830 (1.1%) 444,560 ریال 428,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 680 ریال 10 (1.49%) 700 ریال 650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 670 ریال 10 (1.52%) 690 ریال 650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DCR 12,968,400 ریال 208,400 (1.63%) 13,504,000 ریال 12,377,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DCR 12,847,200 ریال 207,200 (1.64%) 13,377,400 ریال 12,260,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ENJ 219,560 ریال 410 (0.19%) 220,210 ریال 212,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ENJ 217,510 ریال 420 (0.19%) 218,150 ریال 210,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SXP 148,620 ریال 4,500 (3.03%) 153,120 ریال 146,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SXP 147,230 ریال 4,450 (3.02%) 151,680 ریال 145,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
STX 156,330 ریال 300 (0.19%) 158,720 ریال 152,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
STX 154,870 ریال 290 (0.19%) 157,230 ریال 151,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 321,000 ریال 1,000 (0.31%) 321,000 ریال 320,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 318,000 ریال 1,000 (0.32%) 318,000 ریال 317,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
IOST 4,900 ریال 90 (1.84%) 5,000 ریال 4,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
IOST 4,850 ریال 90 (1.86%) 4,950 ریال 4,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MANA 338,170 ریال 1,530 (0.45%) 340,370 ریال 328,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MANA 335,010 ریال 1,500 (0.45%) 337,170 ریال 325,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 12,949,140 ریال 40,540 (0.31%) 13,034,340 ریال 12,511,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 12,828,120 ریال 39,400 (0.31%) 12,911,760 ریال 12,393,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
IOTX 11,760 ریال 110 (0.94%) 11,810 ریال 11,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
IOTX 11,650 ریال 110 (0.95%) 11,700 ریال 11,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ANKR 10,710 ریال 190 (1.81%) 10,730 ریال 10,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ANKR 10,610 ریال 190 (1.82%) 10,630 ریال 10,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FUN 2,630 ریال 0 (0%) 2,650 ریال 2,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FUN 2,600 ریال 10 (0.38%) 2,620 ریال 2,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 7,250 ریال 120 (1.68%) 7,300 ریال 6,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 7,180 ریال 110 (1.56%) 7,230 ریال 6,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AKRO 1,640 ریال 10 (0.61%) 1,680 ریال 1,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AKRO 1,620 ریال 10 (0.62%) 1,670 ریال 1,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DREP 194,780 ریال 3,380 (1.77%) 196,930 ریال 188,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DREP 192,960 ریال 3,360 (1.77%) 195,090 ریال 186,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
STMX 2,930 ریال 10 (0.34%) 2,960 ریال 2,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
STMX 2,900 ریال 10 (0.35%) 2,930 ریال 2,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PERL 8,230 ریال 0 (0%) 8,420 ریال 7,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PERL 8,150 ریال 10 (0.12%) 8,340 ریال 7,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
COS 2,550 ریال 90 (3.66%) 2,670 ریال 2,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
COS 2,520 ریال 70 (2.86%) 2,650 ریال 2,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DUSK 51,300 ریال 390 (0.77%) 52,000 ریال 49,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DUSK 50,820 ریال 390 (0.77%) 51,520 ریال 48,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RLC 334,800 ریال 4,940 (1.48%) 350,900 ریال 328,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RLC 331,670 ریال 4,870 (1.47%) 347,600 ریال 325,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AVAX 9,000,840 ریال 521,820 (6.15%) 9,016,890 ریال 8,249,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AVAX 8,916,720 ریال 517,440 (6.16%) 8,932,620 ریال 8,171,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
1INCH 260,010 ریال 2,210 (0.85%) 262,260 ریال 254,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
1INCH 257,580 ریال 2,170 (0.84%) 259,810 ریال 252,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 2,260 ریال 20 (0.88%) 2,290 ریال 2,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 2,240 ریال 20 (0.89%) 2,270 ریال 2,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AXS 6,038,010 ریال 264,110 (4.57%) 6,086,160 ریال 5,684,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AXS 5,981,580 ریال 261,980 (4.58%) 6,029,280 ریال 5,631,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 10,432,500 ریال 476,510 (4.79%) 10,828,800 ریال 9,806,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 10,335,000 ریال 472,640 (4.79%) 10,727,280 ریال 9,713,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 886,600 ریال 22,750 (2.63%) 896,550 ریال 838,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 878,320 ریال 22,590 (2.64%) 888,170 ریال 830,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 320,870 ریال 1,000 (0.31%) 320,870 ریال 319,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 317,870 ریال 1,000 (0.32%) 317,870 ریال 316,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BAL 1,996,620 ریال 9,890 (0.5%) 2,022,300 ریال 1,942,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BAL 1,977,960 ریال 9,680 (0.49%) 2,003,400 ریال 1,924,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OCEAN 65,360 ریال 260 (0.4%) 65,930 ریال 63,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OCEAN 64,740 ریال 260 (0.4%) 65,320 ریال 62,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SRM 325,490 ریال 1,490 (0.46%) 328,700 ریال 315,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SRM 322,450 ریال 1,450 (0.45%) 325,630 ریال 312,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NMR 6,949,650 ریال 74,730 (1.08%) 7,381,660 ریال 6,874,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NMR 6,884,700 ریال 73,620 (1.07%) 7,312,240 ریال 6,809,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FET 32,360 ریال 10 (0.03%) 33,110 ریال 32,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FET 32,050 ریال 10 (0.03%) 32,800 ریال 31,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NULS 84,010 ریال 2,410 (2.95%) 87,710 ریال 81,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NULS 83,220 ریال 2,390 (2.96%) 86,890 ریال 80,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CAKE 1,417,220 ریال 80,290 (6.01%) 1,435,830 ریال 1,304,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CAKE 1,403,970 ریال 79,610 (6.01%) 1,422,410 ریال 1,291,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MTL 454,860 ریال 4,820 (1.06%) 470,210 ریال 449,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MTL 450,610 ریال 4,750 (1.05%) 465,780 ریال 445,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,868,220 ریال 40,350 (2.21%) 1,932,800 ریال 1,811,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,850,760 ریال 40,080 (2.21%) 1,914,680 ریال 1,794,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NKN 36,560 ریال 290 (0.8%) 36,790 ریال 35,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NKN 36,220 ریال 290 (0.81%) 36,440 ریال 35,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 2,090 ریال 60 (2.96%) 2,090 ریال 2,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 2,070 ریال 60 (2.99%) 2,070 ریال 1,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
INJ 503,330 ریال 3,780 (0.76%) 514,240 ریال 489,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
INJ 498,620 ریال 3,760 (0.76%) 509,440 ریال 485,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OGN 72,030 ریال 190 (0.26%) 72,640 ریال 69,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OGN 71,360 ریال 200 (0.28%) 71,960 ریال 68,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GTO 8,090 ریال 0 (0%) 8,170 ریال 7,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GTO 8,010 ریال 10 (0.12%) 8,090 ریال 7,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XVS 2,108,970 ریال 85,750 (4.07%) 2,197,910 ریال 2,041,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XVS 2,089,260 ریال 84,820 (4.06%) 2,177,240 ریال 2,022,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GRT 40,900 ریال 470 (1.15%) 41,470 ریال 39,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GRT 40,510 ریال 480 (1.18%) 41,080 ریال 39,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ZEN 6,224,190 ریال 156,810 (2.58%) 6,403,200 ریال 5,923,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ZEN 6,166,020 ریال 155,700 (2.59%) 6,343,170 ریال 5,867,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CELO 349,250 ریال 1,860 (0.54%) 359,830 ریال 336,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CELO 345,980 ریال 1,860 (0.54%) 356,450 ریال 333,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 56,950 ریال 550 (0.98%) 57,230 ریال 54,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 56,410 ریال 540 (0.97%) 56,690 ریال 54,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 108,820 ریال 1,000 (0.93%) 110,080 ریال 106,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 107,800 ریال 990 (0.93%) 109,050 ریال 105,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
COTI 38,260 ریال 1,510 (4.11%) 38,970 ریال 35,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
COTI 37,910 ریال 1,510 (4.15%) 38,610 ریال 35,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
HBAR 24,910 ریال 230 (0.92%) 25,200 ریال 24,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
HBAR 24,680 ریال 220 (0.89%) 24,960 ریال 24,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CHR 69,180 ریال 80 (0.12%) 69,370 ریال 67,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CHR 68,530 ریال 80 (0.12%) 68,720 ریال 66,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,869,740 ریال 33,830 (1.19%) 2,912,000 ریال 2,791,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,842,920 ریال 33,680 (1.2%) 2,884,700 ریال 2,765,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TFUEL 20,930 ریال 550 (2.7%) 21,090 ریال 19,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TFUEL 20,730 ریال 540 (2.67%) 20,890 ریال 19,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MITH 9,370 ریال 10 (0.11%) 9,520 ریال 9,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MITH 9,290 ریال 20 (0.22%) 9,430 ریال 9,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WRX 78,000 ریال 1,430 (1.83%) 80,070 ریال 76,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WRX 77,270 ریال 1,410 (1.82%) 79,320 ریال 76,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,632,610 ریال 53,560 (3.39%) 1,657,280 ریال 1,535,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,617,350 ریال 53,150 (3.4%) 1,641,740 ریال 1,521,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LIT 326,460 ریال 1,790 (0.55%) 333,040 ریال 318,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LIT 323,410 ریال 1,750 (0.54%) 329,900 ریال 315,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 6,468,150 ریال 224,470 (3.47%) 6,695,810 ریال 6,355,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 6,407,700 ریال 221,980 (3.46%) 6,632,840 ریال 6,295,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 141,270 ریال 1,990 (1.43%) 141,880 ریال 136,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 139,950 ریال 1,980 (1.44%) 140,560 ریال 135,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PUNDIX 203,190 ریال 1,260 (0.62%) 207,990 ریال 200,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PUNDIX 201,290 ریال 1,260 (0.63%) 206,030 ریال 198,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KEY 1,620 ریال 20 (1.25%) 1,630 ریال 1,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KEY 1,610 ریال 10 (0.63%) 1,620 ریال 1,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 58,450 ریال 390 (0.67%) 59,550 ریال 56,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 57,910 ریال 400 (0.7%) 58,990 ریال 56,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KAVA 682,770 ریال 12,970 (1.9%) 697,650 ریال 676,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KAVA 676,390 ریال 12,810 (1.89%) 691,090 ریال 669,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 426,000 ریال 60 (0.01%) 427,250 ریال 413,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 422,020 ریال 30 (0.01%) 423,260 ریال 409,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LINA 3,510 ریال 10 (0.28%) 3,550 ریال 3,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LINA 3,480 ریال 0 (0%) 3,520 ریال 3,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CTSI 55,920 ریال 350 (0.63%) 56,690 ریال 53,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CTSI 55,400 ریال 340 (0.61%) 56,160 ریال 53,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 10,290 ریال 390 (3.94%) 10,590 ریال 9,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 10,200 ریال 400 (4.08%) 10,490 ریال 9,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 16,820 ریال 50 (0.3%) 16,820 ریال 16,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 16,660 ریال 50 (0.3%) 16,660 ریال 16,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
HARD 85,870 ریال 830 (0.97%) 86,900 ریال 85,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
HARD 85,070 ریال 820 (0.96%) 86,080 ریال 84,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NBS 1,760 ریال 30 (1.73%) 1,870 ریال 1,710 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NBS 1,740 ریال 40 (2.35%) 1,850 ریال 1,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
VITE 10,120 ریال 200 (2.02%) 10,240 ریال 9,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
VITE 10,020 ریال 160 (1.62%) 10,150 ریال 9,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 279,270 ریال 1,770 (0.63%) 281,520 ریال 268,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 276,660 ریال 1,740 (0.63%) 278,890 ریال 266,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 151,510 ریال 330 (0.22%) 155,040 ریال 148,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 150,100 ریال 320 (0.21%) 153,590 ریال 147,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AUDIO 119,730 ریال 2,340 (1.99%) 121,340 ریال 113,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AUDIO 118,610 ریال 2,320 (2%) 120,200 ریال 112,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RIF 26,740 ریال 2,850 (11.93%) 29,530 ریال 23,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RIF 26,490 ریال 2,820 (11.91%) 29,260 ریال 23,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 27,350 ریال 690 (2.52%) 28,100 ریال 26,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 27,090 ریال 690 (2.55%) 27,840 ریال 26,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OG 2,217,470 ریال 486,890 (28.13%) 2,384,000 ریال 1,722,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OG 2,196,740 ریال 482,440 (28.14%) 2,361,650 ریال 1,706,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FIS 138,420 ریال 1,620 (1.17%) 140,170 ریال 136,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FIS 137,120 ریال 1,600 (1.17%) 138,850 ریال 135,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AUTO 113,409,300 ریال 2,196,300 (1.94%) 115,605,600 ریال 112,351,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AUTO 112,349,400 ریال 2,169,000 (1.93%) 114,518,400 ریال 111,295,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ASR 1,348,200 ریال 61,990 (4.82%) 1,443,520 ریال 1,281,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ASR 1,335,600 ریال 61,490 (4.83%) 1,429,990 ریال 1,269,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CTXC 49,470 ریال 340 (0.69%) 50,330 ریال 48,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CTXC 49,000 ریال 340 (0.7%) 49,860 ریال 47,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
IRIS 8,090 ریال 30 (0.37%) 8,170 ریال 7,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
IRIS 8,010 ریال 20 (0.25%) 8,090 ریال 7,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BADGER 1,524,750 ریال 6,450 (0.42%) 1,540,800 ریال 1,492,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BADGER 1,510,500 ریال 6,300 (0.42%) 1,526,400 ریال 1,478,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,850,480 ریال 11,380 (0.4%) 2,863,320 ریال 2,781,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,823,840 ریال 11,440 (0.41%) 2,836,560 ریال 2,755,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TCT 4,690 ریال 20 (0.43%) 4,710 ریال 4,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TCT 4,650 ریال 10 (0.22%) 4,670 ریال 4,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FIRO 916,130 ریال 31,300 (3.42%) 948,710 ریال 909,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FIRO 907,570 ریال 30,950 (3.41%) 939,780 ریال 900,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 254,260 ریال 340 (0.13%) 269,470 ریال 250,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 251,890 ریال 350 (0.14%) 266,950 ریال 247,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OM 17,780 ریال 40 (0.23%) 18,100 ریال 17,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
OM 17,620 ریال 50 (0.28%) 17,940 ریال 17,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BNT 182,010 ریال 2,370 (1.3%) 186,930 ریال 179,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BNT 180,310 ریال 2,340 (1.3%) 185,180 ریال 177,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ACM 1,306,470 ریال 28,560 (2.23%) 1,367,040 ریال 1,263,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ACM 1,294,260 ریال 28,360 (2.24%) 1,354,220 ریال 1,251,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DATA 12,590 ریال 100 (0.79%) 12,760 ریال 12,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DATA 12,470 ریال 100 (0.8%) 12,640 ریال 12,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
UTK 49,020 ریال 760 (1.57%) 51,040 ریال 46,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
UTK 48,560 ریال 750 (1.57%) 50,560 ریال 46,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SUPER 56,010 ریال 280 (0.5%) 56,780 ریال 53,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SUPER 55,490 ریال 280 (0.51%) 56,250 ریال 53,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 4,859,940 ریال 298,290 (6.14%) 5,340,060 ریال 4,803,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 4,814,520 ریال 295,200 (6.13%) 5,289,840 ریال 4,758,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CFX 19,040 ریال 610 (3.2%) 19,650 ریال 18,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CFX 18,860 ریال 610 (3.23%) 19,470 ریال 18,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FIO 17,460 ریال 210 (1.2%) 17,700 ریال 17,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FIO 17,300 ریال 210 (1.21%) 17,540 ریال 17,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
STRAX 235,610 ریال 1,090 (0.46%) 239,570 ریال 230,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
STRAX 233,410 ریال 1,060 (0.45%) 237,320 ریال 228,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WAN 78,840 ریال 180 (0.23%) 79,860 ریال 77,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WAN 78,100 ریال 170 (0.22%) 79,120 ریال 77,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 190,190 ریال 4,050 (2.18%) 203,360 ریال 185,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 188,420 ریال 4,030 (2.19%) 201,450 ریال 183,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 10,640 ریال 20 (0.19%) 10,730 ریال 10,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 10,540 ریال 20 (0.19%) 10,630 ریال 10,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 95,430 ریال 880 (0.93%) 101,860 ریال 93,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 94,540 ریال 880 (0.94%) 100,900 ریال 92,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ATM 1,633,890 ریال 22,940 (1.42%) 1,667,200 ریال 1,591,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ATM 1,618,620 ریال 22,820 (1.43%) 1,651,570 ریال 1,576,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 261,290 ریال 350 (0.13%) 265,470 ریال 256,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 258,850 ریال 360 (0.14%) 262,990 ریال 253,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LTO 32,360 ریال 50 (0.15%) 32,870 ریال 32,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LTO 32,050 ریال 60 (0.19%) 32,560 ریال 31,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DEGO 776,180 ریال 12,710 (1.64%) 797,500 ریال 764,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DEGO 768,920 ریال 12,550 (1.63%) 790,000 ریال 757,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
POND 4,400 ریال 30 (0.69%) 4,470 ریال 4,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
POND 4,360 ریال 30 (0.69%) 4,430 ریال 4,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PERP 353,100 ریال 350 (0.1%) 362,240 ریال 345,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PERP 349,800 ریال 330 (0.09%) 358,840 ریال 342,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 53,900 ریال 170 (0.32%) 53,900 ریال 53,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 53,390 ریال 170 (0.32%) 53,390 ریال 53,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 2,896,380 ریال 47,350 (1.63%) 2,995,730 ریال 2,827,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 2,869,310 ریال 46,740 (1.63%) 2,967,560 ریال 2,801,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PNT 118,030 ریال 7,660 (6.94%) 123,170 ریال 110,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PNT 116,930 ریال 7,590 (6.94%) 122,010 ریال 109,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DOCK 8,380 ریال 30 (0.36%) 8,430 ریال 8,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DOCK 8,300 ریال 30 (0.36%) 8,350 ریال 7,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ARPA 14,230 ریال 0 (0%) 14,340 ریال 13,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ARPA 14,100 ریال 0 (0%) 14,200 ریال 13,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MIR 76,190 ریال 1,520 (2.04%) 78,130 ریال 73,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MIR 75,470 ریال 1,500 (2.03%) 77,400 ریال 73,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ARDR 36,310 ریال 180 (0.5%) 36,650 ریال 35,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ARDR 35,970 ریال 180 (0.5%) 36,310 ریال 35,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TROY 1,430 ریال 20 (1.4%) 1,450 ریال 1,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TROY 1,420 ریال 20 (1.41%) 1,440 ریال 1,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DNT 17,530 ریال 20 (0.11%) 17,750 ریال 17,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DNT 17,360 ریال 20 (0.12%) 17,590 ریال 16,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ORN 481,500 ریال 9,380 (1.99%) 485,030 ریال 467,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ORN 477,000 ریال 9,320 (1.99%) 480,500 ریال 462,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BEAM 62,080 ریال 770 (1.26%) 62,750 ریال 60,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BEAM 61,500 ریال 760 (1.25%) 62,160 ریال 59,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AION 13,510 ریال 180 (1.35%) 13,580 ریال 13,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AION 13,380 ریال 170 (1.29%) 13,450 ریال 12,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MFT 1,520 ریال 20 (1.32%) 1,540 ریال 1,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MFT 1,510 ریال 0 (0%) 1,530 ریال 1,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 33,350 ریال 10 (0.03%) 33,960 ریال 32,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 33,040 ریال 20 (0.06%) 33,640 ریال 32,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CTK 365,620 ریال 14,950 (4.09%) 385,990 ریال 364,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CTK 362,200 ریال 14,790 (4.08%) 382,360 ریال 361,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 30,170 ریال 2,450 (8.84%) 30,220 ریال 26,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 29,890 ریال 2,430 (8.85%) 29,940 ریال 26,410 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PAXG 567,207,000 ریال 3,215,000 (0.57%) 567,849,000 ریال 563,354,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PAXG 561,906,000 ریال 3,218,000 (0.58%) 562,542,000 ریال 558,056,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SKL 20,990 ریال 0 (0%) 21,120 ریال 19,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SKL 20,800 ریال 10 (0.05%) 20,920 ریال 19,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 893,990 ریال 5,570 (0.63%) 897,840 ریال 856,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 885,630 ریال 5,570 (0.63%) 889,450 ریال 848,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MBL 1,500 ریال 10 (0.67%) 1,510 ریال 1,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MBL 1,490 ریال 10 (0.68%) 1,490 ریال 1,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
STPT 15,940 ریال 20 (0.13%) 16,470 ریال 15,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
STPT 15,800 ریال 10 (0.06%) 16,320 ریال 15,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WNXM 6,099,000 ریال 9,850 (0.16%) 6,176,000 ریال 5,898,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WNXM 6,042,000 ریال 9,400 (0.16%) 6,118,100 ریال 5,842,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
HNT 2,837,640 ریال 11,030 (0.39%) 2,860,110 ریال 2,768,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
HNT 2,811,120 ریال 10,760 (0.38%) 2,833,380 ریال 2,742,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
JUV 1,816,860 ریال 11,320 (0.63%) 1,948,800 ریال 1,770,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
JUV 1,799,880 ریال 11,320 (0.63%) 1,930,530 ریال 1,753,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 1,540 ریال 30 (1.99%) 1,540 ریال 1,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 1,530 ریال 20 (1.32%) 1,530 ریال 1,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BTG 9,251,220 ریال 50,820 (0.55%) 9,356,270 ریال 9,101,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BTG 9,164,760 ریال 49,800 (0.54%) 9,268,280 ریال 9,015,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,810,440 ریال 17,430 (0.96%) 1,834,250 ریال 1,792,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 1,793,520 ریال 17,160 (0.96%) 1,817,000 ریال 1,775,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 211,540 ریال 3,470 (1.64%) 218,520 ریال 206,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 209,560 ریال 3,420 (1.63%) 216,460 ریال 204,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 31,840 ریال 710 (2.28%) 32,900 ریال 30,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 31,550 ریال 710 (2.3%) 32,600 ریال 30,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LPT 321,000 ریال 1,000 (0.31%) 321,000 ریال 320,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LPT 318,000 ریال 1,000 (0.32%) 318,000 ریال 317,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SLP 1,650 ریال 220 (15.38%) 1,710 ریال 1,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SLP 1,640 ریال 240 (17.14%) 1,690 ریال 1,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BAKE 113,960 ریال 1,840 (1.61%) 115,800 ریال 111,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BAKE 112,890 ریال 1,820 (1.61%) 114,710 ریال 110,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BURGER 506,860 ریال 290 (0.06%) 515,500 ریال 501,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BURGER 502,120 ریال 310 (0.06%) 510,660 ریال 496,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
YFI 3,643,430,250 ریال 169,822,380 (4.66%) 3,814,082,030 ریال 3,612,028,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
YFI 3,609,379,500 ریال 168,011,820 (4.65%) 3,778,212,920 ریال 3,578,166,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XEC 20 ریال 0 (0%) 20 ریال 20 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XEC 20 ریال 0 (0%) 20 ریال 20 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 2,850,480 ریال 91,450 (3.31%) 3,027,310 ریال 2,749,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 2,823,840 ریال 90,760 (3.32%) 2,998,840 ریال 2,723,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MLN 9,084,300 ریال 7,200 (0.08%) 9,148,500 ریال 8,900,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MLN 8,999,400 ریال 6,600 (0.07%) 9,063,000 ریال 8,816,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ATA 71,520 ریال 1,120 (1.57%) 73,980 ریال 71,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ATA 70,850 ریال 1,100 (1.55%) 73,290 ریال 70,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 777,460 ریال 27,170 (3.62%) 786,770 ریال 745,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 770,200 ریال 26,970 (3.63%) 779,420 ریال 738,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AR 4,712,280 ریال 82,290 (1.75%) 4,832,850 ریال 4,569,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AR 4,668,240 ریال 81,240 (1.74%) 4,787,400 ریال 4,526,760 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KLAY 93,090 ریال 1,330 (1.43%) 94,740 ریال 91,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
KLAY 92,220 ریال 1,320 (1.43%) 93,850 ریال 91,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 1,210 ریال 10 (0.83%) 1,230 ریال 1,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 1,200 ریال 20 (1.67%) 1,220 ریال 1,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ALPACA 90,590 ریال 2,560 (2.83%) 93,690 ریال 87,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ALPACA 89,740 ریال 2,530 (2.82%) 92,810 ریال 86,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NU 174,500 ریال 550 (0.32%) 174,500 ریال 173,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
NU 172,860 ریال 540 (0.31%) 172,860 ریال 172,320 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
QNT 40,349,700 ریال 1,910,200 (4.97%) 41,504,000 ریال 37,705,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
QNT 39,972,600 ریال 1,894,600 (4.98%) 41,114,900 ریال 37,351,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 990,290 ریال 9,360 (0.95%) 1,033,920 ریال 950,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 981,030 ریال 9,330 (0.96%) 1,024,230 ریال 941,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 200,660 ریال 630 (0.31%) 200,660 ریال 200,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 198,780 ریال 620 (0.31%) 198,780 ریال 198,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,619,360 ریال 25,150 (0.96%) 2,680,350 ریال 2,583,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,594,880 ریال 24,760 (0.95%) 2,655,300 ریال 2,559,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MASK 589,040 ریال 6,850 (1.16%) 603,520 ریال 573,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MASK 583,530 ریال 6,760 (1.16%) 597,860 ریال 568,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GHST 429,180 ریال 1,470 (0.34%) 430,650 ریال 425,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GHST 425,170 ریال 1,430 (0.34%) 426,600 ریال 421,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FARM 18,008,100 ریال 144,100 (0.81%) 18,560,000 ریال 17,608,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FARM 17,839,800 ریال 143,800 (0.81%) 18,386,000 ریال 17,443,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
REQ 42,850 ریال 470 (1.1%) 43,580 ریال 42,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
REQ 42,450 ریال 460 (1.08%) 43,170 ریال 41,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 839,420 ریال 5,230 (0.63%) 879,040 ریال 802,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 831,570 ریال 5,230 (0.63%) 870,800 ریال 794,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TORN 9,633,210 ریال 474,720 (5.18%) 10,146,810 ریال 8,874,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TORN 9,543,180 ریال 470,820 (5.19%) 10,051,980 ریال 8,791,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
C98 186,820 ریال 520 (0.28%) 186,930 ریال 179,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
C98 185,080 ریال 540 (0.29%) 185,180 ریال 177,590 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 18,390 ریال 560 (3.14%) 18,780 ریال 17,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 18,220 ریال 560 (3.17%) 18,610 ریال 17,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WAXP 36,310 ریال 10 (0.03%) 36,430 ریال 35,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WAXP 35,970 ریال 10 (0.03%) 36,090 ریال 35,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FOR 7,880 ریال 50 (0.63%) 7,960 ریال 7,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FOR 7,800 ریال 60 (0.77%) 7,880 ریال 7,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MBOX 246,850 ریال 5,160 (2.09%) 252,010 ریال 239,890 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
MBOX 244,540 ریال 5,100 (2.09%) 249,640 ریال 237,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CLV 37,140 ریال 270 (0.73%) 37,860 ریال 36,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CLV 36,790 ریال 270 (0.73%) 37,500 ریال 36,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DEXE 1,308,720 ریال 28,890 (2.26%) 1,325,440 ریال 1,259,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DEXE 1,296,490 ریال 28,700 (2.26%) 1,313,010 ریال 1,247,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PHA 42,020 ریال 610 (1.47%) 42,400 ریال 40,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PHA 41,630 ریال 610 (1.49%) 42,010 ریال 40,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DAR 111,470 ریال 280 (0.25%) 113,050 ریال 109,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DAR 110,430 ریال 280 (0.25%) 111,980 ریال 108,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DAI 321,000 ریال 1,000 (0.31%) 321,000 ریال 320,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DAI 318,000 ریال 1,000 (0.32%) 318,000 ریال 317,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SYS 60,060 ریال 580 (0.97%) 60,640 ریال 58,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SYS 59,500 ریال 570 (0.96%) 60,070 ریال 57,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DYDX 762,380 ریال 6,090 (0.8%) 791,760 ریال 746,460 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
DYDX 755,250 ریال 5,990 (0.79%) 784,310 ریال 739,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BNX 40,221,300 ریال 132,200 (0.33%) 40,478,100 ریال 39,683,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BNX 39,845,400 ریال 128,600 (0.32%) 40,099,800 ریال 39,310,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 258,310 ریال 1,870 (0.72%) 260,780 ریال 249,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 255,890 ریال 1,840 (0.72%) 258,330 ریال 247,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BETA 45,690 ریال 1,180 (2.65%) 46,760 ریال 43,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BETA 45,260 ریال 1,170 (2.65%) 46,320 ریال 43,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GALA 19,300 ریال 20 (0.1%) 19,430 ریال 18,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GALA 19,120 ریال 10 (0.05%) 19,250 ریال 18,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 269,640 ریال 4,380 (1.62%) 274,130 ریال 260,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 267,120 ریال 4,320 (1.62%) 271,570 ریال 258,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 4,635,240 ریال 14,440 (0.31%) 4,635,240 ریال 4,620,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 4,591,920 ریال 14,440 (0.32%) 4,591,920 ریال 4,577,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RAY 272,850 ریال 1,380 (0.51%) 275,420 ریال 263,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RAY 270,300 ریال 1,380 (0.51%) 272,840 ریال 261,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ILV 36,176,700 ریال 29,800 (0.08%) 36,465,600 ریال 35,536,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ILV 35,838,600 ریال 27,400 (0.08%) 36,124,800 ریال 35,202,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LAZIO 1,033,620 ریال 350 (0.03%) 1,055,580 ریال 1,014,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
LAZIO 1,023,960 ریال 290 (0.03%) 1,045,690 ریال 1,004,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AGLD 149,910 ریال 4,130 (2.83%) 149,910 ریال 141,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AGLD 148,510 ریال 4,100 (2.84%) 148,510 ریال 140,300 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TUSD 320,970 ریال 2,000 (0.63%) 320,970 ریال 318,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TUSD 317,970 ریال 2,000 (0.63%) 317,970 ریال 315,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TRIBE 51,100 ریال 160 (0.31%) 51,360 ریال 50,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
TRIBE 50,630 ریال 160 (0.32%) 50,880 ریال 50,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ADX 63,080 ریال 750 (1.19%) 63,860 ریال 60,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ADX 62,490 ریال 740 (1.18%) 63,260 ریال 60,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
IDEX 25,440 ریال 190 (0.75%) 25,600 ریال 24,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
IDEX 25,200 ریال 210 (0.84%) 25,360 ریال 24,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RARE 95,660 ریال 280 (0.29%) 96,320 ریال 92,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RARE 94,760 ریال 280 (0.3%) 95,420 ریال 91,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
VIDT 114,310 ریال 20 (0.02%) 114,740 ریال 112,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
VIDT 113,240 ریال 10 (0.01%) 113,670 ریال 111,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 73,380 ریال 170 (0.23%) 75,030 ریال 72,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 72,690 ریال 170 (0.23%) 74,320 ریال 71,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RAD 786,130 ریال 24,130 (3.07%) 810,580 ریال 776,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
RAD 778,780 ریال 23,860 (3.06%) 802,960 ریال 769,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FRONT 89,720 ریال 680 (0.76%) 91,170 ریال 88,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FRONT 88,880 ریال 670 (0.75%) 90,310 ریال 87,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AUCTION 3,351,240 ریال 87,580 (2.61%) 3,483,480 ریال 3,285,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AUCTION 3,319,920 ریال 86,560 (2.61%) 3,450,720 ریال 3,254,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 14,730 ریال 220 (1.52%) 14,990 ریال 14,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 14,600 ریال 220 (1.53%) 14,850 ریال 14,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 28,248,000 ریال 525,800 (1.86%) 28,869,500 ریال 27,784,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 27,984,000 ریال 519,200 (1.86%) 28,598,000 ریال 27,523,600 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ENS 5,386,380 ریال 135,510 (2.52%) 5,521,890 ریال 5,279,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ENS 5,336,040 ریال 133,920 (2.51%) 5,469,960 ریال 5,229,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 238,500 ریال 2,760 (1.17%) 240,430 ریال 227,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 236,270 ریال 2,750 (1.18%) 238,180 ریال 225,620 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
JASMY 3,290 ریال 40 (1.23%) 3,350 ریال 3,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
JASMY 3,260 ریال 40 (1.24%) 3,320 ریال 3,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BUSD 320,940 ریال 2,000 (0.63%) 320,970 ریال 318,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
BUSD 317,940 ریال 2,000 (0.63%) 317,970 ریال 315,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
UST 78,900 ریال 250 (0.32%) 78,900 ریال 78,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
UST 78,160 ریال 250 (0.32%) 78,160 ریال 77,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CVX 2,224,530 ریال 30,800 (1.38%) 2,264,900 ریال 2,191,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
CVX 2,203,740 ریال 30,380 (1.38%) 2,243,600 ریال 2,170,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AMP 2,680 ریال 10 (0.37%) 2,690 ریال 2,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
AMP 2,650 ریال 10 (0.38%) 2,660 ریال 2,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
USDP 320,940 ریال 2,000 (0.63%) 320,970 ریال 318,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
USDP 317,940 ریال 2,000 (0.63%) 317,970 ریال 315,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 380,710 ریال 14,180 (3.87%) 390,400 ریال 358,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 377,150 ریال 14,070 (3.88%) 386,740 ریال 355,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SPELL 390 ریال 20 (5.41%) 390 ریال 360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
SPELL 380 ریال 30 (8.57%) 390 ریال 350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GNO 52,515,600 ریال 422,900 (0.81%) 52,826,400 ریال 51,327,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GNO 52,024,800 ریال 422,000 (0.82%) 52,329,600 ریال 50,844,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 114,920 ریال 80 (0.07%) 116,750 ریال 113,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 113,840 ریال 80 (0.07%) 115,660 ریال 112,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
IMX 365,620 ریال 1,870 (0.51%) 370,760 ریال 351,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
IMX 362,200 ریال 1,830 (0.51%) 367,290 ریال 348,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GLMR 242,130 ریال 3,760 (1.55%) 247,100 ریال 236,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
GLMR 239,870 ریال 3,700 (1.54%) 244,770 ریال 234,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PEOPLE 10,950 ریال 280 (2.56%) 11,450 ریال 10,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
PEOPLE 10,850 ریال 270 (2.49%) 11,340 ریال 10,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FLUX 196,450 ریال 2,180 (1.12%) 198,380 ریال 189,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FLUX 194,620 ریال 2,180 (1.13%) 196,520 ریال 187,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FXS 2,342,660 ریال 47,140 (2.05%) 2,358,070 ریال 2,276,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
FXS 2,320,760 ریال 46,820 (2.06%) 2,336,030 ریال 2,254,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ANC 37,670 ریال 880 (2.39%) 38,090 ریال 36,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ANC 37,310 ریال 860 (2.36%) 37,730 ریال 36,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XNO 337,370 ریال 4,650 (1.4%) 338,010 ریال 330,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
XNO 334,220 ریال 4,630 (1.4%) 334,850 ریال 327,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,399,560 ریال 15,100 (1.09%) 1,402,770 ریال 1,349,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 1,386,480 ریال 15,040 (1.1%) 1,389,660 ریال 1,336,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 316,000 ریال 1,000 (0.32%) 316,000 ریال 315,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 307,000 ریال 0 (0%) 307,000 ریال 307,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WM 283,000 ریال 0 (0%) 283,000 ریال 283,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو
WM 265,000 ریال 2,000 (0.76%) 265,000 ریال 263,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ - ۲۰:۴۴
آرشیو

مشخصات مشهد اکسچنج

توضیحات

نظرات مشهد اکسچنج

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین