اکس کاپیتال

رتبه:
( تعداد: 16 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: چت، تیکت، تلفن

زمان احراز هویت:

پایه پولی: تومان

(BTC) / فروش
(BTC)
قیمت ریالی
6,297,560,010
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
(ETH) / فروش
(ETH)
قیمت ریالی
343,060,370
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
(USDT) / فروش
(USDT)
قیمت ریالی
304,870
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
(USDC) / فروش
(USDC)
قیمت ریالی
306,290
زمان بروزرسانی
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷

قیمت ارزهای دیجیتال در اکس کاپیتال

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
(BTC) 6,297,560,010 ریال 0 (0%) 6,297,560,010 ریال 6,297,560,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(ETH) 343,060,370 ریال 0 (0%) 343,060,370 ریال 343,060,370 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(USDT) 304,870 ریال 0 (0%) 304,870 ریال 304,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(USDC) 306,290 ریال 0 (0%) 306,290 ریال 306,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(BNB) 64,656,540 ریال 0 (0%) 64,656,540 ریال 64,656,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(BUSD) 305,070 ریال 0 (0%) 305,070 ریال 305,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(ADA) 149,560 ریال 0 (0%) 149,560 ریال 149,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(XRP) 98,730 ریال 0 (0%) 98,730 ریال 98,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(SOL) 10,570,680 ریال 0 (0%) 10,570,680 ریال 10,570,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(DOT) 2,315,480 ریال 0 (0%) 2,315,480 ریال 2,315,480 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(DOGE) 18,330 ریال 0 (0%) 18,330 ریال 18,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(DAI) 305,070 ریال 0 (0%) 305,070 ریال 305,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(TRX) 18,530 ریال 0 (0%) 18,530 ریال 18,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(WBTC) 6,305,796,900 ریال 0 (0%) 6,305,796,900 ریال 6,305,796,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(LEO) 1,644,330 ریال 0 (0%) 1,644,330 ریال 1,644,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(AVAX) 5,228,900 ریال 0 (0%) 5,228,900 ریال 5,228,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(STETH) 321,934,270 ریال 0 (0%) 321,934,270 ریال 321,934,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(LTC) 15,991,770 ریال 0 (0%) 15,991,770 ریال 15,991,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(FTT) 7,715,220 ریال 0 (0%) 7,715,220 ریال 7,715,220 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(LINK) 2,031,770 ریال 0 (0%) 2,031,770 ریال 2,031,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(CRO) 35,240 ریال 0 (0%) 35,240 ریال 35,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(XLM) 35,110 ریال 0 (0%) 35,110 ریال 35,110 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(OKB) 3,322,210 ریال 0 (0%) 3,322,210 ریال 3,322,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(MATIC) 119,470 ریال 0 (0%) 119,470 ریال 119,470 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(NEAR) 1,021,980 ریال 0 (0%) 1,021,980 ریال 1,021,980 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(BCH) 37,017,190 ریال 0 (0%) 37,017,190 ریال 37,017,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(ALGO) 96,420 ریال 0 (0%) 96,420 ریال 96,420 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(ETC) 4,829,260 ریال 0 (0%) 4,829,260 ریال 4,829,260 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(XMR) 34,610,190 ریال 0 (0%) 34,610,190 ریال 34,610,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(ATOM) 2,077,530 ریال 0 (0%) 2,077,530 ریال 2,077,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(UNI) 1,275,190 ریال 0 (0%) 1,275,190 ریال 1,275,190 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(TFUEL) 16,280 ریال 0 (0%) 16,280 ریال 16,280 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(XCN) 24,700 ریال 0 (0%) 24,700 ریال 24,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(VET) 7,020 ریال 0 (0%) 7,020 ریال 7,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(HBAR) 21,900 ریال 0 (0%) 21,900 ریال 21,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(FLOW) 433,200 ریال 0 (0%) 433,200 ریال 433,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(FRAX) 305,380 ریال 0 (0%) 305,380 ریال 305,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(ICP) 1,699,240 ریال 0 (0%) 1,699,240 ریال 1,699,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(THETA) 393,540 ریال 0 (0%) 393,540 ریال 393,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(XTZ) 433,200 ریال 0 (0%) 433,200 ریال 433,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(EGLD) 17,010,700 ریال 0 (0%) 17,010,700 ریال 17,010,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(APE) 1,284,340 ریال 0 (0%) 1,284,340 ریال 1,284,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(MANA) 254,130 ریال 0 (0%) 254,130 ریال 254,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(FIL) 1,680,940 ریال 0 (0%) 1,680,940 ریال 1,680,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(BSV) 19,518,380 ریال 0 (0%) 19,518,380 ریال 19,518,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(TUSD) 305,990 ریال 0 (0%) 305,990 ریال 305,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(HNT) 3,380,180 ریال 0 (0%) 3,380,180 ریال 3,380,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(AXS) 4,243,520 ریال 0 (0%) 4,243,520 ریال 4,243,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(SAND) 266,090 ریال 0 (0%) 266,090 ریال 266,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(KCS) 3,184,930 ریال 0 (0%) 3,184,930 ریال 3,184,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(EOS) 294,400 ریال 0 (0%) 294,400 ریال 294,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(CUSDC) 6,920 ریال 0 (0%) 6,920 ریال 6,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(USDP) 305,680 ریال 0 (0%) 305,680 ریال 305,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(ZEC) 20,711,200 ریال 0 (0%) 20,711,200 ریال 20,711,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(MKR) 281,619,270 ریال 0 (0%) 281,619,270 ریال 281,619,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(AAVE) 18,157,770 ریال 0 (0%) 18,157,770 ریال 18,157,770 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(HBTC) 6,397,012,830 ریال 0 (0%) 6,397,012,830 ریال 6,397,012,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(HT) 1,595,520 ریال 0 (0%) 1,595,520 ریال 1,595,520 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(USDN) 302,210 ریال 0 (0%) 302,210 ریال 302,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(GRT) 32,780 ریال 0 (0%) 32,780 ریال 32,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(MIOTA) 85,560 ریال 0 (0%) 85,560 ریال 85,560 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(QNT) 17,205,950 ریال 0 (0%) 17,205,950 ریال 17,205,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(CETH) 6,879,330 ریال 0 (0%) 6,879,330 ریال 6,879,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(KLAY) 75,100 ریال 0 (0%) 75,100 ریال 75,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(XRD) 21,250 ریال 0 (0%) 21,250 ریال 21,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(USDD) 290,330 ریال 0 (0%) 290,330 ریال 290,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(FTM) 78,070 ریال 0 (0%) 78,070 ریال 78,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(NEO) 2,770,040 ریال 0 (0%) 2,770,040 ریال 2,770,040 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(SNX) 857,250 ریال 0 (0%) 857,250 ریال 857,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(CDAI) 6,740 ریال 0 (0%) 6,740 ریال 6,740 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(PAXG) 563,089,050 ریال 0 (0%) 563,089,050 ریال 563,089,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(GT) 1,195,870 ریال 0 (0%) 1,195,870 ریال 1,195,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(BAT) 116,350 ریال 0 (0%) 116,350 ریال 116,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(DFI) 320,630 ریال 0 (0%) 320,630 ریال 320,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(RUNE) 561,330 ریال 0 (0%) 561,330 ریال 561,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(10SET) 841,990 ریال 0 (0%) 841,990 ریال 841,990 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(ZIL) 10,440 ریال 0 (0%) 10,440 ریال 10,440 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(CHZ) 28,340 ریال 0 (0%) 28,340 ریال 28,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(DASH) 13,908,140 ریال 0 (0%) 13,908,140 ریال 13,908,140 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(BIT) 132,650 ریال 0 (0%) 132,650 ریال 132,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(WAVES) 1,449,080 ریال 0 (0%) 1,449,080 ریال 1,449,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(KSM) 15,946,010 ریال 0 (0%) 15,946,010 ریال 15,946,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(FLEX) 1,449,080 ریال 0 (0%) 1,449,080 ریال 1,449,080 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(LRC) 113,920 ریال 0 (0%) 113,920 ریال 113,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(XAUT) 569,641,960 ریال 0 (0%) 569,641,960 ریال 569,641,960 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(AR) 2,782,240 ریال 0 (0%) 2,782,240 ریال 2,782,240 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(GMT) 233,870 ریال 0 (0%) 233,870 ریال 233,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(CAKE) 912,160 ریال 0 (0%) 912,160 ریال 912,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(AMP) 2,810 ریال 0 (0%) 2,810 ریال 2,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(ENJ) 138,880 ریال 0 (0%) 138,880 ریال 138,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(GALA) 17,030 ریال 0 (0%) 17,030 ریال 17,030 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(CEL) 285,650 ریال 0 (0%) 285,650 ریال 285,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(FEI) 305,680 ریال 0 (0%) 305,680 ریال 305,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(XDC) 9,670 ریال 0 (0%) 9,670 ریال 9,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(STX) 110,940 ریال 0 (0%) 110,940 ریال 110,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
(CELO) 261,660 ریال 0 (0%) 261,660 ریال 261,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
BTC 7,261,581,210 ریال 22,270,110 (0.31%) 7,299,104,820 ریال 7,228,633,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
ETH 539,092,250 ریال 5,241,100 (0.97%) 544,333,350 ریال 537,917,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 305,380 ریال 300 (0.1%) 305,990 ریال 304,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
USDC 305,680 ریال 310 (0.1%) 306,600 ریال 304,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
BNB 98,992,160 ریال 539,980 (0.55%) 99,620,610 ریال 98,735,910 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
BUSD 305,380 ریال 300 (0.1%) 305,990 ریال 304,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
ADA 162,030 ریال 1,850 (1.14%) 163,950 ریال 161,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 114,960 ریال 1,030 (0.9%) 115,990 ریال 114,650 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
سولانا
سولانا
Sola Token
SOL 12,916,660 ریال 24,410 (0.19%) 13,047,840 ریال 12,730,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
DOT 2,785,290 ریال 61,010 (2.19%) 2,852,400 ریال 2,785,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 22,340 ریال 850 (3.96%) 22,340 ریال 21,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
DAI 305,380 ریال 300 (0.1%) 305,680 ریال 304,640 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
TRX 21,440 ریال 60 (0.28%) 21,560 ریال 21,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC 7,270,428,240 ریال 16,168,710 (0.22%) 7,300,325,100 ریال 7,236,260,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
LEO 1,464,340 ریال 0 (0%) 1,470,440 ریال 1,461,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
AVAX 8,667,040 ریال 91,520 (1.07%) 8,773,810 ریال 8,465,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
STETH 522,334,750 ریال 2,904,270 (0.56%) 525,239,020 ریال 520,833,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
LTC 19,027,220 ریال 143,380 (0.75%) 19,182,800 ریال 18,960,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 9,560,890 ریال 76,270 (0.8%) 9,637,160 ریال 9,527,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
LINK 2,614,450 ریال 27,460 (1.05%) 2,678,510 ریال 2,614,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 46,060 ریال 20 (0.04%) 46,350 ریال 45,920 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
XLM 37,570 ریال 2,040 (5.43%) 39,690 ریال 36,310 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
OKB 5,604,140 ریال 48,810 (0.87%) 5,652,950 ریال 5,573,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
MATIC 281,720 ریال 1,070 (0.38%) 284,250 ریال 280,130 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 1,656,530 ریال 6,100 (0.37%) 1,699,240 ریال 1,656,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
BCH 43,670,770 ریال 271,510 (0.62%) 44,079,560 ریال 43,573,150 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
ALGO 117,990 ریال 4,410 (3.88%) 137,780 ریال 112,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
ETC 11,562,150 ریال 73,220 (0.63%) 11,656,720 ریال 11,513,340 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
XMR 51,462,260 ریال 521,670 (1.02%) 51,968,670 ریال 50,788,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,612,030 ریال 6,100 (0.17%) 3,731,010 ریال 3,596,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
UNI 2,675,460 ریال 18,310 (0.68%) 2,699,870 ریال 2,648,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
TFUEL 17,150 ریال 190 (1.11%) 17,480 ریال 17,070 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
XCN 27,100 ریال 650 (2.46%) 27,160 ریال 26,450 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
VET 9,600 ریال 40 (0.42%) 9,740 ریال 9,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
HBAR 24,290 ریال 160 (0.66%) 24,570 ریال 24,170 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 924,360 ریال 3,050 (0.33%) 951,820 ریال 924,360 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
FRAX 305,070 ریال 920 (0.3%) 306,600 ریال 304,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 2,525,980 ریال 3,050 (0.12%) 2,553,440 ریال 2,507,680 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
THETA 494,210 ریال 0 (0%) 503,370 ریال 491,160 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 579,630 ریال 0 (0%) 585,730 ریال 573,530 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
EGLD 20,192,580 ریال 137,280 (0.68%) 20,479,350 ریال 20,049,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
APE 2,239,210 ریال 6,110 (0.27%) 2,278,870 ریال 2,227,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
MANA 332,530 ریال 1,220 (0.37%) 338,630 ریال 330,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,657,160 ریال 27,460 (1.03%) 2,693,770 ریال 2,632,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV 19,039,420 ریال 27,460 (0.14%) 19,234,660 ریال 18,938,750 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
TUSD 305,380 ریال 300 (0.1%) 306,290 ریال 304,610 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
HNT 2,809,690 ریال 15,260 (0.54%) 2,870,710 ریال 2,809,690 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
AXS 5,671,250 ریال 51,860 (0.91%) 5,723,110 ریال 5,628,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 414,900 ریال 0 (0%) 424,050 ریال 411,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
KCS 3,276,450 ریال 18,310 (0.56%) 3,294,760 ریال 3,264,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
EOS 381,340 ریال 3,050 (0.8%) 384,390 ریال 378,290 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
CUSDC 6,910 ریال 0 (0%) 6,910 ریال 6,900 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
USDP 304,910 ریال 770 (0.25%) 305,990 ریال 304,830 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
ZEC 24,268,320 ریال 738,270 (3.14%) 24,768,630 ریال 23,276,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
MKR 345,491,780 ریال 3,688,290 (1.07%) 349,537,000 ریال 345,491,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
AAVE 31,196,460 ریال 265,410 (0.85%) 31,559,490 ریال 31,086,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
HBTC 7,266,462,330 ریال 43,930,080 (0.6%) 7,346,390,670 ریال 7,210,024,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
HT 1,342,310 ریال 6,100 (0.45%) 1,351,460 ریال 1,336,210 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
USDN 301,040 ریال 2,230 (0.74%) 303,270 ریال 300,850 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
GRT 44,860 ریال 390 (0.87%) 46,150 ریال 44,720 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
MIOTA 105,140 ریال 1,250 (1.19%) 106,390 ریال 104,330 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
QNT 39,076,420 ریال 204,400 (0.53%) 39,524,870 ریال 38,566,950 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
CETH 10,884,900 ریال 0 (0%) 10,884,900 ریال 10,826,930 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
KLAY 90,040 ریال 2,220 (2.47%) 92,260 ریال 89,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
XRD 18,960 ریال 340 (1.79%) 19,330 ریال 18,940 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
USDD 305,680 ریال 300 (0.1%) 306,290 ریال 304,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
FTM 117,130 ریال 780 (0.67%) 119,970 ریال 116,350 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
NEO 3,544,910 ریال 33,560 (0.95%) 3,584,570 ریال 3,541,860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
SNX 1,226,380 ریال 27,460 (2.24%) 1,256,890 ریال 1,226,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
CDAI 6,730 ریال 0 (0%) 6,740 ریال 6,730 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
PAXG 543,387,630 ریال 1,162,320 (0.21%) 544,549,950 ریال 542,292,430 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
GT 1,494,840 ریال 6,100 (0.41%) 1,500,940 ریال 1,494,840 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 136,860 ریال 2,760 (2.06%) 139,440 ریال 133,100 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
آمون دیفای
آمون دیفای
Amun DeFi Index
DFI 298,130 ریال 3,810 (1.28%) 301,940 ریال 297,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 881,650 ریال 0 (0%) 881,650 ریال 866,400 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
تنست
تنست
Tenset
10SET 811,490 ریال 15,250 (1.88%) 854,200 ریال 811,490 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
ZIL 13,870 ریال 120 (0.87%) 14,030 ریال 13,790 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
CHZ 45,550 ریال 1,020 (2.24%) 46,570 ریال 45,550 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 17,312,720 ریال 73,210 (0.42%) 17,694,060 ریال 17,126,630 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
BIT 232,580 ریال 1,150 (0.49%) 233,950 ریال 231,820 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
WAVES 1,873,130 ریال 9,150 (0.49%) 1,888,380 ریال 1,857,880 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
KSM 19,829,550 ریال 54,910 (0.28%) 19,985,140 ریال 19,628,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
FLEX 1,311,800 ریال 0 (0%) 1,317,900 ریال 1,305,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
LRC 143,260 ریال 1,230 (0.86%) 146,220 ریال 142,020 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
XAUT 522,127,310 ریال 460,650 (0.09%) 522,908,280 ریال 519,329,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
AR 4,630,960 ریال 6,100 (0.13%) 4,685,880 ریال 4,560,800 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 320,020 ریال 30,910 (10.69%) 320,630 ریال 287,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
CAKE 1,357,560 ریال 12,200 (0.9%) 1,369,760 ریال 1,354,510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
AMP 2,540 ریال 20 (0.79%) 2,570 ریال 2,540 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
ENJ 213,070 ریال 1,200 (0.56%) 217,070 ریال 212,010 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
GALA 19,270 ریال 240 (1.25%) 19,760 ریال 19,120 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
CEL 634,550 ریال 79,320 (14.29%) 634,550 ریال 555,230 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
فی پروتکل
فی پروتکل
Fei Protocol
FEI 305,380 ریال 0 (0%) 306,900 ریال 304,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
XDC 9,570 ریال 0 (0%) 9,610 ریال 9,390 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
STX 153,230 ریال 2,340 (1.53%) 155,650 ریال 152,090 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
CELO 350,830 ریال 3,050 (0.88%) 356,930 ریال 347,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
NEXO 238,250 ریال 47,600 (19.98%) 285,850 ریال 238,250 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
1INCH 252,800 ریال 1,100 (0.44%) 260,230 ریال 251,700 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
TITAN 1,186,720 ریال 207,450 (17.48%) 1,415,520 ریال 1,183,670 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 860 ریال 0 (0%) 860 ریال 860 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
EVMOS 451,500 ریال 24,410 (5.41%) 1,256,890 ریال 451,500 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 288,980 ریال 11,270 (4.06%) 296,860 ریال 276,380 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
KAVA 680,310 ریال 15,260 (2.29%) 680,310 ریال 662,000 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
OMI 510 ریال 0 (0%) 520 ریال 510 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
FXS 2,297,180 ریال 54,910 (2.39%) 2,352,090 ریال 2,297,180 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
DOME 2,870 ریال 0 (0%) 2,870 ریال 2,870 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
USTC 12,660 ریال 0 (0%) 12,660 ریال 12,660 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
XEM 16,810 ریال 400 (2.38%) 17,210 ریال 16,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
CVX 2,092,780 ریال 0 (0%) 2,092,780 ریال 2,092,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 427,100 ریال 9,150 (2.14%) 436,250 ریال 424,050 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
SRM 344,730 ریال 9,150 (2.73%) 347,780 ریال 335,580 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
LDO 713,860 ریال 15,260 (2.14%) 735,220 ریال 710,810 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
BTG 8,969,060 ریال 6,100 (0.07%) 9,002,620 ریال 8,969,060 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
QTUM 1,449,080 ریال 15,250 (1.06%) 1,473,490 ریال 1,400,270 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
RVN 12,610 ریال 10 (0.08%) 12,620 ریال 12,570 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 33,250 ریال 1,020 (3.07%) 34,270 ریال 32,780 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
OP 674,200 ریال 0 (0%) 674,200 ریال 674,200 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو
DCR 11,189,970 ریال 332,520 (2.97%) 11,522,490 ریال 11,189,970 ریال ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ - ۱۱:۲۷
آرشیو

مشخصات اکس کاپیتال

توضیحات

نظرات اکس کاپیتال

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین