قیمت ریپل (XRP)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
پرشین والت
پرشین والت
154,716 ریال 0 ریال 2,634 (1.73%) 184,316 ریال 152,082 ریال -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
178,790 ریال 178,150 ریال 570 (0.32%) 184,990 ریال 176,600 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۵
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
179,690 ریال 0 ریال 120 (0.07%) 185,010 ریال 176,570 ریال -
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
181,700 ریال 0 ریال 4,780 (2.7%) 184,190 ریال 175,000 ریال -
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
178,680 ریال 0 ریال 1,980 (1.12%) 183,300 ریال 176,390 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
216,999 ریال 215,515 ریال 38,999 (21.91%) 216,999 ریال 176,720 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
185,990 ریال 0 ریال 15,990 (9.41%) 185,990 ریال 170,000 ریال -
مشاهده صرافی
1 اکسچنج
1 اکسچنج
184,120 ریال 168,020 ریال 270 (0.15%) 191,330 ریال 182,230 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
180,493 ریال 178,252 ریال 24 (0.01%) 187,017 ریال 177,914 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
183,700 ریال 171,580 ریال 1,350 (0.74%) 189,010 ریال 181,100 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۱
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
173,520 ریال 0 ریال 0 (0%) 173,520 ریال 173,520 ریال -
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
178,200 ریال 0 ریال 1,180 (0.67%) 185,030 ریال 176,000 ریال -
مشاهده صرافی
آی ایکس کیش
آی ایکس کیش
191,170 ریال 180,030 ریال 2,000 (1.06%) 197,550 ریال 186,870 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
182,590 ریال 173,680 ریال 930 (0.51%) 189,590 ریال 180,060 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
175,000 ریال 0 ریال 500 (0.29%) 175,450 ریال 173,400 ریال -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
183,870 ریال 173,990 ریال 880 (0.48%) 191,180 ریال 181,790 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
183,260 ریال 0 ریال 600 (0.33%) 189,560 ریال 181,200 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
152,280 ریال 0 ریال 470 (0.31%) 152,880 ریال 152,170 ریال -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
181,310 ریال 0 ریال 70 (0.04%) 186,680 ریال 178,650 ریال -
مشاهده صرافی
افرا تتر
افرا تتر
181,640 ریال 177,570 ریال 1,450 (0.8%) 185,790 ریال 179,480 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
178,740 ریال 171,720 ریال 420 (0.23%) 550,000 ریال 177,710 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
180,310 ریال 178,360 ریال 850 (0.47%) 184,800 ریال 177,940 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
178,029 ریال 175,183 ریال 1,122 (0.63%) 186,750 ریال 177,393 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
174,320 ریال 164,840 ریال 6,990 (4.18%) 177,220 ریال 167,330 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ - ۱۷:۰۳
مشاهده صرافی
ایران کوینکس
ایران کوینکس
155,940 ریال 139,460 ریال 1,480 (0.96%) 158,820 ریال 146,150 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ - ۲۰:۴۷
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
182,402 ریال 177,833 ریال 2,844 (1.58%) 187,555 ریال 177,247 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
183,790 ریال 178,360 ریال 1,190 (0.65%) 189,240 ریال 180,350 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
178,820 ریال 177,050 ریال 1,200 (0.68%) 185,970 ریال 177,300 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
180,730 ریال 177,230 ریال 640 (0.36%) 186,840 ریال 178,070 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
180,060 ریال 0 ریال 2,020 (1.13%) 184,740 ریال 176,680 ریال -
مشاهده صرافی
بیت گرند
بیت گرند
177,930 ریال 176,180 ریال 3,530 (1.98%) 184,030 ریال 177,350 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
178,920 ریال 144,310 ریال 1,330 (0.75%) 184,720 ریال 176,760 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیت ویرا
بیت ویرا
178,140 ریال 176,740 ریال 1,030 (0.58%) 184,170 ریال 175,920 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
181,540 ریال 176,060 ریال 1,000 (0.55%) 187,320 ریال 179,090 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
179,161 ریال 175,297 ریال 952 (0.53%) 183,004 ریال 176,166 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
182,880 ریال 0 ریال 2,620 (1.45%) 186,970 ریال 178,190 ریال -
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
171,470 ریال 166,420 ریال 2,020 (1.19%) 173,200 ریال 168,160 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ - ۱۲:۲۲
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
177,227 ریال 0 ریال 2,277 (1.3%) 186,890 ریال 172,307 ریال -
مشاهده صرافی
تاپ کنز
تاپ کنز
148,340 ریال 0 ریال 569 (0.38%) 148,909 ریال 148,340 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
169,890 ریال 0 ریال 8,360 (4.92%) 179,330 ریال 169,750 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
182,000 ریال 177,410 ریال 380 (0.21%) 190,120 ریال 179,160 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
194,300 ریال 0 ریال 1,400 (0.73%) 200,570 ریال 191,940 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
180,770 ریال 178,870 ریال 460 (0.26%) 183,670 ریال 178,530 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
180,000 ریال 173,000 ریال 230 (0.13%) 182,000 ریال 178,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۲۴
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
181,430 ریال 0 ریال 213 (0.12%) 187,886 ریال 178,934 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
180,730 ریال 179,310 ریال 830 (0.46%) 184,120 ریال 177,350 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۵:۵۶
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
160,954 ریال 171,451 ریال 1,886 (1.17%) 168,475 ریال 160,540 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
رزبیت
رزبیت
172,720 ریال 0 ریال 1,800 (1.04%) 180,760 ریال 172,200 ریال -
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
181,010 ریال 175,690 ریال 180 (0.1%) 186,870 ریال 178,020 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
184,480 ریال 175,600 ریال 1,860 (1.02%) 191,010 ریال 180,860 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
135,538 ریال 0 ریال 2,369 (1.75%) 138,036 ریال 135,538 ریال -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
180,530 ریال 178,310 ریال 1,300 (0.73%) 188,520 ریال 177,820 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
کیان کریپتو
کیان کریپتو
79,967,900 ریال 0 ریال 457,960 (0.57%) 80,824,970 ریال 79,138,980 ریال -
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
181,270 ریال 177,070 ریال 1,160 (0.64%) 187,590 ریال 177,690 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
151,696 ریال 149,264 ریال 6,936 (4.79%) 152,442 ریال 144,536 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۸:۰۳
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
175,000 ریال 174,260 ریال 6,850 (3.91%) 182,410 ریال 175,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۶:۲۴
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی