قیمت استلار (XLM)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
پرشین والت
پرشین والت
68,563 ریال 0 ریال 1,167 (1.73%) 68,563 ریال 66,061 ریال -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
67,830 ریال 67,210 ریال 180 (0.27%) 68,730 ریال 66,670 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
67,960 ریال 0 ریال 500 (0.74%) 68,500 ریال 66,870 ریال -
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
69,500 ریال 0 ریال 3,180 (4.79%) 69,700 ریال 65,950 ریال -
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
67,520 ریال 0 ریال 140 (0.21%) 68,300 ریال 66,070 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
95,900 ریال 95,000 ریال 27,402 (40%) 95,900 ریال 67,765 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
66,000 ریال 0 ریال 0 (0%) 66,000 ریال 66,000 ریال -
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
68,417 ریال 67,567 ریال 100 (0.15%) 69,875 ریال 66,802 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۸
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
69,980 ریال 0 ریال 0 (0%) 69,980 ریال 69,980 ریال -
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
69,280 ریال 65,900 ریال 340 (0.49%) 70,180 ریال 67,600 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
65,380 ریال 0 ریال 110 (0.17%) 65,750 ریال 64,690 ریال -
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
69,520 ریال 0 ریال 170 (0.25%) 70,480 ریال 67,880 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
61,050 ریال 0 ریال 450 (0.74%) 61,520 ریال 61,050 ریال -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
68,906 ریال 0 ریال 141 (0.21%) 69,755 ریال 67,101 ریال -
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
67,830 ریال 65,190 ریال 100 (0.15%) 68,870 ریال 66,830 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
67,593 ریال 66,513 ریال 370 (0.55%) 68,745 ریال 66,612 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
66,230 ریال 62,100 ریال 0 (0%) 66,230 ریال 66,230 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ - ۱۰:۵۰
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
69,003 ریال 67,275 ریال 839 (1.23%) 69,945 ریال 66,559 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۸
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
69,690 ریال 67,630 ریال 340 (0.49%) 70,850 ریال 67,690 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۸
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
0 ریال 67,340 ریال 0 (%) - - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
68,580 ریال 67,250 ریال 320 (0.47%) 69,930 ریال 66,800 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
67,870 ریال 0 ریال 150 (0.22%) 68,110 ریال 66,330 ریال -
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
67,920 ریال 57,790 ریال 450 (0.67%) 68,880 ریال 66,270 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیت ویرا
بیت ویرا
67,630 ریال 67,100 ریال 340 (0.51%) 68,500 ریال 65,930 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
68,890 ریال 66,790 ریال 360 (0.53%) 69,780 ریال 67,300 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۶
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
67,960 ریال 66,494 ریال 268 (0.4%) 68,755 ریال 66,156 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
69,410 ریال 0 ریال 960 (1.4%) 70,540 ریال 66,890 ریال -
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
56,657 ریال 0 ریال 0 (0%) 56,657 ریال 56,657 ریال -
مشاهده صرافی
تاپ کنز
تاپ کنز
59,605 ریال 0 ریال 274 (0.46%) 59,879 ریال 59,605 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
65,590 ریال 0 ریال 2,750 (4.19%) 68,720 ریال 65,260 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
69,030 ریال 67,460 ریال 180 (0.26%) 70,280 ریال 67,460 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
74,400 ریال 0 ریال 370 (0.5%) 75,510 ریال 72,720 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
68,570 ریال 67,850 ریال 540 (0.79%) 69,580 ریال 66,860 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
68,803 ریال 0 ریال 80 (0.12%) 70,343 ریال 67,211 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
68,650 ریال 68,110 ریال 770 (1.13%) 68,650 ریال 66,640 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۵:۵۶
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
61,063 ریال 65,045 ریال 761 (1.25%) 62,174 ریال 60,283 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۸
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
68,650 ریال 66,870 ریال 110 (0.16%) 69,730 ریال 66,850 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
70,040 ریال 66,660 ریال 710 (1.02%) 71,210 ریال 67,920 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۷
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
55,951 ریال 0 ریال 2,504 (4.69%) 55,951 ریال 52,968 ریال -
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
65,494 ریال 64,444 ریال 2,626 (4.18%) 67,470 ریال 62,868 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۸:۰۳
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
67,920 ریال 65,800 ریال 970 (1.43%) 69,030 ریال 67,010 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۵:۲۸
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی