قیمت تتر (USDT)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
پرشین والت
پرشین والت
257,163 ریال 0 ریال 43 (0.02%) 260,948 ریال 256,458 ریال -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
256,440 ریال 255,620 ریال 700 (0.27%) 264,990 ریال 255,610 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۷
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
259,200 ریال 0 ریال 1,390 (0.54%) 259,550 ریال 256,700 ریال -
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
256,610 ریال 0 ریال 420 (0.16%) 259,600 ریال 256,560 ریال -
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
256,950 ریال 0 ریال 300 (0.12%) 260,660 ریال 256,650 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
257,970 ریال 244,650 ریال 450 (0.17%) 261,600 ریال 244,600 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۳۳
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
256,997 ریال 0 ریال 9,029 (3.64%) 259,029 ریال 247,968 ریال -
مشاهده صرافی
1 اکسچنج
1 اکسچنج
263,000 ریال 240,000 ریال 0 (0%) 263,000 ریال 263,000 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ - ۱۶:۴۸
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
260,400 ریال 257,300 ریال 400 (0.15%) 261,500 ریال 259,990 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۴۱
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
261,120 ریال 251,680 ریال 590 (0.23%) 264,740 ریال 260,880 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
249,720 ریال 0 ریال 0 (0%) 249,720 ریال 249,720 ریال -
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
256,950 ریال 0 ریال 290 (0.11%) 260,650 ریال 256,590 ریال -
مشاهده صرافی
آی ایکس کیش
آی ایکس کیش
262,000 ریال 254,140 ریال 0 (0%) 262,000 ریال 262,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ - ۲۰:۲۸
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
257,200 ریال 0 ریال 780 (0.3%) 259,760 ریال 257,000 ریال -
مشاهده صرافی
ارز خرید
ارز خرید
260,250 ریال 258,180 ریال 190 (0.07%) 260,320 ریال 259,820 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۰:۳۳
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
262,090 ریال 250,530 ریال 290 (0.11%) 265,870 ریال 261,670 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۶
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
253,030 ریال 0 ریال 3,330 (1.32%) 261,150 ریال 252,980 ریال -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
263,000 ریال 255,000 ریال 1,000 (0.38%) 264,000 ریال 263,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۸:۱۰
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
264,510 ریال 0 ریال 470 (0.18%) 268,370 ریال 264,290 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
259,920 ریال 0 ریال 0 (0%) 259,920 ریال 259,920 ریال -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
260,750 ریال 0 ریال 250 (0.1%) 261,130 ریال 260,290 ریال -
مشاهده صرافی
افرا تتر
افرا تتر
0 ریال 257,500 ریال 0 (%) - - ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ - ۱۳:۵۷
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
261,590 ریال 0 ریال 2,590 (1%) 261,590 ریال 256,285 ریال -
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
257,000 ریال 256,400 ریال 500 (0.19%) 260,000 ریال 257,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۷
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
259,790 ریال 257,690 ریال 490 (0.19%) 260,000 ریال 257,190 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۳۹
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
259,450 ریال 256,337 ریال 50 (0.02%) 259,450 ریال 258,950 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۶:۳۴
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
258,570 ریال 254,680 ریال 0 (0%) 258,630 ریال 258,500 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۶
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
261,110 ریال 255,108 ریال 1,500 (0.58%) 261,110 ریال 259,610 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۰۰:۴۵
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
259,290 ریال 256,190 ریال 500 (0.19%) 259,790 ریال 259,290 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۹:۲۴
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
259,010 ریال 258,960 ریال 2,060 (0.8%) 259,620 ریال 256,910 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۴
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
254,940 ریال 0 ریال 3,420 (1.36%) 255,020 ریال 251,520 ریال -
مشاهده صرافی
بیت گرند
بیت گرند
261,490 ریال 259,570 ریال 3,490 (1.35%) 261,490 ریال 256,190 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۹:۱۴
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
258,270 ریال 247,710 ریال 260 (0.1%) 261,960 ریال 257,890 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
260,500 ریال 255,000 ریال 0 (0%) 263,500 ریال 259,500 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۴
مشاهده صرافی
بیتیریوم
بیتیریوم
263,500 ریال 0 ریال 0 (0%) 263,500 ریال 263,500 ریال -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
259,000 ریال 255,500 ریال 1,500 (0.58%) 260,500 ریال 259,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۱:۵۱
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
2,600,000 ریال 2,540,000 ریال 20,000 (0.77%) 2,630,000 ریال 2,600,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۳
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
263,600 ریال 0 ریال 0 (0%) 263,600 ریال 263,600 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
259,890 ریال 0 ریال 1,760 (0.68%) 261,600 ریال 258,080 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
259,500 ریال 255,000 ریال 1,500 (0.58%) 261,500 ریال 259,500 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۳۵
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
269,780 ریال 0 ریال 350 (0.13%) 273,590 ریال 269,370 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
259,990 ریال 255,990 ریال 810 (0.31%) 261,200 ریال 259,990 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۰:۵۶
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
262,000 ریال 254,500 ریال 700 (0.27%) 264,100 ریال 261,400 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۷:۴۵
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
259,500 ریال 0 ریال 1,500 (0.58%) 261,000 ریال 259,500 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
258,270 ریال 255,770 ریال 1,030 (0.4%) 260,920 ریال 258,120 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۴۹
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
265,000 ریال 250,000 ریال 20,000 (8.16%) 265,000 ریال 245,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ - ۱۳:۰۴
مشاهده صرافی
دیدکس
دیدکس
25,844 ریال 25,508 ریال 70 (0.27%) 26,209 ریال 25,790 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۳۳
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
258,750 ریال 253,070 ریال 750 (0.29%) 259,500 ریال 258,750 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۸:۴۴
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
253,800 ریال 0 ریال 0 (0%) 253,800 ریال 253,800 ریال -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
261,350 ریال 255,830 ریال 130 (0.05%) 262,500 ریال 261,350 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۱۷
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
257,143 ریال 0 ریال 376 (0.15%) 258,415 ریال 256,710 ریال -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
260,100 ریال 257,590 ریال 690 (0.27%) 266,220 ریال 256,910 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۵۷
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
258,000 ریال 254,000 ریال 500 (0.19%) 258,000 ریال 256,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ - ۱۵:۳۲
مشاهده صرافی
همتا پی
همتا پی
25,925 ریال 25,356 ریال 25 (0.1%) 25,950 ریال 25,619 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۴:۴۰
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
257,050 ریال 254,810 ریال 1,200 (0.47%) 265,000 ریال 253,800 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ - ۱۹:۲۵
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی