قیمت لایت کوین (LTC)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
پرشین والت
پرشین والت
32,088,761 ریال 0 ریال 533,782 (1.69%) 35,745,450 ریال 31,554,979 ریال -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
35,149,990 ریال 34,500,000 ریال 349,990 (1.01%) 35,700,000 ریال 34,670,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
35,323,100 ریال 0 ریال 433,000 (1.24%) 35,897,750 ریال 34,873,410 ریال -
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
34,290,000 ریال 0 ریال 510,000 (1.49%) 36,780,000 ریال 33,800,000 ریال -
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
35,177,430 ریال 0 ریال 774,430 (2.25%) 35,800,000 ریال 34,362,900 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
43,189,519 ریال 43,146,280 ریال 8,289,519 (23.75%) 43,189,519 ریال 34,725,500 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
36,500,000 ریال 0 ریال 2,800,000 (8.31%) 36,500,000 ریال 33,700,000 ریال -
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
34,988,430 ریال 0 ریال 406,203 (1.17%) 35,745,349 ریال 1,398 ریال -
مشاهده صرافی
1 اکسچنج
1 اکسچنج
36,228,250 ریال 33,060,000 ریال 285,940 (0.8%) 36,986,310 ریال 35,764,830 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
35,490,444 ریال 35,049,740 ریال 347,381 (0.99%) 36,419,786 ریال 34,909,500 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
36,040,450 ریال 34,044,040 ریال 573,130 (1.62%) 36,707,450 ریال 35,467,320 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
35,998,360 ریال 0 ریال 0 (0%) 35,998,360 ریال 35,998,360 ریال -
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
4,763,700 ریال 0 ریال 58,620 (1.23%) 4,867,910 ریال 4,693,040 ریال -
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
33,779,320 ریال 0 ریال 0 (0%) 33,779,320 ریال 33,779,320 ریال -
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
35,895,140 ریال 34,144,160 ریال 526,130 (1.49%) 36,552,730 ریال 35,315,220 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
33,986,400 ریال 0 ریال 201,250 (0.6%) 34,280,110 ریال 33,760,960 ریال -
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
36,062,120 ریال 0 ریال 499,400 (1.4%) 36,781,740 ریال 35,491,670 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
31,632,880 ریال 0 ریال 83,030 (0.26%) 31,747,680 ریال 31,587,740 ریال -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
35,629,810 ریال 0 ریال 337,780 (0.96%) 36,359,150 ریال 35,092,920 ریال -
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
35,109,210 ریال 33,759,010 ریال 265,960 (0.76%) 36,155,650 ریال 34,821,210 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
35,465,040 ریال 35,036,200 ریال 595,950 (1.71%) 36,610,270 ریال 34,803,300 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
34,988,500 ریال 34,498,661 ریال 160,520 (0.46%) 36,052,760 ریال 34,795,460 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
38,124,940 ریال 31,448,680 ریال 18,990 (0.05%) 39,258,770 ریال 37,944,790 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
ایران کوینکس
ایران کوینکس
33,214,920 ریال 29,704,400 ریال 492,000 (1.5%) 33,229,680 ریال 31,101,780 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ - ۲۰:۴۷
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
35,774,670 ریال 34,878,580 ریال 782,172 (2.24%) 36,350,760 ریال 34,802,073 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۸
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
36,132,000 ریال 35,064,060 ریال 551,350 (1.55%) 36,916,510 ریال 35,394,660 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۸
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
35,067,850 ریال 34,928,000 ریال 506,070 (1.46%) 36,002,930 ریال 34,561,780 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۹
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
35,401,750 ریال 34,713,000 ریال 390,390 (1.12%) 36,451,660 ریال 34,940,100 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
35,610,010 ریال 0 ریال 939,360 (2.71%) 35,878,900 ریال 34,654,250 ریال -
مشاهده صرافی
بیت کوین
بیت کوین
37,274,850 ریال 0 ریال 86,900 (0.23%) 37,274,850 ریال 37,187,950 ریال -
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
35,192,200 ریال 29,855,910 ریال 563,900 (1.63%) 35,861,900 ریال 34,628,300 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیت ویرا
بیت ویرا
35,013,190 ریال 34,737,810 ریال 511,840 (1.48%) 35,713,920 ریال 34,464,870 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
35,633,180 ریال 34,662,420 ریال 534,620 (1.52%) 36,333,780 ریال 35,098,560 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
35,206,170 ریال 34,446,822 ریال 466,880 (1.34%) 35,749,075 ریال 34,560,855 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
پارسیان ارز
پارسیان ارز
35,952,120 ریال 0 ریال 800,960 (2.28%) 36,769,870 ریال 34,972,480 ریال -
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
36,215,160 ریال 35,149,000 ریال 836,590 (2.36%) 36,698,420 ریال 34,995,230 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ - ۱۲:۲۲
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
34,838,100 ریال 0 ریال 769,390 (2.26%) 37,244,840 ریال 33,826,650 ریال -
مشاهده صرافی
تاپ کنز
تاپ کنز
30,791,635 ریال 0 ریال 101,885 (0.33%) 30,893,520 ریال 30,791,635 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
35,299,840 ریال 0 ریال 1,730,660 (4.9%) 37,495,370 ریال 35,181,040 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
35,858,560 ریال 34,947,760 ریال 294,830 (0.83%) 36,675,800 ریال 35,279,450 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
37,801,470 ریال 0 ریال 553,720 (1.49%) 38,607,800 ریال 37,247,750 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
35,518,620 ریال 35,146,050 ریال 433,250 (1.23%) 36,164,580 ریال 35,044,640 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۰۲
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
35,523,000 ریال 33,991,000 ریال 605,000 (1.73%) 36,200,000 ریال 34,918,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
35,664,300 ریال 0 ریال 349,380 (0.99%) 36,597,600 ریال 35,143,065 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
35,661,300 ریال 35,381,340 ریال 783,670 (2.25%) 35,783,940 ریال 34,825,710 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۵:۵۶
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
31,675,600 ریال 33,741,400 ریال 27,600 (0.09%) 32,623,200 ریال 31,496,200 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
رزبیت
رزبیت
33,967,700 ریال 0 ریال 32,050 (0.09%) 34,966,030 ریال 33,770,500 ریال -
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
35,482,890 ریال 34,526,700 ریال 360,340 (1.03%) 36,299,980 ریال 34,840,840 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
36,177,790 ریال 34,504,060 ریال 621,410 (1.75%) 37,120,430 ریال 35,500,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
27,696,075 ریال 0 ریال 779,266 (2.81%) 29,461,659 ریال 24,567,436 ریال -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
35,458,590 ریال 35,049,540 ریال 550,240 (1.58%) 36,984,050 ریال 34,834,940 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۰
مشاهده صرافی
کیان کریپتو
کیان کریپتو
15,350 ریال 0 ریال 0 (0%) 15,350 ریال 15,350 ریال -
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
35,661,710 ریال 34,835,570 ریال 581,430 (1.66%) 36,589,800 ریال 34,869,050 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۷:۱۱
مشاهده صرافی
مهران بیت
مهران بیت
31,317,240 ریال 30,815,160 ریال 1,873,056 (6.36%) 31,661,696 ریال 29,404,408 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۸:۰۳
مشاهده صرافی
همتا پی
همتا پی
29,652,300 ریال 29,238,640 ریال 0 (0%) 29,652,300 ریال 29,652,300 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ - ۱۱:۲۴
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
35,193,280 ریال 33,921,460 ریال 50,500 (0.14%) 36,255,230 ریال 35,000,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۰۸:۳۲
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی