قیمت بیت کوین (BTC)

صرافی فروش صرافی خرید صرافی تغییر بیشترین کمترین زمان
Exchange SELL BUY
پرشین والت
پرشین والت
10,207,958,438 ریال 0 ریال 7,824,937 (0.08%) 10,388,179,532 ریال 9,718,242,608 ریال -
مشاهده صرافی
والکس
والکس
10,339,800,000 ریال 10,305,549,000 ریال 129,800,010 (1.27%) 10,339,999,870 ریال 9,796,492,470 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
فینیکس
فینیکس
10,329,191,300 ریال 0 ریال 108,559,400 (1.06%) 10,329,191,300 ریال 9,684,010,720 ریال -
مشاهده صرافی
اکسیر
اکسیر
10,325,500,000 ریال 0 ریال 193,000,000 (1.9%) 10,325,500,000 ریال 9,766,500,000 ریال -
مشاهده صرافی
نوبیتکس
نوبیتکس
10,229,000,000 ریال 0 ریال 28,998,500 (0.28%) 10,251,500,000 ریال 9,844,500,000 ریال -
مشاهده صرافی
رمزینکس
رمزینکس
10,336,060,275 ریال 8,820,000,000 ریال 96,060,275 (0.94%) 10,336,060,275 ریال 9,869,000,000 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ - ۲۲:۵۱
مشاهده صرافی
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
9,900,000,000 ریال 0 ریال 100,000,010 (1.01%) 10,000,000,010 ریال 9,900,000,000 ریال -
مشاهده صرافی
مستر بیتکس
مستر بیتکس
10,407,376,510 ریال 0 ریال 191,633,386 (1.88%) 10,410,811,132 ریال 9,727,275,838 ریال -
مشاهده صرافی
1 اکسچنج
1 اکسچنج
10,616,757,700 ریال 9,688,296,000 ریال 149,355,070 (1.43%) 10,631,433,100 ریال 9,850,404,630 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۲
مشاهده صرافی
آبان تتر
آبان تتر
10,525,573,972 ریال 10,404,218,392 ریال 184,155,571 (1.78%) 10,527,694,602 ریال 9,778,016,776 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
آرکااکس
آرکااکس
10,468,133,210 ریال 10,178,214,590 ریال 131,183,400 (1.27%) 10,468,133,210 ریال 9,872,349,180 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۲
مشاهده صرافی
آریومکس
آریومکس
8,750,474,700 ریال 0 ریال 0 (0%) 8,750,474,700 ریال 8,750,474,700 ریال -
مشاهده صرافی
آسان بی تی سی
آسان بی تی سی
10,357,636,920 ریال 0 ریال 142,364,180 (1.39%) 10,378,217,580 ریال 9,740,301,450 ریال -
مشاهده صرافی
آی ایکس کیش
آی ایکس کیش
10,703,426,250 ریال 10,385,502,690 ریال 190,341,380 (1.81%) 10,703,426,250 ریال 9,906,933,480 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
ارز پایا
ارز پایا
10,354,772,220 ریال 0 ریال 169,534,940 (1.66%) 10,354,772,220 ریال 9,734,852,020 ریال -
مشاهده صرافی
ارز خرید
ارز خرید
10,394,773,460 ریال 10,099,814,140 ریال 81,915,720 (0.79%) 10,542,279,920 ریال 10,145,993,920 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۰:۳۳
مشاهده صرافی
ارز مدرن
ارز مدرن
10,611,122,450 ریال 10,123,135,410 ریال 165,181,950 (1.58%) 10,611,122,450 ریال 9,943,737,610 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
ارزایف
ارزایف
9,787,758,110 ریال 0 ریال 39,296,960 (0.4%) 10,000,000,000 ریال 9,251,639,620 ریال -
مشاهده صرافی
ارزاینجا
ارزاینجا
10,630,600,000 ریال 10,255,700,000 ریال 183,600,000 (1.76%) 10,641,000,000 ریال 9,851,950,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
ارزبیتکس
ارزبیتکس
10,689,522,250 ریال 0 ریال 146,649,050 (1.39%) 10,689,522,250 ریال 9,994,300,750 ریال -
مشاهده صرافی
ارزجو
ارزجو
10,270,481,190 ریال 0 ریال 114,713,420 (1.12%) 10,429,763,040 ریال 10,265,173,360 ریال -
مشاهده صرافی
ارزیپتو
ارزیپتو
10,500,998,240 ریال 0 ریال 138,730,480 (1.34%) 10,500,998,240 ریال 9,855,730,840 ریال -
مشاهده صرافی
افرا تتر
افرا تتر
10,021,600,000 ریال 9,779,780,000 ریال 39,900,000 (0.4%) 10,153,300,000 ریال 9,965,760,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ - ۰۴:۴۲
مشاهده صرافی
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
10,384,087,000 ریال 0 ریال 94,794,000 (0.92%) 10,384,087,000 ریال 9,737,364,000 ریال -
مشاهده صرافی
اکس نانس
اکس نانس
10,386,432,400 ریال 10,357,315,790 ریال 137,216,910 (1.34%) 10,403,510,510 ریال 9,655,639,050 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
اکس نوین
اکس نوین
10,465,430,870 ریال 10,402,945,720 ریال 132,444,900 (1.28%) 10,465,430,870 ریال 9,709,999,990 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۳
مشاهده صرافی
اکسکوینو
اکسکوینو
10,482,976,065 ریال 10,346,697,376 ریال 171,832,804 (1.67%) 10,484,109,862 ریال 9,692,597,963 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
انی چنج
انی چنج
10,506,766,310 ریال 10,250,652,800 ریال 168,053,200 (1.63%) 12,300,000,000 ریال 9,747,646,440 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
ایرانیکارت
ایرانیکارت
10,522,893,600 ریال 10,280,988,000 ریال 134,381,070 (1.29%) 10,529,872,740 ریال 9,797,480,640 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۱
مشاهده صرافی
بیت 24
بیت 24
10,513,097,490 ریال 10,304,917,340 ریال 122,910,110 (1.18%) 10,523,523,300 ریال 9,782,591,250 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۲
مشاهده صرافی
بیت ایمن
بیت ایمن
10,437,361,790 ریال 10,425,881,840 ریال 213,318,320 (2.09%) 10,466,565,360 ریال 9,708,202,440 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۲
مشاهده صرافی
بیت برگ
بیت برگ
10,502,879,400 ریال 10,300,900,950 ریال 204,311,610 (1.98%) 10,506,332,200 ریال 9,736,997,400 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۳
مشاهده صرافی
بیت پین
بیت پین
10,182,420,870 ریال 0 ریال 104,940,830 (1.04%) 10,205,706,580 ریال 9,950,720,910 ریال -
مشاهده صرافی
بیت کوین
بیت کوین
10,447,509,070 ریال 0 ریال 0 (0%) 10,447,509,070 ریال 10,447,509,070 ریال -
مشاهده صرافی
بیت گرند
بیت گرند
10,424,349,600 ریال 10,347,848,000 ریال 138,921,600 (1.35%) 10,424,349,600 ریال 9,697,617,300 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۰۱
مشاهده صرافی
بیت میت
بیت میت
10,441,142,600 ریال 7,795,286,690 ریال 164,723,560 (1.6%) 10,441,142,600 ریال 9,779,987,850 ریال ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ - ۱۱:۴۷
مشاهده صرافی
بیت ویرا
بیت ویرا
10,380,144,530 ریال 10,299,270,790 ریال 160,695,340 (1.57%) 10,380,402,500 ریال 9,737,174,080 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
بیتستان
بیتستان
10,512,825,600 ریال 10,248,587,240 ریال 151,778,030 (1.46%) 10,523,920,330 ریال 9,856,733,630 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۲
مشاهده صرافی
بیتیریوم
بیتیریوم
10,659,884,590 ریال 0 ریال 193,401,090 (1.85%) 10,659,884,590 ریال 9,875,110,450 ریال -
مشاهده صرافی
پارس بیت
پارس بیت
10,443,375,315 ریال 10,302,248,621 ریال 117,628,532 (1.14%) 10,448,333,513 ریال 9,706,375,861 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۱
مشاهده صرافی
پول نو
پول نو
106,116,738,930 ریال 103,479,418,600 ریال 2,281,872,490 (2.2%) 106,128,435,820 ریال 98,275,918,150 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
پی 98
پی 98
10,141,946,160 ریال 0 ریال 170,107,720 (1.71%) 10,370,956,050 ریال 9,401,192,450 ریال -
مشاهده صرافی
تبدیل
تبدیل
10,314,057,400 ریال 0 ریال 40,485,980 (0.39%) 10,314,057,400 ریال 9,879,620,000 ریال -
مشاهده صرافی
تتر ایران
تتر ایران
10,541,349,320 ریال 10,269,301,350 ریال 159,811,920 (1.54%) 10,551,277,790 ریال 9,803,456,420 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
تک چنج
تک چنج
11,134,372,790 ریال 0 ریال 167,284,990 (1.53%) 11,145,896,350 ریال 10,451,204,250 ریال -
مشاهده صرافی
توران
توران
10,465,486,660 ریال 10,304,472,980 ریال 214,299,310 (2.09%) 10,465,486,660 ریال 9,854,375,980 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۵۸
مشاهده صرافی
جیبیتکس
جیبیتکس
10,450,000,000 ریال 10,319,190,000 ریال 202,500,000 (1.98%) 10,482,210,000 ریال 9,820,330,000 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
دیجی اکسچنج
دیجی اکسچنج
10,536,961,895 ریال 0 ریال 182,086,895 (1.76%) 10,536,961,895 ریال 9,772,103,610 ریال -
مشاهده صرافی
دیجی بیت
دیجی بیت
10,391,089,150 ریال 10,290,711,550 ریال 85,607,900 (0.83%) 10,391,089,150 ریال 9,867,209,400 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۱:۴۸
مشاهده صرافی
دیجیکس 24
دیجیکس 24
10,797,931,230 ریال 10,110,422,500 ریال 174,003,900 (1.64%) 10,803,965,430 ریال 9,992,870,160 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
دیدکس
دیدکس
1,041,584,300 ریال 1,035,703,800 ریال 0 (0%) 1,042,209,400 ریال 976,651,900 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
سلام کریپتو
سلام کریپتو
10,432,948,620 ریال 10,255,609,030 ریال 146,725,940 (1.43%) 10,444,827,710 ریال 9,683,103,790 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۳
مشاهده صرافی
سیتکس
سیتکس
9,834,000,000 ریال 0 ریال 0 (0%) 9,834,000,000 ریال 9,834,000,000 ریال -
مشاهده صرافی
صرافی
صرافی
10,659,473,440 ریال 0 ریال 183,600,160 (1.75%) 10,669,541,740 ریال 9,879,428,530 ریال -
مشاهده صرافی
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
10,206,623,832 ریال 0 ریال 106,026,322 (1.05%) 10,235,813,623 ریال 10,100,108,055 ریال -
مشاهده صرافی
کوین نیک
کوین نیک
10,499,999,970 ریال 10,405,647,380 ریال 196,865,080 (1.91%) 10,500,000,000 ریال 9,730,778,920 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۴
مشاهده صرافی
مشهد اکسچنج
مشهد اکسچنج
10,757,756,340 ریال 10,590,969,420 ریال 73,976,340 (0.69%) 10,969,200,240 ریال 10,621,558,140 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ - ۱۱:۱۵
مشاهده صرافی
همتا پی
همتا پی
986,146,558 ریال 964,502,685 ریال 43,076,202 (4.37%) 1,035,618,198 ریال 975,793,125 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۱۵:۰۴
مشاهده صرافی
یوبیتکس
یوبیتکس
10,621,739,400 ریال 10,269,263,170 ریال 148,706,230 (1.42%) 10,657,038,190 ریال 9,871,968,070 ریال ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ - ۲۲:۲۳
مشاهده صرافی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی