بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 805.4 (0%) 0 797.6 822.1 ۱۲ آذر
پنبه 104.1 (0%) 0 103.73 105.65 ۱۲ آذر
جو 723.05 (0%) 0 716.55 745 ۱۲ آذر
برنج 14.315 (0%) 0 14.27 14.35 ۱۲ آذر
ذرت 585.1 (0%) 0 575.4 586.6 ۱۲ آذر
شکر 18.79 (0%) 0 18.7 18.95 ۱۲ آذر
سویا 1269.38 (0%) 0 1245 1269.62 ۱۲ آذر
روغن سویا 57.3 (0%) 0 56.37 58.01 ۱۲ آذر
کنجاله سویا 359 (0%) 0 348.9 360.35 ۱۲ آذر
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 227.55 (1.74%) 3.95 227.55 227.55 ۰۵:۳۶:۲۶
کاکائو 1601 (0.25%) 4 1601 1601 ۰۵:۳۵:۴۸
قهوه 2384 (0%) 0 2326 2409 ۱۲ آذر
شکر 486.9 (0.45%) 2.2 486.9 486.9 ۰۵:۳۵:۴۸
الوار 904.1 (0.87%) 7.9 904 911.1 ۰۰:۴۵:۳۸
کاکائو 2465 (0%) 0 2435.5 2476.5 ۱۲ آذر
آب پرتقال 121.15 (0%) 0 120.95 122.3 ۱۲ آذر
فیدر گاو 163.94 (0%) 0 163.36 166.64 ۱۲ آذر
گاو زنده 137.68 (0.04%) 0.05 137.68 137.68 ۰۴:۳۴:۳۹

گندم

 • نرخ فعلی : 805.4
 • بالاترین قیمت روز : 822.1
 • پایین ترین قیمت روز : 797.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 805.4
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 104.1
 • بالاترین قیمت روز : 105.65
 • پایین ترین قیمت روز : 103.73
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 104.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 18.79
 • بالاترین قیمت روز : 18.95
 • پایین ترین قیمت روز : 18.7
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 18.79
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 1,269.38
 • بالاترین قیمت روز : 1,269.62
 • پایین ترین قیمت روز : 1,245
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲ آذر
 • نرخ روز گذشته : 1,269.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 825

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.6 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 815

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 9.6 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 759

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 46.4 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 724

 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 81.4 دلار

 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 11.24%

بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
شکر در آمریکا 36.83 (0%) 0 36.83 37.6 ۱۲ آذر
شکر (بازار آمریکا) 18.75 (0%) 0 18.62 18.94 ۱۲ آذر
گندم (بازار آمریکا) 803 (0%) 0 798 821 ۱۲ آذر
گندم بهاره (بازار آمریکا) 1020 (0%) 0 1019 1042 ۱۲ آذر
جو (بازار آمریکا) 716 (0%) 0 672 739 ۱۲ آذر
ذرت (بازار آمریکا) 584 (0%) 0 575 586 ۱۲ آذر
برنج (بازار آمریکا) 14.065 (0%) 0 14.02 14.27 ۱۲ آذر
برنج p (بازار آمریکا) 14.065 (0%) 0 14.065 14.065 ۱۲ آذر
پنبه (بازار آمریکا) 104.2 (0%) 0 103.7 83.85 ۱۲ آذر
قهوه (بازار آمریکا) 243.35 (0%) 0 232.75 244.3 ۱۲ آذر
کاکائو (بازار آمریکا) 2467 (0%) 0 2437 2477 ۱۲ آذر
الوار (بازار آمریکا) 906.7 (0.13%) 1.2 904 915 ۰۲:۰۳:۴۷
الوار در آمریکا 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
شیر Class III (بازار آمریکا) 18.6 (0.05%) 0.01 18.59 18.6 ۰۲:۰۴:۴۳
شیر Class III (بازار آتی آمریکا) 18.6 (0%) 0 18.33 18.6 ۱۲ آذر
سویا (بازار آمریکا) 1267 (0%) 0 1200 1269 ۱۲ آذر
کنجاله سویا (بازار آمریکا) 358.6 (0%) 0 346.5 359.9 ۱۲ آذر
روغن سویا (بازار آمریکا) 57.22 (0%) 0 54.23 57.81 ۱۲ آذر
سویا p (بازار آمریکا) 1267 (0%) 0 1267 1267 ۱۲ آذر
کنجاله سویا p (بازار آمریکا) 358.6 (0%) 0 358.6 367.7 ۱۲ آذر
روغن سویا p (بازار آمریکا) 57.22 (0%) 0 57.1 57.22 ۱۲ آذر
بازار آمریکا / گاو زنده 138.95 (0%) 0 138.95 143.025 ۱۲ آذر
خوراک دام (بازار آمریکا) 164.125 (0%) 0 163.525 180 ۱۲ آذر
دام زنده P (بازار آمریکا) 138.95 (0.93%) 1.275 137.675 138.95 ۰۵:۳۰:۴۷
علوفه دام P (بازار آمریکا) 164.125 (0%) 0 164.125 165.775 ۱۲ آذر
آب پرتقال (بازار آمریکا) 121.35 (0%) 0 120.85 122.55 ۱۲ آذر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی