بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 713.1 (0.49%) 3.5 712.9 723.6 ۲۱:۰۳:۱۴
پنبه 90.41 (0.17%) 0.15 90.02 90.89 ۲۱:۰۳:۱۴
جو 459.3 (3.49%) 15.5 443 460.4 ۲۱:۰۳:۱۴
برنج 13.285 (0.76%) 0.1 13.19 13.335 ۲۱:۰۳:۱۴
ذرت 553.62 (1.04%) 5.72 545.88 557.4 ۲۱:۰۳:۱۴
شکر 18.62 (3.85%) 0.69 17.82 18.68 ۲۱:۰۳:۱۴
سویا 1334.12 (0.53%) 7 1315.38 1339.25 ۲۱:۰۳:۱۴
روغن سویا 61.69 (0.29%) 0.18 60.77 61.93 ۲۱:۰۳:۱۴
کنجاله سویا 356.65 (0.59%) 2.1 351.8 358.3 ۲۱:۰۳:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 183.5 (1.14%) 2.1 183.5 183.5 ۰۶:۳۴:۱۳
کاکائو 1638 (0.61%) 10 1638 1638 ۰۶:۳۴:۱۳
قهوه 1759 (0.57%) 10 1746 1778 ۲۱:۰۱:۳۰
شکر 447.3 (0.51%) 2.3 447.3 447.3 ۰۶:۳۴:۱۳
الوار 535.85 (5.34%) 28.6 525 564.5 ۲۱:۰۳:۱۴
کاکائو 2401.5 (0.38%) 9 2397 2430 ۲۱:۰۱:۳۰
آب پرتقال 133.95 (0.71%) 0.95 132.38 135.48 ۲۱:۰۳:۱۴
فیدر گاو 158.72 (0.04%) 0.07 158.43 159.39 ۲۱:۰۳:۱۴
گاو زنده 123.125 (0.7%) 0.865 123.05 124.275 ۲۱:۰۳:۱۴

گندم

 • نرخ فعلی : 713.1
 • بالاترین قیمت روز : 723.6
 • پایین ترین قیمت روز : 712.9
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 3.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.07%
 • نرخ بازگشایی بازار : 716.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۳:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 716.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.49%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3.5
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
713.1 دلار 21:03:14
713.4 دلار 21:01:30
713 دلار 20:57:46
712.9 دلار 20:55:34
713.6 دلار 20:53:35
713.9 دلار 20:51:56
714.12 دلار 20:50:20
715.5 دلار 20:48:19
715.4 دلار 20:46:51
716.1 دلار 20:45:27
716.6 دلار 20:43:51
716.5 دلار 20:40:24
716.4 دلار 20:38:20
716.9 دلار 20:33:10
716.4 دلار 20:26:53
716.9 دلار 20:25:12
716.5 دلار 20:22:49
716.12 دلار 20:19:52
716.9 دلار 20:16:13
717.9 دلار 20:13:33
718.1 دلار 20:11:27
718.5 دلار 20:09:29
719.4 دلار 20:07:45
719.6 دلار 20:05:40
720.1 دلار 20:03:29
718.8 دلار 20:00:53
716.9 دلار 19:58:22
716.6 دلار 19:55:25
716.88 دلار 19:54:38
716.1 دلار 19:50:21
716.88 دلار 19:49:13
716.9 دلار 19:47:08
717.6 دلار 19:44:41
717.38 دلار 19:42:11
717.8 دلار 19:39:36
716.8 دلار 19:36:33
716.6 دلار 19:33:33
717.62 دلار 19:32:15
717.62 دلار 19:32:15
717.4 دلار 19:30:25
718 دلار 19:28:06
716.9 دلار 19:26:27
716.62 دلار 19:24:36
716.9 دلار 19:23:21
716.1 دلار 19:17:49
715.62 دلار 19:15:12
715.4 دلار 19:12:44
715.6 دلار 19:11:08
716.38 دلار 19:09:40
716.1 دلار 19:07:32
716.4 دلار 19:03:54
718.4 دلار 19:00:38
719.6 دلار 18:57:35
718 دلار 18:54:38
717.9 دلار 18:52:41
717.6 دلار 18:50:23
716.9 دلار 18:49:23
718.12 دلار 18:47:37
719 دلار 18:45:11
718 دلار 18:42:33
718.38 دلار 18:39:57
716.6 دلار 18:36:57
716.5 دلار 18:34:35
715.9 دلار 18:32:49
715.12 دلار 18:30:42
716.1 دلار 18:28:54
715.6 دلار 18:26:24
715.5 دلار 18:25:38
715.9 دلار 18:23:19
716.4 دلار 18:19:28
713.9 دلار 18:15:41
713.6 دلار 18:13:56
717.3 دلار 18:11:45
720.1 دلار 18:09:38
722.38 دلار 18:07:09
722.62 دلار 18:05:28
723.6 دلار 18:03:47
722.9 دلار 18:02:14
720.25 دلار 17:33:45
720.12 دلار 17:31:37
720.1 دلار 17:15:47
720.4 دلار 17:13:34
720.6 دلار 17:11:40
720.9 دلار 17:08:16
720.6 دلار 17:06:15
720.6 دلار 17:06:15
720.8 دلار 17:04:14
720.9 دلار 17:01:29
719.4 دلار 16:58:19
718.8 دلار 16:55:17
720.8 دلار 16:53:19
722.4 دلار 16:50:41
722.75 دلار 16:49:39
722.5 دلار 16:47:19
722.12 دلار 16:46:08
722.25 دلار 16:43:33
722.1 دلار 16:42:08
722.9 دلار 16:39:08
722.4 دلار 16:34:09
722.5 دلار 16:31:52
722.6 دلار 16:28:31
721.6 دلار 16:25:55
721.38 دلار 16:23:48
721.3 دلار 16:21:57
721.1 دلار 16:18:49
721.9 دلار 16:13:42
722.1 دلار 16:12:11
722.4 دلار 16:10:14
722.5 دلار 16:07:44
722.38 دلار 16:05:48
722 دلار 16:04:17
722.3 دلار 16:01:32
722.1 دلار 15:58:37
721 دلار 15:54:38
721.88 دلار 15:49:22
721.8 دلار 15:47:22
721.6 دلار 15:44:18
721.8 دلار 15:41:55
723 دلار 15:38:20
722.6 دلار 15:35:41
722.38 دلار 15:32:29
722.1 دلار 15:30:54
722.4 دلار 15:27:40
722.5 دلار 15:25:27
722.1 دلار 15:22:57
721.9 دلار 15:20:31
722 دلار 15:14:38
722.5 دلار 15:12:30
722.38 دلار 15:11:29
721.9 دلار 15:08:33
721.62 دلار 15:04:23
721.4 دلار 15:02:47
720.9 دلار 14:51:44
721 دلار 14:48:09
720.4 دلار 14:45:40
720.1 دلار 14:44:11
720.1 دلار 14:44:09
720 دلار 14:35:16
720.4 دلار 14:33:11
720.1 دلار 14:30:50
719.88 دلار 14:28:38
719.9 دلار 14:27:13
720.1 دلار 14:25:19
720.88 دلار 14:22:57
721.1 دلار 14:20:39
720.9 دلار 14:17:32
721.38 دلار 14:14:28
721.4 دلار 14:12:48
721.1 دلار 14:11:13
721.1 دلار 14:11:10
720.5 دلار 14:08:42
720.8 دلار 14:06:29
719.6 دلار 14:04:23
720.1 دلار 14:02:24
719.9 دلار 13:58:54
720.88 دلار 13:56:13
721.6 دلار 13:56:12
720.88 دلار 13:56:10
721.6 دلار 13:53:30
721.5 دلار 13:51:43
721.4 دلار 13:49:39
720.5 دلار 13:48:20
721.1 دلار 13:46:12
721.1 دلار 13:46:10
720.8 دلار 13:43:53
720.4 دلار 13:41:39
720.5 دلار 13:38:09
720 دلار 13:33:17
720.5 دلار 13:31:24
720.8 دلار 13:29:40
721.88 دلار 13:27:35
722.3 دلار 13:25:53
721.1 دلار 13:23:33
720.9 دلار 13:21:36
718.88 دلار 13:17:55
719.38 دلار 13:15:44
719.12 دلار 13:13:30
719.1 دلار 13:12:29
719.3 دلار 13:10:34
719.4 دلار 13:09:19
719.3 دلار 13:08:31
718.1 دلار 13:05:45
717.9 دلار 13:04:17
718.1 دلار 13:00:24
718.1 دلار 13:00:22
717.4 دلار 12:56:29
717.88 دلار 12:54:39
717.9 دلار 12:50:35
717.8 دلار 12:48:51
718.4 دلار 12:45:13
719.1 دلار 12:36:46
719.3 دلار 12:34:28
718.6 دلار 12:32:31
719.1 دلار 12:30:42
719.62 دلار 12:28:29
717.8 دلار 12:26:28
717.6 دلار 12:25:10
717.4 دلار 12:23:18
717.1 دلار 12:20:50
716.88 دلار 12:18:57
716.75 دلار 12:16:54
716.9 دلار 12:14:15
716.88 دلار 12:12:15
716.1 دلار 12:10:30
715.6 دلار 12:06:19
715.4 دلار 12:02:38
714.6 دلار 12:00:29
715.5 دلار 11:56:27
715.8 دلار 11:54:20
715.38 دلار 11:52:15
715.1 دلار 11:49:45
714.9 دلار 11:47:47
715.1 دلار 11:46:12
715.1 دلار 11:46:11
715.4 دلار 11:43:29
715.5 دلار 11:41:25
715.4 دلار 11:38:12
715.9 دلار 11:33:10
716.9 دلار 11:30:46
716.6 دلار 11:29:19
716.9 دلار 11:26:53
716.8 دلار 11:25:27
716.9 دلار 11:22:54
716.6 دلار 11:20:20
716.4 دلار 11:17:38
717.4 دلار 11:15:21
717 دلار 11:10:29
717.3 دلار 11:08:39
717.1 دلار 11:07:13
717.1 دلار 11:07:12
717.12 دلار 11:04:41
716.9 دلار 11:03:18
716.62 دلار 10:57:06
716.38 دلار 10:49:46
716.3 دلار 10:47:36
716.62 دلار 10:45:45
716.6 دلار 10:42:14
716.5 دلار 10:39:47
715.9 دلار 10:37:11
715.88 دلار 10:32:31
715.9 دلار 10:30:44
715.75 دلار 10:28:41
715.6 دلار 10:27:13
715.8 دلار 10:27:12
715.6 دلار 10:27:06
715.8 دلار 10:23:06
715.4 دلار 10:19:47
715.9 دلار 10:12:16
716.1 دلار 10:08:34
716.4 دلار 10:07:06
715.88 دلار 10:04:41
715.8 دلار 10:03:09
715.9 دلار 10:00:24
716.1 دلار 09:57:20
716.3 دلار 09:54:39
716.1 دلار 09:52:44
716.12 دلار 09:51:07
716.3 دلار 09:49:09
716 دلار 09:46:51
716.6 دلار 09:44:41
717 دلار 09:43:40
716.6 دلار 09:38:41
716.4 دلار 09:35:45
716.5 دلار 09:33:37
716.1 دلار 09:31:34
716 دلار 09:30:19
716.5 دلار 09:26:20
716.3 دلار 09:23:40
716 دلار 09:21:35
716.5 دلار 09:16:06
716.88 دلار 09:13:42
716.9 دلار 09:12:13
717 دلار 09:09:41
717.4 دلار 09:07:31
717.12 دلار 09:04:29
717 دلار 09:02:57
717.4 دلار 08:57:33
717.6 دلار 08:51:12
717.6 دلار 08:51:11
717.8 دلار 08:43:18
718 دلار 08:41:22
718.1 دلار 08:38:37
718.12 دلار 08:33:50
718.1 دلار 08:31:46
718.3 دلار 08:29:43
718.4 دلار 08:26:12
718.3 دلار 08:24:24
718.4 دلار 08:20:21
718.25 دلار 08:18:19
718.4 دلار 08:16:19
717.6 دلار 08:13:51
717.9 دلار 08:12:12
717.8 دلار 08:10:21
717.9 دلار 08:05:16
717.8 دلار 08:03:18
717.9 دلار 08:01:22
717.9 دلار 08:01:16
718 دلار 07:53:33
718.1 دلار 07:48:51
718 دلار 07:46:46
717.9 دلار 07:45:08
717.8 دلار 07:43:33
717.4 دلار 07:34:48
717.6 دلار 07:30:30
717.4 دلار 07:26:40
717.3 دلار 07:25:25
717.5 دلار 07:15:47
717.8 دلار 07:13:33
717.6 دلار 07:11:14
717.8 دلار 07:08:48
717.6 دلار 07:05:39
717.5 دلار 07:04:14
717.5 دلار 07:04:14
717.6 دلار 06:49:17
717.8 دلار 06:43:29
717.75 دلار 06:41:22
717.8 دلار 06:40:12
717.6 دلار 06:37:28
717.9 دلار 06:35:45
717.8 دلار 06:33:50
717.88 دلار 06:31:52
717.75 دلار 06:30:22
717.6 دلار 06:28:12
717.8 دلار 06:24:18
717.62 دلار 06:21:06
717.6 دلار 06:18:36
718 دلار 06:15:48
717.4 دلار 06:13:40
717.3 دلار 06:11:48
717.62 دلار 06:10:14
717.62 دلار 06:10:14
717.8 دلار 06:05:52
717.6 دلار 06:04:14
717.5 دلار 06:01:37
717.6 دلار 05:56:13
717.5 دلار 05:56:12
717.6 دلار 05:56:10
717.5 دلار 05:49:24
717 دلار 05:45:33
717.8 دلار 05:41:28
717.5 دلار 05:38:07
717.8 دلار 05:32:33
717.75 دلار 05:29:39
717.8 دلار 05:28:12
718 دلار 05:25:12
717.6 دلار 05:22:35
717.9 دلار 05:20:53
718.1 دلار 05:18:36
718.3 دلار 05:16:28
718 دلار 05:14:16
717.4 دلار 05:12:35
717.12 دلار 05:11:27
717.25 دلار 05:10:16
717.6 دلار 04:55:06
717.5 دلار 04:52:15
718 دلار 04:50:35
717.5 دلار 04:49:10
716.8 دلار 04:47:36
716.6 دلار 04:42:25
716 دلار 04:39:27
715.3 دلار 04:37:05
714.88 دلار 04:34:26
715.1 دلار 04:33:13
714.3 دلار 04:30:43
716.75 دلار 02:16:06

پنبه

 • نرخ فعلی : 90.41
 • بالاترین قیمت روز : 90.89
 • پایین ترین قیمت روز : 90.02
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.4%
 • نرخ بازگشایی بازار : 90.16
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۳:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 90.26
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.15
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
90.41 دلار 21:03:14
90.37 دلار 21:01:30
90.31 دلار 20:57:46
90.32 دلار 20:55:34
90.39 دلار 20:53:35
90.44 دلار 20:51:56
90.46 دلار 20:48:19
90.51 دلار 20:46:52
90.5 دلار 20:45:27
90.48 دلار 20:43:51
90.5 دلار 20:38:20
90.45 دلار 20:35:17
90.45 دلار 20:35:17
90.47 دلار 20:33:11
90.45 دلار 20:30:24
90.44 دلار 20:28:44
90.45 دلار 20:26:53
90.47 دلار 20:25:12
90.55 دلار 20:22:49
90.58 دلار 20:19:52
90.63 دلار 20:16:13
90.64 دلار 20:13:34
90.75 دلار 20:11:28
90.73 دلار 20:09:29
90.74 دلار 20:07:46
90.78 دلار 20:05:40
90.77 دلار 20:03:29
90.89 دلار 20:00:53
90.8 دلار 19:55:25
90.69 دلار 19:51:51
90.57 دلار 19:50:21
90.54 دلار 19:47:08
90.52 دلار 19:39:36
90.49 دلار 19:36:33
90.46 دلار 19:33:34
90.43 دلار 19:32:15
90.43 دلار 19:32:15
90.4 دلار 19:30:25
90.39 دلار 19:26:27
90.34 دلار 19:24:36
90.36 دلار 19:23:21
90.33 دلار 19:21:24
90.3 دلار 19:17:49
90.31 دلار 19:15:13
90.28 دلار 19:12:44
90.25 دلار 19:11:08
90.2 دلار 19:09:40
90.26 دلار 19:07:33
90.18 دلار 19:05:18
90.23 دلار 19:03:55
90.22 دلار 19:00:38
90.27 دلار 18:57:35
90.24 دلار 18:54:38
90.2 دلار 18:50:23
90.17 دلار 18:49:24
90.21 دلار 18:47:37
90.26 دلار 18:45:11
90.2 دلار 18:42:33
90.11 دلار 18:39:57
90.17 دلار 18:36:57
90.1 دلار 18:34:35
90.14 دلار 18:32:49
90.16 دلار 18:30:42
90.13 دلار 18:26:24
90.19 دلار 18:25:38
90.22 دلار 18:23:19
90.14 دلار 18:19:28
90.17 دلار 18:15:41
90.14 دلار 18:13:56
90.13 دلار 18:11:45
90.22 دلار 18:09:38
90.23 دلار 18:07:10
90.18 دلار 18:05:29
90.24 دلار 18:03:48
90.16 دلار 18:02:15
90.26 دلار 18:00:17
90.33 دلار 17:57:20
90.37 دلار 17:55:12
90.33 دلار 17:52:35
90.27 دلار 17:49:42
90.31 دلار 17:47:41
90.24 دلار 17:44:44
90.19 دلار 17:42:09
90.2 دلار 17:39:35
90.17 دلار 17:35:34
90.15 دلار 17:33:45
90.14 دلار 17:27:18
90.15 دلار 17:26:16
90.14 دلار 17:24:54
90.19 دلار 17:22:22
90.15 دلار 17:15:47
90.16 دلار 17:13:34
90.14 دلار 17:11:40
90.2 دلار 17:09:57
90.15 دلار 17:08:16
90.11 دلار 17:06:15
90.11 دلار 17:06:15
90.09 دلار 17:04:14
90.05 دلار 17:01:29
90.03 دلار 16:58:19
90.02 دلار 16:55:17
90.05 دلار 16:53:19
90.13 دلار 16:50:41
90.11 دلار 16:49:39
90.18 دلار 16:46:08
90.17 دلار 16:42:09
90.11 دلار 16:39:08
90.14 دلار 16:35:51
90.08 دلار 16:34:09
90.07 دلار 16:31:52
90.03 دلار 16:30:14
90.05 دلار 16:28:31
90.06 دلار 16:25:55
90.08 دلار 16:23:48
90.11 دلار 16:21:57
90.03 دلار 16:18:49
90.06 دلار 16:16:08
90.09 دلار 16:13:42
90.12 دلار 16:12:11
90.14 دلار 16:10:14
90.11 دلار 16:07:44
90.14 دلار 16:05:48
90.09 دلار 16:04:18
90.03 دلار 16:01:32
90.05 دلار 15:58:37
90.04 دلار 15:54:38
90.03 دلار 15:50:18
90.02 دلار 15:46:22
90.05 دلار 15:44:18
90.03 دلار 15:41:55
90.06 دلار 15:32:29
90.07 دلار 15:30:54
90.12 دلار 15:29:13
90.15 دلار 15:27:40
90.13 دلار 15:25:27
90.07 دلار 15:14:38
90.09 دلار 15:12:30
90.08 دلار 15:08:33
90.07 دلار 15:04:24
90.14 دلار 14:53:40
90.15 دلار 14:51:44
90.24 دلار 14:49:43
90.21 دلار 14:48:10
90.28 دلار 14:45:40
90.26 دلار 14:44:11
90.26 دلار 14:44:09
90.29 دلار 14:35:16
90.3 دلار 14:30:50
90.28 دلار 14:17:32
90.26 دلار 14:11:13
90.26 دلار 14:11:10
90.21 دلار 14:04:23
90.23 دلار 13:58:54
90.35 دلار 13:56:13
90.33 دلار 13:56:12
90.35 دلار 13:56:10
90.33 دلار 13:53:31
90.32 دلار 13:49:39
90.27 دلار 13:46:12
90.27 دلار 13:46:10
90.26 دلار 13:43:53
90.29 دلار 13:38:10
90.31 دلار 13:34:39
90.25 دلار 13:33:17
90.24 دلار 13:31:24
90.25 دلار 13:27:35
90.23 دلار 13:21:36
90.12 دلار 13:13:30
90.15 دلار 13:09:19
90.14 دلار 13:08:31
90.17 دلار 13:05:45
90.18 دلار 13:04:17
90.17 دلار 13:02:11
90.18 دلار 13:00:24
90.18 دلار 13:00:23
90.24 دلار 12:56:29
90.25 دلار 12:50:35
90.24 دلار 12:48:51
90.27 دلار 12:45:13
90.24 دلار 12:40:52
90.22 دلار 12:34:28
90.18 دلار 12:32:31
90.24 دلار 12:26:28
90.23 دلار 12:25:11
90.24 دلار 12:23:18
90.21 دلار 12:16:54
90.19 دلار 12:12:15
90.2 دلار 12:10:30
90.19 دلار 12:08:21
90.22 دلار 12:06:19
90.23 دلار 12:05:18
90.33 دلار 12:02:38
90.35 دلار 12:00:30
90.33 دلار 11:52:15
90.28 دلار 11:49:45
90.26 دلار 11:47:47
90.29 دلار 11:46:12
90.29 دلار 11:46:11
90.28 دلار 11:43:29
90.27 دلار 11:41:25
90.23 دلار 11:38:12
90.19 دلار 11:34:26
90.2 دلار 11:33:11
90.14 دلار 11:30:46
90.2 دلار 11:29:19
90.16 دلار 11:26:53
90.19 دلار 11:25:27
90.17 دلار 11:22:54
90.2 دلار 11:20:20
90.29 دلار 11:17:38
90.31 دلار 11:13:17
90.37 دلار 11:03:18
90.4 دلار 10:53:42
90.39 دلار 10:51:26
90.44 دلار 10:49:46
90.49 دلار 10:47:36
90.47 دلار 10:45:45
90.46 دلار 10:42:14
90.48 دلار 10:37:11
90.46 دلار 10:32:31
90.47 دلار 10:30:44
90.54 دلار 10:27:14
90.55 دلار 10:27:12
90.54 دلار 10:17:31
90.53 دلار 10:12:16
90.54 دلار 10:10:15
90.49 دلار 10:03:09
90.57 دلار 10:00:24
90.56 دلار 09:43:40
90.55 دلار 09:33:37
90.54 دلار 09:26:20
90.51 دلار 09:23:41
90.53 دلار 09:16:06
90.52 دلار 09:12:13
90.53 دلار 09:09:41
90.54 دلار 09:07:31
90.55 دلار 09:05:50
90.54 دلار 09:04:29
90.55 دلار 08:55:08
90.51 دلار 08:52:28
90.52 دلار 08:51:12
90.52 دلار 08:51:11
90.54 دلار 08:47:06
90.55 دلار 08:44:49
90.54 دلار 08:35:22
90.55 دلار 08:33:51
90.54 دلار 08:24:24
90.55 دلار 08:16:19
90.54 دلار 08:12:12
90.53 دلار 08:09:16
90.52 دلار 08:05:16
90.51 دلار 08:01:23
90.51 دلار 08:01:17
90.5 دلار 07:55:16
90.45 دلار 07:53:33
90.49 دلار 07:50:51
90.47 دلار 07:48:51
90.41 دلار 07:46:46
90.4 دلار 07:43:34
90.39 دلار 07:33:19
90.37 دلار 07:25:25
90.36 دلار 07:22:45
90.35 دلار 07:15:47
90.34 دلار 07:11:14
90.35 دلار 07:04:14
90.35 دلار 07:04:14
90.32 دلار 07:02:15
90.3 دلار 06:59:42
90.29 دلار 06:51:43
90.28 دلار 06:46:51
90.25 دلار 06:40:12
90.33 دلار 06:37:28
90.24 دلار 06:28:12
90.28 دلار 06:25:51
90.25 دلار 06:24:18
90.24 دلار 06:21:06
90.19 دلار 06:18:36
90.23 دلار 06:13:40
90.19 دلار 06:11:48
90.18 دلار 06:10:15
90.18 دلار 06:10:14
90.16 دلار 06:05:52
90.2 دلار 06:04:14
90.19 دلار 06:01:38
90.24 دلار 05:59:09
90.25 دلار 05:56:13
90.24 دلار 05:56:12
90.25 دلار 05:56:10
90.24 دلار 05:49:24
90.23 دلار 05:48:06
90.19 دلار 05:45:33
90.18 دلار 05:41:28
90.21 دلار 05:38:07
90.16 دلار 05:32:33

شکر

 • نرخ فعلی : 18.62
 • بالاترین قیمت روز : 18.68
 • پایین ترین قیمت روز : 17.82
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.11%
 • نرخ بازگشایی بازار : 17.96
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۳:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 17.93
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 3.85%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.69
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
18.62 دلار 21:03:14
18.61 دلار 21:01:31
18.62 دلار 20:57:46
18.61 دلار 20:55:34
18.62 دلار 20:51:56
18.61 دلار 20:50:21
18.62 دلار 20:48:19
18.61 دلار 20:45:27
18.62 دلار 20:43:51
18.66 دلار 20:40:24
18.68 دلار 20:38:20
18.66 دلار 20:33:11
18.68 دلار 20:30:24
18.63 دلار 20:28:44
18.62 دلار 20:26:53
18.63 دلار 20:25:12
18.62 دلار 20:19:52
18.59 دلار 20:13:34
18.62 دلار 20:11:28
18.61 دلار 20:07:46
18.62 دلار 20:03:29
18.63 دلار 20:00:53
18.64 دلار 19:58:23
18.52 دلار 19:51:51
18.55 دلار 19:50:21
18.52 دلار 19:44:41
18.51 دلار 19:42:11
18.5 دلار 19:39:36
18.45 دلار 19:36:33
18.44 دلار 19:33:34
18.43 دلار 19:32:15
18.43 دلار 19:32:15
18.44 دلار 19:30:25
18.43 دلار 19:28:06
18.44 دلار 19:26:27
18.43 دلار 19:23:21
18.4 دلار 19:21:24
18.41 دلار 19:15:13
18.44 دلار 19:12:44
18.45 دلار 19:11:09
18.44 دلار 19:09:41
18.41 دلار 19:07:33
18.44 دلار 19:05:18
18.46 دلار 19:03:55
18.44 دلار 19:00:38
18.41 دلار 18:57:35
18.38 دلار 18:54:38
18.37 دلار 18:52:41
18.38 دلار 18:49:24
18.37 دلار 18:47:37
18.43 دلار 18:45:11
18.45 دلار 18:42:33
18.48 دلار 18:36:57
18.5 دلار 18:26:24
18.48 دلار 18:25:38
18.5 دلار 18:23:19
18.47 دلار 18:19:28
18.45 دلار 18:15:41
18.41 دلار 18:13:56
18.39 دلار 18:11:45
18.41 دلار 18:09:38
18.43 دلار 18:07:10
18.38 دلار 18:05:29
18.37 دلار 18:03:48
18.41 دلار 18:02:16
18.44 دلار 18:00:17
18.41 دلار 17:55:12
18.37 دلار 17:52:35
18.38 دلار 17:47:41
18.37 دلار 17:44:44
18.31 دلار 17:42:09
18.3 دلار 17:35:34
18.32 دلار 17:33:46
18.37 دلار 17:29:35
18.34 دلار 17:22:22
18.31 دلار 17:19:06
18.25 دلار 17:15:47
18.27 دلار 17:13:34
18.29 دلار 17:11:40
18.32 دلار 17:09:57
18.3 دلار 17:06:15
18.3 دلار 17:06:15
18.29 دلار 17:04:14
18.31 دلار 17:01:29
18.32 دلار 16:58:19
18.3 دلار 16:55:17
18.25 دلار 16:53:19
18.27 دلار 16:49:39
18.3 دلار 16:46:08
18.27 دلار 16:35:51
18.18 دلار 16:31:52
18.19 دلار 16:30:14
18.18 دلار 16:28:31
18.16 دلار 16:23:48
18.12 دلار 16:13:42
18.13 دلار 16:12:11
18.14 دلار 16:10:18
18.14 دلار 16:10:15
18.16 دلار 16:04:18
18.13 دلار 16:01:33
18.12 دلار 15:58:37
18.11 دلار 15:54:38
18.09 دلار 15:44:18
18.05 دلار 15:41:55
18.02 دلار 15:38:20
18.04 دلار 15:35:41
18.02 دلار 15:29:13
18.04 دلار 15:27:40
18.02 دلار 15:20:31
18.04 دلار 15:17:31
18.02 دلار 15:14:38
18.05 دلار 15:12:30
18.02 دلار 15:08:33
18.01 دلار 15:04:24
18 دلار 15:02:47
17.98 دلار 14:44:11
17.98 دلار 14:44:09
18 دلار 14:41:28
17.98 دلار 14:27:13
17.96 دلار 14:25:19
17.95 دلار 14:22:57
17.98 دلار 14:17:32
18 دلار 14:14:28
17.98 دلار 14:11:13
17.98 دلار 14:11:11
17.96 دلار 14:04:23
17.95 دلار 14:02:25
17.96 دلار 13:58:54
17.98 دلار 13:53:31
18 دلار 13:51:43
17.95 دلار 13:49:39
17.96 دلار 13:48:20
17.95 دلار 13:38:10
17.94 دلار 13:34:39
17.9 دلار 13:33:18
17.91 دلار 13:25:53
17.89 دلار 13:21:36
17.84 دلار 13:12:30
17.82 دلار 13:10:34
17.84 دلار 12:56:29
17.86 دلار 12:54:39
17.87 دلار 12:47:08
17.86 دلار 12:45:13
17.87 دلار 12:34:28
17.88 دلار 12:25:11
17.89 دلار 12:20:50
17.88 دلار 12:18:57
17.91 دلار 12:16:54
17.89 دلار 12:12:16
17.91 دلار 12:08:21
17.95 دلار 12:05:18
17.96 دلار 12:02:38

سویا

 • نرخ فعلی : 1,334.12
 • بالاترین قیمت روز : 1,339.25
 • پایین ترین قیمت روز : 1,315.38
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 9.38
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.28%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,327
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۱:۰۳:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 1,327.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.53%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 7
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : افزایش
جدول نرخ های امروز زمان
1,334.12 دلار 21:03:14
1,334.38 دلار 21:01:30
1,331.5 دلار 20:57:46
1,330.88 دلار 20:55:34
1,331.12 دلار 20:53:35
1,332.75 دلار 20:51:56
1,333.38 دلار 20:50:21
1,334.62 دلار 20:48:19
1,334.12 دلار 20:46:52
1,334.5 دلار 20:45:27
1,334.38 دلار 20:43:51
1,333.62 دلار 20:40:24
1,333.25 دلار 20:35:17
1,333.25 دلار 20:35:17
1,333.12 دلار 20:33:11
1,333.62 دلار 20:30:24
1,333.38 دلار 20:28:44
1,333.5 دلار 20:26:53
1,334.88 دلار 20:25:12
1,335.12 دلار 20:19:52
1,334.88 دلار 20:16:13
1,336.38 دلار 20:13:34
1,337 دلار 20:11:27
1,336.88 دلار 20:09:29
1,338.38 دلار 20:07:45
1,339.25 دلار 20:05:40
1,339 دلار 20:03:29
1,337.25 دلار 20:00:53
1,336.88 دلار 19:58:22
1,336.25 دلار 19:55:25
1,336.88 دلار 19:54:38
1,335.12 دلار 19:51:51
1,336.75 دلار 19:50:21
1,337.62 دلار 19:49:13
1,337.12 دلار 19:47:08
1,336.88 دلار 19:44:41
1,336.38 دلار 19:42:11
1,337.62 دلار 19:39:36
1,336.38 دلار 19:36:33
1,336.12 دلار 19:32:15
1,336.12 دلار 19:32:14
1,336.38 دلار 19:30:25
1,336.12 دلار 19:26:27
1,336 دلار 19:24:36
1,335.88 دلار 19:23:21
1,334.75 دلار 19:21:24
1,334.88 دلار 19:17:49
1,334.12 دلار 19:15:13
1,333.25 دلار 19:12:44
1,334 دلار 19:11:08
1,333.88 دلار 19:09:40
1,333.25 دلار 19:07:32
1,331.88 دلار 19:05:18
1,332.62 دلار 19:03:54
1,332.5 دلار 19:00:38
1,334.5 دلار 18:57:35
1,333.25 دلار 18:54:38
1,333.62 دلار 18:52:41
1,332.62 دلار 18:50:23
1,331.12 دلار 18:49:23
1,330 دلار 18:47:37
1,330.62 دلار 18:45:11
1,332 دلار 18:42:33
1,332.88 دلار 18:39:57
1,332.12 دلار 18:36:57
1,331.38 دلار 18:34:35
1,331.88 دلار 18:32:49
1,332.5 دلار 18:30:42
1,334.12 دلار 18:28:54
1,333.75 دلار 18:26:24
1,333.5 دلار 18:25:38
1,333.75 دلار 18:23:19
1,331.5 دلار 18:19:28
1,331.62 دلار 18:15:41
1,330.25 دلار 18:13:56
1,332.12 دلار 18:11:45
1,334.38 دلار 18:07:09
1,332.88 دلار 18:05:29
1,335 دلار 18:03:48
1,330.38 دلار 18:02:15
1,321 دلار 17:39:35
1,320.88 دلار 17:15:47
1,321.12 دلار 17:13:34
1,321.25 دلار 17:11:40
1,321.5 دلار 17:09:57
1,321.12 دلار 17:08:16
1,321.88 دلار 17:04:14
1,321.62 دلار 17:01:29
1,320.38 دلار 16:58:19
1,319.5 دلار 16:55:17
1,320.5 دلار 16:53:19
1,321.38 دلار 16:50:41
1,321.62 دلار 16:49:39
1,321.5 دلار 16:47:19
1,321.25 دلار 16:46:08
1,320.75 دلار 16:42:09
1,321.25 دلار 16:39:08
1,321.12 دلار 16:35:51
1,320.88 دلار 16:34:09
1,321.62 دلار 16:31:52
1,321.38 دلار 16:30:13
1,321.62 دلار 16:28:31
1,321.5 دلار 16:25:55
1,320.88 دلار 16:21:57
1,320.5 دلار 16:18:49
1,321.38 دلار 16:12:11
1,321.5 دلار 16:10:14
1,321.62 دلار 16:07:44
1,321.25 دلار 16:05:48
1,319.75 دلار 16:04:18
1,320 دلار 16:01:32
1,320.25 دلار 15:58:37
1,318.88 دلار 15:54:38
1,320 دلار 15:52:38
1,320.25 دلار 15:50:18
1,320 دلار 15:49:22
1,320.25 دلار 15:47:22
1,320.12 دلار 15:46:22
1,319.88 دلار 15:44:18
1,320 دلار 15:41:55
1,321.62 دلار 15:38:20
1,320.62 دلار 15:35:41
1,319.5 دلار 15:32:29
1,319.25 دلار 15:30:54
1,319 دلار 15:29:12
1,318.88 دلار 15:27:40
1,318 دلار 15:25:27
1,317.5 دلار 15:22:57
1,317.12 دلار 15:20:31
1,317 دلار 15:14:38
1,318.25 دلار 15:11:29
1,317.75 دلار 15:09:46
1,317.62 دلار 15:08:33
1,318 دلار 15:04:24
1,317.75 دلار 15:02:47
1,317 دلار 14:59:08
1,317.5 دلار 14:53:40
1,316.88 دلار 14:51:44
1,317.25 دلار 14:49:43
1,317.5 دلار 14:48:09
1,317.62 دلار 14:45:40
1,317.5 دلار 14:44:11
1,317.5 دلار 14:44:09
1,318.75 دلار 14:41:28
1,318.88 دلار 14:38:14
1,319 دلار 14:35:16
1,319.38 دلار 14:33:11
1,319 دلار 14:30:50
1,318.25 دلار 14:27:13
1,318.88 دلار 14:25:19
1,319.38 دلار 14:22:57
1,318.5 دلار 14:20:39
1,318.38 دلار 14:17:32
1,318.75 دلار 14:14:28
1,319 دلار 14:12:48
1,318.5 دلار 14:11:13
1,318.5 دلار 14:11:10
1,318 دلار 14:06:29
1,317.5 دلار 14:04:23
1,318.25 دلار 14:02:24
1,318.75 دلار 13:58:54
1,320.25 دلار 13:56:13
1,320.75 دلار 13:56:12
1,320.25 دلار 13:56:10
1,320.75 دلار 13:53:30
1,320.5 دلار 13:49:39
1,320.25 دلار 13:48:20
1,320.62 دلار 13:46:12
1,320.62 دلار 13:46:10
1,318.75 دلار 13:43:53
1,318.25 دلار 13:41:39
1,318.75 دلار 13:38:09
1,318.38 دلار 13:34:39
1,318.5 دلار 13:33:17
1,319.25 دلار 13:31:24
1,318.75 دلار 13:29:40
1,318.12 دلار 13:27:35
1,317.5 دلار 13:25:53
1,316.62 دلار 13:23:33
1,317 دلار 13:21:36
1,316.62 دلار 13:17:55
1,316.75 دلار 13:15:44
1,316.5 دلار 13:13:30
1,316.75 دلار 13:12:30
1,316 دلار 13:08:31
1,315.38 دلار 13:04:17
1,316.62 دلار 13:02:10
1,316.75 دلار 13:00:24
1,316.75 دلار 13:00:22
1,316.62 دلار 12:54:39
1,317.25 دلار 12:48:51
1,317 دلار 12:47:08
1,316.75 دلار 12:43:17
1,317.62 دلار 12:40:52
1,318.25 دلار 12:34:28
1,318 دلار 12:32:31
1,318.75 دلار 12:30:42
1,318.88 دلار 12:28:30
1,318 دلار 12:26:28
1,318.25 دلار 12:25:11
1,317.5 دلار 12:23:18
1,317.38 دلار 12:20:50
1,317.5 دلار 12:18:57
1,318.5 دلار 12:16:54
1,318.25 دلار 12:14:15
1,317.75 دلار 12:12:15
1,317.38 دلار 12:10:30
1,317 دلار 12:08:21
1,317.38 دلار 12:06:19
1,317.25 دلار 12:05:18
1,316.75 دلار 12:02:38
1,316.88 دلار 12:00:29
1,318.25 دلار 11:56:27
1,318.5 دلار 11:52:15
1,318.25 دلار 11:51:10
1,321.25 دلار 11:15:21
1,321.5 دلار 11:10:29
1,322.25 دلار 11:07:12
1,322.25 دلار 11:07:12
1,323.12 دلار 11:04:41
1,323.25 دلار 11:03:18
1,321.5 دلار 10:59:41
1,322 دلار 10:57:06
1,322.25 دلار 10:53:42
1,322 دلار 10:51:26
1,321.88 دلار 10:49:46
1,322 دلار 10:47:36
1,322.12 دلار 10:45:45
1,322.25 دلار 10:43:33
1,321.75 دلار 10:42:14
1,321.5 دلار 10:39:47
1,320.75 دلار 10:37:14
1,320.75 دلار 10:37:11
1,321.12 دلار 10:34:57
1,321 دلار 10:32:31
1,320.75 دلار 10:30:44
1,321 دلار 10:27:14
1,321.38 دلار 10:27:12
1,321 دلار 10:27:06
1,321.25 دلار 10:25:29
1,321.5 دلار 10:23:06
1,321.62 دلار 10:19:47
1,322.5 دلار 10:13:51
1,322.25 دلار 10:12:16
1,322.75 دلار 10:08:34
1,323.25 دلار 10:07:06
1,323.5 دلار 10:04:41
1,323.25 دلار 10:00:24
1,323.5 دلار 09:57:20
1,324.25 دلار 09:51:07
1,324 دلار 09:49:09
1,324.25 دلار 09:46:51
1,324.75 دلار 09:44:41
1,324.62 دلار 09:43:40
1,324.38 دلار 09:38:41
1,324.12 دلار 09:35:45
1,324.25 دلار 09:33:37
1,324.5 دلار 09:26:20
1,324.38 دلار 09:23:40
1,324.25 دلار 09:21:36
1,324.75 دلار 09:18:37
1,324.62 دلار 09:16:06
1,325 دلار 09:12:13
1,325.25 دلار 09:09:41
1,325.12 دلار 09:07:31
1,325.38 دلار 09:04:29
1,325.88 دلار 09:02:57
1,325.38 دلار 08:57:33
1,325.5 دلار 08:51:12
1,325.5 دلار 08:51:11
1,326 دلار 08:47:06
1,326.25 دلار 08:43:18
1,326 دلار 08:35:22
1,325.88 دلار 08:31:47
1,326.25 دلار 08:29:43
1,326.5 دلار 08:20:21
1,326.38 دلار 08:16:19
1,326.25 دلار 08:12:12
1,326.5 دلار 08:05:16
1,326 دلار 08:01:22
1,326 دلار 08:01:17
1,326.88 دلار 07:58:21
1,326.38 دلار 07:53:33
1,326.75 دلار 07:50:51
1,327 دلار 07:48:51
1,326.5 دلار 07:46:46
1,326 دلار 07:45:08
1,325.75 دلار 07:43:32
1,325.25 دلار 07:39:35
1,325.5 دلار 07:38:08
1,325 دلار 07:34:48
1,324.75 دلار 07:33:18
1,324.5 دلار 07:26:40
1,324 دلار 07:25:25
1,324.62 دلار 07:22:45
1,324.38 دلار 07:21:35
1,324.75 دلار 07:15:47
1,325 دلار 07:13:33
1,324.5 دلار 07:11:14
1,325.25 دلار 07:08:48
1,323.88 دلار 07:05:39
1,323 دلار 07:04:14
1,323 دلار 07:04:14
1,322.5 دلار 07:02:15
1,321.88 دلار 06:59:42
1,322.12 دلار 06:55:16
1,321.75 دلار 06:51:43
1,321.62 دلار 06:49:17
1,321.88 دلار 06:46:51
1,322.88 دلار 06:44:23
1,323 دلار 06:43:29
1,322.5 دلار 06:41:22
1,322.25 دلار 06:40:12
1,321.75 دلار 06:37:28
1,322 دلار 06:35:45
1,322.12 دلار 06:31:52
1,321.62 دلار 06:30:22
1,321.38 دلار 06:28:12
1,321.62 دلار 06:25:51
1,321.5 دلار 06:24:18
1,321.38 دلار 06:21:06
1,321.5 دلار 06:18:36
1,321.62 دلار 06:15:48
1,321.25 دلار 06:13:40
1,321.12 دلار 06:11:48
1,321.25 دلار 06:10:14
1,321.25 دلار 06:10:14
1,322.25 دلار 06:07:36
1,322.75 دلار 06:01:38
1,322.5 دلار 05:53:20
1,323 دلار 05:49:24
1,322.38 دلار 05:48:06
1,322.25 دلار 05:45:33
1,323.38 دلار 05:43:57
1,323.5 دلار 05:41:28
1,324 دلار 05:38:07
1,323.25 دلار 05:35:10
1,324 دلار 05:32:33
1,325 دلار 05:29:39
1,325.38 دلار 05:28:12
1,325.5 دلار 05:26:27
1,325.62 دلار 05:25:12
1,325.25 دلار 05:22:35
1,325.12 دلار 05:20:53
1,325.25 دلار 05:18:36
1,324.75 دلار 05:16:28
1,324.88 دلار 05:14:16
1,324.38 دلار 05:12:35
1,324.75 دلار 05:11:27
1,324.5 دلار 05:08:50
1,324.12 دلار 05:06:50
1,324.5 دلار 05:05:16
1,324.38 دلار 05:03:17
1,324.12 دلار 05:01:29
1,324.25 دلار 04:59:43
1,324.12 دلار 04:58:05
1,324.25 دلار 04:55:06
1,324.62 دلار 04:52:15
1,325.38 دلار 04:50:35
1,324.88 دلار 04:49:10
1,325.12 دلار 04:47:36
1,325 دلار 04:46:10
1,324.88 دلار 04:44:05
1,325 دلار 04:42:25
1,324.25 دلار 04:39:27
1,323.62 دلار 04:37:05
1,325 دلار 04:34:26
1,326.5 دلار 04:30:43
1,327 دلار 02:16:06

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 699
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 677
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 36.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 678
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 35.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 667
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 46.1 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.91%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 34.5 (12.12%) 3.73 30.77 37 ۱۷:۵۱:۱۵
بازار آمریکا / شکر 18.67 (4.13%) 0.74 14.64 18.67 ۲۰:۴۶:۱۲
بازار آمریکا / گندم 716 (0.14%) 1 715 739 ۲۰:۵۰:۱۶
بازار آمریکا / گندم بهاره 904 (0.11%) 1 853 907 ۲۱:۰۱:۲۳
بازار آمریکا / جو 456 (2.93%) 13 443 457 ۲۰:۵۸:۱۲
بازار آمریکا / ذرت 553 (1.28%) 7 546 557 ۲۰:۵۸:۱۲
بازار آمریکا / برنج 13.33 (1.02%) 0.135 13.185 13.34 ۲۰:۵۸:۱۲
بازار آمریکا / برنج (p) 13.195 (0%) 0 13.195 13.4 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / پنبه 90.45 (0.16%) 0.14 81.56 90.8 ۲۱:۰۰:۲۲
بازار آمریکا / قهوه 176.8 (0.65%) 1.15 173.65 178.55 ۲۱:۰۰:۲۳
بازار آمریکا / کاکائو 2452 (0.29%) 7 2413 2481 ۲۱:۰۰:۲۳
بازار آمریکا / الوار 529.7 (6.57%) 34.8 528.1 564.5 ۲۱:۰۰:۲۳
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازار آمریکا / شیر (Class III) 16.18 (0.5%) 0.08 16.1 17.27 ۲۱:۰۲:۱۵
بازار آتی آمریکا / شیر (Class III) 16.54 (0.61%) 0.1 16.44 16.54 ۰۵:۱۵:۱۲
بازار آمریکا / سویا 1334 (0.68%) 9 1316 1339 ۲۱:۰۱:۲۳
بازار آمریکا / کنجاله سویا 356.5 (0.71%) 2.5 352 359.1 ۲۱:۰۱:۲۳
بازار آمریکا / روغن سویا 61.78 (0.39%) 0.24 58.73 61.94 ۲۱:۰۱:۲۳
بازار آمریکا / سویا (p) 1325 (0.53%) 7 1325 1325 ۰۵:۱۳:۱۱
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 354 (0%) 0 349.7 354 ۱۳ مرداد
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 61.54 (2%) 1.23 61.54 61.54 ۰۵:۱۳:۱۱
بازار آمریکا / گاو زنده 128.45 (0.41%) 0.525 128.25 133.675 ۲۱:۰۲:۱۴
بازار آمریکا / فیدر گاو 162.4 (0.29%) 0.475 162.025 166.625 ۲۰:۴۶:۱۲
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 128.975 (3.97%) 4.925 124.05 128.975 ۰۵:۱۵:۱۱
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 162.875 (2.31%) 3.675 159.2 162.875 ۰۵:۱۵:۱۲
بازار آمریکا / آب پرتقال 132.7 (0.19%) 0.25 132.35 135.9 ۲۱:۰۰:۲۳