قیمت سکه

قیمت معاملاتی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 117,690,000(0%) 0117,100,000117,850,000۲۹ مهر
سکه بهار آزادی 113,520,000(0%) 0112,980,000113,520,000۲۹ مهر
نیم سکه 59,500,000(0%) 059,500,00059,500,000۲۹ مهر
ربع سکه 35,000,000(0%) 035,000,00035,000,000۲۹ مهر
سکه گرمی 22,000,000(0%) 022,000,00022,000,000۲۹ مهر
قیمت تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 118,080,000 (0%) 0 117,500,000 118,180,000 ۲۹ مهر
سکه بهار آزادی 113,910,000 (0%) 0 113,380,000 113,920,000 ۲۹ مهر
نیم سکه 60,000,000 (0%) 0 60,000,000 60,000,000 ۲۹ مهر
ربع سکه 35,250,000 (0%) 0 35,250,000 35,250,000 ۲۹ مهر
سکه گرمی 22,120,000 (0%) 0 22,120,000 22,120,000 ۲۹ مهر
حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه بهار آزادی 1,680,000 (0%) 0 1,410,000 2,490,000 ۲۹ مهر
حباب سکه امامی 2,470,000 (0%) 0 1,990,000 2,860,000 ۲۹ مهر
حباب نیم سکه 1,900,000 (0%) 0 1,690,000 2,060,000 ۲۹ مهر
حباب ربع سکه 6,180,000 (0%) 0 6,070,000 6,260,000 ۲۹ مهر
حباب سکه گرمی 7,800,000 (0%) 0 7,750,000 7,840,000 ۲۹ مهر
سکه و طلا در بورس قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه 1 روزه سامان 1,157,001 (0%) 0 1,155,000 1,163,870 ۲۸ مهر
سکه 1 روزه صادرات 1,152,204 (0%) 0 1,150,001 1,158,000 ۲۸ مهر
سکه 1 روزه آینده 1,157,500 (0%) 0 1,156,102 1,160,000 ۲۸ مهر
سکه 1 روزه ملت 1,158,005 (0%) 0 1,156,510 1,162,000 ۲۸ مهر
سکه 1 روزه رفاه 1,162,100 (0%) 0 1,151,000 1,163,000 ۲۸ مهر
سایر سکه‌ها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه فردایی 117990000 (0%) 0 117570000 118320000 ۲۹ مهر

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 113,520,000
 • بالاترین قیمت روز : 113,520,000
 • پایین ترین قیمت روز : 112,980,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ مهر
 • نرخ روز گذشته : 113,520,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 117,690,000
 • بالاترین قیمت روز : 117,850,000
 • پایین ترین قیمت روز : 117,100,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ مهر
 • نرخ روز گذشته : 117,690,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 59,500,000
 • بالاترین قیمت روز : 59,500,000
 • پایین ترین قیمت روز : 59,500,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ مهر
 • نرخ روز گذشته : 59,500,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 35,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 35,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 35,000,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۹ مهر
 • نرخ روز گذشته : 35,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : -%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 117,055,000
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 635,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 117,850,909
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 160,909 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 117,318,630
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 371,370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 110,434,014
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 7,255,986 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.57%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی