قیمت دلار

۱۴ مرداد ۱۴۰۰
قیمت دلار

قیمت دلار در بازار امروز 1400/05/14 ساعت 16:59 با 0 (0%) ، 256,190 ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم 256,490 ریال آغاز شد  و طی معاملات امروز، 256,740 ، بیشترین مقدار و 255,790 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار 256,190 (0%) 0 255,790 256,740 ۱۶:۵۹:۵۸
دلار سنا / خرید 247,024 (0%) 0 247,024 247,024 ۱۳ مرداد
دلار نیما / خرید 221170 (0%) 0 221170 221170 ۱۳ مرداد
دلار هرات 255,300 (0.2%) 500 254,800 255,900 ۱۷:۵۳:۳۸
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار دولتی 42,000 (0%) 0 42,000 42,000 ۲۸ مهر
دلار سنا / فروش 249,268 (0%) 0 249,268 249,268 ۱۳ مرداد
دلار نیما / فروش 223179 (0%) 0 223179 223179 ۱۳ مرداد
دلار سلیمانیه 256,000 (0.08%) 200 256,000 256,800 ۱۴:۱۳:۳۷

دلار

 • نرخ فعلی : 256,190
 • بالاترین قیمت روز : 256,740
 • پایین ترین قیمت روز : 255,790
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 350
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 256,490
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶:۵۹:۵۸
 • نرخ روز گذشته : 256,190
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
256,190 ریال 16:59:58
256,230 ریال 16:59:54
256,240 ریال 16:59:50
256,220 ریال 16:59:45
256,320 ریال 16:59:41
256,190 ریال 16:59:36
256,330 ریال 16:59:31
256,190 ریال 16:59:19
256,210 ریال 16:59:14
256,190 ریال 16:58:53
256,210 ریال 16:58:48
256,190 ریال 16:58:38
256,290 ریال 16:58:33
256,190 ریال 16:58:24
256,290 ریال 16:58:19
256,190 ریال 16:57:59
256,290 ریال 16:57:54
256,190 ریال 16:57:50
256,270 ریال 16:57:45
256,190 ریال 16:57:39
256,320 ریال 16:57:34
256,300 ریال 16:57:29
256,280 ریال 16:57:24
256,190 ریال 16:57:09
256,290 ریال 16:56:55
256,190 ریال 16:56:51
256,220 ریال 16:56:41
256,190 ریال 16:56:37
256,340 ریال 16:56:32
256,190 ریال 16:56:09
256,250 ریال 16:55:58
256,340 ریال 16:55:53
256,250 ریال 16:55:49
256,190 ریال 16:55:44
256,230 ریال 16:55:39
256,330 ریال 16:55:35
256,190 ریال 16:55:30
256,320 ریال 16:55:25
256,190 ریال 16:54:59
256,270 ریال 16:54:54
256,330 ریال 16:54:49
256,280 ریال 16:54:45
256,190 ریال 16:54:34
256,220 ریال 16:54:30
256,280 ریال 16:54:25
256,310 ریال 16:54:20
256,190 ریال 16:54:15
256,230 ریال 16:54:09
256,190 ریال 16:53:35
256,280 ریال 16:53:30
256,340 ریال 16:53:25
256,210 ریال 16:53:20
256,270 ریال 16:53:14
256,240 ریال 16:53:08
256,190 ریال 16:52:56
256,250 ریال 16:52:50
256,270 ریال 16:52:45
256,330 ریال 16:52:40
256,190 ریال 16:52:35
256,340 ریال 16:52:29
256,240 ریال 16:52:24
256,340 ریال 16:52:19
256,190 ریال 16:52:09
256,330 ریال 16:51:58
256,240 ریال 16:51:54
256,310 ریال 16:51:49
256,230 ریال 16:51:45
256,240 ریال 16:51:37
256,260 ریال 16:51:32
256,190 ریال 16:51:27
256,340 ریال 16:51:16
256,240 ریال 16:51:09
256,280 ریال 16:50:56
256,190 ریال 16:50:51
256,250 ریال 16:50:46
256,280 ریال 16:50:41
256,340 ریال 16:50:36
256,260 ریال 16:50:31
256,190 ریال 16:50:25
256,300 ریال 16:50:18
256,320 ریال 16:50:11
256,190 ریال 16:49:58
256,280 ریال 16:49:53
256,190 ریال 16:49:28
256,270 ریال 16:49:23
256,260 ریال 16:49:18
256,300 ریال 16:49:13
256,220 ریال 16:49:08
256,190 ریال 16:48:49
256,210 ریال 16:48:44
256,190 ریال 16:48:40
256,270 ریال 16:48:28
256,330 ریال 16:48:22
256,280 ریال 16:48:17
256,300 ریال 16:48:10
256,270 ریال 16:47:58
256,230 ریال 16:47:53
256,190 ریال 16:47:47
256,240 ریال 16:47:42
256,190 ریال 16:47:36
256,260 ریال 16:47:31
256,310 ریال 16:47:25
256,300 ریال 16:47:20
256,190 ریال 16:47:09
256,220 ریال 16:46:58
256,190 ریال 16:46:42
256,340 ریال 16:46:37
256,250 ریال 16:46:32
256,190 ریال 16:46:26
256,290 ریال 16:46:21
256,190 ریال 16:46:14
256,300 ریال 16:46:09
256,190 ریال 16:45:56
256,250 ریال 16:45:51
256,310 ریال 16:45:46
256,190 ریال 16:45:41
256,210 ریال 16:45:36
256,190 ریال 16:45:21
256,340 ریال 16:45:16
256,260 ریال 16:45:10
256,190 ریال 16:44:50
256,320 ریال 16:44:44
256,280 ریال 16:44:38
256,210 ریال 16:44:33
256,190 ریال 16:44:27
256,290 ریال 16:44:22
256,190 ریال 16:44:16
256,340 ریال 16:44:10
256,190 ریال 16:43:57
256,250 ریال 16:43:47
256,190 ریال 16:43:21
256,270 ریال 16:43:16
256,240 ریال 16:43:09
256,270 ریال 16:42:56
256,190 ریال 16:42:45
256,220 ریال 16:42:39
256,190 ریال 16:42:34
256,260 ریال 16:42:28
256,230 ریال 16:42:22
256,300 ریال 16:42:15
256,240 ریال 16:42:09
256,220 ریال 16:41:57
256,190 ریال 16:41:25
256,210 ریال 16:41:20
256,230 ریال 16:41:16
256,190 ریال 16:40:52
256,330 ریال 16:40:45
256,190 ریال 16:40:39
256,310 ریال 16:40:32
256,300 ریال 16:40:26
256,320 ریال 16:40:19
256,300 ریال 16:40:13
256,280 ریال 16:39:57
256,220 ریال 16:39:52
256,260 ریال 16:39:47
256,190 ریال 16:39:42
256,230 ریال 16:39:37
256,190 ریال 16:39:27
256,300 ریال 16:39:21
256,290 ریال 16:39:16
256,190 ریال 16:39:09
256,040 ریال 16:38:57
255,990 ریال 16:38:46
256,070 ریال 16:38:40
255,990 ریال 16:38:35
256,090 ریال 16:38:28
255,990 ریال 16:38:15
256,010 ریال 16:38:09
255,990 ریال 16:37:57
256,010 ریال 16:37:52
255,990 ریال 16:37:47
256,120 ریال 16:37:41
255,990 ریال 16:37:21
256,010 ریال 16:37:16
255,990 ریال 16:37:09
256,030 ریال 16:36:56
255,990 ریال 16:36:28
256,110 ریال 16:36:22
255,990 ریال 16:36:17
256,030 ریال 16:36:10
255,990 ریال 16:35:44
256,130 ریال 16:35:39
255,990 ریال 16:34:52
256,040 ریال 16:34:47
256,110 ریال 16:34:42
255,990 ریال 16:34:26
256,090 ریال 16:34:21
255,990 ریال 16:34:15
256,050 ریال 16:34:08
256,100 ریال 16:33:57
255,990 ریال 16:33:47
256,060 ریال 16:33:43
256,070 ریال 16:33:38
256,080 ریال 16:33:33
256,060 ریال 16:33:28
255,990 ریال 16:33:22
256,120 ریال 16:33:16
256,070 ریال 16:33:10
255,990 ریال 16:32:43
256,030 ریال 16:32:36
256,070 ریال 16:32:30
255,990 ریال 16:32:17
256,140 ریال 16:32:10
255,990 ریال 16:31:58
256,010 ریال 16:31:54
256,050 ریال 16:31:49
255,990 ریال 16:31:44
256,020 ریال 16:31:39
256,110 ریال 16:31:34
256,090 ریال 16:31:29
256,010 ریال 16:31:23
256,020 ریال 16:31:17
255,990 ریال 16:31:09
256,120 ریال 16:31:01
255,990 ریال 16:30:41
256,090 ریال 16:30:35
255,990 ریال 16:30:12
256,070 ریال 16:29:56
256,030 ریال 16:29:52
256,100 ریال 16:29:48
255,990 ریال 16:29:43
256,030 ریال 16:29:39
255,990 ریال 16:29:31
256,140 ریال 16:29:26
256,130 ریال 16:29:22
255,990 ریال 16:29:13
256,120 ریال 16:29:08
256,060 ریال 16:28:58
255,990 ریال 16:28:53
256,130 ریال 16:28:49
256,080 ریال 16:28:44
256,030 ریال 16:28:39
256,100 ریال 16:28:34
256,040 ریال 16:28:29
255,990 ریال 16:28:14
256,040 ریال 16:28:08
255,990 ریال 16:27:57
256,040 ریال 16:27:52
256,080 ریال 16:27:46
256,120 ریال 16:27:41
255,990 ریال 16:27:36
256,120 ریال 16:27:32
256,050 ریال 16:27:27
256,060 ریال 16:27:23
256,130 ریال 16:27:18
255,990 ریال 16:26:44
256,140 ریال 16:26:39
256,130 ریال 16:26:34
256,050 ریال 16:26:29
255,990 ریال 16:26:24
256,030 ریال 16:26:19
256,050 ریال 16:26:14
255,990 ریال 16:26:08
256,100 ریال 16:25:57
256,090 ریال 16:25:52
255,990 ریال 16:25:43
256,090 ریال 16:25:39
255,990 ریال 16:25:34
256,010 ریال 16:25:29
256,130 ریال 16:25:25
255,990 ریال 16:24:59
256,140 ریال 16:24:55
256,060 ریال 16:24:51
255,990 ریال 16:24:46
256,140 ریال 16:24:42
256,020 ریال 16:24:37
256,100 ریال 16:24:33
256,110 ریال 16:24:28
255,990 ریال 16:24:19
256,070 ریال 16:24:15
255,990 ریال 16:24:09
256,060 ریال 16:23:54
255,990 ریال 16:23:50
256,090 ریال 16:23:44
255,990 ریال 16:23:40
256,020 ریال 16:23:35
256,100 ریال 16:23:30
255,990 ریال 16:23:19
256,090 ریال 16:23:14
256,050 ریال 16:23:08
255,990 ریال 16:22:58
256,060 ریال 16:22:55
256,040 ریال 16:22:50
255,990 ریال 16:22:36
256,040 ریال 16:22:32
255,990 ریال 16:22:27
256,050 ریال 16:22:23
256,130 ریال 16:22:18
256,010 ریال 16:22:13
255,990 ریال 16:21:42
256,050 ریال 16:21:31
255,990 ریال 16:21:26
256,040 ریال 16:21:21
256,110 ریال 16:21:15
256,130 ریال 16:21:08
256,080 ریال 16:20:56
256,050 ریال 16:20:52
256,060 ریال 16:20:47
256,010 ریال 16:20:42
256,030 ریال 16:20:37
256,080 ریال 16:20:33
256,140 ریال 16:20:28
255,990 ریال 16:20:10
256,070 ریال 16:19:58
255,990 ریال 16:19:53
256,020 ریال 16:19:48
255,990 ریال 16:19:44
256,010 ریال 16:19:39
256,140 ریال 16:19:34
256,050 ریال 16:19:28
255,990 ریال 16:19:24
256,050 ریال 16:19:19
256,090 ریال 16:19:14
255,990 ریال 16:19:08
256,110 ریال 16:18:55
256,090 ریال 16:18:50
255,990 ریال 16:18:44
256,140 ریال 16:18:39
256,110 ریال 16:18:33
256,140 ریال 16:18:28
255,990 ریال 16:18:22
256,050 ریال 16:18:16
256,030 ریال 16:18:10
256,120 ریال 16:17:55
256,070 ریال 16:17:51
256,130 ریال 16:17:46
256,100 ریال 16:17:41
255,990 ریال 16:17:21
256,020 ریال 16:17:16
256,090 ریال 16:17:09
255,990 ریال 16:16:55
256,060 ریال 16:16:50
255,990 ریال 16:16:35
256,010 ریال 16:16:31
255,990 ریال 16:16:25
256,060 ریال 16:16:20
256,010 ریال 16:16:15
255,990 ریال 16:16:09
256,050 ریال 16:15:56
256,070 ریال 16:15:50
255,990 ریال 16:15:39
256,120 ریال 16:15:34
255,990 ریال 16:15:18
256,030 ریال 16:15:10
256,070 ریال 16:14:58
255,990 ریال 16:14:54
256,050 ریال 16:14:49
255,990 ریال 16:14:43
256,010 ریال 16:14:38
255,990 ریال 16:14:32
256,110 ریال 16:14:27
255,990 ریال 16:14:20
256,130 ریال 16:14:15
255,990 ریال 16:13:44
256,070 ریال 16:13:38
256,040 ریال 16:13:33
256,140 ریال 16:13:28
255,990 ریال 16:13:16
256,130 ریال 16:13:09
256,100 ریال 16:12:57
255,990 ریال 16:12:52
256,090 ریال 16:12:47
255,990 ریال 16:12:42
256,140 ریال 16:12:37
256,050 ریال 16:12:32
256,030 ریال 16:12:27
255,990 ریال 16:12:22
256,050 ریال 16:12:16
256,040 ریال 16:12:10
256,140 ریال 16:11:51
255,990 ریال 16:11:46
256,060 ریال 16:11:41
256,080 ریال 16:11:36
256,070 ریال 16:11:31
256,010 ریال 16:11:26
256,130 ریال 16:11:21
256,110 ریال 16:11:15
255,990 ریال 16:11:09
256,040 ریال 16:10:59
256,140 ریال 16:10:54
256,090 ریال 16:10:48
256,130 ریال 16:10:43
256,060 ریال 16:10:37
255,990 ریال 16:10:31
256,040 ریال 16:10:25
255,990 ریال 16:09:51
256,030 ریال 16:09:46
256,020 ریال 16:09:41
256,120 ریال 16:09:36
256,140 ریال 16:09:31
255,990 ریال 16:09:26
256,090 ریال 16:09:21
255,990 ریال 16:09:10
256,060 ریال 16:08:59
255,990 ریال 16:08:54
256,030 ریال 16:08:49
256,130 ریال 16:08:44
256,100 ریال 16:08:39
256,120 ریال 16:08:34
255,990 ریال 16:08:28
256,120 ریال 16:08:22
256,110 ریال 16:08:16
256,070 ریال 16:08:09
256,110 ریال 16:07:57
256,100 ریال 16:07:51
256,080 ریال 16:07:45
256,100 ریال 16:07:38
256,040 ریال 16:07:33
256,010 ریال 16:07:28
255,990 ریال 16:07:22
256,140 ریال 16:07:16
256,110 ریال 16:07:09
256,080 ریال 16:06:59
256,030 ریال 16:06:55
255,990 ریال 16:06:44
256,010 ریال 16:06:38
255,990 ریال 16:06:27
256,080 ریال 16:06:22
255,990 ریال 16:05:51
256,080 ریال 16:05:45
256,140 ریال 16:05:40
256,020 ریال 16:05:35
255,990 ریال 16:05:24
256,120 ریال 16:05:17
256,040 ریال 16:05:10
256,120 ریال 16:04:59
255,990 ریال 16:04:54
256,030 ریال 16:04:48
255,990 ریال 16:04:17
256,100 ریال 16:04:10
255,990 ریال 16:03:35
256,140 ریال 16:03:29
255,990 ریال 16:02:56
256,090 ریال 16:02:50
256,080 ریال 16:02:44
255,990 ریال 16:02:38
256,080 ریال 16:02:32
256,040 ریال 16:02:26
256,070 ریال 16:02:19
255,990 ریال 16:02:11
256,130 ریال 16:02:01
256,010 ریال 16:01:54
255,990 ریال 16:01:30
256,070 ریال 16:01:21
256,130 ریال 16:01:12
255,990 ریال 16:00:27
256,060 ریال 16:00:17
256,030 ریال 15:59:57
255,990 ریال 15:59:48
256,110 ریال 15:59:43
256,040 ریال 15:59:39
255,990 ریال 15:59:21
256,030 ریال 15:59:17
256,130 ریال 15:59:13
256,110 ریال 15:59:08
256,050 ریال 15:58:58
256,060 ریال 15:58:54
255,990 ریال 15:58:49
256,080 ریال 15:58:44
256,140 ریال 15:58:39
255,990 ریال 15:58:34
256,040 ریال 15:58:29
255,990 ریال 15:58:24
256,090 ریال 15:58:14
256,130 ریال 15:58:09
255,990 ریال 15:57:46
256,140 ریال 15:57:41
256,100 ریال 15:57:36
255,990 ریال 15:57:27
256,060 ریال 15:57:22
255,990 ریال 15:57:18
256,120 ریال 15:57:13
255,990 ریال 15:56:41
256,080 ریال 15:56:36
256,030 ریال 15:56:31
255,990 ریال 15:56:25
256,070 ریال 15:56:20
255,990 ریال 15:55:56
256,040 ریال 15:55:51
255,990 ریال 15:55:47
256,080 ریال 15:55:42
256,100 ریال 15:55:38
255,990 ریال 15:55:34
256,130 ریال 15:55:29
255,990 ریال 15:55:20
256,010 ریال 15:55:15
255,990 ریال 15:54:59
256,020 ریال 15:54:54
256,050 ریال 15:54:49
256,070 ریال 15:54:44
255,990 ریال 15:54:40
256,060 ریال 15:54:35
255,990 ریال 15:54:25
256,110 ریال 15:54:20
256,130 ریال 15:54:15
255,990 ریال 15:54:09
256,050 ریال 15:53:58
255,990 ریال 15:53:45
256,110 ریال 15:53:40
255,990 ریال 15:53:36
256,010 ریال 15:53:32
256,020 ریال 15:53:27
256,090 ریال 15:53:23
255,990 ریال 15:53:18
256,010 ریال 15:53:14
255,990 ریال 15:53:08
256,130 ریال 15:52:55
255,990 ریال 15:52:50
256,060 ریال 15:52:45
256,100 ریال 15:52:40
256,070 ریال 15:52:36
256,040 ریال 15:52:29
255,990 ریال 15:51:52
256,090 ریال 15:51:48
256,130 ریال 15:51:44
256,060 ریال 15:51:39
256,010 ریال 15:51:35
255,990 ریال 15:51:15
256,140 ریال 15:51:09
256,040 ریال 15:50:56
256,140 ریال 15:50:51
255,990 ریال 15:50:40
256,130 ریال 15:50:34
255,990 ریال 15:50:23
256,100 ریال 15:50:17
256,110 ریال 15:50:10
255,990 ریال 15:49:55
256,020 ریال 15:49:51
255,990 ریال 15:49:38
256,090 ریال 15:49:34
256,040 ریال 15:49:29
255,990 ریال 15:49:13
256,010 ریال 15:49:08
256,100 ریال 15:48:58
256,120 ریال 15:48:54
256,100 ریال 15:48:49
255,990 ریال 15:48:35
256,080 ریال 15:48:30
255,990 ریال 15:48:25
256,070 ریال 15:48:21
256,010 ریال 15:48:16
255,990 ریال 15:47:48
256,110 ریال 15:47:44
255,990 ریال 15:47:20
256,110 ریال 15:47:15
256,020 ریال 15:47:08
255,990 ریال 15:46:56
256,100 ریال 15:46:51
255,990 ریال 15:46:47
256,080 ریال 15:46:42
256,120 ریال 15:46:38
256,020 ریال 15:46:33
256,100 ریال 15:46:28
256,010 ریال 15:46:23
255,990 ریال 15:46:08
256,090 ریال 15:45:59
255,990 ریال 15:45:46
256,090 ریال 15:45:41
255,990 ریال 15:45:27
256,030 ریال 15:45:22
256,110 ریال 15:45:17
256,050 ریال 15:45:10
255,990 ریال 15:44:55
256,080 ریال 15:44:51
256,060 ریال 15:44:46
255,990 ریال 15:44:41
256,010 ریال 15:44:37
256,140 ریال 15:44:32
255,990 ریال 15:44:27
256,050 ریال 15:44:23
255,990 ریال 15:44:14
256,020 ریال 15:44:08
256,070 ریال 15:43:57
255,990 ریال 15:43:47
256,070 ریال 15:43:42
255,990 ریال 15:43:36
256,020 ریال 15:43:32
256,050 ریال 15:43:26
256,130 ریال 15:43:21
256,120 ریال 15:43:15
255,990 ریال 15:43:08
256,090 ریال 15:42:59
256,050 ریال 15:42:55
256,020 ریال 15:42:49
256,030 ریال 15:42:43
256,100 ریال 15:42:37
256,070 ریال 15:42:32
255,990 ریال 15:42:21
256,090 ریال 15:42:15
256,020 ریال 15:42:08
256,050 ریال 15:41:58
255,990 ریال 15:41:43
256,080 ریال 15:41:38
256,110 ریال 15:41:33
255,990 ریال 15:41:16
256,100 ریال 15:41:10
255,990 ریال 15:40:37
256,050 ریال 15:40:31
255,990 ریال 15:40:18
256,130 ریال 15:40:11
255,990 ریال 15:39:59
256,020 ریال 15:39:54
256,070 ریال 15:39:48
255,990 ریال 15:39:38
256,010 ریال 15:39:32
256,030 ریال 15:39:27
256,100 ریال 15:39:21
256,120 ریال 15:39:16
256,090 ریال 15:39:09
255,990 ریال 15:38:44
256,060 ریال 15:38:39
256,080 ریال 15:38:34
255,990 ریال 15:37:53
256,030 ریال 15:37:49
255,990 ریال 15:37:44
256,040 ریال 15:37:39
255,990 ریال 15:37:35
256,030 ریال 15:37:30
255,990 ریال 15:36:56
256,100 ریال 15:36:51
256,070 ریال 15:36:46
255,990 ریال 15:36:26
256,070 ریال 15:36:21
256,130 ریال 15:36:16
255,990 ریال 15:36:09
256,050 ریال 15:35:56
255,990 ریال 15:35:50
256,050 ریال 15:35:44
255,990 ریال 15:35:38
256,040 ریال 15:35:32
255,990 ریال 15:35:16
256,010 ریال 15:35:09
256,040 ریال 15:34:58
255,990 ریال 15:34:42
256,100 ریال 15:34:37
256,140 ریال 15:34:32
256,130 ریال 15:34:27
255,990 ریال 15:34:15
256,010 ریال 15:34:09
255,990 ریال 15:33:54
256,020 ریال 15:33:45
255,990 ریال 15:33:35
256,080 ریال 15:33:30
255,990 ریال 15:33:26
256,010 ریال 15:33:21
255,990 ریال 15:33:16
256,040 ریال 15:33:10
256,130 ریال 15:32:58
256,090 ریال 15:32:52
256,020 ریال 15:32:47
255,990 ریال 15:32:17
256,130 ریال 15:32:10
255,990 ریال 15:31:48
256,070 ریال 15:31:43
256,090 ریال 15:31:28
255,990 ریال 15:31:17
256,120 ریال 15:31:09
255,990 ریال 15:30:56
256,050 ریال 15:30:49
256,120 ریال 15:30:40
256,020 ریال 15:30:34
255,990 ریال 15:29:55
256,060 ریال 15:29:50
255,990 ریال 15:29:46
256,100 ریال 15:29:42
255,990 ریال 15:29:38
256,080 ریال 15:29:34
256,070 ریال 15:29:30
256,030 ریال 15:29:26
256,120 ریال 15:29:17
256,050 ریال 15:29:13
256,080 ریال 15:29:08
255,990 ریال 15:28:45
256,060 ریال 15:28:40
256,040 ریال 15:28:35
255,990 ریال 15:28:19
256,120 ریال 15:28:08
255,990 ریال 15:27:44
256,070 ریال 15:27:40
255,990 ریال 15:27:32
256,080 ریال 15:27:28
256,110 ریال 15:27:23
256,070 ریال 15:27:19
255,990 ریال 15:27:14
256,090 ریال 15:27:09
256,140 ریال 15:26:57
255,990 ریال 15:26:38
256,060 ریال 15:26:34
256,070 ریال 15:26:29
255,990 ریال 15:26:08
256,020 ریال 15:25:59
255,990 ریال 15:25:50
256,020 ریال 15:25:46
255,990 ریال 15:25:28
256,140 ریال 15:25:24
256,120 ریال 15:25:19
255,990 ریال 15:25:15
256,110 ریال 15:25:09
255,990 ریال 15:24:42
256,070 ریال 15:24:38
256,050 ریال 15:24:33
255,990 ریال 15:24:29
256,050 ریال 15:24:24
256,070 ریال 15:24:19
256,010 ریال 15:24:15
256,090 ریال 15:24:08
256,110 ریال 15:23:56
256,020 ریال 15:23:53
255,990 ریال 15:23:49
256,120 ریال 15:23:44
255,990 ریال 15:23:36
256,050 ریال 15:23:32
256,060 ریال 15:23:27
255,990 ریال 15:23:18
256,130 ریال 15:23:13
256,140 ریال 15:23:08
256,030 ریال 15:22:56
256,120 ریال 15:22:52
255,990 ریال 15:22:48
256,100 ریال 15:22:43
256,120 ریال 15:22:39
255,990 ریال 15:22:34
256,140 ریال 15:22:30
255,990 ریال 15:22:22
256,100 ریال 15:22:17
256,020 ریال 15:22:13
255,990 ریال 15:21:50
256,010 ریال 15:21:45
256,040 ریال 15:21:40
255,990 ریال 15:21:31
256,010 ریال 15:21:26
255,990 ریال 15:21:21
256,080 ریال 15:21:15
255,990 ریال 15:21:08
256,030 ریال 15:20:58
256,080 ریال 15:20:54
255,990 ریال 15:20:40
256,110 ریال 15:20:35
256,030 ریال 15:20:30
256,120 ریال 15:20:26
255,990 ریال 15:20:15
256,140 ریال 15:20:09
255,990 ریال 15:19:58
256,130 ریال 15:19:54
256,050 ریال 15:19:50
256,070 ریال 15:19:46
256,040 ریال 15:19:41
256,140 ریال 15:19:36
256,080 ریال 15:19:32
255,990 ریال 15:19:23
256,100 ریال 15:19:18
256,140 ریال 15:19:13
255,990 ریال 15:19:08
256,010 ریال 15:18:58
256,060 ریال 15:18:55
255,990 ریال 15:18:50
256,040 ریال 15:18:46
256,060 ریال 15:18:42
255,990 ریال 15:18:33
256,110 ریال 15:18:28
255,990 ریال 15:18:24
256,070 ریال 15:18:20
255,990 ریال 15:18:15
256,010 ریال 15:18:08
256,050 ریال 15:17:57
255,990 ریال 15:17:52
255,890 ریال 15:17:38
256,000 ریال 15:17:33
255,890 ریال 15:17:28
255,950 ریال 15:17:23
255,890 ریال 15:17:19
255,950 ریال 15:17:14
255,920 ریال 15:17:08
255,890 ریال 15:16:48
255,990 ریال 15:16:44
255,890 ریال 15:16:30
256,040 ریال 15:16:25
255,970 ریال 15:16:21
255,920 ریال 15:16:16
255,890 ریال 15:16:09
255,910 ریال 15:15:58
255,890 ریال 15:15:45
255,940 ریال 15:15:41
255,930 ریال 15:15:36
255,980 ریال 15:15:31
256,000 ریال 15:15:26
255,890 ریال 15:15:22
256,040 ریال 15:15:17
255,930 ریال 15:15:10
255,890 ریال 15:14:57
255,940 ریال 15:14:52
255,890 ریال 15:14:47
256,030 ریال 15:14:42
255,890 ریال 15:14:37
256,010 ریال 15:14:32
255,890 ریال 15:14:26
255,940 ریال 15:14:21
255,970 ریال 15:14:15
255,890 ریال 15:14:08
255,990 ریال 15:13:57
255,890 ریال 15:13:53
256,040 ریال 15:13:48
255,940 ریال 15:13:43
255,890 ریال 15:13:33
255,990 ریال 15:13:29
255,960 ریال 15:13:24
255,890 ریال 15:13:19
255,930 ریال 15:13:14
256,020 ریال 15:13:09
255,890 ریال 15:12:57
255,970 ریال 15:12:53
255,890 ریال 15:12:49
255,950 ریال 15:12:44
256,010 ریال 15:12:39
255,890 ریال 15:12:35
256,040 ریال 15:12:30
255,950 ریال 15:12:25
256,020 ریال 15:12:20
255,890 ریال 15:12:15
256,030 ریال 15:12:09
255,980 ریال 15:11:56
255,890 ریال 15:11:43
256,020 ریال 15:11:39
255,890 ریال 15:11:34
255,960 ریال 15:11:29
255,890 ریال 15:10:53
255,950 ریال 15:10:48
255,890 ریال 15:10:42
256,020 ریال 15:10:32
256,030 ریال 15:10:27
255,950 ریال 15:10:22
256,000 ریال 15:10:17
255,980 ریال 15:10:10
255,940 ریال 15:09:57
255,890 ریال 15:09:53
256,040 ریال 15:09:48
255,940 ریال 15:09:44
256,040 ریال 15:09:34
255,890 ریال 15:09:20
255,910 ریال 15:09:16
255,990 ریال 15:09:09
255,890 ریال 15:08:54
255,940 ریال 15:08:50
255,990 ریال 15:08:46
255,890 ریال 15:08:42
255,910 ریال 15:08:38
255,890 ریال 15:08:34
255,920 ریال 15:08:29
255,970 ریال 15:08:25
255,890 ریال 15:08:14
256,040 ریال 15:08:08
255,890 ریال 15:08:00
255,960 ریال 15:07:55
255,990 ریال 15:07:49
255,890 ریال 15:07:43
255,990 ریال 15:07:38
255,980 ریال 15:07:33
255,990 ریال 15:07:17
255,890 ریال 15:05:54
255,910 ریال 15:05:50
255,890 ریال 15:05:30
256,020 ریال 15:05:24
255,890 ریال 15:05:18
256,020 ریال 15:04:56
256,010 ریال 15:04:51
255,890 ریال 15:04:46
256,020 ریال 15:04:41
255,890 ریال 15:04:36
255,910 ریال 15:04:31
255,890 ریال 15:04:20
255,930 ریال 15:04:15
255,970 ریال 15:04:08
255,890 ریال 15:03:56
255,910 ریال 15:03:50
255,890 ریال 15:03:39
255,910 ریال 15:03:34
255,890 ریال 15:03:16
255,960 ریال 15:03:09
255,890 ریال 15:02:57
256,000 ریال 15:02:53
255,980 ریال 15:02:47
255,910 ریال 15:02:41
256,030 ریال 15:02:33
255,890 ریال 15:02:19
255,960 ریال 15:02:11
255,920 ریال 15:01:59
255,890 ریال 15:01:44
255,950 ریال 15:01:37
255,990 ریال 15:01:28
255,940 ریال 15:01:20
255,990 ریال 15:01:11
255,890 ریال 15:00:14
255,980 ریال 14:59:58
256,030 ریال 14:59:55
255,930 ریال 14:59:50
255,890 ریال 14:59:46
255,950 ریال 14:59:42
255,890 ریال 14:59:33
255,960 ریال 14:59:28
255,890 ریال 14:59:23
255,940 ریال 14:59:19
255,930 ریال 14:59:14
256,040 ریال 14:59:08
255,890 ریال 14:58:52
255,920 ریال 14:58:47
255,890 ریال 14:58:28
256,030 ریال 14:58:24
255,890 ریال 14:58:08
255,940 ریال 14:57:56
255,970 ریال 14:57:52
255,890 ریال 14:57:47
255,970 ریال 14:57:38
256,130 ریال 14:57:33
255,990 ریال 14:57:29
256,100 ریال 14:57:24
256,140 ریال 14:57:19
256,040 ریال 14:57:14
255,990 ریال 14:57:08
256,100 ریال 14:56:58
256,080 ریال 14:56:55
255,990 ریال 14:56:51
256,100 ریال 14:56:47
256,080 ریال 14:56:39
255,990 ریال 14:56:31
256,070 ریال 14:56:27
256,040 ریال 14:56:23
256,100 ریال 14:56:18
256,090 ریال 14:56:13
256,120 ریال 14:56:08
255,990 ریال 14:55:50
256,090 ریال 14:55:46
255,990 ریال 14:55:36
256,030 ریال 14:55:30
255,990 ریال 14:55:26
256,100 ریال 14:55:21
256,050 ریال 14:55:16
256,040 ریال 14:55:10
256,140 ریال 14:54:57
256,010 ریال 14:54:52
256,060 ریال 14:54:47
256,130 ریال 14:54:42
256,100 ریال 14:54:37
256,120 ریال 14:54:33
255,990 ریال 14:54:28
256,080 ریال 14:54:24
256,110 ریال 14:54:19
256,140 ریال 14:54:15
255,990 ریال 14:53:59
256,050 ریال 14:53:55
255,990 ریال 14:53:51
256,100 ریال 14:53:42
255,990 ریال 14:53:37
256,130 ریال 14:53:33
256,070 ریال 14:53:28
255,990 ریال 14:53:24
256,130 ریال 14:53:18
256,030 ریال 14:53:14
255,990 ریال 14:52:47
256,040 ریال 14:52:42
255,990 ریال 14:52:28
256,070 ریال 14:52:23
256,140 ریال 14:52:18
255,990 ریال 14:52:08
256,050 ریال 14:51:56
256,070 ریال 14:51:52
256,120 ریال 14:51:47
255,990 ریال 14:51:43
256,130 ریال 14:51:38
256,090 ریال 14:51:34
255,990 ریال 14:51:25
256,110 ریال 14:51:20
255,990 ریال 14:50:52
256,130 ریال 14:50:47
256,140 ریال 14:50:42
256,110 ریال 14:50:37
255,990 ریال 14:50:32
256,120 ریال 14:50:27
255,990 ریال 14:50:22
256,130 ریال 14:50:17
255,990 ریال 14:49:56
256,020 ریال 14:49:51
256,060 ریال 14:49:47
255,990 ریال 14:49:29
256,060 ریال 14:49:24
255,990 ریال 14:49:13
256,030 ریال 14:49:08
256,080 ریال 14:48:57
255,990 ریال 14:48:49
255,860 ریال 14:48:44
255,830 ریال 14:48:40
255,910 ریال 14:48:36
255,790 ریال 14:48:31
255,870 ریال 14:48:27
255,790 ریال 14:48:23
255,850 ریال 14:48:18
255,790 ریال 14:47:58
255,840 ریال 14:47:54
255,850 ریال 14:47:50
255,790 ریال 14:47:46
255,920 ریال 14:47:41
255,790 ریال 14:47:13
255,890 ریال 14:47:08
255,820 ریال 14:46:59
255,940 ریال 14:46:55
255,790 ریال 14:46:51
255,910 ریال 14:46:47
255,820 ریال 14:46:43
255,790 ریال 14:46:35
255,910 ریال 14:46:31
255,790 ریال 14:46:13
255,810 ریال 14:45:56
255,790 ریال 14:45:48
255,820 ریال 14:45:44
255,790 ریال 14:45:35
255,840 ریال 14:45:30
255,810 ریال 14:45:25
255,790 ریال 14:45:21
255,890 ریال 14:45:16
255,790 ریال 14:44:44
255,860 ریال 14:44:40
255,790 ریال 14:44:36
255,930 ریال 14:44:32
255,900 ریال 14:44:27
255,810 ریال 14:44:23
255,920 ریال 14:44:17
255,790 ریال 14:44:13
255,910 ریال 14:44:08
255,790 ریال 14:43:55
255,810 ریال 14:43:52
255,790 ریال 14:43:47
255,930 ریال 14:43:33
255,790 ریال 14:43:25
255,850 ریال 14:43:16
255,820 ریال 14:43:11
255,790 ریال 14:42:58
255,850 ریال 14:42:42
255,790 ریال 14:41:28
255,940 ریال 14:41:24
255,790 ریال 14:41:20
255,940 ریال 14:41:15
255,790 ریال 14:40:57
255,860 ریال 14:40:52
255,940 ریال 14:40:47
255,820 ریال 14:40:42
255,920 ریال 14:40:38
255,890 ریال 14:40:32
255,860 ریال 14:40:15
255,790 ریال 14:39:51
255,930 ریال 14:39:47
255,790 ریال 14:39:42
255,860 ریال 14:39:37
255,790 ریال 14:39:32
255,830 ریال 14:39:27
255,810 ریال 14:39:23
255,820 ریال 14:39:18
255,790 ریال 14:38:56
255,810 ریال 14:38:52
255,790 ریال 14:38:39
255,860 ریال 14:38:35
255,920 ریال 14:38:31
255,900 ریال 14:38:26
255,840 ریال 14:38:22
255,790 ریال 14:38:13
255,820 ریال 14:38:08
255,900 ریال 14:37:55
255,790 ریال 14:37:33
255,910 ریال 14:37:29
255,790 ریال 14:37:24
255,870 ریال 14:37:20
255,790 ریال 14:37:15
255,830 ریال 14:36:56
255,790 ریال 14:36:39
255,850 ریال 14:35:46
255,920 ریال 14:35:28
255,860 ریال 14:33:54
255,790 ریال 14:33:44
255,820 ریال 14:33:37
255,790 ریال 14:33:31
255,880 ریال 14:33:26
255,900 ریال 14:33:22
255,790 ریال 14:33:16
255,880 ریال 14:33:09
255,890 ریال 14:32:55
255,960 ریال 14:32:50
255,890 ریال 14:32:44
256,030 ریال 14:32:39
255,930 ریال 14:32:33
256,010 ریال 14:32:28
256,020 ریال 14:32:22
255,890 ریال 14:32:09
255,930 ریال 14:31:58
255,970 ریال 14:31:52
255,960 ریال 14:31:47
255,890 ریال 14:31:42
255,940 ریال 14:31:37
255,890 ریال 14:31:09
255,980 ریال 14:30:59
255,890 ریال 14:30:31
255,980 ریال 14:30:26
255,890 ریال 14:29:58
256,000 ریال 14:29:54
255,960 ریال 14:29:49
255,890 ریال 14:29:33
256,040 ریال 14:29:28
256,020 ریال 14:29:24
255,980 ریال 14:29:19
256,020 ریال 14:29:14
255,980 ریال 14:29:09
255,970 ریال 14:28:52
255,890 ریال 14:28:47
256,000 ریال 14:28:42
255,890 ریال 14:28:37
256,000 ریال 14:28:32
255,890 ریال 14:28:20
255,970 ریال 14:28:13
255,890 ریال 14:27:58
255,940 ریال 14:27:55
255,890 ریال 14:27:51
255,970 ریال 14:27:46
255,890 ریال 14:27:34
255,990 ریال 14:27:30
255,890 ریال 14:27:13
255,940 ریال 14:27:08
255,890 ریال 14:26:46
255,910 ریال 14:26:42
256,030 ریال 14:26:38
255,920 ریال 14:26:33
255,890 ریال 14:26:24
255,970 ریال 14:26:18
255,980 ریال 14:26:13
255,890 ریال 14:25:45
256,020 ریال 14:25:41
255,890 ریال 14:25:37
255,940 ریال 14:25:32
255,890 ریال 14:25:15
255,990 ریال 14:25:09
256,040 ریال 14:24:59
255,990 ریال 14:24:55
256,000 ریال 14:24:51
255,890 ریال 14:24:46
256,040 ریال 14:24:42
255,890 ریال 14:24:28
256,020 ریال 14:24:23
256,040 ریال 14:24:18
255,890 ریال 14:24:14
255,970 ریال 14:24:08
256,020 ریال 14:23:59
255,920 ریال 14:23:55
255,980 ریال 14:23:51
255,970 ریال 14:23:46
255,920 ریال 14:23:41
255,970 ریال 14:23:36
256,000 ریال 14:23:32
256,030 ریال 14:23:28
255,890 ریال 14:23:22
256,020 ریال 14:23:18
255,890 ریال 14:23:13
255,910 ریال 14:23:08
255,970 ریال 14:22:59
255,890 ریال 14:22:55
256,020 ریال 14:22:46
256,040 ریال 14:22:41
256,030 ریال 14:22:36
255,890 ریال 14:22:32
256,040 ریال 14:22:27
255,890 ریال 14:22:23
255,990 ریال 14:22:18
255,890 ریال 14:21:51
256,040 ریال 14:21:47
255,890 ریال 14:21:42
255,940 ریال 14:21:38
256,030 ریال 14:21:34
255,950 ریال 14:21:29
255,890 ریال 14:21:20
255,910 ریال 14:21:15
255,890 ریال 14:21:09
255,940 ریال 14:20:56
255,980 ریال 14:20:52
255,890 ریال 14:20:47
256,020 ریال 14:20:43
256,010 ریال 14:20:39
255,890 ریال 14:20:34
256,030 ریال 14:20:29
255,990 ریال 14:20:25
255,980 ریال 14:20:21
255,890 ریال 14:20:10
255,910 ریال 14:19:59
255,890 ریال 14:19:51
255,960 ریال 14:19:46
256,000 ریال 14:19:42
255,890 ریال 14:19:28
255,910 ریال 14:19:23
255,930 ریال 14:19:18
256,040 ریال 14:19:14
256,010 ریال 14:19:08
255,980 ریال 14:18:55
255,950 ریال 14:18:51
255,970 ریال 14:18:47
255,890 ریال 14:18:34
256,030 ریال 14:18:29
255,960 ریال 14:18:25
255,890 ریال 14:18:20
256,000 ریال 14:18:16
255,890 ریال 14:17:50
255,920 ریال 14:17:45
255,990 ریال 14:17:40
255,960 ریال 14:17:34
255,890 ریال 14:17:14
255,950 ریال 14:17:08
256,040 ریال 14:16:59
255,960 ریال 14:16:55
255,990 ریال 14:16:51
255,890 ریال 14:16:37
255,910 ریال 14:16:32
255,970 ریال 14:16:28
255,990 ریال 14:16:23
255,970 ریال 14:16:19
255,890 ریال 14:16:08
256,020 ریال 14:15:57
255,930 ریال 14:15:53
255,890 ریال 14:15:48
255,930 ریال 14:15:43
255,970 ریال 14:15:39
255,910 ریال 14:15:35
255,970 ریال 14:15:30
256,020 ریال 14:15:25
255,890 ریال 14:14:55
256,020 ریال 14:14:50
256,010 ریال 14:14:45
256,040 ریال 14:14:40
255,890 ریال 14:14:35
256,020 ریال 14:14:30
255,920 ریال 14:14:25
255,890 ریال 14:14:20
255,940 ریال 14:14:15
255,890 ریال 14:14:09
256,020 ریال 14:13:59
255,960 ریال 14:13:55
255,890 ریال 14:13:46
256,010 ریال 14:13:42
256,030 ریال 14:13:37
255,940 ریال 14:13:32
255,990 ریال 14:13:28
255,930 ریال 14:13:23
255,890 ریال 14:13:08
255,990 ریال 14:12:57
255,890 ریال 14:12:52
255,940 ریال 14:12:47
255,890 ریال 14:12:37
256,010 ریال 14:12:32
255,890 ریال 14:12:22
255,920 ریال 14:12:17
256,040 ریال 14:12:10
255,890 ریال 14:11:53
255,910 ریال 14:11:47
256,010 ریال 14:11:43
255,890 ریال 14:11:39
255,930 ریال 14:11:34
255,890 ریال 14:11:22
255,960 ریال 14:11:18
255,890 ریال 14:11:14
255,910 ریال 14:11:08
256,120 ریال 14:10:57
255,990 ریال 14:10:40
256,030 ریال 14:10:35
255,990 ریال 14:10:29
256,120 ریال 14:10:23
256,010 ریال 14:10:18
256,130 ریال 14:10:10
255,990 ریال 14:09:52
256,050 ریال 14:09:47
255,990 ریال 14:09:33
256,120 ریال 14:09:29
255,990 ریال 14:09:24
256,010 ریال 14:09:20
256,070 ریال 14:09:15
256,050 ریال 14:09:08
256,130 ریال 14:08:58
255,990 ریال 14:08:27
256,140 ریال 14:08:21
256,090 ریال 14:08:16
256,170 ریال 14:08:10
256,090 ریال 14:07:45
256,210 ریال 14:07:39
256,090 ریال 14:07:33
256,230 ریال 14:07:27
256,270 ریال 14:07:21
256,190 ریال 14:07:08
256,260 ریال 14:06:58
256,190 ریال 14:06:54
256,270 ریال 14:06:50
256,190 ریال 14:06:46
256,330 ریال 14:06:41
256,340 ریال 14:06:37
256,300 ریال 14:06:33
256,190 ریال 14:05:55
256,330 ریال 14:05:51
256,190 ریال 14:05:46
256,290 ریال 14:05:37
256,300 ریال 14:05:33
256,190 ریال 14:05:28
256,340 ریال 14:05:20
256,260 ریال 14:05:15
256,250 ریال 14:05:09
256,190 ریال 14:04:53
256,230 ریال 14:04:43
256,280 ریال 14:04:38
256,190 ریال 14:04:27
256,310 ریال 14:04:21
256,190 ریال 14:04:15
256,280 ریال 14:04:09
256,330 ریال 14:03:56
256,280 ریال 14:03:51
256,190 ریال 14:03:45
256,300 ریال 14:03:40
256,210 ریال 14:03:34
256,190 ریال 14:03:23
256,210 ریال 14:03:17
256,310 ریال 14:02:58
256,250 ریال 14:02:52
256,190 ریال 14:02:47
256,210 ریال 14:02:41
256,260 ریال 14:02:36
256,270 ریال 14:02:30
256,210 ریال 14:02:24
256,190 ریال 14:01:56
256,230 ریال 14:01:50
256,290 ریال 14:01:44
256,310 ریال 14:01:38
256,210 ریال 14:01:32
256,190 ریال 14:01:19
256,320 ریال 14:01:11
256,190 ریال 14:01:01
256,220 ریال 14:00:54
256,280 ریال 14:00:47
256,190 ریال 14:00:39
256,280 ریال 14:00:31
256,190 ریال 14:00:13
256,260 ریال 13:59:57
256,190 ریال 13:59:49
256,300 ریال 13:59:45
256,220 ریال 13:59:41
256,190 ریال 13:59:37
256,210 ریال 13:59:33
256,190 ریال 13:59:12
256,340 ریال 13:59:08
256,310 ریال 13:58:57
256,250 ریال 13:58:53
256,190 ریال 13:58:48
256,280 ریال 13:58:43
256,190 ریال 13:58:39
256,280 ریال 13:58:35
256,190 ریال 13:58:31
256,270 ریال 13:58:26
256,300 ریال 13:58:22
256,340 ریال 13:58:18
256,280 ریال 13:58:13
256,270 ریال 13:58:08
256,190 ریال 13:57:58
256,220 ریال 13:57:55
256,260 ریال 13:57:47
256,190 ریال 13:57:42
256,330 ریال 13:57:38
256,310 ریال 13:57:34
256,190 ریال 13:57:25
256,220 ریال 13:57:21
256,270 ریال 13:57:16
256,190 ریال 13:57:12
256,280 ریال 13:57:07
256,290 ریال 13:56:56
256,330 ریال 13:56:52
256,290 ریال 13:56:48
256,270 ریال 13:56:44
256,290 ریال 13:56:40
256,240 ریال 13:56:36
256,270 ریال 13:56:32
256,240 ریال 13:56:28
256,340 ریال 13:56:23
256,240 ریال 13:56:18
256,330 ریال 13:56:13
256,190 ریال 13:55:38
256,230 ریال 13:55:34
256,190 ریال 13:55:19
256,280 ریال 13:55:15
256,190 ریال 13:54:53
256,250 ریال 13:54:49
256,190 ریال 13:54:40
256,310 ریال 13:54:36
256,190 ریال 13:54:32
256,210 ریال 13:54:27
256,290 ریال 13:54:22
256,330 ریال 13:54:18
256,190 ریال 13:54:13
256,210 ریال 13:54:08
256,330 ریال 13:53:58
256,250 ریال 13:53:54
256,240 ریال 13:53:51
256,190 ریال 13:53:34
256,340 ریال 13:53:30
256,190 ریال 13:53:26
256,230 ریال 13:53:21
256,190 ریال 13:53:17
256,210 ریال 13:53:13
256,310 ریال 13:53:07
256,190 ریال 13:52:55
256,260 ریال 13:52:50
256,300 ریال 13:52:46
256,190 ریال 13:52:08
256,230 ریال 13:51:58
256,250 ریال 13:51:54
256,240 ریال 13:51:50
256,270 ریال 13:51:46
256,190 ریال 13:51:38
256,240 ریال 13:51:34
256,340 ریال 13:51:30
256,190 ریال 13:51:26
256,340 ریال 13:51:22
256,190 ریال 13:50:54
256,270 ریال 13:50:50
256,190 ریال 13:50:41
256,260 ریال 13:50:36
256,280 ریال 13:50:31
256,190 ریال 13:50:10
256,270 ریال 13:49:58
256,340 ریال 13:49:53
256,300 ریال 13:49:49
256,310 ریال 13:49:45
256,190 ریال 13:49:36
256,330 ریال 13:49:31
256,320 ریال 13:49:26
256,240 ریال 13:49:21
256,190 ریال 13:49:07
256,330 ریال 13:48:57
256,240 ریال 13:48:53
256,190 ریال 13:48:49
256,210 ریال 13:48:45
256,330 ریال 13:48:41
256,190 ریال 13:48:25
256,250 ریال 13:48:22
256,300 ریال 13:48:18
256,230 ریال 13:48:14
256,310 ریال 13:48:08
256,270 ریال 13:47:57
256,190 ریال 13:47:53
256,340 ریال 13:47:49
256,190 ریال 13:47:40
256,220 ریال 13:47:36
256,190 ریال 13:47:18
256,230 ریال 13:47:13
256,190 ریال 13:46:53
256,220 ریال 13:46:49
256,190 ریال 13:46:45
256,330 ریال 13:46:42
256,340 ریال 13:46:37
256,190 ریال 13:46:33
256,290 ریال 13:46:29
256,230 ریال 13:46:25
256,290 ریال 13:46:21
256,190 ریال 13:46:17
256,280 ریال 13:46:13
256,190 ریال 13:46:07
256,250 ریال 13:45:57
256,190 ریال 13:45:43
256,230 ریال 13:45:39
256,190 ریال 13:45:35
256,330 ریال 13:45:30
256,190 ریال 13:45:25
256,320 ریال 13:45:21
256,190 ریال 13:44:53
256,260 ریال 13:44:49
256,190 ریال 13:44:41
256,250 ریال 13:44:37
256,190 ریال 13:44:33
256,260 ریال 13:44:29
256,190 ریال 13:44:25
256,240 ریال 13:44:21
256,220 ریال 13:44:17
256,240 ریال 13:44:13
256,190 ریال 13:44:08
256,230 ریال 13:43:59
256,330 ریال 13:43:55
256,320 ریال 13:43:50
256,190 ریال 13:43:46
256,300 ریال 13:43:41
256,190 ریال 13:43:36
256,260 ریال 13:43:31
256,270 ریال 13:43:27
256,190 ریال 13:42:53
256,210 ریال 13:42:49
256,250 ریال 13:42:44
256,190 ریال 13:42:23
256,210 ریال 13:42:19
256,190 ریال 13:42:14
256,210 ریال 13:42:08
256,190 ریال 13:41:52
256,310 ریال 13:41:47
256,280 ریال 13:41:43
256,240 ریال 13:41:39
256,250 ریال 13:41:35
256,190 ریال 13:41:22
256,300 ریال 13:41:18
256,190 ریال 13:41:08
256,300 ریال 13:40:58
256,190 ریال 13:40:48
256,260 ریال 13:40:43
256,190 ریال 13:40:22
256,280 ریال 13:40:16
256,250 ریال 13:40:09
256,190 ریال 13:39:55
256,310 ریال 13:39:52
256,300 ریال 13:39:48
256,340 ریال 13:39:44
256,190 ریال 13:39:39
256,320 ریال 13:39:36
256,210 ریال 13:39:32
256,190 ریال 13:39:19
256,250 ریال 13:39:14
256,190 ریال 13:39:08
256,300 ریال 13:38:57
256,270 ریال 13:38:53
256,190 ریال 13:38:43
256,330 ریال 13:38:34
256,320 ریال 13:38:30
256,190 ریال 13:38:20
256,210 ریال 13:38:15
256,190 ریال 13:37:49
256,250 ریال 13:37:45
256,230 ریال 13:37:40
256,190 ریال 13:37:36
256,290 ریال 13:37:32
256,390 ریال 13:37:28
256,290 ریال 13:37:20
256,320 ریال 13:37:16
256,290 ریال 13:36:34
256,370 ریال 13:36:29
256,290 ریال 13:36:20
256,440 ریال 13:36:14
256,290 ریال 13:36:08
256,340 ریال 13:35:56
256,390 ریال 13:35:51
256,290 ریال 13:35:37
256,410 ریال 13:35:32
256,290 ریال 13:35:27
256,330 ریال 13:35:21
256,290 ریال 13:35:15
256,350 ریال 13:35:09
256,380 ریال 13:34:56
256,290 ریال 13:34:52
256,430 ریال 13:34:41
256,290 ریال 13:34:36
256,410 ریال 13:34:31
256,290 ریال 13:34:15
256,350 ریال 13:34:09
256,330 ریال 13:33:57
256,410 ریال 13:33:52
256,390 ریال 13:33:47
256,360 ریال 13:33:42
256,380 ریال 13:33:38
256,290 ریال 13:33:09
256,340 ریال 13:32:56
256,390 ریال 13:32:50
256,440 ریال 13:32:44
256,410 ریال 13:32:38
256,290 ریال 13:32:32
256,390 ریال 13:32:27
256,370 ریال 13:32:21
256,290 ریال 13:32:08
256,400 ریال 13:31:58
256,290 ریال 13:31:50
256,310 ریال 13:31:45
256,290 ریال 13:31:40
256,340 ریال 13:31:35
256,420 ریال 13:31:30
256,290 ریال 13:31:21
256,410 ریال 13:31:15
256,290 ریال 13:31:09
256,330 ریال 13:30:57
256,430 ریال 13:30:50
256,420 ریال 13:30:38
256,310 ریال 13:30:32
256,390 ریال 13:30:26
256,350 ریال 13:30:20
256,420 ریال 13:30:12
256,410 ریال 13:29:57
256,430 ریال 13:29:54
256,290 ریال 13:29:46
256,440 ریال 13:29:42
256,320 ریال 13:29:39
256,400 ریال 13:29:35
256,330 ریال 13:29:31
256,290 ریال 13:29:27
256,420 ریال 13:29:23
256,440 ریال 13:29:20
256,420 ریال 13:29:15
256,290 ریال 13:28:54
256,340 ریال 13:28:50
256,290 ریال 13:28:32
256,340 ریال 13:28:27
256,360 ریال 13:28:23
256,290 ریال 13:27:54
256,400 ریال 13:27:50
256,370 ریال 13:27:46
256,380 ریال 13:27:38
256,290 ریال 13:27:34
256,360 ریال 13:27:30
256,390 ریال 13:27:26
256,290 ریال 13:27:21
256,390 ریال 13:27:17
256,410 ریال 13:27:13
256,290 ریال 13:26:54
256,370 ریال 13:26:51
256,440 ریال 13:26:47
256,290 ریال 13:26:43
256,350 ریال 13:26:39
256,310 ریال 13:26:35
256,290 ریال 13:26:26
256,380 ریال 13:26:22
256,290 ریال 13:26:17
256,330 ریال 13:26:13
256,290 ریال 13:26:08
256,410 ریال 13:25:56
256,290 ریال 13:25:53
256,390 ریال 13:25:49
256,330 ریال 13:25:45
256,320 ریال 13:25:41
256,290 ریال 13:25:37
256,410 ریال 13:25:33
256,360 ریال 13:25:29
256,400 ریال 13:25:25
256,380 ریال 13:25:21
256,290 ریال 13:25:17
256,360 ریال 13:25:13
256,370 ریال 13:25:08
256,320 ریال 13:24:58
256,290 ریال 13:24:26
256,430 ریال 13:24:22
256,290 ریال 13:24:17
256,360 ریال 13:24:12
256,290 ریال 13:23:57
256,400 ریال 13:23:54
256,440 ریال 13:23:46
256,390 ریال 13:23:42
256,290 ریال 13:23:38
256,330 ریال 13:23:34
256,420 ریال 13:23:30
256,320 ریال 13:23:25
256,290 ریال 13:23:12
256,360 ریال 13:23:07
256,290 ریال 13:22:56
256,330 ریال 13:22:52
256,290 ریال 13:22:43
256,370 ریال 13:22:39
256,290 ریال 13:22:30
256,360 ریال 13:22:26
256,380 ریال 13:22:21
256,290 ریال 13:22:12
256,380 ریال 13:22:07
256,410 ریال 13:21:57
256,290 ریال 13:21:48
256,410 ریال 13:21:44
256,340 ریال 13:21:40
256,290 ریال 13:21:36
256,440 ریال 13:21:32
256,290 ریال 13:21:18
256,330 ریال 13:21:13
256,290 ریال 13:20:54
256,320 ریال 13:20:50
256,290 ریال 13:20:41
256,310 ریال 13:20:36
256,290 ریال 13:20:32
256,360 ریال 13:20:27
256,430 ریال 13:20:23
256,290 ریال 13:20:08
256,340 ریال 13:19:58
256,310 ریال 13:19:55
256,410 ریال 13:19:51
256,290 ریال 13:19:26
256,360 ریال 13:19:22
256,290 ریال 13:19:17
256,410 ریال 13:19:13
256,310 ریال 13:19:07
256,290 ریال 13:18:31
256,350 ریال 13:18:27
256,290 ریال 13:18:15
256,440 ریال 13:18:08
256,340 ریال 13:17:56
256,290 ریال 13:17:42
256,420 ریال 13:17:37
256,290 ریال 13:17:27
256,440 ریال 13:17:23
256,430 ریال 13:17:18
256,290 ریال 13:16:53
256,340 ریال 13:16:49
256,390 ریال 13:16:45
256,290 ریال 13:16:08
256,410 ریال 13:15:59
256,320 ریال 13:15:55
256,310 ریال 13:15:50
256,350 ریال 13:15:45
256,310 ریال 13:15:40
256,430 ریال 13:15:35
256,320 ریال 13:15:31
256,290 ریال 13:15:17
256,350 ریال 13:15:10
256,370 ریال 13:14:58
256,290 ریال 13:14:51
256,380 ریال 13:14:46
256,290 ریال 13:14:41
256,640 ریال 13:14:37
256,490 ریال 13:14:33
256,590 ریال 13:14:28
256,490 ریال 13:14:19
256,610 ریال 13:14:14
256,490 ریال 13:14:09
256,560 ریال 13:13:56
256,640 ریال 13:13:51
256,490 ریال 13:13:37
256,620 ریال 13:13:33
256,490 ریال 13:12:54
256,610 ریال 13:12:50
256,600 ریال 13:12:46
256,490 ریال 13:12:34
256,630 ریال 13:12:30
256,540 ریال 13:12:22
256,490 ریال 13:12:18
256,510 ریال 13:12:13
256,520 ریال 13:12:08
256,530 ریال 13:11:57
256,490 ریال 13:11:43
256,540 ریال 13:11:38
256,490 ریال 13:11:33
256,600 ریال 13:11:28
256,610 ریال 13:11:23
256,490 ریال 13:11:08
256,560 ریال 13:10:58
256,490 ریال 13:10:53
256,510 ریال 13:10:48
256,490 ریال 13:10:39
256,630 ریال 13:10:34
256,490 ریال 13:10:16
256,540 ریال 13:10:09
256,490 ریال 13:09:51
256,530 ریال 13:09:41
256,600 ریال 13:09:36
256,490 ریال 13:09:31
256,600 ریال 13:09:26
256,490 ریال 13:09:20
256,520 ریال 13:09:14
256,490 ریال 13:09:08
256,540 ریال 13:08:59
256,490 ریال 13:08:51
256,570 ریال 13:08:47
256,630 ریال 13:08:43
256,540 ریال 13:08:39
256,520 ریال 13:08:34
256,620 ریال 13:08:30
256,590 ریال 13:08:26
256,520 ریال 13:08:22
256,490 ریال 13:08:18
256,530 ریال 13:08:13
256,490 ریال 13:08:08
256,590 ریال 13:07:58
256,630 ریال 13:07:54
256,640 ریال 13:07:49
256,610 ریال 13:07:44
256,630 ریال 13:07:39
256,490 ریال 13:07:34
256,610 ریال 13:07:29
256,490 ریال 13:07:19
256,620 ریال 13:07:14
256,520 ریال 13:07:07
256,560 ریال 13:06:58
256,630 ریال 13:06:54
256,570 ریال 13:06:50
256,490 ریال 13:06:41
256,590 ریال 13:06:37
256,620 ریال 13:06:33
256,490 ریال 13:06:24
256,610 ریال 13:06:20
256,540 ریال 13:06:16
256,590 ریال 13:06:09
256,490 ریال 13:05:58
256,620 ریال 13:05:54
256,490 ریال 13:05:49
256,530 ریال 13:05:45
256,560 ریال 13:05:40
256,490 ریال 13:05:22
256,620 ریال 13:05:16
256,490 ریال 13:04:55
256,570 ریال 13:04:49
256,510 ریال 13:04:44
256,610 ریال 13:04:39
256,490 ریال 13:04:27
256,640 ریال 13:04:21
256,490 ریال 13:04:15
256,580 ریال 13:04:08
256,540 ریال 13:03:56
256,610 ریال 13:03:51
256,490 ریال 13:03:46
256,610 ریال 13:03:41
256,600 ریال 13:03:36
256,490 ریال 13:02:54
256,580 ریال 13:02:49
256,490 ریال 13:02:33
256,640 ریال 13:02:28
256,490 ریال 13:02:16
256,510 ریال 13:02:09
256,390 ریال 13:01:57
256,480 ریال 13:01:51
256,390 ریال 13:01:45
256,470 ریال 13:01:39
256,390 ریال 13:01:33
256,410 ریال 13:01:26
256,390 ریال 13:01:10
256,520 ریال 13:00:55
256,480 ریال 13:00:47
256,390 ریال 13:00:39
256,430 ریال 13:00:30
256,390 ریال 13:00:23
256,540 ریال 13:00:15
256,390 ریال 12:59:49
256,420 ریال 12:59:45
256,530 ریال 12:59:40
256,390 ریال 12:59:36
256,430 ریال 12:59:31
256,390 ریال 12:59:27
256,460 ریال 12:59:23
256,390 ریال 12:58:56
256,520 ریال 12:58:52
256,390 ریال 12:58:43
256,460 ریال 12:58:38
256,510 ریال 12:58:34
256,390 ریال 12:58:30
256,520 ریال 12:58:26
256,390 ریال 12:58:22
256,510 ریال 12:58:17
256,490 ریال 12:58:13
256,390 ریال 12:58:08
256,540 ریال 12:57:56
256,390 ریال 12:57:39
256,420 ریال 12:57:35
256,390 ریال 12:57:26
256,510 ریال 12:57:22
256,450 ریال 12:57:18
256,390 ریال 12:57:08
256,460 ریال 12:56:58
256,480 ریال 12:56:54
256,450 ریال 12:56:50
256,390 ریال 12:56:37
256,460 ریال 12:56:32
256,430 ریال 12:56:27
256,500 ریال 12:56:22
256,390 ریال 12:56:08
256,440 ریال 12:55:57
256,390 ریال 12:55:45
256,520 ریال 12:55:40
256,390 ریال 12:55:36
256,430 ریال 12:55:28
256,440 ریال 12:55:23
256,540 ریال 12:55:18
256,520 ریال 12:55:14
256,390 ریال 12:54:58
256,420 ریال 12:54:49
256,390 ریال 12:54:45
256,510 ریال 12:54:40
256,440 ریال 12:54:36
256,480 ریال 12:54:32
256,390 ریال 12:54:27
256,530 ریال 12:54:23
256,490 ریال 12:54:18
256,390 ریال 12:54:08
256,500 ریال 12:53:56
256,390 ریال 12:53:44
256,490 ریال 12:53:39
256,390 ریال 12:53:35
256,460 ریال 12:53:31
256,500 ریال 12:53:27
256,390 ریال 12:53:13
256,450 ریال 12:53:07
256,390 ریال 12:52:49
256,510 ریال 12:52:45
256,390 ریال 12:52:36
256,480 ریال 12:52:33
256,440 ریال 12:52:29
256,390 ریال 12:52:25
256,450 ریال 12:52:21
256,430 ریال 12:52:17
256,390 ریال 12:51:56
256,410 ریال 12:51:52
256,390 ریال 12:51:48
256,540 ریال 12:51:43
256,480 ریال 12:51:39
256,390 ریال 12:51:34
256,520 ریال 12:51:29
256,390 ریال 12:51:24
256,420 ریال 12:51:19
256,390 ریال 12:51:13
256,420 ریال 12:51:07
256,390 ریال 12:50:57
256,430 ریال 12:50:53
256,390 ریال 12:50:45
256,500 ریال 12:50:41
256,410 ریال 12:50:37
256,420 ریال 12:50:29
256,430 ریال 12:50:24
256,390 ریال 12:50:16
256,460 ریال 12:50:09
256,500 ریال 12:49:58
256,440 ریال 12:49:54
256,460 ریال 12:49:50
256,390 ریال 12:49:40
256,510 ریال 12:49:35
256,530 ریال 12:49:30
256,390 ریال 12:49:25
256,420 ریال 12:49:19
256,390 ریال 12:49:08
256,450 ریال 12:48:57
256,490 ریال 12:48:52
256,390 ریال 12:48:44
256,430 ریال 12:48:40
256,390 ریال 12:48:36
256,460 ریال 12:48:31
256,540 ریال 12:48:27
256,450 ریال 12:48:23
256,530 ریال 12:48:19
256,450 ریال 12:48:14
256,390 ریال 12:48:08
256,450 ریال 12:47:55
256,390 ریال 12:47:51
256,440 ریال 12:47:46
256,390 ریال 12:47:37
256,500 ریال 12:47:32
256,510 ریال 12:47:28
256,470 ریال 12:47:23
256,390 ریال 12:47:13
256,540 ریال 12:47:08
256,440 ریال 12:46:57
256,390 ریال 12:46:50
256,520 ریال 12:46:45
256,390 ریال 12:46:42
256,440 ریال 12:46:37
256,390 ریال 12:46:33
256,510 ریال 12:46:29
256,500 ریال 12:46:25
256,390 ریال 12:46:21
256,470 ریال 12:46:18
256,390 ریال 12:46:13
256,530 ریال 12:46:08
256,490 ریال 12:45:56
256,390 ریال 12:45:51
256,530 ریال 12:45:46
256,500 ریال 12:45:41
256,460 ریال 12:45:37
256,480 ریال 12:45:31
256,440 ریال 12:45:27
256,390 ریال 12:45:22
256,420 ریال 12:45:17
256,530 ریال 12:45:10
256,540 ریال 12:44:58
256,500 ریال 12:44:54
256,410 ریال 12:44:50
256,390 ریال 12:44:45
256,540 ریال 12:44:41
256,390 ریال 12:44:14
256,490 ریال 12:44:08
256,460 ریال 12:43:53
256,390 ریال 12:43:38
256,510 ریال 12:43:34
256,390 ریال 12:43:29
256,460 ریال 12:43:24
256,440 ریال 12:43:19
256,410 ریال 12:43:14
256,530 ریال 12:43:08
256,510 ریال 12:42:55
256,390 ریال 12:42:51
256,440 ریال 12:42:46
256,390 ریال 12:42:32
256,460 ریال 12:42:26
256,390 ریال 12:42:09
256,410 ریال 12:41:57
256,390 ریال 12:41:52
256,500 ریال 12:41:47
256,390 ریال 12:41:43
256,430 ریال 12:41:38
256,390 ریال 12:41:33
256,440 ریال 12:41:29
256,390 ریال 12:41:19
256,440 ریال 12:41:14
256,620 ریال 12:41:08
256,490 ریال 12:40:57
256,590 ریال 12:40:53
256,490 ریال 12:40:40
256,570 ریال 12:40:36
256,560 ریال 12:40:27
256,490 ریال 12:40:22
256,550 ریال 12:40:16
256,570 ریال 12:40:10
256,580 ریال 12:39:57
256,490 ریال 12:39:53
256,570 ریال 12:39:48
256,530 ریال 12:39:43
256,600 ریال 12:39:39
256,490 ریال 12:39:30
256,590 ریال 12:39:25
256,560 ریال 12:39:20
256,490 ریال 12:39:15
256,560 ریال 12:39:08
256,640 ریال 12:38:56
256,490 ریال 12:38:52
256,560 ریال 12:38:47
256,490 ریال 12:38:38
256,560 ریال 12:38:33
256,490 ریال 12:38:29
256,580 ریال 12:38:20
256,490 ریال 12:38:15
256,590 ریال 12:38:08
256,490 ریال 12:37:47
256,540 ریال 12:37:42
256,590 ریال 12:37:38
256,740 ریال 12:37:33
256,680 ریال 12:37:29
256,590 ریال 12:37:25
256,630 ریال 12:37:20
256,590 ریال 12:37:14
256,660 ریال 12:37:09
256,630 ریال 12:36:58
256,590 ریال 12:36:53
256,670 ریال 12:36:48
256,590 ریال 12:36:39
256,720 ریال 12:36:34
256,680 ریال 12:36:29
256,590 ریال 12:36:23
256,700 ریال 12:36:16
256,650 ریال 12:36:09
256,640 ریال 12:35:59
256,590 ریال 12:35:39
256,680 ریال 12:35:33
256,590 ریال 12:35:09
256,630 ریال 12:34:59
256,730 ریال 12:34:55
256,590 ریال 12:34:40
256,730 ریال 12:34:35
256,670 ریال 12:34:31
256,590 ریال 12:33:48
256,670 ریال 12:33:43
256,660 ریال 12:33:38
256,590 ریال 12:33:22
256,710 ریال 12:33:16
256,660 ریال 12:33:09
256,710 ریال 12:32:58
256,620 ریال 12:32:53
256,590 ریال 12:32:42
256,740 ریال 12:32:37
256,590 ریال 12:32:32
256,640 ریال 12:32:21
256,650 ریال 12:32:16
256,590 ریال 12:31:57
256,670 ریال 12:31:52
256,590 ریال 12:31:42
256,630 ریال 12:31:37
256,590 ریال 12:31:27
256,720 ریال 12:31:22
256,730 ریال 12:31:09
256,690 ریال 12:30:59
256,590 ریال 12:30:54
256,630 ریال 12:30:49
256,680 ریال 12:30:44
256,590 ریال 12:30:39
256,730 ریال 12:30:33
256,690 ریال 12:30:27
256,630 ریال 12:30:21
256,590 ریال 12:30:14
256,740 ریال 12:29:57
256,690 ریال 12:29:53
256,590 ریال 12:29:49
256,740 ریال 12:29:44
256,590 ریال 12:29:18
256,740 ریال 12:29:07
256,590 ریال 12:28:57
256,490 ریال 12:28:27
256,580 ریال 12:28:22
256,490 ریال 12:28:18
256,530 ریال 12:28:13
256,490 ریال 12:28:08
256,560 ریال 12:27:57
256,530 ریال 12:27:54
256,490 ریال 12:27:45
256,620 ریال 12:27:40
256,640 ریال 12:27:35
256,570 ریال 12:27:26
256,610 ریال 12:27:22
256,530 ریال 12:27:17
256,490 ریال 12:26:58
256,540 ریال 12:26:55
256,640 ریال 12:26:50
256,490 ریال 12:26:46
256,510 ریال 12:26:42
256,490 ریال 12:26:38
256,540 ریال 12:26:34
256,490 ریال 12:26:30
256,630 ریال 12:26:26
256,640 ریال 12:26:22
256,530 ریال 12:26:14
256,490 ریال 12:26:07
256,610 ریال 12:25:56
256,490 ریال 12:25:51
256,590 ریال 12:25:47
256,490 ریال 12:25:33
256,530 ریال 12:25:28
256,610 ریال 12:25:24
256,580 ریال 12:25:19
256,600 ریال 12:25:14
256,490 ریال 12:24:56
256,600 ریال 12:24:53
256,490 ریال 12:24:42
256,540 ریال 12:24:38
256,490 ریال 12:24:30
256,540 ریال 12:24:21
256,490 ریال 12:23:59
256,610 ریال 12:23:53
256,490 ریال 12:23:48
256,640 ریال 12:23:42
256,510 ریال 12:23:37
256,640 ریال 12:23:32
256,630 ریال 12:23:27
256,610 ریال 12:23:23
256,490 ریال 12:23:18
256,600 ریال 12:23:13
256,580 ریال 12:23:08
256,490 ریال 12:22:54
256,590 ریال 12:22:50
256,550 ریال 12:22:45
256,490 ریال 12:22:40
256,590 ریال 12:22:36
256,610 ریال 12:22:31
256,590 ریال 12:22:22
256,490 ریال 12:21:57
256,620 ریال 12:21:52
256,490 ریال 12:21:48
256,560 ریال 12:21:43
256,490 ریال 12:21:34
256,610 ریال 12:21:29
256,490 ریال 12:21:25
256,610 ریال 12:21:20
256,490 ریال 12:20:41
256,570 ریال 12:20:36
256,490 ریال 12:20:31
256,570 ریال 12:20:26
256,530 ریال 12:20:22
256,490 ریال 12:20:17
256,590 ریال 12:20:09
256,620 ریال 12:19:58
256,590 ریال 12:19:54
256,510 ریال 12:19:49
256,490 ریال 12:19:45
256,510 ریال 12:19:41
256,490 ریال 12:19:36
256,510 ریال 12:19:32
256,490 ریال 12:19:23
256,580 ریال 12:19:19
256,490 ریال 12:19:14
256,550 ریال 12:19:08
256,490 ریال 12:18:52
256,560 ریال 12:18:46
256,490 ریال 12:18:30
256,590 ریال 12:18:25
256,620 ریال 12:18:21
256,490 ریال 12:17:53
256,590 ریال 12:17:49
256,490 ریال 12:17:41
256,560 ریال 12:17:37
256,610 ریال 12:17:30
256,490 ریال 12:17:26
256,610 ریال 12:17:21
256,490 ریال 12:17:18
256,640 ریال 12:17:13
256,490 ریال 12:17:08
256,620 ریال 12:16:56
256,490 ریال 12:16:51
256,520 ریال 12:16:46
256,490 ریال 12:16:37
256,630 ریال 12:16:32
256,610 ریال 12:16:28
256,490 ریال 12:15:53
256,590 ریال 12:15:49
256,640 ریال 12:15:45
256,490 ریال 12:15:41
256,520 ریال 12:15:36
256,560 ریال 12:15:32
256,600 ریال 12:15:27
256,640 ریال 12:15:22
256,620 ریال 12:15:17
256,490 ریال 12:15:10
256,590 ریال 12:14:56
256,520 ریال 12:14:51
256,490 ریال 12:14:46
256,580 ریال 12:14:41
256,640 ریال 12:14:37
256,490 ریال 12:14:31
256,580 ریال 12:14:27
256,620 ریال 12:14:22
256,550 ریال 12:14:18
256,520 ریال 12:14:13
256,490 ریال 12:14:07
256,550 ریال 12:13:56
256,530 ریال 12:13:51
256,490 ریال 12:13:47
256,560 ریال 12:13:42
256,570 ریال 12:13:38
256,490 ریال 12:13:28
256,570 ریال 12:13:23
256,490 ریال 12:12:58
256,530 ریال 12:12:55
256,630 ریال 12:12:50
256,490 ریال 12:12:46
256,620 ریال 12:12:42
256,490 ریال 12:12:30
256,560 ریال 12:12:26
256,490 ریال 12:12:23
256,550 ریال 12:12:19
256,490 ریال 12:12:14
256,590 ریال 12:11:57
256,670 ریال 12:11:53
256,640 ریال 12:11:47
256,630 ریال 12:11:43
256,590 ریال 12:11:38
256,710 ریال 12:11:33
256,630 ریال 12:11:29
256,640 ریال 12:11:24
256,590 ریال 12:11:19
256,490 ریال 12:11:14
256,540 ریال 12:11:08
256,490 ریال 12:10:56
256,640 ریال 12:10:52
256,490 ریال 12:10:47
256,630 ریال 12:10:42
256,490 ریال 12:10:28
256,610 ریال 12:10:23
256,640 ریال 12:10:14
256,510 ریال 12:10:08
256,590 ریال 12:09:57
256,490 ریال 12:09:50
256,590 ریال 12:09:46
256,490 ریال 12:09:30
256,510 ریال 12:09:27
256,490 ریال 12:09:23
256,520 ریال 12:09:19
256,490 ریال 12:09:14
256,530 ریال 12:09:08
256,630 ریال 12:08:56
256,490 ریال 12:08:37
256,520 ریال 12:08:33
256,560 ریال 12:08:29
256,490 ریال 12:08:25
256,620 ریال 12:08:21
256,610 ریال 12:08:17
256,490 ریال 12:08:12
256,640 ریال 12:08:07
256,610 ریال 12:07:58
256,490 ریال 12:07:55
256,550 ریال 12:07:51
256,510 ریال 12:07:46
256,620 ریال 12:07:42
256,490 ریال 12:07:38
256,640 ریال 12:07:34
256,590 ریال 12:07:31
256,490 ریال 12:07:24
256,520 ریال 12:07:20
256,550 ریال 12:07:17
256,510 ریال 12:07:14
256,490 ریال 12:07:09
256,630 ریال 12:07:05
256,490 ریال 12:06:52
256,510 ریال 12:06:49
256,490 ریال 12:06:46
256,570 ریال 12:06:44
256,620 ریال 12:06:41
256,490 ریال 12:06:39
256,640 ریال 12:06:36
256,490 ریال 12:06:34
256,520 ریال 12:06:32
256,490 ریال 12:06:29
256,620 ریال 12:06:27
256,490 ریال 12:06:25
256,610 ریال 12:06:23
256,520 ریال 12:06:21
256,490 ریال 12:06:14
256,550 ریال 12:06:11
256,490 ریال 12:06:08
256,610 ریال 12:06:05
256,490 ریال 12:05:55
256,570 ریال 12:05:51
256,490 ریال 12:05:49
256,640 ریال 12:05:47
256,490 ریال 12:05:43
256,560 ریال 12:05:40
256,590 ریال 12:05:38
256,630 ریال 12:05:36
256,570 ریال 12:05:34
256,490 ریال 12:05:31
256,620 ریال 12:05:27
256,640 ریال 12:05:25
256,490 ریال 12:05:22
256,610 ریال 12:05:20
256,490 ریال 12:05:17
256,510 ریال 12:05:15
256,490 ریال 12:04:55
256,570 ریال 12:04:53
256,490 ریال 12:04:48
256,590 ریال 12:04:46
256,530 ریال 12:04:43
256,620 ریال 12:04:41
256,490 ریال 12:04:38
256,610 ریال 12:04:36
256,540 ریال 12:04:34
256,600 ریال 12:04:32
256,490 ریال 12:04:29
256,570 ریال 12:04:27
256,490 ریال 12:04:22
256,630 ریال 12:04:19
256,490 ریال 12:04:17
256,630 ریال 12:04:11
256,510 ریال 12:04:08
256,590 ریال 12:04:05
256,620 ریال 12:03:53
256,490 ریال 12:03:49
256,560 ریال 12:03:41
256,640 ریال 12:03:38
256,620 ریال 12:03:35
256,490 ریال 12:03:25
256,540 ریال 12:03:23
256,490 ریال 12:03:20
256,550 ریال 12:03:18
256,490 ریال 12:03:12
256,620 ریال 12:03:06
256,490 ریال 12:02:49
256,590 ریال 12:02:46
256,490 ریال 12:02:41
256,540 ریال 12:02:38
256,530 ریال 12:02:35
256,590 ریال 12:02:33
256,580 ریال 12:02:30
256,570 ریال 12:02:27
256,580 ریال 12:02:24
256,490 ریال 12:02:21
256,640 ریال 12:02:18
256,540 ریال 12:02:15
256,490 ریال 12:02:09
256,610 ریال 12:02:05
256,490 ریال 12:01:57
256,560 ریال 12:01:55
256,490 ریال 12:01:49
256,640 ریال 12:01:47
256,490 ریال 12:01:43
256,540 ریال 12:01:40
256,610 ریال 12:01:37
256,530 ریال 12:01:34
256,640 ریال 12:01:31
256,550 ریال 12:01:28
256,490 ریال 12:01:18
256,640 ریال 12:01:14
256,490 ریال 12:01:10
256,610 ریال 12:01:06
256,620 ریال 12:00:56
256,490 ریال 12:00:53
256,520 ریال 12:00:50
256,600 ریال 12:00:46
256,490 ریال 12:00:43
256,640 ریال 12:00:39
256,610 ریال 12:00:35
256,530 ریال 12:00:32
256,540 ریال 12:00:24
256,560 ریال 12:00:20
256,490 ریال 12:00:16
256,560 ریال 12:00:12
256,490 ریال 12:00:07
256,610 ریال 11:59:55
256,490 ریال 11:59:50
256,530 ریال 11:59:48
256,620 ریال 11:59:46
256,540 ریال 11:59:44
256,590 ریال 11:59:42
256,510 ریال 11:59:40
256,630 ریال 11:59:38
256,570 ریال 11:59:36
256,520 ریال 11:59:35
256,600 ریال 11:59:33
256,630 ریال 11:59:31
256,550 ریال 11:59:29
256,560 ریال 11:59:27
256,490 ریال 11:59:23
256,520 ریال 11:59:21
256,640 ریال 11:59:19
256,490 ریال 11:59:17
256,540 ریال 11:59:15
256,490 ریال 11:59:11
256,520 ریال 11:59:09
256,490 ریال 11:59:04
256,590 ریال 11:58:56
256,550 ریال 11:58:54
256,490 ریال 11:58:52
256,540 ریال 11:58:50
256,530 ریال 11:58:47
256,490 ریال 11:58:39
256,580 ریال 11:58:37
256,490 ریال 11:58:33
256,640 ریال 11:58:31
256,490 ریال 11:58:29
256,630 ریال 11:58:27
256,520 ریال 11:58:25
256,490 ریال 11:58:20
256,590 ریال 11:58:18
256,560 ریال 11:58:16
256,570 ریال 11:58:14
256,490 ریال 11:58:12
256,630 ریال 11:58:10
256,580 ریال 11:58:07
256,550 ریال 11:58:05
256,490 ریال 11:57:56
256,580 ریال 11:57:54
256,520 ریال 11:57:52
256,490 ریال 11:57:45
256,570 ریال 11:57:43
256,490 ریال 11:57:39
256,640 ریال 11:57:36
256,490 ریال 11:57:34
256,600 ریال 11:57:32
256,530 ریال 11:57:30
256,520 ریال 11:57:28
256,490 ریال 11:57:24
256,640 ریال 11:57:22
256,490 ریال 11:57:18
256,630 ریال 11:57:16
256,600 ریال 11:57:12
256,490 ریال 11:57:07
256,600 ریال 11:57:04
256,510 ریال 11:56:56
256,580 ریال 11:56:54
256,490 ریال 11:56:50
256,510 ریال 11:56:47
256,490 ریال 11:56:45
256,510 ریال 11:56:43
256,540 ریال 11:56:40
256,490 ریال 11:56:37
256,530 ریال 11:56:35
256,490 ریال 11:56:33
256,640 ریال 11:56:31
256,520 ریال 11:56:29
256,490 ریال 11:56:27
256,520 ریال 11:56:25
256,490 ریال 11:56:23
256,560 ریال 11:56:21
256,490 ریال 11:56:18
256,570 ریال 11:56:16
256,490 ریال 11:56:07
256,590 ریال 11:56:04
256,530 ریال 11:55:57
256,490 ریال 11:55:55
256,580 ریال 11:55:53
256,550 ریال 11:55:51
256,490 ریال 11:55:49
256,610 ریال 11:55:45
256,490 ریال 11:55:41
256,640 ریال 11:55:38
256,490 ریال 11:55:34
256,540 ریال 11:55:32
256,490 ریال 11:55:29
256,600 ریال 11:55:27
256,520 ریال 11:55:25
256,540 ریال 11:55:24
256,510 ریال 11:55:22
256,490 ریال 11:55:19
256,570 ریال 11:55:17
256,510 ریال 11:55:15
256,490 ریال 11:55:14
256,600 ریال 11:55:12
256,530 ریال 11:55:10
256,490 ریال 11:55:07
256,530 ریال 11:55:05
256,590 ریال 11:54:57
256,570 ریال 11:54:55
256,490 ریال 11:54:48
256,600 ریال 11:54:47
256,490 ریال 11:54:44
256,560 ریال 11:54:42
256,490 ریال 11:54:38
256,530 ریال 11:54:37
256,490 ریال 11:54:35
256,510 ریال 11:54:34
256,530 ریال 11:54:32
256,640 ریال 11:54:30
256,560 ریال 11:54:29
256,620 ریال 11:54:26
256,490 ریال 11:54:18
256,550 ریال 11:54:15
256,630 ریال 11:54:13
256,560 ریال 11:54:11
256,490 ریال 11:54:09
256,600 ریال 11:54:07
256,490 ریال 11:54:05
256,540 ریال 11:54:03
256,580 ریال 11:53:56
256,610 ریال 11:53:54
256,570 ریال 11:53:53
256,490 ریال 11:53:51
256,620 ریال 11:53:50
256,490 ریال 11:53:45
256,640 ریال 11:53:44
256,610 ریال 11:53:42
256,630 ریال 11:53:41
256,490 ریال 11:53:39
256,570 ریال 11:53:37
256,640 ریال 11:53:35
256,510 ریال 11:53:34
256,610 ریال 11:53:32
256,490 ریال 11:53:31
256,550 ریال 11:53:29
256,490 ریال 11:53:28
256,580 ریال 11:53:26
256,490 ریال 11:53:24
256,610 ریال 11:53:23
256,490 ریال 11:53:16
256,630 ریال 11:53:15
256,510 ریال 11:53:13
256,620 ریال 11:53:12
256,530 ریال 11:53:10
256,490 ریال 11:53:08
256,560 ریال 11:53:06
256,490 ریال 11:52:55
256,640 ریال 11:52:54
256,580 ریال 11:52:52
256,490 ریال 11:52:47
256,540 ریال 11:52:45
256,530 ریال 11:52:44
256,490 ریال 11:52:42
256,510 ریال 11:52:41
256,580 ریال 11:52:38
256,490 ریال 11:52:32
256,580 ریال 11:52:31
256,490 ریال 11:52:29
256,520 ریال 11:52:27
256,490 ریال 11:52:24
256,630 ریال 11:52:23
256,550 ریال 11:52:21
256,570 ریال 11:52:19
256,540 ریال 11:52:18
256,570 ریال 11:52:16
256,490 ریال 11:52:14
256,520 ریال 11:52:13
256,610 ریال 11:52:11
256,490 ریال 11:51:54
256,560 ریال 11:51:53
256,550 ریال 11:51:51
256,490 ریال 11:51:49
256,600 ریال 11:51:48
256,550 ریال 11:51:46
256,490 ریال 11:51:44
256,550 ریال 11:51:43
256,540 ریال 11:51:41
256,630 ریال 11:51:39
256,490 ریال 11:51:38
256,610 ریال 11:51:36
256,490 ریال 11:51:33
256,550 ریال 11:51:31
256,490 ریال 11:51:29
256,600 ریال 11:51:27
256,490 ریال 11:51:24
256,640 ریال 11:51:22
256,490 ریال 11:51:11
256,570 ریال 11:51:08
256,490 ریال 11:51:04
256,530 ریال 11:50:55
256,620 ریال 11:50:54
256,490 ریال 11:50:52
256,620 ریال 11:50:51
256,490 ریال 11:50:47
256,570 ریال 11:50:45
256,490 ریال 11:50:43
256,540 ریال 11:50:42
256,630 ریال 11:50:40
256,490 ریال 11:50:37
256,620 ریال 11:50:35
256,490 ریال 11:50:34
256,520 ریال 11:50:32
256,490 ریال 11:50:29
256,600 ریال 11:50:27
256,550 ریال 11:50:26
256,530 ریال 11:50:24
256,600 ریال 11:50:22
256,630 ریال 11:50:20
256,490 ریال 11:50:19
256,610 ریال 11:50:17
256,490 ریال 11:50:14
256,570 ریال 11:50:12
256,490 ریال 11:50:07
256,550 ریال 11:50:05
256,600 ریال 11:49:55
256,530 ریال 11:49:54
256,490 ریال 11:49:52
256,530 ریال 11:49:51
256,540 ریال 11:49:49
256,530 ریال 11:49:47
256,490 ریال 11:49:36
256,640 ریال 11:49:34
256,590 ریال 11:49:33
256,490 ریال 11:49:31
256,600 ریال 11:49:29
256,490 ریال 11:49:28
256,640 ریال 11:49:26
256,550 ریال 11:49:24
256,490 ریال 11:49:21
256,600 ریال 11:49:19
256,640 ریال 11:49:18
256,490 ریال 11:49:13
256,640 ریال 11:49:11
256,520 ریال 11:49:09
256,490 ریال 11:48:56
256,540 ریال 11:48:55
256,490 ریال 11:48:46
256,520 ریال 11:48:44
256,490 ریال 11:48:43
256,610 ریال 11:48:41
256,590 ریال 11:48:39
256,490 ریال 11:48:38
256,610 ریال 11:48:36
256,490 ریال 11:48:35
256,590 ریال 11:48:33
256,490 ریال 11:48:31
256,610 ریال 11:48:30
256,490 ریال 11:48:27
256,550 ریال 11:48:25
256,490 ریال 11:48:23
256,510 ریال 11:48:22
256,490 ریال 11:48:20
256,640 ریال 11:48:19
256,530 ریال 11:48:17
256,600 ریال 11:48:15
256,560 ریال 11:48:14
256,590 ریال 11:48:12
256,600 ریال 11:48:10
256,490 ریال 11:48:08
256,590 ریال 11:48:05
256,490 ریال 11:48:03
256,630 ریال 11:47:56
256,490 ریال 11:47:54
256,510 ریال 11:47:53
256,560 ریال 11:47:52
256,490 ریال 11:47:50
256,630 ریال 11:47:49
256,490 ریال 11:47:45
256,530 ریال 11:47:44
256,490 ریال 11:47:42
256,620 ریال 11:47:41
256,630 ریال 11:47:39
256,610 ریال 11:47:38
256,540 ریال 11:47:36
256,610 ریال 11:47:35
256,560 ریال 11:47:33
256,490 ریال 11:47:30
256,570 ریال 11:47:28
256,610 ریال 11:47:27
256,490 ریال 11:47:25
256,640 ریال 11:47:24
256,490 ریال 11:47:22
256,610 ریال 11:47:20
256,570 ریال 11:47:19
256,560 ریال 11:47:17
256,490 ریال 11:47:16
256,580 ریال 11:47:14
256,490 ریال 11:47:12
256,630 ریال 11:47:11
256,490 ریال 11:47:09
256,570 ریال 11:47:07
256,490 ریال 11:47:03
256,560 ریال 11:46:56
256,490 ریال 11:46:54
256,540 ریال 11:46:53
256,580 ریال 11:46:51
256,640 ریال 11:46:50
256,490 ریال 11:46:48
256,640 ریال 11:46:46
256,560 ریال 11:46:45
256,490 ریال 11:46:40
256,540 ریال 11:46:38
256,590 ریال 11:46:37
256,490 ریال 11:46:35
256,570 ریال 11:46:33
256,490 ریال 11:46:32
256,530 ریال 11:46:30
256,490 ریال 11:46:29
256,560 ریال 11:46:27
256,520 ریال 11:46:25
256,570 ریال 11:46:24
256,490 ریال 11:46:21
256,640 ریال 11:46:19
256,490 ریال 11:46:16
256,530 ریال 11:46:13
256,610 ریال 11:46:11
256,570 ریال 11:46:09
256,490 ریال 11:46:05
256,600 ریال 11:46:03
256,610 ریال 11:45:56
256,490 ریال 11:45:55
256,550 ریال 11:45:53
256,560 ریال 11:45:51
256,490 ریال 11:45:49
256,630 ریال 11:45:48
256,490 ریال 11:45:46
256,600 ریال 11:45:44
256,640 ریال 11:45:42
256,490 ریال 11:45:37
256,530 ریال 11:45:35
256,490 ریال 11:45:34
256,570 ریال 11:45:32
256,550 ریال 11:45:30
256,510 ریال 11:45:29
256,490 ریال 11:45:27
256,620 ریال 11:45:25
256,560 ریال 11:45:23
256,600 ریال 11:45:22
256,490 ریال 11:45:18
256,590 ریال 11:45:17
256,640 ریال 11:45:15
256,520 ریال 11:45:12
256,490 ریال 11:45:10
256,520 ریال 11:45:08
256,490 ریال 11:44:56
256,530 ریال 11:44:54
256,490 ریال 11:44:53
256,570 ریال 11:44:51
256,490 ریال 11:44:48
256,530 ریال 11:44:46
256,490 ریال 11:44:40
256,570 ریال 11:44:38
256,490 ریال 11:44:37
256,630 ریال 11:44:35
256,640 ریال 11:44:34
256,620 ریال 11:44:32
256,490 ریال 11:44:31
256,530 ریال 11:44:29
256,590 ریال 11:44:27
256,490 ریال 11:44:24
256,530 ریال 11:44:23
256,510 ریال 11:44:21
256,490 ریال 11:44:16
256,610 ریال 11:44:15
256,490 ریال 11:44:13
256,630 ریال 11:44:11
256,490 ریال 11:43:51
256,620 ریال 11:43:49
256,630 ریال 11:43:47
256,590 ریال 11:43:46
256,600 ریال 11:43:44
256,490 ریال 11:43:41
256,610 ریال 11:43:39
256,600 ریال 11:43:38
256,490 ریال 11:43:36
256,530 ریال 11:43:34
256,580 ریال 11:43:33
256,570 ریال 11:43:31
256,530 ریال 11:43:30
256,610 ریال 11:43:28
256,490 ریال 11:43:25
256,560 ریال 11:43:23
256,490 ریال 11:43:22
256,530 ریال 11:43:20
256,540 ریال 11:43:18
256,490 ریال 11:43:06
256,570 ریال 11:43:04
256,600 ریال 11:42:56
256,490 ریال 11:42:53
256,580 ریال 11:42:52
256,620 ریال 11:42:50
256,490 ریال 11:42:40
256,630 ریال 11:42:39
256,550 ریال 11:42:37
256,640 ریال 11:42:36
256,520 ریال 11:42:34
256,490 ریال 11:42:31
256,580 ریال 11:42:30
256,490 ریال 11:42:27
256,580 ریال 11:42:25
256,490 ریال 11:42:20
256,520 ریال 11:42:19
256,620 ریال 11:42:17
256,590 ریال 11:42:15
256,490 ریال 11:42:13
256,570 ریال 11:42:11
256,620 ریال 11:42:09
256,600 ریال 11:42:07
256,620 ریال 11:42:05
256,590 ریال 11:42:03
256,490 ریال 11:41:56
256,540 ریال 11:41:55
256,490 ریال 11:41:53
256,640 ریال 11:41:52
256,490 ریال 11:41:50
256,570 ریال 11:41:47
256,630 ریال 11:41:45
256,490 ریال 11:41:42
256,640 ریال 11:41:41
256,630 ریال 11:41:39
256,490 ریال 11:41:35
256,580 ریال 11:41:33
256,590 ریال 11:41:32
256,490 ریال 11:41:22
256,640 ریال 11:41:21
256,490 ریال 11:41:19
256,570 ریال 11:41:18
256,490 ریال 11:41:14
256,560 ریال 11:41:12
256,590 ریال 11:41:11
256,630 ریال 11:41:09
256,620 ریال 11:41:07
256,570 ریال 11:41:05
256,550 ریال 11:41:03
256,490 ریال 11:40:57
256,620 ریال 11:40:55
256,530 ریال 11:40:54
256,490 ریال 11:40:52
256,520 ریال 11:40:50
256,540 ریال 11:40:48
256,580 ریال 11:40:47
256,490 ریال 11:40:45
256,580 ریال 11:40:43
256,570 ریال 11:40:42
256,540 ریال 11:40:40
256,490 ریال 11:40:32
256,560 ریال 11:40:30
256,580 ریال 11:40:28
256,610 ریال 11:40:27
256,640 ریال 11:40:25
256,600 ریال 11:40:24
256,630 ریال 11:40:22
256,570 ریال 11:40:20
256,490 ریال 11:40:19
256,620 ریال 11:40:17
256,490 ریال 11:40:13
256,530 ریال 11:40:10
256,560 ریال 11:40:07
256,630 ریال 11:40:05
256,580 ریال 11:39:55
256,510 ریال 11:39:54
256,550 ریال 11:39:52
256,490 ریال 11:39:40
256,630 ریال 11:39:39
256,490 ریال 11:39:31
256,580 ریال 11:39:29
256,490 ریال 11:39:26
256,590 ریال 11:39:24
256,490 ریال 11:39:22
256,610 ریال 11:39:20
256,640 ریال 11:39:19
256,550 ریال 11:39:17
256,490 ریال 11:39:15
256,630 ریال 11:39:13
256,640 ریال 11:39:12
256,490 ریال 11:39:10
256,630 ریال 11:39:08
256,540 ریال 11:39:06
256,490 ریال 11:39:04
256,530 ریال 11:38:56
256,520 ریال 11:38:54
256,490 ریال 11:38:53
256,560 ریال 11:38:51
256,540 ریال 11:38:49
256,490 ریال 11:38:48
256,640 ریال 11:38:46
256,490 ریال 11:38:38
256,590 ریال 11:38:36
256,490 ریال 11:38:33
256,590 ریال 11:38:32
256,490 ریال 11:38:27
256,590 ریال 11:38:25
256,490 ریال 11:38:24
256,530 ریال 11:38:22
256,490 ریال 11:38:19
256,600 ریال 11:38:17
256,490 ریال 11:38:12
256,560 ریال 11:38:10
256,490 ریال 11:38:08
256,640 ریال 11:38:04
256,490 ریال 11:37:49
256,590 ریال 11:37:48
256,490 ریال 11:37:46
256,620 ریال 11:37:44
256,540 ریال 11:37:43
256,640 ریال 11:37:41
256,510 ریال 11:37:39
256,490 ریال 11:37:38
256,570 ریال 11:37:36
256,590 ریال 11:37:34
256,530 ریال 11:37:33
256,620 ریال 11:37:31
256,490 ریال 11:37:25
256,640 ریال 11:37:21
256,490 ریال 11:37:15
256,520 ریال 11:37:13
256,490 ریال 11:37:10
256,610 ریال 11:37:07
256,530 ریال 11:37:05
256,550 ریال 11:37:03
256,490 ریال 11:36:51
256,560 ریال 11:36:49
256,490 ریال 11:36:46
256,620 ریال 11:36:44
256,550 ریال 11:36:43
256,490 ریال 11:36:40
256,590 ریال 11:36:36
256,490 ریال 11:36:30
256,620 ریال 11:36:28
256,490 ریال 11:36:25
256,540 ریال 11:36:23
256,590 ریال 11:36:22
256,610 ریال 11:36:20
256,640 ریال 11:36:18
256,620 ریال 11:36:17
256,490 ریال 11:36:13
256,600 ریال 11:36:11
256,620 ریال 11:36:09
256,490 ریال 11:36:04
256,630 ریال 11:35:57
256,490 ریال 11:35:55
256,560 ریال 11:35:54
256,490 ریال 11:35:52
256,600 ریال 11:35:50
256,490 ریال 11:35:48
256,560 ریال 11:35:47
256,590 ریال 11:35:45
256,490 ریال 11:35:41
256,590 ریال 11:35:40
256,490 ریال 11:35:38
256,620 ریال 11:35:36
256,490 ریال 11:35:35
256,560 ریال 11:35:33
256,490 ریال 11:35:28
256,560 ریال 11:35:27
256,490 ریال 11:35:23
256,590 ریال 11:35:21
256,530 ریال 11:35:19
256,490 ریال 11:35:17
256,530 ریال 11:35:15
256,490 ریال 11:35:09
256,560 ریال 11:35:06
256,590 ریال 11:35:04
256,490 ریال 11:34:56
256,580 ریال 11:34:55
256,490 ریال 11:34:52
256,600 ریال 11:34:50
256,490 ریال 11:34:49
256,540 ریال 11:34:47
256,490 ریال 11:34:46
256,540 ریال 11:34:44
256,490 ریال 11:34:38
256,590 ریال 11:34:36
256,490 ریال 11:34:33
256,610 ریال 11:34:31
256,510 ریال 11:34:30
256,610 ریال 11:34:28
256,620 ریال 11:34:27
256,560 ریال 11:34:25
256,490 ریال 11:34:22
256,520 ریال 11:34:21
256,510 ریال 11:34:19
256,490 ریال 11:34:17
256,620 ریال 11:34:16
256,570 ریال 11:34:14
256,490 ریال 11:34:13
256,600 ریال 11:34:11
256,490 ریال 11:34:07
256,590 ریال 11:34:05
256,510 ریال 11:34:03
256,600 ریال 11:33:56
256,550 ریال 11:33:55
256,490 ریال 11:33:48
256,520 ریال 11:33:46
256,490 ریال 11:33:45
256,630 ریال 11:33:43
256,600 ریال 11:33:41
256,490 ریال 11:33:37
256,560 ریال 11:33:35
256,580 ریال 11:33:34
256,490 ریال 11:33:30
256,620 ریال 11:33:29
256,630 ریال 11:33:27
256,490 ریال 11:33:24
256,550 ریال 11:33:22
256,520 ریال 11:33:20
256,490 ریال 11:33:13
256,630 ریال 11:33:11
256,490 ریال 11:33:08
256,550 ریال 11:33:06
256,560 ریال 11:33:04
256,640 ریال 11:32:56
256,630 ریال 11:32:55
256,490 ریال 11:32:50
256,610 ریال 11:32:48
256,600 ریال 11:32:46
256,490 ریال 11:32:42
256,630 ریال 11:32:38
256,600 ریال 11:32:37
256,520 ریال 11:32:35
256,540 ریال 11:32:33
256,590 ریال 11:32:29
256,490 ریال 11:32:28
256,510 ریال 11:32:26
256,520 ریال 11:32:24
256,490 ریال 11:32:23
256,580 ریال 11:32:21
256,530 ریال 11:32:19
256,600 ریال 11:32:18
256,490 ریال 11:32:14
256,510 ریال 11:32:12
256,490 ریال 11:32:10
256,630 ریال 11:32:08
256,580 ریال 11:32:06
256,600 ریال 11:32:04
256,590 ریال 11:31:56
256,560 ریال 11:31:53
256,490 ریال 11:31:46
256,630 ریال 11:31:44
256,490 ریال 11:31:41
256,590 ریال 11:31:39
256,620 ریال 11:31:38
256,570 ریال 11:31:36
256,580 ریال 11:31:34
256,490 ریال 11:31:33
256,630 ریال 11:31:31
256,530 ریال 11:31:27
256,640 ریال 11:31:23
256,490 ریال 11:31:22
256,600 ریال 11:31:20
256,550 ریال 11:31:18
256,490 ریال 11:31:16
256,520 ریال 11:31:14
256,490 ریال 11:31:13
256,610 ریال 11:31:11
256,490 ریال 11:31:09
256,570 ریال 11:31:07
256,620 ریال 11:31:05
256,570 ریال 11:30:56
256,510 ریال 11:30:55
256,490 ریال 11:30:53
256,640 ریال 11:30:51
256,570 ریال 11:30:49
256,490 ریال 11:30:40
256,530 ریال 11:30:38
256,490 ریال 11:30:36
256,580 ریال 11:30:34
256,540 ریال 11:30:33
256,490 ریال 11:30:27
256,540 ریال 11:30:25
256,490 ریال 11:30:21
256,540 ریال 11:30:19
256,490 ریال 11:30:15
256,550 ریال 11:30:12
256,490 ریال 11:30:10
256,550 ریال 11:30:07
256,490 ریال 11:29:54
256,580 ریال 11:29:52
256,610 ریال 11:29:51
256,590 ریال 11:29:49
256,600 ریال 11:29:48
256,530 ریال 11:29:46
256,550 ریال 11:29:45
256,490 ریال 11:29:43
256,550 ریال 11:29:42
256,490 ریال 11:29:40
256,630 ریال 11:29:39
256,490 ریال 11:29:36
256,570 ریال 11:29:34
256,620 ریال 11:29:33
256,490 ریال 11:29:30
256,630 ریال 11:29:28
256,490 ریال 11:29:26
256,510 ریال 11:29:24
256,490 ریال 11:29:23
256,550 ریال 11:29:21
256,490 ریال 11:29:18
256,560 ریال 11:29:17
256,490 ریال 11:29:14
256,620 ریال 11:29:12
256,490 ریال 11:29:10
256,590 ریال 11:29:09
256,600 ریال 11:29:07
256,590 ریال 11:29:05
256,490 ریال 11:29:03
256,620 ریال 11:28:56
256,590 ریال 11:28:55
256,570 ریال 11:28:53
256,490 ریال 11:28:45
256,510 ریال 11:28:44
256,600 ریال 11:28:42
256,490 ریال 11:28:41
256,570 ریال 11:28:39
256,490 ریال 11:28:28
256,540 ریال 11:28:27
256,490 ریال 11:28:25
256,620 ریال 11:28:24
256,610 ریال 11:28:22
256,530 ریال 11:28:21
256,490 ریال 11:28:16
256,550 ریال 11:28:14
256,510 ریال 11:28:13
256,600 ریال 11:28:11
256,490 ریال 11:28:09
256,630 ریال 11:28:07
256,490 ریال 11:27:55
256,640 ریال 11:27:53
256,490 ریال 11:27:49
256,510 ریال 11:27:47
256,490 ریال 11:27:46
256,570 ریال 11:27:44
256,490 ریال 11:27:42
256,510 ریال 11:27:41
256,490 ریال 11:27:38
256,560 ریال 11:27:37
256,580 ریال 11:27:35
256,490 ریال 11:27:34
256,600 ریال 11:27:32
256,640 ریال 11:27:31
256,490 ریال 11:27:26
256,520 ریال 11:27:25
256,510 ریال 11:27:23
256,600 ریال 11:27:22
256,630 ریال 11:27:20
256,540 ریال 11:27:18
256,550 ریال 11:27:17
256,490 ریال 11:27:15
256,550 ریال 11:27:14
256,620 ریال 11:27:12
256,490 ریال 11:27:11
256,620 ریال 11:27:09
256,630 ریال 11:27:07
256,580 ریال 11:27:05
256,490 ریال 11:27:03
256,510 ریال 11:26:57
256,490 ریال 11:26:55
256,640 ریال 11:26:54
256,520 ریال 11:26:52
256,540 ریال 11:26:51
256,490 ریال 11:26:45
256,630 ریال 11:26:43
256,590 ریال 11:26:41
256,640 ریال 11:26:40
256,490 ریال 11:26:38
256,520 ریال 11:26:37
256,510 ریال 11:26:35
256,490 ریال 11:26:29
256,560 ریال 11:26:28
256,490 ریال 11:26:24
256,620 ریال 11:26:23
256,600 ریال 11:26:21
256,490 ریال 11:26:20
256,540 ریال 11:26:18
256,490 ریال 11:26:16
256,580 ریال 11:26:15
256,490 ریال 11:26:12
256,590 ریال 11:26:10
256,560 ریال 11:26:09
256,490 ریال 11:26:07
256,610 ریال 11:26:05
256,490 ریال 11:25:55
256,540 ریال 11:25:54
256,530 ریال 11:25:52
256,610 ریال 11:25:51
256,490 ریال 11:25:50
256,540 ریال 11:25:48
256,490 ریال 11:25:47
256,620 ریال 11:25:45
256,490 ریال 11:25:44
256,620 ریال 11:25:42
256,490 ریال 11:25:41
256,560 ریال 11:25:39
256,490 ریال 11:25:38
256,610 ریال 11:25:36
256,630 ریال 11:25:35
256,570 ریال 11:25:33
256,630 ریال 11:25:31
256,490 ریال 11:25:28
256,630 ریال 11:25:27
256,620 ریال 11:25:25
256,510 ریال 11:25:23
256,630 ریال 11:25:22
256,620 ریال 11:25:20
256,490 ریال 11:25:18
256,580 ریال 11:25:17
256,540 ریال 11:25:15
256,630 ریال 11:25:14
256,530 ریال 11:25:12
256,490 ریال 11:25:09
256,640 ریال 11:25:06
256,490 ریال 11:24:53
256,540 ریال 11:24:52
256,640 ریال 11:24:50
256,550 ریال 11:24:49
256,490 ریال 11:24:47
256,530 ریال 11:24:46
256,560 ریال 11:24:44
256,490 ریال 11:24:40
256,620 ریال 11:24:39
256,490 ریال 11:24:37
256,630 ریال 11:24:36
256,590 ریال 11:24:34
256,550 ریال 11:24:33
256,490 ریال 11:24:31
256,600 ریال 11:24:30
256,620 ریال 11:24:28
256,490 ریال 11:24:25
256,570 ریال 11:24:24
256,490 ریال 11:24:18
256,610 ریال 11:24:16
256,490 ریال 11:24:11
256,630 ریال 11:24:09
256,570 ریال 11:24:07
256,620 ریال 11:24:05
256,490 ریال 11:24:03
256,630 ریال 11:23:56
256,570 ریال 11:23:54
256,490 ریال 11:23:52
256,620 ریال 11:23:50
256,490 ریال 11:23:48
256,510 ریال 11:23:47
256,490 ریال 11:23:45
256,510 ریال 11:23:44
256,570 ریال 11:23:43
256,490 ریال 11:23:39
256,510 ریال 11:23:38
256,540 ریال 11:23:36
256,620 ریال 11:23:35
256,600 ریال 11:23:33
256,490 ریال 11:23:32
256,630 ریال 11:23:30
256,490 ریال 11:23:28
256,570 ریال 11:23:27
256,490 ریال 11:23:25
256,620 ریال 11:23:24
256,590 ریال 11:23:22
256,490 ریال 11:23:13
256,600 ریال 11:23:11
256,590 ریال 11:23:09
256,490 ریال 11:23:07
256,630 ریال 11:23:06
256,570 ریال 11:23:04
256,490 ریال 11:22:56
256,630 ریال 11:22:55
256,570 ریال 11:22:53
256,490 ریال 11:22:50
256,640 ریال 11:22:49
256,490 ریال 11:22:45
256,560 ریال 11:22:44
256,490 ریال 11:22:37
256,550 ریال 11:22:36
256,640 ریال 11:22:34
256,570 ریال 11:22:33
256,490 ریال 11:22:30
256,580 ریال 11:22:28
256,540 ریال 11:22:26
256,490 ریال 11:22:24
256,520 ریال 11:22:23
256,490 ریال 11:22:21
256,550 ریال 11:22:20
256,490 ریال 11:22:18
256,620 ریال 11:22:14
256,540 ریال 11:22:12
256,530 ریال 11:22:10
256,580 ریال 11:22:09
256,490 ریال 11:22:07
256,580 ریال 11:22:05
256,550 ریال 11:22:03
256,620 ریال 11:21:56
256,550 ریال 11:21:55
256,490 ریال 11:21:50
256,530 ریال 11:21:49
256,490 ریال 11:21:43
256,540 ریال 11:21:41
256,490 ریال 11:21:39
256,610 ریال 11:21:38
256,530 ریال 11:21:36
256,620 ریال 11:21:34
256,490 ریال 11:21:33
256,530 ریال 11:21:31
256,490 ریال 11:21:30
256,510 ریال 11:21:28
256,610 ریال 11:21:26
256,490 ریال 11:21:23
256,620 ریال 11:21:21
256,640 ریال 11:21:20
256,490 ریال 11:21:16
256,560 ریال 11:21:15
256,490 ریال 11:21:11
256,620 ریال 11:21:09
256,490 ریال 11:21:08
256,580 ریال 11:21:06
256,490 ریال 11:21:04
256,620 ریال 11:20:55
256,490 ریال 11:20:52
256,510 ریال 11:20:51
256,490 ریال 11:20:49
256,640 ریال 11:20:47
256,590 ریال 11:20:46
256,490 ریال 11:20:44
256,630 ریال 11:20:42
256,640 ریال 11:20:41
256,490 ریال 11:20:39
256,630 ریال 11:20:36
256,510 ریال 11:20:34
256,560 ریال 11:20:32
256,490 ریال 11:20:31
256,620 ریال 11:20:29
256,590 ریال 11:20:27
256,490 ریال 11:20:26
256,520 ریال 11:20:24
256,530 ریال 11:20:22
256,490 ریال 11:20:19
256,640 ریال 11:20:15
256,620 ریال 11:20:14
256,490 ریال 11:20:12
256,610 ریال 11:20:10
256,530 ریال 11:20:08
256,540 ریال 11:20:06
256,630 ریال 11:20:04
256,490 ریال 11:19:56
256,530 ریال 11:19:55
256,490 ریال 11:19:50
256,540 ریال 11:19:49
256,490 ریال 11:19:47
256,540 ریال 11:19:46
256,520 ریال 11:19:44
256,490 ریال 11:19:40
256,580 ریال 11:19:38
256,490 ریال 11:19:34
256,590 ریال 11:19:32
256,600 ریال 11:19:31
256,490 ریال 11:19:29
256,550 ریال 11:19:27
256,490 ریال 11:19:26
256,620 ریال 11:19:25
256,490 ریال 11:19:23
256,510 ریال 11:19:22
256,490 ریال 11:19:20
256,510 ریال 11:19:19
256,630 ریال 11:19:17
256,490 ریال 11:19:14
256,580 ریال 11:19:12
256,490 ریال 11:19:11
256,520 ریال 11:19:09
256,490 ریال 11:19:04
256,640 ریال 11:18:57
256,490 ریال 11:18:55
256,540 ریال 11:18:54
256,490 ریال 11:18:51
256,580 ریال 11:18:49
256,490 ریال 11:18:44
256,550 ریال 11:18:43
256,490 ریال 11:18:41
256,550 ریال 11:18:40
256,490 ریال 11:18:38
256,610 ریال 11:18:37
256,570 ریال 11:18:35
256,490 ریال 11:18:32
256,620 ریال 11:18:30
256,490 ریال 11:18:29
256,630 ریال 11:18:26
256,490 ریال 11:18:24
256,540 ریال 11:18:23
256,630 ریال 11:18:21
256,490 ریال 11:18:20
256,610 ریال 11:18:18
256,630 ریال 11:18:16
256,490 ریال 11:18:15
256,510 ریال 11:18:13
256,590 ریال 11:18:12
256,580 ریال 11:18:10
256,510 ریال 11:18:08
256,550 ریال 11:18:05
256,490 ریال 11:18:03
256,620 ریال 11:17:57
256,610 ریال 11:17:55
256,490 ریال 11:17:49
256,520 ریال 11:17:48
256,490 ریال 11:17:46
256,620 ریال 11:17:45
256,490 ریال 11:17:42
256,600 ریال 11:17:40
256,490 ریال 11:17:38
256,630 ریال 11:17:36
256,490 ریال 11:17:31
256,640 ریال 11:17:30
256,560 ریال 11:17:28
256,570 ریال 11:17:26
256,610 ریال 11:17:25
256,490 ریال 11:17:23
256,550 ریال 11:17:22
256,640 ریال 11:17:20
256,490 ریال 11:17:17
256,540 ریال 11:17:16
256,490 ریال 11:17:14
256,540 ریال 11:17:12
256,490 ریال 11:17:11
256,530 ریال 11:17:09
256,490 ریال 11:17:07
256,630 ریال 11:17:05
256,490 ریال 11:16:56
256,580 ریال 11:16:54
256,490 ریال 11:16:49
256,540 ریال 11:16:48
256,490 ریال 11:16:46
256,580 ریال 11:16:45
256,490 ریال 11:16:41
256,530 ریال 11:16:40
256,490 ریال 11:16:33
256,520 ریال 11:16:31
256,490 ریال 11:16:27
256,510 ریال 11:16:25
256,490 ریال 11:16:23
256,510 ریال 11:16:22
256,490 ریال 11:16:20
256,560 ریال 11:16:18
256,490 ریال 11:15:56
256,580 ریال 11:15:55
256,490 ریال 11:15:53
256,600 ریال 11:15:52
256,490 ریال 11:15:49
256,640 ریال 11:15:47
256,540 ریال 11:15:46
256,630 ریال 11:15:44
256,490 ریال 11:15:43
256,560 ریال 11:15:41
256,490 ریال 11:15:25
256,600 ریال 11:15:23
256,540 ریال 11:15:22
256,490 ریال 11:15:18
256,590 ریال 11:15:16
256,640 ریال 11:15:14
256,490 ریال 11:15:10
256,550 ریال 11:15:08
256,490 ریال 11:14:56
256,580 ریال 11:14:54
256,610 ریال 11:14:52
256,490 ریال 11:14:50
256,640 ریال 11:14:48
256,600 ریال 11:14:46
256,490 ریال 11:14:41
256,620 ریال 11:14:39
256,490 ریال 11:14:37
256,510 ریال 11:14:36
256,540 ریال 11:14:34
256,570 ریال 11:14:32
256,490 ریال 11:14:30
256,600 ریال 11:14:28
256,490 ریال 11:14:25
256,510 ریال 11:14:24
256,560 ریال 11:14:22
256,640 ریال 11:14:20
256,490 ریال 11:14:18
256,510 ریال 11:14:17
256,530 ریال 11:14:15
256,490 ریال 11:14:13
256,580 ریال 11:14:11
256,600 ریال 11:14:10
256,520 ریال 11:14:07
256,490 ریال 11:13:55
256,560 ریال 11:13:53
256,490 ریال 11:13:52
256,590 ریال 11:13:50
256,640 ریال 11:13:48
256,490 ریال 11:13:47
256,640 ریال 11:13:45
256,490 ریال 11:13:44
256,520 ریال 11:13:42
256,490 ریال 11:13:41
256,510 ریال 11:13:39
256,490 ریال 11:13:34
256,620 ریال 11:13:32
256,490 ریال 11:13:31
256,550 ریال 11:13:29
256,580 ریال 11:13:28
256,490 ریال 11:13:19
256,610 ریال 11:13:17
256,490 ریال 11:13:16
256,640 ریال 11:13:14
256,600 ریال 11:13:13
256,490 ریال 11:13:11
256,520 ریال 11:13:09
256,510 ریال 11:13:07
256,540 ریال 11:13:05
256,640 ریال 11:13:03
256,490 ریال 11:12:56
256,600 ریال 11:12:54
256,630 ریال 11:12:53
256,490 ریال 11:12:51
256,510 ریال 11:12:50
256,490 ریال 11:12:48
256,570 ریال 11:12:46
256,490 ریال 11:12:45
256,640 ریال 11:12:43
256,490 ریال 11:12:37
256,540 ریال 11:12:36
256,490 ریال 11:12:34
256,620 ریال 11:12:31
256,570 ریال 11:12:29
256,640 ریال 11:12:28
256,490 ریال 11:12:25
256,640 ریال 11:12:23
256,490 ریال 11:12:18
256,530 ریال 11:12:17
256,490 ریال 11:12:15
256,520 ریال 11:12:14
256,490 ریال 11:12:12
256,580 ریال 11:12:08
256,490 ریال 11:12:04
256,600 ریال 11:11:56
256,510 ریال 11:11:54
256,490 ریال 11:11:52
256,580 ریال 11:11:51
256,510 ریال 11:11:49
256,490 ریال 11:11:46
256,560 ریال 11:11:44
256,540 ریال 11:11:41
256,620 ریال 11:11:39
256,630 ریال 11:11:37
256,490 ریال 11:11:35
256,550 ریال 11:11:34
256,490 ریال 11:11:32
256,510 ریال 11:11:30
256,490 ریال 11:11:29
256,560 ریال 11:11:27
256,490 ریال 11:11:17
256,610 ریال 11:11:15
256,490 ریال 11:11:12
256,600 ریال 11:11:10
256,490 ریال 11:11:06
256,640 ریال 11:11:04
256,490 ریال 11:10:53
256,580 ریال 11:10:51
256,490 ریال 11:10:49
256,510 ریال 11:10:48
256,490 ریال 11:10:46
256,550 ریال 11:10:45
256,490 ریال 11:10:43
256,600 ریال 11:10:40
256,570 ریال 11:10:38
256,490 ریال 11:10:37
256,620 ریال 11:10:35
256,490 ریال 11:10:31
256,580 ریال 11:10:30
256,490 ریال 11:10:27
256,560 ریال 11:10:25
256,520 ریال 11:10:23
256,490 ریال 11:10:20
256,570 ریال 11:10:18
256,560 ریال 11:10:17
256,580 ریال 11:10:15
256,590 ریال 11:10:13
256,490 ریال 11:10:09
256,550 ریال 11:10:07
256,490 ریال 11:09:56
256,510 ریال 11:09:54
256,560 ریال 11:09:52
256,580 ریال 11:09:51
256,490 ریال 11:09:49
256,620 ریال 11:09:48
256,490 ریال 11:09:45
256,520 ریال 11:09:43
256,510 ریال 11:09:41
256,640 ریال 11:09:39
256,510 ریال 11:09:38
256,630 ریال 11:09:36
256,550 ریال 11:09:35
256,490 ریال 11:09:33
256,600 ریال 11:09:31
256,570 ریال 11:09:30
256,630 ریال 11:09:28
256,490 ریال 11:09:27
256,580 ریال 11:09:23
256,520 ریال 11:09:22
256,490 ریال 11:09:19
256,520 ریال 11:09:18
256,550 ریال 11:09:16
256,520 ریال 11:09:15
256,540 ریال 11:09:13
256,590 ریال 11:09:10
256,640 ریال 11:09:07
256,490 ریال 11:09:05
256,520 ریال 11:09:03
256,490 ریال 11:08:53
256,590 ریال 11:08:51
256,490 ریال 11:08:37
256,600 ریال 11:08:36
256,490 ریال 11:08:29
256,540 ریال 11:08:28
256,490 ریال 11:08:23
256,640 ریال 11:08:21
256,490 ریال 11:08:18
256,560 ریال 11:08:16
256,490 ریال 11:08:06
256,510 ریال 11:08:03
256,490 ریال 11:07:51
256,590 ریال 11:07:49
256,490 ریال 11:07:48
256,640 ریال 11:07:46
256,490 ریال 11:07:42
256,530 ریال 11:07:41
256,550 ریال 11:07:39
256,580 ریال 11:07:37
256,640 ریال 11:07:35
256,550 ریال 11:07:34
256,520 ریال 11:07:30
256,490 ریال 11:07:29
256,540 ریال 11:07:27
256,490 ریال 11:07:25
256,570 ریال 11:07:23
256,640 ریال 11:07:18
256,540 ریال 11:07:17
256,620 ریال 11:07:15
256,540 ریال 11:07:13
256,590 ریال 11:07:11
256,620 ریال 11:07:09
256,490 ریال 11:07:04
256,510 ریال 11:06:57
256,550 ریال 11:06:55
256,490 ریال 11:06:51
256,590 ریال 11:06:49
256,490 ریال 11:06:47
256,590 ریال 11:06:44
256,640 ریال 11:06:43
256,490 ریال 11:06:41
256,560 ریال 11:06:40
256,490 ریال 11:06:34
256,590 ریال 11:06:31
256,580 ریال 11:06:29
256,490 ریال 11:06:28
256,550 ریال 11:06:26
256,490 ریال 11:06:25
256,640 ریال 11:06:23
256,490 ریال 11:06:21
256,640 ریال 11:06:19
256,490 ریال 11:06:18
256,640 ریال 11:06:16
256,540 ریال 11:06:15
256,610 ریال 11:06:13
256,490 ریال 11:06:11
256,600 ریال 11:06:10
256,540 ریال 11:06:08
256,490 ریال 11:06:05
256,590 ریال 11:06:03
256,490 ریال 11:05:55
256,610 ریال 11:05:54
256,490 ریال 11:05:52
256,560 ریال 11:05:51
256,490 ریال 11:05:49
256,610 ریال 11:05:47
256,640 ریال 11:05:46
256,580 ریال 11:05:44
256,610 ریال 11:05:42
256,540 ریال 11:05:41
256,490 ریال 11:05:38
256,580 ریال 11:05:36
256,510 ریال 11:05:34
256,630 ریال 11:05:33
256,600 ریال 11:05:31
256,490 ریال 11:05:28
256,550 ریال 11:05:26
256,630 ریال 11:05:24
256,580 ریال 11:05:23
256,590 ریال 11:05:21
256,600 ریال 11:05:19
256,490 ریال 11:05:18
256,610 ریال 11:05:16
256,600 ریال 11:05:14
256,490 ریال 11:05:13
256,590 ریال 11:05:10
256,540 ریال 11:05:08
256,490 ریال 11:05:06
256,640 ریال 11:05:04
256,490 ریال 11:04:53
256,570 ریال 11:04:52
256,610 ریال 11:04:50
256,490 ریال 11:04:49
256,530 ریال 11:04:48
256,490 ریال 11:04:46
256,530 ریال 11:04:45
256,510 ریال 11:04:43
256,490 ریال 11:04:41
256,520 ریال 11:04:38
256,530 ریال 11:04:37
256,620 ریال 11:04:35
256,490 ریال 11:04:33
256,570 ریال 11:04:31
256,490 ریال 11:04:29
256,610 ریال 11:04:28
256,630 ریال 11:04:26
256,490 ریال 11:04:17
256,570 ریال 11:04:15
256,540 ریال 11:04:14
256,630 ریال 11:04:12
256,490 ریال 11:04:10
256,590 ریال 11:04:08
256,640 ریال 11:04:06
256,490 ریال 11:03:55
256,530 ریال 11:03:53
256,610 ریال 11:03:52
256,510 ریال 11:03:50
256,560 ریال 11:03:48
256,490 ریال 11:03:46
256,560 ریال 11:03:45
256,590 ریال 11:03:43
256,640 ریال 11:03:41
256,490 ریال 11:03:39
256,560 ریال 11:03:38
256,630 ریال 11:03:36
256,490 ریال 11:03:32
256,550 ریال 11:03:31
256,560 ریال 11:03:29
256,490 ریال 11:03:27
256,640 ریال 11:03:25
256,550 ریال 11:03:24
256,490 ریال 11:03:19
256,630 ریال 11:03:15
256,550 ریال 11:03:13
256,610 ریال 11:03:11
256,590 ریال 11:03:09
256,550 ریال 11:03:07
256,530 ریال 11:03:05
256,520 ریال 11:02:56
256,490 ریال 11:02:46
256,590 ریال 11:02:44
256,570 ریال 11:02:42
256,520 ریال 11:02:41
256,540 ریال 11:02:39
256,490 ریال 11:02:32
256,590 ریال 11:02:31
256,600 ریال 11:02:27
256,540 ریال 11:02:26
256,490 ریال 11:02:17
256,540 ریال 11:02:15
256,630 ریال 11:02:13
256,490 ریال 11:02:11
256,510 ریال 11:02:09
256,490 ریال 11:02:06
256,630 ریال 11:02:04
256,490 ریال 11:01:55
256,590 ریال 11:01:54
256,490 ریال 11:01:52
256,590 ریال 11:01:50
256,610 ریال 11:01:48
256,530 ریال 11:01:46
256,490 ریال 11:01:45
256,630 ریال 11:01:43
256,620 ریال 11:01:41
256,560 ریال 11:01:39
256,490 ریال 11:01:38
256,570 ریال 11:01:36
256,540 ریال 11:01:34
256,530 ریال 11:01:32
256,490 ریال 11:01:30
256,530 ریال 11:01:28
256,490 ریال 11:01:26
256,630 ریال 11:01:25
256,490 ریال 11:01:22
256,570 ریال 11:01:20
256,540 ریال 11:01:18
256,560 ریال 11:01:16
256,490 ریال 11:01:13
256,580 ریال 11:01:11
256,490 ریال 11:00:54
256,570 ریال 11:00:52
256,530 ریال 11:00:50
256,490 ریال 11:00:42
256,630 ریال 11:00:40
256,530 ریال 11:00:38
256,610 ریال 11:00:36
256,570 ریال 11:00:33
256,540 ریال 11:00:31
256,490 ریال 11:00:27
256,570 ریال 11:00:24
256,490 ریال 11:00:19
256,570 ریال 11:00:16
256,560 ریال 11:00:13
256,630 ریال 11:00:10
256,490 ریال 11:00:07

دلار سلیمانیه

 • نرخ فعلی : 256,000
 • بالاترین قیمت روز : 256,800
 • پایین ترین قیمت روز : 256,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 400
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.27%
 • نرخ بازگشایی بازار : 256,300
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۱۳:۳۷
 • نرخ روز گذشته : 256,200
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 200
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
256,000 ریال 14:13:37
256,300 ریال 13:50:45
256,500 ریال 13:38:26
256,600 ریال 13:26:08
256,700 ریال 13:11:14
256,800 ریال 13:05:54
256,500 ریال 12:43:53
256,400 ریال 12:36:48
256,500 ریال 12:30:44
256,700 ریال 12:23:37
256,300 ریال 11:00:07

دلار هرات

 • نرخ فعلی : 255,300
 • بالاترین قیمت روز : 255,900
 • پایین ترین قیمت روز : 254,800
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 500
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 255,500
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷:۵۳:۳۸
 • نرخ روز گذشته : 255,800
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.2%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 500
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : کاهش
جدول نرخ های امروز زمان
255,300 ریال 17:53:38
255,500 ریال 17:37:51
255,300 ریال 17:36:11
255,350 ریال 17:34:20
255,300 ریال 17:32:33
254,800 ریال 16:18:44
255,200 ریال 14:10:10
255,700 ریال 13:52:28
255,900 ریال 13:51:38
255,800 ریال 09:11:22
255,600 ریال 09:07:51
255,700 ریال 09:04:20
255,800 ریال 09:03:29
255,500 ریال 08:54:42

دلار سنا / خرید

 • نرخ فعلی : 247,024
 • بالاترین قیمت روز : 247,024
 • پایین ترین قیمت روز : 247,024
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۳ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 247,024
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : -
 • نوع تغییر نسبت به روز گذشته : -
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

درباره قیمت دلار

دلار آمریکا (به انگلیسی: United States dollar) یکای پول رسمی ایالات متحده آمریکا است. کنگره ایالات متحده آمریکا در ۶ ژوئیه ۱۷۸۵ (که در آن زمان، تنها یک مجلس بود) به اتفاق آرا دلار را یکای پول آن کشور قرار داد. پیش از استقلال ایالات متحده یعنی در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶، پول انگلستان (لیره) در ۱۳ مهاجرنشین انگلیسی آمریکای شمالی رایج بود. در جریان انقلاب، آمریکاییان سکه نقره‌ای اسپانیا به نام «دلار» را که در مکزیک رایج بود وسیله داد و ستد قرار داده دادند و به همین دلیل نام پول ملی خود را «دلار» گذاشتند. سکه دلار نقره‌ای از قرن چهاردهم بیش از سه قرن به نام «تالر، دالر، تلار و دلار» در اروپا رایج بود که اسپانیایی‌ها آن را حفظ کردند و به مستعمرات خود در قاره آمریکا منتقل ساختند.

منظور نرخ دلار محاسبه و اعلام شده در سامانه سنا است.  "سنا" که مخفف سامانه نظارت ارز می باشد سنا، سامانه ای است که نرخ های اعلام شده در آن، میانگین یا متوسط نرخ خرید و فروش ارز، بر مبنای معاملات ثبت شده در این سامانه توسط صرافی های مجاز کل کشور است. سامانه سنا زیرنظر بانک مرکزی قرار دارد و در ان میانگین نرخ ارزهای مختلف به تفکیک خرید و فروش، بر اساس معاملات صورت پذیرفته در صرافی ها، از ساعت 10 صبح لغایت ساعات 5 الی 6 عصر، در هر ساعت یک نوبت اعلام می گردد و در پایان روز نیز میانگین کل معاملات روز جاری اعلام می شود 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار سنا را ملاحظه بفرمایید.

منظور از دلار دولتی نرخ های اعلام شده مرکز مبادلات ارزی است که روزانه یک نوبت اعلام و عموما به عنوان نرخ دولتی یا رسمی ارز تلقی می گردد. مرکز مبادلات ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و به منظور ساماندهی عرضه و تقاضای ارزها در شبکه بین بانکی کشور ایجاد شده است. این ارز به ۲۵ قلم کالاهای اساسی نظیر برنج، گندم، گوشت و مرغ تعلق می‌گیرد. این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین و به ندرت دچار تغییر می گردد چنانکه از ابتدای سال 1397 تاکنون و پس از اعلام رقم 4200 تومان، ثابت مانده است. قیمت دلار دولتی عموما با نرخ دلار آزاد، فاصله زیادی دارد.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار دولتی را ملاحظه بفرمایید.

قیمت دلار سبزه و دلار افشار به معنای چیست؟

 منظور از قیمت دلار سلیمانیه، نرخ مبادله دلار در شهر سلیمانیه عراق می باشد. بازار ارز معمولا روزانه معلاملات خود را با اعلام نرخ آغاز می‌کند و تا پایان معاملات نرخ می‌تواند با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار دچار تغییراتی شود. در کنار عوامل تعیین کننده نرخ ارز که از جمله آن‌ها عرضه و تقاضا است، نرخ دلار در برخی کشور‌های همسایه نیز تا حدی بر نرخ موثر است و در مسیری متناسب با یکدیگر تغییر می‌کند. سلیمانیه  یکی از شهر های عراق می باشد که قیمت ارز در آن‌  با ایران تا حدی مرتبط و برای معامله گران ارز قابل توجه است.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار سلیمانیه را ملاحظه بفرمایید.

منظور از دلار سبزه، نرخ مبادله دلار در بازار سبزه میدان تهران می باشد. سبزه میدان، میدانی است که در نزدیکی بازار تهران در مجاورت بازار ۱۵ خرداد واقع شده است و از مراکز خرید و فروش آزاد دلار محسوب می شود. مقصود از قیمت دلار افشار نیز نرخ خرید و فروش دلار در منطقه پاساژ افشار در حوالی چهارراه استانبول می باشد. در این دو بازار که مرکز اصلی فعالیت دلالان ارز (فروشندگان خیابانی و فاقد مجوز) می باشد معاملات به دو شکل نقدی و فردایی صورت می گیرد. پیرو سیاست های جدید بانک مرکزی و تشدید کنترل داد و ستدها در بازار ارز و به جهت ممانعت از حضور و نقش آفرینی دلالان در چرخه مبادلات ارزی، از اواسط سال 1397، سیاست هایی به اجرا درآمده که دستاورد آنها کاهش چشمگیر و بعضا توقف کامل معاملات در این بازارهاست. 

قیمت دلار مشهد، قیمت دلار شیراز، قیمت دلار بانه، قیمت دلار مریوان، قیمت دلار پیرانشهر و .... همگی به معنای قیمت دلار در شهر محل معامله است. قیمت دلار در شهرستان های مرزی از اهمیت و ضریب تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است و به همین جهت بیشتر مورد توجه واقع می شود.

شما می توانید از طریق لینک لیست صرافی های مجاز به این فهرست دست پیدا کنید. همچنین فهرست تمام بانک ها و کیه شعب بانک ها نیز از طریق لینک های ارایه شده در دسترس کاربران می باشد. قابل ذکر است که اطلاعات ارایه شده منطبق با آخرین تغییرات اعلامی بانک مرکزی می باشند.

برای دست پیدا کردن به آرشیو قیمت دلار، باید ابتدا با کلیک بر روی سطر مربطه در جدول قیمت ها به صفحه اختصاصی آن ارز ( پروفایل ارز مربوطه ) دست پیدا کنید. سپس از منوی فوقانی ( تب های بالای صفحه )، تب دوم  که در شکل زیر نیز با عدد 2 مشخص شده است را انتخاب نمایید تا به بخش آرشیو قیمت دلار منتقل شوید. همچنین برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

 استفاده از این بخش به سادگی صورت می پذیرد بدین شکل که کافیست ابتدا و انتهای بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب نمایید تا کلیه نرخ های دوره مورد نظر به تفکیک روز در جدول  نمایش داده شوند. در صورت عدم تعیین بازه زمانی، بیشترین گستره و حداکثر داده های موجود در سامانه نمایش داده خواهند شد.

به همین سیاق و با تعیین ابتدا و انتهای دوره زمانی مورد نظر، نمودار مرتبط نیز ترسیم می گردد، بر همین سیاق، چندین بازه زمانی نظیر ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و ... نیز به شکل پیش فرض معین گردیده اند که با انتخاب هر کدام، نمودار شاخص در آن بازه زمانی ترسیم می گردد. پس از ترسیم نمودار، امکان دانلود آن در قالب های pdf, png, jpeg, svg و همین طور امکان تهیه نسخه پرینتی از آن وجود دارد که برای این منظور باید به منوی تعبیه شده در بخش راست و فوقانی نمودار مراجعه نمود. 

نکته : در روزهایی که به دلیل عدم نوسان بازار یا ثبات نرخ شاخص یا تعطیلی بازارها، تغییری در نرخ شاخص ایجاد نشده است نرخی ثبت نمی گردد و لذا دلیل خالی بودن برخی ردیف ها، یا عدم درج نرخ مربوط به یک روز مشخص، عدم وجود نوسان یا تغییر در نرخ آن شاخص است.

 در ویدیوی آموزشی زیر مهم ترین ابزارها و تنظیمات بخش آرشیو، معرفی و نحوه کارکرد هریک تشریح گردیده است.

آنچه در بازار داخلی، به عنوان دلار سبز شناخته می شود در واقع اسکناس های دلاری چاپ شده تا پیش از سال 2004 است که رنگ غالب در طراحی و شکل ظاهری آنها، سبز بوده است و منظور از دلار آبی نیز دلارهای چاپ شده پس از این تاریخ است که رنگ اصلی مورد استفاده در طراحی آنها آبی می باشد لذا عناوین ابی و سبز، به رنگ دوره های مختلف چاپ دلار دلالت می کنند. 

نخستین ریشه های شکل گیری و پیدایش دلار به قرن 17 میلادی برمی گردد. از آن تاریخ تا به امروز، اسکناس های دلار تغییرات بسیاری به خود دیده اند و در چندین دوره دستخوش تفاوت های گسترده در طراحی، شمایل و حتی علایم و مشخصات امنیتی شده اند. اولین سری نسل جدید اسکناس های دلار در سال 1914 به چاپ رسیدند و در پی آن در 4 دوره زمانی، طراحی آنها دچار تغییرات وسیعی شد به گونه ای که اسکناس های چاپ شده در هر یک از این دوره ها، تفاوت محرزی با سایر ادوار داشته و به راحتی قابل تفکیک می باشند.

دلار های سبز / سری اسکناس های عرضه شده در سال های 1996 - 2003

دلار سبز / سری اسکناس های عرضه شده در سال های 1996 - 2003

دلار آبی /  سری اسکناس های عرضه شده در سال های 2004 تا حال حاضر

دلار آبی /  سری اسکناس های عرضه شده در سال های 2004 تا حال حاضر

بنا بر اعلام بانک مرکزی آمریکا، کلیه اسکناس های دلار فارغ از سال چاپ و انتشار آنها دارای ارزشی برابر با رقم مندرج روی اسکناس مربوطه می باشند و هیچ تفاوتی از نظر ارزش و اعتبار بین آنها وجود ندارد لذا اسکناس فرضا 100 دلاری آبی رنگ نسبت به 100 دلاری سبز رنگ هیچ نوع مزیت و اولویتی نداشته و هر دو دارای ارزش واحدند.

در بازار داخلی عموما تمایل و رغبت مشتریان به دلار آبی بیشتر است و در مصارف مرسوم نیز اغلب دلار آبی پذیرفته می شود بر اساس همین مسئله، صرافی ها نیز هنگام خرید، دلار سبز را با قیمت کمتری ( بین 5 تا 20 تومان ) پایین تر از دلار آبی خریداری می کنند.

این پدیده ای است که در برخی از کشورهای دیگر نیز مشاهده شده و ریشه آن به احتمال بیشتر وجود دلارهای تقلبی به رنگ سبز برمی گردد. دلار سبز به جهت سال های طولانی تر عرضه و انتشارش، بیشتر در معرض خطر تکثیر تقلبی قرار داشته است همچنین باید این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تمهیدات امنیتی کامل تر و دقیق تری در دلارهای آبی تعبیه شده که احتمال جعل آنها را به میزان زیادی کاهش می دهد.

منظور از این نرخ که از آن به عنوان نرخ دلار آزاد یاد می شود قیمت دلار در معاملات نقدی و رایج روزانه بازار آزاد است. معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال را با هم تبادل می نمایند. مبنای قیمت دلار آزاد، نرخ مبادله دلار در بازار تهران می باشد. 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار آزاد را ملاحظه بفرمایید.

سامانه نیما یا "سامانه نظام معاملات یکپارچه ارزی"، سامانه ای است که از ابتدای سال 1397 و پیرو سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی آغاز به فعالیت نمود. این سامانه محلی است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان ارز حاصل از صادرات و واردات خود را عرضه و داد و ستد می کنند. قیمت دلار نیما، اشاره به نرخ مبادله دلار در این سامانه دارد. نرخ دلار نیما عموما از نرخ بازار آزاد کمتر می باشد. 

شما می توانید از این بخش قیمت دلار نیما را ملاحظه بفرمایید.

 بازار ارز معمولا روزانه معلاملات خود را با اعلام نرخ آغاز می‌کند و تا پایان معاملات نرخ می‌تواند با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار دچار تغییراتی شود. در کنار عوامل تعیین کننده نرخ ارز که از جمله آن‌ها عرضه و تقاضا است، نرخ دلار در برخی کشور‌های همسایه نیز تا حدی بر نرخ موثر است و در مسیری متناسب با یکدیگر تغییر می‌کند. هرات یکی از شهرهای افغانستان می باشد که قیمت ارز در آن‌  با ایران تا حدی مرتبط و برای معامله گران ارز قابل توجه است. منظور از قیمت دلار هرات، همان نرخ مبادله این ارز در شهر هرات می باشد.

شما می توانید از این بخش قیمت دلار هرات را ملاحظه بفرمایید.

حواله نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری خود، به یکی از بانک‌های همکار(کارگزار) خود در خارج از کشور، حواله‌ ای را صادر می‌کند و از آن موسسه می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن پرداخت کند. منظور از نرخ حواله دلار، قیمت حواله 1 دلار به خارج از کشور می باشد. همچنین بعضا نرخ هایی به شکل حواله دلار از افغانستان، حواله دلار از ترکیه و ... شنیده می شود که منظور از آنها ارسال حواله دلار از کشورهای مربوطه است در واقع برخی از صرافی ها که دارای شعباتی در سایر کشورها نظیر ترکیه، افغانستان، امارات متحده عربی و گرجستان می باشند. نسبت به حواله دلار از این مبادی هم اقدام می کنند.

شما می توانید از این بخش قیمت حواله دلار را ملاحظه بفرمایید.

در معاملات فردایی، طرفین بر روی معامله مقادیر مشخصی از ارز با قیمتی مشخص توافق می کنند اما ارزی مابین آنان رد و بدل نمی شود بلکه این مهم به فردای روز معامله موکول می گردد و به همین جهت یعنی "موکول ساختن به فردا" به آنها معاملات فردایی می گویند. در واقع می توان این نوع معامله را نوعی پیش بینی نوسانات و تحولات آتی بازار تلقی کرد که عموما در حد لفظ باقی می ماند و به نقل و انتقال واقعی ارز، بین طرفین منجر نمی شود. عنوان کاغذی هم بعضا به این معاملات اطلاق می گردد به این جهت که صرفا بر روی کاغذ ثبت می شوند و نقل و انتقال واقعی در آنها صورت نمی پذیرد. بر اساس قوانین، این نوع معاملات تخلف و جرم تلقی می گردد و ممنوع می باشند. در ادوار گذشته این نوع معاملات از رونق بیشتری برخوردار بود و اثر مشهودتری در تعییین قیمت های نقدی داشتند 

روش‌های کاربردی و سریع تشحیص اصل بودن دلار که معمولا استفاده می‌شوند عبارتند از:

 • جنس اسکناس: راحت‌ترین راه برای تشخیص اصل بودن اسکناس دلار لمس آن هست، چون از نوعی کتان ویژه ساخته شده که در بازار به صورت تجاری فروخته نمی‌شود. به همین دلیل اگر مدتی با این اسکناس‌ها سر و کار داشته باشید در عمل به راحتی با لمس کردن آن متوجه کاغذی بودن اسکناس جعلی و کتانی بودن اسکناس اصل خواهید شد.
 • وضوح بالا: گوشه‌های اعداد و شکل‌ها دارای نوک تیزی هایی است که در اسکناس‌های تقلبی این تیزی‌ها به شکل گرد چاپ می‌شوند و به عبارتی شکل‌ها دارای وضوح و دقت کافی نیستند. دلیل آن هم پایین بودن کیفیت پرینتر‌ها یا دیگر روش‌های معمولی چاپ اسکناس تقلبی است که قابلیت چاپ این تیزی‌ها را با وضوح و جزئیات بالا ندارند.
 • تکراری نبودن شماره سریال ها: این روش به ویژه برای کنترل اسکناس با تعداد بالا خیلی سریع عمل می‌کند، چون با بر زدن سریع اسکناس‌ها می‌شود شماره سریال‌ها را کنترل کرد که به شکل خیلی تابلو همه از یک نوع نباشند! (چون چاپ اسکناس‌های تقلبی با شماره سریال‌های مختلف کار سختی است و به همین دلیل معمولا آن‌ها را بین اسکناس‌های دیگر پخش می‌کنند.) اگر دسته اسکناس کاملا نو باشد شماره سریال‌ها از ۰۰ تا ۹۹ خواهند بود و اگر هم خیلی نو نباشند که به صورت تصادفی خواهند بود
 • براق بودن یکی از عددها: در هر چهار گوشه اسکناس دلار، عدد اسکناس نوشته شده (۱۰۰، ۵۰، ۲۰ و غیر) که یکی از آن‌ها حالت طلاکوب و براق دارد و در مقابل نور برق می‌زند.
روش‌های زیر برای کنترل موردی می‌توانند استفاده شوند و خیلی برای تعداد بالا استفاده نمی‌شوند:
 • برجسته بودن برخی نوشته ها: برخی از نوشته‌های اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری برجسته هستند. برای نمونه اگر در اسکناس ۱۰۰ دلاری با دست روی عبارت United States of America بکشید می‌بینید که برجسته است.
 • تصویر نامرئی: در قسمت سفید رتگ اسکناس مثل اسکناس‌های خودمان تصویر رییس جمهور موردنظر وجود دارد که با گرفتن در نور دیده‌ی شود.
 • نوار امنیتی: مشابه اسکناس‌های ریال، اگر اسکناس دلار را مقابل نور بگیرید یک نوار امنیتی درون اسکناس مشاهده می‌شود.

برای دست یابی به اطلاعات جزیی تر هر نماد یا شاخص، باید به پروفایل آن شاخص مراجعه نمایید. به صفحات اختصاصی هر شاخص پروفایل گفته می شود که شامل مجموعه اطلاعات، گزارش های عملکرد روزانه، جداول، نمودارها، خبرها، آرشیو قیمت ها، نمودارهای تکنیکل و سایر موارد مربوط به آن شاخص می باشند که در قالب یک بلوک متمرکز گردآوری شده اند. برای دست یابی به پروفایل هر شاخص باید بر روی سطر مربوطه در جدول کیک کنید.

برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید: هر پروفایل شامل تب های زیر می باشد:

1. شاخص در روز جاری :

گزارش عملکرد شاخص در روز جاری در قالب انواع نمودارها و جداول داده و .....

2. آرشیو قیمت ها :

آرشیو قیمت های هر شاخص در بازه های زمانی پیشین به شمسی و میلادی شامل نرخ بازگشایی، نرخ پایانی، بالاترین و پایین ترین نرخ ثبت شده در هر روز

3. ابزار تکنیکال :

مجموعه کامل ابزارها و نمودارها و اندیکاتورهای مورد نیاز برای تحلیل های تکنیکال

4. نمودارهای تطبیقی :

نمودارها، داده ها و محاسبه گرهای لحظه ای جهت نمایش نرخ فعلی هر شاخص و مقایسه آن با بازه های زمانی گذشته و نمایش روند طی شده در این بازه

5. سرمایه گذاری :

ابزار محاسبه گر میزان بازدهی و سود و زیان سرمایه گذاری احتمالی در این شاخص

موارد 5 گانه فوق در تصویر زیر با شماره مشخص شده اند.

برای دست پیدا کردن به ابزارها و نمودارهای تکنیکال قیمت دلار، باید ابتدا با کلیک بر روی سطر مربطه در جدول قیمت ها به صفحه اختصاصی آن ارز ( پروفایل ارز مربوطه ) دست پیدا کنید. سپس از منوی فوقانی ( تب های بالای صفحه )، تب سوم که در شکل زیر نیز مشخص شده است را انتخاب نمایید تا به بخش ابزارها و نمودارهای تکنیکال قیمت دلار منتقل شوید. دسترسی به نمودارهای تکنیکال دلار همچنین برای سهولت کار می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

ابزار ها و نمودارهای تکنیکال، مجموعه کاملی از ابزارها و اندیکاتورهایی است که برای تحلیل تکنیکال نوسانات یک ارز نظیر دلار بکار می رود و تحلیل گران و معامله گران حرفه ای از آن، به طور گسترده ای استفاده می نمایند. در ویدیو زیر می توانید با کلیات و مراحل پایه ای استفاده از این ابزار آشنا شوید : 

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 252,741
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,449 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 250,187
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6,003 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 238,965
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 17,225 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 7.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 240,101
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 16,089 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.7%